Oud Broek in Waterland

 1. Weidemolen aan van Disweg, Broek in Waterland; Afkomstig van het land van Siem Pronk, Dorpsstraat, verplaatst naar weiland waar nu tennisbaan is, verplaatst naar weiland t.o de tennisbaan aan de van Disweg. Zie ook 1242 en 1243.; Rem
 2. Een natte broek in waterland; Broeker kinderen komen uit school, gaan naar huis en trekken de weilanden in met een vlet. Hier het "stomme" filmpje "Een natte broek in Waterland" - periode: circa 1955. ; Onbekend
 3. Watersnood van 1916, Kerkebrug, Broek in Waterland; Leeteinde -De Erven - Kerkplein. Militairen bij de Kerkebrug, zij verzorgen de drinkwatervoorziening tijdens de Watersnood van 1916. Op achtergrond Kerk, boten.; P. Beunder?
 4. Programma feeestuitvoering 1901, Broek in Waterland; Programma feestuitvoering in Broekerhuis (Kerkplein) en Concordia (Dorpsstraat) door het fanfarekorps, de Rederijkerskamer “Tracht” en Gemengde Zangvereniging. Bij Tracht spelen mee Th. Bijl, A. Tolk Cz., H. Bosschieter, Chr. Bakker, mej. E. Ubbels, mej. A. Tinkelenberg, G. Mulder, J. Van Dieren, A. Tolk Jbz., P. Groot, S. Ruijterman. Blijspel in Operettevorm door L. Bleeksma, C. Bakker en C. Tolk Jsz. Optie voeren door Gemengde Zangvereniging door personen L. Bleeksma, mej. E. Hofman, A. Tolk Jbz., mej. E. Schuurman, A. Schoemaker. Click hier voor de tekst der liederen “Van Thans en Vroeger”
 5. Prentbriefkaart met 5 gezichten in en op het dorp. Broek in Waterland; Groeten uit Broek in Waterland: Havenrak gezicht op de kerk; Jaagweg (afgebroken huizen); Havenrak no. 33 en 31; Kerkplein 12, treurwilg bij de pastorie; De kerk met gezicht op De Erven 2 en de muziektempel(339) uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.
 6. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat 7, "De Witte Valk",; Onbekend
 7. Lijst Predikanten Broek in Waterland; Galerij der Predikanten met beschrijving begint 1585 met Hendrik Jansz., 1595 Arent Arentsen, 1597 Johan Lemchovius, 1601 Petrus Aemilius, 1609 Samuel Hendriksz. Vossel, 1620 Rudolf Jansz. van Dorgeloo, 1626 Cornelis Leeman, 1632 Maurits Jacobsz. Stansius, 1637 Herman Antonisz. van der Linden, 1645 Samuel van Doreslaer, 1648 Adriaan Bouman, 1692 Cornelis Heycop, 1734 Bernardus de Moor, 1739 Koenraad Blom, 1747 Hendricus Hondius, 1789 Benjamin Gerard Haverkamp, 1822 Thomas Klippink, 1827 Hendrik Reinard de Holl, 1828 Hendrik Bitter, 1843 Dionysius Hupkens, 1848 Arend Johan Pieter Oort, 1851 Gerbert Henry Fabius, 1858 Eduard Johan Pieter Jorissen, 1861 Gerrit van Duyl, 1886 Lambert Christiaan ten Bruggenkate, 1896 A.A. Cremer; J.H. Hofman
 8. Jaagweg Markerboot, Broek in Waterland; Jaagweg en Broekervaart, afgebroken huizen t.b.v. Provinciale weg. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 59. Aankomst van de "vreemdelingenboot"uit de richting Amsterdam. Na een wandeling door het dorp en een bezoek aan de kerk en de modelboerderij van Van Wiltenburg, zullen de dames en heren zich weer inschepen voor het eiland Marken. Omstr. 1905.; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
 9. Kerkplein, Broek in Waterland; De NH kerk van Broek in Waterland bij winter of vroeg voorjaar. In de bijlage nog een foto.; Onbekend
 10. De watersnood van 1916, Zuideinde, Broek in Waterland; Foto in lijst met groep personen vóór Zuideinde 22, tijdens watersnood 1916 (Dugardijn, Haringhuizen, Mulder en Knip)
 11. Havenrak, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Havenrak met De Erven 5, theekoepel, De Erven 1, muziektempel, Pastorie en kerk + toren; P. Heijloo (uitgever)
 12. Krantenartikel Kleindierverening, Broek in Waterland; Krantenartikel over geschiedenis Kleindiervereniging 75 jarig bestaan. Opgericht in 1926 op de foto staat bestuur van rond 1935 van links naar rechts D. de Graaf, J.F. de Gier (veearts), P.J. Peereboom (burgemeester en oprichter), L.P. Heijblom en J. Bont. Het eerste bestuur is P. J. Peereboom (burgemeester), G. Geitenbeek directeur land- en tuinbouwschool Purmerend, voor die tijd onderwijzer lagere school in ons dorp, J.F. de Gier veearts, J. Swart, C. Pels, L.P. Heijblom en G. Hoetmer (secretaris vanaf 1927 tot 1974). De huidige secretaris Maja Schoon is vanaf 1976 in functie.
 13. Onafhankelijkheidsfeesten,1913, Roomeinde Broek in Waterland; Foto onafhankelijkheidsfeesten 1913, rechts Roomeinde 12, versierde poort ,zijltje (bruggetje)
 14. De watersnood van 1916, Broek in Waterland; Album “De watersnood van 1916”. De watersnood in Waterland en andere gebieden. Terwee's theehandel bracht dit boekje uit. Bij de thee zaten strookjes, 100 strookjes gaven recht op het watersnood album met 72 kleurendrukplaatjes.; Uitg. Terwee’s theehandel, Zaandam
 15. Onderwijzers en bewoners, Broek in Waterland; Groepsfoto met dames linksGeertje Tolk (handwerklerares) en rechts A.Donker (onderwijzeres). Links A.Stöve, L.Bleeksma (onderwijzer), dokter Bakker, A.Schoemaker( hoofd lagere school), L de Oude en Brouwer (onderwijzer). Broek in Waterland
 16. Belmermeer, Broek in Waterland; Het Belmermeer bruggetje.
 17. Kerkplein, Broek in Waterland; De Leerkamer, Kerkplein 12 met schouwtje aan de wal. Zie een foto van de Leerkamer in 1986 nr. 5658
 18. Historische optocht in 1913, Broek in Waterland; Foto van de deelnemers aan de historische optocht Aş-1913 onafhankelijkheid werd gevierd.
 19. Foto optocht onafhankelijkheid, Broek in Waterland; Schoolkinderen. Rechts meester E. Visser. In willekeurige volgorde: Meisjes: D. Bierdrager - M. Groot - E. Haringhuizen - D. Honingh - M. Mulder - T. Oderkerk - J. Tinkelenberg - A. Visser - N. Visser - M. Wit. Jongens: C. Bakker - D. Bakker - C. Honingh - Jb. Tolk - Nic. Swierstra. ; J. Groen, Edam
 20. Het Havenrak, De Erven, Broek in Waterland; Foto van het Havenrak, met het huis van Dr.Bakker in Broek in Waterland
 21. De NH kerk van Broek in Waterland; Foto van preekstoel en orgel van de NH kerk te Broek in Waterland
 22. De NH kerk van Broek in Waterland; Foto van de kerktoren en Kerkebrug, op de voorgrond de zgn. Wittekruispomp, links Leeteinde
 23. Het Havenrak, Broek in Waterland; Foto van het Havenrak, met kerk, huizen aan de Erven en de Pastorie te Broek in Waterland en de theekoepel.
 24. Havenrak met zicht De Erven, Broek in Waterland; Foto van het Havenrak, met kerk, huizen aan de Erven, de Pastorie en de theekoepel (Broeker Bijdrage deel 1, 13)
 25. Zuideinde, Broek in Waterland; Foto van de huizen aan de Zuideinde (achterkant)
 26. Het Dee, Roomeinde, Broek in Waterland; Foto van het Dee, richting Het Noordsche Bos, tussen Roomeinde en Leeteinde met ijshuisje en Kerkhofbrug. ; Dokter Bakker?
 27. Jaagweg, Broek in Waterland; Foto van de voormalige Jaagweg richting Monnickendam ( de zgn. “laatste huisjes”) Deze huizen zijn afgebroken t.b.v. de Provinciale weg.
 28. Het Dee, Roomeinde Broek in Waterland; Foto van het Dee; rechts het huisje van Visser (Leeteinde 1) en links Roomeinde 2.
 29. Foto Havenrak, Broek in Waterland; Foto van het Havenrak, met Dorpsstraat nr. 4 ( later restaurant Neeltje Pater) Zie ook inv. nr. 2378
 30. Foto Rems, Heijloo, Musch, Broek in Waterland; Foto van drie figuren uit de “Broeker Bruiloft”, t.w..Grietje Heyloo (18-6-1882), Riek(Hendrika Antonia) Rems 12-2-1873 en Stien (Christina Bastiana) Musch 23-8-1884 als man verkleed
 31. Kralen; 6 kettingen van ą 50 ovale zwarte kralen. 4 kettingen met ą 50 en een ketting van 9 wit/grijze glazen kralen. De kralen werden eertijds in kralentuintjes toegepast.; onbekend
 32. Foto gymnastiekvereniging "Sparta", Broek in Waterland; Groepsfoto Sparta; bestuur :17 P v. Wiltenburg 18 Jan Prijs 19 Siem Bakker 20 Tinkelenberg. Leden: 1 Visser (gymleraar) 2 6 Katrien Bakker 7 Siem Honingh 9 Neel Oostendorp 11 Trien van Zaanen 12 Thomas Bijl 13 Adriaan Bierdrager ("de Q") 16 Teun Honingh 23 Jan Leeuwerik 26 Jan Prijs 27 Aaf Bijl 29 Griet Oostendorp 32 Guurtje Bakker 33 Dirk Schuurman 34 Cor Kwik ("de bulloper")
 33. Afbeelding 1730,met vier regelig versje,naar het prentje van Zeeman in N H Arcadia, Broek in Waterland.; Afbeelding uit 1730 met vierregelig versje naar Zeeman’s Arcadia prentje op roze papier uitgegeven door antiekzaak A. Fregeres ca. 1890.; Zeeman
 34. Het Beeld des Onschulds; In drie zangen, met eene Aantekening en Besluit.Monnickendam,1843'; Simon Kok
 35. Opening Nieuwen Rijweg; Ter gelegenheid der feestelijke opening van den nieuwen rijweg te Broek in Waterland, den 27sten April, 1858. (tekst zie bijlages); Waarschijnlijk S. Kok
 36. Kaas- en Botermarkt te Broek in Waterland; Op de vestiging der nieuwe Kaas-en Botermarkt, Broek in Waterland, den 4den February 1858. Een handgeschreven gedicht op de opening van de markt.; S. Kok
 37. Broek in Waterland; In een dichtstukje, dat in 1838 bij W. Brave Jr. te Amsterdam werd uitgegeven, heeft een onbekend Broeker, die van zich zelven geen nadere aanduiding geeft, dan dat hij in een huis op het Kerkplein is geboren, een aardige beschrijving gegeven van het toenmalige Broek in Waterland. Hij trekt daarin te velde tegen de onmogelijke verhalen en geruchten, die ook destijds van zijn geboorteplaats de ronde deden en beschrijft bezienswaardigheden, die het toen aanbood. Aardig is de beschrijving van 'Het Bosch', thans helaas verdwenen, waarin men vrijelijk mocht wandelen (naar een krantenartikeltje van onbekende datum)( S.Kok)naar waarheid geschetst in een Dichtstukje. Bijgevoegd: Niesje Tolk heeft het gedicht overgeschreven in een schoolschrift.; Anoniem
 38. Kerkhof Broek in Waterland; De Rustplaats der Dooden, op het kerkhof te Broek in Waterland, in vier zangen. Monnickendam,1851'; S.Kok
 39. Ds. A.A. Cremer; Laatste prediking van Ds. A.A.Cremer, op den dag voor zijn plotseling overlijden, gehouden te Broek in Waterland, op zondag 18 April 1920. Tekst: Luas 24 : 29m. 'Blijf bij ons, want het is bij den avond en de dag is gedaald.; Ds. A.A. Cremer
 40. Zuiderwoude; Foto van een boerderijtje uit Zuiderwoude in 1969 herbouw op het terrein van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen
 41. Uit het Peperhuis; Uitgave 'Uit het Peperhuis', October 1969, met artikel door U.E.E.Vroom over 'Het boerderijtje uit Zuiderwoude'. Het boerderijtje uit Zuiderwoude werd in 1969 herbouwd op het terrein van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Blz. 110 t/m 122.; U.E.E. Vroom
 42. Draaibrug aan de Jaagweg, Broek in Waterland; Bruggenwachter Buys bij de draaibrug( Zuiderbrug) tussen Eilandweg en Jaagweg.; P. Beunder
 43. Kerstkinderen van r +d.; Artikeltje over Broek in Waterland in de 'Variator', personeelsblad van Rath en Doodeheefver, nummer 8. Harm Mulder is één van de kerstkinderen met 2 orgelspelende zusters, Coby en Martha. Een oud collega schreef het volgende over Harm Mulder: Harm werkte op de Prinsengracht in een oud pakhuis ,, De vergulden Arend''. Hij had daar zijn eigen afd. waar hij heer en meester was.Vaak kwam de boerderij van zijn ouders, in het verhaal voor. Was een verwoed radio en TV amateur bouwer. Zijn collega Noel Merison, was ook vaak op zijn afd. als hulp. Deze maat had de zelfde verjaardagsdatum, was wel iets jonger. De Mulders waren een hartelijke en gezellige familie. Hij heeft meerdere malen in de Variator gestaan. Hij had een zwerfkat onder zijn hoede genomen. Tijdens de verbouwing van een pakzolder stond een luik open, en Poekie stapte binnen. En het oude pakhuis had een wandelende muizenval, Poekie is later mee verhuisd naar een ander gebouw. ; Redactie Variator
 44. Artikel personeelsorgaan Ons Bedrijf, Amsterd.Droogdok Mij. N.V, Broek in Waterland; Artikel uit personeelsorgaan Ons Bedrijf, ADM. Over het dorp met diverse foto’s.; G.J. Senff
 45. Foto:Jannetje Wagemaker , Broek in Waterland; Foto van oude vrouw in rieten stoel is Jannetje Wagemaker weduwe De Boer (geb. 24-5-1833?)
 46. Leeteinde, gezicht op de kerk; Gezicht op de kerk met op de voorgrond het bierstekershuisje, een boot en botenafdak. Aan Christiaan Rümke gezonden door Christiaan en David Tinkelenberg. Uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; P. Heijloo (uitgever)
 47. Foto Havenrak, Broek in Waterland; Foto / ansichtkaart Aan de riemen N.C.Bakker, verder Jacoba, Grarda en Johanna Schoemaker op de achtergrond huis dokter Bakker aan de Erven 1.
 48. Groepsfoto van een aantal Broekers, Broek in Waterland; Foto vanaf links boven echtpaar Kuilenburg (Amsterdammers), 3mw. Honingh, 4 Vriesman, 5. weduwe De Ruig, 6 Koeman, 7. De Graaf, 8. Westerneng, 9 klok, Middelste rij vanaf links 10 Geertje Marees, 11 Gerrit Jonker, 12 Mw. De Ruiter, 13 Dirkje v. Meppen?, 14 G. Rems, 15,mw. van Zanen, 16 mw. Van. Keulen, 17 van Zanen, 18 mw. Koeman-Prijs, 19 Kool, 20 Oud ( Marijs man), van Keulen, Voorste rij 22 Guus Weeshuis, 23 Jan Vet, 24 Klaas Buis, 25 Jan Parel, 26 commensaal van Kuilenburg, 27 Sijmen Ordeman.; P. Beunder
 49. Havenrak (Nieuwland Parkeerterrein), Broek in Waterland; Boerderij van Dirk Ubbels, later van Harmen Mulder uit de Noordmeer, familie van de andere Mulder uit de Noordmeer. Havenrak 21 voor de verbouw tot klompenmakerij van El en Lunsche. Zie ook rechts de overige afbeeldingen van voor de restauratie en de afbeelding (nr. 9) na de restauratie.; A.P. Bruigom
 50. Broeker Kerk, Kerkplein; Ansicht van de kerk vanaf De Erven met gevangenis aan de toren uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; P. Heijloo (uitgever)
 51. Kerkplein, Broek in Waterland,; Ansicht van het Kerkplein, met een groepje kinderen bij het Zuiderportaal, Kerkplein 9 en Keerngouw 2, De man met de mand links is Maarten Sluis. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 23. Zuiderkerkportaal (A° 1727) met op de achtergrond café Broekerhuis (nr.9) en de schilderwerkplaats (Keerngouw 2) van Cornelis Tolk Jbzn; rechts de pastorietuin. Hier, bij de kerk, is het voor de jeugd fijn spelen: de meisje bikkelen op de kerkstoepen, de jongens knikkeren of tollen (of gooien de glas-in-lood ruitjes van de kerkramen in!); C. Mulder (uitgever)
 52. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Ansichtkaart De beelden- en kralentuin van Aaltje Fregeres op de plaats waar nu Dorpsstraat 15 is, met pagode en beeldjes op sokkels, links Dorpsstraat 11/13. Zie ook: Geschichte der Gartenkunst : 2 Von der Renaissance in Frankreich bis zur Gegenwart / Marie Luise Gothein : Jena : Diederichs, 1914. Het boek is gedigitaliseerd. Zoek in Google op haar naam en kies de Duitse Wikipedia. Op bladzijde (316)306 beschrijft Johanna Schopenhauer rond 1812 de tuin van Aaltje Fregeres.
 53. Foto van de heer en mevr. van Engelenburg, Broek in Waterland; Links Sijtje van Engelenburg-Swart geboren 18-10-1873 overleden 21-2-1914 met dochtertje Aleida Catharina van Engelenburg geboren 13-5-1911 in de schaduw ernaast Nelly Catharina Bakker, in het rechter raam Willem van Engelenburg geboren 16-7-1860 en overleden 19-101934, gemeentesecretaris naast hem zijn hond Nero.
 54. Groepsfoto, Broek in Waterland; Groepsfoto Broekers bij Stenen Tafel in Arnhem.
 55. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 27, tuin aan de achterzijde. Dertien foto's van huizen in Broek, Havenrak, Kerkplein, etc.; J.J.van der Sluijs
 56. Ingelijst prentje van P.A.Milatz," Le Village de Broek in Waterland"; Gezicht op de Erven met groot herenhuis en de kerk Uit: REIS DOOR HOLLAND in het jaar 1806, Franse editie. Roeiboot en boot met zijzwaarden (platbodem), vissers.; P.A. Milatz
 57. Het hoe wie wat waar van de ansichtkaart; De geschiedenis van de ansichtkaart door onze oud dorpsgenoot Wiet Hekking; Hekking, Wiet
 58. Mark en het mysterie van het Boze Meertje; Jeugdboek spelend in de omgeving van Broek in Waterland. Illustraties van Irene Goede. Uitgegeven bij Van Goor.; Hoogendoorn, Rik
 59. Waterland; Een tochtje door Waterland door J.G. Kramer met foto's van J.H. Kroon uit "Eigen Haard"no. 25; 18 juni 1904. De geschiedenis van Ilpendam en het slot Ilpenstein in verband met die van Waterland door J.C.A. Fetter; uit "Eigen Haard" no. 06; 6 februari1904 en no. 07; 13 februari 1904 Zie de bijlage links onder op het scherm.; Eigen Haard
 60. Broek in Waterland; Beschrijving van Broek in Waterland door U.G.Dorhout, in " Eigen Haard" no. 23; 10 juni 1911 Zie bijlage links onder op het scherm.; U.G.Dorhout
 61. De jacht op de dierendoder; Spannend jeugdboek van onze dorpsgenoot Rik Hoogendoorn. Omslag ontwerp Marieke Oele. Uitgever: Van Goor; Hoogendoorn, Rik
 62. G.J.Mulder geboren 5-6-1905, Jeugd- en schoolherinneringen, Broek in Waterland; Beschrijving van bewaarschool en lagere school over meester Schoemaker, Michielsen, Bouwman, Berstma, Adriaan Wiedemeijer en Klaas Komen en Juffrouw Donker, Mertens, Antje van Keulen, Geertje Tolk en Aafje Komen. Over kerstviering, spelletjes, begrafenis, schoolregels en handwerkles. Een serie verhalen van Mulder zijn ook in de krant opgenomen: Click hier voor de serie verhalen. ; G.J. Mulder
 63. J.P.Mars Kort bestek van de geschiedenis van Broek in Waterland; Hier de beschrijving van het onstaan van Broek; J.P. Mars
 64. Aaltje Fregeres, Broek in Waterland; De Katholieke Illustratie jg.13,1879-1880, no. 6 blz I 39-40, II 47-48, III 54-55, IV 63-64. : Een reisje naar Broek in Waterland De schrijver bezoekt, samen met een Engelsman, Broek in Waterland. Hij had zich daar hele voorstellingen over gemaakt. Nu dat viel niet mee, behalve het bezoek aan het huis van Aaltje Fregeres, die hen alles liet zien en een fooi verwachtte. In de bijlage links onder staat het verhaal afgedrukt. Voorin het boek een aparte foto van Aaltje Fregeres.; Onbekend
 65. Nieuwjaarsgedicht, Broek in Waterland; Nieuwjaarsgedicht, voorgedragen door wethouders Willemien van Montfrans en Jan Nierop sr., begin jaar 1975. Het wel en wee in de gemeente Broek in Waterland in 1974 wordt besproken. (Zie ook bijlages) (Thomasvaer en Pieternel of Kloris en Roosje)
 66. 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974)
 67. N.C.Rümke-Bakker, "Spelen" Cahier met herinneringen aan kinderspelen te Broek in Waterland; Beschrijving van kinderspelen in Broek in Waterland van rond 1900; Mw. N.C. Rumke-Bakker
 68. "Van kollen, koeien en zere kelen" Artikel over de Broeker arts C.Bakker, in Organorama, 2de jg.nr.4(z.j.na 1964)" , Broek in Waterland; Artikel over oud huisarts (van 1890 -1920) Cornelis Bakker. Over de primitieve omstandigheden waarin hij terecht kwam als beginnend huisarts. Over volksverhalen, kollen, wondermiddelen, bezweringsformulieren, bijgeloof etc.
 69. Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ; Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ, o.a. in Broek in Waterland. De Gids, 86ste jaargang, no. 5, 1 mei 1922 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 70. Kroningsfeesten 31 augustus 1998; Programma der kerkelijke feestviering te Broek in Waterland.
 71. Onderlinge Brandverzekering; Gedenkboekje 25 jarig bestaande Onderlinge Brandverzekering voor Broek in Waterland, Zuiderwoude, Uitdam en bijbehorende polders. 1 jan.1912 - 1 jan. 1937.; E.H. Stöve
 72. Waterlands Swane; Een uitgave van de Westfriesche Bibliotheek voor Heraldiek en Genealogie, deel VI. Waterland en de zwanen in de gemeentewapens, waterschappen, hekken en makelaars; Mr.Dr.A de Goede, Enkhuizen 1945
 73. Foto van W van Engelenburg, Gemeentesecretaris Broek in Waterland; Foto [Willem van Engelenburg], gemeentesecretaris geboren 16-7-1860 en overleden 19-10-1934; M.H.Ladde
 74. Foto van Aagje Swart, tweede echtgenote van Willem van Engelenburg, Broek in Waterland; Foto [Aagje van Engelenburg-Swart] geboren 8-10-1873 overleden 13-12-1956, tweede vrouw [Willem van Engelenburg].; M.H.Ladde
 75. Foto van mevr. Tinkelenberg-Lafeber, Broek in Waterland; Foto Zwaantje Tinkelenberg-Lafeber geboren 14-5-1876 gehuwd met Johannes Tinkelenberg 14-12-1875. Zij werkte als dienstmeisje bij dokter C. Bakker; M.H. Laddé
 76. Groepsfoto van 4 generaties de Boer, Broek in Waterland; Familiefoto 4 generaties De Boer, Jb. de Boer Az 18-2-1859, Anthonie de Boer Jbz 1-2-1883,Jb.. de Boer Az, 5-8-1909 A. de Boer Jbz. 1-10-1933; Laddé, Amsterdam
 77. Groepsfoto van het 12 1/2 jarig huwelijksfeest van A Schoemaker, Broek in Waterland; Foto in achterkamer van huis Kerkplein van hoofd lagere school A. Schoemaker, echtgenote J. Schoemaker-Sevenhuijsen en hun 4 dochters, derde van rechts is mw. N.C. Bakker
 78. Foto van het gezin van dokter Bakker , Broek in Waterland; Foto gezin dokter Cornelis Bakker geboren 5-2-1863 overleden 19-8-1933, midden dochter Nelly Catharina Bakker geboren 30-10-1889 en overleden 25-10-1976, rechts Catharina Elisabeth de Vries geboren 25-12-1866 en overleden 12-10-1938
 79. Groepsfoto van de kinderen Schoemaker en Bakker, Broek in Waterland; Foto eerste rij Jo, Han en Ko Schoemaker, middelste rij Gé Schoemaker en Nelly Bakker, bovenste rij moeders J. Schoemaker-Sevenhuijsen en C.R. Bakker-De Vries in de voorkamer van het huis van dokter Bakker aan De Erven 1 Josephine Oosterhuis schreef ons in 2018: Mijn overgrootouders hielden van afgekorte roepnamen: hun dochters kregen wel dubbele doopnamen maar werden Han, Gé, Ko, Jo genoemd. Han heette voluit Henriëtte Johanna Wilhelmina, Gé Gerarda Johanna, Ko Jacoba Hubertina en Jo heette voluit Johanna Egbertina. Allen werden vernoemd naar familieleden. Zie ook inv.nr0572
 80. Zeedijk, Uitdam.; Uitdam met de weg over de zeedijk, was aan de lijn en op de bleek.
 81. Zeedijk, Uitdam; Zeedijk te Uitdam met kar op de weg en was aan de lijn en op de bleek.
 82. Broek in Waterland, Broekermeerdijk; Briefkaart met de molen aan de Broekervaart, zeilend vrachtschip en het huis van de molenaar Jac.Butter.uit: Album voor ansichtkaarten, in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; P. Heijloo (uitgever)
 83. Oude ansichten Broek in Waterland, Havenrak; Briefkaart van het Havenrak met gezicht op de dokterswoning van C.Bakker. Dorpsstraat 2 en Concordia achter de bomen. In de roeiboot Houtman. Voorzien van toelichting door N.Rümke-Bakker.; C. Mulder (uitgever)
 84. Foto van mej. A.Donker, onderwijzeres (1873-1940)" , Broek in Waterland; Foto mej. Antje Donker, onderwijzeres vanaf 1-12-1895 geboren 6-10-1873 in Dokkum
 85. Foto van Jet Rems, Broek in Waterland; Foto Jet (Hendrika Antonia) Rems 12-2-1873 met hond Max van de burgemeester Van Weel.
 86. Foto van mej. Willempje. Leeuwerink, Broek in Waterland; Foto vrouw Willempje leeuwerink, nicht Jan Warning; Nieuwendijk 151
 87. Foto van To en Wim van Engelenburg, Broek in Waterland; Foto To (Aleida Catharina) 13-5-1911 en Willem van Engelenburg 10-12-1912 met hond Nero; oudste kinderen van de gemeentesecretaris
 88. Foto van mevr. J.Schoemaker-Sevenhuysen, achter in de tuin, met gezicht op de aanbouw van het Café van Ubbels", Broek in Waterland; Foto mevr. J. Schoemaker-Sevenhuysen woonde Kerkplein 6 en schuur en stal van Ubbels kastelein van het café van kerkplein 9 zijn later verbrand. Haar man is jarenlang hoofd van de lagere school geweest.
 89. Foto van Cornelia Jacoba Veltrop, Broek in Waterland; Foto. Cornelia Jacoba Veltrop dochter slager Adrianus Veltrop geboren 18-4-1869 slager De Erven 8
 90. Foto van Aagje Veltrop, Broek in Waterland; Foto Aagje Veltrop geboren 30-1-1907 later gehuwd met Cornelis Roele, dochter slager Adrianus Veltrop
 91. Foto van A.Veltrop, Broek in Waterland; Foto Adrianus Veltrop geboren 18-4-1869 met echtgenote Aaltje Knip geboren 21-2-1870 en kleinkind, slagersechtpaar De Ervrn 8
 92. "Praktijk" (in Broek in Waterland ca.1900) Cahier met herinneringen, door N.C.Rümke-Bakker.; Handschrift. Gepubliceerd in Broeker bijdragen nr.10,maart 1976. herinneringen van de dokterspraktijk vanaf 1890; Mw. N.C. Rumke-Bakker
 93. " Broek I " en "Broek II".Cahier met jeugdherinneringen van N.C.Rümke-Bakker, Broek in Waterland; De herinneringen gaan over het dorpsleven tussen 1890 en 1920. Over armvoogdij, tram, armoede,de notabelen,staffersboeren, gezondheid, typhusuitbraak,afwassen in de sloot, beroepen,neringdoenden,kermis,zangschool, marskramers, kroningsfeesten, watervoorziening,fanfare, toneel,wijkverpleegster, predikant, kerkgang, rederijkerskamer, begrafenis,; Mw. N.C. Rumke-Bakker
 94. Foto van de leerlingen en begeleiders lagere school, Broek in Waterland; Foto leerlingen en begeleider schoolreisje naar Schevingen. Midden tussen de meisjes dokter C. Bakker, met paraplu onderwijzeres A. Donker daarnaast Geertje Tolk onderwijzeres handwerken en vlakbij haar meester A. Schoemaker hoofd lagere school.
 95. Januari-vloed 1916. De watersnood van 1916; Van der Staal reisde al op 17 januari 1916 per sleepbootje door het overstroomde gebied. Uitgegeven ten voordeele van het Watersnood-comité. Drukkerij Libertas, Rotterdam. Gebonden in 1995; M. van der Staal.
 96. Na den watersnood. De watersnood van 1916.; De strekking van het advies is sober en in de oude stijl herbouwen.; Advies-commissie voor den herbouw in de overstroomde gedeelten in Noord-Holland
 97. Storm, zee en overstroming; De watersnood van 1916 en vele eerdere overstromingen worden beschreven. Uitgegeven ter herinnering aan den Januari Vloed 1916. Tekeningen door C. Jongh Visscher.; G. van Zeggelaar
 98. De overstrooming in Noord Holland en elders. De watersnood van 1916.; In contact met het Watersnod-Comité 'Waterland', dat zijn volle sympathie betoonde met ons plan, besloten wij een herinneringsboekje uit te geven, welks netto-baten zouden dienen voor de algemeene slachtoffers van de ramp. De uitgevers. In 1995 gebonden; Egbert A.Veen.
 99. In memoriam Cornelis Bakker.; Geneesheer te Broek in Waterland van 1891 - 1920. Overdruk uit tijdschrift v. Geneeskunde jg.77 nr.34 (26 aug.1933); Dr. P.A.de Wilde.
 100. Foto Jaagweg 1, Broek in Waterland; Jaagweg 1 met er voor de familie Stöve, met de kleine Nel Bakker (geboren 30-10-1889) in de sportkar (tekst schenker mw. Bakker)
 101. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde aan het water. Links erf boerderij Zuidwijck aan de Eilandweg daarnaast achterkant huizen Zuideinde
 102. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto van de onderwijzers Schoemaker en Gras en hun leerlingen. Op de onderste rij zit rechts Aagje Poolman (later mevr. Bruijn) geheel links Trijntje Schraverus (schildersknecht bij B. jr.) 2e rij: van rechts Aaltje Wiedemeijer H d. Jo Bier (boerendochter Belmermeer) 3 onbekenden dan Tryne Boon, Jo Verheus, Neeltje Schreuder - onbekend- Sytje Koster (de vermoorde herbergierster) en Jaantje Prijs. 3e rij: Ma Hofman (timmermansdochter) Nelletje Wiedemijer H.d. 4e van links Neeltje Breebaart(boerendochter) aan 't eind van de rij Anna Boon. Daarboven Sieb de Best.; H.P. van Adelsbergen
 103. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto van een klas o.l.v. meester Schoemaker, ca. 1895 met namen' 1ste rij meisjes: Ton Arnold - Trien Hofman (later Tolk-Hofman) - Eegje of Woltje Stijl - Antje Stapel - Cato van Dieren en Marie van Dieren (thuis bij oma Koker) - Geertje en Neeltje van Vuure (wezen) 2de rij: Tine van Zanen - Eegje of Woltje Stijl - Dora Arnold - Jo Arnold - Eegje Hofman(later Tolk Hofman) - Jenny Arnold
 104. Artikelt over erfenis Neeltje Pater, Broek in Waterland; Artikel over de erfenis van Neeltje Pater en Cornelis Schoon en over haar leven in het dorp. Het stuk is niet volledig.
 105. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 7, 5, 1 en Kerkplein 10. Vijf foto's van Broek, door J.J.van der Sluijs.; J.J. v.d. Sluijs
 106. Laan, Broek in Waterland; Laan 4, boerderij van J.R. Spaans na de restauratie, de voorgevel is weer in oude staat terug gebracht met de dooddeur. Twee foto's van Broek, door J.W.Niemeijer; J.W. Niemeijer
 107. Luilak, Broek in Waterland; Het vieren van den "Luilak" aan de Zaan in Mensch en Maatschappij, Tweemaandelijks Tijdschrift 5de jg.nr.3; C.Bakker.
 108. "Drie Sterreliederen", Broek in Waterland; Drie Sterreliederen, uit de volksmond opgeteekend door C.Bakker en C.Tolk Jbzn, musicus te Bussum, in : Eigen Volk", Algemeen Tijdschrift voor Volkskunde (folklore) en Dialect voor Nederland, Oost- en West-Indië, Vlaanderen, Zuid-Afrika en Noord-Amerika. 15 februari 1929.; C. Bakker
 109. Iets over kollen en belezen, Broek in Waterland; Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ. Iets over kollen en belezen. Overdruk uit het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde 1903. Deel 1. No. 13.; Dokter C. Bakker
 110. De N.H. Kerk te Broek in Waterland; Gidsje met beschrijving van het interieur van de kerk.; C. A. Oud.
 111. Foto optocht onafhankelijkheid, Broek in Waterland; Schoolkinderen. Rechts meester E. Visser. In willekeurige volgorde: Meisjes: D. Bierdrager - M. Groot - E. Haringhuizen - D. Honingh - M. Mulder - T. Oderkerk - J. Tinkelenberg - A. Visser - N. Visser - M. Wit. Jongens: C. Bakker - D. Bakker - C. Honingh - Jb. Tolk - Nic. Swierstra.; J. Groen, Edam
 112. Oude ansichten Broek in Waterland, Laan; Ansichtkaart van de Laan met de later verbrandde huizen uit :Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 46. Het eerste huis links (nr.14) wordty in vieren bewoond, o.a. door timmermansknecht Bulkes (in zijn vrije tijd dansmeester) en Klaas Houtman, binnenvisser, die ook dokter Bakker naar zijn patienten roeit; Houtman's vrouw 'beredt'(bereddert) ŕ 5 cent de hullen der vrouwen, d.w.z. brengt ( met een aardappelschilmesje!) in het randje heel fijne plooitjes aan. In het tweede huis (nrs 8/10) woont vóór Jan Schaft, achter D. Lodder (beide huizen zouden in 1914 door brand worden verwoest). Op de achtergrond het postkantoortje in het huis (nr. 2) van Jan van Zanen (alias Jan pantoffel). Vóór 1904; P. Heijloo (uitgever)
 113. "Overstroming", Cahier met herinneringen aan de watersnood van 1916 door N.C.Rümke-Bakker, Broek in Waterland; Herinneringen watersnood 1916 opgeschreven door mevrouw N.C. Rumke-Bakker in cahier. Zij was de dochter van de dokter in het dorp.; Mw. N.C. Rumke-Bakker
 114. Watersnood van 1916; Watersnood, plaats onbekend, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 115. Schoolfoto Broek in Waterland; De O.L. School aan het Roomeinde met meester Schoemaker als hoofdonderwijzer; Onbekend
 116. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Brochure "Venstertocht door Broek in Waterland". De "Venstertocht" werd georganiseerd in de Broeker Feestweek van augustus 1977 door Ver.Oud Broek. Met inlegvel betreffende de feestweek.; Vereniging Oud Broek in Waterland
 117. Schoolschrift met jeugdherinneringen, Broek in Waterland; Schoolschrift met jeugdherinneringen aan Broek, door N.V.kort voor haar overlijden geschreven, en onvoltooid gebleven. Gaat voor het grootste deel over [W. van Engelenburg]..; Mevr. N.C. Rümke-Bakker
 118. Volksgeneeskunde in Waterland; Een vergelijkende studie met de geneeskunde der Grieken en Romeinen door de toenmalige huisarts van Broek in Waterland. Voorin opdracht aan zijn schoonzoon en aan zijn dochter Rümke-Bakker Via deze link een aantal foto's van de familie Bakker ; C.Bakker
 119. Oude ansichtkaarten van Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak met theekoepel, kerk en muziektempel. Tien ansichtkaarten (onbeschreven) van Broek en Zuiderwoude uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; P. Heijloo (uitgever)
 120. Oude ansichten Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak met muziektempel en kerk. Twaalf ansichtkaarten van Broek ( beschreven) uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 41. De muziektent is inmiddels voorzien van een loopbrug, die bijna tot aan de schoeiing komt. De brede grasstrook geeft aan het Havenrak nňg meer ruimte. Als het fanfare-corps op een zomerse zondagavond in de tent concerteert, dan is het hele dorp hier present; aan de wallekant in het gras en in bootjes op het water. De pauzes worden dan soms gevuld met het zingen van liederen door de 'poepen'.; Dr. Trenkler, Leipzig
 121. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland; Koeien in een weiland (serie 173; 3054) uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend
 122. Kerkplein - tekeningen van Piet Kok, Broek in Waterland; Piet Kok woonde van 1941 t/m 1950 in Broek in Waterland. Voor de kerk maakte hij op verzoek van Ds. Simoons deze tekening te gebruiken als onderdruk op de obligaties voor de restauratie van de kerk. Reproductie van een tekening van de N H Kerk. Gebruikt als briefkaart en geadresseerd aan Prof.dr.H.C.Rümke. De kaart is 1953 gestempeld; Piet Kok
 123. Kerkplein, Broek in Waterland; Foto ansicht met zijaanzicht van de kerk.Geadresseerd aan N.Bakker, cand.arts 1914. Voor de kerk ligt de kermisschuit van Dobber.; 0nbekend
 124. Broekergouw, Broek in Waterland; Foto ansicht van de boerderij van Gelder, tussen Broek en Zunderdorp. Geadresseerd aan N.Bakker, cand.arts 1914"
 125. Foto van het gezin van W van Engelenburg, met het dienstmeisje Du Schaap, Broek in Waterland; Foto gezin W. Van Engelenburg 16-7-1860, echtgenote Aagje Swart 8-10-1873, dochter Aleida Catharina van Engelenburg 13-5-1911, zoon Willem van Engelenburg 10-12-1912, dochter Sijtje van Engelenburg op schoot van dienstmeisje Du Schaap
 126. Foto van Eefje Uidam, dienstmeisje, Broek in Waterland; Foto Eefje Uidam geboren 1-2-1894 in Monnickendam dienstmeisje bij dokter Bakker; American automatic fotografie amsterdam, Kalverstraat 155
 127. Havenrak, Broek in Waterland; Kippenschuur van de Wit Keerngouw 4, achter het huis Havenrak 7 (waar nu Michielsen woont). De varkens lopen op het erf van Havenrak 9/11, de boerderij van Bruijn. Twee kleine foto's met gezichten op en in Broek
 128. Fotovan vioolspelende jongen, Broek in Waterland; Foto viool spelende jongen Freek Jonker?
 129. Schapen scheren, Broek in Waterland; Foto schapen scheren door gebroeders Scheper?, Segers? Uit Purmerend. Het schaap wordt op z’n kont gezet om haar zo goed te kunnen scheren.; Jan de Waal
 130. Havenrak, Kerk pastorie en De Erven, Broek in Waterland; Illustratie uit "De Prins" van juni 1917: Gezicht over het Havenrak naar de Erven" De Erven vanaf het Havenrak met links de kerktoren en pastorie. De Erven 1, 3 met theekoepel, 5 en 26. Bakker Bark is met zijn dochter Marie, later trouwt zij met Bekebrede en een grote mand op weg naar klanten. Een foto uit het tijdschrift De Prins.; Haagsch persbureau
 131. Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten; Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten. De gekozen kaarten stammen uit de periode 1865 -1906. Als volgorde is zoveel mogelijk de huisnummering omstreeks 1900 aangehouden.; A.P. Bruigom
 132. Foto met militairen en burgers, Broek in Waterland; Groepsfoto militairen en burgers (watersnood 1916, mobilisatie?
 133. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto's O.L.S Broek ca.1900
 134. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto OLS Broek in Waterland, 8 juli 1911.; H. Klinkert jr., Buiksloot
 135. Bezoek Erfstadhouder, Prins Willem V aan Broek in Waterland; 'Berigt wegens de Receptie, en Kort Verblyf van zijn Doorlugtige Hoogheid Willem den Vijfde Prince van Oranje en Nassau, Nederlands Erf-Stadhouder &c. &c. &c. te Broek in Waterland, op den 21 July 1773. Lees hier het Verslag van bezoek Prins Willem V te Broek; Pieter Jordaan
 136. Het huis Kerkplein 10, Broek in Waterland.; Geschiedenis van 'Het huijs van Rustenborch' , thans Kerkplein 10 van 1572 - 1979. Uitg.Paul en Coco Lansink, met tekst van A.P.Bruigom. De laatste restauratie was in 1979; architect was de heer Th.P.J. Kwakman. Lees linksonder in de bijlage het verhaal. Uit Tolk familietak (zie stambomen) Pieter Cornelisz Tolk (VIII-d) en zijn vrouw Neeltje van Zanen kochten in 1848 het huis Kerkplein 10 te Broek in Waterland (zie foto hierboven). Samen met de families Daniel Groot (baardscheerder), Thomas Ordeman (winkelier) en Cornelis Schraverus (melkverkoper) wordt het pand in vieren bewoond door in totaal 23 personen. In 1858 ontstaat in Broek de wekelijkse markt voor kaas, boter, eieren en gevogelte. Pieter Tolk gaat behoren tot de vaste kopers op de kaasmarkt en volgens een omzetstaat uit 1859 heeft hij daar dat jaar 2514 kazen gekocht. In 1860 bewoont de familie Tolk het huis alleen. De cliëntčle woont tot ver weg in Zuiderwoude en Uitdam. Voor moeilijk bereikbare plaatsen heeft Pieter Tolk een praam ter beschikking, met een vaste ligplaats aan de stenen stoepwal in het Havenrak. Volgens het patentregister staat Pieter Tolk in 1880 ook ingeschreven als slijter en tapper van een gelagje. Na zijn dood in 1899 wordt het huis Kerkplein 10 openbaar verkocht tijdens een avondverkoping, aldus een advertentie in de Monnickendammer. De Broeker Sijmon Ruijter wordt de nieuwe eigenaar voor de prijs van hfl 2050,- en hfl 600,- voor de inventaris.; A.P. Bruigom
 137. Noord-Holland in Proza, Poëzie en Prenten; Uitgave van de Culturele Raad Noord-Holland, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Tentoonstellingsdienst. De serie, bestaande uit één en zeventig bibliofiele uitgaven, heeft alle gemeenten in de provincie Noord-Holland als onderwerp. Waterland, de vijf en veertigste uitgave in deze reeks, verscheen in mei 1992. De zeefdruk van Marjolijn Juray is gedrukt door Bernard Ruijgrok te Amsterdam. De vormgeving is van Rob Cox te Amsterdam.; Juray, Marjolijn en Borgart, Ben
 138. Het Dee; Zwartkrijttekening opgeplakt Gezicht over het Dee in de richting van de Noordse brug.; W.Kennedij,
 139. Zilveren penning; Zilveren penning ter gelegenheid van het huwelijk van Ds.Benjamin Haverkamp en Aagje Bakker, te Broek in Waterland, op 15 feb.1791. Namen geslagen op de rand van een algmene penning door J.G. Holzby. Afb. in jaarverslag 1984 ; onbekend
 140. Kistje met gereedschap voor nettenknopen; Bruingeel geschilderd kistje met de letters No. 10. Kistje met gereedschap voor nettenknopen enz., afkomstig van Hendrik de Vries, visser aan de Molengouw 36. ; Onbekend
 141. Patent voor het drijven van een bakkerswinkel.; Houten lijst met patent +13 patenten voor de voorafgaande jaren vanaf 1869/70 voor het drijven van een bakkerswinkel verleend aan resp. wed. Albert Bakker en haar zoon Jan Bakker (Eilandweg 5); Provincie Noord-Holland, Register der uitgegeven Patenten
 142. Roomeinde, Broek in Waterland; Lithografie van de achterzijde van 2 boerderijen ( Roomeinde 29 en 37) door Pieter Kooistra. Pieter Kooistra (Leeuwarden, 24 juni 1922 - Tiel, 5 mei 1998), was een Nederlandse schilder, graficus, fotograaf, beeldhouwer en schrijver.; Pieter Kooistra
 143. Stolp en salon ?; De ontwikkeling van het huis met aangebouwd vierkant in Broek in Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw. Uitgave van Stichting Historisch Boerderijen onderzoek / J.P. Meertens Instituut. Arnhem/Amsterdam. Handexemplaar A.P.Bruigom met notities en brieven; N.Boschma en H van Koolbergen,
 144. Watergeesten in en om Broek in Waterland.; Eigen Volk. Algemeen Tijdschrift voor Volkskunde (folklore) en Dialect voor Nederland, Oost- en West-Indië, enz. 1929 pagina 3 t/m 7 en 1929 pagina 79 t/m 82. Watergeesten in en om Broek in Waterland Als lezing gehouden in October 1927 op het derde International Anthropologisch congres te Amsterdam door C. Bakker, arts. Zie bijlage. Artikelen 2 afleveringen, in Eigen Volk 1929."; C. Bakker
 145. Gedachtenis zo van zijnen Dienst in verscheide Gemeintes in Intréé en afscheid-redenen…..(etc.); Bernhardinus de Moor was dominee in Broek in Waterland van 1734 - 1738. Op pagia 59 Intréé - reden; uitgesproken voor de gemeinte Broek op 13 juni 1734; Pag. 95 zijn afscheidsrede in 1738. Zie Broeker Bijdragen 47; Bernhardinus de Moor
 146. De erfenis van vrouwe Neeltje Pater; De erfenis van vrouwe Neeltje Pater, is het onderzoek van de Vereeniging Neeltje Pater 935 -1938 naar de verblijfplaats der gelden nagelaten door wijlen Mejuffrouw Neelte Pater.; J.Westerveld en C.Pater.
 147. Herinneringen uit het watersnoodjaar 1916; Een verslag van de watersnood en de daaropvolgende gebeurtenissen in Broek in Waterland door de toenmalige gemeentesecretaris.; W. van Engelenburg.
 148. Historisch Gedenkboek der herstelling van Nečrlands onafhankelijkheid in1813, Broek in Waterland; Overdruk uit Historisch Gedenkboek der herstelling van Nečrlands onafhankelijkheid in1813. (dl II) pp 302-342. Monnickendam, Waterland en Marken door [W. van Engelenburg]. In de bijlage de tekst van het hoofdstuk over het Kanton Monnickendam.; W. van Engelenburg
 149. Foto van A Schoemaker, hoofd der school in Broek in Waterland, zittend op balkon"; Foto hoofd lagere school meester Arend Schoemaker geboren 24-7-1860
 150. Foto van mevr. J Schoemaker-Sevenhuysen, Broek in Waterland; Foto Jacoba Hubertina Elisabeth Schoemaker-Sevenhuijsen 17-9-1861 gehuwd met hoofd school Arend Schoemaker
 151. De Motorboot; Watertochten door Nederland met het motorschip. Pagina 197-203 over Broek in Waterland, plus 1 afb. Uitgever: N.J. Boon; [1908] 184pp; ill.; C.N. en M.W.Williamson
 152. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13, interieur van de antiek zaak van Heijloo in het "Broekerhuis". Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom. 55. Dezelfde ruimte in het "Broekerhuis"op een later tijdstip. Links een 18de eeuws dubbelgebogen spiegelbureau; aan de andere kant van de glazen deur eeen fraai staand horloge. Voor de bedstede een gesneden dekenkist, waarop o.a. een paar koperen kerkkandelaars. Op de beschilderde klaptafel diverse antieke spullen.; P. Heijloo (uitgever)
 153. Het eiland Jan Mayen; Het eiland Jan Mayen en de overwintering aldaar van 1633-1634. Uitgegeven door hetHistorisch Genotachap "Oud-Westfriesland"; Brander, J.
 154. Hannes; Hannes door Aart Staartjes met illustraties van Kees de Boer. Uitgever Van Goor. Aart Staartjes (Meneer Aart uit Sesamstraat) heeft in Broek in Waterland gewoond. De rijdende melkboer Kees Pels rijdt nu ( 2010) nog altijd in Broek in Waterland. Hannes (5) woont met zijn ouders in een klein armoedig huisje aan de rand van een rijk dorp. Hij ervaart op zijn eigen wijze de gewone dingen om hem heen. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.; Staartjes, Aart
 155. Kijk op Noordholland; Kijk op Nederlan Noord-Holland, redactie Tom Bouw, derde druk, Elsevier Amsterdam-Brussel. Fotoboek waarin een groot aantal bouwwerken van cultuurhistorische waarde is vastgelegd.; Bouws, Tom
 156. Renovatus 1989; Programmaboekje feestelijkheden ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van de N H Kerk te Broek in Waterland, 8,9, en 10 dec.1989; St. Ned.Herv. Gemeente Broek in Waterland
 157. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Tekening interieur van "Neeltje Pater" oud Holl. Taveerne rest. Broek in Waterland. tel. 02903 1392. Prop. G. Bierman? gered uit de brand die het restaurant verwoestte op 23 februari 1981. J.J. Peereboom was eigenaar van het restaurant.; Neeltje Pater
 158. Dienstregeling van de Havenstoombootdienst Amsterdam, Marken, Edam & Volendam, via Broek in Waterland.; Toeristenfolder en Dienstregeling van Havenstoombootdienst in 4 talen. Vertrek vanaf De Ruijterkade steiger 9 voor vaartocht langs Broek in Waterland, Monnickendam, Edam, Volendam en Marken.
 159. Artikel over het Broekerhuis aan de Amstelveenseweg te Amsterdam; Artikel over museum het Broekerhuis aan de Amstelveenseweg in een gebouw ontworpen door J. Gosschalk waarin de antiekverzameling is ondergebracht mej. A. Fregeres.
 160. Restauratie Protestantse Kerk te Broek in Waterland; Wapen van de gemeente Broek in Waterland. Gebrandschilderd raam in Broeker Kerk.; Fotoclub Broek in Waterland
 161. Restauratie Protestantse Kerk te Broek in Waterland; Het orgel voor de restauratie Uit: Doos met 47 foto's van de kerkrestauratie 1988-1989.; Fotoclub Broek in Waterland
 162. Stichting Neeltje Pater; Programmaboekje van theater spektakel 'Ende dispereert niet' opgevoerd in het Broekerhuis, 3 t/m 17 juni 1989. Tekst en regie: Henk John. Geďnspireerd door het verblijf van Jan Pietersz. Coen in Amsterdam 1623-1627.; Stichting Neeltje Pater
 163. Nederland en zijn bewoners; De Italiaan De Amicis schreef in 1873/74 een reisverslag van zijn bezoek aan Nederland. Het was destijds een internationale bestseller en heeft gediend om Italianen over Nederland te onderwijzen. Pag. 205-218 gaan over Broek in Waterland; Edmondo de Amicis
 164. Westfriesche rechtsgeschiedenis, dl II band 1 en 2: Waterland.; Waterland, De Persijns tot 1282, Hollandsch leen, de territoriale instituten (hoofdmanschap, kwartier, banne, kogge, ambacht, go, Westfriesland als geheel), Bestuurspolitiek van 1282-1417 en 1417-1462, De Heerlijke Rechten van de Swannots (Jachtrecht, Vischrecht, Windrecht). Met vele bijlagen (Zeevang, Edam, Oosthuizen, Marken, Waterland in engere en ruime zin, de Persijns, Stoelboeck van de Zeevang). Met bibliografie, bronnen en 3 registers (persoons, geografisch, zaken) en een kaart van Waterland en de Zeevang in 1300.; Mr A. de Goede
 165. Majesteitsschenders; Rotterdam 1903. Hoofdstuk IV is getiteld "Broek in Waterland", maar handelt niet over het dorp zelf.; J.Postmus.
 166. Kerkplein, Broek in Waterland; Ansichtkaart met gezicht op het Kerkplein, naar(pentekening) van J.Louis Landré. De kaart is opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Oud Broek in Waterland in 1990.; Louis Landré
 167. Documentenkistje; Houten documentenkistje met ijzerbeslag en koperen hengsel.; onbekend
 168. Houten documentenkistje; Houten documentenkistje, met sierlijke letters geschilderd 'DorpsKistje', het kistje is rood geschilderd met ijzerbeslag. Gebruikt voor het opbergen van akten en andere documenten. Afb. jaarverslag 1990; onbekend
 169. Documentenkistje; Houten documentenkistjemet opschrift 'Zeevaarende Beurs tot Broek', bruin geschilderd. Zie over de instelling en het beheer van de Zeevarenden beurs: W. van Engelenburg, pag. 52 en G. van Zeggelaar hoofdstuk XXII, p 223.; onbekend
 170. De watersnood van 1916; Ingelijste gecalligrafeerde 'Oorkonde' opgedragen aan het Gemeentbestuur van Broek in Waterland ter herinnering aan den dijkdoorbraak…..1916. ; P Beunder
 171. Gegraveerd gezicht van Broek over het Havenrak te zien.; E.M(aaskamp)d(elineavit). Moderne afdruk (Anno 1966) van de oude koperplaat in lijst. Over het Havenrak met zicht op theekoepel, pastorie en kerk; roei- en zeilboten. Uit Noord-Hollands Archief: Met Frans opschrift.Zie: De Twaalf dorpen van Waterland. - Amsterdam : F.W. Greebe, z.j. [ca. 1750-1775].Zie ook Broek in Waterland 002. "Broek over 't Havenrak te zien" Broek in Waterland 004; E.M(aaskamp)d(elineavit).
 172. Aardewerk bordje met opschrift Ellewoutsdijk dankt Broek in Waterland.; Watersnood Februari 1953. Ellewoutsdijk (Zeeuws: Ellesdiek) is een dorp in de gemeente Borsele, in de Nederlandse provincie Zeeland; tot 1 januari 1970 was het een zelfstandige gemeente. Het dorp is met zijn 410 inwoners (2010) de kleinste kern van de gemeente. ; onbekend
 173. Watersnood 1953 Driewegen ; Driewegen bedankt de gemeente Broek in Waterland voor bijstand na de watersnood van 1953. Driewegen is een dorp in de gemeente Borsele, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het dorp had 574 inwoners in 2010. Driewegen ontstond in de 14e eeuw op een driesprong van wegen. Tot 1970 was het een zelfstandige gemeente. ; 0nbekend
 174. Assignat de cinq livres de la république Française; Waardepapier dat werd bij de Franse Revolutie uitgegeven als waardepapier met als onderpand de geconfisqueerde bezittingen van de Rooms-katholieke kerk in Frankrijk. Zij hadden het belastinginners verdreven en daardoor geen geld. Dit werd echter een compleet fiasco omdat de kerkgoederen (een vijfde van Frankrijk) niet in één keer op de markt gebracht kon worden. Assignat werd als betaalmiddel geďntroduceerd doch werd niet vertrouwd. In 1796 werden ze weer uit roulatie genomen met veel verlies voor de bezitters ervan.; Franse Republiek
 175. Gemeentevlag Broek in Waterland; Vlag van de per 1 januari 1991 opgeheven gemeente Broek in Waterland. Tweezijdig geborduurd.; onbekend
 176. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Map met foto's en ander materiaal betr. de door Oud Broek georganiseerde tentoonstelling"Broeker bodemvondsten", A° 1990" in de voormalige Leerkamer, Kerkplein. T.g.v. 25 jarig bestaan; Oud Broek in Waterland
 177. Foto van een echtpaar met zes kinderen, Broek in Wateland; Foto Ongeďdentificeerd echtpaar met 6 kinderen poserend in interieur van ca. 1900, Foto bezit voormalige gemeente Broek in Waterland
 178. Bruiloftsdicht, Broek in Waterland; Op het koperen bruiloftsfeest van C. Bakker en C.E. de Vries. Zie ook blad 2 in de bijlage linksonder.; Onbekend
 179. Foto’s Zuideinde 22, Broek in Waterland; 24 foto’s van interieur van Zuideinde 22, winkel met verf, glas, klompen, huishoudelijke materialen, spijkers, bezems etc. Van Jan Bruijn en zijn vrouw Alie Bruijn-Holman; J. de Waal
 180. IJsgezicht over het Havenrak dd 10 febr. 1929; IJsgezicht over het Havenrak dd 10 febr. 1929,; J. Spaans, Purmerend
 181. Schoolfoto Broek in Waterland; Groepsfoto van 32 kinderen en 3 leidsters van de Bewaarschool 1904 1. Grietje Swart 2. 3. 4. Trijntje Visser (dr.van Eldert) 5. 6. 7. Teun Honingh 8. 9. Nelie van Nadort 10. 11. Juffr. Mertens 12. 13. 14. Fijtje Gaaf 15. De Oude (Molengouw) 16. 17. 18. 19. Bertus de Ruig 20. 21. 22. Griet de Vries 23. X 24. Wiedemeijer? 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Visser 32. Siem Honingh 33. Jan Lodder 34. 35. 36. Honingh ; Jacobs & zonen
 182. Kijkatlas van Noord-Holland; Kijkatlas van Noord-Holland / Noortje de Roy van Zuydewijn : fotografie: Jan Heuff Uitgever : Van Holkema & Warendorf; Roy van Zuydewijn, Noortje de
 183. Foto van het gezin Tinkelenberg aan de Keerngouw, Broek in Waterland; Foto gezin Tinkelenberg van links naar rechts staand David Tinkelenberg, Chris Tinkelenberg, Neeltje Tinkelenberg (de Boer), zittend Johan Tinkelenberg, Zwaantje Tinkelenberg en Janna Tinkelenberg(Houtman)
 184. Mijn jeugd in Broeker Waterland 1890-1916.; Jeugdherineringen van Nelly Catharina Bakker geboren op 30 oktober 1889 te Goedereede als enig kind van dokter C. Bakker en C.E. Bakker-de Vries. Zij woonde van haar eerste jaar tot 1916 in Broek in Waterland, studeerde in 1918 af als arts, trouwde in 1921 met H.C. Rümke en overleed ip 25 oktober 1976. Zij noteerde haar jeugdherinneringen op zeer hoge leeftijd in 5 schriftjes. Bewerking A.P.Bruigom. ; N.C.Rümke-Bakker
 185. School en onderwijs in Broek in Waterland voor 1795.; Het onderwijs te Broek in Waterland en wat daarmede in verband stond, ten tijde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Handschrift. ; W van Engelenburg, .
 186. Programma van de Broeker Feestweek; Programma feestweek in De Broeker Gemeenschap 1963 t/m 1975, m.u.v.1964 of 1965. 1979 t/m 2012 geschonken door de heer Niemeijer, door de vereniging verder bijgehouden tot heden. De Broeker Feestweek valt samen met de kermis, die van oudsher op de tweede woensdag van augustus begint. De feestweek begint op de zaterdag ervoor en eindigt op de kermiszondag. 2013 t/m 2018 Opgericht op 8 januari 1948.; De Broeker Gemeenschap
 187. Oranjevereniging Broek in Waterland; Programma's Oranjefeesten te Broek in Waterland:1958, 1959, 1968,1974, 1975, 1976, 1978 t/m 1981, 1983 t/m 1990, 1995. Programma Koninginnedag bij De Broeker Gemeenschap: 1990, 1993 t/m 2002 Koningsdag 2014, meifeest 2015, 2017; Oranjevereniging Broek in Waterland
 188. NUT, Broek in Waterland; Programma boekje van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Broek in Waterland, seizoen 1983/1984. 13 october Reis door Nepal 3 november Peter Faber, try-out "Een optimist" 26 januari Delta Plan laatste fase 23 februari Lezing Midas Dekkers 6 april BROEKERS voor BROEKERS, onder dit motto willen wij u voor de 3e maal een avond brengen, waarbij muzikale Broekers hun talenten kunnen tonen. CURSUSSEN Boekbinden en Pech Onderweg Veertien programma's jubileum geschriftjes en publicaties betreffende Broeker Verenigingen en instellingen 1973-1988.; Departement Broek in Waterland
 189. Roomeinde, Broek in Waterland; De fournituren winkel van Annie Swart aan Roomeinde 12. Op naai- en kledinggebied was daar van alles te koop. In de bijlages foto's van het interieur in kleur en Annie Swart.; Jan de Waal
 190. Schoolinstructies, Broek in Waterland; Instructie voor het onderwijspersoneel aan de O.L.Scholen in de Gemeente Broek in Waterland, gedateerd 1881. Broek in Waterland 21 December 1881, getekend J. Rems, burgemeester.; Gemeente Broek in Waterland
 191. Tussen Crommenije en IJsselmeer; Serie: Nederland ons aller tuin. Een natuurbeschrijving van Waterland en Zaanstreek. Uitg. ANWB, illustraties Han Alta.; W.Meijer
 192. Vereniging "HENDRICK DE KEYSER" tot behoud van architectonisch- of historisch-belangrijke oude gebouwen.; Zes en veertigste jaarverslag over 1964 van Vereniging Hendrick de Keyser, met artikel door J.W.Niemeijer, getiteld: De bewoners van het huis Leedeinde 12 te Broek in Waterland." (Leeteinde) Hier het artikel van Niemeijer; Bestuur Hendrick de Keyser
 193. Koepel van Bakker hoek Havenrak - Dorsstraat, Broek in Waterland; Oudheidkundige Bond, 68, nr.4 (1969) Artikel door J.W.Niemeijer: Ëen onbekend werk van Abraham van der Hart?" ( over de koepel van Bakker hoek Havenrak - Dorsstraat) Zie bijlagen,linksonder.; J.W. Niemeijer
 194. Havenrak; Broek in Waterland; Een driebeukig huis aan het Havenrak (nr.17) Voorop een linoleumsnede van het huis door Jaap Dekker sr. Beschrijving van het huis. Opgravingen: beschrijving van de gevonden pijpekoppen; vuurklokken, een schaal van Wanfried uit Hessen uit 1611, een pelgrimsteken en nog heel veel scherven. Zie linksonder de beschrijving! ; J.Dekker en H.Dekker-Dobber
 195. Portretfoto van Jo Schoemaker, dochter van de hoofdonderwijzer te Broek in Waterland; Foto Johanna Egbertina Schoemaker geboren 19-4-1894 dochter Arend Schoemaker geboren 24-7-1860 en Jacoba Hubertina Elisabeth Sevenhuijsen geboren 17-9-1861; Fotografisch atelier Prinses Amsterdam
 196. Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan; Scenes uit het toneelstuk 'n Zomerzotheid uit: Plakboek met foto's, programma's, recensies etc. van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland. De toneelspelers: Annie Parrée, Ans Peereboom, Stien Bijl, mevr. Smit - du Pied, Nel Leguit, Truus Pruim, mevr. Bekebrede, Piet Smit, Eddie Smit, Piet Mes, Klaas Lof en Niek Peereboom. Zie hier de mooie foto's en recencies ; E. Smit
 197. Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan; Publiek met in de bijlages overzicht bezoekers met nummers en een namenlijst uit: Ringband met 27 foto's van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland. Zie ook de bijlages.; Onbekend
 198. Acte van ruiling tussen Teunis Wiebe Poolman en Jacob Pronk aan de Keerngouw te Broek in Waterland; Akte van Ruiling landerijen 1-12-1891 Teunis Wiebe Poolman en Jacob Pronk huurder (eigenaar Sara Keijser wed. Simon Philip Goudsmit). Simon Philip Goudsmit kocht op 21-11-1883 dit land van efgenamen Klaas Cornelis Koker overleden 31-1-1867. ; Notaris Doncan
 199. Het dorp van mijn grootvader; Het dorp van mijn grootvader : Broek in Waterland rond 1900 / Ton Oosterhuis Impressum: Soest : Uitgeverij Boekscout, 2009 Bibliogr ann: Met lit. opg., reg. van familienamen. Boekhoekinfo: Een bewerking van aantekeningen van o.a. de moeder en tante van de auteur over het dagelijks leven in Broek in Waterland rond 1900, aangevuld met informatie uit andere bronnen. In het boek zijn twee personen met elkaar verwisseld. Mevrouw Ina van der Made - Van de Stadt correspondeert hierover met de heer Oosterhuis. Tevens beschrijft zij in het kort de familiegeschiedenis van weduwe Wiedemeijer en haar 2 zonen (Adriaan en Hendrik) en haar tweede echtgenoot Peter van Dusschoten. Zie hier de mailwisseling hierover. Op de foto's rechts zijn Adriaan (nr. 2) en zijn broer Hendrik Wiedemeijer (3) te zien. Op foto 4 heeft Hendrik een wens uitgesproken voor zijn moeder. Adriaan is onderwijzer geworden: zie hierover inv.nr. 1962 Zie ook inv. nr. 0572 voor de jeugdherinneringen aan Broek van de dochters van meester Schoemaker (is grootvader van Oosterhuis).; Oosterhuis, Ton
 200. Gezicht op kerk, de Erven en het Havenrak, Broek in Waterland; Douwe Egberts kalender. Kleurenreproductie van een gezicht op De Erven, de Kerk en een deel van het Havenrak op dik carton. Gezicht op het dorp vanf de Broekermeerdijk over 't Nesje.; Anoniem
 201. Deel baardman kruik; Hals met oor, van een baardman kruik, Duits steengoed, 16de eeuw.Gevonden bij Leeteinde 20; onbekend
 202. Schotelfragment ; Schotelfragment met slibversiering ( granaatappel en ranken), gevonden in de achtertuin van Havenrak 9-11; onbekend
 203. Houten tuinpagode; Houten tuinpagode, bestaande uit een voetstuk waarop een in 4 delen uitneembaar torentje waaraan 4 vergulde klokjes hangen. Wit geschilderd-1793 (?), voetstuk later. In bruikleen bij het Waterlands Museum te Monnickendam.
 204. De Erven, Broek in Waterland; Gravure met kerk, toren en pastorie op Kerkplein. Theekoepel en huizen langs De Erven. Een roeibootje en een zeilbootje. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 1. Achterzijde der reclamekaart uit 1865 van de vermaarde Aaltje Fregeres (zie ook afbeelding 52; collectienr. 0960). Zij was tot ver over oze grenzen bekend om haar handel in antiek, die zij in 1880 beëindigde. Aaltje Fregeres bleef tot haar dood (in 1900 op 90-jarige leeftijd) met haar broer Klaas wonen in hun huis aan de Dorpsstraat (nrs. 11/13).; Uitgever: Aaltje Fregeres
 205. Tuinpagode, Broek in Waterland; Foto's van de tuin pagode, gefotografeerd in 3 delen door het Openluchtmuseum te Arnhem, toen het bouwsel nog in een schuur van Heijloo in de Dorpsstraat stond. Houten tuinpagode, bestaande uit een voetstuk waarop een in 4 delen uitneembaar torentje waaraan 4 vergulde klokjes hangen.Wit geschilderd-1793 (?), voetstuk later. In bruikleen bij het Waterlands Museum te Monnickendam. Zie de delen 2 en 3 linksonder.; Onbekend
 206. Menschen en Gebouwen uit Broek in Waterland; Kleine geschiedenis van Broek in Waterland, 1393 - 1937.; W.van Engelenburg
 207. Leeteinde, Broek in Waterland; Plakboek over de restauratie van Leeteinde 4-6, in de jaren 1967-69, samengesteld door timmerman K.Gruys; K. Gruijs
 208. 30 overpeinzingen met een kosmisch tintje; Gedichten van Marie Houtman, woonde op Roomeinde 8 te Broek in Waterland.; Mary Houtman
 209. Schoolfoto Broek in Waterland; Reproductie foto van een schoolfoto uit met meester Schoemaker en leerlingen. links: meester Schoemaker, naast hem: Teun Bruijn en achter het leitje Ynte Bruijn. rechts: Elisabeth Jongens, later getrouwd met De Waal en dit worden de ouders van Jan de Waal, jaren onderwijzer in Broek in Waterland.; J. de Waal
 210. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 22/24 aan de achterkant aan het Dee. Dertien foto's van huizen en erven aan het Roomeinde, genomen vanaf het Leeteinde.; Jan de Waal
 211. Roomeinde 14-18; Tekening van Roomeinde 14-18, zwart krijt 293x482 mm. Gereproduceerd in Broeker Bijdragen nr 32, maart 1992'; P. Teunissen
 212. Historische geografie van Waterland, Broek in Waterland; J.K.de Cock, Historische geografie van Waterland in Holland, 7de jg., okt.1975. Waterland, in de 13e eeuw Aquosa Terra genoemd, was een 'land' dat wil zeggen een staatkundige eenheid, te vergelijken met Kennemerland of Rijnland. Zo begint de inleiding van het bovenstaande artikel. ; J.K. de Cock
 213. Een vermeend handvest van Broek in Waterland; Een vermeend handvest van Broek in Waterland in: Holland, 10de jg.dec.1978. Stadsrechten toegekend aan Broek in West-Friesland (nu Broek in Waterland) in 1478 door Hertog Maximiliaan. Bruigom beschrijft waarom dit nooit Broek in Waterland kan zijn. Zie bijlage.; A.P.Bruigom
 214. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13. Oud Holl. Broekertuin met Broeker huis van Piet Heijloo, voorheen Aaltje Fregeres (tot 1890). Zij verkochten antiquiteiten, Aaltje was wereldberoemd. Kralentuin, verhuisd naar Havenrak 1 in 1951.; Onbekend
 215. 1573 Het Huis Volbracht.; Lekespel gemaakt ter gelegenheid van de restauratie van de N H Kerk van Broek in Waterland in de jaren 1950-1951; P.Simoons
 216. Het Oude Broek in Waterland.; Het oude Broek in Waterland, pp. 303-311 in Het Huis Oud en Nieuw 1913, geďll. Uit bezit A.P.B.; H.G.Dorhout
 217. Het huis van Cornelis Schoon te Broek in Waterland; Het huis van Cornelis Schoon te Broek in Waterland in: Spiegel der Historie, 2de jg.jan.1967. (Zie bijlages) ; J.W.Niemeijer en H Janse
 218. Onderlinge Brandverzekering te Broek in Waterland.; Gedenkboekje 25 jarig bestaande Onderlinge Brandverzekering voor Broek in Waterland, Zuiderwoude, Uitdam en bijbehorende polders. 1 jan.1912-1 jan. 1937. Uit bezit A.P.B.'; E.H. Stöve
 219. Onderlinge Brandverzekering te Broek in Waterland.; Drie Reglementen uit respectievelijk, 1911,1916 en 1925. Oproep voor een algemene vergadering, 1947. Uit bezit A.P.B.'; Onderlinge Brandverzekering
 220. Over Noordhollansche plaatsnamen, Broek in Waterland; Over Noordhollandsche plaatsnamen door W. van Engelenburg. In de bijlage vindt u het stukje over Broek in Waterland, o.a. vinken en klokkedieven.; W van Engelenburg
 221. Reglement omtrent het toezicht op het onderhoud en het dragen der kosten van den Noorder IJ- en Zeedijk. Broek in Waterland; Reglement omtrent het toezicht op het onderhoud en het dragen der kosten van den Noorder IJ- en Zeedijk. De dijksvereniging, bekend onder den naam van den Noorder IJ- en Zeedijk, omvat al de deelen van dien , van den scheidingspaal tusschen den St. Aagtendijk en den Assendelver Zeedijk af, tot aan den dijk van Westfriesland toe. Prov. Blad van Noord Holland, 1908. No. 23. Zie bijlage.; Provincie Noord-Holland
 222. Keur banne Broek in Waterland; Keur op het klaren en diephouden der slooten, wijdte der hoofden in de vaarslooten enz. der banne Broek in Waterland, 1912.Uit het bezit van A.P.B.'; Bestuur Banne Broek in Waterland
 223. De watersnood van 1916; Watersnood in Waterland, Januari 1916. Brochure uitgegeven door Ver.Oud Broek in 1976. Zie hier ook een filmpje: Watersnood in Noord Holland; Vereniging Oud Broek in Waterland
 224. Boerenleenbank Broek in Waterland; Statuten van de Coöperatieve Boerenleenbank te Broek in Waterland en Omstreken, vastgesteld bij de oprichting in 1907.Bijvoegsel Nederl. Staatscourant 20 juli 1907, nr. 168. Uit bezit van A.P.B.; Nederlandsche Staatscourant
 225. Brandweer, Broek in Waterland; Vrijwillige Brandweer Eensgezindheid, Broek in Waterland (Gedenkboekje bij het 50 jarig bestaan). Auteur en ontwerper, J.W. Niemeijer; Kamiel van Rossum persklaar maker en C. Oud drukwerk.; Dr. J.W.Niemeijer.
 226. Amsterdam- Waterland- Marken. ; A Trip from Amsterdam, to Broek, Monnickendam, Edam, Volendam and Marken.Amsterdam ( London 1890.); J.F.L. de Balbian Verster
 227. Havenrak 1, 5 en 7; Havenrak 1,5 en 7
 228. Gemeentegids Broek in Waterland 1989/1990.; De laatste gemeentegids van de gemeente Broek i Waterland. Uit bezit A.P.B.; Gemeente Broek in Waterland
 229. Inventaris van het archief van de classis Edam.; Rijksarchief in Noord-Holland: Inventaris van het archief van de classis Edam van de Ned.Herv.Kerk 1572-1947. Haarlem 1974. De kerk van Broek in Waterland valt onder de classis van Edam. n 1965 is het archief door de classicale vergadering van Edam van de Nederlandse Hervormde Kerk in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Noord-Holland, thans Noord-Hollands Archief geheten. Archivalia, jonger dan 50 jaar, zijn voor derden slechts toegankelijk met machtiging van de bewaargever. Het archief lijkt tamelijk volledig op enkele uitzonderingen na, die steeds bij de beschrijving zijn aangegeven. De materiële toestand is over het geheel genomen matig; een aantal stukken heeft nogal van vocht te lijden gehad. Er hebben al eerder inventarisaties plaatsgevonden, namelijk in 1818 en aan het begin van de twintigste eeuw, in beide gevallen tamelijk summier. Het archief is in 1971 geďnventariseerd door J.R. Persman, archivist-A bij het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem.; J.R. Persman
 230. Reclamekaart van A. Fregeres; Gelithografeerde reclamekaart van A.Fregeres in Antiquiteiten, in zwartlijstje. De kaart toont het huis Dorpsstraat 11-13, met ernaast de stijltuin. Achterop de tekst: Het Broeker -Huis van Aaltje Fregeres met daarom heen: Volgens inliggende verklaring de oudste afbeelding van het huis te Broek in Waterland, Noord-Holland. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 52. Reclamekaart uit 1865 van Aaltje Fregeres met, in steendruk, haar huis (nrs. 11/13). In de tuin links de loofgang (berceau) en rechts het loofprieel met fraai versierd timpaan. Aaltje's gastenboek vermeldt veel bekende namen, o.a. Czarewitsj Nicolas van Rusland, die haar in 1865, een jaar vor zijn dood, bezocht.; Onbekend
 231. De watersnood van 1775; Reglement of orde van de vijf en zeventig mannen, welke ons dorp Broek en jurisdictie, in cas van Onverhoopte Hooge watervloed; na de Waterlandse -Zeedyk zal trekken. Geärresteert bij de E: Vroedschap; Den 12 December 1775 te Monnickendam gedrukt,1784. Uit bezit A.P.B.'; Vroedschap
 232. Rollo's tour in Europe; Rollo in Holland; Reisbeschrijving van Holland. Broek in Waterland wordt beschreven op blz. 190 t/m 199 (zie bijlages)als de "diary village" en ze eten "Bitek aux pommes". Er is een illustratie van het Havenrak met de afgebroken theekoepel. Brown Taggard & Chase publishers, Boston Zie de tekst in de bijlage -linksonder.; Abbott, Jacob
 233. Burgernut; Potpourri op het twintigjarig bestaan van het Burgernut te Broek in Waterland 1882-1902. Uit het bezit A.P.B.; Jan Wolbartus de Wit
 234. Erfgenamen van Neeltje Pater te Broek in Waterland.; Blijspel in 1 bedrijf, voor 5 Heeren en 3 Dames. No 149 van Schuitemaker's Rederijkers Bibliotheek; W. Mets Tz.
 235. Volkshogeschool Bergen; Een wintermaand op de Volkshogeschool Bergen. Zie bijlage: De cursisten verblijven 3 dagen in Broek in Waterland en overnachten in de Jeugdherberg.; Volkshogeschool Bergen
 236. ...het krankzinnige kwartiertje...; Het krankzinnige kwartiertje Nico Scheepmaker; De Gooise Uitgeverij, Bussum Met ingeplakt: Wereldkampioenschap voetbal '30 t /m '78 Het krankzinnige kwartiertje, een uitdrukking die de Nederlandse sportpers opdook in de Lotsy-periode van het Nederlands elftal, om precies te zijn na de 9-3 overwinning op België op 11 maart 1934. Het boek is historisch gericht. Er zijn drie hoofdstukken die op het wielrennen betrekking hebben: ´Joris van den Bergh, de beste sportjournalist die Nederland ooit gehad heeft´, de journalistiek van de polemiek´ (Sport Echo) en ´Karel Van Wijnendaele en Pol Jacquemijns: de legendarische sportjournalisten uit Vlaanderen. Nico Scheepmaker startte zijn sportjournalistieke loopbaan met een column in het weekblad 'Sport en Sportwereld' (van 1957 tot 1967), had sinds 1962 een wekelijkse sport column in Vrij Nederland, en sinds 1968 een eveneens wekelijkse sportcolumn in GPD-dagbladen. Hij kreeg enkele prijzen, waaronder de Anne Frankprijs voor poëzie (1958) en de NDP-prijs voor dagbladjournalistiek 1982. Hij woonde vanaf 1974 in Broek in Waterland en overleed in 1990 aldaar.; Scheepmaker, Nico
 237. Reclamebord van de Noord Hollandsche Bond van Coöp. Werkende Onderlinge Brandwaarborgmaatschappijen.; Geëmailleerde reclameplaat van de afd. Broek in Waterland van de Noord Hollandsche Bond van Coöp. Werkende Onderlinge Brandwaarborgmaatschappijen.; Zie titel
 238. Bloembollen steker; Houten steker voor het poten van bollen. Ingebrande letters B i W. Gebruikt door gemeentewerklieden.; Onbekend
 239. Waterland, getekend door Cornelis Schoon (1719-1778) ; Waterland, getekend door Cornelis Schoon (1719-1778) Monnickendam, Ransdorp, Durgerdam, Holysloot, Zuiderwoude, Uitdam, Landsmeer, Watergang, Zunderdorp, Nieuwendam, Broek in Waterland, Schellingwoude, Buiksloot.; A.P.Bruigom
 240. Cornelis Bark, Broek in Waterland; Foto portret van Cornelis (Boertje) Bark 11-02-1863 - 08-10-1951 Zie voor zijn echtgenote Hilletje de Waart 27-08-1869 - 12-11-1923 objectno. #0617. Afkomstig uit bezit van hun kleinzoon Simon Pronk 2-04-1920 - 15-02-1989. Zijn ouders waren Annetje Bark 08-03-1891 - 05-02-1964 en Jan Pronk 17-06-1867 - 08-09-1939.; M.H. Ladé, Amsterdam
 241. Messing handvaten van doodskisten; Vijf messinghandvaten van doodskisten afkomstig uit de 17de eeuwse grafkelder van de familie Pater, bevattende de graven 184 t/m 186 met de bevestigingsplaten. In aug.1975 opgegraven bij funderingsonderzoek in de kerk. Eén afgebeeld in Broeker Bijdragen nr.36, feb.1995 en beschr.op pag.321; onbekend
 242. Maquette; Cartonnen maquette van bakkerswinkel Eilandweg 5. De maquette is vervaardigd ter gelegenheid van de gouden bruiloft van bakker J. Bakker Dzn. en G. Schouten. Afgeb. Broeker Bijdragen, nov.1980, p.147'; Onbekend
 243. Hollandse tegel ; Twee Hollandse tegels met in blauw voorstellingen van respectievelijk een engel op een schelp met een zeil en een fluitspelend zeemonster met een vrouw op zijn rug. Afkomstig uit een Broeker woonhuis. ; onbekend
 244. Roomeinde, Broek in Waterland; Genomen vanaf de toren, op de voorgrond Roomeinde no. 8. Zes en twintig foto's uit de jaren '50 en '60,met gezichten in het dorp vanaf de kerktoren, de tram, enkele inwoners e.a. Bijgevoegd drie kleurenfoto's van Roomeinde 2, tijdens en kort na de verbouwing in 1989. N.B verspreid over de verschillende categorieën; P. Ruijterman
 245. Groepsfoto leden gemengd koor "Zanglust", ter gelegenheid 100 jarig bestaan, oct 1992, Broek in Waterland; Foto Gemengd koor Zanglust voor het vroegere gemeentehuis ter ere van het 100 jarig bestaan. 1e rij Liesbeth de Boer, Alie Bruijn, Geertje van de Stadt, Mieke Haakman, Netty Klebach, Elly de Jong, Joke Knijn, Sijtje Kunst, Leen Poolman, Annie Voordehake, 2e rij Ans Lobbes, Martha Geugjes, Margreeth Dekker, Sijtje Stoker, Anneke van Wijngaarden, Ans Sluiters, Karin van Schade Westrem, Welmoed van Eekelen. 3e rij: Gré Kwak, Hil Dekker, Rie Beets, An Plas, Nel Slegt. 4e rij: John Roos, Jan Snieder, Jan de Klerk, Jan van der Lee, Wim Drijver 5e rij: Jan van der Snoek, Cor Sanders, Cees Moens, Jaap Dekker. Niet aanwezig waren Ann Jesse, Marije Maasland, Simon Ruijtenberg, Lobbe Oudhuis, Jan Oudhuis..
 246. Muizenval; Langwerpige houten muizenval, met glas gedekt. Er mist een valdeurtje. Afkomstig van de familie De Oude, de Erven 26 ( vóór 1962); onbekend
 247. Vogelfluitje van pijpaarde; Vogelfluitje van pijpaarde, aan de voet gestempeld: Germany. Uit de tuin van Havenrak 5, ca. 1965 gevonden; onbekend
 248. Kralen; Snoer van 72 helderblauwe glazen kralen, zoals eertijds in kralentuintjes toegepast. Afkomstig van P.Heiloo.; Onbekend
 249. Kralen; Snoer van 61 paarsblauwe glazen kralen, zoals eertijds in kralentuintjes toegepast. Afkomstig van P.Heiloo.; onbekend
 250. Receptieboek,Broek in Waterland; Receptieboek, ter gelegenheid van het afscheid van meester Smit als hoofd der school in 1961. ; Onbekend
 251. Gelegenheidsgedichten over gebeurtenissen, personen en plaatsen in Broek in Waterland.; Gelegenheidsgedichten over gebeurtenissen, personen en plaatsen in Broek in Waterland. Typescript, met data van nov. 1946 t/m jan. 1961. Pseudoniemen van Ed Smit: Klikspaan en Tim de Jun. Sommige ook verschenen in De Broeker Gemeenschap. Lees de gedichten via de link links onder; Ed Smit
 252. Bevrijdingsdag, Broek in Waterland; Programma van de feestavond ter gelegenheid van de viering onzer bevrijding, op zaterdag 5 mei 1956, in garage Hogetoorn, te Broek in Waterland. Medewerking verleenden: Muziekvereniging "De Broeker Kapel", Gymnastiekvereniging "Sparta", Zangvereniging "Zanglust" o.l.v. de Heer L.G. Siemer, "Waterlanders" een Cabavue zonder bedrijven: Tekst Dries Ney met bijdragen van Ed Smit; Decor: Piet Kok m.m.v. Bep Ney. Medewerkers: Truus Bolks, Alie van Ham, Alie Lof, Bep Ney-Pasman, Will Smit-van Rossum, Els Pilkes-van Wiltenburg, Gerrit Bekebrede, Toon Mellenberg, Piet Mes, Dries Ney, Siem Sanders, Ed Smit, Henk Stookebrand. Pianobegeleiding: P.T.J.Parrée; Souffleur: E. Smit sr.; Regie: Ed Smit; Grime: Fa. Michels. Dansorkest "The Carjo Boys" o.l.v. J. Bruijn. Aanvang avond 8.00 uur, het bal duurt tot vier uur. Zie bijlagen. Uit: Enveloppe met liedteksten, feestprogramma's e.d.; Oranjevereniging
 253. Gedenkboekje Broeker Gemeenschap 40 jaar; De stichting De Broeker Gemeenschap is een overkoepelend orgaan voor het verenigingsleven in de gemeente Broek in Waterland. Zij geeft een veertiendaags blaadje uit. Opgericht op 8 januari 1948.; Stichting De Broeker Gemeenschap
 254. Blikken taarttrommel, bruin 'gehout', ; Blikken taarttrommel, bruin 'gehout', In gebruik geweest bij bakkerij J.Olij, Havenrak 1.; onbekend
 255. Kabinetfoto's van bakker J.Olij en zijn vrouw; Kabinetfoto's van bakker J.Olij en zijn vrouw, woonachtig op Havenrak 1; studio Vlaanderen, Alkmaar
 256. Film van Broek in Waterland; Film van de inwoners van Broek, straatsgewijs. Gecopieerd naar de oorspronkelijke opname uit 1963 en daarna ook op DVD gezet. Bekijk de film in drie delen op inv.nr. 5099
 257. Huizen in Nederland; Huizen in Nederland, Friesland en Noord Holland.. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrik de Keijser. Leeteinde 4/6 en 12 te Broek in Waterland. ISBN 90-6630-406-5; R.Meischke, H.J.Zantkuijl, W.Raue, P.T.E.E. Rosenberg.
 258. Kleuren onderzoek; Kleuren onderzoek Ned.Herv. Kerk Broek in Waterland.; J.Witte
 259. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto album bij het afscheid van [E.Smit] als hoofd der School, op 29 april 1961. Inhoud 59 foto's. De school aan Roomeinde 3, met smeedijzeren hek.
 260. Kleurkaart Noord-Holland; Staaltjes van kleurcultuur in 14 verhalen. Over de Broeker kleuren: pp 24-29; Rob van Maanen.
 261. Monumenten inventarisatie Project Noord Holland.; Het deeltje Broek in W.: Nov.1991, 49 pp en deeltje Waterland. Zie de bijlage.; Uitg. Provincie Noord Holland
 262. Clark Gable in Monnickendam; Over Broek n Waterland: pp 68-83 met …..; Paul Arnoldussen
 263. Gouden hanger; Gouden hanger met dito ketting. De hanger bestaat uit een kern met een achter glas zichtbare haarlok en een rijke geornamenteerde filigrain omraming. Met bijgevoegde notitie over de herkomst van dit kleinood uit de familie Poolman en het verhaal dat het, samen met een pendant, als oorhanger zou zijn geschonken aan een dochter van "burgemeester Poolman", waar hij dineerde. Gouden hanger met dito ketting, voorzien van initialen FGW (tweemaal) Volgens overlevering zou dit een van de twee oorbellen zijn, die keizer Napoleon bij zijn bezoek aan Broek in 1811 zou hebben gegeven aan de dochter van de burgemeester, Harmen Bakker. Zou afkomstig zijn uit de familie Poolman en is geschonken door J. van Houweling. Lees hier ook: Keizer Napoleon brandt zijn vingers in Broek in Waterland ; onbekend
 264. Burgemeester Harmen Bakker, Broek in Waterland; Burgemeester Harmen Bakker naar een geschilderd portret. Maire 28 februari 1811 - 3 december 1813 Burgemeester 3 december 1813 - 1 mei 1817 Schout 1 mei 1817 - 22 april 1819 Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; Jan de Waal
 265. Mouwband van de BS kort na de bevrijding in mei 1945, Broek in Waterland; Mouwband van de Binnenlandse Strijdkrachten in mei 1945 met het woord Oranje” tweemaal het gemeentestempel van Broek in Waterland en een ander stempel G N en Afbeelding Nederlandse leeuw ertussen. Deze is gedragen door E. Smit.
 266. Foto van een groep leden van Sparta, Broek in Waterland; Gymnastiek vereniging Sparta in Middelie, 1943,waar historische wedstrijden gespeeld werden. Bovenste rij links Jaap Kelderman, Jannie v.d. Geer, Truus Pruim, Ria ..?, tweede rij Ed Smit, Maaike Pruim, Annie Parrée, Corrie Pietersma, Huib Stavenuiter, v.d. Elsakker, onderste rij Rens Bonte, Lia Leguijt, Gerard Klein en Nel Leguijt. Met vlag Piet Smit.
 267. Schoolfoto Broek in Waterland; Foto van de onderwijzeressen en leerlingen der kleuterschool aan de Laan, gefotografeerd in het Zuideinde A°1930. Tekst: Kleuterschool juffrouw Tromp nr.4(aan de Laan) Foto in Zuideinde. Juffrouw Tromp - dochter Corrie nr.5 - juffrouw Bep Stavenuiter nr.6 Jongetjes links boven zijn (klein) Piet Bijl en (groot) Siem Honing Blonde krullenbol + grote strik: Jannie Heijblom nr.9 Matrozenapkje; Eddie Smit nr.20, 2 naar rechts Beundertje nr.22? zittend 3e van rechts: Piet Beets - ? van Scheppinge - van Zanen ? - Bierdrager ? - hoek Arie Buurs. Jongetje met vlaggetje: Wim Spaans, nr. 26 hij was hier 2jaar en 3 maanden. Wim Spaans (geb. 1928) schrijft: Optocht bewaarschool op Koninginnedag 31 augustus 1930. Op koninginnedag ging o.l. school in optocht eerst naar het gemeentehuis aan de Erven om het Wilhelmus te zingen, daarna Kerkplein, Havenrak, Dorpsstraat en bij de Laan sloot de kleuterschool aan, Zuideinde tot de Stenen Brug, daar een rondje en dan weer terug. Rechts slagerij van Ammers, links fouragehandel Mulder, was ook kruidenier op hoek Laan Dorpsstraat. ; Onbekend
 268. Kristallen peperstrooier ; Kristallen peperstrooier met zilveren dop, waarop het meesterteken van J van Wijk Jzn.,Amsterdam 1846-1875.; J van Wijk Jzn.,Amsterdam 1846-1875
 269. Kristallen zoutvaatje op zilveren voetje. ; Kristallen zoutvaatje op zilveren bewerkte voet met vogels. Twee onleesbare keuren. ; onbekend
 270. Kristallen suikerpot ; Kristallen suikerpot met zilveren deksel, waar tweemaal een onleesbaar meesterteken op staat. ( de voet van de pot licht beschadigd); onbekend
 271. Kristallen mosterdkannetje met zilveren deksel, met ongeďdentificeerd meesterteken, 19de eeuw, ; Kristallen mosterdkannetje met zilveren deksel, met ongeďdentificeerd meesterteken.; onbekend
 272. Zilveren suikerlepel; Zilveren suikerlepel.Meesterteken onleesbaar; onbekend
 273. Tinnen theepotje; Tinnen theepotje in de bodem gemerkt: Gerhardi & Co.; Gerhardi & Co.
 274. Houten kuipje; Gedraaid houten kuipje met messing banden en dito hengsels. Leeuwenkopjes met ringen.; onbekend
 275. Koffiemolen; Klein model houten koffiemolen met koperen reservoir en koperen bodem. Voet aan 4 kanten op dezelfde manier versierd.; Onbekend
 276. Tinnen koffiekan ; Tinnen koffiekan met opzet koffiefilter; gemaakt in Sheffield
 277. Vijzel met stamper ; Koperen vijzel met koperen stamper; onbekend
 278. Porseleinen theepotje; Porseleinen theepotje met zilveren schenktuit; Onbekend
 279. Twee kristallen cylinderpotten met deksels ; Twee kristallen cylinderpotten met deksels.; onbekend
 280. Prikslede; Blauw geschilderd en op de achterkant voorzien van een geschilderd wintertafereel, dat gesigneerd is: D.Nordmann, met daaronder een niet leesbaar jaartal. Vermoedelijk afkomstig van Roomeinde 37.; onbekend
 281. Houten melkemmer, met ijzeren hengsel.; Buitenom blauw geschilderd, binnenin grijs. Afkomstig van de boerderij van Valkenburg, aan de Atjehgouw.; onbekend
 282. Zilveren draagteken van het Broeker IJsclubbestuur.; Zilveren draagteken van het Broeker IJsclubbestuur. Het plaatje draagt het opschrift: 2de secretaris aan rood wit blauwe strik. Gedragen door P.Ent ; onbekend
 283. Zilveren schildje; Zilveren schildje met gekruiste schaatsen in ornamentale omlijsting, met de letters IJ.H.N in Br.i.W.; onbekend
 284. Zilveren hanger; Zilveren hanger met een jongen op een prikslee, door laurierblad omkranst. Onderaan de tekst: Prikclub E.D.M.M. Prijs gewonen door P. Ent bij de traditionele prikslee wedstrijden t.b.v. de Broeker weduwen, die daarmee gesteund worden in de vorm van spek, andere levensmiddelen, brandstof e.d.; onbekend
 285. Zilveren hanger; Zilveren hanger bestaande uit een bladkrans en de letters VW ; onbekend
 286. Schaatsen; Een paar antieke schaatsen met grote krul en dikke ijzers; onbekend
 287. De Erven, Broek in Waterland; Kaart met twee kaleidoscoop-foto's van de Turkse tent (theekoepel) aan de Erven ( nr.3), met tuintje, tuinvaas, Tekst op de achterkant: Broek in Waterland Ouderwetsch Paviljoentje.; Onbekend
 288. Bruigom, Broek in Waterland; Rouwkaart A.P. Bruigom 20-01-1908 - 13-11-1992 Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Onbekend
 289. Speculaasplank, aan één zijde vier voorstellingen.; Tot 1950 in gebruik geweest bij bakker J. Oly, Havenrak 1. ; onbekend
 290. Speculaas-of suikergoedplank aan beide zijden resp. 9 en 10 voorstellingen.; Tot 1950 in gebruik geweest bij bakker J. Oly, Havenrak 1. ; onbekend
 291. Keulse kruik; Tussen 1950 en 1960 opgebaggerd uit het Havenrak. Gelijmd.; onbekend
 292. Foto van een jonge vrouw met kap en in rouwdracht, Broek in Waterland; Foto vrouw met kap en rouwdracht Identiteit onbekend. Bij de familie Schreuder nr. 5473 komt dezelfde vrouw voor
 293. Kaartje ondertrouw van Jurriaan Tolk Czn. en N. Pronk, Broek in Waterland; Kaart ondertrouw en huwelijksvoltrekking Jurriaan Tolk en Neeltje Pronk. Huwelijksvoltrekking 19 jan. 1905. Afkomstig van hun kleindochter A.M.Tolk.
 294. Foto Jannetje Honingh-Mulder met dochters, Broek in Waterland; Foto Jannetje Honingh-Mulder geboren 9-3-1884 en gehuwd met Jan Honingh en overleden in 1953, midden dochter Neeltje Honingh geboren in 2-3-1908 met kinderen Henk en Janny van Gog en Gerdina Honingh geboren in 19-3-1906 met kinderen Alie en Jan Bierdrager . Foto genomen Eilandweg
 295. Cornelis Tolk, Broek in Waterland; Twee grote pendant foto-portretten van resp. Cornelis Tolk geboren 08-02-1831 en zijn derde echtgenote Anna Maria Wingman (1831-1907), (zie objectno. 616) . Uit de nalatenschap van Anna Maria Tolk, Havenrak 5. ; Onbekend
 296. Fotoportret Anna Maria Tolk-Wingman, Broek in Waterland; Foto portret Anna Maria Tolk-Wingman derde echtgenote Cornelis Tolk zie ook nr. 0413
 297. Oorlogsjaren van 1942-1945 in Broek in Waterland.; Herinneringen van mevr. H.E.van Engelenburg-Leger aan de oorlogsjaren 1942-1945. (Zie ook de bijlage). Personen die genoemd worden: Dokter Parrée en zuster Buising, bakker van der Vegte, Lies haringhuizen, Klaas Visser, Aag Roele-Veltrop, Jo Spier, Mussert, veldwachter Kamminga, C.J. Kelk, Moussault, Victor van Vriesland, Burgemeester Peereboom. suikerbieten, melk, onderduiker, bonnen.; Mevr. H.E.van Engelenburg-Leger
 298. Acte van scheiding nalatenschap D.W. Ditmarsch (1759 - 1830) en Inboedel beschrijving van de bewoner P.J. Muller dd.17 juni 1833. Broek in Waterland; Twee handschriften m.b.t. het Huis Ditmarsch aan het Roomeinde. T.w.: Acte van scheiding der nalatenschap van D.W. Ditmarsch en Inboedel.- beschrijving van de bewoner P.J.Muller dd.17 juni 1833. Zie over e.e.a.: Broeker Bijdragen no. 14 door A.P. Bruigom, september 1977. Broeker Bijdragen no. 15 door J.W. Niemeijer, maart 1978. Broeker Bijdragen no. 56 door Frouke Wieringa, december 2008.; P. Schellinger, notaris en Veenstra notaris
 299. IJzeren blaaspijp; IJzeren blaaspijp, met koperen mondstuk. Zou ca. 1955 afkomstig zijn van de Brandweer alhier.; onbekend
 300. Lithografie met gezicht op de kerk en omgeving.; Havenrak met kerk, pastorie en theekoepel: "Broek" "Gezigt van den straatweg genomen". (ingelijst); Tekenaar W.L.Andreae, Uitgave van J.C. Loman jr.; steendruk P.W.N. Trap
 301. Afgebroken huizen t.b.v. de Provinciale weg, Broek in Waterland.; Foto van 6 huizen aan de Broekermeerdijk, vóór de aanleg van de Provinciale weg door het dorp. Foto in bruin houten lijstje.; P. Beunder
 302. Afgebroken huizen t.b.v. de Provinciale weg.; Foto ansicht van 5 huizen aan de Broekermeerdijk.
 303. Belmermeer, Broek in Waterland; Luchtfoto in kleuren van de boerderij van Maarten Ruijter in de Belmermeer. Maarten Ruijter 06-12-1875 - 11-09-1953 x Pietertje Olij 19--12-1874 - 12-11-1948 Zoon Aris Ruijter 04-11-1897 - 25 01-1988 x Jannetje Hoogetoorn 27-07-1900 - 03-02-1979 Dochter Sijtje Ruijter 21-09-1901 - 05-07-1979 x Paulus van Schieveen 03-06-1900 - 09-06-1956; Onbekend
 304. Belmermeer, Broek in Waterland; Foto van Maarten Ruijter, met zijn zoon Aris en dochter Sijtje, plus knecht, bij een paard en kar op het land van hun boerderij in de Belmermeer. Maarten Ruijter 06-12-1875 - 11-09-1953 x Pietertje Olij 19--12-1874 - 12-11-1948 Zoon Aris Ruijter 04-11-1897 - 25 01-1988 x Jannetje Hoogetoorn 27-07-1900 - 03-02-1979 Dochter Sijtje Ruijter 21-09-1901 - 05-07-1979 x Paulus van Schieveen 03-06-1900 - 09-06-1956; Jacobs & Zonen, Rapenburg 19, Amsterdam
 305. OnafhankelijkheidsfeestenDorpsstraat in Broek in Waterland; Foto van een ruiter optocht tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in 1913 in de Dorpsstraat van Broek in Waterland. Aris Ruijter zit op het eerste paard vooraan bij man met hoge hoed. Opgeplakt op karton.
 306. Bouwverordening; Verordening op het Bouwen en Bewonen van Woningen in de gemeente Broek in Waterland.; Gemeente Broek in Waterland
 307. De Watervloed van 13-14 Januari 1916. Watersnood van 1916.; Uitgegeven door de Zuiderzeevereeniging, Leiden. Met bijlagen'; Meerdere schrijvers
 308. Kistje met familiepapieren ; Kistje met familiepapieren van de familie van Schieveen-Ruijter. Schoolschriften, gedichten, bescheiden uit de oorlog 1940-'45, paspoort, enz. Zgn. 'Schoolkistje', van de grootmoeder van de schenkster.; onbekend
 309. Draag insigne; Metalen draagteken van de toneelvereniging 'Tracht'.; onbekend
 310. Tuin achter De Erven 26; Ets door K.J.M.Metselaar ( Krommenie) van de tuin van de familie Niemeijer, De Erven 26. 3de staat. 5de druk. ; K.J.M. Metselaar
 311. Toneelvereniging 'Tracht; Vaandel van de Toneelvereniging 'Tracht'. Geborduurd met o.a. zilverdraad, zilveren franje. Bovenaan hangen gewonnen medailles.; Onbekend
 312. Schoon en Cultuur; Een uitgave van Lavold schoonmaak over de veelzijdigheid van het schoonmaakonderhoud. Er valt heel wat over te vertellen, te weten, te leren, waarschijnlijk meer dan u verwacht. Op pp 41-43. 'De schoonmaakmanie in Broek in Waterland'.; Dr.R.J.van Ginkel
 313. Kaaskop; Gebruikt op de kaasboerderij van J.Bruijn, Havenrak 9-11.; onbekend
 314. Kaas-volger; Aan de onderzijde ingestempelde letters Th.D. gebruikt op de boerderij van J.Bruijn, Havenrak 9-11.; onbekend
 315. De NH kerk van Broek in Waterland; Olieverf op carton, 60 1/2 x 42 1/2 cm.,ongesigneerd. Vermoedelijk nageschilderd van een ansichtkaart.
 316. Zuideinde, Broek in Waterland; Geëmailleerd plaatijzeren winkelbord met opschrift: Barbier K.Visser Mzn. Zou afkomstig zijn van het pand Zuideinde 2. Mevr. Van Gog vond dit bord in de grond. Beschadigd.; Onbekend
 317. Brandweerhelm; Helm van de Broeker Vrijwillige Brandweer 'Eensgezindheid ', wit geschilderd, met messing ornamenten; Onbekend
 318. Scherven van keukengoed; Scherven van keukengoed uit de Dorpsstraat. Bruine oren van een grote pot.; onbekend
 319. Zilveren penning; Zilveren penning, vervaardigd door J.M.Lageman, ter herdenking van het bezoek aan Broek van de Stadhouderlijke familie A° 1788. Zie afb. in Broeker Bijdragen nr.23, dec 1982, p.157 ( met jaartal 1778 i.p.v 1788; p. 159 noot 8. Jaarverslag 1997, afbeelding omslag.; J.M. Lageman
 320. Kerkplein 10, Broek in Waterland; Opmetings-en restauratietekeningen van het pand Kerkplein 10.; Th.P.J.Kwakman, architect
 321. Schrift met verzen en gelegenheidsgedichten; Geschreven in de jaren 1900-1901, met een in 1905 toegevoegd gedicht op 'Ds. A.Kuiper '.; Chris Bakker
 322. The village Broek in Waterland; Bensdorp's Royal Dutch Cocao. Zie bijlage; Bensdorp
 323. Kalenders Broek in Waterland; Kalenders gemaakt door Kees Oud, koster van de kerk, t.b.v. het restauratiefonds van de Protestantse kerk te Broek in Waterland. Uitgaves van 1980 t/m 1997.; Kees Oud
 324. Tuinkunst in Broek in Waterland; Christian Bertram, Der holländische Geschmack ist denn auch nicht zu unrecht ein Zerrbild der Schönen genannt worden" ( artikel over de hollandse tuinkunst, met veel aandacht voor de Broeker tuinkunst) in die Gartenkunst 11, Heft 2, 1999,pp.217-239. Ondertitel: Mit Johanna Schopenhauer und Gustav Meyer auf der Suche nach dem 'typisch holländischen"Garten. Christian Bertram is onderzoeker en docent geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur en architectuurgeschiedenis, hij werkt in Nederland. Hij beschrijft de geometrische tuinkunst rond 1750 in o.a. Broek in Waterland. Hij gebruikt o.a. de tekeningen van Cornelis Schoon. Alleen het deel over Broek in Waterland staat in de bijlage links onder op het scherm. Hier nog een apart verhaal over hoe Broek vroeger zou zijn geweest ; Chr. Bertram
 325. Washandje, Broek in Waterland; Washandje met ingeweven voorstelling van de kerk en opschrift Broek in Waterland. Ca. 21 x 14 cm. Zou gebruikt zijn door de (wees)kinderen in het Diaconiehuis, maar met meer waarschijnlijkheid gebruikt in de periode dat hier een jeugdherberg gevestigd was.
 326. De Erven, Broek in Waterland; Fragment van het geschilderde linnen behang uit de middelkamer van het pand De Erven 10-14, gevonden tijdens de restauratie ca. 1995 ca. ; Onbekend
 327. De Bevrijding en de B.S. Havenrak 19,in Broek in Waterland A° 1945.; 10 mei 1945 alle vlaggen hangen uit, 7 stuks, op Havenrak 19, waar van Engelenburg woonde. Huis is nog in oude staat. Zie ook: # Afkomstig van mej. A.C. van Engelenburg, met onderschriften van haar. Uit de nalatenschap van haar vader W. van Engelenburg.; W. van Engelenburg
 328. 18de eeuws zakboekje; Lijsten en onderhoudsplichtigen van bruggen, sloten e.d.. Idem van tuinverordeningen. Teksten van revoluties en keuren.; Onbekend
 329. Verslag van de watersnood op 14 en 15 nov. 1775.; Verslag door Corn.Schoon, gedateerd 17 nov. 1775, in de vorm van twee brieven, waar een deel van ontbreekt. Zie Broeker Bijdragen nr.45; Corn. Schoon
 330. Namen van kerkrentmeesters, Broek in Waterland; Blaadje met correctie op een lijst van Broeker regenten: Claas Poter en G.H Verlaan. Kerkrentmeesters en Voogden der Zeevarende beurs.; Onbekend
 331. Opschriften achterop boerenwagens in en om Broek in Waterland.; Overgeschreven op een bladzijde uit een schoolschrift. Enkele hiervan afgedrukt in: W. van Engelenburg, Hoe ons voorgeslacht dacht, deed en dichtte. De boerenwagen had 'n (voor-) kret, waar de bestuurder op zat en 'n achterkret als afsluiting van de laadruimte. Ik zit onbevreesd Gerust van geest Op deze wagen. De voerman zal, En God vooral Wel zorge dragen. Al is de weg ook regt of krom Ik rij maar voort En zie niet om. Op het agterkret van Burgemeester Dekker van Ransdorp De runders hoog geacht De schaapen wel geprezen Die had de vroom Jop En Abram uit gelezen ter hunne handeling waar in ik steeds met vlijt Met lust en oevening Besteden wil mijn tijd Op het achterkret van Wilm Schreuder, de vader van Maarten Schreuder Wz. Laat haters haten, En nijders nijden Wat mij is gegund, Dat moeten zij lijden; Want als elke hater Brak een been Dan zag men hinken Menigeen! Op het agter kret van de wagen van R. Schuurman, de vader van D. Schuurman. Wees niet vermetel, maar waakt ten Strijde Zeg nooit: ik heb genoeg gedaan Elk hart heeft zijn zwakke zijde Daar valt de zielen vijand aan Zorgeloosheid drijgt U met den val Waak daarom steets waakt overal Op het achterket van de wagen van R. Schuurman, de vader van D. Schuurman Zie de handgeschreven tekst linksonder!; Onbekend
 332. Zangvers op de nieuwe Kerkebrug, Broek in Waterland; Zangvers op de nieuwe Kerkebrug. Schoolkinderen zongen dit staande op de nieuwe brug. Geschreven op briefpapier van H.A. du Gardijn. Opgezegd door haar grootmoeder Annaatje Bakker,oud 91 jaar, weduwe van Jacob du Gardijn, bij de opening van de nieuwe kerkebrug in 1920. Tekst waarschijnlijk gelezen bij de opening van de eerste draaibrug (vervanging van een hoge loopbrug) in 1841.; Onbekend
 333. Opening Nieuwen Rijweg; Gezangen bij de opening van den Rijweg door Broek in Waterland, 27 april 1857 ( de 7 met pen veranderd in een 8 ). Gedrukt. (Tekst zie bijlage.); Onbekend
 334. Wereldtentoonstelling van het hotel- en reiswezen, Amsterdam; Tentoonstellingsgids "Oud Holland " bij de wereldtentoonstelling voor het hotel-en reiswezen, Amsterdam. (Pagina 15 en 16 ontbreken); Uitg. Bestuur van Oud-Holland
 335. Uitstapje naar Broek in Waterland; Gids bij de excursie van de Vereeniging "Haerlem ", naar Broek in Waterland, Monnickendam, Edam en Volendam. In de bijlagen het bezoek aan Broek in Waterland; Vereeniging "Haerlem"
 336. Kerkplein, Broek in Waterland; Drie foto's van kinderen in toneelkleding, op het onbebouwde terrein van de huidige panden Kerkplein 7 en 8. op carton. Waarschijnlijk na een opvoering in de zaal van café Ubbels, het Broekerhuis. Vermoedelijk uit bezit van W. van Engelenburg. Bijlages.; Onbekend
 337. De Watersnood van 1916, vanaf de toren, Havenrak; Foto vanaf de kerktoren genomen richting Zuiderwoude over de overstroomde landen van de watersnood van 1916. Muziektempel en theekoepel. Op karton geplakt. Zie ook objectno. 4995.; Onbekend
 338. Groepsfoto, Broek in Waterland; Foto van een groep heren bij het zuiderportaal van de kerk. Waar onder W.van Engelenburg met grijze sik 6e van rechts, Jan de Geus (met snor), Jan Goedmaat (met pet), Haringhuizen?derde van links, en Jacob de Boer (1859 -1940) 4e van links.; N.V. Vereenigde Foto-Bureaux
 339. Foto Havenrak, Broek in Waterland; Foto Havenrak waar nog een smalle straat is met een bomenrij en de muziektent (Wilhelminatempel) nog in het water staat. Huis links is Havenrak 19 in oude staat.; P. Beunder?
 340. Havenrak met muziektempel Onafhankelijkheidsfeesten te Broek in Waterland; Foto' t.g.v. de onafhankelijksheidsfeesten van 1913 op carton. De Muziektent met poserend gezelschap. 100 jaar bevrijd van de Fransen.
 341. Dorpsstraat 20, Broek in Waterland; Dorpsstraat 20, Rijksmonument 11014, Kadasternummer B 2159 HOUTEN HUIS, XIXa met schilddak. Vooruitspringende middenpartij met pilasters en een ingezwenkte voorschot, versierd met zijwanden waarin gesneden rozetten en bekroond door een fronton. Deur en snijraam XIXa. Voorgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Rechts Dorpsstraat 18 uit 1890 heeft nog de oude siervoorgevel. Dorpsstraat 22 is nog niet gebouwd. Op de achtergrond huis aan de Laan te zien.; P. Beunder
 342. Broekermeer, Broek in Waterland; Broekervaart met Kerk, De Erven en Havenrak en Het Nesje. Dertien foto's door P.Beunder, ca. 1936 genomen van Dorpsstraat en omgeving voor de doorbraak t.b.v. de Provinciale weg. Op het Nesje hooioppers, een roeiboot voor de wal.; P. Beunder
 343. Schoolfoto Broek in Waterland; Eén van de drie schoolfoto's uit begin 20ste eeuw.; Jacobs & Zonen, Rapenburg 19, Amsterdam
 344. Orgaan van De Broeker Gemeenschap, Broek in Waterland; Jaargangen 1957 t/m 2011, eerste jaargangen incompleet. Veertiendaags nieuwsblaadje op folio formaat, tweezijdig bedrukt. Opgericht op 8 januari 1948 Hier de link naar de oude jaargangen Hier de A.C-krant de voorloper van de Broeker Gemeenschap - Onderwerp winter in 1947 en burgemeester Paul net in functie ; De Broeker Gemeenschap
 345. Kaasmakerij, een bestelling.; Brief van Hertogin Salviati, te Miglriarino in Italie, dd. 8 sept. 1886 aan Jb.Wiltenburg, De Erven 4, met een bestelling voor kazen. Door opplakken zwaar beschadigd, maar A°2001 hersteld.; Hertogin Salviati
 346. Over het gebruik van reincultuur of zuursel bij de kazerij op de boerderij en in de kaasfabriek; Een gebruiksaanwijzing voor boerenkaasbereiders bij de vette kaasbereiding.; Dr. L.T.C. Scheij
 347. Kaaskop met messing band,; Akomstig van de boerderij van Pronk, Dorpsstraat 17.' ; onbekend
 348. Klompenmakerij Havenrak, Broek in Waterland; Foto klompenmakerij van Kees van El Havenrak 21. Het bedrijf was toen (2000) al gestopt.; K. van El
 349. Regeringsjubileum, 25 jaar; Feestwijzer m.b.t. het Regeringsjubileum 1949-1973 van Koningin Juliana te Broek, Zuiderwoude en Uitdam. Tekeningen van Broek in Waterland, Zuiderwoude en Uitdam op voorkant door A. Beunder. 2 september herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk te Broek in Waterland,met burgmeester H.G.M. te Boekhorst en Ds. P.W. Spruyt en m.m.v. "Jeugd doet Leven". Op 5 september op het feestterrein te Zuiderwoude vanaf 10.00 uur een programma tot in de kleine uurtjes. Er rijdt de hele dag een bus tussen Zuiderwoude en Uitdam en tussen Zuiderwoude en Broek in Waterland met dienstregeling. In de bijlage het programma.; Gemeente Broek in Waterland
 350. Medicijnflesje; Medicijnflesje uit de apotheek van dokter Parrée, De Erven 1.; onbekend
 351. Kaasboerderij aan De Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer ; C. Mulder (uitgever)
 352. Laan, Broek in Waterland; Foto van poserende kinderen + begeleiders op de Laan. Middenachter met hoed Trijntje Groot.; Onbekend
 353. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto van de Bewaarschool aan de Laan A° 1912, met rechtsachter juffrouw Mertens en linksachter Antje van Keulen ( in dat jaar getrouwd met Cornelis Tromp) Broeker Bijdragen no. 48. Aanvulling door Anneke Schilder-Prijs: Mijn oma, Antje Tromp-van Keulen (1889-1974) is maar liefst 52 jaar betrokken geweest bij dit schooltje (vanaf haar 15e t/m haar 66e jaar) en twee generaties Broekers aan zich voorbij heeft zien gaan. Mijn oma is van 1923 tot de opheffing ďn 1956 (toen de nieuwe kleuterschool "Kleutervreugd" werd geopend) oficieel leidster van de "bewaarschool" geweest, maar van 1904 - 1913 was zij al "helpster"van juffrouw Mertens en van 1913 - 1923 verving zij haar regelmatig. Zij trouwde in 1913 met mijn opa (Cornelis Tromp) en deze foto dateert van voor haar huwelijk.; Onbekend
 354. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto van de Bewaarschool aan de Laan A° 1908 (naar oude foto); Onbekend
 355. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto der O.L.S., met de hoofdonderwijzer A.Schoemaker, 1918; Onbekend
 356. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto van de Bewaarshool op de Laan A° 1917, met juffrouw Lantinga en An Jongkees; Jacobs & zonen, Amsterdam
 357. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto's der O.L.S. uit begin 20ste eeuw.; Onbekend
 358. De Watersnood van 1916, Roomeinde, Broek in Waterland; Foto van een groep militairen voor de school aan het Roomeinde, waar ze gelegerd waren i.v.m. de watersnood van 1916.; 0nbekend
 359. Havenrak 1, Mevr. W. Bruigom-Six, Broek in Waterland; A) 102 kleurenfoto's, merendeels interieuropnamen van Havenrak 1 , B) 36 kleurenfoto's van door mevr. W.Bruigom-Six vervaardigde quilts. ; W. Bruigom-Six
 360. Vertelcultuur in Waterland.; De volksverhalen uit de collectie Bakker in hun context (ca. 1900 ) Deze imposante uitgave over volksverhalen in Waterland (de streek pal boven Amsterdam gelegen) bestaat uit twee hoofdafdelingen. De eerste is een studie over de vertelcultuur in Waterland. Daarin wordt de plattelandsarts C. Bakker - die de volksverhalen rond 1900 verzamelde - geportretteerd, evenals de zeventien vertellers van de volksverhalen. Verder wordt ingegaan op de collectie volksvertellingen en wordt een beeld gegeven van cultuurhistorische aspecten die van belang zijn om de verhalen te kunnen plaatsen. Afdeling 2 bevat de ruim 500 verhalen die steeds voorzien worden van een nummer en de aanduiding 'sprookje', 'mop', 'sage', 'personal narrative' of 'legende'. De eerste drie categorieën zijn verre in de meerderheid. Een Register op de verhaaltypen - zodat meer inzicht verkregen kan worden in de verschillende categorieën - en een Register van persoonsnamen vormen het sluitstuk van deze gedegen uitgave, die met enkele zw.w. foto's is geďllustreerd die prachtig aansluiten bij de inhoud. Theo Meder is als volksverhaal-onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut in Amsterdam. Hier de digitale versie VERTELCULTUUR IN WATERLAND Interview met Piet Groot 13-04-1910 - 12-12-1999 door Theo Meder over het leven in Broek in Waterland. De tekst staat op blz. 456 t/m 513. Linksboven kunt u 456 intoetsen; Th. Meder
 361. Afgebroken huizen Dorpsstraat t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247); De Dorpsstraat vóór de afbraak. Midden café van Hillebrand Pauw, rechts bakker van Vuure en links boererij van J. Postma.; P. Beunder
 362. Trouwfoto van J.Oly, Broek in Waterland.; Trouwfoto Jan Oly geboren 10-10-1873 en Grietje de Vries geboren 6-12-1868. Echtpaar Oly (Olij) had een brood- en banketbakkerswinkel Havenrak 1.; Leonard Vlaanderen, Alkmaar
 363. Stratenschouw in Broek in Waterland; Artikel met afbeelingen over de Stratenschouw in Broek in Panorama van 19 dec.1940. Foto vanaf de toren, emmers vullen met water uit de sloot, de man heeft een juk en twee emmers. Burgemeester Peereboom en wethouder J. de Boer keuren de straat. Straatje wieden, het mos wordt tussen de stenen weggekrabd. Ramen lappen op een hoge houten trap. Dweil uitspoelen en wringen bij het water. De email emmer staat klaar. Zie bijlages!!; Panorama
 364. Draaginsigne; Zijden draaginsigne, met gouddraad bestikt.Kleuren: oranje en zwart. Afkomstig van Th.Bijl, bakker aan de Eilandweg.; onbekend
 365. Broek in Waterland; Mapje met 5 verschillende ansichtkaarten met tekeningen van Maarten Oortwijn; Dorpsstraat, Havenrak, De Erven, Leeteinde, Jaagweg. (zie bijlages links onder) Herdruk uit 1989 van eertijds in de nieuwe Noordholl. Courant afgebeelde dorpsgezichten.; Maarten Oortwijn
 366. Pillendoosje; Rond pillendoosje uit de apotheek van dokter Parrée, in 1954 verstrekt aan mej. N.Tolk, Havenrak 5.; onbekend
 367. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" Met een eigenhandig geschreven brief van W.van Engelenburg. gedateerd 14 feb.1898, hierbij afgedrukt. Zie voor de artikelen de volgende objectnummers: #3081 De Zeevarende beurs #3082 Broek in 1572 en 1573 #3083 De oprichting van het Diaconie-armenhuis te Broek in Waterland #3084 Bruiloften in de 17e eeuw #3085 Het herstel onzer onafhankelijkheid #3086 Monnickendam op 2 Maart 1570 #3087 De kerk te Broek in Waterland #3088 Broeker geest vóór 100 jaar deel 1 en 2 #3089 Broek in Waterland 1672 en 1673 #3090 De Vereeniging van "Zuiderwoude en Uitdam" met "Broek in Waterland" #3091 Broeker welvaart in vorige eeuwen #3092 Vorstelijk bezoek te Broek in Waterland 1 en 2; W. van Engelenburg
 368. Wandbord ; Wandbord, vervaardigd in Makkum, met polychrome decoratie van bloemen e.d. en achterop de tekst: kaascontrolestation,'Noord Holland ' 1919-1959, en de afb. van een kaaspers, Uitgereikt aan W.Wiedemeijer, De Erven 4 als kwaliteitsbewijs.' ; Makkummer aardewerkfabriek
 369. Gedenkboek 60 jaar SDOB .; Van knapenvereniging tot KNVB club. Een greep uit de historie van de dorpsvoetbalclub uit Broek in Waterland.; Klaas Geel en Joost Philippona
 370. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Jaarsteen boven de ingang van het Zuiderportaal der N.H. Kerk. Als gevelbekroning een bijbel (het Woord) tussen twee harpen (vermoedelijk de psalmen symboliserend).; Jan de Waal
 371. Verliezen, verloor, verloren.; Schoonheid in Broek in Waterland (door W.?) met een gezicht op kerk en pastorie door Dick Bruijnestein.; Onbekend
 372. Broek in Waterland in 1816; Aflevering van "De Speelwagen "8-jg,nr.2 met artikeltje door M.Zwaagdijk: "Broek in Waterland in 1816"(pp 37-39) en "De Zwaan van Waterland" (pp 44 - 47). In Broek in Waterland in 1816 wordt aan een vreemdeling verteld hoe Broek rijk is geworden en dat het een gewoonte was om op zaterdag naar de scheerwinkel te gaan om daar de zaken te bespreken als was het een beurs. Zie bijlage 1. In De Zwaan van Waterland wordt gezocht naar de oorsprong van het wapen van Waterland. Zie bijlage 2. ; Officieel orgaan van de Historische Genootschapen in Hollands Noorderkwartier
 373. Tolk ,Broek in Waterland; Documentatie betreffende de fam.Tolk. Samengesteld door P C.Tolk, Uitgeest 2003. Bevat een stamboom van P.C. Tolk zijn familietak van de Tolken. (Zie stamboom); P.C. Tolk Uitgeest
 374. Twee tinnen eetlepels; Twee tinnen eetlepels van een van beide is de bak los. Opgebaggerd uit het Havenrak door D. Kaars senior. ; onbekend
 375. Toneelstuk, Broek in Waterland; Broekerijen, een spel dat niets heeft met kunst, waarin gezongen en gedanst wordt en waar iedereen een aandeel in heeft. Onder net motto: "We bevrijden maar een eind weg".; Onbekend
 376. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Carton met daarop 12 foto's met details van Broeker huzizen. Heeft gediend voor de door Oud Broek georganiseerde huizentocht dd. 10 aug. 1965( reproductieblad bijgevoegd) + vragenblad.; Jan de Waal
 377. Poster Oudhollandse markt Broek in Waterland; Poster van de 'Oudhollandse Markt' in Broek in Waterland, 29 april vermoedelijk 1970. Voorstelling: man in 17de eeuwse kleding, staande voor het Kerkplein.'
 378. Twee quizz'en over de geschiedenis van Broek in Waterland; Quiz waarvan eentje met 100 vragen en antwoorden over de geschiedenis van Broek in Waterland en eentje van plm 25 vragen.; A.P. Bruigom
 379. Linnen armband met gesp; Binnenlandse strijdkrachten. Aan de buitenzijde: Oranje ' ( in zwart op oranje ),aan de binnenzijde 'Politie ' en stempel gemeente Broek in Waterland. Gevonden in het voormalig Raadhuis. Distinctieven - rangonderscheidingstekenen. Het gevaar dat de Duitse bezetters de gevangen genomen leden der B.S., in het bijzonder de Stoottroepen, zouden behandelen als Franc-Tireurs en het, vooral zichzelf eigenmachtig rangen, - liefst officiersrangen, - toekennen noopte o.a. de BNS tot het nemen van stringente maatregelen wat emblemen en rangonderscheidingstekenen betreft. Op de 17e september 1944 gaf de Gewestelijk Commandant een mededeling door, die op 12 september van het Algemeen Hoofdkwartier - Orde Dienst was uitgegaan en waarin werd gezegd, dat ingevolge een lastgeving van Z.K.H. Prins Bernhard op elke armband het woord ORANJE moest voorkomen, omdat zulks verband hield met de erkenning van de strijdtroepen als militaire formatie, rekening houdend met de Conventie van Genčve. Op 13 september gaf de generaal Jans de bevelen door van het 4.H.K.-O.D. inhoudende, dat zij, die tot den Ordendienst behoorden, militairen zijn en kenbaar aan den blauwen band met oranje witte streepen, bedrukt met het woord ORANJE en voorzien van een stempel van den betrokken Gewestelijk Commandant, gedragen op of om den linkerbovenarm. Zoals de lezer zal opvallen, had dit zo belangrijke distinctief waar leven of dood van afhing al twee varianten. De Oranje band met zwarte letters Oranje is de officiële armband, doch de minst bekende. De Donkerblauwe met oranje witte strepen en het woord oranje in gedrukt in zwarte letter, dit is nog het officiële fabrikaat en is tot op heden ten dage de bekendste. In deze laatste band waren grote verschillen, vaak werd ook zonwerings of markiezen katoendoek gebruikt.; Onbekend
 380. Brief aan de schout van Broek in Waterland; Brief aan de Schout van Broek in Waterland door de controleur Directe Belastingen te Monnickendam dd. 5 april 1819 in zake onroerende goederen.; Onbekend
 381. Nadere vaststelling wedde en pensioengrondslag voor burgemeester P. Th. Paul, Broek in Waterland; Nadere vaststelling wedde en pensioengrondslag voor burgemeester P.Th.Paul, 3 december 1954 met ingang van 1 januari 1954. Wisselvallige inkomsten.; Gemeente Broek in Waterland
 382. Broodkaarten van de gemeente Broek in Waterland; Broodkaarten voor ongebuild tarwebrood, één vakje voor elk half kilogram, voor leveranties door resp. bakkers Medemblik en Bijl aan J.Groot jr. en J.Bak A° 1915.; Gemeente Broek in Waterland
 383. Watersnood van 1916: Broek in Waterland.; Aflevering van "Het Peperhuis "( Zuiderzeemuseum, Enkhuizen) van Juli 2004, met artikel Geruild naar aanleiding van een schilderij van J.H. van Mastenbroek. Lees hier: Watersnood van 1916: Broek in Waterland Toestemming gekregen van Zuiderzeemuseum om de afbeelding hier rechts op onze site te plaatsen.; Robert Zijp
 384. Houten hoekvullingen; Twee houten hoekvullingen uit Roomeinde 7-13; onbekend
 385. Kerkplein, Broek in Waterland; Groepsfoto aan de noordkant van Bondscafé Broekerhuis, Kerkplein; Onbekend
 386. Gedichtje voor mevr. W. Bruigom-Six, Broek in Waterland; Keetje Lof-Maas, (03-12-1871 - 21-11-1972). Mevr.Lof woonde als 100 jarige bij haar dochter in Broek.; Keetje Lof-Maas
 387. Test; Test met enkele afbeeldingen per objectnummer; Boschma
 388. Schoolfoto: Groepsfoto OLS onderwijzers te Broek in Waterland; V.l.n.r staand de onderwijzers Brouwer, Schoemaker en Bleeksma.Zittend de onderwijzeressen: Donker en Geertje Tolk. "Meester" Schoemaker was 38 jaar hoofd der school van 1887 tot 1925. Hij stierf in 1928 op de leeftijd van 68 jaar. (Ook uit nalatenschap A.M. Tolk 15-06-1906 - 27-2-1993) Twee dochters van Schoemaker hebben hun jeugdherinneringen aan Broek in Waterland in een schrift vastgelegd met aanvullingen van de dochter van huisarts Bakker. De herinneringen geven een goed beeld van de gewoontes en gebruiken in Broek in de periode 1900 - 1925. Hier het verhaal van Johanna Egbertina en Hier het verhaal van Gerarda Johanna Zie ook inv.nr.0268 Luister hier naar het interview met de dochter van dokter Bakker: inv.nr. 8891 Rechts nummer 2 een afbeelding van Schoemaker en nummer 3 van zijn dochter Egbertina. ; Jacobs & zonen, Amsterdam
 389. Reglementen; Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Boerenleenbank te Broek in Waterland, gewijzigd in de vergadering van 24 november 1925; C. Uitentuis, Directeur; J. van Meerveld, secretaris.; Coöperatieve Boerenleenbank
 390. Opening school Uitdam; Ter herinnering aan de School-Opening te Uitdam, 16 October 1934; Onbekend
 391. Keerngouw, Broek in Waterland; Ingelijste pentekening van Keerngouw 3, nog compleet met zomerhuis en schuur. Nico Groot en Nico Scheepmaker woonden hier met hun gezinnen. Rond de watersnood woonde hier bakker Molenaar.; P. Kok
 392. ´Blijf van mijn Broek´, Broek in Waterland; Familiespel "Blijf van mijn Broek" tegen de gemeentelijke herindeling. Broek in Waterland gaat behoren tot de nieuwe Gemeente Waterland. Het spel is een soort Ganzenbordspel met als het dorp en zijn activiteiten.; Actiecomité Blijf van mijn Broek
 393. Vuurpot uit het huis van bakker Oly; Vuurpot uit het huis van bakker Oly, bewoners Havenrak 1, voordat dhr en mevr. Bruigom hier gingen wonen; Onbekend
 394. Vissersbakje; Werd vroeger aan broekriem gedragen door vissers, om pieren of wormen bij de hand te hebben. Afkomstig uit huis van Chris Bakker, Kerkplein 10; Onbekend
 395. Wandeling door Broek; Foto's van Emil H. Stöve van Broek in Waterland tussen 1890 en 1914. Bij het boek aanwijzigingen van mevr. Rümke-Bakker en commentaar op de tekst van anderen.; A.P Bruigom
 396. Zeg, weet je 't al?; Uit: Nederlandse stripgeschiedenis 1940-1945 In 'Zeg Weet Je 't Al', een eenmalige gratis bijlage van weekblad De Gil, die op 27 juni 1944 door de PTT huis aan huis werd bezorgd, kreeg de bevolking te horen (en te zien) dat het er niet beter op zou worden, als de geallieerden zouden trachten Nederland te bevrijden. De Gil stond onder redactie van Willem W. Waterman, alias Willy van der Heyde. Het blad was zo populair dat de redacteur van de Duitsers radiozendtijd kreeg waarin hij jazz ("ontaarde negermuziek", zoals de Duitsers het betitelden) mocht draaien. Zie links onder in de bijlage enkele strips ; Onbekend
 397. Het huis Kerkplein 10, Broek in waterland; "Het huijs van Rustenborch" te Broek in Waterland en zijn bewoners. Geschiedenis en een kroniek van eigenaren en bewoners.; A.P. Bruigom, uitgevers Paul en Coco Lansink
 398. Mijn jeugd in Broek in Waterland 1890-1916; Jeugdherineringen van Nelly Catharina Bakker geboren op 30 oktober 1889 te Goedereede als enig kind van dokter C. Bakker en C.E. Bakker-de Vries. Zij woonde van haar eerste jaar tot 1916 in Broek in Waterland, studeerde in 1918 af als arts, trouwde in 1921 met H.C. Rümke en overleed op 25 oktober 1976. Zij noteerde haar jeugdherinneringen op zeer hoge leeftijd in 5 schriftjes.; N.C. Rümke-Bakker
 399. Tabakskistje; Houten tabakskistje van bakker Oly, Havenrak 1.; Onbekend
 400. Melkauto van garagebedrijf , Broek in Waterland; Melkauto van Dirk Hogetoorn op het terrein van de garage aan de Eilandweg. Achter het stuur zit Idse Dijkstra, oomzegger van Dirk Hogetoorn.
 401. Broekervaart, Broek in Waterland; Brug over de Broekervaart tussen Broek in Waterland en Monnickendam??? Een binnenvaartschip gaat onder de brug door. Of is het voorbij Monnickendam???; Jos. Nuss, Amsterdam
 402. De oprichting en ontplooiing van de Vereniging Oud Broek; Het reilen en zeilen van de vereniging Oud Broek in Waterland in haar eerste 2 jaar, 1965 - 1966 . Op de foto het eerste bestuur: v.l.n.r. penningmeester [A.P. Bruigom], voorzitter [J.P. Mars] en secretaris [J.W.Niemeijer]. Zie hier de notitie; J.W. Niemeijer
 403. Onthulling van de eerste van de 41 Dick Broeder ( replica's van de Geertje Pols ) lantaarnpalen.; Lantaarnpaal onthulling op TV Bekijk hier het nieuwsitem van RTV-NH van de onthulling van de lantaarnpaal in Broek in Waterland op 8 april 2008 (filmpje) De nieuwe lantaarns in het beschermde dorpsgezicht zijn replica's, de palen zijn gemaakt in China, van de oorspronkelijke lantaarns bekostigd uit de erfenis van [Geertje Pols]. ‘Den 26en November 1785 ontving het dorp van wijlen mevrouw Geertje Pols een legaat van f 40.000,00. In datzelfde jaar werd besloten ter meerdere veiligheid lantaarns in het dorp te plaatsen, welke des winters bij donkere maan zouden branden’ Schenkers van de nieuwe lantaarns:[Dick en Letty Broeder] Nieuwsitem: https://www.youtube.com/watch?v=QyJLhV4H5hQ ; RTV-NH
 404. Broek in Waterland; Foto's van Waterland met allerlei gebeurtenissen in de loop van dat jaar. Waterland in beeld 2006. Wel en wee in de gemeente Waterland; Ria Houweling & Jaap Tol
 405. Zuideinde, Broek in Waterland; Van Paardenbrug tot Stenenbrug, het Zuideinde rond 1945.; J.J. van Ammers
 406. Burgemeester Baltus Koker, Broek in Waterland; Burgemeester Baltus Koker 26 oktober 1857 - 16 mei 1866 Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portretten in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2; J. de Waal
 407. Burgemeester C.E. van Weel, Broek in Waterland; Burgemeester C.E. van Weel september 1910 - maart 1916 Burgemeestersportret, gefotografeerd door J. de Waal naar ingelijste portretten in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 408. Burgemeester J.E.T. Wijnveldt, Broek in Waterland; Burgemeester J.E.T. Wijnveldt juli 1891 - mei 1909 Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 409. Burgemeester J. Ort, Broek in Waterland; Burgemeester J. Ort juni 1909 - juli 1910 Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 410. Burgemeester J. Rems, Broek in Waterland; Burgemeester J. Rems april 1872 - mei 1891 Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 411. Burgemeester Jan Koppenaal, Broek in Waterland; De heer Koppenaal was burgemeester vanaf 16 april 1978 t/m 31 december 1990. Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 412. Burgemeester W.F. Alewijn, Broek in Waterland; Burgemeester Jonkheer Willem Frederick Alewijn (1832-1888) 20 februari 1867 - 1 april 1872 Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 413. Burgemeester Cornelis Koker Baltuszoon, Broek in Waterland; Burgemeester Cornelis Koker Baltuszoon 16 mei 1866 - 20 februari 1867 Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 414. Burgemeester P.Ph. Paul, Broek in Waterland; Burgemeester P.Ph. Paul 16 januari 1947 - 1 februari 1957 Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 415. Burgemeester H.G.M. te Boekhorst, Broek in Waterland; Burgemeester H.G.M. te Boekhorst1 februari 1957 - 1 oktober 1977 Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 416. Burgemeester Willem de Geus, Broek in Waterland; Burgemeester Willem de Geus Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 417. Anna Maria Wingman; Twee grote pendant foto-portretten van resp. Cornelis Tolk geboren 1831, (zie objectno. 413) en zijn derde echtgenote Anna Maria Wingman (1831-1907). Uit de nalatenschap van Anna Maria Tolk, Havenrak 5.; Onbekend
 418. Hilletje de Waart, Broek in Waterland; Foto portret Hilletje de Waart 27-08-1869 - 12-11-1923 . Zie voor haar echtgenoot Cornelis (Boertje) Bark 11-02-1863 - 08-10-1951 objectno. #0323 Afkomstig uit bezit van hun kleinzoon Simon Pronk 2-04-1920 - 15-02-1989. Zijn ouders waren Annetje Bark 08-03-1891 - 05-02-1964 en Jan Pronk 17-06-1867 - 08-09-1939.; M.H. Laddé
 419. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Doen d'oorlogh hier begon; doen is myn spits verbrant; door Goddts seegen en vree; ben ik aldus geplant. Verbrant 1573; hermaakt 1648; vernieuwd 1863. Op de toren van de N.H. Kerk; Jan de Waal
 420. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Baltus Koker Cz., oud 5 jaar, heeft den eerste steen gelegd op 16 october 1866. In de voetmuur aan de slootzijde van het bijgebouw achter De Erven 26; Jan de Waal
 421. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Dit gebouw is gesticht onder het bestuur van J. Rems, burgemeester; J. Slegt en D. Swart, Wethouders; J. Lakeman, C. Koker Bz., C. Honing Jz., J. Pronk, L. de Oude, Leden v/d Raad; Architect T.C. van der Sterr. Een der gedenkstenen ter weerzijden van het voormalige schoolgebouw Roomeinde 3, gebouwd in 1883; Jan de Waal
 422. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Op de boerderij Noordmeer 5. De naam refereert aan de Balije van Utrecht der Duitse Ridderlijke Orde (1187 - heden), destijds eigenaar van de hele Noordmeer. www.ridderlijkeduitscheorde.nl; Jan de Waal
 423. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Gedenksteen met opschrift 'Diaconiehuis', waarschijnlijk daterend uit de eerste jaren van de twintigste eeuw en toen aangebracht boven de ingang van het Diaconiehuis aan het Leeteinde. Verwijderd in de jaren '50, toen het gebouw Jeugdherberg 'Broeker Huis'een nieuwe naam en bestemming kreeg. In 1973 door 'Oud Broek'weer aangebracht, maar nu op de noordelijke zijgevel.; J.J. v.d. Sluijs + Jan de Waal
 424. Gedenkstenen in Broek in Waterland; De eerste steen gelegd door Jb. van Wiltenburg, oud 2 jaar 11 febr. 1924 Aan de voorzijde van het huis Kerkplein 7.; Jan de Waal
 425. Gedenkstenen in Broek in Waterland; De heer Chr.C. Tinkelenberg, erelid en medeoprichter van S.D.O.B., opende deze accomodatie 28 mei 1989. Aangebracht aan de kantine het Noordsche Bosch van de voetbalvereniging SDOB, Leeteinde 1; Jan de Waal
 426. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Hier woonde 1912 - 1934 de Broeker Historicus W. van Engelenburg. Anno 1995. In de zijgevel van Havenrak 19. In 1995 geplaatst door 'Oud Broek'bij gelegenheid van het dertigjarig bestaan der vereniging en toen onthuld door de zoon, Ir. W. van Engelenburg.; Jan de Waal
 427. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Zaterdag 9 augustus 1997 onthulde Ome Gerrit Kouwenoord de laatste steen van de kantine VV SDOB voor en door ale Broekers. Bij de bouw van de nieuwe kantine van VV SDOB in Het Noordsche Bosch., Leeteinde 1; Jan de Waal
 428. Gedenkstenen in Broek in Waterland; De eerste steen werd gelegd op den 2 April 1883 door B.A. Rems. Een der gedenkstenen ter weerzijden van het voormalige schoolgebouw Roomeinde 3, gebouwd in 1883.; Jan de Waal
 429. Gedenkstenen in Broek in Waterland; De eerste steen op Roomeinde 8 is gelegd op 28 april 1938 door Maritje Oud. Zij was de echtgenote van Simon Oud. Beiden geboren in 1898. Zij woonden op De Erven 18 (oude nummering was 12) Het huis is gebouwd door Simon Oud voor zijn schoonvader Sijbrand (Sieb) Houtman. Sijbrand was melkverkoper, kastelijn, caféhouder en stationschef en was gehuwd met Maritje Dorreboom.; Jan de Waal
 430. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Zuideinde 15. De eerste steen gelegd door N.G. Dekker, oud 2 jaar en 10 maanden den 12 sept. 1927.; Jan de Waal
 431. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Deze steen is gelegd door brandweercommandant J. Nierop jr. 6 september 1984. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe brandweerkazerne aan de Hellingweg.; Jan de Waal
 432. Onafhankelijkheidsfeesten te Broek in Waterland; Historische schepen op Havenrak. 100 jaar bevrijd van de Fransen, rechts huisje Dorpsstraat nr. 4; W. Idema
 433. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Deze gedenksteen is geplaatst op initiatief van de commissie "monument Broek in Waterland" draagt als tekst de dichtregel van J.C. Bloem "Alom tegenwoordig is het leven dat de dood ontbloeit" geadopteerd door de bassisschool "De Havenrakkers" gemeente Waterland 4 mei 1993. Bij de N.H. Kerk. Oorlogsmonument onder de toren; Jan de Waal
 434. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Leeteinde 12; Jan de Waal
 435. Gedenkstenen in Broek in Waterland; De N.H. Kerk, boven de torendeur; Jan de Waal
 436. Gedenkstenen in Broek in Waterland; De N.H. Kerk: aangebracht na de totaal restauratie in 1989.; Jan de Waal
 437. Gedenkstenen in Broek in Waterland; De boerderij op Noordmeer 4. Het kruis refereert aan de Balije van Utrecht der Duitse Riderlijke Orde (1187 - heden), ooit eigenaar van de hele Noordmeer. (www.ridderlijkeduitscheorde.nl); Jan de Waal
 438. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Gedenkstenen in de Kerk- of Raadhuisbrug beschreven in Broeker Bijdragen nr. 28; Jan de Waal
 439. Gedenkstenen Kerkplein in Broek in Waterland; Lantaarnpaal aan de kant van de N.H. kerk naast de Kerk- of Raadhuisbrug ter herinnering aan de watersnood van 1825. Tekst: Hoogte van het water 5 februari 1825. Bij de Watersnood van 1916 was de hoogste waterstand 2 cm lager.; Jan de Waal
 440. Gedenkstenen in Broek in Waterland; De eerste steen gelegd 25-11-1916 door W. de Geus burgemeester van Broek in Waterland Huis aan De Erven 3 van architect J.J.P. Oud. De plaquette boven de eerste steen is aangebracht door burgemeester P.J. Peereboom (1923 - 1946); Jan de Waal
 441. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Den 17 julij anno 1826 is de eerste steen gelegd door Cornelis Koker zoon van den burgemeerster Cornelis Koker. De Erven 2, de gedenksteen herinnert de eerste bestemming van het gebouw: de school. Zie: Broeker Bijdragen nr.40 Scholenbouw in Broek in Waterland 1600 - 1975; Jan de Waal
 442. Waterlandse Varia; Wetenschappelijk sociaal. economisch rapport, prive uitgave, gestencild, geplakt, zeer primitief, A-4. Het geografische gebied Waterland met de gemeenten: Broek in Waterland, Edam, Ilpendam, Landsmeer, Katwoude, Marken, Monnickendam, Purmerend en Wijdewormer wordt beschreven.; Drs. W.A. van der Donk
 443. Waterlanders over Waterland; Eindrapport inspraakprocedure voorontwerp streekplan Waterland.; Volkshogeschool te Bergen en Vormingscentrum Dijk en Duin te Hoorn
 444. Geschiedenis van Broek in Waterland; Geschiedenis van Broek in Waterland van de 16e tot het begin van de 19e eeuw. Hier een door Google gedigitaliseerde versie van het boek ; W. van Engelenburg
 445. Afgebroken huizen Dorpsstraat, Broek in Waterland; De Dorpsstraat vóór de afbraak. Boerderij van Jb. Postma. Rechts café Hillebrand Pauw, links huis Bregman; P. Beunder
 446. Afgebroken huizen Dorpsstraat, Broek in Waterland; De Dorpsstraat vóór de afbraak. Huis van de fam. Bregman.; P. Beunder
 447. Afgebroken huizen Dorpsstraat, Broek in Waterland; De Dorpsstraat vóór de afbraak. Huis van de fam. Bregman, (oud huisnummer 102), links dak fam. Stöve (nu Jaagweg 1) In het voorhuis heeft Pauw en in het achterhuis v.d. Nadort gewoond. In 1938 werd het huis, eigenaar fam. Stöve, bewoond door J. Posch.; P. Beunder
 448. Afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247); De Jaagweg vóór de afbraak. Villa Alex van de fam. Stöve. Links de winkel van Plas, daarvoor Charles Kok.; P. Beunder
 449. Jaagweg afgebroken huizen, Broek in Waterland; Gezicht over de Broekervaart op de Jaagweg en de ingang naar de Dorpsstraat vóór de afbraak. In het midden de winkel van Plas (daarvoor Charles Kok), rechts villa Alex van de fam. Stöve en links hun winkel.; P. Beunder
 450. Afgebroken huizen Dorpsstraat, Broek in Waterland; De Dorpsstraat vóór de afbraak. Huis van bakker van Vuure, daarnaast woonden v. Voorst en Postma daarnaast Stöve.; P. Beunder
 451. Afgebroken huizen Dorpsstraat, Broek in Waterland; De Dorpsstraat vóór de afbraak. De sloot loopt richting Monnickendam, links de zijkant van het huis van Swart, eierboer, rechts stenenhuis Marten Plas daarvoor Charles de Kok, kruidenier. Dit huis stond naast huize Alex (Jaagweg); P. Beunder
 452. Afgebroken huizen Jaagweg, t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De Jaagweg voor de afbraak in ą1937 vanuit richting Monnickendam. De bewoners van de afgebroken huizen langs de Jaagweg (opgegeven door A. Beunder) van rechts naar links (alle huizen staan niet duidelijk op de foto): Van Dusschoten - van Meppen - Beets - Slegt - Verweij - Schaap - Jonker - Houtman - Doets - Lakenberg - van Veldhoven - Westering - de Vries - Klaver - van Gog - Maalderij J. van Zaanen - Bark - Bijl - Garage Klederman - Bondscafé Visser.; P. Beunder
 453. De aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247); Op de voorgrond het zandlichaam van de nieuwe weg. Helemaal links de stolp van Siem Pronk en rechts het oude huis van kapper Bonten. Links de huidige OBM, vroeger kapsalon van van Meel en daarvoor J. Bonten, in aanbouw Parallelweg 3/5 al klaar no. 7.; P. Beunder
 454. Afgebroken huizen Dorpsstraat, Broek in Waterland; De Dorpsstraat voor de afbraak. Links Bregman, rechts Swart en timmerman Hoon woonden in stenen huis, huis kapper Bonten met zonwering; P. Beunder
 455. Jaagweg en Dorpsstraat, Broek in Waterland; De Dorpsstraat voor de afbraak. Ingang Dorpsstraat, links Stöve Jaagweg en Bregman, rechts de kruidenierswinkel van Plas; P. Beunder
 456. Draaibrug aan de Jaagweg, Broek in Waterland; Bruggenwachter Buys op de draaibrug (Zuiderbrug) aan de Jaagweg.; P. Beunder
 457. Kerkplein, Broek in Waterland; Bijeenkomst in de achterzaal van café Broekerhuis (van Wiltenburg), Kerkplein, t.g.v. de opening van de Burgemeester Peereboomweg op 20 augusutus 1936 door mevr. Peereboom-Smit. Links voor een grote kachel met scherm. Op de foto staan: 1. Niek Peereboom 2. 3. Ds. Spaargaren 4. 5. Anton de Boer 6. 7. Jaap Beets 8. P. Heijloo 9. 10. 11. 12. 13. Blakborn (Zuiderwoude) 14. Jaap Beets 15. P. Beunder 16. 17. 18. 19. meester Smit 20.J. van Dieren, gemeentesecretaris 21. 22. Jan de Geus 23. 24. 25. dokter Parrée 26. veearts De Gier 27.Annie Peereboom 28. 29. 30. Mevr. Peereboom 31. Burgemeester P. Peereboom 32. Antje Peereboom - De Wit (moeder van de Burgemeester) ; P. Beunder
 458. Ambtsjubileum van burgemeester Burgemeester P.J. Peereboom, Broek in Waterland; Een aubade t.g.v. het 12˝ jarig ambtsjubileum van burgemeester P.J. Peereboom voor het gemeentehuis, De Erven 2. Dokter Parrée: links voor (kaal hoofd) Meester Smit (links met geheven hand) v.l.n.r. Veearts de Gier Dominee van Zuiderwoude Dominee Spaargaren Gemeentesecretaris J. van Dieren P. Beunder (maakte lokaal blaadje Broeker Berichten) Niek Peereboom Mevr. Peereboom Burgemeester Peereboom Annie Peereboom de Geus Blakborn (Zuiderwoude) Beets Politieagent Middelhoek; P. Beunder
 459. Onafhankelijkheidsfeesten te Broek in Waterland; Poserend historisch gezelschap op het Kerkplein bij café Ubbels op het Kerkplein. Links staande: Cor Honingh; Janna Tinklenberg met hoedje en lang haar (links staand); rechts: Enoch Visser. 100 jaar bevrijd van de Fransen. Tekst op ansichtkaart: Woensdag en donderdag 6 en 7 augustus ben ik naar de feesten van Broek geweest en heb eenig genoten. Nu vanmiddag (Zaterdag 9 Augustus) ben ik weer thuisgekomen. Ik heb geslapen bij vrouw Nooi en ben overdag bij tante Trien te gast geweest. Fam. K. had ook visite, tante B. uit de Purmer en b. de Jong uit Amsterd. Woensdag is tante Aaltje er ook geweest. Bij B. Prijs was tante Eitje, maar die heb ik niet gezien. Barend kwam elken avond ook op Broek, in de herberg wou ik niet, dus zijn wij met ze tweeën maar aan de wandel gegaan. Woensdagavond was het eenig mooi weer en kwam de versiering en verlichting volkomen tot hun recht. Maar den volgende avond regende het vreeselijk, dat was jammer. En nu vrijdagavond hebben ze de Zeven Provinciën weer verlicht. Schrijver en geadresseerde onbekend; W. Idema
 460. Onafhankelijkheidsfeesten te Broek in Waterland; Poserend historisch gezelschap op de Noordse- of Kerkhofbrug, Links Roomeinde 100 jaar bevrijd van de Fransen.; W. Idema, Amsterdam
 461. Roomeinde 37/39; Roomeinde 37/39 gefotografeerd in 1963. Zwart-wit foto's. Zie hier de rechter- en linker zijgevel en de achterkant Groentezaak van Tjeerd Nooij.; A.P. Bruigom
 462. Roomeinde, Het Dee met Kerkhofbrug, Broek in Waterland; De klapbrug bij het kerkhof over het Dee. In 1909 is deze brug afgebroken en vervangen. De kijkrichting is vanaf de Kerkebrug. Met links Roomeinde 26, ijshuisje 32 en 41. Rechts Leeteinde 20/22; Schalekamp, Buiksloot
 463. Roomeinde en Leeteinde Broek in Waterland, Het Dee; Ansichtkaart LinksRoomeinde 2 en rechts Leeteinde 1 vanaf de Kerkebrug.; Uitg. P. Heijloo
 464. Watersnood van 1916, Broekermeer; Broekermeer uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 465. Watersnood van 1916, Laan; Laan huisnummers tussen 22 en 40? uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; P. Beunder
 466. Watersnood van 1916, Jaagweg; Jaagweg met o.a. villa Alex, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten. Draaibrug (Zuiderbrug) is open op de ANWB wegwijzer staat: Het Schouw 3.4; Amsterdam 9.7 en Langs de Vaart; Dokter Bakker
 467. Watersnood van 1916, Eilandweg; Eilandweg met Tramstation en Cor Honingh en Sijtje Gaaf: Eén foto van de Watersnood, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 468. Watersnood van 1916, vanaf de toren, Havenrak; Havenrak gezien vanaf de kerktoren met muziektempel en theekoepel, zicht richting Zuiderwoude. uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 469. Watersnood van 1916, Dorpsstraat; Dorpsstraat 13 en 15, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 470. Watersnood van 1916, De Erven; De Erven met fam. Bakker: Twee foto's van de Watersnood, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 471. Watersnood van 1916, Roomeinde; Roomeinde, links 17, 19, achterin 29 en rechts 14/18 , uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 472. Watersnood van 1916, Het Dee met Roomeinde - Leeteinde - Noordmeer. Vanaf de toren.; Het dee met Roomeinde - Leeteinde - Noordmeer vanaf de kerktoren. Eén foto van de Watersnood, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten. Zie ook objectno. #4996
 473. Watersnood van 1916, Kerkplein; Kerkplein. Er staat een tekst met uitleg van de Dr. C. Bakker. Door de commissie watersnood is hout opgestapeld. Op de foto is te ken Cor Honingh, burgemeester De Geus, P. van Schieveen de tijdelijke melkboer. Zie voor volledige tekst A hterzijde volgende foto.; Dokter Bakker
 474. Watersnood van 1916, Drinkwatervoorziening, Kerkplein; Drinkwatervoorziening op het Kerkplein.Met v.l.n.r. Bakker Olij, Buitenhuis, Dobber, Schieveen, Stapel, Westering, C. Tromp, D. de Waart en J. Bakker en mevr. G. Schuurman. Melkschuit BW 169. Eén foto van de Watersnood, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 475. Uitdam, Waterlandse zeedijk, Watersnood 1916; Uitdam, de dijk uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 476. Watersnood van 1916, Keerngouw; Keerngouw vanuit de Weeshuistuinen gezien. (Achter Leeteinde 16). V.l.n.r. Keerngouw 20, 16 met schuur, wit huis, 14, 12, Boerderij Bruijn Havenrak 9/11 uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten. Andere uitsnedes vindt u bij objectno. #2384 en #4992.; Onbekend
 477. Watersnood van 1916, Dijkdoorbraak; Foto Dijkdoorbraak, bij Zuiderwoude ongeveer tegenover de Gouw. Links staat Wim Krüse en rechts Chris Bakker. uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 478. Watersnood van 1916, Zuideinde; Molengouw met boerderij van D. Roele. Een foto van de Watersnood, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; P. Beunder
 479. Watersnood van 1916, wegvoeren van vee. Eilandweg; Wegvoeren van vee, Eilandweg, de Pelserbrug. Eén foto van de Watersnood, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten. Sijtje Bruijn-van Zalinge had in de staarten van het haar van de koeien een ringetje geknipt ter herkenning. De koeien van Bruijn zijn tot in mei in Amstelveen ondergebracht bij een boer en zoon Jan Bruijn verzorgde ze daar.; Dokter Bakker
 480. Watersnood van 1916, Keerngouw; Fam. Tinkelenberg voor hun noodwoning aan de Keerngouw (tussen Ent no.1 en Groot no. 3): Janna, David en Christiaan, Neeltje, Swaantjeuit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 481. Het Dee met Kerkhofbrug en Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee met links achter de brug Roomeinde 32, op de vorgrond link Roomeinde 28, rechts het Leeteinde uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; I.M. Schalekamp, Buiksloot
 482. Het Havenrak vanaf de kerkebrug, Broek in Waterland; Het Havenrak met rechts Kerkplein 12, links De Erven 1, rechtuit muziektempel en Dorpsstraat 2/4uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 10. Gezicht vanaf de Kerkebrug in zuidelijke richting. Links de Catechesatie- o Leerkamer van de Hervormde Gemeente, rechts de praktijkruimte achter het woonhuis van dokter Bakker aan DE Erven. Op e achtergrond het Havenrak met muziektent en in het verschiet het huis van timmerman G. van Wijngaarden aan de Dorpsstraat.; I.M. Schalekamp, Buiksloot
 483. Het Dee met schaatsers, Roomeinde en Leeteinde; Het Dee met schaatsers en kinderen en een volwassene op de prikslee, rechts Leeteinde 12 en 16, links het Roomeinde uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 20. IJspret op het bevroren Dee, met links de trekwagen en de toogslee van het weeshuis. Helemaal rechts, naast het weeshuis, de kruidenierswinkel (nr. 12) van Jacob Tolk. Dit stenen huis werd in 1740 als representatieve woning gebouwd door Jan Hilbrandsz. Verlaan; nu wordt het in drieën bewoond: vóór door Jacob Tolk, het middenstuk door een weduwe en achter door het gezin van Pieter Kok.; P. Heijloo (uitgever)
 484. Dorpsstraat 1, Concordia, Broek in Waterland; Dorpsstraat 1, Concordia, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom; 45. Café Concordia (nr.1) van Kees Wit en zijn vrouw Gerritje Mulder, aan het begin van de Dorpsstraat. Ten behoeve der uitvoeringen van de gymnastiekvereniging en het fanfarecorps en de avonden van het Nut van het Algemeen ("Herennut") en het "Burgernut" heeft Wit van zijn huiskamer een toneel gemaakt (hij is ook timmerman). Ook de Nutsbibliotheek is er ondergebracht. Rechts de Broeker Bazar (nr. 3) van Kees Mulder en het tuinhek (nrs. 5/7) van burgemeester Wijnveldt. Vóór 1905. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: In mijn jongste jaren had Prijs een grutterij (winkel) naast Concordia, later kwam er Kees Mulder met galanteriën etc.. Deze was begonnen in één kamer aan de Laan vňňr de boerderij van van Zalingen (later Bruijn - Potgiesser - Spaans); C. Mulder Dzn. (uitgever)
 485. De Erven 2 en 4; De Erven 2 (gemeentehuis) en 4 (kaasboerderij) met hulppostbode Klaas Buijs uit: Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 8. Broeker jeugd op de Kerkebrug, met rechts postbode Klaas Buis, tevens bruggewachter van de "Paardebrug" (draaibrug tussen Jaagweg en Eilandweg). De meisjes dragen lange, witte schorten en strooien hoedjes, de jongens kielen en petten; allen zijn op klompen. Op de achtergrond het gemeentehuis, dat in 1826 als school werd gebouwd. Links de modelboerderij van Jacob van Wiltenburg (nr. 4), sinds 1890 tot ver over de grenzen bekend en trekpleister voor de vreemdelingen. Vóór 1904.; C. Mulder Dzn. (uitgever)
 486. Schoolfoto Broek in Waterland; Roomeinde 3, Openbare Lagere School Broek in Waterland, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 13. Poserende leerlingen vóór hun school. Rechts het hood der school, meester Schoemaker en op de achtergrond meester Bleeksma; voor de middelste boom juffrouw Donker. Een onderwijzer uit Schotand, die het dorp in de zomer van 1900 bezocht, verklaarde later "nog nooit zo'n prettige, gezonde, heldere en nette schare kinderen te hebben gezien". Hij trof het dan ook, want bij z'n bezoek aan de school zongen zij hem een lied toe uit het Volksliederenboek, waarvan hem een exemplaar ten geschenke werd aangeboden.; C. Mulder Dzn. (uitgever)
 487. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat, Kroeg van Wum van Daan (weduwe W. Groot) met postbode Harmen Bosschieter . Sneeuw vegen. Uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; P. Heijloo. (uitgever)
 488. Onafhankelijkheidsfeesten in Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten in Broek in Waterland in 1913 uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; P. Heijloo. (uitgever)
 489. Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan; Publiek met in de bijlages overzicht bezoekers met nummers en een namenlijst uit: Ringband met 27 foto's van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland. Zie ook de bijlages.; Onbekend
 490. Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan; Publiek met in de bijlages overzicht bezoekers met nummers en een namenlijst uit: Ringband met 27 foto's van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland. Zie ook de bijlages.; Onbekend
 491. Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan; Publiek zonder namenlijsten uit: Ringband met 27 foto's van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland. Zie ook de bijlages.; Onbekend
 492. Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan; Fanfare Broek in Waterland op het podium uit: Ringband met 27 foto's van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland. Zie ook de bijlages.; Onbekend
 493. Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan; Afsluitende foto's van de hiernagenoemde festiviteiten uit: Plakboek met foto's, programma's, recensies etc. van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland. Zie ook de bijlages.; E. Smit
 494. Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan; Programmaboekje van de hiernagenoemde festiviteiten uit: Plakboek met foto's, programma's, recensies etc. van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland. (Zie ook bijlages); E. Smit
 495. Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan; Recensies over de hiernagenoemde festiviteiten uit: Plakboek met foto's, programma's, recensies etc. van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland. Zie ook de bijlages.; E. Smit
 496. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Broekermeerdijk; Broekermeerdijk met molen en molenaarshuisje uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (10 - 15056); P. Heijloo (uitgever)
 497. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, De Erven; De Erven 2 en 4. Modelboerderij van de wed. P. Wiltenburg op no 4, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. Kaasboerderij en gemeentehuis.; Dr. Trenkle Co. Leipzig(uitgever)
 498. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg, boerderij op hoek Zuideinde, met ijzeren draaibrug (Zuiderbrug) uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (30589). Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A. P. Bruigom: 75. De draaibrug ("paardebrug") over de Broekervaart, die bekend staat als de kletshoek van de mannelijke dorpelingen. Op de achtergrond de hofstee Zuidwijk (nr. 7) van Cornelis Schreuder. Rechts huizen op "het eiland". Omstr. 1900. Uit: de Opregte Haarlemsche donderdagsche Courant van 19 maart 1829: Op donderdag den 26 maart 1829 des namiddags ten twee ure, zal door het Gemeentebestuur van Broek in Waterland, ondere nadere approbatie (goedkeuring) van H.E. Gr. Achtb. de Gedep. Staten van Noord-Holland, publiek aldaar worden Aanbesteed; Het AMOVEREN (slopen) van de oude ophaalbrug en in deszelfs plaats maken eene DRAAIBRUG over de Doorvaart, binnen het dorp. Het bestek zal ter lezing kiggen te Broek in Waterland in de Zwaan en in de nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam. Zullende den dag vóór de Besteeding de noodige aanwijzing worden gedaan. Het Gemeentebestuur voornoemd, Cs. Koker, Burgemeester. Zie de stamboomgegevens van Cornelis Jansz Schreuder ( * 1768) en Maritje Willems Schipper ( * 1768) ; N.J. Boon, Amsterdam (uitgever)
 499. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland; Havenrak 27, 31, 37 en Dorpsstraat 1 en 2, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (30589); C. Mulder(uitgever)
 500. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk en theekoepel; J.C. Posch (uitgever)
 501. Kerkplein, kerk ansichtkaarten Broek in Waterland; Broeker kerk, interieur uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (30589); Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 502. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland; Havenrak, doorzicht vanaf de Kerkebrug op Leerkamer, muziektempel, een roeiboot en De Erven 1, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. Het binnenvaartschip is van Hannes Breek, die de kermissen langs ging.; P. Oostendorp (uitgever)
 503. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland; Zuiderportaal kerk met uitzicht op De Erven 1, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (30589); Th. A. van Beek(uitgever)
 504. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Havenrak; De Erven 2,Leerkamer Kerkplein, Muizektempel, Dorpsstraat 2 uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (A1992) Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 10. Gezicht vana de Kerkebrug in zuidelijke richting. Links de Cathechisatie- of Leerkamer van de Hervormde Gemeente, rechts de praktijkruimte achter het woonhuis van dokter Bakker aan De Erven. Op de achtergrond het Havenrak met muziektent en in het verschiet het huis van timmerman G. van Wijngaarden aan de Dorpsstraat.; J.J. Schalekamp, Buiksloot
 505. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg, aanlegplaats Marker boot uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (A1992); Onbekend
 506. Burg. Paul plantsoen, Broek in Waterland; Burgemeester Paulplantsoen gebouwd in 1954; Jamar, Zaandam (uitgever)
 507. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland; Molengouw 2, 4, 6 8, 10 uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. Opmerking Wim Spaans: Het 3e huis rechts (met dakkapel) werd bewoond door melkboer Andries Schreuder waar Jan Spaans (1902 – 1991) melk aan leverde. De huizen links waren toen nog niet gebouwd. D. Ploeger (uitgever); JosPé, Arnhem
 508. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland; Ansichtkaart Cornelis Roelestraat, , 6, 8, 10, 12,14,16, 18, 20, 22; JosPé, wed. K. Brekebrede Broeker Bazar
 509. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Kerkplein; Kerkplein, Gebrandschilderd raam van de kerk. Overgenomen uit De Broekerkerk, uitgegeven door het College van Kerkrentmeesters: In 1573 schoten de Spanjaarden onder bevel van Overste Tambergen, het gebouw dat sinds 1566 leeg stond, in brand. Tot het jaar 1720 was de kerk rondom van gebrandschilderde ramen voorzien, die echter in dat jaar wegens grote beschadigingen op één na werden weggenomen. Het geleidelijke herstel van de kerk vinden we verhaald op dit gebrandschilderde raam van circa 1640. Het is aangebracht in de oostelijke muur van de noordelijke beuk. De omlijsting met bloemen- en vruchtenornamenten is van 1729, evenals de kop. In deze kop is de eerste kerkdienst na het herstel uitgebeeld, tussen de voorstellingen van de enge en de wijde poort. Dit prachtige raam is nog in goede staat en slechts hier en daar een weinig beschadigd. Door de goede zorgen van de kerkvoogdij en de Vereniging "Oud Broek"is het aan de buitenzijde beschermd tegen mogelijke vernielingen. Het raam is in vijf taferelen verdeeld. Het onderste tafereel vertoont de kerk, die door de Spanjaarden in brand wordt geschoten. Er onder is te lezen: Doen 't spaensch gespuys - Is hier Gods huys Voor spouwdoms leer - Tot Broek ter neer Verwoeste het lant - Geleyt in brandt 1573 Daarboven zien we de muurwerken van de kerk met een rieten noodafdekking, om het gebouw geschikt te maken voor de Hervormde eredienst. Het onderschrift luidt: Als Christi schaer - Onlanx daernaer De Son Sijns Woorts - Sach coomen voorts En d'ook het licht - Is dit gesticht 1585 Met "Is dit gesticht"schijnt het geďmproviseerde herstel van het koor bedoeld te zijn. In het volgende tafereel is de kerk hersteld, maar nog zonder tweede beuk. Eronder staat: Als door veel twist - Verweckten mist Had in Godts kerck - Heeft men dit werk Den sathan stout - Aldus gebout in 1628 In het laatste tafereel zien we de kerk na de voltooiing in 1639, toen de noorderbeuk gemaakt werd. De toren heeft nog niet zijn spits. Het onderschrift luidt: De sonne daer - Wt liefdd danckbaer Schijnend weer - Tot Godes eer Is met eendracht - Dit huys volbracht 1639 Het is niet geheel duidelijk, hoe deze rijmen gelezen moeten worden. Sommigen lezen ze horizontaal, anderen verticaal. Geheel bovenaan ziet men de kerk van binnen, ter gelegenheid van de eerste prediking in het voltooide gebouw. Dit tafereel is in grisaille uitgevoerd (grijze tinten met weinig of geen nuances). Twee engeltjes houden daarboven een lint, waarop staat: Strijt in te gaan. Lukas 13 : 24. Dit was waarschijnlijk de tekst van de inwijdingsdienst. Bijgevoegd 2 detailfoto's.; MV
 510. Oude ansichten Broek in Waterland; Linoleumsnede van Havenrak 9,11,13 en muziektempel uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; Jaap Dekker sr.
 511. Brandweerstok; Op de 4 zijden: het wapen van Broek en de opschriften: Brandspuit, n° 1 en Broek. Zwart geschilderd, met bovenaan een vierkante verdikking met peervormige afsluiting.; onbekend
 512. Burgemeester Cornelis Koker Czn.; Portret van Cornelis Koker Czn. schout van 22-04-1819 - 27-08-1825 en burgemeester van 27-08-1825 - 11-03- 1849 van Broek in Waterland; Berend Kunst
 513. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Het Dee; Roomeinde 2,4 en Leeteinde 1 uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; P. Heijloo (uitgever)
 514. Watersnood van 1916, De Erven; Watersnood van 1916. De Erven 20 en 5, Havenrak 9/11 en 13 (1231) uit: Album voor ansichtkaarten, in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. Zie ook voor andere uitsnede objectno. #4994; Onbekend
 515. Watersnood van 1916 Broek in Waterland; Watersnood van 1916. Havenrak, met pastorie en kerk, muziektempel, Theekoepel en De Erven 2 en 10 (135) uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; P. Beunder
 516. Ansichtkaart Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat met bokkenwagen.; P. Heijloo (uitgever)
 517. Oude ansichtkaarten van Broek in Waterland, Dorpsstraat; Dorpsstraat 2, interieur restaurant Neeltje Pater. Achter op de kaart: Oud-Hollandse Taveerne-Restaurant "NEELTJE PATER', Broek in Waterland, telefoon 0 2903 392. Aan straatweg E10 Amsterdam-Volendam enz. MENU: Créme d'Asperges - Bifteck hollandaise ou Escalope de Veau - Vin Rosé Tavel ou Moulin ŕ Vent 1959 - Salade de Fruits ou Glace ŕ la Chantilly - Moka. Tien ansichtkaarten (onbeschreven) van Broek en Zuiderwoude uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; P. Heijloo (uitgever)
 518. Oude ansichtkaarten van Broek in Waterland, Zuideinde en Eilandweg; Links Zuideinde en rechts Eilandweg achterkant huizen aan het water. Een hooiklamp van boerderij Eilandweg 7. Tien ansichtkaarten (onbeschreven) van Broek en Zuiderwoude uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; P. Heijloo (uitgever)
 519. Oude ansichtkaarten van Broek in Waterland, De Erven; De Erven 1 en 10/12/14 met uitzicht op de kerk. Tien ansichtkaarten (onbeschreven) van Broek en Zuiderwoude uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. ; P. Heijloo (uitgever)
 520. Kerkplein, ansichten Broek in Waterland, Kerk; Kerk met gevangenis. Twaalf ansichtkaarten van Broek ( beschreven) uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; D. v.d. List
 521. Watersnood van 1916, De Erven, Broek in Waterland,; Watersnood van 1916; De Erven 2 en 4, gemeentehuis en Kaasboerderij .uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; Onbekend
 522. Broek in Waterland, Kerkplein; Interieur Broeker Kerk. Tien ansichtkaarten (onbeschreven) van Broek en Zuiderwoude uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; Onbekend)
 523. Oude ansichtkaarten van Broek in Waterland, Kerk; Orgel in Broeker Kerk, interieur. Tien ansichtkaarten (onbeschreven) van Broek en Zuiderwoude uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; Onbekend)
 524. Oude ansichtkaarten van Broek in Waterland, Kerk; Preekstoel met koorhek in Broeker Kerk. Tien ansichtkaarten (onbeschreven) van Broek en Zuiderwoude uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend)
 525. Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak met theekoepel aan de Erven en de pastorie voor de kerk. Op de voorgrond een roeiboot.; Jan Dekker/ J.G. van Agtmaal, uitgever
 526. Keerngouw, Broek in Waterland; De Gouw is nu de Keerngouw met huisnummers 3 en 5. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A. P. Bruigom: 30. Het "gouwtje" in 1895. Rechts de fraaie houten hofstee ´Uit en Tuis´(nr. 5) van C. Uitentuis, met damhekken die toegang geven tot het erf en tot het belendende land. Links gaat men via het houten bruggetje over de sloot naar het Nieuwland, in de wandeling ´kikkerend´genoemd. In het eerste huis over het bruggetje (nrs. 4/6) woont Jaapje Posch, weduwe P. Kok, die voor haar huis een leuk boerentuintje onderhoudt. Op de achtergrond de turfschuur (waarachter het huis) van bakker K. Molenaar.; P. Heijloo (uitgever)
 527. Watersnood van 1916, De Erven, Broek in Waterland; Watersnood van 1916,De Erven 5, 10/12/14, 16, 18, 20, 22, 24, 32 uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; Onbekend
 528. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Het Dee; Het Dee gezien vanaf de Kerkhofbrug met links Leeteinde 20/22 en 16 en 14, de kerk en rechts de achterkant van het Roomeinde, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; Kunstanstalt HERZ, Amsterdam
 529. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Eilandweg; Eilandweg 5A, 5 en 3 het tramstation, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; P. Heijloo (uitgever)
 530. Collectebus; Koperen collectebus met als tekst: "De huyszittende armen te Broek in Waterland".; onbekend
 531. Omroepbekken; Omroepbekken werd in 1785 al gebruikt door lantaarnopsteker en dorpsomroeper Jan van der Pol met koperen handvat met hengsel en slagwerk van touw.; onbekend
 532. Collectebus; Koperen collectebus met als tekst: 'Armen van Broek: Huijssitten'.; onbekend
 533. Ansichtkaart, De Erven, Broek in Waterland; Ansichtkaart De Erven 2 en 4 (kaasboerderij Wiedemeijer met melkbus) en Roomeinde 2, Gemeentehuis.; Mv
 534. Ansichtkaart Broek in Waterland, Keerngouw; Keerngouw 3 en 5 met Piet Ent; D. Ploeger (uitgever)
 535. Ansichtkaart Broek in Waterland, Dorpsstraat; Dorpsstraat 1, Hotel-Café-Restaurant Concordia; Concordia, uitgever
 536. Ansichtkaart Broek in Waterland, De Erven; De Erven 1 en de kerktoren.; K. Posch (uitgever) en D. Ploeger
 537. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak 25, 27, 31, 33 en 37 vanaf de Erven.; D. Posch (uitgever)
 538. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak gezicht op kerk en theekoepel en eendenhuisje.; K. Posch en Zn. (uitgever)
 539. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak gezicht op pastorie en kerk en De Erven 1. Aan de wallekant een roeiboot en jongetje (Romke Boschma) dat zit te vissen.; K. Posch en Zn. (uitgever)
 540. Ansichtkaart Broek in Waterland, Leeteinde, Het Dee; Het Dee met Leeteinde 1; K. Posch en Zn. (uitgever)
 541. De Erven, Broek in Waterland; Ansichtkaart De Erven met theekoepel (Napoleonhuisje) vanaf De Erven en pastorie aan Kerkplein; MV
 542. Ansichtkaart Broek in Waterland, Molengouw; Molengouw, 44, 42, 40, 38, 36, 34 vanaf de Burg. Peereboomweg. Bij nummer 40 het groentenwinkeltje van Hes Wortel. D. Ploeger (uitgever); JosPé, Arnhem
 543. Ansichtkaart Broek in Waterland, Leeteinde; Leeteinde 3 en kerkhofbrug. In 1979 werd deze beweegbare brug vervangen door de huidige brug.; Wed. K. Bekebrede (uitgever)
 544. Ansichtkaart Broek in Waterland, Leeteinde; Leeteinde 16, Het Broeker Huis als Jeugdherberg van 1953 - 1978.; Onbekend
 545. Ansichtkaart Broek in Waterland, Eilandweg, Jaagweg; Zuiderbrug over de Zesstedenvaart met Jaagweg en Eilandweg Zie ook rechts de voorgangers van deze brug.; D. Ploeger (uitgever)
 546. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak 9/11, kaasmakerij Bruijn; P. Heijloo; druk: Weenenk & Snel
 547. Watersnood van 1916, Belmermeer; Jeugd- en schoolherinneringen van Gert Jan Mulder. Watersnood herinneringen van Gert Jan aan de watersnood van 1916 toen hij met zijn ouders in de Belmermeer woonde. Voor het verslag zie bijlage.; G.J. Mulder
 548. Oude ansichten Broek in Waterland; Koeien in een weiland; Uit. P. Heyloo
 549. Oude ansichten Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak met zicht op de kerk en De Erven met theekoepel en Erven 5. Ingekleurde ansicht uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; Onbekend
 550. Oude ansichten Broek in Waterland, De Erven; Ansichtkaart gemeentehuis De Erven 2 en 4, Roomeinde 2 en de kerk.; J.C. Posch
 551. Ansichtkaart van Broek in Waterland; Vijf kijkjes op Broek in Waterland. Bovenste rij: De Erven 2 en 10-14 en de kerk; Roomeinde 13, 15, 17; Roomeinde 34, Noordmeerweg 2 en 6. Onderste rij: Keerngouw 3 en 5 met kerktoren; Havenrak met eendenhuisje, pastorie en kerk, De Erven 3 met theekoepel. Groeten uit Broek in Waterland; Van Leers fotografie, Amsterdam
 552. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met theekoepel uit 1792, kerk en muziektempel. Tien ansichtkaarten (onbeschreven) van Broek en Zuiderwoude uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend
 553. Onafhankelijkheisdfeesten 1913, Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeest van de Fransen met vijfde van links Trijntje Groot in de kinder optocht (later gehuwd met Gerrit Jan Mulder).; H. Schotsman, Edam (uitgever)
 554. Oude ansichten Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeest van de Fransen, met Eldert Visscher als Jan Knap de schoolmeester uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend
 555. Oude ansichten Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeest van de Fransen, met voorop veldwachter Kamminga uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend
 556. Oude ansichten Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeest van de Fransen, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. Hofdames: M. Oostendorp - N. Oostendorp - N. Pronk - A. van Vuure - N. Wiedemeijer - N. Wiedemeijer; Onbekend
 557. Oude ansichten Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeest van de Fransen met W. Spaans en P. van Schieveen en vrouw, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend
 558. Oude ansichten Broek in Waterland; Onafhandelijkheidsfeesten: 100 jaar onafhankelijk van de Fransen. Havenrak met schip en op de achtergrond de Broekermeerdijk, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend
 559. Kerkplein, ansichtkaarten Broek in Waterland; Kerkebrug met Leerkamer, Kerkplein 12 uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 22. Kerkebrug (uit 1841) en Leerkamer in hun boomrijke omgeving. Rechts in het Havenrak de muziektent. De boeren, die voor de doorvaart van koeienplat of hooipraam een open brug verlangen, roepen al voordat ze het huisje van Michiel Visser zijn 'bru ooo', opdat tijdig de brug open kan draaien. Bij sneeuw is de afloop van de brug een ideale glijbaan voor de jeugd opweg naar school, maar is gevreesd door ouderen.; C. Mulder (uitgever)
 560. Schaatsen op het Havenrak; Jeugd- en schoolherinneringen van Gert Jan Mulder. Schaatsfoto's uit een fotoalbum van Gert Jan. Ga met de cursor in het plaatje staan, dan komen de cijfers tevoorschijn: No. 4 Gert Jan Mulder; no. 5 Hil Groot (trouwde met G.J. Mulder) no. 6 en 7. An en Nies Tolk, no. 8. Burgemeester Peereboom, no. 9. Andries de Ruijg. Zie ook bijlagen.; G.J. Mulder
 561. Watersnood van 1916, Broekermeer; Broekermeer, boerderij Betlem, Broekermeerdijk 25 en 25A. Een hekwieler van de Nederlandse Marine, in de Broekermeer. Kijkrichting Broek in Waterland. uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 562. Watersnood van 1916, Broekermeer; Broekermeer, molenaar Butter's huis uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 563. Watersnood van 1916, Laan; Laan 4, boerderij Spaans en Laan 6 Bewaarschool en Laan 10 uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; P. Beunder
 564. Watersnood van 1916, Jaagweg; Jaagweg , uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 565. Watersnood van 1916, Dorpsstraat / Jaagweg, Broek in Waterland; Hoek Jaagweg - Dorpsstraat; Bezorgen van de post in Noord-Holland. Linksachter vrouw van J. Swart. Links trekkend aan de boot Klaas Buijs (hulppostbezorger en brugwachter), onbekend en Piet Heijblom (postbode), Maretje de Best, voor de winkel van Charles de Kok, vrouw van Klaas Visser , Charles de Kok en Cor Groot. uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Uitg. en druk Biershaar & zoon, Rotterdam
 566. Watersnood van 1916, Havenrak; Havenrak vanaf Kerkplein, muziektempel en o.a Havenrak 1, 5,7 en o.a. Dorpsstraat 2 en 4 uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 567. Watersnood van 1916, Havenrak; Havenrak 27, 31 en 37 + Café Concordia, uit: .; Dokter Bakker
 568. Watersnood van 1916, Havenrak; Havenrak 1, 5 en 7, Dorpsstraat 2 en 4 + Muziektempel. Op bruggetje tusen Havenrak en Kerkplein: vrouw Olij, Eldert Visser, Andries de Ruijg en Lijsje de Waart, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 569. Watersnood van 1916, Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak, de eerste vlonder, muziektempel uit: . Zie ook Objectno. #4993, dit is een andere uitsnede.; Onbekend
 570. Watersnood van 1916, Havenrak; Havenrak met muziektempel, kerk en De Erven 3 uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 571. Watersnood van 1916, Dorpsstraat; Dorpsstraat 1 en 2 (Concordia), Havenrak, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 572. Watersnood van 1916, Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat 11, 13 en 15 met Charles Kok en mevr. Visser. ; Dokter Bakker
 573. Watersnood van 1916, Dorpsstraat; Dorpsstraat 1 (café Concordia) en 3 met v.l.n.r. R. Kok, C. de Ruijg, D. Bakker, Dirk Lof, Aaf de Haag, opoe Marritje en C. Mulder, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 574. Watersnood van 1916, De Erven; De Erven met theekoepel en de fam. Bakker, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten. Dokter Bakker, zijn vrouw met poes en de dienstmeid Swaantje.; Dokter Bakker
 575. Watersnood van 1916, Roomeinde; Roomeinde aan de kant van Het Dee, met o.a. 28, 30 en 32 uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 576. Watersnood van 1916, Roomeinde; Roomeinde met links no. 17 met in het midden Chris Bakker, rechts Andries Derling, vrouw Ruijterman en Eldert Visser, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 577. Watersnood van 1916, Keerngouw; Keerngouw met links Kerkplein 9 en Keerngouw 3, rechts Keerngouw 2 , uit Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 578. Watersnood van 1916, Dijkdoorbraak; Dijkdoorbraak bij Zuiderwoude met o.a. Wim Krüse, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 579. Het Dee vanaf de Kerkebrug, Roomeinde en Leeteinde; Het Dee vanaf de kerkebrug met links Roomeinde en rechts Leeteinde 1uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; I.M. Schalekamp, Buiksloot
 580. Ansichtkaart aBroek in Waterland, Roomeinde; Roomeinde met ijshuisje aan Het Dee, de Kerkhofbrug en Roomeinde 32,; P. Heijloo (uitgever)
 581. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Dorpsstraat; Dorpsstraat 13/15 en 20/22 met van links naar rechts Cor Mulder en Aart Swart. uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (23855); P. Heijloo (uitgever)
 582. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Interieur van een huis in Broek in Waterland, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 54. Interieur van de antiekzaak van Heijloo in het "Broekerhuis". Naast de pronkbedstede, met bedsteebankje, een 18e eeuwsw glazenkast, z.g. orgelmodel.; P. Heijloo (uitgever)
 583. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak gezicht op De Erven 1, 3 en 5 met theekoepel en kerk met pastorie; P. Heijloo jr. (uitgever)
 584. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak gezicht op De Erven 3 en theekoepel, kerk en toren uit: Album voor ansichtkaarten, 37 x 23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. Midden op het Havenrak een roeiboot. (In collectie 2 exemplaren, ingekleurd, de ene met een blauw dak, de andere het zelfde dak, rood gekleurd); P. Heijloo (uitgever)
 585. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Dorpsstraat; Dorpsstraat 11/13 met juffrouw Donker uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; C. Mulder(uitgever)
 586. Havenrak, Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak gezicht op op theekoepel, kerk, muziektempel en De Erven 1 en 3, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (30589); Dr. Trenkle Co. Leipzig(uitgever)
 587. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg met tramstation en stoomtram ( tot 1932 ) en de draaibrug (Zuiderbrug) uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (A1749) De elektrische tram Amsterdam - Volendam werd in september 1956 vervangen door een busdienst; meer informatie over de geschiedenis van de tram is te lezen op de website Geheugen van de Amsterdamse tram door Cor Fijma. En het filmpje op Youtube Tramlijn-Amsterdam-Monnickendam-Volendam: ; J.J. Schalekamp, Buiksloot
 588. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Havenrak; Kaasmakerij modelboerderij Havenrak 9/11 met Jan Cornelis Bruijn Zie de stamboomgegevens van Cornelis Jansz Schreuder ( * 1768) en Maritje Willems Schipper ( * 1768) ; Onbekend
 589. Ansichtkaarten Broek in Waterland, Kerkplein; Kerkplein 10 en Keerngouw 2 met Cor Nooij van de boerenleenbank en Ineke Dekker van de antiekzaak; MV
 590. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak 1, 5 en 7, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (2098); Mv
 591. Neeltje Pater Broek in Waterland, Dorpsstraat; Ansichtkaart Dorpsstraat 2 en 4, restaurant Neeltje Pater. Aan het Havenrak (935/305MUVA); Wanders en Muva
 592. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Dorpsstraat; Dorpsstraat 2 en 4, restaurant Neeltje Pater; Prop.G. Weerd
 593. Oude ansichten Broek in Waterland, Het Dee; Het Dee met rechts Leeteinde 1 en links Roomeinde 2 en 4 vanaf de Kerkebrug.; Onbekend
 594. Oude ansichten Broek in Waterland, Het Dee; Het Dee met links Roomeinde 6 en 10 en rechts Leeteinde 1 vanaf de Kerkebrug. ; Onbekend
 595. Oude ansichten Broek in Waterland, Het Dee, Roomeinde; Het Dee met rechts Leeteinde 1 en links Roomeinde vanaf de Kerkebrug. Hier nog een afbeelding van Leeteinde 1. Datum onbekend. ; P. Heijloo (uitgever)
 596. Het Dee; Het Dee met links Roomeinde 6, 8 en 10 en rechts Leeteinde 1 vanaf de Kerkebrug.; A.P. Bruigom
 597. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Havenrak; Het Havenrak met muziektempel, de kerk en theekoepel uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland. (30589); Dr. Trenkle Co. Leipzig(uitgever)
 598. Watersnood van 1916, Zuiderwoude; Watersnood, plaats onbekend, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten. Andries Nooij denkt dat dit de Dorpsstraat van Zuiderwoude is.; Dokter Bakker
 599. Watersnood van 1916, Broekermeer; Foto Watersnood, Broekermeer/Eilandweg ; Dokter Bakker
 600. Watersnood van 1916; Watersnood, plaats onbekend, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 601. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Watersnood, Broekermeerdijk, uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 602. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, 't Schouw; Koeien in een weiland, 't Schouw(serie 173; 3051), Broekermeerdijk. Uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; Onbekend
 603. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland; Koeien melken in een weiland,; Photochromie, serie 173 no 3055
 604. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak met muziektempel, kerk en theekoepel bij Erven 3, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend
 605. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak met De Erven 1 en 3 met theekoepel en de Leerkamer, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend
 606. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, De Erven; Links De Erven 10/14, rechts De Erven 1, Kerkebrug en Kerk, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend
 607. Oude ansichtkaarten Broek in Waterland, Havenrak; Van links naar rechts De Erven 22, 20 en 5 met daarachter de kerk, Havenrak 1 t/m 11, de muziektempelen in een ingeplakt schip, uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; onbekend
 608. Afbeelding van Broek in Waterland in houten lijst; Vue de Broek, gekleurde afbeelding van Broek met zicht op de kerk De Erven 26/30, 2 en 34/36; Onbekend
 609. Ansichtkaart Broek in Waterland, De Erven; De Erven 3 en 5 met theekoepel vanaf het Havenrak, aan de overant de Broekermeerdijk; J.C. Posch & Zn. (uitgever)
 610. De Erven 5; Foto van De Erven 5 vanaf het Havenrak; A.P. Bruigom
 611. Ansichtkaart Broek in Waterland, De Erven; De Erven 2 en 4, Gemeentehuis en Kaasboerderij Wiedemeijer met Kerkebrug, melkbussen bij de brug.; Wed. K. Bekebrede en Kroonenburg (uitgever)
 612. De Erven 5; Foto van De Erven 5 vanaf Kerkeplein met praam met hooi en roeiboot.; A.P. Bruigom
 613. De Erven 2; Foto van De Erven 1; A.P. Bruigom
 614. De Erven 5; Foto van De Erven 5 met beeldje in de tuin; A.P. Bruigom
 615. Ansichtkaart Broek in Waterland, De Erven; De Erven 1 met de kerk op de achtergrond; Photex - Amsterdam
 616. Ansichtkaart Broek in Waterland, De Erven; De Erven 10 t/m 14 en 1 met de kerk op de achtergrond; Wed. K. Brekebrede, Broekerbazar en J.C. Posch
 617. Watersnood van 1916, De Erven; Foto van De Erven 8, slagerij Veltrop, daarna Nooij, nu woonhuis; Onbekend
 618. De Erven 1; Foto (rechts) van Zwaantje Lafebre, echtgenote van Johan Tinkelenberg, mevr. Bakker en dokter Bakker met Nellie Cornelia voor het huis De Erven 1. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 7. Dorpsarts Cornelis Bakker voor zijn woning (nr. 1) met vrouw, dochtertje Nelly en dienstbode Zwaantje in 1893. Dokter Bakker is drie geleden (uit Zeeland komende) benoemd tot gemeente-geneesheer en is toen direct met zijn gezin in dit huis komen wonen. In deze korte tijd heet hij in het dorp al groot vertrouwen weten te verwerven. Naast zijn drukke praktijk maakt de dokter een studie van de volksgeneeskunde, die in 1928 zou resulteren in zijn boek "De Volksgeneeskunde in Waterland". ; Onbekend
 619. De Erven; Huisje van Cornelis Tolk en zijn dochter Antje, thans Roomeinde 2. Op de voorgrond De Erven met het gemeentehuis, De Erven 2; Onbekend
 620. Ansichtkaart Broek in Waterland, De Erven; De Erven 5 en met Jan Heijloo (broer van Piet) en Corn. v.d. Nadort. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 5. Wintergezicht ter hoogte van het huis (rechts no. 5) van Jan pronk, veehouder in ruste. In het linker huis (nr 18, dat in 1902 zou verbranden) woont voor het gezin van Hein Duim, eveneens rentenierende boer en achter Piet de Wit, gemeente werkman en lantaarnopsteker. In veel gezinnen gaat 's avonds het licht pas op als Piet de wit met z'n laddertje vorbij is; zolang wordt er geschemerd en vaak gezongen. ; P. Heijloo (uitgever)
 621. De Erven 26, Broek in Waterland; Bewoners van De Erven t.g.v. het 40-jarig huwelijksfeest van Leendert de Oude en Lijsje Tolk vóór het huis no. 26. Van links naar rechts: 1e rij:W. van Engelenburg, Willem Klaver, Pater, Nelly Bakker, Wolly Kool, C. Bakker, Jan Visser 2e rij: vrouw Boelhouwer, Antje Duim-Groot, vrouw P. de Wit, Lijsje Tolk, Leendert de Oude, vrouw Jan Visser, vrouw Veltrop, vrouw C. Bakker 3e rij: M. Boelhouwer, Jacob de Ruiter, vrouw Pauw, vrouw de Ruiter, vrouw Klaver, Sijtje van Wiltenburg-de Boer, Neeltje Pronk, Mathilde Boelhouwer,Adr. Veltrop, vrouw Veen, Simon Veen 4e rij: P. van Wiltenburg, Harmen Bosschieter, Hein Duim, Pieter de Wit, Hillebrand Pauw, Jan Pronk Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 4. Buren (de 'groenmakers') te gast op het 40-jarig huwelijkseest in 1901 van Lijsje Tolk en Leendert de Oude. Het gezelschap heeft zich opgesteld voor de veranda van hun huis (nr. 26). Vijf vrouwen dragen nog de Noord-Hollandse kap.; Onbekend
 622. De Erven 26; De Erven 26 versierd t.g.v. het 40-jarig huwelijksfeest van Leendert de Oude en Lijsje Tolk; E.H. Stöve
 623. Pijpenkoppen; Gevonden op De Erven 32 Bodemvondsten uit de tuin van De Erven 32, aan het licht gekomen na de heraanleg in 2003. Keukengoed scherven, pijpekoppen, scherven van blauw aardewerk en porselein, + enig glaswerk, tegelfragmenten met ruiters, soldaten, schepen enz. Muntje Hollandia 1766.; Onbekend
 624. Aardewerken scherven van De Erven 32; Bodemvondsten uit de tuin van De Erven 32, aan het licht gekomen na de heraanleg in 2003. Keukengoed scherven, pijpekoppen, scherven van blauw aardewerk en porselein, + enig glaswerk, tegelfragmenten met ruiters, soldaten, schepen enz. Muntje Hollandia 1766.; Onbekend
 625. Scherven van blauwe tegels van De Erven 32; Bodemvondsten uit de tuin van De Erven 32, aan het licht gekomen na de heraanleg in 2003. Keukengoed scherven, pijpekoppen, scherven van blauw aardewerk en porselein, + enig glaswerk, tegelfragmenten met ruiters, soldaten, schepen enz. Muntje Hollandia 1766.; Onbekend
 626. Scherven van bruine tegels van De Erven 32; Bodemvondsten uit de tuin van De Erven 32, aan het licht gekomen na de heraanleg in 2003. Keukengoed scherven, pijpekoppen, scherven van blauw aardewerk en porselein, + enig glaswerk, tegelfragmenten met ruiters, soldaten, schepen enz. Muntje Hollandia 1766.; Onbekend
 627. Schrijfmachine Underwood; De schrijfmachine van Dokter Cornelis Bakker (1863 - 1933) geschonken door diens achterkleinzoon Chris Rümke.; Underwood
 628. Scherven gevonden in Grutterspad; ; onbekend
 629. Scherven gevonden Gouwtje; ; onbekend
 630. Lier van de voormalige muziektempel; Deze lier stond op het dak van de voormalige muziektempel die na de Tweede Wereldoorlog geheel teloor is gegaan. De lier is een muziekinstrument uit de klassieke oudheid. Hij staat symbool voor muziek en dichtkunst. De lier is in het Havenrak gevonden door 2 jongens die aan het dreggen waren naar door hen in het water gegooide fietsen. Zij vonden de lier en gooiden hem weer terug. Visten hem weer op, een voorbijganger zei dat ze het niet terug moesten gooien omdat dat gevaarlijk zou zijn voor de deelnemers aan de Land over Zand prutloop. Nies ten Bosch-Pels zag de lier tegen een boom staan en dacht dat lijkt de lier van de muziektempel wel. En zo is hij weer tevoorschijn gekomen.; onbekend
 631. Bakkers recepten boekje; Zeelandia cakemeel recepten. In gebruik geweest bij bakkerij J.Olij, Havenrak 1.; onbekend
 632. Inpakpapier bakker Olij; Inpakpapier in gebruik geweest bij bakkerij J.Olij, Havenrak 1.; onbekend
 633. Afbeelding van Broek en Suiderwouw; Afbeelding van Broek in Waterland en Zuiderwoude (nieuwe afdruk) Te zien op de website van het Rijksmuseum: https:// www.rijksmuseum.nl/ https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-1953-660 Gezichten op Zuiderwoude, Broek, Graft en De Rijp van Abraham Zeeman, 1732 https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-T-1921-305 Gezicht Kerk Broek in Waterland, Hendrik Tavenier, 1789. En uiteraard nog veel meer te zien op die website!; A. Zeeman
 634. Prent Broek in Waterland, het Havenrak; Gezicht op De Erven en Havenrak met kerk en theekoepel. Roeiboot. (ingelijst); Onbekend
 635. Ansichtkaart Broek in Waterland, Kerkplein; Kerkplein met Kerk, op de achtergrond de school aan het Roomeinde. Waarschijnlijk voor de watersnood van 1916.; Rono (uitgever te Alkmaar)
 636. Broek in Waterland, Kerkplein; Kerkplein met Kerkplein 10, 8 en 6 en kinderen. ; onbekend
 637. Broek in Waterland, Roomeinde; Gezicht op kerk vanaf Roomeinde met Roomeinde 2; C. Mulder, Dzn, uitgever
 638. Broek in Waterland, Roomeinde; Gezicht op kerk vanaf Roomeinde met Roomeinde 6 (bakker Boom) en 8; J.C. Posch & Zn. (uitgever)
 639. Broek in Waterland, Roomeinde; Roomeinde met gezicht op de nummers 13 en 15; A.P. Bruigom
 640. Broek in Waterland, Leeteinde; Leeteinde met de nummers 3, 5 7 en 9.12,5 x 9 cm. Stolpboerderij Groot uit (1785) met rechts daarvan 2 kleine huisjes die aan de Jaagweg stonden en gesloopt werden t.b.v. de aanleg van de E10/S11/N247 en hier weer opgebouwd zijn. Op de voorgrond de Diaconie- of weeshuis tuinen.; Onbekend
 641. Broek in Waterland, Leeteinde; Achterkant Leeteinde en Kerkplein. Rechts Het Broeker Huis, no. 16, met sneeuw bedekte diaconie/weeshuistuinen op de voorgrond.; Onbekend
 642. Broek in Waterland, Kerkplein; Zicht op Havenrak vanaf Kerkplein met pastorie Kerkplein 12 en muziektempel en beelbepalende treurbeuk.; Wed. K. Bekebrede (uitgever)
 643. Broek in Waterland,Keerngouw; Zicht op Keerngouw vanaf Leeteinde achter het Broeker Huis, de diaconie- weeshuistuinen.; A.P. Bruigom
 644. Broek in Waterland,Keerngouw; Het afbreken van Keerngouw 10 en 12 t.b.v. nieuwbouw. Rechts Keerngouw 8; A.P. Bruigom
 645. Broek in Waterland,Keerngouw; Het afbreken van Keerngouw 10 en 12 t.b.v. nieuwbouw; A.P. Bruigom
 646. Broek in Waterland,Keerngouw; Jo Houtman op de fiets op de Keerngouw; A.P. Bruigom
 647. Broek in Waterland,Kerkplein; Noordkant zaal Bondscafé Broekerhuis aan het Kerkplein 9. ; P. Beunder
 648. Broek in Waterland, Laan; Laan 2, 4, 6, 8, 10, 12; P. Beunder
 649. Broek in Waterland, Dorpsstraat, Broekermeerdijk; Dorpsstraat 2 en 4; Broekermeerdijk 9, 11 en 13. Havenrak/watersport, hier werden kano's verhuurd door P.J. Peereboom, hij was eigenaar van beide huizen en heeft later een restaurant tussen deze huizen gebouwd.; J.C. Posch & Zn. (uitgever)
 650. Broek in Waterland, Dorpsstraat; Dorpsstraat 2 en 4 voor de brand van 1981, restaurant Neeltje Pater.; D. Ploeger (uitgever)
 651. Wagengouw, Broek in Waterland; De Lange Brug verbindt de Wagengouw met Zuideinde en Molengouw. In 1919 is deze brug vervangen door een stenen brug, gebouwd door aannemer Jacob Haringhuizen. In 1985 is de Stenen brug gesloopt en is de houten Lange Brug teruggekomen. De lange Brug komt al voor in 1832. Zwart schaap in de wei en een stilletje op de sloot.
 652. Broek in Waterland, Leeteinde; Leeteinde 20-22 in bezit van P.J. Peereboom die het huis de naam Jan Reijser gaf. Rechts de telefooncentrale.; A.P. Bruigom
 653. Parallelweg, Broek in Waterland; Kruispunt Dorpsstraat, Parallelweg en huidige N247. Parallelweg 1, kapper Bonten, ook sigaren en cigaretten, no. 3 Levensmiddelen Centra van Mart Plas. Bouwvergunning Parallelweg 3+5, opdrachtgever Stöve, woning met winkel, 28-02-1939 Bouwvergunning Parallelweg 9, opdrachtgever J. Visser, aannemer, 22-05-1939 Bouwvergunning Parallelweg 11 en 13, opdrachtgever Stöve, dubbele woning met schuur, 10-07-1939 Bouwvergunning Parallelweg 15, opdrachtgever D. Verweij, 29-03-1940; Roto-Print, Baarn
 654. Leeteinde 3 en 5, Broek in Waterland; De stolpboerderij "Het Noordsche Bosch", Leeteinde 5. In Het Dee en voor de stolp het schip van Dobber, kermisexploitant. Helemaal links het ijshuisje, waar ijs een jaar bewaard kon worden. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 17. Stolpboerderij (Anno 1785) van Jan Groot (nr. 5); achter de wip- of ophaalbrug het huis (nr. 3) van de amilie Stijl. In het Dee ligt de kermisschuit gemeerd van Kees Dobber (naar verluidt voorheen de jaagschuit "Het Broeker jacht"), waarmee hij zijn draaimolen vervoert en waarin hij tijden de kermissen met z'n gezin ook woont. Links de groenteschuit van Tjeerd Nooy. Dit buurtje wordt aangeduid met "Het Noordse Bos", vermoedelijk een zeer oude naam, die slaat op een veenbos, dat in de vroege middeleeuwen aan de boorden van het naburige stroompje, de Leed, lag. Kaart verzonden op 19 augustus 1905 door D. Uitentuis; C. Mulder, Dzn, uitgever
 655. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde (nu 5 en 7) wagenmakerij en smederij van Krook en Bertelink gezien vanuit een weiland van Roele. Erachter de boerderij + schuren van Hofman. Op de plaats van het weiland ligt nu de Dr. Bakkerstraat. Uit: broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 66. De wagenmakerij van Voetelink (nrs. 5/7); in het rechter gedeelte van het huis wonen de weduwe Voetelink en Jacob Honingh. Naast het huis is een gelegenheid om paarden te beslaan. Op de achtergrond de daken van het vierkant, de kaakberg (kapberg, hooiberg) en de schuur van de boerderij van jurriaan Hofman, die aan de overzijde van de weg, naar de vaart, een overgang heeft voor zijn beesten, hooi en mest. Vóór 1903.; Kunstanstalt HERZ, Amsterdam
 656. Zuideinde, Broek in Waterland; Achterkant Zuideinde, met rechts de stolp van Prijs? (later afgebroken) bij de Lange (stenen) brug. Aan de overkant links Eilandweg 21, 19 en 15 (boerderij Bartels) achter meneer met pet de Pelserbrug. Stilletje, (Kakhuis, Latrine, Pleetje, WC) op de sloot. Melkbussen in het rek. Kinderen met witte schorten voor. Kaart verzonden op 13 januari 1901.; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
 657. Molengouw, Broek in Waterland; Molengouw aan de achterkant. Molengouw heette indertijd Zuideinde. Het walletje is van Cor de Vries, een visser.; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot; uitgever N. Mager, Purmerend
 658. Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart Havenrak 1, bakkerij "In den Duvekater". Deze bakkerij was het eigendom van de Bakkersfamilie Jacob Olie die bekend stonden om hun heerlijke duivekaters. (Een soort krenten/rozijnenbrood met spijs) ; Photex, Amsterdam
 659. Dr. C. Bakkerstraat, Broek in Waterland; Dr. C Bakkerstraat 3 t/m 17, aan het eind de Corn. Roelstraat 20 en 22. de straten werden in 1959 - 1969 gebouwd. Particulier bouw en huurwoningen gebouwd door de voormalige gemeente Broek in Waterland. De Dr. C. Bakkerstraat is genoemd naar de gemeentearts (1890 - 1920) C. Bakker. Dokter Bakker was tevens bekend als auteur van het standaardwerk Volksgeneeskunde in Waterland en vele artikelen op medisch/historisch gebied. Corn. Roelestraat: Cornelis Roele was inwoner van Broek. Hij is bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gesneuveld door een duits bombardement op de kazerne waar hij gelegerd was In 1960 is deze straat naar hem genoemd; Photex, Amsterdam
 660. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde vanuit het weiland, links een huis aan de Eilandweg, waarschijnlijk no. 21. Uit: broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom. 68.Achtererven van de twee boerderijen, gelegen aan de vaart achter het Zuideinde, nabij de Langebrug. In het midden die van Sijmen Honingh (nrs.24/26) en rechts de hofstee (nr. 30) van Pieter Prijs Wzn., alias "fijne Piet"; hij leest de z.g. groene preken in het gereformeerde kerkje aan het Nieuwland. Voor 1905.; C. Mulder, Dzn, uitgever
 661. Havenrak, Broek in Waterland; Het Havenrak vanaf de kerk met in de verte de Wagengouw; Kerkvoogdij Ned.Herv. Kerk Broek in Waterland en uitgever Kroonenburg
 662. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 5 met luiken. Kaart verzonden op 7 augustus 1900; Onbekend
 663. Het Dee vanaf de Kerkebrug, Broek in Waterland; Het Dee met links Roomeinde 6, 8 en 10. Rechts Leeteinde 2t/m 6.; Uitg. Wed. K. Bekebrede
 664. De Broekervaart met het Nesje, Havenrak, Kerk en De Erven.; Ansichtkaart De Broekervaart met het Nesje, Havenrak, Kerk en De Erven; Uitg. Wed. K. Bekebrede
 665. Broek in Waterland: Pastorie en Kerk; Havenrak met pastorie en kerk; Uitg. Jan Dekker
 666. Havenrak met zicht op Dorpsstraat 4; Havenrak vanaf de Kerkebrug met zicht op Dorpsstraat 4, links leerkamer en rechts De Erven 1; Uitg. Jan Dekker
 667. Broek in Waterland: Leeteinde; Leeteinde genomen vanaf Leeteinde 12 met rechts Roomeinde 8 en 6. In het midden de kolenschuur van Poolman Leeteinde 10.; Uitg. Jan Dekker
 668. Broek in Waterland: Roomeinde; Ansichtkaart Roomeinde 8 en 6 (bakkerij van Boom) en de kerk; Uitgever J.B. Nagel en J.C. Posch
 669. Broek in Waterland: Kerk, Kosterij en Kerkebrug; Kerkplein met kerk, kosterij en kerkhofbrug. De was hangt buiten. Uitg. Jan Dekker.; Van Leers. Amsterdam
 670. Het Dee met Kerkhofbrug; De klapbrug bij het kerkhof over het Dee. In 1909 is deze brug afgebroken en vervangen. De kijkrichting is vanaf de Kerkebrug. Met links Roomeinde het IJshuisje en 32 en 41. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 16. Einde van 'de kant' met ophaalbrug over het Dee (die in 1909 vervangen zou worden door de draaibrug); links het ijshuisje (afgebroken, nr. 30) van het Witte Kruis en de gemeentelijke opslagplaats van zand en grind. In het huis aan het water (nr. 32) woont en werkt Kees Tolk, eierboer van beroep, die ook in Amsterdam vent. In het linker huis (nr. 45), van dat van Tolk gescheiden door een nauwe doorgang naar de Noordmeer, wonen boer Lau Dik en Kees Dobber, kermisreiziger; deze meert zijn schuit (buiten het seizoen) nabij de brug.; Onbekend
 671. Oude ansichten Broek in Waterland, Het Dee; Het Dee met links Roomeinde en rechts Leeteinde 1 vanaf de Kerkebrug.; onbekend
 672. Oude ansichten Broek in Waterland, Het Dee; Links Roomeinde 2 en 6 en 10 rechts Leeteinde 1 vanaf de Kerkebrug.; onbekend
 673. Oude ansichten Broek in Waterland, Het Dee; Links Roomeinde 6 en 10 rechts Leeteinde 1 en bierstekershuisje horende bij Leeteinde 2t/m 6 vanaf de Kerkebrug.; onbekend
 674. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak 9/11, kaasmakerij Bruijn; 0nbekend
 675. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11, kaasmakerij Bruijn; 0nbekend
 676. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak 9/11, kaasmakerij Bruijn; P. Heijloo jr., uitgever
 677. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak 9/11, kaasmakerij Bruijn met Neel Tinkelenberg voor het hek; P. Heijloo (uitgever)
 678. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11, kaasmakerij Bruijn. De zomerstal met kaaspers; P. Heijloo (uitgever)
 679. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak 9/11, kaasmakerij Bruijn. De zomerstal met kaaspers; 0nbekend
 680. Ansichtkaart Broek in Waterland, Havenrak; Havenrak 9/11, kaasmakerij Bruijn. Modelboerderij stal in de wintertijd; P. Heijloo (uitgever)
 681. Watersnood van 1916, Dorpsstraat; Dorpsstraat kijkend richting Jaagweg, rechts 22/24; Onbekend
 682. Watersnood van 1916, Laan; Laan kijkend naar Broekermeer met rechts no. 14, achter de bomen 16 en links 36 t/m 28 Cor Groot en mevr. Heijloo. Achter op de kaart: Lieve Corrie, Ik stuur jou een kaart van de watersnood. Dat achterste waar je zoo tegen opkijkt is tantes huis. Die man in die boot die vaarde de heelen dag op dat kleine stukje.. Als wij dan eens boodschappen halen moesten, riepen wij maar eren en dan kwam hij en dan bracht hij ons later weer tuis, maar later hebben zij hier een hoogen brug gemaakt en toen liepen wij daarover en nu is die brug weer voor de grootste helft weggesloopt en loopen wij over de straat. Weet je wat ik liever doe? Ik zou liever naar goudmuiltje gaan kijken en jou als dwerg of als Engel zien als zoo veel water om mij heen wil je dat wel gelooven? Nu dag Corrie en zeg alle broertjes en Eegje gedag van tante Guurtje. Schrijfster onbekend.
 683. Watersnood van 1916, Laan; Laan kijkend naar Broekermeer
 684. Watersnood van 1916, Molengouw, Broek in Waterland; Zuideinde/Molengouw van links af de nummers 14, 12,10, 8
 685. Watersnood van 1916, Roomeinde aan het Dee, Broek in Waterland; Roomeinde vanaf rechts nummer 32 en 30 en helemaal links Roomeinde 14-18, kruidenier Ruijterman
 686. Watersnood van 1916, Roomeinde en Leeteinde aan het Dee, Broek in Waterland; Links Leeteinde 12, Het Broeker Huis. Op het eind van het water het Gemeentehuis, De Erven 2 Roomeinde moeilijk te bepalen welke numers het zijn
 687. Watersnood van 1916, Roomeinde aan het Dee, Broek in Waterland; Roomeinde nummer 30 en 41 tegenover 32
 688. Watersnood van 1916, Jaagweg, Broekervaart, Broek in Waterland; Jaagweg met Villa Alex en huis van Spaans, café De Zwaan richting Monnickendam.
 689. Watersnood van 1916, Broek in Waterland, hulpverlenende soldaten; Burgers en hulpverlenende soldaten op strobalen op de foto.
 690. Watersnood van 1916, Roomeinde Broek in Waterland; Hulpverlenende soldaten op de foto voor de veranda van O.L.S. I
 691. Watersnood van 1916, hulpverlenende soldaten, Kerkplein, Broek in Waterland; Hulpverlenende soldaten in bootje met buitenboordmotor op de achtergrond de kerk met gevangenis aan het Kerkplein
 692. Watersnood van 1916, hulpverlenende soldaten, Kerkplein, Broek in Waterland; Hulpverlenende soldaten met burgers op de foto op het Kerkplein, op de achtergrond rechts Kerkplein 10 en Keerngouw 2. Links Café Broekerhuis (van Wiltenburg) met veranda. De jongen links is Rein Spaans - J. Molenaar en rechts voor de boom C. Bakker.
 693. Watersnood van 1916, Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein, links kerk, tussen het wrakhout is de pomp te ontwaren met daarachter nummer 2. Op de plek van het kleine huisje staat nu een penhuisje.
 694. Watersnood van 1916, Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein met kerk met gevangenis en hulpverlenende soldaten en Broekers. De was hangt aan de lijn.
 695. Watersnood van 1916, bij bruggetje tussen Kerkplein en Havenrak, Broek in Waterland; Kerkplein 10, Havenrak 1 met Broekers
 696. Watersnood van 1916, Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak vol met wrakhout, zelfs een dak en de huisnummers 27,31, 35 en Dorptraat 1 Concordia
 697. Watersnood van 1916, Havenrak, De Erven, Broek in Waterland; De Erven 1 met een boot met soldaten die hulp kwamen bieden. Op de achtergrond een groter schip op het Havenrak.
 698. Watersnood van 1916, Havenrak en Kerk, Broek in Waterland; Havenrak met gezicht op de Pastorie en Kerk en huizen langs het Havenrak nummers 1 en 5.
 699. Hoek Dorpsstraat Parallelweg, Broek in Waterland; Dorpsstraat links Sparwinkelier Mulder, Laan 46, daarachter Dorpsstraat 20/22; D. Ploeger (uitgever)
 700. Watersnood van 1916, Broekervaart met Jaagweg en Eilandweg, Broek in Waterland; Broekervaart met schepen bij de draaibrug (Zuiderbrug) aan de kant van de Eilandweg. Links huizen van de Dorpsstraat en de Jaagweg. Een politieboot heeft aangelegd.
 701. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 27, 31 en 35; Dorpsstraat 4; P. Heijloo (uitgever)
 702. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 27, 31 en 35; Dorpsstraat 4 ingekleurd; P. Heijloo (uitgever)
 703. Havenrak met muziektempel, Broek in Waterland; Havenrak 5 en 7; Dorpsstraat 4 en de muziektempel. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 36. De smalle weg laat een brede grasstrook over langs het water van het Havenrak. De muziektent is nog alleen per boot bereikbaar. Links de huizen van Heijloo en De Wit (nrs. 5 en 7). Jan Wollebardus de Wit heeft er z'n kruidenierswinkeltje en is tevens barbier. Kinderen doen er graag boodschappen: hij weet ze te amuseren door alles wat hij tegen ze zegt aan elkaar te rijmen. Zijn vrouw helpt ook in de winkel; zij draagt een zwart 'harsenslapje' op het hoofd.; P. Heijloo (uitgever)
 704. Eilandweg en Broekervaart, Broek in Waterland; Eilandweg 1, tramstation en 5. In de Broekervaart vaart een toeristen stoomboot. Ingekleurd.; M. Glückstadt & Münden, Hamburg
 705. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat 9 en 11/13 aan de linkerkant. Nummer 20/22 aan de rechterkaart. Ingekleurd.; P. Heijloo (uitgever)
 706. Leeteinde, Broek in Waterland; Gezicht vanaf het Roomeinde op Kerk en Leeteinde 1 rechts en links Leeteinde 4-6 met bierstekershuisje.; Kunstanstalt HERZ, Amsterdam
 707. Jaagweg en Broekervaart, Broek in Waterland; Jaagweg met Café de Zwaan, de trambaan en een vrachtzeilschip. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 62. De trambaan loopt hier langs de Broekervaart naar Monnickendam; aan gene zijde de Jaagweg, ook wel aangeduid met "De Dijk". In de huisjes op de achtergrond wonen de armste gezinnen van het dorp. De wal voor het café fungeert ook als los- en laadwal voor vrachtschepen. Omstr. 1900.; P. Heijloo (uitgever)
 708. Het Dee vanaf de Kerkhofbrug met Leeteinde en Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee met links het Leeteinde met nr. 20/22, Diaconiehuis op nr. 16 (thans Het Broeker Huis), daarachter nr. 12, de kerk, het gemeentehuis en de achterkant van het Roomeinde. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 18. Gezicht vana de ophaalbrug met rechts de woningen aan het Roomeinde; achter de heg het middenhuis van nrs. 22/24 (het achterhuis, zie afb. 15, is inmiddels afgebroken). Links het begin van het Leeteinde met het huis (nr.1, moet zijn 20/22) van huisschilder Kennedy (wordt als ij uitgesproken); achter woont groenteboer Langenberg en onder de afluiving is nog een kamertje, waar Naatje Smit, de breivrouw huist. Verderop het weeshuis en het huis met de kruidenierswinkel van Jacob Tolk.; P. Heijloo (uitgever)
 709. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekervaart met tjalk, gezicht op Broek met kerk.; J.G. van Agtmaal, Hilversum
 710. Het Broeker Huis aan het Leeteinde, Broek in Waterland; Jeugdherberg Het Broeker Huis, Leeteinde 12. Slaapzaal en eetzaal. Jeugdherberg van 1953 - 1978.; Ben Kool, Den Helder
 711. Het Broeker Huis aan het Leeteinde, Broek in Waterland; Jeugdherberg Het Broeker Huis, Leeteinde 12. Zijvleugel met achtertuin. Kleurendruk. Jeugdherberg van 1953 - 1978; Van Leer's Fotodrukindustrie N.V. Amsterdam
 712. Kerkplein met kerk en gemeentehuis, Broek in Waterland; Ansichtkaart Kerkplein met Kerk en Gemeentehuis aan De Erven. Kleurendruk.; J.V.A. (uitgever)
 713. Broekermeer met 2 molens, Broek in Waterland; Broekermeer met 2 molens en boerderij (Broekermeerdijk 36) aan de Kruisweg of te wel het Zwarte pad.; J.M. Schalekamp, Buiksloot
 714. Broekermeer met 2 molens, Broek in Waterland; Broekermeerdijk met 2 molens. Waterverf; Martin, uitgegeven in V.S.
 715. Leeteinde 20/22, Broek in Waterland; Leeteinde 20/22, Het huis heet Jan Rijser.
 716. Havenrak 5, Broek in Waterland; Havenrak 5 met pagode (collectie nummer 0276). Souvernierwinkel van P. Heijloo, later woonden hier de dames Tolk. (Zie ook objectno. 276) Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 37. Het eerste 'Broekerhuis'(nr. 5) van Pieter Heijloo Sr., antiquair, tevens handelaar in matten en kleden (die later naar de Dorpsstraat zou verhuizen). De handel wordt niet alleen achter de glazen getoond, maar is ook buiten uitgestald; achter de heg de bekroning van een theekoepel. Vóór Heijloo was in dit huis de apotheek van de heer Arnold gevestigd. Aangezien in Broek noch de apotheker, noch de arts afzonderlijk bleek te kunnen bestaan, werd in 1890 dokter Bakker benoemd als (eerste)apotheekhoudend-geneesheer.; P. Heijloo (uitgever)
 717. De Erven 26, 24, 22, 20, 18, Broek in Waterland; 3. Op de plaats van de drie verbrande huizen werden vier nieuwe gebouwd, twee houten in tradiotionele stijl en twee stenen in de nieuwe trant. De brand, die aan moedwilligheid werd geweten, begon in het huis, dat op de plaats stond van het vierde huis van links (no. 20), waar toen 'vreemden'woonden. De buren vertrouwden hen niet, men had het gevoel dat er iets gebeuren zou (vrouw Duim sliep met haar gouden kap in bed). Eindelijk brak de brand uit. ( uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom) De Erven na de brand van 1902 in de winter met ijs. Kinderen op het ijs op het Havenrak. Met de huizen van De Erven vanaf links 26, 24, 22, 20 en 18.; P. Heijloo (uitgever)
 718. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw vanaf links nummer 16, de schuur (nu woonhuis nummer 14) en wit huis vanaf 1960 nummer 14 en in 1963 afgebroken t.b.v. de aanleg van het Nieuwland. Tot 1960 heette dit straatje Nieuwland en na de doorbraak werd de verbinding tussen Burg. Paul Plantsoen en Keerngouw Nieuwland genoemd. Bij het voormalige Nieuwland hoorden ook de huidige nummers aan de Keerngouw 4/6, 8, 10 en 12. In het witte huis is aan de linkerkant de Gereformeerde Kerk Broek in Waterland van 1895 - 1910 gehuisvest geweest, later Bertud de Jong en het laatst echtpaar J. Dobber-van Dieren
 719. Kerkplein 12, kerk, Kerkplein 2, 4, 6, 8, Broek in Waterland; Het Kerkplein met Kerk, links de pastorie op nummer 12 en de nummers van af rechts 8, 6, 4 en 2. Op de foto Kamminga (politieagent), Visser en Ubbels.
 720. Bruiloftsdicht, Broek in Waterland; Op het koperen bruiloftsfeest van C. Bakker en C.E. de Vries, getrouwd op 1 januari 1883; Onbekend
 721. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met vanaf links de theekoepel, Kerk + toren en pastorie, Havenrak 1, 5 en 7.; D. Ploeger (uitgever)
 722. Leeteinde en achterkant Roomeinde, Broek in Waterland; Leeteinde, Het Dee, ijshuisje aan het Roomeinde en Kerkhofbrug als klapbrug. Links Roomeinde 14/16/18 voorheen kruidenier Ruijterman. ( uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom) 15. Gezicht vanaf het Leeteinde. Links het achterhuis (nr.18) van kruidenier Symon Ruyterman, dat bewoond wordt door Jacob van de Nadort (die later de boerderij van Schuurman aan de Laan zou betrekken). In het verderop gelegen achterhuis (agebroken nrs 22/24) woont Piet Esselman. In het Dee liggen meerdere jollen gemeerd; rechts de visboot van Thomas Houtman o van Piet Bierdrager, beiden binnenvisser, die hun vangsten verkopen aan opkopers en aan Leeteinde (nrs. 4/6) wonen.; P. Heijloo (uitgever)
 723. Leeteinde met Het Broeker Huis met beeld boven de deur, Broek in Waterland; Leeteinde 12, het Wees- en armenhuis of Diaconiehuis of Het Broeker Huis met kinderen ervoor. Links van het Dee Roomeinde 30 en 32. De Kerkhofbrug als draaibrug. Boven de ingang van Het Broeker Huis is nog het beeld van Lambertus Franciscus Edema van der Tuuk. Zie ook objectno. 1581.; Onbekend
 724. Dorpsstraat met souvenierwinkel , Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13 en 15 met kralentuin van P. Heijloo.; P. Heiloo jr. (uitgever)
 725. Roomeinde, Broek in Waterland; Souvenir de Broeck. Fragment van een gelithografeerd blad met 8 afbeeldingen, w.o. twee van vrouwen uit Assendelft. Het linker huis is missschien Roomeinde 37-39, maar kan ook eeen sedertdien verdwenen huis in Broek zijn. Het rechter huis is Roomeinde 18 Auteur Meyer en Co, lith.; Buffa & Co., Gebrs., exc. 1 topogr. prent: lithografie Omschrijving Zes afbeeldingen van Broek in Waterland, twee afbeeldingen van vrouwen in klederdracht uit Assendelft. ; Meyer en Co
 726. Kaasboerderij aan De Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners; onbekend
 727. Dorpsstraat hoek Laan? Broek in Waterland; Dorpsstraat hoek Laan met links het huis van Groot en Pronk en rechts van Vuure. Kees Wit kastelein van café Concordia.; Onbekend
 728. Dorpsstraat 15 met honden kar, Broek in Waterland; Dorpsstraat 15 met beeldje in de tuin en Hannes Breek met hondenkar.; P. Heijloo (uitgever)
 729. Afgebroken huizen Dorpsstraat, Broek in Waterland; In de Dorpsstraat wordt het huis van Van Vuure gesloopt.; Onbekend
 730. Afgebroken huizen Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat waar het huis van Sijp en Hoon gesloopt wordt en helemaal rechts kapper Bonten. Cor Groot zittend voor zijn huis en rechts staat zijn vrouw.; P. Beunder
 731. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg met toeristenstoomboot de Geulstroom van reder Koppen en Thoon Houtman ernaast.
 732. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg en Broekervaart. Helemaal links café De Zwaan.; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
 733. Jaagweg met Broekervaart, Broek in Waterland; Jaagweg met toeristenstoomboot De Geulstroom van rederij Koppen naar Marken voor café de Zwaan. Tom Houtman staat naast de boot.
 734. Jaagweg, Broekervaart, Broek in Waterland; Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 63. Verder op, richting Monnickendam, ligt bij de Buitenweerdergouw over de vaart de ophaalbrug. Voor het graven van de vaart in 1634 lag op deze plaats een draaipost; nog steeds wordt de brug "de draai"genoemd. Op de achtergrond het huis van bruggewachter Gerrit Oud, dat eigendom is van de Directie over de wegen en vaarten tussen de zes Noordhollanse steden. Rechts voert het pad naar 't Hopje, waar boer Bark woont. Trijntje, de vrouw van Oud, bedient de brug. "De draai omgaan"is zomers een geleifde wandeling; langs de Jaagweg en dan via 't Gouwtje terug naar het dorp. Overlerkergouw.; Onbekend
 735. Paardenbrug over Broekervaart tussen Eilandweg en Jaagweg, Broek in Waterland; Paardenbrug (Zuiderbrug) over Broekervaart tussen Eilandweg en Jaagweg met politieagent Kamminga op de fiets. De tram is al elektrisch.; Onbekend
 736. Eilandweg, Broek in Waterland; Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaartendoor A.P.Bruigom 76. Het boerderijtje met kaakberg (kapberg, hooiberg) (afgebroken nrs. 21/23) van Kees Mulder Pzn; in het achterhuis bevindt zich nog de oude kolfbaan, die in 1842 eigendom was van de schout (burgemeester) Cornelis Koker. Uit Broeker Bijdragen nr. 8. Het eiland en ’t Nesje door A.P. Bruigom Deze kolfbaan, die in 1842 eigendom was van Schout (burgemeester) Cornelis Koker jr. bevond zich in het, achter Eilandweg 25 gelegen huis. Tot het jaar 1940, toen het door brand werd verwoest, woonden er Jan van Rijn, Krijn van Keulen en Bob Meijnders. Het kolven op de openbare weg was al in 1673 met de Willekeur van Broek streng verboden. In de Generale Keuren en Ordonnantien, van Bailluwschap Waterland, in 1768 te Monnickendam gedrukt, lezen we ‘En sal wyders niemand het sy jong of oud, so min op particuliere dagen als des Sondags sig vervorderen op eenige Kerkhoven of omtrent de kerke, te kaatsen… Gelyk voorts al meede niemand langs de Dorpen sal mogen kolven… Op deze plaats is de garage Hogetoorn gebouwd in 1959. De opa van Kees Schieveen, ą 1920, heeft hier ook nog gewoond.; Onbekend
 737. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg op de Pelserbrug met Broekervaart, Paardenbrug (Zuiderbrug) en tramhuis. Uit: Broek in waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 74. Gezicht vanaf de Pelserbrug naar het noordoosten, met links aan de steiger de melkboot van A. de Best, die dagelijks de "staffersboeren" (stadsvaartsboeren) met hun melk naar Amsterdam brengt. Het komt wel voor dat de tram hier de klucht (helling) niet kan halen, 's winters door gladheid of door kwajongens, die aan de achterste wagen trekken; dit tot grote ergernis van de conduscteur. Op de achtergrond het tramcafé, waarvan de luifel op rechte houten palen rust (die in de zomer van 1900 vervangen zouden worden door gietijzeren steunen tegen de gevel).; Onbekend
 738. Kippenbrug tussen Jaagweg en Eilandweg, Broek in Waterland; Ansichtkaart De Kippenbrug (Zuiderbrug) kwam in 1941 i.p.v. de draaibare Paardenbrug. De Kippenbrug was zo hoog dat de scheepvaart er onderdoor kon. In 1956 is hij gesloopt en kwam de huidige klapbrug, de Zuiderbrug. Op deze foto is te zien dat de tram inmiddels op electriciteit reed.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 739. Eilandweg met tram en tramstation, Broek in Waterland; Eilandweg met oprit naar de Kippenbrug (Zuiderbrug), die begin 1941 i.p.v. de Paardenbrug (gesloopt door Ooms, Avenhorn) werd gebouwd. De brug was zo hoog dat de boten er onderdoor konden. Hij was scheepvaart vriendelijk, maar mensonvriendelijk. In 1957 werd de Kippenbrug gesloopt en kwam de huidige Zuiderbrug. Jaagweg en Eilandweg met electrische tram.
 740. Broekermeerdijk, Eilandweg, Broek in Waterland; Broekermeerdijk en Eilandweg. Rechts het huis van melkhandelaar van Schieveen; K Koster, Broekermeer 341
 741. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg in de bocht bij waar nu de Hellingweg is. Links op de foto Jaagweg 1, Stöve. Op de voorgrond een praam met hooi. De Pelserbrug is net te zien.
 742. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde vanaf links nummer 9 t/o 10, met rechts 5/7 links daarvan de travaille met daarachter de stolp van Eilandweg 7. Uit: Broek in Waterland in prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: Gezicht vanaf "het land van Stapel". Aan de overkant van de weg, van links naar rachts, de huizen van: Jb du Gardijn (alleen twee ramen zijn te zien; nr 12), Chris Hellings (nr. 10) en Thomas Houtman (nr. 8). Verder zijn nog de daken te zien van de kaakberg (kapberg, hooiberg) en de boerderij (nr. 40) van Cornelis Pronk en van de stolp "Zuidwijk" (Eilandweg 7) van Freek Schreuder. Aan deze zijde van de weg ligt links het huisje met schilddak (nr. 13) van Bernard Hoon, knecht timmerman Van Sijp aan de Dorpsstraat en rechts het (afgebroken) huisje, waarin de weduwe De Wit-Schaft met haar twee zoons woont, alsmede de wagenmakerij (nrs 5/7) van Voetelink. Vóór 1905.; P. Heijloo (uitgever)
 743. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 9 met moeder Neel Bierdrager en haar dochter Dieuwertje, er was één zoon: Cornelis. Er was een klein kruidenierswinkeltje in gevestigd. Achter dit huis is de smederij van Bertelink zichtbaar, Zuideinde 5/7. Het huis Zuideinde 9 werd in 1957 afgebroken, Meindert Lust bouwde er een stenen huis voor in de plaats op de hoek Zuideinde / Dr. C. Bakkerstraat.; Onbekend
 744. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 10, 6 en 4. Bij de Walvis met mevr. Groot + baby. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 67. Geheel en al links de timmersmanswinkel (nr.10) van Hellings (die ook kruidenierswaren verkoopt). In het daaropvolgende huis (nr.8) woont Thomas Houtman Szn, die in turf doet; z'n vrouw Maritje Honing is baker. In het voorhuis woont "Daatje", die aan kinderen centsprenten verkoopt, o.a. over Klein Duimpje, Jeroen, Genoveva in 't woud en een vermakelijke "neuzenprent". In het derde huis (nr. 6) wonen een ongetrouwde broer en zuster, beide geestelijk gestoord ( de laatste smeet eens al haar steengoed kapot onder de uitroep "Gij zult u geen gesneden beeld maken"). Omstr. 1900. ; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
 745. Eilandweg, Broek in Waterland; Ansichtkaart Eilandweg aankomst stoomtram, ingekleurd. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 71. Aankomst van de stoomtram uit Monnickendam bij café (nr. 3) van Thomas Bijl, dat tevens dienst doet als wachtkamer voor de reizigers. De tram is nogal eens te laat, vooral 's morgens vroeg, door het inladen van de vis in Volendam. het wachten wordt dan ingekort door de speelautomaat (2˝ ct.) in werking te stellen. Heel gezellig! 1905.; Dr. Trenkle Co., Leipzig
 746. Wagengouw, Broek in Waterland; Wagengouw 3 met lange Brug en boerderij van Kool later van Veen. Uit: Broek in Watereland in oude prenbriefkaarten door A.P. Bruigom: 69. Aan de andere kant van Langebrug, ten zuiden van de vaart, ligt de stolpboerderij ( nr. 3), die eigendom is van de Broekermeerpolder, en die gepacht wordt door Jan Smit ( die in 1908 eigenaar zou worden). De gouw, die in de richting Zunderdorp voert, was voor het jaat 1666 als "Wagenwech" dč weg naar Amsterdam. Omstr. 1905.
 747. Wagengouw, Broek in Waterland; De Lange Brug verbindt de Wagengouw met Zuideinde en Molengouw. In 1919 is deze brug vervangen door een stenen brug, gebouwd door aannemer Jacob Haringhuizen. In 1985 is de Stenen brug gesloopt en is de houten Lange Brug teruggekomen. De lange Brug komt al voor in 1832. Zwart schaap in de wei en een stilletje op de sloot.; Lichtdr. J.M. Schalekamp, Buiksloot
 748. Belmermeer met watermolen, Broek in Waterland; Belmermeer met watermolen, een achtkantige binnenkruier. In 1889 afgebrand en binnen het halfjaar (1890) weer opgebouwd. Op de achtergrond een boerderij met kaakberg (kapberg of hooiberg) en een stolpboerderij.
 749. Laan, Broek in Waterland; Melkboot afgemeerd achter de Dorpsstraat Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 51. Gezicht van de Pelserbrug naar het noordwesten. De ´Antonette`de melkboot van A. de Best is afgemeerd aan de steigert van Pels (Laan 44). De kaakberg (kapberg of hooiberg)staat op het erf van Jacob Postma, die woont in het achterhuis van het cafeetje van ´Wum van Daan´aan de Dorpsstraat (beide afgebroken). Voor 1906. De melkboot bezig met keren bij de Pelserbrug. De tekst op de kaart is maar ten dele waar. Het huis rechts was het naaiatelier van manufacturier Stöve waar werkkleding werd gemaakt die in Waterland werd uitgevent. De hooiberg (kaakberg) en stal ernaast waren van boer Jaap Postma. Deze huizen grensden aan de Dorpsstraat. De erven (bij de voorkant van de boot) behoren bij de huizen van de Laan.; Kunstanstalt Herz, Amsterdam
 750. Broekermeer met molen, Broek in Waterland; Broekermeerdijk met watermolen bij Kruisweg/Zwarte pad, gesloopt in 1910. Uit: Broek in Waterland in prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 79. De bovenmolen, van de ander kant gezien. (In 1910 zou deze molen, evenals de middenmolen, worden afgebroken en op de oude fundamenten zou door Werkspoor een dieselgemaal worden gebouwd; de molenaar Jan Butter zou worden ontslagen met toekenning van een pensioen van ƒ 100,-- per jaar). Op de voorgrond de molenwerf met reserveroeden. Links het molenhuisje, rechts een dijkhuisje (nr. 30). Omstreeks 1905; C. Mulder Dz.(uitgever)
 751. Broekermeer, Broek in Waterland; Afgebroken huizen in de Broekermeer. Foto genomen vanuit de Broekermeer, achterkant huizen. Rechts huis van Anton de Boer Jcz. en links van Maarten Ruijter.; P. Beunder
 752. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Een vrachtauto en de twee afgebroken huizen in de Broekermeer, het eerste huis van Anton de Boer Jcz. en het tweede van Maarten Ruijter. Het derde huis is veel later afgebroken bij de reconstructie van het kruispunt in 1984. Het rechter huis is Broekermeerdijk 3.; P. Beunder
 753. Verjaardagsdicht, Broek in Waterland; Aan den 93 jarige: Leendert de Oude, jarig op 28 april 1901; Meindert Boelhouwer
 754. Broek in Waterland,Kerkplein; Boerenleenbank aan het Kerkplein 9. ; P. Beunder
 755. Folder, Broek in Waterland; Een folder ter opwekking om de "Napoleonskoepel" te Broek in Waterland te bezoeken. De heer Peereboom begint op 27 november 1951 een souvenirwinkel in de theekoepel aan De Erven. Peereboom beweert in die folder dat Napoleon in de koepel roomsoezen heeft gegeten en audiëntie heeft verleend en met een diamant een spreuk in een vensterruit heeft geschreven. Bewijzen hiervoor zijn er niet, waarschijnlijk heeft Peereboom dit zelf bedacht. Op de voorkant een tekening van Peter Spier. Napoleon houdt op 15 october 1811 audiëntie in de koepel. Zie linksonder de bijlage.; P.J. Peereboom
 756. Zuideinde 2 en 4, Broek in Waterland; stratenschouw; Zuideinde 2 en 4 met Jaap Honingh met schep en Jan Hofman met bezem, de middelste is Bregman, knecht van Hofman. (Mi)chiel Visser is de barbier, maar ook schoenmaker. In 1954 kwam Dirk Ploeger in dit pand en werd het een winkel in huishoudelijke artikelen. Huis Jaap Honingh is nog niet ingekort. Twee keer per jaar was er stratenschouw, er werd dan gewied, geschrobt en ingeveegd met fijn zand. Door de burgemeester en een wethouder werd schouw gehouden. Broeker brouwseltjes over onze properheid door E.Smit Zie ook: Stratenschouw 19-12-1940 Panorama en Vaderlandsch woordenboek, volume 8 door Jacobus Kok; pag. 1073 - 1075. Periode 1780 - 1796.
 757. Jaagweg hoek Dorpsstraat, Broek in Waterland; Jaagweg 1 hoek Dorpsstraat met links Stöve. Mensen opweg naar een feest?; E. Stöve
 758. Watersnood van 1916, Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde bij nr. 22, winkel van Holman. Man met de handen in de zij Jaap Poolman. Op 18 februari spoelde het water over de hekken.; Schieveen
 759. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 37/39 (groenteboer Nooij) en links Roomeinde 29/31/33/35. Johan Tinkelenberg met kruiwagen, een meisje veegt de stoep.; Onbekend
 760. Havenrak en Keerngouw, Broek in Waterland; Rechts Havenrak 3, links Keerngouw 1. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 34. Pad bezijden de bakkerswinkel (nr.1) van Dirk Schering; het bleekveldje is met een hek omheind. Opmerkelijk zijn de drie 'huisjes'boven de sloot, naast de boenwal van de bakkerij. Links het gedeelte van het huis van schilder Tolk (Keerngouw 2), dat bewoond wordt door Eeje Kramer, weduwe Bosschieter; rechts het huis (nr. 3) van timmerman D. Boon.
 761. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Gravure van antiquiteiten zaak Fregeres. ; Uitgever: Aaltje Fregeres
 762. Broek in Waterland; Antoine-Ignace Melling (1763 - 1831)Lettres de Hollande et des villes Anséatiques / Brieven uit Holland en de Hanzesteden; Fondation Custodia; Wanders uitgevers. Van de reis die de Lotharingse kunstenaar Antoine Ignace Melling (1763-1831) in 1812 naar de Nederlanden (toenmalig onderdeel van het Franse keizerrijk) ondernam, is niet alleen een groot aantal van de tekeningen teruggevonden, maar ook de correspondentie met zijn familie in Parijs. De genoegens maar ook de ongemakken van deze reis, die tot aan de Hanzesteden gaat, worden in Mellings brieven levendig en dikwijls relativerend verhaald. Zo maken niet alleen de monumenten en bewoners van grote steden als Rotterdam en Amsterdam indruk op de kunstenaar, maar ook de aantrekkingskracht van een plaatsje als Broek in Waterland of de rust van Zwolle op zondag. Voorzien van een inleiding laten de brieven, rijkelijk geďllustreerd en geannoteerd, zich lezen als een 'reisjournaal' bestemd voor een 'Voyage pittoresque' die nooit verschenen is. Broek in Waterland op blz. 243.; Antoine-Ignace Melling
 763. Folder, Broek in Waterland; Een folder om de ingezetenen van de oude gemeente Broek in Waterland aan te sporen een Sinterklaaskado bij Peereboom in de theekoepel te komen kopen. De ingezetenen krijgen korting. De Souvenirhandel heet "VIER ROZEN".; P.J. Peereboom
 764. Roomeinde , Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeest van de Fransen. Roomeinde met poort van bloemen ter hoogte van Ruijterman. Met de tekst Hulde 1813 - 1913. Roomeinde 29 en 21. Ruijterman is 14/16/18. Op de foto staan van links naar rechts: Niesje Dekker-Hoeve, Jannetje Worp-Mulder, Jacob Dekker, Neel de Ruijg, mevr. de Ruijg en Andries de Ruijg.; Onbekend
 765. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 3 zomerhuis van bakker Molenaar. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 29. Zomerhuis met meelzolder (afgebroken), behorende bij de bakkerij (nr. 3) van Molenaar. Deze bakkerij is een der oudsten van het dorp; Goose Boudewijnsz. Backer, afkomstig uit Harlingen (en eigenlijke stamvader van het Broeker geslacht Backer) begon er al in 1651 een broodbakkerij, die zonder onderbreking 300 jaar zou worden voortgezet. Links grenst het erf aan dat van Ubbels (Kerkplein 9)
 766. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 34 huis en schuur van eierhandelaar Tolk
 767. Kaasboerderij aan De Erven 4; Verbouwde kaasboerderij, Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners; onbekend
 768. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Hoek Havenrak Kerkplein. Met rechts de pastorie en links Kerkplein 10 (huis van Chris Bakker) en Havenrak 1.; Onbekend
 769. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Leeteinde 3 en 5 in de watersnood, Stolpboerderij Het Noordsche Bosch
 770. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Havenrak met zicht op Neeltje Pater, Dorpsstraat 2 en Havenrak nummer 31.; Schieveen
 771. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Achterkant kerk met veel hout en Kerkplein 6
 772. Watersnood van 1916, Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 3, Militairen die te hulp waren gekomen. Molenaar.
 773. Kaasboerderij aan De Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer. Jacob Wiedemeijer in de jeep met melkmachine en een Franse stagiaire achter het stuur. Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners; onbekend
 774. Watersnood van 1916, Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 3 met fam. Molenaar voor de bakkerij. Rechts witte huis (gereformeerde kerk) wat afgebroken is t.b.v. de aanleg van het Nieuwland. Keerngouw 14 is nog net te zien.
 775. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Kerkplein met de nummers 4 en 6
 776. Watersnood van 1916, in de kerk van Broek in Waterland; De watersnood van 1916 De familie Arie en Trijn Boonders bivakkeren in de kerk. Ze zitten bij de tafel, het bed is opgemaakt en de koffer staat klaar. Tonie Heijloo is op bezoek.; Onbekend
 777. Watersnood van 1916, De Erven, Broek in Waterland; De Erven met Theekoepel. Het huis links is nummer 5 met daarachter 18. Rechts van de theekoepel nummer 16. De heer W. Blakborn sr. heeft dat huis destijds gekocht van de heer Wiedemeijer en heeft daar met zijn gezin jaren gewoond.; Onbekend
 778. Kaasboerderij aan Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer. Jacob Wiedemeijer op zijn land in de hooitijd achter de boerderij achter Erven 4. Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners; Kothmann
 779. Leeteinde, Broek in Waterland; Zeilschool naast het voetbalveld
 780. Leeteinde, Broek in Waterland; Boerderij Noordsche Bosch van Groot vanaf de kerktoren, Leeteinde 3, 5, 7 en 9 met daarachter de Kleine Leek.
 781. Leeteinde, Broek in Waterland; Kerkhofbrug met 5-mei kar met Jan van der Snoek op de trekker.
 782. Jaagweg, Afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247); Jaagweg (afgebroken huizen) met meisje op een klein paardje (ketje). Rijwiel- en reparatie inrichtig, rechts huis van Jonker, links huis van Houtman. Deze huizen zijn voor de aanleg van de Provinciale weg gedeeltelijk onttakeld, geschoord en op een schuit gezet en bij het Noordsche Bosch (Leeteinde 7 en 9) door Tinklenberg op een fundering geplaatst en daar van een stenen muur voorzien. Houtman was getrouwd met een dochter van Tinkelenberg.; Onbekend
 783. Keerngouw, Broek in Waterland; Nieuwland = Keerngouw met afgebroken huis t.b.v aanleg straat Nieuwland. Links Keerngouw 16, de schuur rechts daarvan is nu nummer 14. Oorspronkelijke nummer 14 is afgebroken in 1963 t.b.v. de aanleg van het huidige Nieuwland en daarnaast nummer 12.
 784. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde vanaf de kerktoren met op het eind de stolp Het Noordsche Bosch. Daken van Leeteinde 2/4/6, 8, 10, 12/14, 16 en 5. Links het Dee met huizen Roomeinde.; Onbekend
 785. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 3 en 5 in de sneeuw 13 maart 1947
 786. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met zicht op Dorpsstraat 2 en 4
 787. Onafhankelijkheidsfeesten te Broek in Waterland, Broek in Waterland; 100 jaar bevrijd van de Fransen. Versierde poort op een brug. Waar?
 788. Onafhankelijkheidsfeesten te Broek in Waterland; Roomeinde 32, Kerkhofbrug met poort voor feesten t.g.v. 100 jaar bevrijding van de Fransen.
 789. Roomeinde, Broek in Waterland; De Kerkhofbrug tussen Roomeinde en Leeteinde wordt vernieuwd.
 790. Havenrak, Broek in Waterland; Voor de boerderij Havenrak 9/11 Bruijn met rozenpoort met daar achter de muziektempel.; Onbekend
 791. Dorpsstraat,Broek in Waterland; Dorpsstraat 15 en 11/13 in de sneeuw
 792. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 5, daarachter nummer 3 met schuur ernaast en links nummer 1 . De Keerngouw met 2 sloten en de weg in het midden. De kerk op de achtergrond.
 793. Weiland achter Parallelweg/Burg. Paulplantsoen, Broek in Waterland; Stockcare race op weiland aan het Nieuwland tussen Moerland en Parallelweg/ Burg. Paulplantsoen. ; Karanélan
 794. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met ijs, schaatsers en de nummers 9/11, 13/15/17 en 19.; Sleding
 795. De Erven, Broek in Waterland; Kerkplein met Zuiderportaal, Kerkebrug en Gemeentehuis De Erven 2 en 4, Roomeinde 2. D. Posch (uitgever); JosPé, Arnhem
 796. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met struiken en gezicht op Pastorie (Kerkplein 12) en kerk en links De Erven. Op de voorgrond een roeiboot.; Jan Dekker (uitgever); copyright J.G. van Agtmaal
 797. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met gezicht op Pastorie (Kerkplein 12) en kerk en links De Erven 3 met theekoepel. Deze ansicht werd gestuurd aan de fam. E. Schreuder, die hun belangstelling hadden getoond bij het 25 jarig huwelijksfeest van J. v.d. Zee en A.J. v.d. Zee-de Haan te Broek in Waterland.; G. Mulder (uitgever)
 798. Kerkplein, Broek in Waterland; Het Dee met uitzicht op de kerk; Van Leer's Fotodrukindustrie N.V. Amsterdam
 799. Kerkplein en De Erven, Broek in Waterland; Ansichtkaart Kerkplein met Broeker Kerk en gezicht op gemeentehuis.; Wed. K. Bekebrede (uitgever)
 800. De Erven, Broek in Waterland; Ansichtkaart De Erven met Gemeentehuis, nummer en op nummer de kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer; Jan Dekker, uitgever en jeugdherberg
 801. Broekermeer, Broek in Waterland; Huisje aan de ringvaart van de Broekermeer, Uit: Broek in Waterland in prentbriefkaarten dor A.P. Bruigom, familie Roele 77. Arbeidershuisje (nr.19) op het "oude land" aan de overzijde van de ringvaart, tegenover de Kruisweg; het huisje ligt vrijwel op de grens met Landsmeer. De Broekers komen hier langs als ze 's zondags met mooi weer "het grote blok omgaan", t.w. langs de trambaaan wandelen tot de Kruisweg en de Broekermeerdijk terug ("het kleine blok om"is links afslaan bij het Nieuwewegje (Essenlaantje) en via de Galgen- en Wagengouw terug naar het dorp. Omstreeks 1905; C. Mulder Dz.(uitgever)
 802. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein met kinderen en de nummers 2,3,4,5 en 6. Op de plaats van het middelste huisje staat nu transformatorhuisje. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 25. Het plein in de winter. Links op de achtergrond het huis (nr.2) van Reindert Spaans, rustend veehouder; in het achterhuis woont oude Aart Swart, die 'dove kolen'verkoopt om de kachel aan te maken. Tijdens de kermis staat hij met 't draaibord' (een hasardspel) en een weegschaal. Het (afgebroken) deel van het huis in het midden (nr. 5) wordt bewoond door Klaas Smit en z'n vrouw. Rechts de 'ambtswoning' (A° 1740) van meester A. Schoemaker (nr. 6); Kunstanstalt HERZ, Amsterdam
 803. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met Restaurant Neeltje Pater, Dorpsstraat 2 en 4, daarachter Laan 4 en links Havenrak 33 en 35; J.C. Posch & Zn. (uitgever)
 804. Kaasboerderij aan De Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer. Melken achter de boerderij De Erven 4. De melker is Kees Groot, later bekend als Opa Groot. Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners; Kothmann
 805. Kaasboerderij aan De Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer. De stal van modelboerderij De Erven 4. Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners
 806. Kaasboerderij aan De Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer. Toeristen in de modelboerderij De Erven 4. Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners; Dimo, Rotterdam
 807. Kaasboerderij aan De Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer. Kaaspers in de modelboerderij De Erven 4. Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners
 808. Kaasboerderij aan De Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer. Interieur modelboerderij met Im Wiedemeijer en haar kleinderen Imke en Tonny. Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners
 809. Kaasboerderij aan De Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer met 3 generaties Wiedemeijer. V.l.n.r. Im en Wim; Ant en Jacob. Er voor zittend Jim (1949 - 1966), die op jonge leeftijd overleed door een blikseminslag in het land bij het koeien ophalen. Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners
 810. Kaasboerderij aan De Erven 4; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer. Anneke Wiedemeijer aan het wrongel snijden. Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners
 811. Watersnood in Waterland. De ramp van 1825; 27e uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, kring van Noord-Hollandse waterstaatgeschiedenis. Zie ook: Broeker Bijdrage no. 60 Lees ook: Historisch tafereel van den zwaren watersnood …..door Nicolaas Swart ; Wieringa, Frouke
 812. Paula Thies; Leven en werk van schilderes Paula Thies (1920-2000) opgetekend door: Feico Hoekstra, Fanny Kelk, Sarah Hart, Deborah Wolf en echtgenoot Jaap Nieuwenhuis. Paula Thies en Jaap Nieuwenhuis woonden van 1951 - 1972 in Broek in Waterland, Roomeinde 6. Zij kochten het huis van bakker Boom, die naar Australië emigreerde. In 1960 is dat huis gesloopt en bouwden zij het huidige huis met atelier in de tuin. Het gemeentebestuur verordeneerde dat er alleen in baksteen gebouwd mocht worden. Paula maakte tussen 1956 tot aan eind jaren zestig tekeningen van de fam. Visser. Begeleidend schrijven (zie bijlage); Waanders Uitgevers, Zwolle
 813. OBM Verzekeringen 99 jaar; Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 99 jarig bestaan van OBM Broek in Waterland 1912 -2011. Teksten: Hanneke de Wit. Foto's: Nico Merkelijn en Atsie Drijver. Vormgeving Studio Hans Mulder. Dit boekje verscheen in november 2010, precies 99 jaar nadat de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Broek in Waterland werd opgericht. De OBM is verder gegaan met 2 Onderlingen onder de naam OBM Noord-Holland. In het boekje is de gescheidenis beschreven. (Het archief is in bezit van de Vereniging Oud Broek in Waterland); OBM Verzekeringen Broek in Waterland (uitgever)
 814. Verborgen fortuin; Verborgen fortuin, de jacht op de erfenis van Neeltje Pater (1730 - 1789) door Geertje Wiersma.; Bert Bakker (uitgever)
 815. Broek in Waterland; Broek in Waterland Karakteristiek dorp in het veenweidegebied. Presentatie brochure voor de nominatie van Broek in Waterland voor de Entente Florale 2010, groenste dorp van Nederland.; Gemeente Waterland
 816. Broeker Bevrijdingskrant, Broek in Waterland; Pamflet uitgegeven in 2010 bij de optocht t.g.v. het bevrijdingsfeest Wereldorlog II door bovenstaande buurt.; Buurt Oosteinde, Buitenweeren, Moerland, Keerngouw
 817. Havenrak met kerk, pastorie, theekoepel in de winter met ijs, Broek in Waterland; Havenrak met schaatsers; Jan de Waal
 818. Havenrak met 't Nesje, Broek in Waterland; Bomenaanplant op 't Nesje door de Ver. Oud Broek in Waterland.; J.J. v.d. Sluijs
 819. Havenrak met theekoepel, kerk en pastorie, Broek in Waterland; Havenrak met schaatsers en priksleeërs Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 39. Ongeveer hetzelfde beeld als afbeelding 38, maar nu in de winter vanaf het bevroren Havenrak. Als het hard heeft gevroren, wordt in het dorp door Michiel Visser omgeroepen, dat men verplicht is voor zijn huis of erf een brandbijt te hakken en deze open te houden. Links de koepel, die hoort bij het huis aan de Erven (nrs. 10/14), waar indertijd burgemeester Cornelis Koker woonde; hij liet de kopel in 1793 aan het water bouwen in de exotische stijl, die toen in de mode was.; P. Heijloo (uitgever)
 820. Havenrak met Dorpsstraat 4, 8 en 16, Broek in Waterland; Huis waar Dokter Bakker na zijn pensionering ging wonen. Daarachter Dorpsstraat 8, daar hebben de volgende personen in gewoond: Mien van Dalen; Piet en Iet van Wiltenburg;Trijn Bijl en Jan Spaans sr.
 821. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1, bakkerij "In den Duvekater"; Photex, Amsterdam
 822. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1, met serre en buxustuintje; A.P. Bruigom
 823. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 27/29, 31 en 33; Dorpsstraat 4; Kunstanstalt HERZ, Amsterdam
 824. Havenrak, Broek in Waterland; Dorpsstraat 2 en 4. Dames met grote witte hoed en donkere jurken.
 825. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 31 en Dorpsstraat 4.
 826. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 19; E.H. Stove
 827. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met telegraafpaal en muziektempel. De straat is nog smal.
 828. Warrelweg door Waterland; Bezoek van de schrijver Jan Mens aan Broek in Waterland in gezelschap van zijn vriend en schrijver C.J. Kelk. Zij maken een wandeling door het dorp en bezoeken ook de schoenmaker P. Snieder en de vrouw van Jo Spier. Het bezoek was in 1949 en hij beschrijft hoe het dorp er toen uitzag. Zie de tekst hiernaast en lees de gehele tekst op de website van Westfries Genootschap - Warrelweg door Waterland; Jan Mens
 829. Havenrak, Broek in Waterland; Kaasboerderij van de familie Bruijn, Havenrak 9/11, met koe Jannetje Dekker-Knip weduwe van Cornelis Bruijn en haar echtgenoot Jan Dekker
 830. Havenrak, Broek in Waterland; Kaasboerderij Bruijn, Havenrak 9/11 en 7 met telefoonpaal
 831. Havenrak, Broek in Waterland; Kaasboerderij Bruijn, Havenrak 9/11 met 2 bokkenwagens met Jaap Wiedemeijer (ą 8 jaar); Henk Wiedemeijer (ą 10 jaar); Gerrit Heerding (ą 10 jaar). Middelste Jaap, rechts daarvan Henk.
 832. Havenrak, Broek in Waterland; Kaasboerderij Bruijn, Havenrak 9/11 en souvenierwinkel in 7
 833. Havenrak, Broek in Waterland; Souvenierwinkel, Havenrak 7 van J. Nagel
 834. Havenrak, Broek in Waterland; Souvenierwinkel, Havenrak 7 van J. Nagel
 835. Havenrak, Broek in Waterland; Kralentuin bij Havenrak 1. Zeer zeldzaam is de ‘kralentuin' bij het huis, een restant van de beroemde tuin van Aaltje Fregeres, een toeristische bezienswaardigheid in de negentiende eeuw, geroemd in tuinboeken en reisgidsen. Een perkje rondom een zuil is in een stervormig patroon belegd met blauwe, witte en zwarte glaskralen. Kralentuinen zijn een Noord-Hollands verschijnsel dat zijn oorsprong heeft in de Gouden Eeuw. Bij de handel op de Oost en West werden glaskralen als ruilmiddel gebruikt. In later tijd toen de glaskralen hun ruilwaarde hadden verloren, werden kralentuinen aangelegd. Het tuintje in Broek in Waterland is daar een uniek voorbeeld van. Aaltje Fregers van het beroemde "Broekerhuis" met kralentuin overlijdt in 1900 en haar broer Klaas verkoopt het huis voor € 635,- aan Anna Hendrika de Bas Guliker, echtgenote van Jacob Meyer, scheepsgezagvoerder. In 1904 wordt het huis verkocht voor € 820,- aan de antiquair Pieter Heyloo sr. Het kralentuintje wordt in 1950/51 overgenomen door A.P. Bruigom, antiquair in Havenrak 1. Hij laat de engel met bazuin maken, door een houtsnijder. Mevr. W. Bruigom-Six laat na haar overlijden het huis na aan de Stichting "Hendrick de Keijser". Uit het jaarverslag 1970: Uit het Kralentuintje van Havenrak nr. 1 werd op een nacht in november 1969 mer dan 400 witte en blauwe kralen gestolen. Voor de eigenaar, onze penningmeester (de heer A.P. Bruigom), een groot verlies, maar eigenlijk betrof dit feit alle bewoners van Broek, die dit kralenperk kennen en terecht beschouwen als één van de element waaraan het dorp z'n esthetische en oudheidkundig waarde ontleent. Gelukkig was er nog een kistje met reservekralen, zodat het patroon weer aangevuld kon worden, maar nu in vaste specie gelegd. Op de foto: het opnieuw gelegde kralentuintje. Zie ook: objectnrs.: #1135, # 1136 en #1144
 836. Havenrak, Broek in Waterland; Het Havenrak met theekoepel, kerk en pastorie. Tekst onder het plaatje: koepel; Le Pavillon; The Summerhouse; Der Pavillon. Een roeiboot met 5 dubele riemen en en stuurman. Twee zeilbootjes.; Onbekend
 837. Havenrak, Broek in Waterland; Het Havenrak met theekoepel, kerk en pastorie. Ingekleurde reproductie met tekst Broek over 't Havenrak gezien. Met pen er onder gescheven Village de Broek dans le Nord-Hollande. Twee roeiboten en een zeilboot.; Onbekend
 838. Kaasboerderij aan De Erven 4, Broek in Waterland; Kaasboerderij van de fam. Wiedemeijer. Achterzijde van de boerderij met kerktoren. Vijftien foto's door J de Waal A° 2001 gemaakt naar oude foto's en ansichten in bezit van mevr. A de Haaan- Wiedemeijer van het ex- en het interieur van de modelboerderij De Erven 4 en haar bewoners
 839. De Erven met op de voorgrond 't Nesje, Broek in Waterland; Vanaf links De Erven 26, 24,22, 20, 7 en 5 en de kerktoren. Zes en twintig foto's uit de jaren '50 en '60,; P. Ruijterman
 840. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 10-14 na de restauratie; J. de Waal
 841. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 4 tijdens de sloop; J. de Waal
 842. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 32 kort voor de sloop. Bewoner van dit huis C. de Gier, veearts.; J. de Waal
 843. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 32 kort voor de sloop. Bewoner van dit huis C. de Gier, veearts; J.W. Niemeijer
 844. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 4, alleen het vierkant staat nog. Zijmuur van De Erven 2 is nu goed te zien.; J. de Waal
 845. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 32, een nieuw pand in Broeker stijl op de plaats van het "moderne" huis van veearts C. de Gier. De heer Dirk Kaars heeft dit huis laten bouwen.; J. de Waal
 846. De Erven , Broek in Waterland; De achterkant van De Erven 5 en 7, met daarachter de kerk; J. de Waal
 847. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 4 tijdens de herbouw in 2002/2003; J. de Waal
 848. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 3, restauratie, nieuw dak op de theekoepel.; J. de Waal
 849. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 3, restauratie theekoepel, detail van het spitsje.; J. de Waal
 850. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 32, ornament boven de voordeur van het nieuwe huis op De Erven 32.; J. de Waal
 851. De Erven , Broek in Waterland; Van links naar rechts De Erven 42, 40 en 34; J. de Waal
 852. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 3, de theekoepel na de restauratie; J. de Waal
 853. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 40, nieuw toegangshek; J. de Waal
 854. Woudweeren, Broek in Waterland; De Erven 42, nieuw bruggetje achter ark 1 van de Woudweeren.; J. de Waal
 855. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 26/28/30 aan de achterzijde; J.W. Niemeijer
 856. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 10/12/14; B. Viergever-Michels
 857. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 10/12/14; B. Viergever-Michels
 858. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 5. De familie Jo Spier bewoonden dit huis van 1940 t/m 1951 . In 1950 is het nog verbouwd door Spier. Toen zij weg gingen naar Amerika wilde Jo Spier het huis houden, daar het helemaal niet onmogelijk was dat ze terug zouden komen. Spier verhuurde het huis aan de familie de Vries, vrienden uit Edam. Maar loco-burgemeester de Boer had het laatste woord en gaf het huis aan de Wachters, die woonden al in Broek, maar nogal bekrompen met drie of vier kinderen. Jo Spier zijn broer, notaris in Amsterdam, zei dat je die er nooit meer uit zou kunnen krijgen, de Spieren hadden dus geen keus en verkochten het huis aan Wachter in 1953.
 859. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 2. De zijgevel van het Raadhuis. Huwelijk van Klaas Karmelk en Grietje Lof op 21 mei 1946. Gemeentehuis.
 860. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 1,3 en 5. Over het Havenrak de huizen van de Laan en rechts de Broekermeerdijk, er tussen in 't Nesje 2, gemaakt door werkelozen met bagger uit het Havenrak. (Reproductie foto P. Beunder); P. Beunder
 861. De Erven en Havenrak, Broek in Waterland; Vanaf de toren genomen. Rechts op de voorgrond De Erven 1 en 3. Over het Havenrak de huizen van de Laan en rechts de Broekermeerdijk, er tussen in 't Nesje. Links op de voorgrond Kerkplein 12.; Druk Roto-print, Baarn
 862. Havenrak en De Erven , Broek in Waterland; Links de Erven met theekoepel en de nummer 3 en 1. Rechts de pastorie, Kerkplein 12 en de kerktoren.; Druk Roto-print, Baarn
 863. De Erven , Broek in Waterland; De Erven 3 met Napoleonskoepel (theekoepel) en no. 1. Huis ontworpen door J.J.P. Oud (1890-1963).; Uitgave Peereboom, Broek i W.
 864. De Erven , Broek in Waterland; Tegenover De Erven 5 heeft in 1902 een grote brand gewoed. Drie huizen gingen in vlammen op. De Erven 26 bleef gespaard. Uit: Mijn jeugd in Broek in Waterland door Gerarda Johanna Schoemaker: Gelukkig was er over het algemeen weinig brand, af en toe na het hooien es wat hooibroei. Maar we hebben één keer een grote brand gehad op de Erven. Drie grote huizen zijn toen totaal afgebrand (hout brandt goed). Eén prachtig huis, heel ouderwets en met marmeren gangen, enz. Daar woonde een oude eenzelvige heer alleen, geen Broeker, hij moet schatrijk geweest zijn. Er werd gezegd dat je in de as van zijn huis klompen gesmolten zilver kon vinden. Bij zo'n brand waren ook de stoksluiters in actie,veelal neringdoenden, de smid, de timmerman, enz. Ook Pa en meester Bleeksma hoorden erbij. In Pa's kamertje stond de stok altijd naast de boekenkast. Met dat cordon werd de weg afgezet. Maar weet je, die brand was aangesticht. In het middelste huis waren Amsterdammers komen wonen, weinig huisraad (de rest zou achterna komen), zoals later bleek een heel hoge brandassurantie. Bij onderzoek bleken ze een grote hoeveelheid petroleum gekocht te hebben in 't dorp. Zo verdween dat mooie stukje dorp met de grote kastanje ervoor en er kwamen een paar banale huizen voor in de plaats.; ?
 865. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 14-16 werd ontdaan van het riet onder de pannen, de nieuwe rollen isolatiemateriaal liggen al klaar; J. de Waal
 866. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 13 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974); J.J. v.d. Sluijs
 867. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1 Antiekwinkel met op het uithangbord de volgende tekst: Op hoop van goed gewin Verkoop ik oude waren Tree vrij ten huize in Blijf op dit bord niet staren (dit bord is later gestolen)
 868. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1, Antiekwinkel mevr. Bruigom
 869. Havenrak, Broek in Waterland; Het Havenrak vanaf de toren met op de voorgrond Kerkplein 12, de pastorie met leerkamer. Aan de overkant van het Havenrak, Dorpsstraat 2 en 4, restaurant Neeltje Pater nog zonder de uitbreiding. Zes en twintig foto's uit de jaren '50 en '60.; P. Ruijterman
 870. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 27, detail achterhuis. Dertien foto's van huizen in Broek, Havenrak, Kerkplein, etc.; J.J.van der Sluijs
 871. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1, 5 en 7 + Kerkplein 10 in de sneeuw. Dertien foto's van huizen in Broek, Havenrak, Kerkplein, etc.; J.J.van der Sluijs
 872. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 23 en 27/29. Dertien foto's van huizen in Broek, Havenrak, Kerkplein, etc.; J.J.van der Sluijs
 873. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 31, winkel van Pels kort voor het einde van de restauratie. Dertien foto's van huizen in Broek, Havenrak, Kerkplein, etc.; J.J.van der Sluijs
 874. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 23 Dertien foto's van huizen in Broek, Havenrak, Kerkplein, etc.; J.J.van der Sluijs
 875. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 23 en 27/29 Dertien foto's van huizen in Broek, Havenrak, Kerkplein, etc.; J.J.van der Sluijs
 876. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1 en Kerkplein 10 Dertien foto's van huizen in Broek, Havenrak, Kerkplein, etc.; J.J.van der Sluijs
 877. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 31 met uithangbord C. Pels & Zn. 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974); J.J.van der Sluijs
 878. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 31 met uithangbord C. Pels & Zn. 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974); J.J.van der Sluijs
 879. Havenrak, Broek in Waterland; Poortje tussen Havenrak 23 en 27/29. 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974); J.J.van der Sluijs
 880. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 33, winkel van Posch. Erachter 35. Slootje tussen 33,35 en 37 nog intact.
 881. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 31, winkel van van der Vegte (bakker) Havenrak 33, winkel van Posch. Erachter 35. Slootje tussen 33,35 en 37 nog intact en de waterput bij de gevel.
 882. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 33, winkel van Posch. Erachter Havenrak 35. Slootje tussen 33,35 en 37 nog intact. Het rode dak is van Havenrak 25, nu aan het parkeerterrein.; A.P. Bruigom
 883. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 5, achterhuis fam. Tolk; A.P. Bruigom
 884. Havenrak, Broek in Waterland; De gang van Havenrak 27. Een aantal jaren voordat deze foto genomen werd, werd de ornamentatie ontdekt en gerestaureerd; de grondkleur was echter rood i.p.v. blauw.; Van Montfrans
 885. Havenrak, Broek in Waterland; J. Olij, bakker, Havenrak 1. Op het raam: J. Olij; Gebak en Deegwaren; Onbekend
 886. Havenrak, Broek in Waterland; Het Avenrak, met vanaf links De Erven 5, De Erven 10,12,14 met theekoepel, De Erven 1 en 2; Roomeinde 1, Kerkplein 12 (leerkamer en pastorie) en de kerk.; P. Heijloo (uitgever)
 887. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 19 op 31 augustus 1926. Foto van J. de Waal naar een oude foto in bezit van H.R. Neijs (1994); J. de Waal
 888. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 19 met de gerenoveerde topgevel; J. de Waal
 889. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 3; J. de Waal
 890. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 3, gezien vanaf de Keerngouw; J. de Waal
 891. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak Het vooruit springende huis is no.19; E.H.Stove
 892. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 34 met geit; J.W. Niemeijer
 893. Benzinebonnen; Auto's/Bezine lichtgewicht. Benzinebonnen van de oliecrisis 1973/1974. De benzine ging van 4 november 1973 tot en met 6 januari 1974 op de bon. Ook werd toen de autoloze zondag ingesteld. Vanaf begin februari gold een maximumsnelheid van 100 km/u. ; Nederlandse Distributie
 894. De Erven, Broek in Waterland; De Erven voor de grote brand in 1902. Links De Erven 26 werd gespaard, de drie daarop volgende huizen branden af tegenover De Erven 5. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaartendoor A.P.Bruigom: 2. Achtiende eeuwse huizen (waarvan de middelste drie in de winter van 1902 door brand zouden worden verwoest). In het eerste huis links (nr. 26) wonen M. Boelhouwer, onderwijzer in ruste en Leendert de Oude, Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Waterland. In het tweede (nrs 22/24) huizen Sent van Vuure, alias Sent apesnoet, die in zeep doet en Ricus Stapel, directeur van de fanfare. Het derde huis (nr. 20) wordt bewoond door Sent Groot en Pau van Schieveen, die een zuidhollands tentwagentje met paard verhuurt. In het achterhuis helemaal rechts (nr. 5) woont veldwachter Simon Veen.; P. Heijloo (uitgever)
 895. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat 1 (Concordia met serre) en een souvenierwinkel op Dorpsstraat 3. De Broeker Bazar en Souvenierszaak van C. Mulder. In de bokkewagen W. Schreuder en Gerrit Jan Mulder, Cor Roele houdt de bok vast.; C. Mulder Dz.(uitgever)
 896. Kerkplein en De Erven, Broek in Waterland; Kerkplein, Zuiderportaal van de kerk en Gemeentehuis, De Erven 2; C. Mulder, Dzn, uitgever
 897. Foto kerkkoor, Broek in Waterland; Foto genomen bij afscheid dirigent Wester. Links Chris Bakker, ?, Jan Prijs (zoon Rein Prijs), ?, nog twee onbekende mannen. Vrouw links onbekend, Niesje Tolk, Aagje Roele, Annie Tolk, voorgrond ?, er achter mw. De Ruiter, Aafje Kool-Schreuder en dirigent Wester.; Onbekend
 898. Roomeinde, Broek in Waterland; Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 12. Begin van 'de Kant'(Room- en Leeteinde samen) met rechts het huisje van Cornelis de Ruijg (nr. 2), die in manufacturen doet; hij gaat ook met een karretje de boer op. Eens probeerde hij er een ezel voor te spannen, maar dat mislukte en voortaan was zijn bijnaam 'ruige ezel'. Verderop de hout- en turfschuur en het woonhuis van bakker Medemblik. Helemaal links de ingang van het erf (nr. 1) van Trijntje Hofman, wed. C. Tolk, die 'vergunning'heeft en borrels over de toonbank verkoopt; verder 'loopt'ze - als veel weduwen - met koffie en thee en plooit mutsen. Daarachter het ijzeren hek van het schoolplein.; C. Mulder, Dzn, uitgever
 899. Molengouw, Broek in Waterland; Molengouw en de eerste huizen van De Draai
 900. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 18, 20 22 en 26
 901. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde links 41, rechts 32, 32a en 34
 902. Tijdschrift voor Geschiedenis; 18e jaargang: Handel en Scheepvaart in Broek in Waterland.; Handel en Scheepvaart in Broek in Waterland in de 17e eeuw. Opgenomen in het Tijdschrift voor Geschiedenis, 18e jaargang (1903) vanaf blz 35. Zie, na op onderstaande link geklikt te hebben, de inhoudsopgave aan de linkerkant. Handel en scheepvaart in Broek in Waterland; W. van Engelenburg
 903. MAKELAARS en makelaars, Broek in Waterland; Prachtige verzameling van Makelaars op woningen, arken en schuren in Broek in Waterland. In deel 1 zijn de makelaars opgenomen in de straten: Overlekergouw, J. van Disweg, Noordmeerweg, Noordmeer, Roomeinde, Leeteinde, De Erven, Woudweeren, Kerkplein, Keerngouw, Havenrak en Nieuwland. In deel 2 in de straten: Dorpsstraat, Laan, Parallelweg, Jaagweg, C. Roelestraat, Verdeek, Eilandweg, Zuideinde, Molengouw, Burgemeester Peereboomweg, Wagengouw, Galggouw, Hage Weer, Heems Weer en Broekermeerdijk. Bekijk de makelaars via onderstaande links (aan de linker kant); J. de Waal
 904. Biografie van Neeltje Pater; Op de website www.historici.nl troffen wij deze biografie van Neeltje Pater aan: Biografie van Neeltje Pater Zij leefde van 1730 tot 1789.; Wouter van Kranendonk
 905. Geheugen van Nederland - Broek in Waterland; Op de site van Geheugen van Nederland kunt u o.a. de klederdracht van Broek in Waterland, stoffen, oude pentekeningen, prenten, schilderijen van personen uit Broek, ansichtkaarten, foto’s watersnood 1916, NH Kerk, Schoemaker atlas en Tante Ant uit Broek in Waterland zien. Deze stukken bevinden zich in diverse musea in Nederland. Broek op site van Geheugen van Nederland. Hiernaast alvast een van de afbeeldingen: vrouw in klederdracht - circa 1817. Maar nog veel andere bezienswaardigheden op de site: www.geheugenvannederland.nl; Diverse personen
 906. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst; De Nederlandse monumenten van de geschiedenis en kunst; geďllustreerde beschrijving; uitgegeven vanwege de Rijkscommissie vor de monumentenbeschrijving Deel VIII De provincie Noord-Holland; Eerste stuk: Waterland en omgeving. met afbeeldingen naar tekeningen van H.P. van Beveren, W.J. Berghuis, H.W. van der Voet en anderen en naar foto's van G.T. Delemarre en anderen. Beschrijvingen van de kerk, raadhuis cq. gemeentehuis, wees- en armenhuis cq. Het Broeker Huis, Leeteinde 12, De Erven; Roomeinde; Leeteinde; Havenrak; Laan. U kunt het hoofdstuk lezen via: deze link pag. 14 tem 23 ; J.J.F.W. van Agt
 907. Broekers, Broek in Waterland; Jacob Dekker 5-05-1924 uit Broek in Waterland. Tekening voorzijde is van Piet Kok. Jaap heeft het leven in Broek beschreven en ook zijn familie komt ruimschoots aan bod in de 11 titels die Oud Broek bezit. Broekers Interviews met Adrie Beunder, Piet Ruijterman, Maja Schoon-Klok, Dirk Nooij, Cor pronk, Anton de Boer, Trien Verweij-Buitenhuis en Neeltje de Boer-Tinkelenberg. Broekers II Intervieuws met Jan Beunder, Welmoed Posch-Molenaar, Dirk Posch, L.G. Slagt,Gerrit Oskam, A.H. Wiedemeijer de Jonge. Memoires van Jacob Dekker, deel 1 Kermis Het is niet alleen rozengeur Broek in Waterland 1940 - 1945 Wij keken terug in ons Broek (2 ex.) De timmerdoos; De stoommachine; Het sneeuwkasteel; De kant om; Het NOORDSCHE BOSCH; Jan Warning; Ode aan mijn leraar. 5-12-1997 Rommelmarkt en het Gemengd Koor Broek 1996 De Dekkers 19-09-1996 Er is nog leven na de "Feestweek" in Broek en m'n achtste kleinkind ; J. Dekker
 908. De eerste herinnering, Broek in Waterland; De eerste herinnering van veel mensen, waaronder die van onze (ex)dorpsgenoten: Henk Bolks, Jos van Doornik, Eugčne Guljé; Ton Kwakman; Gé de Lugt; Willemien van Montfrans; Imke Pels; Kees Pels; Joop Wiedemeijer; Olga Wiedemeijer; Aart van Zoest; Fransje van Zoest en Jeanette van Zoest.; Nico Scheepmaker
 909. Tussen Broek en Brooklyn, Broek in Waterland; Leven in de oude en de nieuwe wereld. Frederick Franck woonde een tijd aan het Zuideinde in "De Walvis". Franck heeft een huis in Amerika en een huis in Broek in Waterland. 's Winters woont hij in Broek.; Frederick Franck
 910. Volksverhalen van Piet Groot; 41 Volksverhalen over vroeger verteld door Pieter Groot (1910 - 1999) uit Broek in Waterland aan Theo Meder van het Meertens Instituut in 1996. Hier de link naar de Volksverhalen van Piet Groot vanaf pagina 445 Zijn verhalen gaan o.a over zijn jeugd, zijn schooltijd, zijn boerderij, watersnood 1916, armoede en steun, moppen en sagen. ; Theo Meder
 911. Doodenwacht bij onze gevallenen; Uitgeg. in samenw. met de Koninklijke Nederl. Vereeniging "Ons leger" Met lijst der gevallenen anno 1940, waaronder Cornelis Roele, 10-02-1904, geboren te Broek in Waterland, gesneuveld in Den Haag bij het bombardement van 10 mei 1940.; G.H. Hoek
 912. Een huis voor het woord; Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900. De kerk van Broek in Waterland wordt er in beschreven.; C.A. van Swighem, T. Brouwer en W. van Os
 913. De herschepping van de Volgermeer; Ter gelegenheid van de afronding van de bodemsanering in de Volgermeer vroeg het ProjectBureau Bodem van de gemeente Amsterdam Sjaalman Media een boek uit te geven waarin het unieke van dit project wordt gedocumenteerd. De sanering van de Volgermeer is het grootste bodemsaneringsproject in de Nederlandse geschiedenis, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe, tot de verbeelding sprekende technieken om Nederlandse oernatuur te herstellen, waarin vanaf 2011 weer gewandeld en gefietst kan worden. Fotografe Maaike Vergouwe volgde twee jaar lang de werkzaamheden in de Volgermeer. Haar foto’s geven een spectaculair beeld van technisch kunnen en laten ons met stille verwondering kijken naar de natuurontwikkeling die daardoor mogelijk werd gemaakt. Cyriel van Rossum beschrijft de geschiedenis van de Volgermeer: het verhaal van de vervuiling en de zoektocht naar een oplossing. Hij interviewde tal van betrokkenen: omwonenden, wetenschappers, mensen die in de Volgermeer aan de sanering hebben gewerkt. Samen maken zij dit boek tot een uniek document, dat inspireert en informeert.; Maaike Vergouwe, fotografie; Cyriel van Rossum, tekst
 914. Dit land boven het IJ; Voor dit boek boven het IJ dankt de schrijver veel aan degenen, die hem mondeling gegevens verstrekten over allerlei onderwerpen, zoals: bruggen en opgravingen; het dorp vroeger en nu; schelpen en schelpenvissers; tegels en tulpen; oude en nieuwe kaarten; waternamen en bomen; wapens, klompen en schaatsen; de Uitwaterende sluizen; de slotenschouw; palen vroeger en nu; koeien en paarden; muntvondsten; kolven en kegelen; volkskunst en molens; drinkwater vroeger en nu; verlichting; gevelornamenten. Ook Broek in Waterland komt in dit boekje voor.; J.J. Schilstra
 915. Over alles; Over alles, samengesteld en ingeleid door Tim Krabbé. Keuze uit de columns van de Nederlandse schrijver (1930-1990). Een aantal van de in het boek gepubliceerde items gaan over Broek in Waterland: pag. 152 Japanners die langs het Havenrak lopen te fotograferen pag. 206 Over Sint Maartenviering in Broek pag. 287 Iedereen is wel ergens kampioen van. Een discussie tussen Nico en Aart van Zoest, waarin Broek en Broekers voorkomen. pag. 378 Iets met een V.; Nico Scheepmaker
 916. De dijken breken; De dijken breken beschrijft de watersnood van 1916 in Waterland. Dit exemplaar dateert uit 1940, uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's U.M. N.V. te Den Haag. Het boek is eigendom geweest van de Centrale Vereniging voor reizende Bibliotheken. De Centrale Vereniging voor reizende Bibliotheken was in 1920 opgezet om de bevolking op het platteland te kunnen voorzien van boeken. Vanaf een centraal punt werden kisten met boeken rondgestuurd naar 'correspondenten', die er verder voor zorgden datde lezers van hun dorpsgemeenschap die boeken konden lenen. Dit centrale punt was een aantal jaren in Broek in Waterland gevestigd.; Cor Bruijn
 917. Voorwaarden en bepalingen; Voorwaarden en Bepalingen omtrent de huur der tuinen van de Diaconie en Voogden der Huiszittende Armenkas te Broek in Waterland (Weeshuistuinen). De eerste verhuur vond plaats in 1895. Zie ook bijlage.; Diakenen en Voogden der Huiszittende Armenkas
 918. Kerk van Broek in Waterland; Tegeltje met de kerk van Broek in Waterland en Kerkebrug in kleur; Onbekend
 919. Broeden op Broek, Broek in Waterland; Brochure huis aan huis verspreid door de groep Visie op Broek. De ontwikkelingen in, maar ook rondom Broek in Waterland vragen om een samenhangend visi op de toekomst van het dorp. Zie: www.visieopbroek.nl; Visie op Broek
 920. Geschiedenis van Holland 1795 - 2000, Broek in Waterland; Geschiedenis van Holland 1795 - 2000, deel IIIB. Broek in Waterland is te vinden op de pagina's 636-638 en 665. "Broek werd wel de tempel van de Hollandse Zindelijkheid genoemd en vormde om die reden een toeristische attractie." "Hans Brinker or the silver skates" door Mary Mapes Dodge werd door haar gesitueerd in Broek in Waterland en dat had ongetwijfeld te maken met het feit dat veel reizigers Broek in Waterland hebben beschreven.; Thimo de Nijs en Eelco Beukers
 921. Het huis oud & nieuw, Broek in Waterland; Het huis oud & nieuw. Maandelyksch prentenboek gewyd aan huisinrichting, bouw en sierkunst, jaargang 11, aflevering 10, oct: 1913. Het oude Broek in Waterland door U.G. Dorhout, vanaf pagina 303, met illustraties.; uitgave van Eduard Cuypers, architect
 922. Herinneringen uit het Watersnoodjaar 1916, Broek in Waterland; W. van Engelenburg, secretaris van Broek in Waterland beschrijft de Watersnood van 1916.; W. van Engelenburg
 923. Familie Bruijn voor Laan 4 Broek in Waterland; "Hoog bezoek"uit Amsterdam. Op deze foto uit 1904 (Kosten toen ƒ 2,25) v.l.nr. Jan C, Bruijn - geb. 18 jan. 1887 - overleden 6 nov. 1972 Iente Bruijn - geb. 1858, overleden 1932 Simon Bruijn (broer van Jan C.) geb. 1896 - overleden 1966 Sijtje van Zalingen, echtgenote van Iente Bruijn, geb. 1864 - overelden 1942 Verder: "Huishoudster" van dhr. Peterman. Een koetsier uit Amsterdam. Heer Peterman, eigenaar van de hier afgebeelde boerderij p de Laan te Broek in Waterland (N.H.), welke gehuurd werd door Iente Bruijn. Later woonde de familie Jan Spaans op deze boerderij.; Onbekend
 924. Getuigschrift van Pietertje van Zalingen, Broek in Waterland; Getuigschrift van de Vereniging voor Landbouwhuishoudonderwijs. Pietertje van Zalingen heeft het onderwijs aan den Landbouwhuishoudcursus gevolgd te Broek in Waterland van december 1917 - April 1920.; Vereniging voor Landbouwhuishoudonderwijs
 925. Stolpen van de Duitse Orde, Noordmeer, Broek in Waterland; Artikel "Stolpen van de Duitse Orde" is overgenomen uit de Nieuwsbrief nr. 50, september 2007 van de Boerderijenstichting Noord-Holland; Vrienden van de Stolp. De stolpen in de Noordmeer waren tot 1966 eigendom van de Duitse Orde, die nog altijd bestaat, (www.ridderlijkeduitscheorde.nl); Rieks Hoogenkamp
 926. Hoogtij der zindelijkheid in Broek. Een dorp onder sierzand bedolven, Broek in Waterland; Artikel uit de Katholieke Illustratie nr. 1 van 2 januari 1954. Een reportage over de Broeker gewoonte om één keer per jaar het hele dorp aan een grote schoonmaak te onderwerpen. Aan het eind van de herfst verschijnt aan de pui van het gemeentehuis de mededeling dat "de ingezetenen onverwijld dienen over te gaan tot het reinigen en wieden van stoep, straat en erf en deze na afloop met helderwit zand te strooien". Op een vastgestelde tijd zal alles door de hoogste gemeentelijke autoriteiten worden gecontroleerd. Op de foto de gemeentewerklieden Koningen (op de voorgrond) en Toon de Boer. Stratenschouw. Links onder de link naar het artikel.; Katholieke Illustratie
 927. Roomeinde, Broek in Waterland; Kruidenierswinkel van Ruijterman. Gerritje Ruijterman-Vet en haar schoondochter met schort Wiggelena Lof geb. 28-5-1990 en overleden 26-5-1985 dochter Keetje Maas en Pieter Lof. Later gehuwd met Dirk Hendrik Ruijterman
 928. Leeteinde, Broek in Waterland; Jaap Wagemaker, aanspreker voor de boerderij aan Leeteinde 8. Droeg hij witte handschoenen dan was er een kind overleden, met een zwarte stok dan was de moeder overleden. Jaap Wagemaker was ook schildersknecht bij huisschilder Tolk.; Onbekend
 929. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Op de voorgrond de tuin van Simon Pronk, In het eerste huis woont bakker van Vuure. Hoek Dorpsstraat Laan.
 930. Laan, Broek in Waterland; Laan 38,40. Klaas van Veen heeft hier gewoond.
 931. Tekening Roomeinde en Leeteinde, Broek in Waterland; Tekening van Cornelis Schoon 1719-1778 van huizen en tuinen Roomeinde en Leeteinde en nummering van de huizen. De nummering startte vanaf De Erven en is hierna nog vele malen veranderd.; Cornelis Schoon?
 932. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat In het kleine huisje rechts woonde een van Vuure. Van Veldhoven was Cees van Wum van Daan. Links woonde Hillebrand Pauw.; Onbekend
 933. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat. Links woonde Cor Groot. Het huis daarnaast werd in drieën bewoond: achter Klaas Sanders en Elisabeth van der Linden met de kinderen Dirk en Simon, midden Buis en voor Stolk. Ook hebben Jan Vet en Groot hier gewoond.De meest rechtse boom is blijven staan en werd de boom van Bonte. Inmiddels is deze boom ziek geworden en gekapt. Het huis voor het huis met gebroken kap was de kapperszaak van Bonte, werd in tweeën bewoond door Bonte en Swart.; Onbekend
 934. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Café Concordia van Cees Wit aan de Dorpsstraat 1. Eerdere naam Meer- en Vaartzicht. Het café is rond 1985 afgebrand en niet herbouwd, er staat op die plek nu een woonhuis.
 935. Broek in Waterland, Havenrak; Kermis aan het Havenrak met Turkse schop (of schommel?). Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom no. 33: "Sinds mensenheugenis was er in Broek niet zo'n kermis opgebouwd als die in het kroningsjaar 1898. Langs het Havenrak stond een onafgebroken rij van tenten, kramen en andere spullen, met langs de waterkant de vele vaartuigen van de spullebazen. Het plein was bijna gevuld met de schouwburgtent van Willen Hart, waar dolle kluchten. zoals Roze Kate en Een groenen duivel, werden gespeeld". Aldus de Monnikendammer van 13 augustus 1898. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 40/41. Onze wandeling voert ons nu naar het einde van het Havenrak, waar blijkt dat het juist kermis is. De wat primitief geconstrueerde "Turkse schop"van Vader begint aan een nieuwe ronde. Twee dames hebben de stoute schoenen al aangetrokken, maar de omstanders wachten nog even met instappen tot onze fotograaf zijn plaatje geschoten heeft. De brede grasstrook achter de bomenrij leent zich bijzonder goed voor de kermisspullen. De boten, waarmee onderdelen worden aangevoerd, kunnen handig vlakbij gemeerd worden. Twee Broekers oefenen het beroep van "spullebaas" uit: Hannes Breek en Dirk Dobber. Verder stond Jan de Vries met een palingkraam, W. Meppen met een "haktent"en Aart Swart met een draaibord op de kermis. Op de voorgrond het pad met gele ijsselsteentjes dat naar de "boen"van de bewoners van Havenrak 5 voert. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Hannes Breek had later de "turkse schommel". Naast hem (naar de kerk toe) stond Dirk Dobber met schommelschuitjes. Dirk Dobber stond in het begin van mijn jeugd met het "hoofd van Jut" op het Kerkplein. De hele kermis zal ik later beschrijven voor zover ik mij die herinner. Soms stond naast de Turkse schommel een '"hobbelende geit" en een hoogst enkele maal een wafel-poffertjes kraam. Piet Honderdors stond met een bioscoop, vervoerd in een schuit. Zie ook de bijlage links onder.; E.H. Stöve
 936. Broek in Waterland, Havenrak; Kralentuin bij Havenrak 1. Voor beschrijving kralentuin zie objectno. #1134 Zie ook: #1136 en # 1144; A.P. Bruigom
 937. Broek in Waterland, Havenrak; Kralentuin bij Havenrak 1 Voor beschrijving kralentuin zie objectno. #1134 Zie ook: #1135 en # 1144; A.P. Bruigom
 938. Havenrak, Broek in Waterland; Gezicht over Havenrak op pastorie en kerk; Uitg. G. de Wit J. Wzn.
 939. Havenrak, Broek in Waterland; IJs op het Havenrak met op de achtergrond Havenrak 1, 5, 7, 9/11 Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten dor A.P. Bruigom 31. IJsvermaak in de winter van 1895. Van links naar rechts de huizen van: broodbakker Dirk Schering (nr 1), sinds 1676 onafgebroken een bakkerij; antiquair Pieter Heijloo (nr. 5), kruidenier Jan de Wit (nr. 7) en veehouder Jan Dekker (nrs. 9/11). Vanaf het Havenrak wordt door velen de tocht naar Marken gemaakt, via Pelserbrug, Langebrug, ringsloot Noordmeer, Leek en dan via Monnickendam over de Gouwzee. ( Noot: De heer Bruigom heeft zich vergist; via Pelserbrug en Lage brug geraakt men in Zuiderwoude; via Kerkebrug en Kerkhofbrug geraakt men op de ringsloot Noordmeer; beide wegen leiden naar Monnickendam.)
 940. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1 en 5 met links de pastorie achter heg en bomen. Het bruggetje tussn Havenak en Kerkplein is goed te zien. Kerkplein 10 en achter Havenrak 1 zie je nog nummer 3. Een echtpaar? in een roeiboot; Onbekend
 941. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk en pastorie. Havenrak 1 en 5. Kerkplein 10. Uit: Broek in Waterland in prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 35. Blik in de richting Kerkplein, met pastorie. De wallekanten worden beschermd door houten beschoeiinge, zoals hier al eeuwenlang gebruikelijk is; ieder huis heeft zijn eigen boenwal aan het water, waar pannen en koffiepot worden gespeold. De ontbrekende H van Havenrak is geen drukfout: het is de speling, zoals die al in zeer oude stukken wordt aangetrofen. Mogelijk is Avenrak de oorspronkelijke naam van dit deel van de Broekermeer. Vóór 1905.; P. Heijloo
 942. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk, pastorie en theekoepel. Havenrak, De Erven en Kerkplein. Zwart/wit foto van een handgekleurde lithografische tekening 15,5 x 22,5 cm. "Kerk te Broek; L'eglise a Broek" "Noord-Holland". Frans Buffa & Zonen, Amsterdam. Drie roeiboten met roeiers. (boot); Onbekend
 943. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk, pastorie en theekoepel. Havenrak 1 en 5, Kerkplein 10.; Kunstanhalt HERZ Amsterdam
 944. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1 aan de zijkant met rond klompenhokje.; A. P. Bruigom
 945. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1 met aan de kant van Havenrak 5 de Kralentuin. Voor beschrijving kralentuin zie objectno. #1134 Zie ook: #1135 en # 1136; A. P. Bruigom
 946. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1 wordt gerestaureerd.; A. P. Bruigom
 947. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 5. Het antieke Boekerhuis te Broek van Pieter Heijloo.; Onbekend
 948. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1, 5 en 7. Antiekzaak Bruigom(1) en Dekker (7).; Rono
 949. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1 en 5. Muziektent, dame met parasol, een hond en een kind. Bruggetje tussen Havenrak en Kerkplein. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom. 32. Zomer 1906, toen het engelse schrijversechtpaar Williamson het dorp bezocht en fotografeerde; en diep onder de indruk kwam van de weldadige stilte, die er heerste. "Even the trees whisper, and not the most badly brought up dog would dare to bark aloud." (C.N. and A.M. Williamson. The boter chaperon. London 1907). De nederlandse vertaling van het boek is het bezit van Oud Broek ( no.0198).; Williamson
 950. Kerkplein, Broek in Waterland; Aanleg electriciteit in Broek in Waterland.; Onbekend
 951. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak met Chris en Neel Tinkelenberg; Onbekend
 952. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak , zicht richting Kerkplein. Lopend richting het Havenrak is de heer Thomas (Thoom) Houtman.; Onbekend
 953. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 1 en 5 met sneeuw. Kerkplein 10, de pastorie en kerktoren.; Onbekend
 954. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak met Dirk Schuurman, de petroleumventer. Waarschijnlijk is er kermis. Op de achtergrond Kerkplein 10.; LEONAR
 955. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 5 het eerste "Broekerhuis" van Piet Heijloo. Jaap Molenaar, bakker, met broodmand. Henk en Jaap Wedemeijer, ieder met een bokkenkar.
 956. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 7. Begin van de restauratie, eerst slopen. Onder de foto hiernaast zijn meer foto's te zien: afb. 1 achterzijde afb. 2 linker zijde afb. 3 linker zijde met erf afb. 4 rechterzijde grenzend aan de boerderij van Bruijn afb. 5 achterzijde afb. 6 circa 1950 tot 1970 was Havenrak 7 een antiekzaak afb. 7 het huis na de restauratie ; A. P. Bruigom
 957. Havenrak, Broek in Waterland,; IJsvermaak op het Havenrak met schaatsers, gezicht op De Erven 5 en 20.; Stöve
 958. Havenrak, Broek in Waterland,; IJsvermaak Havenrak met schaatsers aan het zwieren, een dame met mof, heren met bolhoed, gezicht op de kerk en pastorie.; E.H. Stöve
 959. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn; Jan Loos, Hilversum; uitgave T.W. Bruyn
 960. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. Interieur met bedstee met beddekwast om je op te trekken en kribbe voor de baby rechtsboven en onder het bed voor de kinderen.; Jan Loos, Hilversum; uitgave T.W. Bruyn
 961. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. Koeien op stal en Teun Bruijn is met de hand aan het melken.. Staarten netjes opgebonden. Spatschot om koeienpoep op te vangen.; Jan Loos, Hilversum; uitgave T.W. Bruyn
 962. Watersnood van 1916. Havenrak, Broek in Waterland; Broek in Waterland tijdens de watersnood van 1916 vanaf de toren. Vooraan het dak van de pastorie. Links daarvan Kerkplein 10 en daarachter Havenrak, Doprsstraat en Laan. Links daarvan de huisje langs de Jaagweg en in de verte de Molengouw. De muziektempel midden in het Havenrak.
 963. Kerkplein, Broek in Waterland; Pastorie met daarachter de kerk, links De Erven 1 en 3; Uitg. C. Mulder Dz.
 964. Havenrak, Broek in Waterland; Visitekaartje van de kaasboerderij T.W. Bruijn, Havenrak 9/11; T.W. Bruyn
 965. Havenrak, Broek in Waterland; IJsvermaak op het Havenrak met op de achtergrond de nummers 1,5,7,9/11 muziektempel en 13 en 15.; E.H. Stöve
 966. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 9/11, 7, 5 en 1; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 967. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak voor 9/11 kaasboerderij Bruijn met melkbussen aan de weg 7en 1. Aan het eind Kerkplein 10. Langs het Havenrak groeien en bloeien rozen.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 968. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met pastorie, kerk en theekoepel, De Erven 1. Uit: Broek in Waterland in prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 38. Blik op de noordwesthoek van het Havenrak, met kerk en toren, pastorie en theekoepel, een gezicht zoals dat al ontelbare malen werd vereeuwigd. Vóór de drooglegging in 1628 maakte het Havenrak deel uit van de Broekermeer; bij de bedijking werd dit stuk water gehandhaad. Vóór 103.; Schalekamp, Buiksloot
 969. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met pastorie, kerk in de bomen. Rechts Havenrak 1 en 5.; Onbekend
 970. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met pastorie, kerk en Leerkamer. Rechts Kerkplein 10, links Kerkebrug en Roomeinde 1. Een roeiboot met een volwassene aan de riemen en een jongen. In de linkerhoek een aanlegplaats met roeiboot en mensen.; C. Mulder, Dz, uitgever
 971. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met pastorie in de bomen en links De Erven 1; E.H. Stöve
 972. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk, pastorie, theekoepel en huizen langs De Erven en een vaartuig zonder zeilen.; Onbekend
 973. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk, pastorie in de bomen, theekoepel en De Erven 1 en 5. Een roeiboot langs de wal; een vrouw, een hond en een kind. Uit: De aarde en haar volken, De Zaan en Waterland: Een kijkje in Noord Holland. Jaargang 1887: Zie volledige tekst bij dit item in de bijlage. ; P.A. Schipperus
 974. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk, pastorie in de bomen, theekoepel en De Erven 1 en 3. Over de fotograaf De onderwijzer Reinhardt Herman Herwig (1878-1959) begon rond 1900 landschappen te fotograferen in Groningen en Drente. Vervolgens verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij hoofdonderwijzer werd op een lagere school. Zijn foto's werden opgemerkt door de toeristenindustrie en onder andere voor gidsen en prentbriefkaarten gebruikt. Omstreeks 1905 schreef Herwig enkele reisgidsjes, die hij met eigen foto's illustreerde. Ook bij artikelen in verschillende tijdschriften, zoals Buiten, Het Leven, Eigen Haard, De Panorama en De Wandelaar, verschenen zijn foto's. Hij werd de vaste fotograaf van Buiten, nadat hij in opdracht van dat blad in 1914 alle kastelen van Nederland had gefotografeerd. Maar een aanbod van het tijdschrift om als redacteur in dienst te komen, sloeg hij af. Hij wilde onderwijzer blijven. Vanuit zijn SDAP-achtergrond heeft hij herhaaldelijk zijn betrokkenheid bij de minder bedeelden in de maatschappij in zijn foto's tot uitdrukking gebracht. Pas na zijn pensionering begon hij een eigen fotobureautje in Soest, waar hij aan de vraag naar foto's uit binnen- en buitenland tegemoetkwam. Zijn werk laat groot vakmanschap en artistiek talent zien. Wat stijl betreft is hij een aanhanger van het picturalisme, een in 1890 opgekomen stijl van fotograferen gebaseerd op het schilderachtige in de schilderkunst. Uit: Amsterdams archief; R.H. Herwig
 975. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk, pastorie in de bomen, theekoepel en De Erven 1 en 3 en muziektempel; Dr. Trenkle Co. Leipzig(uitgever)
 976. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk, pastorie in de bomen, theekoepel en De Erven 1 en 3 en muziektent. Een roeiboot, een zeilschip en een roei/zeilscheepje met gestreken mast. Litho is handgekleurd, niet te zien op deze zwart/wit foto.; R. de Vries jr. (lithograaf). Uitgever Frans Buffa en Zonen, Amsterdam
 977. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerktoren, pastorie , theekoepel en De Erven 1 en 3 .; Wed. K. Bekebrede (uitgever)
 978. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerktoren, pastorie in de bomen , theekoepel en De Erven 1 en 5.; P. Heijloo (uitgever)
 979. Havenrak, Broek in Waterland; IJsvermaak op het Havenrak met kerk, pastorie in de bomen , theekoepel en Havenrak 1; E.H. Stöve
 980. Havenrak, Broek in Waterland; IJsvermaak op het Havenrak met kerk, pastorie in de bomen , Kerkplein 10 en Havenrak 1,5 en 7.; E.H. Stöve
 981. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met Kerktoren, pastorie, De Erven 1 en de theekoepel. Wedstrijd tijden onafhankelijkheidsfeesten. Het is een drukte van belang op het wateren wat te denken van al die "palen"voor de pastorie.Op de voorgrond een roeiboot met hoge heren? Verder zijn nog veel meer roeiboten. (boot) Jongens staan op een plank en bewegen zicht met een andere plank langs de palen voort, dit noemt men "Pagaaien" een soort waterlopen. Op de voorgrond de juryboot met o.a. meester Schoemaker op de voorplecht, aan de riemen Mulder van het eiland achter Arnold Wijnveldt en Kees Mulder de “pottenboer” (winkelgalante Dorpsstraat), op de koepel de heer van Engelenberg met burgemeester van Weel.; C. Mulder, Dzn, (uitgever)
 982. Havenrak, Broek in Waterland; IJsvermaak te Broek in Waterland. Havenrak met Kerk, pastorie, De Erven 1 en 5, de theekoepel, de muziektent en Havenrak 1,5 en 7.; Uitgave "De Ermelosche Boekhandel" Ermelo '29
 983. Broek in Waterland vanaf de Broekermeerdijk; Vanaf de Broekermeerdijk zicht op het Nesje, het Havenrak, De Erven en de Kerk. Beeldbank Noord-Hollands archief: In de windwijzer op de kerk is de waterlandse zwaan te herkennen. Op de voorgrond een trekschuit met jaagpaard. 1 topogr. tek.: pen en penseel in zwart en grijs z.s. 143 x 189 mm. Afb.: Het veranderend gezicht van Noord-Holland. - Amsterdam, 1976. - p. 88; Anoniem (18e eeuw) [= Pronk, Cornelis (1691-1759) ?]
 984. Broek in Waterland vanaf de Broekermeerdijk; Vanaf de Broekermeerdijk zicht op het Nesje, het Havenrak, De Erven en de Kerk. Tekst Bruigom op achterzijde foto: "Broek in Waterland. A°1782.D:AD" Gezicht op het dorp vanaf de Broekermeerdijk. Gewassen O.I. tekening 26,5 x 18 cm. Geschenk in 1969 aan de vereniging "Oud Broek in Waterland"door de heer C.R.H. Groenewoud te Monnickendam, familielid van de caféhouders van café de Zwaan: Th. Sistermans en W.J. de Wit. Afkomstig uit Café : "de Zwaan". Een trekschuit met een paard ervoor, twee vissers en koeien in de wei.; Onbekend
 985. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerktoren, pastorie in de bomen, theekoepel en De Erven 1 en 5.; P. Heijloo (uitgever)
 986. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerktoren, pastorie in de bomen, theekoepel en muziektempel en heel veel bomen.; Dr. Trenkle Co. Leipzig(uitgever)
 987. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk, pastorie , theekoepel en De Erven 1.; N. Mager, Purmerend, uitgever. Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
 988. Havenrak, Broek in Waterland; Mej. Horn (v.h. de Poel)? en Iet Rems voor Havenrak 27?; Onbekend
 989. Havenrak, Broek in Waterland; Lantaarnpaal met olielamp in een tuin aan het Havenrak. Aan de overkant De Erven.; Onbekend
 990. Havenrak, Broek in Waterland; Het Havenrak te Broek in Waterland, gezicht op de Erven, 1812. Musée Marmottan, Parijs. 8 Zwart/wit copieën. Links een afgebroken theekoepel en rechts de nog steeds bestaande theeekoepel en de kerk met pastorie. Zeilschepen op het Havenrak.; A.I. Melling
 991. Havenrak, Broek in Waterland; IJsvermaak op het Havenrak. Koek en zopie van IJsclub Broek in Waterland. Met Dorpsstraat 2/4/6, voormalig restaurant Neeltje Pater en Dorpsstraat 1, met voormalig café Concordia. Beide horecabedrijven zijn in de tachtiger jaren afgebrand.; Onbekend
 992. Havenrak, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 36/37. Vooral 's winters is het Havenrak onvergetelijk mooi. We zien de berijpte oude bomenrij aan het water, met links de ruime brede grasstrook, die in de zomer een geliefde standplaats biedt haar meerdere kermisetablissementen. De huizen Havenrak 7 en 5 vormen één van de visuele afsluitingen, waaraan ons dorp zo rijk is. In het laatste woont de huisschilder Juriaan Tolk. Het huis werd tot 1904 bewoond door antiquair Piet Heyloo. Links op de achtergrond de omhegde pastorietuin. Rechts op de voorgrond de stenen lantaarnpaal, die vlak bij het bruggetje staat op de hoek van het erf van Havenrak 19 en die ook op de vorige foto (collectieno. 1090) zichtbaar is. Vóór 1858 was het Havenrak nňg smaller. "Van oudsher bestond de straat door 't dorp uit een pad van harde, gele klinkers op hun kant ter breedte van vijf voet, aan weerskanten geflankeerd door een grasvlakte, die aan de ene kant paalde aan de erven der bewoners, aan de andere zijde aan de waterkant". (uit: Engelenburg, geschiedenis van Broek) Als gevolg van de watersnood in 1916 sneuvelde de mooie rij lindebomen. Zij werden vervangen door iepen, die echter het slachtoffer werden van de zo gevreesde iepziekte. Tenslotte werd het Havenrak afwisselend met esdoornen notebomen beplant. Alleen de esdoorn zijn nu nog over. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Voordat P. Heijloo in ziin huis woonde was in dit huis de apotheek van de heer Arnold.; E.H. Stöve
 993. Watersnood van 1916, Havenrak, Broek in Waterland; Het Havenrak met plankier. Het huis van Engelenburg, Havenrak 19.; Onbekend
 994. Havenrak, Broek in Waterland; Het Havenrak met vanaf rechts een zijltje en de nummers 33, 31 27/29 en 23.; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
 995. Havenrak, Broek in Waterland; Het zijraam met reclame van de kruidenierszaak van Posch, Havenrak 33; Onbekend
 996. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met 27/29, 31 en 37. Dorpsstraat 1 en 2/4/6. Op de voorgrond een aanlegplaats, maar het kon ook dienst doen als boenplaats.; G. Mulder
 997. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met 23, 27/29, 31 en 37.; P. Heiloo jr.
 998. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk, pastorie en De Erven vanaf links: 5 , 16, 10/12/14, de theekoepel, 1 en 2.; Onbekend
 999. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 27/29, 31 en 37. Dorpsstraat 1 en 2/4/6. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 43. Einde van het Havenrak. Van links naar rechts de huizen van : weduwe Rems (nrs. 25/29), fam. de Best en bakker Bark (nr. 31), Neeltje van Vuure, wed. J. Swart (nrs.37/39), alsmede café Concordia. Het huis van Jongkees en Kok (nrs. 33/35) ligt wat terug en is niet zichtbaar. Vóór 1900.; P. Heijloo
 1000. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 31 en 37. Dorpsstraat 1 en 2/4/6. (ingekleurd); P. Heijloo
 1001. Havenrak, Broek in Waterland; 1 topogr. prent: litho 'by Frans Buffa en Zonen te Amsterdam' 155 x 220 mm, handgekleurd Onderschrift: Koepel te Broek en Village de Broek. Op de voorgrond een roeiboot met een roeier een dame met heer. Achter de roeiboot is goed drie zijltjes (bruggetje) te zien.; Uitgever Frans Buffa en Zonen te Amsterdam
 1002. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 23, 27, 31, 37 en Dorpsstraat 1, café Concordia. Ingekleurde kaart.; P. Heyloo
 1003. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1,5,7,13/15/17, 19, 23 en Dorpsstraat 2/4/6, 12, 14 en 16. De heer op de fiets is bakker Klaas van de Vegte.; Onbekend
 1004. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 7, de restauratie is voltooid.; A. P. Bruigom
 1005. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 33, een zijltje en 37. Dorpsstraat 2. Een roeiboot in het Havenrak. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 44. Ongeveer hetzelfde beeld als op afbeelding 43, maar hier is geheel rechts het huis te zien (afgebroken, Dorpsstraat nr.8) van H. Pronk Jbzn. Daarnaast, aan het water, de woning van G, van Wijngaarden (Dorpsstraat 2), timmerman en secretaris van de Broekermeerpolder. Aan het einde van het erf (buiten beeld) staat de werkplaats met aangebouwd schuitenhuis. Op deze plaats stond tot 1848 de beroemde theekoepel van Klaas Bakker. Vóór 1905.; C. Mulder, Dzn, (uitgever)
 1006. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met zijltje en 37. Dorpsstraat 1, Café Concordia en3. Dorpsstraat 2/4/6, huis van Dokter Bakker.Goed te zien is het zijltje (bruggetje) links van Havenrak 37.; Stöve
 1007. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 27/29, 31, 33 en 37. Dorpsstraat 2/4/6, Restaurant Neeltje Pater; A. P. Bruigom
 1008. Onafhankelijkheidsfeesten te Broek in Waterland; Havenrak met gondel op de achtergrond de Broekermeerdijk en links Dorpsstraat 2,4,6; H. Schotsman, Edam
 1009. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak vanaf de toren met Havenrak, Dorpsstraat, Laan, Jaagweg, Molengouw.; Onbekend
 1010. Broek in Waterland in de Tweede Wereldoorlog; Op de website Netwerk oorlogsbronnen zijn 21 berichten over Broek tijdens de oorlogsjaren 40 - 45 te lezen. Berichten over o.a. de vleeschstrijd, arrestatie en berging van de vliegtuigbemanning van de 'Hampden AD 841', trambotsing, stratenschouw, inenting typhus, Broek wil zekfstandig blijven en boerderij door bommen in brand. Link naar Netwerk oorlogsbronnen; Netwerk oorlogs bronnen
 1011. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Nieuwland 28; Eerste steen gelegd 23 januari 1974 door Clara Petronella de Vries- v. Eck. Gebouwd door Willem Vos voor het echtpaar de Vries voormalige uitbaters van café Concordia als sherrybar.; Jan de Waal
 1012. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Nieuwland 23; De eerste steen gelegd door Greet Ploeger op 24 sept. 1975.; Jan de Waal
 1013. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Galggouw 7, Amsterdam. De eerste steen gelegd door Willem Carel Ochs, oud 3 jaar, 25 juni 120; Jan de Waal
 1014. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Kerkplein 9; De eerste steen gelegd door Elizabeth Ubbels; Jan de Waal
 1015. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Broekermeerdijk 23. De eerste steen gelegd door Suzanne v. Yperen, oud 9 jaar, 25 nov. 1977; Jan de Waal
 1016. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Noordmeer 2. Oude Gein Hoeve.; Jan de Waal
 1017. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Noordmeer 6; Jacob Taets van Amerongen hoeve; Jan de Waal
 1018. Gedenkstenen in Broek in Waterland; De Erven 3, theekoepel; Gebouwd 1656, onderstuk gerestaureerd 1956 door P.J. Peereboom; Jan de Waal
 1019. Gedenkstenen in Broek in Waterland; C. Roelestraat 1; "Het Stokpaardje" 1e steen gelegd door de heer F.E. Bouwman, wethouder gemeente Waterland, 13-03-2008. Op het terrein van de afgebroken kleuterschool "Het Stokpaardje" zijn 10 huizen gebouwd.; Jan de Waal
 1020. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Burg. Peereboomweg 4; Eerste steen gelegd door Dave Suijkerbuijk 4-11-1982; Jan de Waal
 1021. Gedenkstenen in Broek in Waterland; Noordmeer 1; Ook deze boerderij was ooit eigendom van de Balije van Utrecht der Duitse Riderlijke Orde (1187 - heden), ooit eigenaar van de hele Noordmeer. (www.ridderlijkeduitscheorde.nl) ; Jan de Waal
 1022. Reizende bibliotheek in Broek in Waterland; Centrale Vereeniging voor Reizende bibliotheken te Broek in Waterland In de achtertuin van Dorpsstraat 20/22 waren de dames aan het werk. Boeken repareren en sorteren. Boekenkist schoonschrobben. Uit Bibliopolis: Begin 20e eeuw groeide de behoefde aan lectuurvoorziening op het platteland. Zo ontstond in 1903 in het Drentse plaatsje Uffelte de reizende bibliotheek, naar een idee van een plaatselijk onderwijzer, Berend Bijmholt (1864-1947). In 1905 begon de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen met het verspreiden van boeken, maar in 1920 werd voor deze taak een aparte organisatie opgezet: de Vereeniging voor Reizende Bibliotheken in Broek in Waterland. Van hieruit werden honderden kisten met boeken naar contactpunten op het plattelandgestuurd. Door deze landelijke organisatie werd het lezen ten plattelande, vooral tijdens de wintermaanden, sterk bevorderd. ; Onbekend
 1023. Zijn vrouw zet bloedzuigers; Zijn vrouw zet bloedzuigers Een reis per trekschuit door Holland. De zeer persoonlijke indrukken van een reis in 1877 ondernomen naar Amsterdam, Zaandam, Broek in Waterland, Monnickendam, Volendam, Hoorn, Scheveningen, Marken en Urk. Charles Thé0dore Henri de Coster werd geboren in 1827 te München en overleed in 1879 te Brussel. Hij was enkele jaren bankbeambte, begon een studie rechten en was vanaf 1870 leraar Frans aan de Krijgsschool. De Coster werd beroemd met zijn in het Frans geschreven boek over Tijl Uilenspiegel (1867), dat talloze malen is vertaald. In 1877 maakte hij uitgebreide aantekeningen van zijn bezoeken aan Holland. Nederlandse bewerking: K.J.A. Janson; Charles de Coster
 1024. De zilveren schaatsen; De zilveren schaatsen: een nieuw verhaal naar het oude boek van Mary Mapes Dodge. Geďllustreerd door M. Oortwijn. Het boek speelt zich af in Broek in Waterland. Het verhaal speelt rond 1840.; Margreet Bruijn
 1025. Havenrak, Broek in Waterland; IJsvermaak op het Havenrak. Nummers: 17, 19, 23, 27/29, 31, 33,37. Dorpsstraat 1 en 3; Drukkerij Veltmann
 1026. De Erven, Broek in Waterland; 6 plaatjes van Broek in Waterland: groeten uit 1. Zicht op kerktoren met Laan 16 2. Aan het Dee, maar waar? 3. De Erven 4 met melkbussen bij Kaasboerderij Wiedemeijer 4. De Erven 2, voormalige school en gemeentehuis en 4 kaasboerderij Wiedemeijer 5. De Erven met zicht op de kerktoren en no. 1 6. De Erven 4, 6, 8 en 10/12/14, het Beroemde Huis; Van Leer's Fotodrukindustrie N.V. Amsterdam
 1027. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde met Kerkhofbrug no. 3 en 5, de boerderij Het Noordsche Bosch met de kermisschuit van Kees Dobber; P. Heijloo
 1028. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met een zijltje en van rechts naar links 33 met klompenhokje, 31, 27/29. Uit: Broek in Waterland in prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 42. Halverwege het Havenrak. Van rechts naar links de huizen van: kleermaker W. Jongkees en Jan Kok, die een kruidenierswinkeltje heeft (nrs. 33/35), familie A. de Best (van de melkboot) en bakker Jan Bark (nr. 31), de weduwe van burgemeester Jb Rems (nrs. 27/29), G. Stikker jr. (nr. 23) en Eefje van Vuure, de weduwe van wethouder W. Swart (nr. 19). Het meest rechtse huis heeft voor de deur een tochtportaaltje of hosje; de brugleuningen zijn hier nog van hout. Vóór 1902; Uitgave van Th. Bijl
 1029. Broekermeer, Broek in Waterland; Broekermeer, boererij, een langhuis met hooiberg. ( In de bijlage in kleur) Uit: Broek in Waterland in prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 80. Even voorbij de watermolens staat aan de overzijde van de ringvaart de fraaie, laat 18de eeuwse hofstee (afgebroken) van de gebroeders Honderdors. De boerderij is van het "langhuis"type, meet aangebouwde kaakberg (kapberg of hooiberg) voor het hooi. In het midden de stal met aansluitend woongedeelte. Links op de achtergrond, over de vaart, een kaakberg in de meer. De boer en boerin poseren tussen hun vee. Vóór 1905.; C. Mulder, Dz, uitgever
 1030. Broek in Waterland; 5 plaatjes van Broek in Waterland: 1. De Erven met theekoepel, kerktoren en pastorie 2. De Erven 2 voormalige school en voormalig gemeentehuis en 4 kaasboerderij Wiedemeijer 3. Leeteinde met kerktoren, kosterij en Leeteinde 2/4/6/ met bierhuisje 4. Leeteinde 2/4/6 5. Havenrak met kerktoren en de rest in de bomen; Van Leer's Fotodrukindustrie N.V. Amsterdam
 1031. Jaagweg, Broek in Waterland; Afgebroken huizen van de Jaagweg met Broekervaart en tramrails. Uit: Broek in Waterland in prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 61. Voorbij het café staat een lange rij woningen. In het eerste van de drie huizen met puntdak (gebouwd als koetshuizen) heeft huisschilder Jan Bijl z'n werkplaats; zijn knecht Jan Schraverus woont ernaast. In het derde huis winkelt Klaas Visser, schoemaker en barbier (haarknippen met de tondeuse 5 ct, met de schaar 10 ct). Daarnaast het woonhuis en de graanmaalderij van Pieter Prijs. Vóór 106; C. Mulder, Dz, uitgever
 1032. Belmermeer, Broek in Waterland; Belmermeermolen, de Belmermeer werd drooggemalen in 1624. De laatste molen werd in 1916 na de watersnood onttakeld. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 70. De laatste windwatermolen in de Belmeerpolder, een achtkantige binnenkruier. Tijdens zwaar weer brandde de molen op 19 september 1889 af als gevolg van blikseminslag, waarbij molenaar Gerrit Westerneng en zijn zoon Jacob gewond werden; hun hond vond de dood. Binnen het half jaar werden de molen weer opgebouwd; de schade bedroeg ƒ 17.000,-. De moleaarsfamilie poseert voor de molen. Westerneng heeft in 1905 zijn 40-jarig ambstjubileum gevierd ( waarbij he een gratificatie van ƒ 20,- werd aangeboden). Rechts de ringsloot, die uitmondt in het Boze meertje. Omstreeks 1906.; Onbekend
 1033. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 7, Antique and souvenirshop van J.B. Nagel.; Uitgever J.B. Nagel
 1034. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 9/11. Mapje met 8 foto's van de kaasboerderij T.W. Bruijn. (Zie bijlagen) a. Model-boerderij b. Bedstee c. Koestal (zomerstal) d. Koestal (winterstal) e. Kaasmakerij f. Antieke kaaspers g. Droogstelling voor kaas h. Stamboekvee, Frisian Holstein koeien Zie links onder de link naar de afbeeldingen! En hier te lezen: Kaasmaken - oud beroep; J.C. Bruijn aan het werk (juni 1941) ; T.W. Bruyn
 1035. Verordening regelende den aard en duur van persooonlijke diensten in de Gemeente Broek in Waterland; Verordening regelende den aard en duur van persooonlijke diensten in de Gemeente Broek in Waterland, vastgesteld door den Raad dier gemeente in zijn vergadering van 25 juni 1891.; Gemeente Broek in Waterland
 1036. Dorpsstraat / Parallelweg, Broek in Waterland; De wacht bij het bordje dat op 5 mei geplaatst was bij de Nieuwe Weg. Aan het begin van het dorp (Noordzijde) Rechts vermoedelijk Ed Smit, zoon van meester Smit.; W. van Engelenburg
 1037. Watersnood van 1916, Dorpsstraat / Parallelweg, Broek in Waterland; Een straat in Broek in Waterland; naar een teekening van J.H. van Mastenbroek (1875 -1945). De Dorpsstraat tijdens de Watersnood van 1916. van Mastenbroek heeft o.a. de aanleg van de Afsluitdijk vastgelegd.; J.H. van Mastenbroek
 1038. Het Broekerhuis, museum te Amsterdam; Broek in Waterland; Het Broekerhuis, Amstelveenseweg 122. Amsterdam in 1913. Teekening C. Rooseboom (Atlas Gemeente archief (dienst). Reproductie naar afbeelding in "Ons Amsterdam" juni 1967. In dit museum was de inboedel van Aaltje Fregeres uitgestald. Zie ook: Het nieuwe Stedelijk museum - Het Broekerhuis; 14 sept. 1895; C. Rooseboom
 1039. Dorpsstraat; Broek in Waterland; De beelden- en kralentuin van Aaltje Fregeres op de plaats waar nu Dorpsstraat 15 is, met pagode en beeldjes op sokkels, links Dorpsstraat 11/13. De foto komt uit: Geschichte der Gartenkunst : 2 Von der Renaissance in Frankreich bis zur Gegenwart / Marie Luise Gothein : Jena : Diederichs, 1914. Het boek is gedigitaliseerd. Zoek in Google op haar naam en kies de Duitse Wikipedia. Op bladzijde (316)306 beschrijft Johanna Schopenhauer rond 1812 de tuin van Aaltje Fregeres.
 1040. Havenrak; Broek in Waterland; Het Havenrak met muziektent, links theekkoepel, kerktoren, muziektent en rechts Havenrak en 31, een fietser stopt voor de fotograaf.; Onbekend
 1041. Havenrak; Broek in Waterland; Het Havenrak met muziektent, links theekoepel, kerktoren, muziektent en rechts Havenrak en 31.; Onbekend
 1042. Havenrak; Broek in Waterland; Het Havenrak in de sneeuw met de huizen nr. 23, 27/29 en 31. Van de Remóvos kalender uit 1989.; K. Schut, mondschilder
 1043. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Watermolen achter de huizen van de Dorpsstraat, aan de sloot tussen Havenrak 33/35 (Posch) en 37 (Goedmaat) aan de kant van Goedmaat. (Zie ook 0001: Afkomstig van het land van Siem Pronk, Dorpsstraat, verplaatst naar weiland waar nu tennisbaan is, verplaatst naar weiland t.o de tennisbaan aan de van Disweg.) Wim Spaans schrijft: "Molen op het land van D. Pronk, gepacht door mijn vader Jan Spaans sr. De molen werd vaak mij bediend. Houten kamraderen werden door mij ingewreven met een stuk hars om de slijtage te beperken. De molen had dichte wieken met kleppen die open gingen door de middelpuntvliedende kracht bij te veel wind."; T.W. Bruyn
 1044. Keerngouw; Broek in Waterland; Watermolen aan de Keerngouw op de plek waar nu de tennisvelden zijn aan de later aangelegde van Disweg. Op de achtergrond rechts de hooibergen horend bij Keerngouw 5, de kerktoren. Links van de molen Keerngouw 8, 10 en 12 en 16. Zie ook 0001 en 1242.; A. P. Bruigom
 1045. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat richting Havenrak, met Dorpsstraat 3 en 1 (Concordia) en Havenrak 33 en 31. Er komt iemand op een solex aan.; A. P. Bruigom
 1046. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 3 voor de restauratie; A. P. Bruigom
 1047. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Drie tekeningen van Dorpsstraat 3 zoals het er uitzag in de jeugdjaren (ą 1915) van G. J. Mulder. Bijbehorend krantenartikel verhaald hierover (linksonder).; G.J. Mulder
 1048. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 3 na de restauratie in 1973.; A.P. Bruigom
 1049. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 2/4/6, restaurant Neeltje Pater. Afgebrand op 23 februari 1981.; A.P. Bruigom
 1050. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 2/4/6, restaurant Neeltje Pater. Afgebrand op 23 februari 1981.; A.P. Bruigom
 1051. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat, links Restaurant Neeltje Pater, no. 2/4/6. Ingang Neeltje Pater eigen lantaarnpalen, daarnaast de paal van de dorpsverlichting. Rechts: Dorpsstraat 3 en 1, Café Concordia. Verderop Havenrak 33, Spar kruidenier Posch, no. 33 en de rijdende winkel van groenteboer Meijn. De man op de fiets vervoerd een gasfles. Er was in 1970 nog geen gas in het dorp.; A.P. Bruigom
 1052. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat; ingang van Restaurant Neeltje Pater met zicht over het Havenrak op kerk, toren en pastorie, links daarvan de theekoepel.; A.P. Bruigom
 1053. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Achter de Dorpsstraat 9, de restanten van een boerderij met hooiberg en een kippenshuur op de plek waar O.L.S. De Havenrakkers is gebouwd. In het doorkijkje is Dorpsstraat 18 te zien. Op de tweede foto is helemaal rechts Havenrak 21, de klompenmakerij, te zien.; A.P. Bruigom
 1054. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13 antiekwinkel met Piet Heijloo jr. in de deuropening.; Onbekend
 1055. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Plattegrond, getekend door A.P. Bruigom, van de afgebroken huizen in de Dorpsstraat.; A.P. Bruigom
 1056. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Achter de Dorpsstraat 9. Deze schuur is afgebroken voor O.L.S. De Havenrakkers.; A.P. Bruigom
 1057. Watersnood van 1916, Dorpsstraat, Broek in Waterland; De Dorpsstraat van de Paardenbrug af gezien tijdens de Watersnood van 1916. Uit een onbekend tijdschrift geknipt.; Onbekend
 1058. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13; E. Stöve
 1059. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Ansichtkaart Dorpsstraat 11/13 en links 22, 14 en 12; Wed. K. Bekebrede (uitgever)
 1060. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom. 53. Het tweede 'Broekerhuis' van antiquair Pieter Heijloo (nr11/12), het pand waar voorheen Aaltje Fregeres (15-01-1810 - 11-01-1900) woonde en winkelde. In de, in 18de eeuwse stijl aangelegde tuin is nog het oude prieel aanwezig. Rond de kralentuin (die later naar het tuintje van Havenrak 1 zou worden overgebracht) zijn op sokkels verschillende beeldjes geplaatst. Omstr. 1906; P. Heijloo (uitgever)
 1061. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13. Oud-Hollandsche Broeker-tuin met pagode, kralentuin en prieel van Pieter Heijloo.; P. Heijloo (uitgever)
 1062. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13.; Onbekend
 1063. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13 zonder luiken, met pagode en prieel.; Onbekend
 1064. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13 Broekerhuis met pagode, prieel en beeldjes op sokkels.; P. Heijloo (uitgever)
 1065. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 11/13 met pagode, prieel en beeldk=jes op een sokkel.; Onbekend
 1066. Watersnood van 1916, Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 15 en 11/13 en links afgebroken huis van van Vuure.; Schieveen
 1067. Dorpstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat 15 en 11/13 met Marie Marees, Lies Tolk, Marie Bakker, Piet Heijloo sr. en Rieka Heijloo; P. Heiloo jr. (uitgever)
 1068. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten 1913; erepoort op de hoek Dorpsstraat - Jaagweg.; E. Stöve
 1069. Jaagweg,Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 6/7. Koninklijke belangstelling voor Broek. Koningin Emma, weduwe van Koning Willem III, brengt in 1901 met haar gevolg een bezoek aan ons dorp. Zij wordt rondgeleid door Burgemeester J.E.T. Wijnveldt. Aanvulling door mevr. N. Rümke-Bakker: In 1901 was ik nog op de lagere school. Koningin Emma bezocht de kerk en de modelboerderij van Wiltenburg (naast het raadhuis). Wij stonden als schoolkinderen opgesteld op de ruimte vóór het raadhuis. Allen met oranje mutsen of petten o.d. Tante Koos Schoemaker had voor ons 5en (4 Schoemakertjes en ik - wij waren meestal samen) strikken gemaakt van crępe papier met rood wit blaauw en de kleuren van Waldeck-Pyrmont. 't Was prachtig en we waren er zeer trots op!; E.H. Stöve
 1070. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Rechts de kruidenierswinkel van Mulder aan Laan 46. Daarachter de in 1938 afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247); E.H. Stöve
 1071. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat Laan met kruidenierswinkel Mulder Laan 46 en daarnaast 44.; E. Stöve
 1072. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Broeker jeugd bij Stöve's hek , hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Nu Jaagweg 1.; E. Stöve
 1073. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom 26/27. Doorwandelend zien we rechts een lang stenen huis dat opvalt zowel door het feit dat het met de lange zijde evenwijdig aan de weg staat, als door het metselwerk; beide bij oude huizen in Broek weinig voorkomend. Het wordt o.a. bewoond door Jan Swart, die "boter, kaas en eieren"vent in de stad voor Wim Buys, die in het linker gedeelte een rijwielhandel drijft. Tussen de kruidenierswinkel van Kok en dit huis loopt een sloot, die rechts uit het land komt en links naar de Broekervaart voert. De oude houten brugleuningen zijn vervangen door hekken met ijzeren spijltjes. het houten huis verderop wordt bewoond door Harmen Bosgieter, postbode en achter door Bernard Hoon, die er zijn timmermanswinkel heeft. In het linkergedeelte van het stenen huis werd in 1923 de kapperswinkel van Johan Bonten gevestigd, die in 1938 moest vertrekken vanwege "de grote afbraak". Na het gereed komen van de nieuwe weg betrok hij het pand Parallelweg 1, waar hij ook sigaren ging verkopen. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: In dit huis woonden de ouders van de oude mevrouw Stöve, de familie Schlüter. Mijn ouders hebben deze meen ik nog gekend, ik niet. Later werd het huis bewoond door een "stil"levende boerin, Wed. de Vries en haar dochter Engeltje. Ik kwam daar vaak, omdat Engeltje (niet jong meer) veel van planten hield, net als ik en er achter een prachtige tuin was. Nog met randjes palm, zoals bij Aal Fregeres. Allerlei mooie gekweekte bloemen waren er toen nog. Voor het huis een stel prachtige pioenrozen (rose, heerlijk geurend). Achter het huis b.v. sneeuwklokjes, veel narcissen, salomonszegel, rozen enz. lelies. Na de dood van moeder de Vries verhuisde Engeltje naar Noordwijk. Het huis rechts van de deur een mooie lichte woonkamer, daarachter een ruime keuken met pomp en koperen kranen. Links van de gang over de hele breedte van het huis een grote kamer, daarnaast ruimte met plavuizen. Boven een paar kamers.; E.H. Stöve
 1074. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Afgebroken huizen in de Dorpsstraat, kapperszaak van Bonten; Onbekend
 1075. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat met afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247) met en zonder sneeuw. Bekijk via de link links onder naar de andere afbeeldingen!; E. Stöve
 1076. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat met stolpboerderij, no. 17. De gevel lijkt uit grote blokken opgebouwd. Later is het stolpdak gewijzigd in en schilddak.; Onbekend
 1077. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Dorpsstraat met stolpboerderij, no. 17 De gevel lijkt uit grote blokken opgebouwd. Boerderij van Simon Pronk, later bewoond door zijn zoon Jan Pronk (1887-1938) Na de oorlog is het stolpdak gewijzigd in een schilddak. Weduwe Pronk woonde daar en haar zoon Siem die in de jaren 50 trouwde met Grietje Boschma. Zie linksonder ook een luchtfoto van de boerderij die beschikbaar is gesteld door Nico Pronk, zoon van echtpaar Pronk-Boschma. Voor meer informatie over Siem Pronk zie inv.nr. 9004; Onbekend
 1078. Dorpsstraat; Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten 1913. Erepoorten in de Dorpsstraat; E. Stöve
 1079. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat met afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247); P. Heijloo (uitgever)
 1080. Watersnood van 1916, Dorpsstraat, Broek in Waterland; Watersnood van 1916. Dorpsstraat. Links huis van Groot, rechts Hoon; Schieveen
 1081. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat met afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247) . Links woonde Cor Groot, volgende huis van Sijp en Hoon, daarna de Vries en Kok. De boom helemaal rechts heeft tot ą 2008 op de hoek Parallelweg Dorpsstraat gestaan, eerst de boom van Bonten, daarna van van Meel, zij waren allebei kapper.; P. Beunder
 1082. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat met afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247) . Links boerderij Jb. Postma; midden Café van Pauw; rechts broodwinkel van van Vuure. Op de zij- en voorgevel van het café: Cafe vergunning v. Vollenhoven's bieren. De uitbater heer van Voorst.; P. Beunder
 1083. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat met afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247)t . Vier jongens met bokkenwagen.; P. Heijloo (uitgever)
 1084. Laan, Broek in Waterland; Links het Nesje, rechts de Laan. De sloot loop langs het erf van o.a. Laan 4 naar het Havenrak. Het huis is waarschijnlijk Laan 16.; P. Beunder
 1085. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Voor het huis van Stöve (Jaagweg 1) toentertijd Dorpsstraat, vier dames in een rijtuig met paard.; E. Stöve
 1086. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Stöve (Jaagweg 1) toentertijd Dorpsstraat, manufacturen en woninginrichting. ; A. P. Bruigom
 1087. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg aankomst stoomtram. Met bakkerswinkel Eilandweg 5 en tramstation op nummer 3; E.H. Stöve
 1088. Watersnood van 1916, Eilandweg, Broek in Waterland; Watersnood van 1916. Roeiboot met buitenboordmotor voor het tramstation Eilandweg 3; Onbekend
 1089. Eilandweg, Broek in Waterland; Mensen stappen in de stoomtram bij Broek in Waterland; E.H. Stöve
 1090. Eilandweg, Broek in Waterland; Mensen wachten op de stoomtram bij Broek in Waterland; E.H. Stöve
 1091. Eilandweg, Broek in Waterland; De stoomtram is vertrokken uit Broek in Waterland van tramstation, Eilandweg 3. Thomas Lof schrijft: Ik vermoed dat het gebouwtje het tijdelijk optrekje was van de agent van de NHT voor verkoop van tramkaartjes (bij hem goedkoper dan in de tram) en voor het aannemen/afgeven van goederen. Dit optrekje werd gebouwd toen na Thomas Bijl sr. er geen andere bewoner van zijn woonhuis/koffijhuis het agentschap wilde overnemen. Datering: ofwel na 1906 (invoering drankenwet, waardoor het woonhuis/koffijhuis van Thomas Bijl sr niet meer kon worden gebruikt als wachtlokaal voor tram waardoor een abri moest worden gebouwd); of rond 1914, het tijdelijke optrekje (dat er maar een jaar gestaan schijnt te hebben) voor de toen aangestelde agent, die niet in het woonhuis/koffijhuis woonde. ; E.H. Stöve
 1092. Eilandweg, Broek in Waterland; De stoomtram komt aan in Broek in Waterland , Eilandweg 5. De draaibrug (Zuiderbrug)over de Broekervaart.; E.H. Stöve
 1093. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. F.W.A. (August) Stöve (1843 - 1901) met paard en koets voor het huis van Kok, kruidenier, tegenover het huis van Stöve.; E.H. Stöve
 1094. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. F.W.A. (August) Stöve (1843 - 1901) en zijn echtgenote met paard en koets voor het huis van Kok, kruidenier, tegenover het huis van Stöve.; E.H. Stöve
 1095. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Het huis van Stöve. Op de afslag naar de brug staat een bordje Stapvoets rijden.; E.H. Stöve
 1096. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Paard en platte kar met een man en een jongen + negen vrouwen. De vrouwen zijn van het Leger des Heils. Zelfde kar ook op de Pelserbrug, Eilandweg. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 20/21. Vlak voor de winkel van Kok passeert ons een paard en wagen, beladen met, voornamelijk vrouwelijke Heilsoldaten met tamboerijnen op schoot. Koetsier is Eldert Visser, bijrijder zijn zoon Klaas. Zij zijn onderweg naar het achter het gemeentehuis gelegen, open terrein, waar we ze straks weer zullen ontmoeten. (coll.nr. 1362); E.H. Stöve
 1097. Dorpsstraat, Jaagweg, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Maarten Nooij en kinderen Veltrop met koe. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 22/23. In het landelijke Broek mankeert natuurlijk paard, noch koe, noch bok. De koe wordt gebracht naar de slagerij van Veltrop aan De Erven (8) door Maarten en Wim Nooij. Links Jan Veltrop, het slagerszoontje. Op Sinte Maarten zingt de Broeker jeugd niet voor niets "was ie vet of was ie mager, hij moest toch maar naar de slager"! Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Naar mijn herinnering slachtte Veltrop des Zaterdags een koe, Dinsdags een varken. Doordat meestal Dinsdags het vlees van de koe vrijwel op was, kwam des Dinsdags op het dorp een visboer. Eerst Nelletje uit Schellingwou, later Klein uit Durgerdam. Nu en dan een Volendammer met bokking of garnalen. Men vond dan 's middags vrijwel iedereen bezig met garnalen pellen. Als de Volendammer niet helemaal "los"was, een restje had, kreeg een of ander arm mens dit op de Jaagweg (ook wel "de dijk"genoemd"), omdat ze daar dan wel koffie of thee kregen. In mijn jeugd werkte Veltrop vaak samen met zijn broer Gerrit in Monnickendam, bouten vlees werden gehaald en gebracht met een hondenwagen. De jongen achter Willem Nooij is Jan Dobber, naast Maarten Nooij Jan Veltrop. (zie ook 1380 en 1381); E.H. Stöve
 1098. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Kruidenier Charles Kok voor zijn winkel met Trien Smit en dochter Rika Kok. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 18/19. Voor de kruidenierswinkel poseren Charles Kok met vrouw en dochter Rika in hun sombere en stijve kledij. De winkeldeur is behangen met een reclameplaat van "Van Houten's Cacao & Chocolade" en een van 6 ŕ10 cts sigaren". De etalage, met traditionele Lancaster rolgordijn met mooie kwastjes, bevat enige kruidenierswaren. Interessant is ook het negentiende eeuwse bovenlicht van de dubbele winkeldeur, dat vrijwel gelijk is aan dat van de tegenover gelegen textielzaak. Het erf is afgepaald met platliggende gele ijsselsteentjes en een houten hek. Op het naambordje is te leze: "Vergunning C.C. Kok", hetgeen aanduidt dat Charles ook nog iets anders dan kruidenierswaren te koop heeft!; E.H. Stöve
 1099. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. In de huiskamer van de familie Stöve. van links naar rechts: E.H. Stöve; nichtje; moeder; zijn zuster Emma; zijn broer Johan.; E.H. Stöve
 1100. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Een uitspraak geschreven door Emil H. Stöve op 20 oktober 1902: "Ik wou dat ik van was was en in het panopticum stond, en dat er dan een heer kwam die mij heel aardig vond."; E.H. Stöve
 1101. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Tuinhuis Stöve met Jan Warning de tuinman van de familie; E.H. Stöve
 1102. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Dames Stöve onder de pergola.; E.H. Stöve
 1103. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Tuin Stöve met Warning. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 58. Jan Warning in de tuin (nr.1) van de, in 1901 overleden manufacturier F.W.A. Stöve; op de achtergrond zijn weduwe. Warning is de gemeentelijke gravenmaker en onderhoudt, behalve de begraafplaats, ook particuliere tuinen. Hij woont op de Kant (Roomeinde 41) naast het kerkhof. Omstr. 1904.; E.H. Stöve
 1104. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Tuin Stöve met jongen in een boom en hond. De Draibrug naar de Zuideinde - Eilandweg is goed te zien.; E.H. Stöve
 1105. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Tuin Stöve met ???; E.H. Stöve
 1106. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Jaagweg 1 Tuin van Stöve met tuin en tuinhuis/atelier.; A. P. Bruigom
 1107. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Jaagweg 1 Huis van Stöve met tuin.; A. P. Bruigom
 1108. Dorpsstraat, Broek in Waterland; "De Broeker-Bazar" van C. Mulder Dzn. was gevestigd op Dorpsstraat 3. Op de achterkant van de kaartjes stond de tekst: De Broeker-Bazar; Handel in glas. porselein, aardewerk, huishoudelijke artikelen, Ijzer- en nikkelwaren, galanteriën, enz. Ansicht- en prentbriefkaarten. C. Mulder Dzn., Broek in Waterland; C. Mulder Dzn. (uitgever) Typ. Van Straten & Boon, Krommenie
 1109. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Het huis van Stöve met stukje brug en stukje huis van Charles Kok, gefotografeerd vanaf de Eilandweg.; E.H. Stöve
 1110. Laan, Broek in Waterland; Het Nesje vanaf de Broekermeerdijk met hooiberg. Op een weiland hooischelven. De boerderij staat op de plaats van het huis Laan 12. Bruigom vermeldt oud huisnummer 88. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom 128/129: Vanaf het Eiland" hebben we een mooi gezicht op de boerderij met kaakberg (kapberg of hooiberg)van Jaap van de Nadort, gelegen ten zuiden van de Laan. Door de bomen is het lichtgeverfde woonhuis zichtbaar. Aan de wal een zestal jollen, waarachter het schuitehuis. Op de uiterste punt van het "nesje", een eiland tussen Havenrak en Broekervaart, wordt op het houten bord gewaarschuwd "zeilen strijken". Links op de achtergrond is nog net het Havenrak zichtbaar. Ook deze boerderij is verdwenen; hij stond ongeveer op de plaats van het huis Laan 12. Het “nesje”, toen al gestoffeerd met hooischelven, eenden, een geit en een afpaling voor ander gedierte, werd ten behoeve van de nieuwe hefbrug “ingekort”, waardor de huidige punt van het eiland een stuk in noordwestelijke richting ligt. Het woord nes, afgeleid van neus, betekent oorspronkelijk landtong. Secundair kreeg het de betekenis van drassig land.; E.H. Stöve
 1111. Laan, Broek in Waterland; Het Nesje (Het eiland) vanaf de Broekermeerdijk. Achter het huidige Laan 4??; P. Heijloo (uitgever)
 1112. Laan, Broek in Waterland; Laan vanaf de Broekervaart met melkboot "Antje".; P. Heijloo (uitgever)
 1113. Laan, Broek in Waterland; Laan vanaf de Broekervaart met rechts achterhuis Stöve. IJs en berijpte bomen.; E.H. Stöve
 1114. Laan, Broek in Waterland; Laan met ijs op de Broekervaart met rechts achterhuis Stöve. Koek en zopie en Piet de Boer en Mies Pronk op de schaats..; E.H. Stöve
 1115. Laan, Broek in Waterland; Laan met sneeuw en ijs vanaf de Broekervaart. Stilletje, plee.; E.H. Stöve
 1116. Laan, Broek in Waterland; Achterzijde van de Laan aan de Broekervaart.; P. Beunder
 1117. Laan, Broek in Waterland; Laan de achterkant van de huizen. Het water is de Broekervaart. Helemaal rechts de Zuiderbrug, Draaibrug.; P. Beunder
 1118. Laan, Broek in Waterland; Op de voorgrond "rommel" aan de kant van de Broekermeerdijk en daarna de Broekervaart. Gezicht op het Nesje met daarachter de sloot en dan de achterkant van de huizen aan de Laan. Helemaal rechts de nieuwe hefbrug. Voor de Provinciale weg zijn op de Laan geen huizen gesloopt, alleen schuurtjes en WC's op de sloot.; P. Beunder
 1119. Laan, Broek in Waterland; Laan van links naar rechts de nummers 14, 8/10, 6, niet zichtbaar 4 en 2 met verdwenen voorhuis. Van links naar rechts Greet van de Nadort, Jan Bakker en Lijsje de Wit-Schaft. Uit:Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Buigom 46. Het eerste huis (nr. 14) wordt in vieren bewoond, o.a. door timmermansknecht Bulkes (in zijn vrije tijd dansmeester) en Klaas Houtman, binnenvisser, die ook dokte Bakker naar zij patienten roeit; Houtmans vrouw 'beredt' (bereddert) ŕ 5 cent de hullen der vrouwen, d.w.z. brengt ( met 'n aardappelmesje!) in het randje heel fijne plooitjes aan. In het tweede huis (nrs. 8/10) woont vóór Jan Schaft, achter D. Lodder (beide huizen zouden in 1914 door brand worden verwoest). Op de achtergrond het postkantoortje in het huis (nr. 2) van Jan van Zanen (alias Jan Pantofel. Vóór 1904; P. Heijloo (uitgever)
 1120. Laan, Broek in Waterland; Achterkant Laan vanaf de Eilandweg met Broekervaart.; A. P. Bruigom
 1121. Laan, Broek in Waterland; Laan 44 met Juriaan Pels en Maritje Pronk. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom (1973) 98/99: Verder door de Laan wandelend, voordat we weer in de Dorpsstraat belanden, langs het huis van melkboer Juriaan Pels. Pels poseert met zijn vrouw Maritje Pronk voor de, aan de zijkant van het huis gebouwde, melkschuur. Maritje is één van de weinige vrouwen in Broek die nog en Westfriesche kap met oorijzer en kapspelden draagt. De Broeker melkboeren varen dagelijks met hun vele melkbussen, ook op zondag, met de z.g. melboot "De Antonette"van schipper Siep de Bes naar Amsterdam. De melkboot heeft haar vaste ligplaats aan de "melkmarkt" op de Prins Hendrikkade, bij de St. Nicolaaskerk. De Broeker melkboeren hebben er ieder een kar staan, waarmee ze hun melk in de stad uitventen. Als ze "los" zijn wachten ze in café Bloemers het vertrek van de melkschuit af, veelal onder het gebruik van een "gelagje"! Aan het huis en de schuur zitten thans nog de negentiende eeuwse gootklossen, zoals ze op de foto te zien zijn. Er waren in Broek zoveel melkslijters, dat de bekende auteur C.J. Kelk, die jarenlang in ons dorp woonde, Broek het melkboerendorp noemde. Aanvulling door mevr. N.C. Rümke-Bakker: In mijn jeugd (ą1900) droegen nog vrij veel oudere vrouwen "de kap", veelal zondags (rijk goud, arm zilver). In de week werd dan vaak een hul gedragen ofwel een "drielaags mutsje". De vrouw van Klaas Houtman "beredde"hullen (ŕ 5 cent), het om het hoofd geplooide randjes werd met zeer fijne plooitjes bered met een aardappelmesje. Van de meisjes met wie ik op school was, is alleen Aagje Poolman, getrouwd met Jan Bruin, nog "onder de kap" getrouwd.; E.H. Stöve
 1122. Laan, Broek in Waterland; Ansichtkaart Laan 22/28, 38/42, 44, 46 en Dorpsstraat 17. Uit: Broek in Waerland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 49. Zuidzijde van de Laan, vroeger Zaksteeg geheten. In het eerste huis rechts (nrs. 22/28) wonen vier gezinnen; het tweede (nrs. 38/42) met fraai beschilderd interieur, wordt eveneens in vieren bewoond. In het derde huis (nr. 44) woont Jurriaan Pels, die in Amsterdam met melk vent; dan volgt de kruidenierswinkel van P. Mulder (nr. 46) en tenslotte de stolpboerderij van Simon Pronk aan de Dorpsstrat (nr. 17). Links is de loop van de voormalige Nieuwesloot nog te herkennen. Omstreeks 1900.; P. Heijloo (uitgever)
 1123. Laan, Broek in Waterland; Laan 22/28, voor 1960 Laan I 155. Rijkversierde schouw. Schilderstuk met gezicht over Havenrak naar De Erven en de kerk.; Onbekend
 1124. Laan, Broek in Waterland; Laan 22/28, voor 1960 Laan I 155. Schilderstuk met Laan 22/28 en 30/34.; Onbekend
 1125. Laan, Broek in Waterland; De Laan 30-36. Deurkalf, naar een foto uit 1910. Uit: Broeker Bijdragen nr. 38 (mei 1997) In het midden een vrouwenfiguur met in de linkerhand een scepter en in de rechterhand een tak met vruchten (druiven). Links een schaap en een varken, echts een rund en een ezel. Op de achtergrond heuvels en geboomte. Langs de randen rolwerk. Blijkens een foto uit 1910 zat dit kalf toen boven de toegangsdeur aan de achterzijde van het huis. Het is daar waarschijnlijk secundair aangebracht, mogelijk ten tijde van de 18e eeuwse modernisering van het pand. Bij de restauratie in de jaren ’50 van deze eeuw werd het kalf uit het huis verwijderd. Het bleef aanvankelijk bewaard bij de aannemer J. Visser, Zuideinde 10, die het overdroeg met de verkoop van zijn huis aan W. Bont.; Onbekend
 1126. Laan, Broek in Waterland; Laan 22/28 en 30/34; A. P. Bruigom
 1127. Laan, Broek in Waterland; Laan 22/28; A. P. Bruigom
 1128. Laan, Broek in Waterland; Laan 22/28, 38/42, 44, 46 en links Dorpsstraat 20; A. P. Bruigom
 1129. Laan, Broek in Waterland; De Laan 38. Deurkalf, naar een foto uit 1910. Uit: Broeker Bijdragen nr. 38 (mei 1997) De Laan 38. In het midden een naar links rijdende klassiek uitgemonsterde man te paard ( de christelijke ridder), met daaronder het jaartal 1659. Hij is geflankeerd door (links) Christus met passiewerktuigen en rechts een figuur met bokkenpoten ( en satyr, hier misschien de duivel zelf?), tegen wiens pijlen de ruiter zich met een schild verweert. Verder links een vrouw met een zuil ( de standvastigheid) en in de hoek onderaan een slang die zichzelf in de staart bijt (ouroboros, embleem van de eeuwigheid) en bovenaan een zegewagen die ten hemel vaart. Naast de satyr staat een welgedane vrouw met scepter en rijksappel ( de wereldse heerschappij) en achter haar is een voorstelling van de ‘hellemuil’. De boodschap van het gehele tafereel is: door christelijke standvastigheid en weerstand tegen het kwaad en de wereldse verlokkingen bereikt de mens het eeuwig leven. Op 2 december 2006 wordt een replica van het deurkalf van Laan 38 geplaatst. Het heeft vele jaren in beslag genomen om de juiste voorstelling terug te vinden. Eelco van Roden heeft het prachtig uitgesneden in eikenhout en uiteindelijk is na lang overleg besloten om het kalf creme wit te schilderen. Dit is gebeurd in vier schrale laagjes wijzonol. Alleen de datum staat in antraciet.; Onbekend
 1130. Laan, Broek in Waterland; De Laan 18. Op de foto een fragment van het deurkalf voor de restauratie. Uit: Broeker Bijdragen nr. 38 (mei 1997) De Laan 18. In een verdiept middenveld onder een ezelsrugboog een cartouche met jaartal 1593; ter weerzijden hiervan een peerkraal ( de gesneden granaatappels in de linker- en rechterbovenhoeken zijn moderne toevoegingen). Tijdens de restauratie van 1978 tevoorschijn gekomen; voordien deels met stopverf glad gemaakt, deels met hout bedekt.; A. P. Bruigom
 1131. Laan, Broek in Waterland; Laan 14 (zie ook collectienr. 1331) Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 47. Het fraaie huis, dat de naam 'Ons genoegen' draagt (verbrand op 21 april 1914) van de andere kant gezien (zie object 1318). In de vensters van de 18e eeuwse, rijk versierde gevel zijn in de vorige eeuw de kleine ruiten door grotere vervangen. Binnen zijn de wanden van een kamer bespannen met goudleer en bevindt zich nog een oude schouw met tegels. Het huis over de sloot ( nr.18) uit 1592 wordt in drieën bewoond, het voorhuis door het gezin van Eldert Visser, die o.a. kranten bezorgt en zich op zondag verdienstelijk maakt als orgeltrapper in de kerk. Helemaal links is nog net een deel te zien van de kaakberg (kapberg of hooiberg) van Symen Smit (nr. 20). Omstreeks 1900.; Onbekend
 1132. Laan, Broek in Waterland; Laan 14. Copie van de pentekening van G. van Arkel (zie ook collectienr. 1330) Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 96/97. Het huis van Sijmen Groot was wel het rijkst versierde huis dat ooit in Broek werd aanschouwd. In de houten achttiende eeuwse pronkgevel in rococostijl bevond zich in het midden de voordeur met twee ramen. Via een stene trap bereikte men de ingang. Boven de, door pilasters geflankeerde deur was een rijk versierd bovenraam aangebracht. de hoeken van het voorschot vertoonden eveneens pilasterwerk. De gevel was versierd met eindkrullen, die zich voortzetten in de geprofileeerde lijst langs het in en uitzwenkende bovenschot, dat bekroond werd door een gesneden houten kuif. Het meest opvallende was echter de plattegrond van het voorhuis die afgeschuinde hoekgevels toonde.. Deze zeldzam voorkomende hoekgevels hadden eveneens een gebogen kap en een venster. Het is niet onmogelijk dat de negentiende eeuwse ramen met zes ruiten oorspronkelijk ontbraken en de voordeur een zg. dooddeur was. Omstreeks het jaar 1897 maakte G. van Arkel van de gevel een pentekening, die bewaard wordt in het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem en afgebeeld werd in het boek Noord-Hollandse Oudheden. Dit fraaie huis, warover verder helaas weinig bekend is, werd vervangen door het huidige stene pand Laan 14.; G. van Arkel
 1133. Laan, Broek in Waterland; Laan 6 Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom 96. Het stenen huis van de bewaarschool, De Laan 6, is gebouwd in de typisch burgerlijke stijl, die in de negentiende eeuw onder invloed van het neo-classicisme in de mode kwam (H. Janse en S. de Jong. Houten huizen, een uniek bouwwijze in Noord-Holland.). Met zijn overspringende dakrand met uitgezaagde palmetten en de gekoppelde ramen met boogvormige bovenkozijnen wijkt dit huis sterk af van het Broeker huizentype. Hoewel in de eerste helft van de twintigste eeuw erg verguisd, ondervindt deze stijl thans weer meer belangstelling. Niettemin blijft dit huis een ietwat vreemde eend in de bijt! Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: In de bewaarschool woonde altijd de kleuteronderwijzeres, eerst Mej. Siewerds, daarna de 2 zusters Hazewinkel (één trouwde er met met Jan Tolk, zoon van Kees Tolk, de eierenboer), daarna Hannie Mertens, daarna Cor de Boer. De meisjes die genoeg breien geleerd hadden bij Naatje gingen daarna ná schooltijd (4 uur) naar de bewaarschool om naaien te leren. Duurde weer tot 6 uur, op het allerlaatst werd machinenaaien geleerd. Prijs 20 cent per week. Voor woonde eerst de Ber (vader van de latere wezen), later Jan Bakker met zijn vrouw Griet en kinderen Jan en Dirk. Vanaf 1957 tot 1962 hebben Jan Warring en Aafje Warring-Vink en hun dochter Ineke in dit huis gewoond. Warring was monsternemer, ging bij de boeren melkmosters halen. De lokalen van de school waren toen kantoor en lab.; E.H. Stöve
 1134. Laan, Broek in Waterland; Laan 30-36 in rond 1955 aan de achterzijde; Onbekend
 1135. Laan, Broek in Waterland; Broek in Waterland in vogelvlucht, 1919, Zuidzijde. Foto vanaf de kerktoren met De Erven 1 en 3, links de pastorie, Kerkplein 12 en over het Havenrak Dorpsstraat 2 en 4, daarachter de Laan. Rechts het eiland of "Nesje" met daarachter de Broekermeerdijk.; Onbekend
 1136. Laan, Broek in Waterland; Laan 18, na de restauratie in 1978 door architect J. Witte. Voor zover we weten is Laan 18 het oudste huis, 1593, in Broek in Waterland. Bijzonder zijn de markante kleine consoles onder het topgevelbeschot en de vier lichten boven de dooddeur met deurkalf.; A. P. Bruigom
 1137. Laan, Broek in Waterland; Laan 30/36, 38/42 en 44. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 50. Gezicht van de Pelserbrug op de tuinen en erven van huizen aan de zuidzijde van de Laan. In het grote L. vormige huis geheel links (nrs. 30/36) woont o.a. Jan Bierdrager, getrouwt met Neeltje Dobber (van de draaimolen); met z'n motorboot vervoert hij goederen, o.m. naar Amsterdam. Het huis met woonvierkant (nrs. 38/42) heeft een grote tuin met een aanlegplaats met ruimte voor drie jolen. Helemaal rechts de steiger met melkemmers van Jurriaan Pels (nr. 44). Omstr. 1900; N.J. Boon, Amsterdam (uitgever)
 1138. Laan, Broek in Waterland; Broek, North Holland. Waarschijnlijk op de Laan met de Broekermeerdijk op de achtergrond. Uit: Old houses in Holland, Sydney R. Jones, London, 1913. Zie tekst in bijlage (twee exemplaren) De Laan, hooiberg van de familie Bont, huis daarachter Laan 18. Huisje daarachter aan de Broekermeerdijk.; Sydney R. Jones
 1139. De Erven, Broek in Waterland; De Erven met links 10/14 en rechts no. 1; op de achtergrond de kerktoren.; Druk Rotoprint, Baarn
 1140. De Erven, Broek in Waterland; Voor het gemeentehuis, De Erven 2, een samenkomst na de bevrijding. Er staat een tank voor het gemeentehuis, er is een soldaat te zien. Freek Schreuder is de man met hoed op en fiets aan de hand. Op de brug staat Annie Tolk.; Onbekend
 1141. De Erven, Broek in Waterland; Voor het gemeentehuis, De Erven 2, een samenkomst na de bevrijding van het verzet met armband met tekst Oranje op 12 mei 1945. Hier voorzover (ons) bekend de namen: 1. Jb. de Wit 2. J. de Ruijg 3. Henk de Gier 4. Jb. Leguit 5. Kamminga (veldwachter) 6. Jan de Geus 7. P. Bakker 8. Gerrit de Gier ? 9. Jan Goedmaat 10. Honing (Broekermeerdijk) 11. W. Rietkerk 12. A. de Ruiter 13. Jan Posch 14. Piet Ent 15. Wachter 16. Jaap Kelderman ; W. van Engelenburg
 1142. De Erven, Broek in Waterland; Gemeentesecretaris W. van Engelenburg en echtgenote Sijtje Swart geboren 10-5-1871 voor de theekoepel tijdens het wonen op De Erven (1908 - 1912); Dokter Bakker
 1143. De Erven, Broek in Waterland; De Erven voor de grote brand in 1902. Links De Erven 26 werd gespaard, de drie daarop volgende huizen branden af tegenover De Erven 5. Er ligt ijs op het Havenrak en sneeuw. Op het ijs 2 mannen op schaatsen en 2 jongens met een duwslee op klompen. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaartendoor A.P.Bruigom: 2. Achtiende eeuwse huizen (waarvan de middelste drie in de winter van 1902 door brand zouden worden verwoest). In het eerste huis links (nr. 26) wonen M. Boelhouwer, onderwijzer in ruste en Leendert de Oude, Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Waterland. In het tweede (nrs 22/24) huizen Sent van Vuure, alias Sent apesnoet, die in zeep doet en Ricus Stapel, directeur van de fanfare. Het derde huis (nr. 20) wordt bewoond door Sent Groot en Pau van Schieveen, die een zuidhollands tentwagentje met paard verhuurt. In het achterhuis helemaal rechts (nr. 5) woont veldwachter Simon Veen.; P. Heijloo (uitgever)
 1144. De Erven, Broek in Waterland; Voor het gemeentehuis, De Erven 2, een samenkomst na de bevrijding van het verzet met armband met tekst Oranje. De stenguns die ze bij zich hebben zijn afgeworpen in de Noordmeer. 1 Jan van Dieren 2 3 Piet Ent 4 Klaas Tromp 5 Henk de Gier 6 Cor de Ruijg 7 Dik Lafeber 8 9 10 Piet Smit 11 Klaas Lof 12 13 Klaas Lof 14 15 Leguijt 16 17 18 19 Jan van Zanen 20 Menno Terpstra 21 Pier Parrée 22 23 Allart Christoffel 24 Jan de Geus 25 Ed Smit ; Onbekend
 1145. De Erven, Broek in Waterland; De Erven na de grote brand in 1902. Links De Erven 26, 24, 22, 20, 18 en 5.; C. Mulder Dz.(uitgever)
 1146. De Erven, Broek in Waterland; Gezicht op het dorp vanaf de Broekermeerdijk met het eiland op de voorgrond, daarachter Havenrak, de kerk met toren, de pastorie en helemaal links op De Erven het oorspronkelijke beroemde huis. Roeiboten op het Havenrak. Gewassen pentekening door P.C. La Fargue, 1774. Kunsthandel Bernhard Houthakker, A'dam Coll. weduwe Rümke-Bakker ; P.C. La Fargue
 1147. De Erven, Broek in Waterland; Gezicht op het dorp vanaf de Broekermeerdijk met het eiland op de voorgrond met hooi-oppers. Op de achtergrond de kerk met toren. De Erven met nr. 7.; P. Beunder
 1148. De Erven, Broek in Waterland; Buurtgenoten exposeren bij de stoep van nr. 10. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 6. Het zelfde plekje als collectienr.#0820 als op de vorig afbeelding, nu in de nazomer, met poserende bewoners en bezoekers. Hoog op de stoep staan Hein Duim en zijn vrouw Aaltje Groot. Tweede van links Jan Pronk, zittend zijn dochter Neeltje. Vrij veel oudere vrouwen dragen nog de kap (de rijke met gouden, de armere met zilveren oorijzer), de meesten echter alleen op zondag. In de week wordt dan vaak een hul gedragen of wel en 'drielaags mutsje'. In de overtuin. voorbij het bruggetje heeft de heer Hekking (nr. 10) kortgeleden 'naakte beelden'geplaatst, tot grote verontwaardiging van het dorp. Voor 1902. ; N.J. Boon, Amsterdam (uitgever)
 1149. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 26 en 20. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom 50/51 Als we langs De Erven terugwandelen passeren we het monumentale huis nr. 26. Dit van oorsprong zeventiende eeuwse huis werd omstreeks 1780 sterk gewijzigd en later aan de voorkant voorzien van een serre, die links op de foto nog net te zien is. Achter het vooruitspringende houten huis nr. 20, voorheen bewoond door Mevrouw de Wd. D. Mersie Bruyn, juffrouwe Warning en Naatje Smit, is het fraaie achttiende eeuwse huis De Erven 5 zichtbaar, waarin ondermeer veldwachter Pater en Jan Pronk wonen. Het uitzicht op het Havenrak tussen de indrukwekkende rij iepen door doet denken aan de uitroep van Meester Kok: "Een vijver is deez'plas gelijk"! Op de plaats waar zich voorheen de fraaie overtuinen bevonden is nu een stortplaats van stenen! Het houten huis nr. 20 werd (na de brand van 1902) later vervangen door een stenen woning, waarin tot 1960 het postkantoor was gevestigd. Het huis nr. 5 werd jarenlang bewoond door tekenaar Jo Spier. Het huis nr. 26 werd in de karen 1963-69 grondig gerestaureerd en zovel mogelijk in achttiende eeuwse staat teruggebracht. Bij deze restauratie is de middelste dakkapel niet in ere hersteld. Wel werd de schorsteen op de zuidelijke hoeknok weer aangebracht.; E.H. Stöve
 1150. Gronden en afbeeldingen van eenige gebouwen en derzelver binnenwerken volgens de nieuwste wijzen; Gronden en afbeeldingen van eenige gebouwen en derzelver binnenwerken volgens de nieuwste wijzen geteekend en in 't koper gebragt door J. van Straaten ten dienste van werkbazen en in het bijzonder tot voorbeelden voor de jeugd welke zich op de bouwkunde toelegt. In dit boekwerk staat het huis van Ditmarsch afgebeeld. We tonen hier de copieën uit dit boek van het was Ditmarsch aan het Roomeinde waar nu de begraafplaats is. Lees ook de Broeker Bijdragen 14. 15 en 56. Zie de bijlage links onder.; J. van Straaten
 1151. De Erven, Broek in Waterland; De Erven vanaf de toren met rechts nrs. 1, 3 en 5. Er staan forse bomen langs de straat. Op de achtergrond het "Nesje", de Laan en de Broekermeerdijk. Uitzicht op het Havenrak.; Onbekend
 1152. De Erven, Broek in Waterland; De Erven vanaf het Havenrak met vanaf links nr. 26, 24, 22 en 7, in de bomen ligt 5, en bij de theekoepel nr. 3. Voor de theekoepel het eendenhuisje.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 1153. De Erven, Broek in Waterland; De Erven vanaf het Havenrak met vanaf links nr. 5, 16 en 10/14, de theekoepel en nr. 1.; Onbekend
 1154. De Erven, Broek in Waterland; De Erven vanaf het Havenrak met het beroemde huis en de kerk met toren en een roeiboot. Uit: Die Wundermappe oder sämtliche Kunst- und Natur-Wunder des ganzen Erdballs von C. Strahlheim. Frankfurt am Main, 1833. ( twee exemplaren); Onbekend
 1155. De Erven, Broek in Waterland; Gezicht op De Erven met groot herenhuis en de kerk gezien vanaf de Broekermeerdijk. Een roeiboot, een visser en een trekschuit? REIS DOOR HOLLAND in het jaar 1806. Uit het Fransch (E. Maaskamp). Vol. 1 (of 2). Amst., E. Maaskamp, (1807). vi p. (incl. engr. ti.), 250 pp. W. 12 topogr. oblong views in aquatint by G.J. Michaelis and F.A. Milatz and 8 very nice costume plates in aquatint, cold. by hand, by L. Portman. (twee exemplaren); F.A. Milatz
 1156. De Erven, Broek in Waterland; Gezicht op De Erven over het Havenrak met groot herenhuis en de kerk gezien vanaf de Broekermeerdijk. Links een boer op het land, een kar met mensen en paarden ervoor, een zeilschip. Village of Broek in North Holland. Publith'd as the Act directs. May 1790. Uit: A Picturesque Tour through Holland, Brabant, and part of France made in the Autumn of 1789, London, 1790. Illustrated with copper plates in Augua Tinta. From drawings made of the spot bij Samuel Ireland, London 1796 (second edition). Aquatinten geëtst door Cornelius Apostool, Amsterdam. Deze prent is opgenomen in Vol.I t.o.pag. 162. APOSTOOL, Cornelis, diplomaat en museumdirecteur (Amsterdam 6-8-1762– Amsterdam 10-2-1844). Zoon van Jan Apostool, koopman, en Cornelia de Witte. Hij was ongehuwd. Cornelis Apostool werd geboren als zoon van een doopsgezinde Amsterdamse handelaar in huiden en cacao. Hij was de op één na jongste van twaalf kinderen, van wie er zes op jeugdige leeftijd stierven. Cornelis kreeg in Delft onderwijs bij een Franse schoolmeester, waar de basis voor zijn goede talenkennis werd gelegd. Hierna ging hij in Rotterdam in de leer bij een goud- en zilverwinkelier. Na zijn terugkomst in Amsterdam bezocht Cornelis van 1784 tot en met 1786 de Stadsteekenakademie, als leerling van Hendrik Meyer, indertijd een bekend schilder en tekenaar van landschappen. Samen met Meyer reisde Apostool in 1786 naar Groot-Brittannië. Hij vestigde zich hier metterwoon om er, hetzij in de handel hetzij als kunstenaar, zijn brood te verdienen. Het werd het laatste: hij vervaardigde artistiek hoogwaardige aquatinten naar schilderijen en tekeningen van anderen. Dat Apostool slechts een dilettant zou zijn geweest – zoals in de literatuur wel wordt gesteld– is daarom zeker niet juist. ; Cornelius Apostool
 1157. Molengouw, Broek in Waterland; Molengouw met gezicht op het Zuideinde met een dik pak sneeuw. ; E.H. Stöve
 1158. Havenrak, Broek in Waterland; Gezicht vanaf de toren met op links de Leerkamer, het Havenrak met daarachter de Laan en het "Nesje". Rechts De Erven 1 en 3. Achter 't Nesje de Broekermeerdijk en daarachter de Wagengouw.; Wed. K. Bekebrede (uitgever)
 1159. De Erven, Broek in Waterland; Gezicht op de Erven met de nrs. v.l.n.r: 5, 16 10/14, de theekoepel en 1.; E.H. Stöve
 1160. De Erven, Broek in Waterland; Ansichtkaart De Erven 2, Voormalige school en gemeentehuis en 4 Kaasboerderij Wiedemeijer. Rechts is Roomeinde 1 zichtbaar. Bloeiende kastanjebomen en de Kerkebrug.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 1161. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 2, Voormalige school en gemeentehuis en 4 Kaasboerderij Wiedemeijer en de Kerkebrug.; Druk Roto-print, Baarn
 1162. De Erven, Broek in Waterland; Turners achter het Gemeentehuis met op de achtergrond De Erven 38, boerderij van Cor van Zanen.; Schieveen
 1163. De Erven, Broek in Waterland; Achter het Gemeentehuis aan De Erven. Bezoek van Het leger des Heils. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom 54/55. We vervolgen onze wandeling en begeven ons naar het open terrein achter het gemeentehui aan het einde van De Erven gelegen. We zien daar de prediking van Gods Woord in Broek niet alleen in de kerk plaats vindt, maar ook in de open lucht! We zijn getuige van een bijeenkomst van het Leger des Heils. Een Heilsoldaat legt zijn getuigenis af, terwijl de muziek : grote trom en blaasinstrumenten zijn in ruste. Ook de vrouwelijke Heilsoldaten staan gereed om na de preek het lied "Voorwaarts Christenstrijders"met tamboerijnen te begeleiden. Op de achtergrond is links de achterzijde van het gemeentehuis door de bomen zichtbaar. Rechts daarvan de achterkant van de boerderij De Erven 4.; E.H. Stöve
 1164. De Erven, Broek in Waterland; Kaasmakerij van de Wed. P. Wiltenburg; Dr. Trenkle Co., Leipzig
 1165. De Erven, Broek in Waterland; Kaasmakerij van Jb. van Wiltenburg; P. Heijloo (uitgever)
 1166. De Erven, Broek in Waterland; Koeien in de wei met een hooiberg achter de boerderij aan De Erven 4, links daarvan het gemeentehuis, De Erven 2. Kerk en toren op de achtergrond. (reproductie van vergroting in het bezit van M. Bant-de Ruijg); Onbekend
 1167. De Erven, Broek in Waterland; Kaasmakerijen van Jb. van Wiltenburg aan De Erven 4. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 9. Zomerstal van de kaasmakerij van Van Wiltenburg. In het voorjaar, als de koeien het land in zijn, wordt de stal geboend en geschrobd, en ingericht op toeristenbezoek. In de zomer van 1901 bracht koningin Emma, vergezeld door de vorst en de vorstin van Bentheim, hier een bezoek. De schoolkinderen, met oranje mutsen en petten op, stonden opgesteld voor het gemeentehuis en juichten haar uitbundig toe.; P. Heijloo (uitgever)
 1168. De Erven, Broek in Waterland; Kaasmakerijen van Jb. van Wiltenburg aan De Erven 4. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 9. Zomerstal van de kaasmakerij van Van Wiltenburg. In het voorjaar, als de koeien het land in zijn, wordt de stal geboend en geschrobd, en ingericht op toeristenbezoek. In de zomer van 1901 bracht koningin Emma, vergezeld door de vorst en de vorstin van Bentheim, hier een bezoek. De schoolkinderen, met oranje mutsen en petten op, stonden opgesteld voor het gemeentehuis en juichten haar uitbundig toe.; Dr. Trenkle Co., Leipzig
 1169. De Erven, Broek in Waterland; Ansichtkaart Modelboerderij aan De Erven 4 en gemeentehuis. Zelfde Afbeelding In bezit van drie verschillende uitgevers.; P. Heijloo (uitgever) en trenkler&co Leipzig en P. Van Wiltenburg
 1170. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg 5 en 3. Winter. Broekervaart met sneeuw en ijs. Iemand met een "busje?"op schoenen, daarnaast iemand met een schoudertas op klompen. Draaibrug (Zuiderbrug) tussen Jaagweg en Eilandweg.; E.H. Stöve
 1171. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg 3. Winter. Broekervaart met ijs. Een koek en zopie, schaaters, een kluunplaats?; E.H. Stöve
 1172. Broek in Waterland; Eilandweg 5 met stoomtram komend uit Monnickendam, de draaibrug (Zuiderbrug) over de Broekervaart en de Eilandweg.; Onbekend
 1173. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg 3 en 5 met stoomtram komend uit Monnickendam, de Broekervaart en Jaagweg. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 71. Aankomst van de stoomtram uit Monnickendam bij het café (nr. 3) van Thomas Bijl, dat dienst doet als wachtkamer voor de reizigers. De tram is nogal eens te laat, vooral 's morgens vroeg, door het inladen van de vis in Volendam. Het wachten wordt dan gekort door de speelautomaat (2˝ct.) in werking te stellen. Heel gezellig! 1905.; Dr. Trenkle Co. Leipzig(uitgever)
 1174. Eilandweg, Broek in Waterland; Ansichtkaart Eilandweg 3 en 5 met trambaan en station.; P. Heijloo (uitgever)
 1175. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 3, electriciteithuisje, 5, 6. 7 en 8. Een kever en een VW busje. In de bijlage v.l.n.r. achterkant kerk, electriciteithuisje, 5.; J.J. v.d. Sluijs
 1176. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg 1. Huis van Stöve en Broekervaart; E.H. Stöve
 1177. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg 1. Huis van Stöve en Broekervaart. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 130/131. Terug in de richting van de draaibrug zien we vanaf de Pelserbrug weer het huis van Stöve liggen. Het werd in de negentiende eeuw voorzien van een serre. De aan de vaart grenzende tuin geeft een beeld van de tuinaanleg in het begin van de vorige eeuw (1800): de vroegere streng geometrische Broeker tuin is naar de toenmalige mode vervangen door een aanleg met slingerpaden. Geheel rechts het begin van de Dorpsstraat en op de voorgrond de aanlegsteiger van de draaibrug.; E.H. Stöve
 1178. Jaagweg, schaatstocht, Broek in Waterland; Jaagweg 1. Huis van Stöve en Broekervaart. Winter. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 160/161. Terug in de richting van de draaibrug (Zuiderbrug) vervolgen we onze schaatstocht. Vóór de brug de mooi berijpte bomen in de tuin van de heet Stöve. Rechts de rij ducdalven bij de aanlegplaats aan Het Eiland.; E.H. Stöve
 1179. Jaagweg, schaatstocht, Broek in Waterland; Jaagweg met draaibrug (Zuiderbrug) in de winter. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 166/167. Op deze plaats binden we de schaatsen af en komen weer bij de draaibrug. Zij overtreft zichzelve met haar besneeuwde brugleuning en met op de achtergrond de berijpte bomen van de Dorpsstraat. De brug draagt het type lantaarn, dat door het hele dorp op de stenen palen is geplaatst.; E.H. Stöve
 1180. Jaagweg, schaatstocht, Broek in Waterland; Jaagweg 1. Huis van Stöve en Broekervaart. Winter. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 162/163. Bij de draaibrug (Zuiderbrug)is het op het ijs een gezellige drukte. Twee dames met lange rokken, grote hoeen en een ijsstok naderen voorzichtig een groepje dames en heren dat op de wallekant is neergestreken om even uit te rusten. Het ijs onder de rechterdoorgang van de brug is kennelijk gevaarlijk; de doortocht is daar versperd.; E.H. Stöve
 1181. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 22/23. In het landelijke Broek mankeert natuurlijk paard, noch koe, noch bok. Het paard wordt aan de toom gehouden door Klaas Posch, die in dienst (stoffeerder) is bij Stöve. Het heeft tot taak de tilbury te trekken waarmee de firma "de boer op gaat". (zie ook 1296 en 1381); E.H. Stöve
 1182. Dorpsstraat, Jaagweg, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 22/23. In het landelijke Broek mankeert natuurlijk paard, noch koe, noch bok. In de feestelijk versierde bokkenwagen zitten Corrie Veltrop en haar broertje. De mooie bonte bok wordt geleid door Jan de Ruijg Cz. Op de achtergrond nog even de huizen van Stöve en Kok. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: De bokkenwagen was fijn. Ik herinner me in 1913 deze mee versierd te hebben met "kersappeltjes". (zie ook 1296 en 1380); E.H. Stöve
 1183. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hoek Dorpsstraat - Jaagweg. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 110/111. Bij de igang van de Dorpsstraat zijn we getuige van de aankomst van de Amsterdamse boot met open tentdak ter bescherming tegen bruin branden. Zowel de vrouwen en meises, als mannen en jongens zij hevig geinteresseerd! Op de achtergrond aan de overkant van de vaart, het dak van tramcafé Helder met uitvoerig versierde dakkapel.; E.H. Stöve
 1184. Jaagweg, Broek in Waterland; De Jaagweg vanaf de Eilandweg gezien.; Onbekend
 1185. Jaagweg, Broek in Waterland; De Jaagweg vanaf de Eilandweg gezien. Links het huis van Stöve, de draaibrug (Zuiderbrug) over de Broekervaart, kruidenierszaak Charles Kok en een schip.; Onbekend
 1186. Jaagweg, Broek in Waterland; De Jaagweg vanaf de Eilandweg gezien. De draaibrug (Zuiderbrug) over de Broekervaart, kruidenierszaak Charles Kok, villa Alex.; Onbekend
 1187. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg en Broekervaart, afgebroken huizen t.b.v. Provinciale weg. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 60. Café en uitspanning "de Zwaan", met stalhouderij van Klaas Koster; deze herberg genoot al in de 17e eeuw bekendheid. Op de stalruimte staat geschilderd: "Hier verhuurd(sic) men paard en rijtuig" (hetgeen echter maar een hoogst enkele keer gebeurt). Een deel van de weg is tijdelijk afgeschut voor herstel van de schoeiing. Voor 1903.; Uitgave van Th. Bijl
 1188. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg en Zesstedenvaart, dit is de officiële weg naar Monnickendam. aan de andere kant van de vaart ligt de trambaan. Links villa Alex, Amstel Bieren bij café de Zwaan, garage Kelderman.; Onbekend
 1189. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg Rechts kruidenier Posch en villa Alex.; E.H. Stöve
 1190. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg, Café de Zwaan.; Uitg. Jos. Nuss & Co. Haarlem
 1191. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg , Aanlegsteiger Markerboot bij Café de Zwaan.; P. Heiloo jr. (uitgever)
 1192. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg , Aanlegsteiger + Markerboot. Café de Zwaan. Zesstedenvaart en de trambaan.; P. Heijloo (uitgever)
 1193. Jaagweg, Broek in Waterland; Ansichtkaart Jaagweg , Aanlegsteiger + Markerboot. Café de Zwaan. Zesstedenvaart.; P. Heijloo (uitgever)
 1194. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg , Afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247) Café de Zwaan. Zesstedenvaart. Links het huis wat pas bij de aanleg van de nieuwe voetgangerstunnel is gesloopt in ą 1970. Voor het huis een bakfiets, de ijsboer Jan Beunder. Helemaal links een bordje met daarop waarschijnlijk de tekst: Hondenwagens stapvoets.; P. Beunder
 1195. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg . Café de Zwaan. Zesstedenvaart. Markerboot. Trambaan.; C. Mulder, Dzn, (uitgever)
 1196. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg , met 18e eeuwse lantaarnpaal van hardsteen. Draaibrug (Zuiderbrug) over de Broekervaart en Eilandweg 5.; Onbekend
 1197. Laan, Broek in Waterland; De Motorboot "Stad Edam" verzorgd een vrachtdienst Edam- Amserdam v.v.. De boot is eigendom van de THNT (tremwegmaatschappij). Het schip vaart voorbij de Pelserbrug op weg naar de steiger aan de Jaagweg,; Lichtdr. J.M. Schalekamp, Buiksloot
 1198. Jaagweg, Broek in Waterland; De Motorboot "Stad Edam" verzorgt een vrachtdienst Edam- Amsterdam v.v.. De boot is eigendom van de THNT (tramwegmaatschappij). Het schip ligt aan de steiger aan de Jaagweg voor café de Zwaan, rechts de trambaan.; Lichtdr. J.M. Schalekamp, Buiksloot
 1199. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg met aanlegplaats Markerboot, Broekervaart, café de Zwaan,; P. Heijloo (uitgever)
 1200. Jaagweg, Broek in Waterland; Het ss "Eiland Marken" aan de steiger in de Zesstedenvaart. Op de Jaagweg jongens met een bokkenwagen en een man met een handkar. Links het in ą 1970 afgebroken huis en de afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247) ; C. Mulder, Dz, uitgever
 1201. Jaagweg, Broek in Waterland; De Markerboot aan de steiger aan de Jaagweg. Links het in ą 1970 afgebroken huis en de afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247). Zie ook objectno. 3064 precies hetzelfde plaatje zonder elektriciteitsmast.; Onbekend
 1202. Jaagweg, Broek in Waterland; De Markerboot aan de steiger aan de Jaagweg. Links café de Zwaan, daarnaast Garage Kelderman. Rechts de geëlektrificeerde tram, 2 trams passeren elkaar voor de Eilandweg.; Onbekend
 1203. Jaagweg, Broek in Waterland; Koeien in het weiland achter de afgebroken huizen Jaagweg ( de laatste huizen) t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247),; P. Heijloo (uitgever)
 1204. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg twee karren en café De Zwaan. Zesstedenvaart en de trambaan.; Lichtdr. J.M. Schalekamp, Buiksloot
 1205. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg met links café De Zwaan en rechts een garage. Afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247); Onbekend
 1206. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg, de Zesstedenvaart en de trambaan. De Markerstoomboot ligt aan de steiger voor café de Zwaan.; C. Mulder (uitgever)
 1207. Jaagweg, Broek in Waterland; Links Jaagweg, de Zesstedenvaart waar de "Stad Edam" aan de steiger ligt. Twee vissers tonen naast de trambaan een enorme snoek.; P. Beunder
 1208. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg met sneeuw en ijs en prachtig berijpte bomen in de winter. Jaagweg op dezelfde plaats in de zomer en in de herfst.; E.H. Stöve
 1209. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg met Zesstedenvaart en Piet Heijloo?; E.H. Stöve
 1210. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg met 3 dames aan de wandel. Café De Zwaan; E.H. Stöve
 1211. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg met doorrijstal enZesstedenvaart + trambaan.; E.H. Stöve
 1212. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg met links Eilandweg 5, de draaibrug (Zuiderbrug) een moeder met kind en een fietsenrek met rijwielhandel erop. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 108/109. Rechts passeren we nogmaals café de Zwaan, links zien we aan de overkant van de trekvaart de zijweeg van de bakkerij van Thomas Bijl, waarachter de kap van de hoge stolpboerderij Zuidwijk zichtbaar is. Aan de waterkant de stenen meerpalen ten behoeve van het scheepvaartverkeer. Uit de kledij van moeder en zoon blijkt dat niet alleen vrouwen en meisjes een schort dragen! De vrouw is Rijkje Groot, die in het tweede huis naast de maalderij een kruidenierswinkeltje heeft.; E.H. Stöve
 1213. Jaagweg, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 106/107. Nog wat verder op de Jaagweg. Het eerste huis met schilddak wordt bewoond door de vader van Sijtje Koster. Daarnaast de graanmaalderij van Jan Prijs en Gerrit Mulder. In het volgende pand woont Gerrit Jonker. Opvalend is de eendere bouwwijze van de huisjes verderop, alle met de dakhellingen naar de weg toegekeerd. De foto geeft ook een goed beeld van de aard van de rijweg: een macadamweg van steenslag met in het midden een paardenpad van speciale harde klinkers. Aan de vaart, achter de hoop steenslag, is Gerrit Westerneng aan de wal bezig. De graanmaalderij werd later door een coöperatie van enkele boeren overgenomen en kreeg de naam De Verwachting. Deze hele rij huizen werd afgebroken om de verkeersweg aan te leggen. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Het is nog bekend dat Koster in het bewuste huis woonde. Tussen de stal en dit huis stonden drie kleinere huizen met puntdak. In het eerste had Jan Bijl, de schilder (wonende in het Zuideinde naast bakker Bijl) zijn schilderswerkplaats, in het middelste woonde Jan Schraverus, schildersknecht bij Jan Bijl. In het derde huis woonde Klaas Visser de barbier (tevens schoenmaker, kapper (haarknippen 5 cent met de tondeuze, 10 cent met de schaar), ook verkocht hij sigaren. Visser (zoon van Michiel Visser, wonende bij de kerk) en broer van Eldert, kwam ook bij de notabelen als mijn vader en b.v. den heer Koker aan huis scheren, meestal 2 ŕ 3 maal per week. Later verhuisde hij naar het Zuideinde, zijn zoon Michiel volge hem op. Visser kocht zijn huis van Pronk die boerde in het huis tegenover de smederij. Dit was een behoorlijke boerderij, werd verkocht, Pronk kocht "Russen"en daarvoor later "Oostenrijkers". Toen hij stierf was door de geld ontwaarding en revoluties niets meer over.; E.H. Stöve
 1214. Jaagweg, Broek in Waterland; Weiland met koeien achter de Jaagweg, het laatste stuk met de kleine huisjes. Op de foto v.l.n.r: Henk de Vries, Simon Pronk Sr. Gerrit Jan Mulder; P. Jonker, Egmond a. Zee
 1215. Afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247); Op de Jaagweg zijn ze bijna aan het laatste huis van Van Dusschoten toe om af te breken.; P. Beunder
 1216. Parallelweg, Broek in Waterland; Kruispunt Dorpsstraat, Parallelweg en huidige N247 Parallelweg 1, kapper Bonten, ook sigaren en cigaretten, no. 3 Levensmiddelen van Plas. Tijdens de Duitse bezetting, Wereldoorlog II, een bordje zur Burgermeister.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 1217. Watersnood van 1916, Jaagweg, Broekervaart, Broek in Waterland; Uit een tijdschrift geknipt. De trouwe wachter. De groote ophaalbrug over de Monnickendamsche trekvaart ligt als een eiland midden in het water. De brugwachter is evenwel op zijn post gebleven. Op het rechtergedeelte van de brug staan 4 koeien, die straks door een veeboot worden weggehaald. Deze brug lag tussen de Overlekergouw en de Atjehgouw en werd in Broek "De Draai" genoemd. Men wandelde langs het tramspoor en liep over het jaagpad aan de overzijde terug naar het Broek of vice versa.; Onbekend
 1218. Kerkplein, Broek in Waterland; Nederlands Hervormde Kerk, anno 1628, Broek in Waterland; orgel: het orgel werd in 1832 gebouwd door de Utrechtse orgelmaker Wander Beekes (1795-1838).; Th. A. van Beek (uitgever) Leed Einde 2
 1219. Kerkplein, Broek in Waterland; Nederlands Hervormde Kerk, anno 1628, Broek in Waterland; interieur. De kansel met doophek werd in 1685 op hun trouwdag geschonken door Jan Symonsz. Rijser en Grietje Jans.; Van Leer's Fotodrukindustrie N.V. Amsterdam
 1220. Kerkplein, Broek in Waterland; Nederlands Hervormde Kerk, anno 1628, Broek in Waterland; orgel: het orgel werd in 1832 gebouwd door de Utrechtse orgelmaker Wander Beekes (1795-1838). Interieur.; Van Leer's Fotodrukindustrie N.V. Amsterdam
 1221. Kerkplein, Broek in Waterland; Nederlands Hervormde Kerk, anno 1628, Broek in Waterland; interieur. De kansel met doophek werd in 1685 op hun trouwdag geschonken door Jan Symonsz. Rijser en Grietje Jans.; Th. A. van Beek (uitgever) Leed Einde 2
 1222. Kerkplein, Broek in Waterland; Nederlands Hervormde Kerk, anno 1628, Broek in Waterland. Interieur. Uit een tijdschrift: Kostbare en bezienswaardige kunstwerken in de kerk te Broek in Waterland. De anel, een der mooiste van Noord-Holland, geheel van eben- en palisanderhout en met zijn trap en kap met keurig lofwerk versierd, werd met het doopheken het koperwerk, bij de restauratie in 1685 door Jan Simonsz Rijzer, vermogend burger en Grietje Jans op hun huwelijksdag geschonken. Eén der prachtige lichtkronen, door Jan Maezen Rijzer in 1654 geschonken; rondom zijn omschriften gegraveerd; sommige kronen zijn met beelwerk versierd. Uit: De Prins; Ver, Foto-bureaux
 1223. Eilandweg, Broek in Waterland; De Eilandweg; de tram is verdwenen en in 1957 werd de Kippenbrug gesloopt en kwam de huidige Zuiderbrug, een klapbrug.; Onbekend
 1224. Onafhankelijkheidsfeesten in Broek in Waterland; Historischen optocht te Broek in Waterland, verkrijgbaar bij C. Mulder. Historische schepen op het Havenrak. 100 jaar bevrijd van de Fransen. Een hooiberg op het Nesje en huizen aan de Broekermeerdijk. In de roeibootjes o.a. Houtman, de Boer en Burgemeester J. Ort? (C.E. van Weel was toen burgemeester); J. Groen, Edam
 1225. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Boerderij van Jacob de Boer sr.; Na de wederopbouw na brand door hooibroei.; E.H. Stöve
 1226. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Links Anton de Boer Jcz. en Maarten Ruijter, hun huizen worden afgebroken. Helemaal rechts De Erven 34/36. Op de voorgrond het "Nesje". De twee linker huizen zijn in 1938/39 afgebroken, het derde huis bij de reconstructie van het kruispunt in 1984. Het vierde huis is Broekermeerdijk 3.; P. Beunder
 1227. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk 15, boerderij van Edel. Piet Bogaard uit Broek in Waterland laat weten dat uit genealogisch onderzoek blijkt dat zijn betovergrootvader en moeder Jan Bogaard en Trijntje Abbring daar hebben gewoond. Vier kinderen zijn aangegeven op dat adres(huis nr 151). Ze hebben er in ieder geval van 1839 tot 1847 gewoond. ; A.P. Bruigom
 1228. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk 15, boerderij van Beunder (opa van Adri Beunder). De kapberg is met en in een zucht in elkaar gezakt.; A.P. Bruigom
 1229. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk 15 is gerestaureerd en tot woonhuis omgebouwd door van Doornik. Tekening hierbij ook opgenomen.; A.P. Bruigom
 1230. Watersnood van 1916, Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk 15, bewoond door Beunder, (later door Edel) tijdens de Watersnood van 1916 bleef de boerderij staan. De boerderij heette daarna "Nooit Gedacht" met name omdat niemand had verwacht dat deze toen overeind is blijven staan. ; P. Beunder
 1231. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk 11, 13, 15 en 17. De Broekermeerdijk vóór de Watersnood, gezien vanaf het Havenrak. Uit: Sydney R. Jones, Old houses in Holland, Londen 1913.; Sydney R. Jones
 1232. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Bij" 't Over", tegenover De Erven 34. Het melkmeisje is Aafje de Haas, fam. Bregman. Boerderij aan overkant water, voorheen Broekermeerdijk 17, weggespoeld in de watersnood van 1916.; Knackstedt & Näther, Hamburg
 1233. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk 23, toen bewoond door de familie van Yperen.; A.P. Bruigom
 1234. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Boerderij aan de Broekermeerdijk 31/33, Maria Hoeve met kaakberg (kapberg of hooiberg). Bewoond door de familie de Vries, twee broers en een zuster, allen ongehuwd.; A.P. Bruigom
 1235. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Boerderij aan de Broekermeerdijk 16, (Huiberts?). Melkbussen langs de kant van de weg. Kaakberg (kapberg of hooiberg).; A.P. Bruigom
 1236. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Boerderij aan de Broekermeerdijk 35. Melkbussen langs de kant van de weg. Kaakberg (kapberg of hooiberg). Andries Nooij laat weten dat hier rond 1970 de familie G. Gentenaar woonde.; A.P. Bruigom
 1237. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Boerderij aan de Broekermeerdijk 39, van Elten. Melkbussen langs de kant van de weg. Kaakberg (kapberg of hooiberg).; A.P. Bruigom
 1238. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Boerderij aan de Broekermeerdijk 25, familie Plomp, daarvoor Groot.. Jacobsladder in kaakberg (kapberg of hooiberg). Bouwgeschiedenis uit Waterlandarchief: Onze deskundige Adri Beunder weet zeker dat dit in 1916 de boerderij van Betlem(boer) is, Broekermeerdijk 25. In 1939 is er door J. Groot(boer) een gierkelder gebouwd. In 1946 is de kaakberg verbouwd tot woning door W.J.Berger. in 1955 liet A.G.Plomp (boer) er silo's bouwen. De woning is verbouwd in 1976 door B. Snitselaar, architect J.L. de Vries.; A.P. Bruigom
 1239. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk met molen, koeien, iemand aan het melken en een paard.; Onbekend
 1240. Watersnood in Noord-Holland,; Ergens in Noord-Holland tijdens de Watersnood van 1916.; Uitg. en druk Bieshaar & Zoon, Rotterdam
 1241. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Links waarschijnlijk de houtzaagmolen "De Vriendschap" bij Monnickendam.; Uitg. en druk Bieshaar & Zoon, Rotterdam
 1242. Watersnood van 1916, Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk, boerderij van de familie Huiberts tijdens de Watersnood van 1916. Tekst bij de foto: In het overstroomde gebied van Noord-Holland. Met inspanning en volharding is men aan het werk, om de wateren, die in januari zoovele van onze vruchtbare polders en akkers overweldigd hebben, te verdrijven en nu geleidelijk de gronden weer droog worden, komen des te meer de vreeselijke verwoestingen aan het licht, die de ramp aangericht heeft. Een boerderij, op punt van bezwijken.; Vereenigde Foto-bureaux, A'dam
 1243. Watersnood van 1916, Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk tijdens de Watersnood van 1916. Tekst bij de foto: In het overstroomde gebied van Noord-Holland. Met inspanning en volharding is men aan het werk, om de wateren, die in januari zoovele van onze vruchtbare polders en akkers overweldigd hebben, te verdrijven en nu geleidelijk de gronden weer droog worden, komen des te meer de vreeselijke verwoestingen aan het licht, die de ramp aangericht heeft. Een grote hofstede bij Broek in Waterland, waarvan de helft is weggespoeld. Zie ook object # 2383, daar staat het water nog heel hoog.; Vereenigde Foto-bureaux, A'dam
 1244. Watersnood van 1916, Broekervaart/Havenrak Broek in Waterland; Broekermeerdijk tijdens de Watersnood van 1916. Op de ansicht staat Minister Lely te Monnickendam, het is overduidelijk Broek in Waterland met op de achtergrond het Havenrak en rechts Broekermeerdijk 21.; Uitg. en druk Bieshaar & Zoon, Rotterdam
 1245. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk met twee molens, ingekleurd.; Weenink & Snel, Den Haag
 1246. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 8, 10 en 12.; A.P. Bruigom
 1247. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 14. David, Chris en Neel Tinkelenberg voor de timmerwerkplaats; Onbekend
 1248. Keerngouw 16, Broek in Waterland; Keerngouw, Meisje voor de kruiwagen is mijn oma Janna Neeltje Tinkelenberg. 03-08-1901 e.v Thomas Houtman. Janna overleed 30-12-1988. Meisje staand is Neeltje-Nelly Tinkelenberg -01-01-1908 e.v Jacob de Boer. Tante Neel overleed 30-09-2003. In de kruiwagen Ome Cris , Christiaan Tinkelenberg en z,n tweelingbroer David. 04-11-1910. David overleed 01-07-1945. Ome Chris overleed 20-02-1979. David is getrouwd geweest met Aagje Worp, uit dit huwelijk 1 zoon; Joop Tinkelenberg, Joop leeft nog en woont in Amsterdam. Aldus Sylvana Karanélan.; Onbekend
 1249. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, achterzijde timmerwinkel Tinkelenberg; Onbekend
 1250. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 5, boerderij Uitentuis, kerktoren, Keerngouw 3, bakker Molenaar en Keerngouw 2; E.H. Stöve
 1251. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 5, boerderij Uitentuis, later Goedmaat en Keerngouw 3, bakker Molenaar; E.H. Stöve
 1252. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 5, boerderij Goedmaat en Keerngouw 3, links Keerngouw 8; A.P. Bruigom
 1253. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 5, boerderij Goedmaat, rechts daarvan zomerhuis van Molenaar. Links Keerngouw 16 en 18. Genomen vanaf het dak van Het Broeker Huis, Leeteinde 16 met daarachter de diaconietuinen (Weeshuistuinen of volkstuinen); Onbekend
 1254. Keerngouw, Broek in Waterland; Links Keerngouw 8, fam. J.P. Mars en stal van Jaap Molenaar achter Keerngouw 3.; A.P. Bruigom
 1255. Keerngouw, Broek in Waterland; Fam. Molenaar voor Keerngouw 3; Onbekend
 1256. Keerngouw, Broek in Waterland; Luchtfoto op de voorgrond de kerk; toren in de steigers. Daarachter daken van huizen van Kerkplein 8 en 9. Rechts loopt de Keerngouw naar boven met links no. 1, 3 en 5, helemaal rechts no. 8 t/m 20. Links de weeshuistuinen (volkstuinen).; LFN
 1257. Overlekergouw, Broek in Waterland; De Leek; ten Noorden van Broek in Waterland. Foto uit een tijdschrift.; Onbekend
 1258. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde vanaf de Pelserbrug. Zuideinde 3, 4 en 6 en 10. Met stilletjes (Kakhuis, Latrine, Pleetje, Wc) boven de sloot. (Zie ook objectno. 1458) links voor de boerderij van Schreuder (vaarboerderij). Een melkjol voor twee roeiers. Freek ging altijd met zijn zuster Pietje de koeien melken. Zij konden heel hard roeien.; E.H. Stöve
 1259. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde vanaf de Pelserbrug. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 64. Gezicht vanaf de Pelserbrug naar het oosten. Helemaal links wordt de mest van de boerderij (nr.3) van Schreuder in een praam gereden. Daarnaast de stal (nr.4) van Cornelis Pronk en vervolgens, iets verscholen, het belendende huis (nr. 6) met aan het water een vervallen schuur, waarin een zeer arm gezin huist. De tweede schuur (nr. 10) is van timmerman Chris Hellings. Omstr. 1905; N.J. Boon
 1260. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde vanaf de Pelserbrug. Met links een hooiberg, met verscheidene stilletjes (Kakhuis, Latrine, Pleetje, Wc) boven de sloot. Links Zuideinde en rechts Eilandweg achterkant huizen aan het water. Een hooiklamp van boerderij Eilandweg 5. Tien ansichtkaarten (onbeschreven) van Broek en Zuiderwoude uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. Rümke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.; P. Heijloo (uitgever)
 1261. Molengouw, Broek in Waterland; Ansichtkaart Molengouw met een roeiboot. De Molengouw heette indertijd Zuideinde.; J.C. Posch & Zn. (uitgever)
 1262. Watersnood van 1916, Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde achter Jan Bierdrager tijdens de watersnood van 1916, op de achtergrond zijn de afgebroken huisjes aan de Jaagweg te zien.; Onbekend
 1263. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde in de winter met prachtig berijpte bomen. Links is Zuideinde 10 te zien. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 148. Vooral in de winter, als de bomen berijpt zijn en op de bevroren vaarten druk chaats wordt gereden, dan is het Zuideinde boeiend. Hier staan we in de bocht van de weg. Markant zijn in dit seizoen de, door huizen en hekken gevormde weg-wanden, met af en toe een verrassend uitzicht op het wijde land. Links in de bocht het huis van timmerman Haringhuizen met zolderluik (nr. 10); daar tegenover het huisje Zuideinde 13 van Kees Zonneveld en rechts op de achtergrond de woning van Jan Bierdrager.; E.H. Stöve
 1264. Watersnood van 1916, Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 10 en 8. Op 22 mei 1916 bracht Koningin Wilhelmina en prins Hendrik een tweede bezoek aan Broek in Waterland i.v.m. de Watersnood op 13/14 januari 1916.; Onbekend
 1265. Zuideinde, Broek in Waterland; Zes foto's van Zuideinde 4 voor de restauratie. Het zijn fotocopiën van foto's. Vroeger boerderijtje van Honingh, later bewoond door Adam Terpstra.; Onbekend
 1266. Broekermeer, Broek in Waterland; Gezicht vanuit de Broekermeer op de trambaan, links de huizen langs de Broekrmeerdijk, rechts de Eilandweg en het Zuideinde. Het eerste stuk land links, bij het binnenkomen van de Broekermeer is van 1927 t/m 1984 (tot de ruilverkaveling) in gebruik geweest van de familie Spaans.; P. Beunder
 1267. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 10 en 13. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 146/147. In het land, aan de oostzijde van de weg hebben we een goed overzicht van het resterende del van het Zuideinde. Geheel links van de weg, naast het lage huisje met puntdak, waar baker de Weduwe Bierdrager woont, het huis nr. 10 van Haringhuizen. Verderop de boerderij van Jaap Groot op nr. 8 en 6. Daarnaast de boerderij van Jaap Groot op nr. 4, waarvan het hoge schilddak van de kaakberg (kapberg, hooiberg) zichtbaar is. Tenslotte de punt de punt van de stelp (stolp) van boederij Zuidwijk op de hoek van het Eiland. Aan ňnze kant van de weg, helemal rechts, het huisje van Jan Bierdrager, die tezamen met Hein Wiedemeijer de motorboot "De Goede Verwachting" heeft, die onder meer op Amsterdam vaart. Ongeveer in het midden van de foto het huisje met schilddak van Kees Zonneveld, arbeider op de boerderij van Anthonie de Boer Jac.zn. Jan Bierdrager had later tot zijn doodin 1955 in zijn huisje een miniwinkeltje van kruidenierswaren. Het huisje verdween in 1957, terwijl het huisje van Zonneveld eind februari 1972 gesloopt werd. Op de foto is goed te zien dat de voorschotten van Zuideinde 6 en 8 in die tijd anders waren ingedeeld. De ertsgenoemde boerderij werd in 1969 wegens bouwvalligheid geheel nieuw opgebouwd. Het huis op nr. 8 heeft door de tijd in de voorgevel 3 ramen gekregen, waardoor de deur in het midden helaas kwam te vervallen.; E.H. Stöve
 1268. Zuideinde, Broek in Waterland; Drie foto's van Zuideinde 24 van voorkant en achterkant; A. P. Bruigom
 1269. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 22 Nog steeds bewoond door een Prijs.; A. P. Bruigom
 1270. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 22. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 134/135. Even voor de hoge brug ontmoeten we Hendrik du Gardijn met vrouw en kinderen. Du Gardijn is kachelsmid, rijwielhersteller en klompenverkoper. Het huis (Zuideinde 22), heeft reeds een stenen voorgevel, maar nog de oorspronkelijk getrapte zijweeg. Boven de winkeldeur "hangt de klomp uit". Op het geëmailleerde blauwe bord met witte letters lezen we: Bonds Rijwielhersteller, hetgeen aanduidt dat Du Gardijn door de A.N.W.B. erkend is. Links op de achtergrond het huis Zuideinde 24, waar Sijmen Honingh woont. Het ijzeren spijltjeshek rechts is van het huis nr. 20, van melkboer Sijmen Schreuder. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Ook Dugardijn was čn kachel- čn hoefsmid. In mijn scholtijd werd het voorpand van de winkel vernieuwd, het smeedwerk aan de deur had hij zelf gemaakt en wij gingen met de Dugardijntjes (Anne en Henriet, Anne zat in mijn klas) naar het mooie werk van Pa. Ze verkochten ook huishoudelijke artikelen, dingen als teilen, oliekannen e.d. De smederij was achteraan. Links woonde Sijmen Honingh. Tegenover dit huis stond een mooi landhek. Het land heette "het land van Stapel". Stapel was boer geweest. Hij was aan de alcohol verslaafd en arm geworden. Woonde later in een klein huis aan de Jaagweg. Hij had twee kinderen Antje werd onderwijzeres. Rikus musicus. Deze was net als zijn vader aan de drank verslaafd, reden waardoor hij niet verder kwam dan organist van de kerk en directeur van het fanfarecorps en corpsen in de buurt. Zijn begaafdheid was vrij groot, hij gaf ook pianolessen.; E.H. Stöve
 1271. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 22,20,18. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 144/145. We keren weer om en zien het Zuideinde nu van de andere kant: het is toch een mooi buurtje met zijn hoog geboomte en de houten en ijzeren hekken. Helemaal links kunnen we nog net de hoek zien van het huis van Sijmen Honingh. Daarachter, door een pad gescheiden van het inpandige, en dus niet zichtbare pand nr. 22, het huis van Sijmen Schreuder, Zuideinde 20. Achter de lantaarnpaal het graanpakhuis van Daan Mulder (nr. 18) en in de bocht, voorbij het geboomte het huis van Jacob Haringhuizen. Hij is timmerman en heeft zijn zaak in 1903 overgenomen van timmerman Hellings. Op het door een houten hek omsloten erf rechts is vaag het kleine huisje van Kees Zonneveld op nr. 13 te zien. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker (1889-1976): Achter Sijmens Honingh, ook op nr. 20, woonde "de fijne Piet Prijs". Sijmen Schreuder woonde verderop in het Zuideind waar later Roele woond. Haringhuizen nam ook de "helling" van Willem en Huug v.d. Linden (verderop in 't Zuideinde) over.; E.H. Stöve
 1272. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde rechts no. 15, slagerij Kroonenburg. Nr. 13 wordt vernieuwd. Links no. 10, 8 en 6.; A.P. Bruigom
 1273. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 5, de smederij van Voeteling. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 132/133. Links op nr. 5 is de wagenmakerij van Voeteling, die, behalve wagens, blijkbaar ook wel eens een kar of ar onder handen heeft. Bij de wrkplaats is de baas met vrouw en knechts bereid om even voor de fotograaf te poseren. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Het komt mij voor dat de smid niet Voeteling is. De smederij brandde af. Later was er een smid de Jager, daarna Berteling. Er was een wagenmakerij en ook een gelegenheid om paarden te beslaan (travaille), dit meer naar het slootje toe, tussen dit pand en het huisje van Gerrit de Wit, de groentenboer (later van Jan Bierdrager). Ik zou denken (kan me vergissen) smid de Jager met vrouw en knecht Berteling. Vanaf 1913: Smederij en wagenmakerij Krook en Bertelink, Zuideinde 5 en 7. In 1913 is de smederij met woning overgenomen door J. Krook wz. J.J. Bertelink was gekomen als wagenmaker. Toen werden de werkzaamheden: paarden beslaan, landbouwwerktuigen repareren, kacheltijd, waterleidingen en elektrische installaties.; E.H. Stöve
 1274. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 5, de smederij van Voeteling. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 132/133. Links op nr. 5 is de wagenmakerij van Voeteling, die, behalve wagens, blijkbaar ook wel eens een kar of ar onder handen heeft. Bij de werkplaats is de baas met vrouw en knechts bereid om even voor de fotograaf te poseren. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Het komt mij voor dat de smid niet Voeteling is. De smedrij brandde af. Later was er een smid de Jager, daarna Berteling. Er was een wagenmakerij en ook een gelegenheid om paarden te beslaan (travaille), dit meer naar het slootje toe, tussen dit pand en het huisje van Gerrit de Wit, de groentenboer (later van Jan Bierdrager). Op deze foto bij de ar staan achter Jan Hofman, zoon van de boer Jarrie Hofman (boerderij naast de smederij). Voor hem staan Gerrit Lodder en naast deze Freek Groot, zoon van Jaap Groot, knecht Berteling. Links smid de Jager.; E.H. Stöve
 1275. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde en optocht. Onafhankelijksfeesten in 1913?; E.H. Stöve
 1276. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde aan het water.; Lichtdr. J.M. Schalekamp, Buiksloot
 1277. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde in de winter met ijs en schaatsenrijden. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 150/151: Wij binden de schaatsen onder bij de Lange Brug, die over de vaart aan de zuid-west kant van het Zuideinde ligt. We treffen het, want er begint net een hardrijderij. Een groot aantal dames en heren op de schaats is in afwachting van het startsein. De baan is geveegd en de baanveger neemt even z'n gemak. Bij de start is een geďmproviseerde tent geplaatst, waar aller aandacht op gericht is. Op de voorgrond zijn twee heren van het comité, met hoge hoed en bolhoed in geanimeerd gesprek met een dame. Op de grote slee een hengselmand met mogelijk de prijzen. Het bord links bij de afsplitsing naar de ringvaart van de Broekermeer geeft aan dat rijders, die uit de richting Zuiderwoude komen, recht door moeten rijden; "IJ.H.N. Broek in Waterland, richting M'dam-Marken". Het stenen huis met de gebroken kap is Zuideinde 16. Het aan de overkant van de vaart gelegen huisje op het Eiland (uit 1902) wordt bewoond door Kreel Honingh.; E.H. Stöve
 1278. Molengouw, Broek in Waterland; Molengouw aan het water, indertijd heette Molengouw Zuideinde. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 142/143: Op de brug staande hebben we een wijds gezicht op de vaart die in de richting Zuiderwoude loopt. Links aan de vaart de schuren van de scheepswerf van Wilem van der Linde (Molengouw 10). Naast de boenwal, helemaal links, staat broederlijk het "huisje" boven de vaart, hetgeen voor het boenen van de melkemmers geen bezwaar is! Achter de koeboot een boerderij met kaakberg (kapberg, hooiberg) en verderop de "amerikaanse" graanmolen van Prijs. Rechts, belendend aan de vaart die op de topografische kaart uit 1849 als "Lange Vonder" wordt aangegeven, het land van de polder "200 Deimt". Op de achtergrond de boerderijen van Kees de Waal en Maarten Pronk. Op het erf van de eerstgenoemde boerderij Molengouw 46, die in 1874 werd gebouwd, stond voorheen een korenmolen. Balken van deze molen werden gebruikt voor de constructie van de stelp (stolp). Het water bij de korenmolen werd - blijkens een achttiende eeuwse kaart- 't Molengat genoemd. Beide boerderijen staan aan het einde van de Molengouw, vanwaar een voetpad leidt naar de Buitenweerdergouw. Het overzetveer van Gerrit Oud "bij den draai"(dat wil zeggen daar waar de trekvaart een bocht vertoont) verbindt het voetpad met de Buitenweerdergouw, die naar het meertje De Leek voert. Voordien passeerde men de vaart via een houten ophaalbrug. In 1934 werd de Molengouw doorgetrokken naar Zuiderwoude (Burg. Peerebomweg). Het pontje werd in de dertiger jaren opgeheven bij gelegenheid van de verbreding van de rijweg. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Vroeger was er geen "overzet" bij Gerrit Oud maar een ophaalbrug. Hij was de brugwachter. Over de brug een pad dat voerde naar "'t Hopje" (later klein Atjeh) waar boer Balk woonde. Aan 't eind van het Zuideinde = Molengouw was nog een boerderij van Cornelis de Oude. Daarnaast een arbeidershuisje van van Zanen (Zaanen?). vňňr de boerderij nog een klein huisje van Bram Schreuder. Na de boerderij van Sijmen Schreuder hield de bestrating op. Hier huurde Teun Morees een huisje. Na hem kwam een huis waar Breek, broer van Hannes woonde, daarna kwam de malerij van Prijs, dan (meen ik Bram Schreuder).; E.H. Stöve
 1279. Molengouw en Zuideinde, Broek in Waterland; Molengouw en Zuideinde aan het water.; A.P. Bruigom
 1280. Molengouw en Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde aan het water. Foto uit een tijdschrift met volgende tekst: Een schilderachtig plekje in Noord-Holland, dat vooral 's zomers door vele vreemdelingen wordt bezocht. Het Dee te Broek in Waterland (dit is dus niet het Dee). Dit dorp, vermaard om zijn bekoorlijke ligging aan een kom of binnenhaven, is van ouds bekend om zijn buitengewone zindelijkheid; door de uitgebreide zeehandel ging in vorige eeuwen Broek voor het rijkste Noord-Hollands dorp door en werden daaromtrent wonderen in het buitenland verteld.; Photo Dorhout
 1281. Wagengouw, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 140/141. De lange Brug, die al op het kadastrale minuutplan uit 1832 voorkomt, is een houten verhoogd brug, die de met hooi beladen pramen ongehinderd laat passeren. Het middenpad is met latten betimmerd, opdat man en paard niet zullen uitglijden. Het bord geeft aan "STAPVOETS RIJDEN", een waarschuwing opdat de brug niet in galop (waarschijnlijk in draf) genomen zal worden! Links van de brug tussen het dicht geboomte de kaakberg (kapberg, hooiberg) van de , aan het einde van het Zuideinde gelegen boerderij van Piet Prijs. Het dakvlak met twee pinakels is aan één zijde doorgetrokken. Boer Prijs treedt ook op als voorganger in het gereformeerde kerkje aan het Nieuwland. Deze mooie brug, die door zijn doorzichtige vorm zo goed bij het landschap paste, werd in 1919 helaas vervangen door het huidige stenen bouwsel. Blijkens opschrift van de in de brug gemetselde "eerste steen" werd de brug op 25 oktober van dat jaar ingewijd door Burgemeester de Geus. Het huisje Wagengouw 1 is nog aanwezig; de boerderij van Piet Prijs, die ongeveer op de plaats stond van Zuideinde 30 is helaas verdwenen. 2012: De stenen brug is in 1985 gesloopt en vervangen door een "nieuwe" Lange Brug van hout.; E.H. Stöve
 1282. Zuideinde Molengouw, Broek in Waterland; Het Zuideinde met de smalle klinkerweg.; E.H. Stöve
 1283. Watersnood van 1916, Zuideinde, Broek in Waterland; Het Zuideinde in de Watersnood van 1916. Op de ansichtkaart staat "In Landsmeer", maar het is duidelijk het Zuideinde te Broek in Waterland.; Uitg. en druk Bieshaar & Zoon, Rotterdam
 1284. Molengouw, Broek in Waterland; Links Molengouw 28 (inmiddels gesloopt). De molen hoort bij Molengouw 24; Een zogenaamde Amerikaans Windmotor dreef de molenstenen aan. Deze Amerikaanse molens kwamen begin 1900 in Nederland. Deze molen is gebouwd tussen 21 oktober 1900 en half november 1900 door M.R. Jurrjens te Haarlemmermeer voor Piet Prijs Jzn, koopman in fourage. Zie: Historische kranten. Indertijd heette de Molengouw Zuideinde. Molengouw 26/26a stond er destijds nog niet.; Lichtdr. J.M. Schalekamp, Buiksloot
 1285. Wagengouw, Broek in Waterland; Familie Posch, in dienst van Stöve, rondom hun huis Wagengouw 2/4 in vijf foto's. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 316/137: Aan de andere kant van de hoge brug, sinds mensenheugenis als "De Lange Brug" aangeduid, staat het huis van Klaas Posch. De hele familie komt even poseren. Het houten huis met schilddak, voorzien van twee pinakels en buitenwanden van rabatdelen, zesruiters en grote dakkapel met overspringende dakrand, stamt kennelijk uit het eind van de vorige eeuw. Onder de dakkapel de dubbele deur, waarachter de tentwagen van Stöve wordt gestald. We lopen nog even om het huis heen en zien dat hier ook de paarden onderdak hebben. Hooi is er in overvloed en de staldeur staat al open! De Gouw die we bewandelen was eeuwen geleden al bekend als de "Wagenwech", die - vóór de inpoldering van de van de Buiksloter- en de Broekermeer in de zeventiende eeuw - de enige verbinding over land vormde tussen Monnickendam via Broek en Zunderdorp, naar Nieuwendam en zo naar Amsterdam. De Wagengouw loopt bij Broek door de polder met de merkwaardige naam "200 Deimt". Een deimt was een landmaat, omvattend zoveel land als men op één dag kon maaien.; E.H. Stöve
 1286. Wagengouw, Broek in Waterland; Lange Brug tussen Zuideinde en Wagengouw, een schaap in de wei en stilletjes boven de sloot. Wagengouw 1 en daarachter aan de overzijde van de vaart Molengouw 2. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 139. Vanaf het erf van Klaas Posch hebben we een mooi gezicht op de Lange Brug. Rechts van de brug, aan de vaart het huisje van Schuurman (Wagengouw 1). Links daarvan, aan gene zijde van de vaart de huizn aan het begin van de Molengouw. Door de houten brugleuning is nog net het brandspuithuisje te zien. Links van de brug xien we door het hoge geboomte de silhouetten van de huizen aan de Jaagweg. De heer met bolhoed is kennelijk ook aan het fotograferen. (N.B. de heer met bolhoed is de heer E.H. Stöve.) Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Het eerste huis was van Sijmen Tromp, die in Amsterdam ventte met boter en kippen.; E.H. Stöve
 1287. Wagengouw, Broek in Waterland; Lange Brug tussen Zuideinde en Wagengouw. Twee foto's: de één gezien vanaf de Noordzijde (huisje van Posch is nog net te zien) en de andere van de Zuidzijde.; Onbekend
 1288. Molengouw, Broek in Waterland; In de winter met sneeuw de Molengouw vanaf de Jaagweg met klinkerbestrating.; Onbekend
 1289. Molengouw, Broek in Waterland; In de zomer de Molengouw vanaf de Jaagweg. Indertijd heette Molengouw Zuideinde. Tweede van rechts huis fouragehandelaar P. Prijs, derde van rechts zijn schuur. Vierde van rechts vaarboerderijtje Prijs (geen familie).; Onbekend
 1290. Galggouw, Wagengouw, Broek in Waterland; Werkers in de turf in de Volgermeer nabij de Galggouw. Eerst werd de bovenlaag (teelaarde) verwijderd tot de veenlaag, waarna men veen ging baggeren.; W.H. van Oest. fotograaf, Vaartstraat 72, Amsterdam
 1291. Watersnood van 1916, Belmermeer, Broek in Waterland; Belmermeer Watersnood van 1916, verwoeste boerderij van Cor Poolman; Onbekend
 1292. Belmermeer, Broek in Waterland; Belmermeer bruggetje richting Aandammergouw.; onbekend
 1293. Watersnood van 1916, Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg tijdens de watersnood van 1916. Ansichtkaart naar een tekening van J.H. van Mastenbroek. Draaibrug (Zuiderbrug) en Eilandweg 5. Hier het schilderij van Mastenbroek op de site Pierre Stakenburg Fine Arts: Overstroming bij Broek in Waterland; J.H. van Mastenbroek
 1294. Broekermeer, Broek in Waterland; Optocht Bevrijdings feest 5 mei 1959. De "kar" van Kerkplein en Keerngouw. De kar met "Kikkerkoppen" (de Keerngouw was het kikkerend) rijdt op de Broekermeerdijk op de hoogte waar nu de Woudweeren arken liggen. Zie voor namen 2e foto. Wim Spaans, boer op de Keerngouw (boerderij en huis afgebroken t.g.v. burgermanswoningen. Verder fam. Kaper, Goedmaat, Nooij, Pels, de Reus, Verweij en de Wit.; Onbekend
 1295. Leeteinde, Broek in Waterland; Gezicht op Kerk en toren, voormalige school en kosterij. Leeteinde 1; P. Ruijterman
 1296. Broek in Waterland; Openbaar Vervoer. Kaartje van een Bergmanbootje. Route NZH Koffiehuis - Valenweg, A'dam-Noord. Bergmannbootje: overzetbootje van de Fa. Bergmann, Amsterdam, waarmee o.a. een verbinding tussen het Centraal Station en Amsterdam-N onderhouden werd. Oorspronkelijk hadden deze scheepjes ieder een eigen naam, later heetten ze 'Heen en weer' met een volgnummer I t/m VI. Deze scheepjes droegen, vanwege een reclame opschrift voor scheepjeswol, de bijnaam wolscheepjes. Na de opening van de IJtunnel op 30 oktober 1968 reden de bussen in 1969 rechtsstreeks naar het Centraal Station en was het bootje overbodig.; Gemeentelijk vervooer bedrijf Amsterdam
 1297. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde 1, afgebrand op 30 april 1991. Er is een huis in kaakbergvorm terug gebouwd. In 1950 is het oorspronkelijke huis ingekort t.b.v. de verbreding van het Zuideinde.; Onbekend
 1298. Parallelweg, Broek in Waterland; Kapper Wim van Meel, Parallelweg 1 verkocht staatsloten.; Staatsloterij
 1299. Broek in Waterland; Donateurskaart van den heer H. Kool van de Voetbal-Vereniging "Verkregen door Wilskracht" te Broek in Waterland, geldig van 1 october 1921 tot 1 october 1922; J. Holman
 1300. Broek in Waterland; Rouwkaart van Jan Kool overleden op 21 januari 1916 tijdens de watersnood. Hij leed aan tuberculose. Zie krantenartikel en brief in de bijlages. Wim Spaans schrijft: "Op de kaart staat ook de naam van mijn oom C (Kees) Pels, als weduwnaar getrouwd met Nies Spaans. Er waren toen 3 kinderen, Marie, Kees en Harry. De vrouw van C. Pels, W. Kool is ook aan T.B.C. overleden, evenals hun dochter Marie, getrouwd met Wim de Gier en wonende op het gemaal in de Noordmeer. Ook de op de kaart voorkomende A. Kool (broer van Jan), wonende op een klein boerderijtje links over de Stenen Brug (Wagengouw 3) is aan T.B.C. overleden. Veen is toen op de boerderij gekomen."; Onbekend
 1301. Broek in Waterland; Broek in beeld; Een tentoonstelling van kaarten, foto's en schilderijen, die een beeld geven van de historie van Broek, Zuiderwoude en Uitdam. 14 - 31 december 1969. Een beschrijving van de tentoongestelde materialen.; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1302. Broek in Waterland; Geen bovenafdichting Uitnodiging met uitleg voor een bijeenkomst van het Burgercomité Vuilstortplaats Volgermeerpolder te houden op 12 november 1985.; Burgercomité Vuilstortplaats Volgermeerpolder
 1303. Broek in Waterland; Burgerjaarverslag 2010 van de gemeente Waterland. Op pagina 5 een interview met [Jan Maars] en [Dick Broeder] 2 bestuursleden van de Vereniging Oud Broek in Waterland. ; Gemeente Waterland
 1304. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 9/11, kaasmakerij. Tekst folder: Een der meest nezienswaardigheden van Broek in Waterland is de MODELBOERDERIJ en EDAMMER KASMAKERIJ van J. Dekker. In Engels - Duits en Frans. Stempel I. Bruijn, Broek in Waterland; J. Dekker
 1305. Watersnood van 1916, Dorpsstraat, Broek in Waterland,; Dorpsstraat 1, Café Concordia in de Watersnood van 1916. Vanaf links: Mien Wit, Trien Wit, Kees Wit en Gerritje Wit-Mulder. Hier waren ingenieurs ondergebracht en de mannen die de electriciteit kwamen herstellen.; 0nbekend
 1306. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg hoek Hellingweg. Garage Hogetoorn ( 1959 Eilandweg 23; Bouw garage) staat te koop, huisje (nr. 25) wordt gesloopt, laatste bewoners Jan Schoon en Maja Klok.; A. P. Bruigom
 1307. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg 25 is in 1972 afgebroken, achter dit huis was een kolfbaan. Hier woonde de oude Schieveen. Het huis met de klokgevel, links, is in de oorlog (1944?) verloren gegaan door brand, tijdens de strenge winter.De brandweer kon niet blussen omdat er geen brandbijt was gehakt. (Het ijs was ą 35 cm dik). De volgende morgen ging dorpsomroeper Eldert Visser door het dorp met de mededeling dat er bij de huizen brandbijten gehakt moesten worden op straffe van een boete. (Het blad van een gewone ijsbijl was niet lang genoeg om deze dikte te hakken. Men gebruikte ook houwelen. De mannen die dit werk uitvoerden waren met ijs bedekt door het opspattende water dat direct bevroor. ; Schieveen
 1308. Watersnood van 1916, Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg 13 tijdens de Watersnood van 1916. Huis van brugwachter Buis, later van fietsenmaker Wim Buis (zoon?).; Schieveen
 1309. Watersnood van 1916, Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg tijdens de Watersnood van 1916; Schieveen
 1310. Eilandweg, Broek in Waterland; Bouw hefbrug in 1938. Op de voorgrond het Nesje dat dienst ded als bouwplaats. Met de kruiwagen loopt Andries de Ruijg. Op de achtergrond de Eilandweg met van links naar rechts de oude en nieuwe huisnummers: 112 (nr.13); 111 (nr.15/17); 108 (nr. 21) daterend uit ą 1768; 107 (nr. 23) houten halsgevel; 109 (nr.25). Rehts huis met dakkapel (huis van oude Schieveen). Links daarvan huis met klokgevel (achter de betonmolen). Verbrand tijdens de strenge winter in de oorlog (1944?), daar woonde de kolenboer Honingh. Links daarvan garage Hoogetoorn, met melktransport (melkfabriek Hollandia?)' In de eerste oorlogsjaren ('40-'45) en na de oorlog melktransport van bijna alle Broeker boeren, verder had hij twee vrachtauto's en mevr. Hoogetoorn had een taxibedrijf. Links daarvan een stenenhuis met klokgevel, woonhuis van Hogetoorn. Links daarvan woonhuis met daarachter de boerderij van de Waart (deels vaarland). Links daarvan woonhuis van Wim Buis, fietsenmaker.; P. Beunder
 1311. Eilandweg, Broek in Waterland; Boerderij Zuidwijk, Eilandweg 7 voor de restauratie; hoek Zuideinde. Vier foto's. Zie ook: collctienr. 0697.; A. P. Bruigom
 1312. Eilandweg, Broek in Waterland; Pelserbrug in sneeuw en ijs, een stilletje, (Kakhuis, Latrine, Pleetje, Wc) boven de sloot. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 152/153. In de richting van de Pelserbrug is het nog stil op het ijs. De baanvegers moten hier nodig aan de gang! Rechts van de vaart, op het erf van de boerderij Zuid Wijk een grote tas hooi. Helemal rechts op de foto een deel van de boerderij van Cor Schreuder. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Als er goed ijs was was de geliefde tocht van Amsterdammers naar Marken. Het kon dan zéér druk zijn en zelfs vanaf het Havenrak kon men dan een haast aaneengesloten zwarte rij rijders zien. Het gebeurde maar zelden dat het ijs onder de Pelserbrug betrouwbaar was. Bij Cor Schreuder moest worden afgebonden of wel op schaatsen over een gemaakt stroopad gelopen worden tot vóórbij de paardenbrug. Bij Cor Schreuder stond dan iemand om "centen". Dar was een geode fooi. Er werd wel verteld dat b.v. op zondag er een paar "akers"centen gebeurd werden. Bakker Bijl maakte geode zaken met korstjes en taai. Sommige rijders reden over Havenrak - Dee - Ringvaart Noordmeer - Leek naar Monnickendam, bij de ophalbrug stond Thomas Houtman als baanveger. Toen later de IJ.H.N. werd opgericht was men lid, gaf geen centen meer aan de baanvegers en "postjes" kregen een vast bedrag, voor de één winst, voor de ander verlies. De baanvegers waren natuurlijk allen zeer arme mensen.; E.H. Stöve
 1313. Eilandweg, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 154/155. De baanvegers hebben hun taak volbracht: het ijs is in bezit genomen door schaatsliefhebbers. Met de roep: "Leg 'r es ân. Hete melk en kouwe jan", lokken de eigenaars van de "koek- en soopjestenten (zopie) de schaatsers. De Pelserbrug is een geliefd rustpunt voor hen die op doortocht zijn. "Vaak reed men naar Zuiderwoude, of naar 't Schouw; sommigen reden op één dag de zeven Noord-Hollandse steden rond, of maakten een tochtje naar Marken. De soopjestenten met een tafel met banken zijn improvisorisch met zeilen afgeschut tegen de wind. Er is op dit moment gezellige drukte: de baken zijn druk bezet ( Johan Stöve wuift naar zijn broer, de fotograaf) en de jonge garde neemt genoegen met een kogelflesje. Opmerkelijk is de hoge lantaarnpaal bij de brug, die afwijkt van het gewone Broeker type. Links een deel van Eilandweg nr. 9. Achter de brug de daken van de huizen aan de Laan. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: In mijn jeugd werd vrijwel nooit naar het Schouw gereden: het ijs werd vrijwel steeds open gehouden door de ijsbreker van Siep de Bert, die soms één of tweemaal 's nachts heen en weer ging om voor de melkboeren de vaart open te houden. Als wij op 't Havenrak reden was het grappig dichtbij de varende boot te staan.; E.H. Stöve
 1314. Belmermeer met watermolen, Broek in Waterland; Belmermeer met watermolen, een achtkantige binnenkruier. In 1889 afgebrand en binnen het halfjaar (1890) weer opgebouwd. Op de achtergrond een boerderij met kaakberg (kapberg of hooiberg) en een boerderij van de familie Poolman
 1315. Eilandweg, Broek in Waterland; Een hokje bij het tramstation Broek in Waterland,aan de overkant de Jaagweg. Thomas C. Lof schrijft: Ik vermoed dat het gebouwtje het tijdelijk optrekje was van de agent van de NHT voor verkoop van tramkaartjes (bij hem goedkoper dan in de tram) en voor het aannemen/afgeven van goederen. Dit optrekje werd gebouwd toen na Thomas Bijl sr. er geen andere bewoner van zijn woonhuis/koffijhuis het agentschap wilde overnemen. Datering: ofwel na 1906 (invoering drankenwet, waardoor het woonhuis/koffijhuis van Thomas Bijl sr niet meer kon worden gebruikt als wachtlokaal voor tram waardoor een abri moest worden gebouwd); of rond 1914, het tijdelijke optrekje (dat er maar een jaar gestaan schijnt te hebben) voor de toen aangestelde agent, die niet in het woonhuis/koffijhuis woonde. ; E.H. Stöve
 1316. Eilandweg, Broek in Waterland; De winkel van bakker Bijl op de hoek Eilandweg (nr. 5) - Zuideinde. Reclame van Droste.; P. Beunder
 1317. Eilandweg, Broek in Waterland; De winkel van bakker Bijl na de verbouwing met grote etalage op de hoek Eilandweg (nr. 5) - Zuideinde. Reclame voor Bensdorp en Funko's roggebrood. Bij de fiets staat Veltrop en het wit gekleed is Hulleman. Thomas Lof schrijft: Foto uit de 1e helft van de jaren 20 of eerder. Mijn opa (Thomas Bijl) bij de bakkerskar, in de deuropening mijn oma Catharina Kwantes-Bijl Wim Spaans schrijft: "Ik herinner me dat ik voor de oorlog als kind tegen Sinterklaas in de grote etalage bij bakker Bijl ging kijken naar de mooie, kunstige bakkersprodukten. De bakkers Bijl en van der Vegte (Havenrak) hadden in een kamer in hun huis ook nog een tael waarop gebak, marsepein en chocolade stond uitgetald voor de Sinterklaas verkoop. Alles zelf gemaakt.; P. Beunder
 1318. Eilandweg, Broek in Waterland; De bakkerij van bakker Bijl op de hoek Eilandweg (nr. 5) - Zuideinde. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: Tom Schilder, kleinzoon van Thomas Bijl en Catharina Kwantes, schreef ons: " Links op de foto staan Thomas Bijl Jz (zoon van Jan Bijl) met zijn vrouw Aafje Groot. Rechts op de foto staan Thomas Bijl Sr (zoon van Thomas Bijl Jz) met zijn vrouw Christina Huibertha Voogd. Hun beide kinderen zijn Thomas Bijl Jr en Janny Bijl. Zowel Thomas Bijl Sr als Thomas Bijl Jr waren bakker van beroep. Thomas Bijl Jz was meester schilder, later caféhouder en beheerder van het tramcafé. Hij kocht de bakkerij op 21 september 1881 tijdens een openbare verkoop in herberg de Zwaan van Jan Alberts zoon Bakker. Catharina Kwantes was in die tijd nog niet in beeld. Ik kom tot deze conclusie aan de hand van de akte van verkoop en koop welke in mijn bezit zijn. " Omstr. 1897. Achterop foto: Thomas Bijl sr. 1867 - 1918 getrouwd met Christine Voogd Thomas Bijl jr. 1891 - 1975 getrouwd met Catharine Kwantes; Onbekend
 1319. Eilandweg, Broek in Waterland; Brugwachter Buijs van de paardenbrug (Zuiderbrug) tussen Jaagweg en Eilandweg. Op achtergrond Jaagweg 1 links, foto uit een krant; Onbekend
 1320. Eilandweg, Broek in Waterland; Paardenbrug (Zuiderbrug) tussen Jaagweg en Eilandweg. De slagbom is neer.; P. Beunder
 1321. Eilandweg, Broek in Waterland; Gezicht vanaf de draaibrug (paardenbrug) richting Broekermeer. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 116/117. In het midden van de trekvaart in zijn jol Johan Stöve, de broer van onze fotograaf. Rechts de achtererven van de huizen op de Laan met melkjollen, een gemak (Stilletje, (Kakhuis, Latrine, Pleetje, Wc) en andere bouwsels. Op de achtergrond weer de beboomde Broekmeerdijk. De Broeker- en Monnickendammer trekvaart, gegraven in resp. 1627 en 1632, verbindt het Noordhollands kanaal met Monnickendam. In Broek, ongeveer op de helft, is de draaibrug - de eerder genoemde "paardebrug"- een geducht obstakel! Deze "paardebrug" werd bij de aanleg van de nieuwe verkeersweg (provinciale weg), vervangen door een houten, verhoogde "Kippebrug"of "kluft". Het verkeer van het Zuideinde naar de kom van het dorp had blijkbaar geen behoeft meer aan een rechtsstreekse verbinding. In 1955 werd de verhoogde brug vervangen door de huidige ophaalbrug, de Zuiderbrug, een initiatief van burgemeester P.Ph. Paul.; E.H. Stöve
 1322. Eilandweg, Broek in Waterland; Gezicht vanaf de draaibrug (paardenbrug) richting Broekermeer. Rechts de tuin van Stöve. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 114/115. Bij de geopende brug aangekomen zien we dat de stoomboot de "salonboot nr. 5" is. Helemaal links de Pelserbrug met aanlegsteiger, de aanlegplaats van o.a. de melkboot naar Amsterdam. Links op de achtergrond, naast het huis op het Eiland is het begin van de Broekrmeerdijk te zien, die met hoge bomen is beplant. Rechts de tuin van Stöve.; E.H. Stöve
 1323. Eilandweg, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 114/115. Even later passeert de boot de draaibrug (Zuiderbrug), die bediend wordt door de vrouw van bruggewachter Klaas Buys (Buijs). De "vreemdelingen" zijn gezellig onder het tentzeil gezeten. Over de brug de bakkerswinkel op de hoek van het Zuideinde. Achter de bomenrij gaat het tramstation schuil. De Havenstoombootdienst te Amsterdam onderhoudt van April tot October éénmaal, en van 1 Juni tot 15 September tweemaal per dag een dienst per "stoomjacht" van steiger nr. 9 aan de De Ruyterkade naar Broek, Monnickendam, Volendam en Marken en weer terug. Om vergissingen uit te sluiten staat in de dienstregeling vermeld: "Please note the two white Stripes round the funnels". De firma Zur Mühlen & Co. exploiteert sinds 1878 in Amsterdam al een 'water-omnibusdienst" met tochten door geheel Amsterdam. In 1884 vonden op zon- en feestdagen ook al uitstapjes naar Marken plaats, voor zegge één gulden, heen en terug (kinderen half eld).; E.H. Stöve
 1324. Eilandweg, Broek in Waterland; Aangemeerd aan de Jaagweg ligt de melkboot "Antonette" vol met vrouwen en meisjes die een dagje uit gaan. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 116/117. Van de gesloten draaibrug zien we rechts dat aan de aanlegsteiger een boot met jonge dames is gemeerd. Zij zijn kennelijk op een feestelijke tocht, mogelijk een schoolreisje.; E.H. Stöve
 1325. Eilandweg, Broek in Waterland; Aangemeerd aan de Jaagweg ligt de melkboot "Antonette" met melkbussen en melkboeren. Met deze stoomboot van A. de Best varen ze naar de De Ruyterkade in Amsterdam, om vandaar uit hun melk uit te venten in de stad.; E.H. Stöve
 1326. Onafhankelijkheidsfeesten te Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten te Broek in Waterland, een met een zwaan versierde koeboot vaart door de geopende paardenbrug (Zuiderbrug).; E.H. Stöve
 1327. Eilandweg, Broek in Waterland; Links de Eilandweg met schepen voor de wal, op de achtergrond de Broekermeerdijk. Het is dooiweer, het ijs en de sneeuw beginnen te smelten. Rechts de achtererven aan de Laan met jollen.; E.H. Stöve
 1328. Eilandweg, Broek in Waterland; Links de Eilandweg met schepen en de melkstoomboot voor de wal, op de achtergrond de Broekermeerdijk. Het is dooiweer, het ijs en de sneeuw beginnen te smelten.; E.H. Stöve
 1329. Eilandweg, Broek in Waterland; Links de Eilandweg(nr. 3, 5 en 7) met het tramstation. Bij bakker Bijl komt net de stoomtram aan. Daarachter het dak van boerderij Zuidwijk. Linksachter het tramstation een boerderij, op die plaats is nu de Corn. Roelestraat. Op de achtergrond de Broekermeerdijk en rechts de Jaagweg. De draaibrug, Paardebrug, is dicht. Er ligt ijs in de vaart. (Zuiderbrug) Thomas Lof schrijft: Beide panden zijn gebouwd door leden van de fam Bijl (timmerlieden, schilders) onder regie van Thomas Bijl sr. De verwantschap tussen woonhuis/koffijhuis van Thomas Bijl sr uit 1888 en de bakkerij/woonhuis/winkel van Thomas Bijl jr uit 1889 is opmerkelijk!; E.H. Stöve
 1330. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 32 en 34a met nog grote bomen op het erf.; A. P. Bruigom
 1331. Roomeinde, Broek in Waterland; De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. Arnhem 1974. 335. Boerderij te Broek in Waterland (1936), voorbeeld van een Hooihuisboerderij, waarbij woning en stal, waarschijnlijk door twee bouwperioden, apart zijn uitgedrukt. Zowel tegen het hooihui als tegen de stal is nog een boet gebouwd. Roomeine 17; voormalige eigenaar Jan van den Berg.; L. Brandts Buys
 1332. Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee, met achterkant Roomeinde vanaf links: 28, 30 en 32, de Kerkhofbrug en rechts achter de bomen van het Leeteinde nr. 5; Nico Verhoeven
 1333. Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee, met achterkant Roomeinde vanaf links: nr. 2, 6, 8, 10 en 14; rechts Leeteinde 1; Nico Verhoeven
 1334. Roomeinde, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 58/59. We komen nu op het Roomeinde, een gezellige straat, die met een bocht langs Het Dee loopt. Rechts zien we het huis van manufacturuer Kees de Ruyg (Ruijg), dat ietwat bescheiden is uitgevallen doordat het gebouwd moest worden op het kleine, naar de brug toegespitste stukje grond. De stijl is duidelijk van eindnegentiende eeuws fatsoen met zijn boogvormige bovenkozijnen, dakkapel met uitgezaagde versiering en weeg van rabatdelen, d.w.z. planken die niet over elkaar vallen ("getrapte"weeg) maar met messing en groef in elkaar passen. Haast tegen het huis aangebouwd is de houten turfschuur, met getrapte weeg, van bakker Medemblik. Het erf is door een geschoren heg van de straat gescheiden. Vlak voor het bruggetje over de sloot, die vanaf de Woudweeren (het land ten zuiden van het dorp) naar Het Dee loopt, is nog net de bakkerij annex woonhuis te zien (Roomeinde 6). Zowel Roomeinde als Leeteinde werden vroeger doorsneden door 6 slootjes, alle met bruggetjes. Links, naast het zijpad van het huis Roomeinde 1, het ijzeren hek van het schoolplein. De school werd, blijkens de ingemetselde steen, in 1883 gebouwd; ook het hek stamt uit die tijd. Voordien werd de Broeker jeugd onderwezen in de in 1826 gebouwde school, die in 1883 als gemeentehuis in gebruik werd genomen. Nog vroeger was het in Broek mogelijk om dorpsbestuur en school in één pand onder te brengen, nl. in de tegen de kerk aangebouwde, huidige kosterij. Links op de achtergrond de huizen van Roomeinde 13/17 en 15. Het laatst genoemde pand is een boerderij. Vermeldingswaard is nog dat op de plaats van het schoolplein in de achttiende eeuw de beroemde Neeltje Pater (met één a!) woonde. Het ijzeren schoolpleinhek werd in 1967 vervangen door het huidige houten spijltjeshek. Het huis nr. 15, waarin tot 1911 Jan van den Berg boerde, werd in 1965 grondig vernieuwd. De bakkerij, die na Klaas Medemblik door Piet van der Boom werd gedreven, is wegens bouwvalligheid in 1959 afgebroken en vervangen door het huidige stenen huis; ook de turfschuur werd vernieuwd en doet thans dienst als schilders-atelier. De gevelindeling van Roomeinde 1 is door de tijd gewijzigd; de monumentale dakkapel, die in de loop der jaren zijn versiering had verloren, werd in 1971 echter weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Op het erf van bakker Medemblik lag vóór de schuur altijd een enorm grote hoop takkenbossen voor de bakkerij.; E.H. Stöve
 1335. Roomeinde, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 62/63. Aan het einde van het Roomeinde ligt tussen het huis nr. 41 en het Kerkhof het kerkhofpad. Rechts het hoge geboomte van het kerkhof en de geschoren heg. Links het begroeide erf van Roomeinde 41, waar de Broeker doodgraver Jan Warning woont. Over de sloot, die naar Het Dee voert, een loopplank met één leuning. Tussen de bomen het "walhuis" , waarin gewassen en geboend wordt door Wim Leeuwerik, die daar ook woont. Zij helpt een aantal vrouwen in Broek met de was. Op het zware afdruiptafeltje - dat ook berekend is op een grote wastobbe - staat de gegalvaniseerde emmer, waarin Wim de was aan het spoelen of "doorhalen"is. Het werk vindt plaats vóór de open deur van het boenhok, dat met een hangslot van buiten kan worden afgesloten. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Men mocht in mijn jeugd alleen op het kerkhof komen langs dit paadje. Het grote hek was uit piëteit omgeven, werd alleen gebruikt bij begrafenissen. In mijn tijd bestond de familie Warning uit Warning en twee zusters Mietje en Trijntje en als nichtje Wim Leeuwerik. Alle drie deze vrouwen hadden een grote bochel. Wim ging uit werken en waste aan haar huis. Zij was een ware werkezel en altijd vrolijk. Later was ze huishoudster bij weduwnaar Jan Bark, die woonde op de Jaagweg in 't huis waar Koster gewoond had. Bark boerde eerst in de boerderij over de Lange Brug, liet later de boerderij bij de Aandammerbrug zetten.; E.H. Stöve
 1336. Roomeinde, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 64/65. Bij het ingangshek van het kerkhof ontmoeten we Jan Warning in levende lijve. "In nette rijen en gelederen rangschikt hij en voegt tezamen wat in het leven zo verscheiden, zo volstrekt uiteenlopend was" (Naar: De doodgraver door Aernout Drost). Op de plaats van het kerkhof bevond zich eens de bereomde buitenplaats van Dir Wijnandsz Ditmarsch en zijn vrouw Trijntje Kok. Zowel huis als park werden door meerdere schrijvers hogelijk geroemd. Het huis werd afgebroken en het terrein werd in 1851 met zand opgehoogd en bestemd als begraafplaats. Uit de glorietijd van deze plek is vrijwel niets meer over. Alleen is onder de begraafplaats de waterput van het huis nog aanwezig, echter geheel gevuld met grondwater. Deze zeer grote put, bestaande uit meerdere stenen kamers met tongewelven, die door toogvormige doorgangen verbonden zijn, heeft thans nog een uitgang aan het kerkhofpad. In 1966 werd, op initiatief van de vereniging Oud Broek in Waterland de put tijdelijk leeggepompt, teneinde dit interessante ondergronds bouwwerk eens van binnen te bekijken. Waarschijnlijk stamt ook het thans nog aanwezige ijzeren ingangshek van het kerkhof uit de tijd van de heer Ditmarsch.; E.H. Stöve
 1337. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde bij Kerkhofbrug met rechts het ijshuisje en daarachter het dak van de stolp "Het Noorsche Bosch", Leeteinde 5. Foto genomen uit tuin van Roomeinde 41.; E.H. Stöve
 1338. Roomeinde, Broek in Waterland; Genomen vanaf het Kerkhofpad Links van de sloot kerkhof, rechts tuin van Roomeinde 41 met gezicht op Leeteinde 20/22 op huis van Smeenk. Sloot is gedempt.; E.H. Stöve
 1339. Roomeinde, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 48/49. Langs de zuidgevel van de kerk begeven we ons door de kermisdrukte heen naar de kerkebrug, vanwaar we een mooi uitzicht hebben op het watertje Het Dee. Rechts het houten huisje Leeteinde 1, compleet met gemak (Stilletje, Kakhuis, Latrine, Pleetje, Wc), vlonder en boen, dat tegenover de kosterij van de kerk staat. Het wordt bewoond door Michiel Visser, schoenmaker en tevens dorpsomroeper. Wanneer een belangrijk feit bekend moet worden gemaakt gaat hij het dorp rond, slaande op zijn koperen bekken en vóór de eigenlijke bekendmaking luid roepend "Hoort, burgers hoort". Zou Michiel weten wat in een oude Broeker keur over het omroepen wordt verordonneerd? Daarin staat vermeld: "De omroeper sal altijd het bekken bij hem moeten hebben, wanneer hij iets uytroept en daar behoorlijk op slaan, en terwijl hij roept niet voortloopen, mar stil blijven staan, de woorden niet onordentelijk of singende maar deftig en verheven uytroepen, en dat telkens in de tusschenstand van vier huysen moeten hervatten". ( W. van Engelenburg) Geheel rechts prijkt een enigszins luxe aandoende gemak, aanwezig ten gereive van de kerkgangers. Links, naast de nog net zichtbare hoek van Roomeinde 2, het houten huis van bakker Medemblik, nr. 6. Daarachter in de bocht van Het Dee, het stenen huis Roomeinde 10, dat blijkens de in de zijmuur ingemetselde "eerste steen"in 1864 werd gebouwd op de plaats waar voorheen een houten huis stond. In de verte is nog het bovenste deel van Roomeinde 14-16 zichtbaar. Het Dee, in de achttiende eeuw Aa of Ee genaamd, later via d'Ee samengetrokken tot Dee, vormde oorspronkelijk de verbinding tussen de Broekermeer (ingepolderd in 1628) en de Noordmeer, die in 1863 werd drooggelegd. Het, vooral wat zijn ligging betreft, interessante huisje Leeteinde 1, dat na 1950 sterk verwaarloosd werd, beleefde in 1970 een ingrijpende restauratie, waarbij het schilddak verbouwd werd tot het huidige zadeldak en de houten schoeing vervangen werd door een stenen kademuur. Het huis Roomeinde 6 werd in 1959 afgebroken en vervangen door een stenen woning. De stelp van nr. 14 is het dak van het z.g. woonvierkant.; E.H. Stöve
 1340. Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee vanaf de Kerkebrug met links Roomeinde 2, 6 en 10, rechts Leeteinde 1; P. Heiloo jr. (uitgever)
 1341. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 23. De werkplaats van Buijs de timmerman. Voorheen was dit een woonhuis en nadien werd het weer een woonhuis.; A. P. Bruigom
 1342. Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee met platte schuit van Symen Louw uit Watergang. Links Roomeinde 2 en rechts Leeteinde 1 met geit.; Onbekend
 1343. Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee . Links Roomeinde 2 met wasgoed aan de lijn en rechts Leeteinde 1 met geit.; Dr. Trenkler Co, Leipzig
 1344. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 22,24; A.P. Bruigom
 1345. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde met links nr. 23, aan het eind van de straat no. 29 t/m 35 en rechts 22/24; A.P. Bruigom
 1346. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde met links na het zijltje, bruggetje het kerkhof. Achter de man met hoed, nr. 32. Na het kerkhof links zien we twee huizen tegenover elkaar staan met daartussen een snalle doorgang naar de Noordmeer. Die doorgang was zo smal dat het paard voor de hooimachine werd weggehaald en de hooimachine met handkracht schuin er tussen door gesleept werd. Later is er van het linkaer huis een stuk afgehaald om de doorgang te verbreden.; E.H. Stöve
 1347. Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee met links Roomeinde 28, stilletje, (Kakhuis, Latrine, Pleetje, Wc), ijshuisje, nr. 32, de Kerkhofbrug. Rechts het Leeteinde.; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
 1348. Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee met links Roomeinde nr. 6, 10 en 14. Rechts het Leeteinde nr. 1. De kaart verbeeldt de Nederlandse vlag Rood "wit" blauw.; Uitg. Jos. Nuss & Co. Haarlem
 1349. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 2 aan de rechterkant, het hek van de school op nr. 3; N.J. Boon, Amsterdam (uitgever)
 1350. Watersnood van 1916, Kerkebrug, Broek in Waterland; Roomeinde - Leeteinde -De Erven - Kerkplein. Militairen op de Kerkebrug, zij verzorgen de drinkwatervoorziening tijdens de Watersnood van 1916; P. Beunder
 1351. De Erven en Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde - De Erven. Luchtfoto met kerktoren in de stijgers. Rechts Roomeinde 3, Openbare Lagere School. Onder de toren Roomeinde 2 en daar tegenover nr. 1. Links De Erven 2 (gemeentehuis) en de kaasboerderij van Wiedemeijer op nr. 4.; LFN
 1352. Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee met Roomeinde. Links Nr. 2, 6, 8 en 10. Rechts leeteinde 1.; J.B.Nagel
 1353. Roomeinde, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 60/61. Halverwege het Roomeine ziet de Broeker jeugd kans de fotograaf te vermurwen tot een opname. En wij vragen ons nieuwsgierig af "wie er eentje van wie is"! De kledij van de jongens en meisjes boeit erg in deze omgeving. Rechts het bijzonder mooie voorschot van Roomeinde 14/16 met interessante voordeurpartij; het bovenlicht is verbreed met twee smalle bovenramen. Het huis met woonvierkant dateert uit de zeventiende eeuw en bevat een wandbetimmering en originele muurschilderingen uit die tijd. Ten behoeve van de kruidenierswinkel van Sijmen Ruijterman werden in het voorschot in de negentiende eeuw twee etalageramen aangebracht. Tussen het huis nr. 22 met een stenen voorgevel staat een klein houten huisje, waar Jan de Ruig in woont. In het eerstgenoemde woont Pieter Kok. Links het zeventiende eeuwse houten voorschot met "dooddeur"van Roomeinde 17 met gesneden deurkalf, bewoond door Dirk Schuurman, die zowel in manufacturen als in snoep doet! Vele Broeker woonhuizen hadden in het voorschot uitsluitend één deur met bovenlicht. Het vertrek achter de deur werd alleen verlicht door dat bovenlicht, want ook in de zijwege waren geen ramen. Deze deur werd dooddeur genoemd, omdat hij toegang verschafte tot de "doode kamer", die alleen bij huwelijken en befrafenissen gebruikt werd. De volgende twee huizen, die oorspronkelijk eveneens uit de zeventiende eeuw stammen, springen naar Broeks gebruik, ieder iets naar voren. Het eerste huis op nr. 19 wordt gebruikt door tuinman ( en doodgraver) Warning om er zijn gereedschappen in op te bergen. In het volgende driebeukige huis op nr. 25 woont timmerman Klaas Bakker. Het huis op de achtergrond, dat de afsluiting van dit deel van het Roomeinde vormt, werd in de achttiende eeuw bewoond door Cornelis Schoon, de latere echtgenoot van Neeltje Pater. Door een serie door Schoon zelf gemaakte minitieuze tekeningen is ons tot in de kleinste bijzonderheden bekend hoe huis en tuin waren ingedeeld. Zelfs verschillende soorten appel- en perebomen zijn op de tekening aangegeven! Het mooie voorschot van Roomeinde 14-16 werd helaas door een lelijke winkelpui vervangen. Het daarnaast gelegen houten huisje werd in de zestiger jaren vervangen door het huidige bouwsel van gele steen ( Roomeinde 20, eind 20ste eeuw werd het gele bakstenen huis omkleed met hout). Op de plaats van het interessante huis links op de voorgrond werd in 1911 de stenen boerderij "Anna's Hoeve" gebouwd. Het huis Roomeinde 25 werd in 1967 grondig gerestaureerd en in gebruik genomen als timmermanswerkplaats, waarbij de oorspronkelijke driebeukige constructie vervangen werd door boogspanten. (Inmiddels is de werkplaats weer woonhuis geworden). Het huis van Cornelis Schoon, dat tot 1967 vrijwel intact was gebleven, werd in dat jaar grondig verbouwd. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker: Linksdus het huis van Schuurman, die kermisreiziger was met een schiettent. De deur gaf toegang tot het winkeltje. Vrouw Schuurman had een snoepwinkeltje met "cent v't blad". Men kon er ook voor ˝ cent terecht. Manufacturen verkocht zij niet, wel lintjes en kantjes en band. Ook verkocht zij petroleum. Eens in de week kwam de "oliewagen" die de winkels van olie voorzag, hij stopte altijd bij Havenrak 1, waar de paarden eten (grote bonen) kregen en water. Vrouw Schuurman had geen olie van de wagen, maar een vat olie. De winst zat in het vat, dat als 't leeg was, doormidden werd gezaagd, in de sloot werd gelegd en later als twee waskuipen werd verkocht. Achter de winkel was een grote kamer waar Schuurman woonde. Dan was er een uitbouw naar links met een grote deur, daar woonde Kees Nadort, boerenknecht bij Klaver op de Erven. 's Nachts hoorde men hem al om 2 ŕ half drie voorbij gaan om te melken; alles moest klaar voor de melkboot. Klaver ventte ook in het dorp melk uit (juk met 2 emmers) en verkocht eieren. Op de Erven is pas later een aanlegsteiger gekomen. In mijn jeugd was die er niet.Men kon na het huis van Kees Nadort nog "achterom". Daar heeft in hun armste tijd de familie Meppen nog gewoond. Naast het huis van Schuurman woonde allereerst weduw de Ruijg (moeder van Kees de Ruig). Zij ventte ook met een mand met maufacturen. Laater woonde hier Pietje Bruin boerenarbeider. Nog later Wed. Simon Veen, daarna is het een poos lang gereformeerd kerkje gewest. Als men de steeg inging stuitte men op een schuine deur met bovenruitjes. Daar woonde Kees Zonneveld. In het daaropvolgende huis woonde eerst in mijn jeugd niemand. Later de ouders van Zwaantje Tinkelenberg - Lafeber, nog later Cor Dobber. Achter was de timmerwinkel van Klaas Bakker, die er ook voor woonde. Het achterstuk sprong uit met ramen. Naast Ruijterman woonde eerst Weduw Musch met Marretje (zie aldaar), later Jan de Ruig - Wed. de Ruig ( die later naar 't Zuidend verhuisde), nog later weduwe Heiloo. Bij de meisjes zijn wel een paar meisjes van Heyloo. In het huis van Pieter Kok woonde in mijn jeugd Hein Stijl, wiens ouders in het later door hem bewoonde pand woonden. In die tijd kochten arme mensen (zoals onze schippersvrouw) als versnapering voor 5 cent balletjes. Het huis van Pieter Kok was vroeger veel groter, er was een middenstuk waarin Verheus de Kleermaker woonde. Achterom woonde Piet esselman. Het middenstuk is later gesloopt. Men kijkt op een deur in het huis van "Schoon". Voor in dit huis had Warning zijn planten, deze deur was ingang van een woning waar eerst Tjeerd Nooij woonde, later woonde hij in't middenstuk (waar later weduw Mulder woonde). Achter in een wat uitspringend stuk met raam woonde Jan Vet. Zijn vrouw had daar ook een klein manufacturen winkeltje. Als alle Vetten ( Jan, Dirk, Sijmen) was Jan Vet visser.; E.H. Stöve
 1354. Roomeinde, Broek in Waterland; Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 14. Halverwege 'de Kant' met rechts het huis (nr. 12) van Jan Lakeman, rustend veehouder en lid van de gemeenteraad; voorheen was hij boer in de Belmermeer. Op z'n hek stond de naam van de hofstee 'Altijd Wat'; kwajongens schreven eronder 'Stekelen Zat'. Het wasgoed hangt op het boerenerf (nr. 15) van Jan van den Berg. Vervolgens het huis (nr. 17), waarin vrouw Schuurman haar snoepwinkeltje heeft; haar man reist met een schiettent de kermissen af. In het achterhuis woont Kees van den Nadort, boerenknecht bij Klaver aan het eind van De Erven; hij verlaat 's nachts al om twee uur zijn woning om tijdig voor het vertrek van de melkboot klaar te zijn met melken. Vóór 1905. Op de foto van l.n.r: Ruijterman?; Jan de Wit; Klaas Medemblik; W. van Engelenburg?; P. Heijloo (uitgever)
 1355. Roomeinde, Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten op het Roomeinde met een erepoort.; Onbekend
 1356. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 9, 13, 15 en 17. Voor een grotere afbeelding van Roomeinde 9, zie inv.nr 3261; A. P. Bruigom
 1357. Roomeinde, Broek in Waterland; Het Dee met links Roomeinde 6, 10 en 14/16; rechts Leeteinde 1 met Stilletje, (Kakhuis, Latrine, Pleetje, Wc) en daarachter het bierstekershuisje behorende tot (niet zichtbaar) 2/4/6. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 11. Het dee; gezicht vanaf de Kerkebrug in noordelijke richting. In het huisje rechts woont schoenmaker Michiel Visser, die ook de brug bedient en als dorpsomroeper fungeert ('Hoort, burgers hoort!'); zijn vrouw schenkt thee tijdens de raadsvergaderingen. Helemaal links het huis van bakker Chris Medemblik (nr. 6). Het daarop volgende hui (nr. 10) wordt achter bewoond door Jaap Wagemaker en zijn twee zusters, die een soort snoepwinkeltje hebben en 's zondags stoven zetten in de kerk (10 ct per stoof, abonnement ƒ 1,- per jaar). Jaap is schildersknecht bij Cornelis Tolk en is tevens aanspreker en lijkbezorger. Vóór 1904.; C. Mulder Dz.(uitgever)
 1358. Roomeinde, Broek in Waterland; Deurkalf, alleen bekend van deze foto uit 1910, toen het kalf boven de ingang van de oude timmermanswerkplaats zat van Roomeinde 25. In een cartouche een leeuw in de zgn. Hollandse tuin; ter weerzijden gekrulde bladeren, gevuld met druiven. Zie Broeker Bijdrage no. 38, J.W. Niemeijer en Broeker Bijdrage nr. 32, A.P. Bruigom); Onbekend
 1359. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 22-26; A. P. Bruigom
 1360. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde v.l.n.r. nr. 28, 30 en 32, Het Dee en de Kerkhofbrug.; Nico Verhoeven
 1361. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 32 in houtsnede door: Jacobus Gerardus Veldheer (Haarlem, 4 juni 1866 - Blaricum, 18 oktober 1954) was een Nederlandse kunstschilder en tekenaar. Veldheer volgde een opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag van 1889 tot 1891. Daarna zou hij zich ontwikkelen tot een veelzijdig kunstenaar die zich naast het schilderen en tekenen bezighield met etsen, lithograveren, illustreren van boeken, het maken van houtsneden en het ontwerpen van boekbanden. Zijn houtsneden komen prachtig tot uitdrukking in het boek Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee, verschenen in 1897 bij De Erven Bohn met tien topografische houtsneden. Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee, door J.G. Veldheer. Tekst van W.J. Tuyn. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1900. Dit is een vervolg op bovenstaand boek en uit dit boek komt de getoonde houtsnede.; J.G. Veldheer
 1362. Roomeinde, Broek in Waterland; De houten klapbrug over de ringvaart van de Noordmeer bij boerderij Noordmeer 1.; Onbekend
 1363. Watersnood van 1916, Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 34 in de Watersnood van 1916. Huis van eierhandelaar Tolk met schuur, op de achtergrond dak van stolpboerderij Leeteinde 5.; Onbekend
 1364. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 34 Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 66/67. Voor we de tegenover het kerkhof gelegen brug naar het Leeteinde overgaan, lopen we door de smalle doorgang tussen twee huizen, die tezamen in noordelijke richting het dorp afsluiten. We zijn op de Noordmeerder gouw, die via de houten ophaalbrug (zie collectienr. 1561) over de ringvaart naar de Noordmeerpolder voert en aan het einde van de polder doodloopt in de buurt van Watergang. Het enige woonhuis vóór de brug is van Adriaan Tolk, evenals zijn vader en buurman Cornelis, handelaar in eieren. De woning met zijn met zijn grote dakkapel met uitgezaagde lijst en makelaar, de twee pinakels op de hoeken van de nok van het schilddak, de rabatdelen met witgeverfde "bosings"en de ijzeren deurversiering maken een charmante indruk, hoewel het huis bepaald niet uit een glansperiode van onze architectuur stamt: het einde van de negentiende eeuw. De zware rolgordijnen met gehaakte randen, waarachter de opgenomen overgordijnen, zullen de kamers wel somber maken! De nieuwe schuur met "gebroken" kap dient als eierenopslagplaats van genoemde Adriaan Tolk. Grappig is de verstandhouding tussen de jongen Cor Tolk en de poes in het land. Op de plaats van de schuur, later garage, staat nu het huis Noordmeerweg 32A. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker (1889-1976): In het rechter huis bij de smalle doorgang ( Roomeinde 32) naar de Noordmeerder Gouw woonde Kees Tolk, de eierenboer met kinderen: A'tje, Cornelis en Antje. A'tje bouwde het huisje op de foto. Cornelis bleef in 't huis wonen. Ik meen dat oude Kees en Antje nog een poosje hebben gewoond in het huis van Kees de Ruig. A'tje en Cornelis ventten wel in Amsterdam. Antje ging later in een oudeliedenhuis in Edam. In het huis links (Roomeinde 45) woonde in mijn jeugd de boer Lau Dik (zoon van Gerrit Dik) die boerde in de Noordmeer. Voor de overstroming (Watersnood van 1916) waren er 5 boerderijen in de meer. Die van Oostendorp, oude Mulder ( later de Gier), Gerrit (later Lau Dik, Harmen Mulder en Teunis Ham (bij de machine (het gemaal). Na de overstroming werd in plaats 5, 4 boerderijen herbouwd en die van Harmen Mulder en Lau Dik gecombineerd tot de boerderij ( ik meen van Jan Goedmaat) meer naar de brug. Aanvulling Wim Spaans: In de schuur met de gebroken kap waren betonnen putten, waarin eieren in waterglas werden bewaard. Aangekocht in de zomer (goedkoop) en verkocht in de winter als de eierproductie laag was en de prijs hoog. (Er was nog geen verlichting in de kippenhokken.) De schuur werd later gebruikt door mijn oom Wim (geb. 1910) Spaans van het Kikkerend (Keerngouw) voor machinestalling. De putten waren gevuld met puin en de deur verbreed (dubbel). Ik ben vaak in die schuur geweest. In de oorlog was de auto van de Joodse tekenaar Jo Spier er verstopt. Spier schrijft erover in het boekje "Dit heeft mijn oog gezien".; E.H. Stöve
 1365. Roomeinde, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 68/69. We gaan bij Adriaan Tolk even achterom teneinde van deze kant een blik te werpen op het dorp. Links staat het houten huis Leeteinde 3 met een aanbouw uit later tijd, bewoond door boerenarbeider Hein de Jong. De achterzijde van deze aanbouw is van een eigenaardige constructie met de aan het achterschot aansluitend lessenaarsdakje. In het grote huis heeft Hein Stijl een uniek bedrijfje. Hij maakt nl. stroopballetjes, waarmee hij in twee zakken op de rug de boer op gaat. Tussen dit huis en de ophaalbrug zien we de zijweeg van Leeteinde 20/22, waarin huisschilder Willem Kennedy woont; zijn schilderswinkel is schuin achter het huis gelegen. Rechts aan het Dee de stenen eierenschuur van Cornelis Tolk. Links zien we nog net het begin van het watertje De Leedt, dat in noorderlijke richting loopt. Een eindje buiten het dorp splitst De Leedt zich af in de richting van de Buitenweerder gouw en heet daat De Enge Leedt. Het is duidelijk dat het Leeteiende zijn naam te danken heeft aan dit watertje. De ophaalbrug werd in het begin van de twintsigste eeuw vervangen door de huidige draaibrug. De aanbouw van Leeteinde 3 werd verbouwd en heeft thans een plat dak. Op het open terrein tussen de huizen Leeteinde 3 en 20/22, wat nu als parkeerterrein van het voetbalveld in gebruik is, stond in 1832 nog een groot huis met dwarsarm aan de achterzijde. Leet is de noordhollandse uitspraak van "laat", dat samenhangt met het werkwoord laten, in de betekenis van wegvloeien van water. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker (1889-1976): Waar in 1832 nog een groot huis stond begonnen moestuinen, deze behoorden meen ik bij het weeshuis. Als men het paadje langs het Noordsche Bosch afliep, kwam men op een complex moestuintjes die "de weeshuistuien"werden genoemd. Arme mensen konden hier een moestuintje krijgen (huuren?). Het huis 20/22 werd in drieën bewoond: voor Kennedy. Achter links Dirk Langenberg, groenteboer (later kocht hij het huis van Jan van Zanen, de porthouder?). Helemaal rechts was een kleine kamer waar na de brand Naatje Smit de breivrouw woonde. Langenberg had ook een tuin van het weeshuis, teelde daar aardbeien.; E.H. Stöve
 1366. Roomeinde, Broek in Waterland; De Kerkhofbrug tussen Roomeinde en Leeteinde in de winter met sneeuw en ijs. Links Leeteinde 20/22 en rachts Roomeinde 32.; E.H. Stöve
 1367. Roomeinde, Broek in Waterland; Wandbord, gedreven koperen plaat van het huis van Ditmarsch. Op de achterzijde: "La maison magnifique". Collectie Suasso (Broekerhuis). Geschiedenis Ditmarsch zie Broeker Bijdrage: nr. 17 Nog eens het huis Ditmarsch door A.P. Bruigom (beschrijving van het plaatwerk). nr. 15 Het interieur van Ditmarsch'huis door J.W. Niemeijer; nr. 56 Ditmarsch, Dominees en het Nut door Frouke Wieringa.; Stedelijk museum Amsterdam
 1368. Roomeinde, Broek in Waterland; Kelder onder het kerkhof, overblijfsel van huis van Ditmarsch, onder voormalig treurwilg, naast taxus.; A. P. Bruigom
 1369. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Programmaboekje 40-jarig bestaan + foto's evenement (2 enveloppen); Vereniging Oud Broek in Waterland
 1370. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Broekerhuizentocht. Een speurtocht door het dorp aan de hand van foto's op 31 mei 1975.; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1371. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Tentoonstelling tuinen 14 t/m 22 september 1996: foto's en beschrijvingen van gebruikte materialen; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1372. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Tentoonstelling over Leeteinde en Kerkplein 27 t/m 30 december 1995 en 6 en 7 januari in het vormalig gemeentehuis, De Erven 2; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1373. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Tentoonstelling over De Erven op 11 t/m 19 en 26 september 1993 in het voormalig gemeentehuis, De Even 2. Een beschrijving van de gebruikte materialen en foto's.; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1374. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Tentoonstelling over het Roomeinde op 12, 19, 20 en 26 april 1992 in het voormalig gemeentehuis, De Even 2. Een beschrijving van de gebruikte materialen en krantenartikel. De heer Niemeijer voor het oude gemeentehuis met de originele tekening van het huis van Cornelis Schoon door Cornelis Schoon.; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1375. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Kleine tentoonstelling in de kerk. Display restauratyetechnieke en oude bouwmaterialen t.g.v. Monumentendag 1998. Een beschrijving van de gebruikte materialen en foto's.; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1376. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Vondsten baggeren Dee: foto's collectie G.J. de Kater, Overleek met een plattegrond van de voorwerpen. Voorar 1987 uitgebaggerde grond voor het huis van Hugo Spaans. Na gereedkoming van de schoeiing opnieuw gebaggerd, deze grond zou eerst i.v.m. verontreiniging afgevoerd worden naar een centraal depot voor vuile grond in Monnickendam, maar tenslotte stort op vuilstortplaats Monnickendam. Daar vondsten door de mensen van de plantsoenendienst: grote partij kralen, tinnen lepels, zalfpotjes.; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1377. Broeker toren en bierstekershuisje aan het Leeteinde, Broek in Waterland; Broeker toren en bierstekershuisje aan het Leeteinde, oostindische inkt en potlood. Ingelijst met passepartout 18 x 24 cm; R. H. Oldeman
 1378. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Tentoonstelling over ´t Havenrak op 10, 11 en 17 t-m 25 september 1994 in het voormalig gemeentehuis, De Even 2. Een beschrijving van de gebruikte materialen.; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1379. Verenigingszaken Oud Broek in Waterland; Opschriften bij de tentoonstelling in Beeckestijn (Adres: Rijksweg 136, 1981 LD, Velsen-Zuid) 2000-2001. Het zijn allemaal opschriften van schrijvers, die ooit Broek in Waterland bezochten. Zie links onder voor nog 15 opschriften!; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1380. Leeteinde, Broek in Waterland; Gezicht op de toren, kerk, kosterij en Leeteinde 1 en 2. Bij Leeteinde 2 hangt de was buiten.; P.Beunder
 1381. Leeteinde, Broek in Waterland; Beeld in voorgevel van het Wees- en Armenhuis,(Diaconiehuis, Jeugdherberg) Leeteinde 12 in Broek in Waterland door Lambertus Franciscus Edema van der Tuuk (Noordwolde, 30 april 1872 - Hillegersberg, 24 augustus 1942) was een Nederlandse beeldhouwer en docent. De foto is gemaakt door Gemeentelijk bureau monumentenzorg Amsterdam. Hij was een zoon van dr. Hindrik Edema van der Tuuk (1839-1914) en Ida Helena Junius (1848-1919). Hij studeerde aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam, waar hij les kreeg van Bart van Hove. Hij kreeg een beurs, waarmee hij zijn opleiding kon vervolgen aan de Koninklijke Academie in Brussel. Van Brussel ging hij naar Parijs om te studeren aan de 'Ecole des Arts decoratifs'. In 1904 werd hij benoemd tot leraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische wetenschappen in Rotterdam. Leerlingen van hem waren onder meer Cor van Kralingen en Bernard Richters. Jeugdherberg Het Broeker Huis van 1953 - 1978, het beeld is in 1953 vervangen door een dakkapel. Dit is de laatste foto van het ornament gemaakt voor Havenrak 1 en daarna is het beeld spoorloos verdwenen. Uit Schuitemakers Purmerender Courant, 6 mei 1906: Broek in Waterland. Alhier is ter symbolische versiering van het Diaconie-Weeshuis aangevoerd een ornament, voorstellende een vrouwenfiguur in zittende houding, met den rechterarm rustende op twee folianten, geflankeerd door een brandende fakkel en met den linkerarm uitgestrekt boven een paar krukken. Het geheel is in zandsteen uitgevoerd door een jong beeldhouwer, den heer E. v.d. Tuuk. Uit de Goedkoope Purmerender Courant, 6 mei 1906. Broek in Waterland. Het nieuwe ornament voor het Diaconie-weeshuis, tevens voor een gedeelte ingericht voor tehuis voor ouden van dagen, is gearriveerd. Het thans aanwezige schild zal verdwijnen en dit beeld aan den voorgevel verrijzen. De versiering is een symbolische voorstelling. Het is gebeeldhouwd uit zandsteen door den heer E. van der Tuuk. Het kolossale werk heeft gewicht van 900 KG. ; Lambertus Franciscus Edema van der Tuuk
 1382. Leeteinde, Broek in Waterland; De kosterij van de Broeker kerk ligt aan het Dee, het adres is Kerkplein 13. De ingang naar de toren is zichtbaar. In de kosterij woont nog de koster Kees Oud met vrouw en 2 kinderen.; A. P. Bruigom
 1383. Leeteinde, Broek in Waterland; Foto van een ansichtkaart met de foute vermelding Jaagweg. Leeteinde 12/14, o.a. een kruidenierswinkel en 16, het Broeker Huis, diaconiehuis (arm- en weeshuis). Op straat loopt en man met een juk, met aan de ene kant een mand en de andere kant een emmer.; onbekend
 1384. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 2,4,6, vooraanzicht. Meer foto's van zijaanzicht en bierstekershuisje en restauratietekening + en foto tijdens restauratie in de bijlage's.; Mimosa
 1385. Leeteinde, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 76/77. Langs het, eveneens stenen huis uit 1740, waar Adriaan Tolk zijn kruidenierszaak heeft en voorbij de boerderij van Willem Spaans, komen we aan het laatste huis aan het Leeteinde 2/4/6. Het uit de zeventiende eeuw stammende interessante pand wordt in drieën bewoond. In het voorhuis winkelt manufacturuer Chris Bakker Jzn.; in het verhoogde achterhuis woont Thomas Houtman, binnenvisser en in het middengedeelte Jaap Wagemaker. Vóór de zij-ingang van zijn woning ontmoeten we genoemde Jaap Wagemaker, de Broeker aanspreker, lijkbezorger en koster. Het is blijkens de door de deur zichtbare wekker even over half twaalf en Jaap begeeft zich naar een sterfhuis, waar hij precies om twaalf uur naar binnen zal treden, zijn steek zal afnemen en met ernstig diepe stem tot de aanwezigen zal zeggen: "vrienden, het uur is verschenen". Nadat de kist op de voor het huis gereed staande baar is geplaatst, zal hij de traditionele zin uitspreken: "gelieven de vrienden het lijk te volgen". Na de teraardebestelling wandelt de stoet, voorafgegaan door Jaap, naar het sterfhuis terug. De Broeker lijkbezorger is gekleed in een lakense "staartjas"met brede opslagen en kraag, waaronder een vest, dat van voren onder de jas uitsteekt. De hals is omwonden met een zwarte das over een wit "halfhempje". Op het hoofd prijkt een driekante steek van zwart vilt, waarvan een "lamfer" (rouwsluier) afhangt. Een zwarte broek en zwart-trijpen pantoffels, alsmede een parapluie en handschoenen voltooien het geheel. Aan de zwarte handschoenen zien we dat ditmaal de overledene van rijper leeftijd is. Als het een begrafenis gold van een jongmens zou hij witte handschoenen dragen. Wagemaker doet dit werk - op onnavolgbare wijze - al sinds 1870. In 1906 hing Wagemaker zijn steekje aan de kapstok. Daarna werd het ambt overgenomen door Eldert Visser (korte tijd "beconcurreerd door Wigger Meppe). In 1931 volgde Jan Molenaar hem op. Van 1932 tot 1937 werd het ambt vervuld door J.J. Hoetmer. Van 1938 tot 1962 fungeerde Andries de Ruyg als laatste Broeker aanzegger. In 1962 verkreeg de Vereniging "Hendrick de Keyzer"het huis in eigendom. Na een grondige restauratie kwam het in 1969 weer beschikbaar voor bewoning. Het stenen huis van Adriaan Tolk, Leeteinde 12, werd in 1964 eigendom van deze vereniging. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker (1889-1976): In het bewuste huis woonde vóór de weduwe Bakker-Smit met 3 zonen (Mietje Bakker) later nam Chris de zaak over. Jaap staat voor het huis van Bierdrager (de oude) visser van beroep, zoals ook Thomas Houtman. Deze bewaarde en bewerkte zijn netten met zijn ongetrouwde zoon Wiebe in de ruimte onder het huis. Bierdrager in de schuur aan de overkant van de straat. Het middenstuk van het huis was een poos lang niet verhuurd. Pas later na het verbouwen van het huis naast dit grote pand (Kerkplein 1) (Kees de Ruig bouwde het stenen huis met gebroken dak) werd het middenstuk verhuurd aan David Lafeber getrouwd met Guurtje Houtman (dochter van Thomas). Zij woonden eerst in het achterste stuk van het afgebroken huis (Kerkplein 1) dat bleef staan met hun moeder de weduwe Lafeber. Jaap Wagemaker woonde hier niet, hij woonde met zijn twee zusters Aagje en Jannetje (alle drie weinig begaafd) samen. Ze hebben op verschillende plekken gewoond o.a. op de kant achter waar Klaas Zwart woont; later in het huis daarnaast achterom. Ze hadden nog een soort snoepwinkeltje (pepermuntstokken). Nog later woonden ze in't middenstuk van het huis van Klaas Smit (Poepe Klaas) op het Kerkplein. Jaap was schildersknecht bij Kees Tolk, de schilder (later Jurrie). Als hij werkt (ze begonnen al heel vroeg) hoorde men hem altijd in zich zelf praten: ja Jaap, zo gaat ie goed, ja, enz. Na de dood van Jaap kwamen de zusters in 't weeshuis. De vrouw van Bierdrager "Duwer"(Dieuwertje) was de baker wed.Bierdrager en woonde in dit huis met haar dochters en zoon Jan. Jan trouwde met Neeltje Dobber (van de draaimolen), Gerritje trouwde naar Amsterdam. Lijsje en Naatje werden vroeg weduwe. De Wagemakers zorgden ook in de kerk voor de warme stoven (kooltjes) voor 10 ct. per stoof. Abonnement voor een heel jaar ƒ 1,-. Toen er ens een jonge vrouw overleed en ook een klein kindje nam Jaap één zwarte en één witte handschoen. Hij bracht wel "sfeer" bij een bgrafenis.; E.H. Stöve
 1386. Leeteinde, Broek in Waterland; De Kerkhofbrug over Het Dee nog als houten klapbrug, Leeteinde 3 en 5, de stolp Noordsche Bosch. Opa Cornelis Tolk kijkt over het water uit.; Onbekend
 1387. Leeteinde, Broek in Waterland; Vanaf de Kerkhofbrug over Het Dee kijkend richting Kerkebrug het Leeteinde en het Roomeinde.; R.H. Herwig
 1388. Leeteinde, Broek in Waterland; Ansichtkaart De Kerkhofbrug over Het Dee met Leeteinde 5, stolp het Noordsche Bosch; C. Mulder (uitgever)
 1389. Leeteinde, Broek in Waterland; De kerk en toren, kapberg van boerderij Leeteinde 8 en het dak van 12/14 genomen vanaf het dak van Het Broeker Huis Leeteinde 16.; Onbekend
 1390. Leeteinde, Broek in Waterland; De kerk en toren, Leeteinde 10 en 12/14 en , Het Dee en in de tuin van Roomeinde 26 vrouw M. Schippers- de Ruyg.; Onbekend
 1391. Leeteinde, Broek in Waterland; Toegang tot de Kerkhofbrug vanaf het Leeteinde. Roomeinde 32 is nog net zichtbaar. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: Over de Kerkhofbrug op het Leeteinde gekomen kijken we even om. Twee dames gaan daar, gekleed naar de mode van de tijd, die "een gepronoceerd silhouet met zeer smalle taille" voorschrijft. Links Stien Musch, rechts Riek Rems, de dochter van oud-burgemeester rems. De dames beseffen kennelijk dat hun zomerse toiletten flatteren! Zij zijn op dč wandeling in Broek: "zij gaan de Kant om", dat wil zeggen zij lopen ( net als wij) via Roomeinde en Leeteinde terug naar het centrum van het dorp. Achter de wit geverfde ophaalbrug zien we achter twee hoge bomen verscholen het hoge huis van Cornelis Tolk met bijbehorende eierenschuur. In 1971 werd de sterk verwaarloosde schuur weer in de oorspronkelijke vorm hersteld. Helaas sneuvelden in hetzelfde jaar de twee bomen.; E.H. Stöve
 1392. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 20/22 enkele foto's van het slopen van onderdelen van het huis.; A. P. Bruigom
 1393. Leeteinde, Broek in Waterland; Achter Leeteinde 16 Het Broeker Huis, bevond zich op de plaats van de uitbreiding dit bosje.; A. P. Bruigom
 1394. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 16 Het Broeker Huis, wees- en armhuis, nog met beeld boven de voordeur. Daarachter Leeteinde 18-20 en daarachter Leeteinde 3, links Het Dee , kerkhofbrug en Roomeinde 30; Uitgave Bromografia Amsterdam
 1395. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 12/14 in het linkerdeel een kruidenierswinkel. In het rechter gedeelte woonde juffrouw Tolk, zij ving kinderen op, die om een of andere reden niet thuis konden wonen.; Onbekend
 1396. Havenrak, Broek in Waterland; Gezicht vanaf de Broekermeerdijk over 't Nesje op Kerk + toren, Pastorie, Kerkplein 12, Havenrak 3, 5, 7, 9/11, 13 en 19.; Onbekend
 1397. Leeteinde, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 74/75. Vlak voor de sloot met houten Zijltje, bruggetje, staat het Diaconie wees- en armenhuis, een van de weinige oude stenen gebouwen in Broek. Uit een, in het archief van de Broeker diaconie bewaard gebleven, achttiende eeuws uitgavenboek blijkt dat Abraham van der Hart het gebouw heeft ontworpen en dat het in 1779 in gebruik werd genomen. Van der Hart was Stadsbouwmeester van Amsterdam en werd vooral bekend door zijn ontwerp van het R.K. Maagdenhuis aan het Spui in Amsterdam. Het architectuur va het gebouw is eenvoudig, zelfs terughoudend van karakter. De voorgevel is symmetrisch opgebouwd met nadruk op het centrum. Boven de wit marmeren plaat met het opschrift Diaconiehuis is een beeldhouwwerk aangebracht, voorstellende een liggende vrouwenfiguur. Het is van de hand van beeldhouwer L.T. Edeman v.d. Tuuk. In 1774 werd in de kerkeraad door ouderling Cl. Ploeger de vraag gesteld "oft niet dienstig en nodig sou sijn, tot redres van veele dingen en betere besorging van de armen, dat in deese plaats een godshuys wierd opgerigt", met als gevolg dat een commissie werd benoemd. Nadat door de Algemene Staten en de Vroedschap "octrooij" voor de bouw was verleend kon in hetzelfde jaar een begin gemaakt worden met de bouw. Een geschikt terrein werd gevonden op "de Kant", alwaar Adr. van Vuure genegen was zijn huis en erf voor het beoogde doel te verkopen. Nadat dit huis was gesloopt werd in de herberg "de Zwaan" aanbesteding gehouden. In 1778 was de bouw voltooid, die bijna ƒ 30.000,-- had gekost. Nadat de binnenvader en moeder gekozen waren, werd in 1779 het Diaconiehuis in gebruik genomen. Aan de Vroedschap werd verzocht om voortaan de burger-armen ook daarin te "besteden". In 1906 werd een nieuwe "Huis-Orde"vastgesteld. Dat het diaconiehuis zowel bedoeld was voor ouden van dagen als voor wezen komt ook tot uitdrukking in het in de regentessekamer aangebracht geschilderde vers van Js. Le Francq van Berkhey, waarvan de eerste vier regels luiden: Hier waakt der Vrouwen Zorg met moederlijk ontfermen Voor déerbren Ouderdom van maagd of weduwvrouw Hier vindt de zuigeling een zoogster, die het trouw Met ted're Liefde kweekt, daar 't hulpeloos lag te kermen De armen in het dorp komen in aanmerking voor de bedeling van de diaconie. Deze bestaat uit het verstrekken van een warme maaltijd 's middags om 12.00 uur. Dan staan de bedeelden in de rij met een emmertje aan hun arm om hun portie in ontvangst te nemen. Dat gebeurt bescheiden aan de zijingang van het diaconiehuis. Totdat het gebouw in 1942 door de Duitsers gevorderd werd voor huisvesting van de marechaussee, werd het bewoond door een klein aantal bejaarden. Na de oorlog werden er enkele families ondergebracht. In september 1951 werd het restant van de inboedel openbaar verkocht. In 1953 kocht de gemeente Broek in Waterland het gebouw, waarna het ten behoeve van een dorpshuis, tevens jeugdherberg (1953-1978) grondig werd gerestaureerd. De opening van"Het Broeker Huis"vond plaats op 1 oktober 1953. Links van de middeningang bevindt zich nog de in 1970 gerestaureerde regentessekamer. De regentenkamer was aan de andere zijde van de ingang gelegen, maar werd bij de restauratie van 1953 opgenomen in de recreatiezaal. Bij die gelegenheid werden de drie huidige dakkapellen aangebracht, waarvoor de marmeren plaat en het beeldhouwwerk het veld moest ruimen. De marmeren plaat is nog in Broek aanwezig, het beeldhouwwerk is sinds 1953 verdwenen. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker (1889-1976): In mijn jeugd waren in het weeshuis nog verschillende wezen opgenomen. De oudsten waren Neeltje van Vuure (later onderwijzeres) en Geertje van Vuure (later getrouwd met A. Tolk Cz.) Verder werden opgenomen Gerrit Kramer (ging naar zee), Dirk en Jacob de Boer, later uitbesteed door de kerk te Zuiderwoude Ma, Anna en Jan Lafargue. Opgenomen was ook nog een blinde vrouw Neeltje Kleerenbezem. In de rechtervleugel achterin woonde een oude vrouw Aal Schaap. De voordeur werd nooit gebruikt. Zie verder: Broeker Bijdragen nr. 3 en 4 en W. van Engelenburg, Geschiedenis van Broek in Waterland, Haarlem 1907.; E.H. Stöve
 1398. Leeteinde, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 78/79. Op deze foto toont Emil Stöve ons het bevroren Dee in de richting van het Havenrak. Links de achterkant van het al eerder genoemde huisje van Michiel Visser, Leeteinde 1. Rechts het huisje Roomeinde 2 van Kees de Ruyg. In het midden op de achtergrond de kerkebrug, die blijkens de ingemetselde steen in 1841 voor de vorig brug in de plaats kwam. De steen vermeldt "Den 12 july 1841 is de eerste steen gelegd door Cornelis Koker, Zoon van de Burgemeester Cornelis Koker". In de zeventiende eeuw bevond zich op deze plaats een smalle houten, boogvormige loopbrug. Deze brug is afgebeeld op het zg. brandglas, het enig overgebleven gebrandschilderde raam in de kerk. Het raam stamt uit het midden van de zeventiende eeuw, de omlijsting is van 1729. Blijkens de tweede gemetselde steen werd in 1910 de brug heerbouwd. De laatste vernieuwing had in 1957 plaats onder burgemeester P. Ph. Paul. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker (1889-1976): Vóór 1910 was de "Kerkebrug"veel hoger dan thans (een juweel van een glijbaan voor het "Roomeinde" met sneeuw en ijs). Misschien voor de doorvaart. Pramen met hooi begonnen zo ą bij het huis van Michiel Visser te roepen "Bru Oo" opdat Michiel Visser zou komen om de brug open te draaien. Visser was schoenmaker, verkocht ook schoenen. Hij was tevens dorpsomroeper. Bepaalde dingen werden omgeroepen b.v. de verkoop van een partij hout of des winters van een partijtje bevroren vis. Hij riep dan: "Hoort burgers hoort, heden wordt u bekend gemaakt dat (b.v.) a.s. Donderdag op het Kerkplein een partij hout bij opbod zal worden verkocht. Hoort burgers hoort". Hij kondigde zijn roep aan door een paar slagen op een groot kopern bekken (collectieno. 0730). Het privaat dat men ziet behoorde bij het huis van mevr. Arnold (thans Kosterij). Zij had de beschikking over het lapje grond tot aan de Kerkebrug.; E.H. Stöve
 1399. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 4-6, klompenmakerij "de Swaen". Teun Poolman demonstreert de toeristen hoe klompen met de hand worden gemaakt.; Onbekend
 1400. Leeteinde, Broek in Waterland; Foto Leeteinde 4-6, klompenmakerij "de Swaen". Teun Poolman demonstreert de toeristen hoe klompen met de hand worden gemaakt.; Onbekend
 1401. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 14, katten achter het venster met een mevrouw in stippeltjesjurk.; P. Beunder
 1402. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 10, huis van de familie Teun Poolman; Onbekend
 1403. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde en Roomeinde met in de verte de Noordmeer (luchtfoto). Broek in Waterland in vogelvlucht; Noordzijde; Onbekend
 1404. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 12/14 en 16 in sneeuw en ijs.; A. P. Bruigom
 1405. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 12/14 een detail van bovenlicht en gedenksteen "Anno 1740".; A. P. Bruigom
 1406. Kerkplein, Broek in Waterland; Interieur van de Ned. Herv. Kerk. Op de kronen zitten petroleumlampjes. Orgel en preekstoel. Leeuwtjes op de banken en achter het orgel zit een houten wand. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 24. De kerk ( na de verwoesting in 1573 weer opgebouwd in de jaren 128/39) van binnen, met petroleumverlichting. De groet koperen lichtkroon werd (als kaarsenkroon) in 1654 ten geschenke gegeven door Jan Muesz. Rijser. De kansel en het doophek werd in 1685 op hun trouwdag geschonken door Jan Symonsz Rijser en Grietje Jans. Het orgel werd in 1832 gebouwd door de Utrechtse orgelmaker Wander Beekes. Ter gelegenheid van de intrede van ds. A.A. Cremer is het kerkinterieur in de jaren 1896/98 grondig opgeknapt, waarbij de oude eikenhouten betimmeringen ontdaan zijn van de vele verflagen. Vóór 1903.; P. Heijloo (uitgever)
 1407. Kerkplein, Broek in Waterland; Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 26. Klaas Smit (in het dorp beterbekend als Poepe Klaas) en zijn vrouw M. de Ruiter, gefotografeerd ter gelegenhied van hun 70-jarige bruiloft op 19 juli 1905. Het echtpaar is gezeten bij hun huisje aan het plein.; G. de Wit J. Wzn., uitgever
 1408. Watersnood van 1916, Havenrak Broek in Waterland; Watersnood van 1916. Wrakhout op de hoek Kerkplein / Havenrak. Het meisje op de voorgrond is Elizabeth de Wit geboren 1906 - overleden 1966.; C. van Schieveen
 1409. Watersnood van 1916, Kerkplein - Keerngouw, Broek in Waterland; Watersnood van 1916. Looppaden op de hoek Kerkplein/ Keerngouw/Havenrak. Rechts Kerkplein 10, daarachter Keerngouw 2 en links café Het Broeker Huis, Kerkplein 9.; P. Beunder
 1410. Kerkplein, Broek in Waterland; Watersnood van 1916.Onderschrift: Het werk van den stormvloed in Januari j.l. Een massa wrakhout, wagens, karren en alle mogelijke andere voorwerpen, die van verschillend punten van de overstroomde streken te Broek in Waterland aangedreven zijn en bewaard worden; het is natuurlijk niet gemakkelijk, om de eigendommen met betrekking tot deze chaotische verzamelong vast te stellen.; Onbekend
 1411. Kerkplein, Broek in Waterland; Onderschrift bij de foto: De Ned. Herv. Kerk te Broek in Waterland (N.H.) Dit fraai gebouwde oude bedehuis was vóór de Hervorming aan den H. Nicolaas gewijd; tot 1720 was het rondom met geschilderde glazen versierd, maar wegens beschadiging werden ze op één na verwijderd; de achtkantige spits van den vierkante toren werd in 1648 gebouwd. Rondom de kerk groepeeren zich de huizen van het dorp, dat vanouds vermaard is door zijn zindelijkheid. Uit: De Prins; Ver. Foto-bureaux
 1412. Watersnood van 1916, Kerkplein, Broek in Waterland; Watersnood van 1916. Kinderen spelen achter de kerk bij het hoog opgetaste wrakhout.; Schieveen
 1413. Watersnood van 1916, Kerkplein, Broek in Waterland; Watersnood van 1916. Achter de kerk aan het werk. Kerk en Kerkplein 3. Op klompen melkboer Jonker.; P. Beunder
 1414. Kerkplein, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 46/47. We komen nu op het Kerkplein met het huis van de bovenmeester, die met zijn dochter vóór zijn ambtswoning kennelijk poseert. Het huis met schilddak - en van de weinigen in Broek die "dwars"zijn gebouwd - stamt blijkens het jaartal op één van de dakkapellen uit 1740. Op dezelfde plaats stond sinds 1601 het eerste schoolmeestershuis. Het is bekend dat dat in 1650 een nieuwe kelder in het huis werd gemaakt. In 1657 werd een nieuwe schuur gebouwd en in 1712 werd het dakriet vervangen door pannen. Aangezien in 1740 de dorpskas niet toereikend was voor de bouw van een nieuw pand, fourneerde de kerkeraad een bedrag van ƒ 4000,-. Het lage houten huis wordt bewoond door het echtpaar Smit- de Ruiter, dat kortgeleden hun zeventigjarige echtvereniging vierde. Op de gietijzeren pomp uit 1825 spelen twee jongens. De hardstenen voetplaat, die deel uit maakte van een achttiende eeuwse pomp, stamt uit 1774. De kastanjebomen verkeren nog in hun jeugd. Wekelijks wordt sinds 1858 op het Kerkplein kaas- en botermarkt gehouden. De kazen worden aangevoerd via de stoep in de hoek van het Havenrak. In het midden van de foto één van van de twee ondergrondse waterputten voor algemeen gebruik. In de grote regenwaterbak wordt het hemelwater van uit de dakgoten van de kerk opgevangen. Tot in 1693 was het, als begraafplaats in gebruik zijnde, kerkplein afgeperkt door een stenen ringmuur. Het schoolmeestershuis werd door de tijd door vele bovenmeesters bewoond, het laatst tot 1960 door Meester Smit. Nadien werd het in gebruik genomen als postkantoor. Het is de bedoeling er mettertijd, na een grondige restauratie, een deel van de gemeentesecretarie in onder te brengen. In de maand februari 1972 werd de regenwaterput leeggepompt, teneinde een onderzoek te kunnen instellen naar de afwatering. Toen bleek dat de put bestaat uit drie gemetselde kamers met tongewelven, onderling verbonden door lage toog-vormige doorgangen. Deze grote put voor algemeen gebruik kwam vooral in droge periodes van pas, wanneer de particuliere regentonnen en regenbakken droog stonden. Pas in 1924 kwam er waterleiding in het dorp. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker (1889-1976): In mijn herinnering stond de pomp tussen "bak"en weg, dus omgekeerd als de foto. Ik wist niet dat er twee bakken waren, heb daar nooit van gehoord. Bij watergebrek (vaak zomers) werd allereerst water uit de kerkebak gehaald, vooral de bewoners van de Jaagweg, die alleen een "regenton" hadden, hadden speodig watergebrek. Eerst mocht men water halen, zoveel men maar wilde. Later als 't krapper werd alleen "een gang" (juk met 2 emmers). Bij groot gebrek alleen één emmer. Het water was niet best, vandaar dat door mijn vader voor goed drinkwater "de Witte Kruis"bak werd gepland. Waren de kerkbakken en deze bak leeg, dan werd water gehaald uit de schoolbak. Dit water was notoir slecht en stonk. In mijn jeugd is de kerkbak eens leeggemaakt, er was een lek. Veel later werd bij water gebrek de Witte Kruisbak weer gevild met water dat met een waterschuit uit Amsterdam kwam. In 1916 tijdens de Watersnood was er waterdistributie (zie ansicht coll.no.). De stadvaartboeren haalden water in de melkbussen uit Amsterdam. Stapel de musicus stond aan 't hoofd van de distributie. Men kreeg de bussen thuis.; E.H. Stöve
 1415. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 3, met daarachter Leeteinde 8 Wim Spaans schrijft: In dit huis hebben mijn overgrootouders gewoond: Reindert Spaans en Neeltje Groot. In de boerderij erachter (Leeteinde 8) woonden mijn grootouders Willem Spaans en Elizabeth Pronk. Hun kinderen konden via een paadje naar opa en oma. In hun boerderij heeft later hun zoon Reindert Spaans gewoond en daarna hun zoon Hugo.; A. P. Bruigom
 1416. Watersnood van 1916, Kerkplein-Havenrak, Broek in Waterland; Hoek Kerkplein/Havenrak tijdens de Watersnood van 1916. Kerkplein 10 en Havenrak 3. De soldaten zijn gearriveerd om hulp te verlenen.; Onbekend
 1417. Kerkplein, Broek in Waterland:; Kerkplein 11 in de winter en tweede foto in de herfst. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 86/87. 's Winter is Broek en speciaal het Havenrak een dankbaar object voor onze fotograaf. Hier constateert Emil Stöve een "overtreding". Bij de pastorie ligt nog een pak sneeuw: er is nauwelijks sneeuw geruimd. Dominee geeft geen goed voorbeeld. De prachtige treuerbeuk, waar Broek zo trots op is, verkeert nog in zijn jeugdjaren: zijn slappe takken hangen nog niet heleemaal op de grond (thans ook niet meer omdat ze ondeskundig "gesnoeid"zijn). De hulstboom bij de voordeur is al lang ter ziele, evenals de grote boom op de hoek van de tuin. De laatste heet inmiddels een jongere opvilger gekregen: een eschdoorn, waarvan de takken in de herfst zo mooi verkleuren.; E.H. Stöve
 1418. Kerkplein, Broek in Waterland:; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 44/45. We keren op onze schreden terug en zien recht voor ons de pastorie van de Hervormde Kerk, die de Keerngouw op monumentale wijze afsluit. De wat stijve negentiende eeuwse tuitgevel verbergt echter een interessant, langgerekt huis dat in 1670 werd gebouwd op de plaats van een ouder pand met rieten dak. Inwendig is nog veel van de oorspronkelijke indeling bewaard gebleven. Zeldzaam voor Broek is de lange gang, die langs de hele zijkant van het huis loopt. Deze gang, die heel vroeger tot het, zich over de hle breedte van het pand uitstrekkende voorhuis liep, werd later verlengd tot aan de voordeur. Links is een deel van de zijweeg van Kerkplein 10 met aan de voorzijde één van de geschoren linden. In dit huis drijft Jaap Poolman een zaak in kruidenierswaren en melk. Geheel rechts is nog net een deel zichtbaar van de grote lindeboom. ook de praatbank rond de stam van de "pleinboom" is op de foto te zien. En verder het houten hek van café Ubbels, dat blijkens de ingemetselde "eerste steen" uit 1884 stamt. De onberispelijke schone straat, vrij van gras en ander onkruid, is een aanwijzing dat nog niet lang geleden de "stratenschouw"heeft plaats gehad. Op zaterdag voor Pinksteren en op de laatste zaterdag van november, om twee uur 's middags gaat de burgemeester, meestal vergezeld van een wethouder, het dorp rond om te zien of de Broekers voldaan hebben aan hun plicht het stuk straat, waaraan hun erf is gelegen, te wieden, schoon te maken en in te vegen met wit zand. Van oudsher heeft in Broek deze bepaling bestaan, die de bewoner verplichtte de openbare straat "van gras, vuilnis en morsigheid" zuiver te houden. De gemeenteverordening met betrekking tot het straatwieden werd in 1954 afgeschaft. Waardoor de vroeger zo beroemde properheid van Broek er niet op vooruit ging!; E.H. Stöve
 1419. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein v.l.n.r transformatorhuisje, Kerkplein 5, 6 en 7. Op de voorgrond Harmen Mulder.; A. P. Bruigom
 1420. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein De waterput onder het Kerkplein is leeggepompt en aan onderzoek onderworpen. Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: In de maand februari 1972 werd de regenwaterput leeggepompt, teneinde een onderzoek te kunnen instellen naar de afwatering. Toen bleek dat de put bestaat uit drie gemetselde kamers met tongewelven, onderling verbonden door lage toog-vormige doorgangen. Deze grote put voor algemeen gebruik kwam vooral in droge periodes van pas, wanneer de particuliere regentonnen en regenbakken droog stonden. Pas in 1924 kwam er waterleiding in het dorp. ; A.P. Bruigom
 1421. Kerkplein, Broek in Waterland; Vanaf de kerktoren genomen. Op de voorgrond de beide kerkdaken, rechts daarachter café Ubbels aan het Kerkplein, daarachter Keerngouw 3 en 5 en rechtsachter Keerngouw 20; Onbekend
 1422. Kerkplein, Broek in Waterland; Gedenkstenen aangebracht in fundament Kerkebrug: "Gedenksteen van J.L.S. Beijnen echtgenoote van den Burgemeester J. Ort te herinnering aan de herbouw in het jaar 1940" en "Den 12 july 1841 is de eerste steen gelegd door Cornelis Koker, Zoon van de Burgemeester Cornelis Koker".; A. P. Bruigom
 1423. Schoolfoto Broek in Waterland; Staan van links naar rechts Ida Rietkerk,Tiny Kouwenoord, Frieda Boschma, Frans Voorderhake, Jaap de Klerk, Linda Ploeger, Bertha Vlug, Marion Honing, Jannie Dekker Tweede rij: ? Ankie Visser , Ida Pilkes, Ada Kelderman, Maaike Breedveld, Suze Slegt, Lia Boon, Hanneke Schut, Voorste rij: Jaap Buis , Lex Karanélan, Piet van der Snoek, Peter van Rijn en achteraan meester Eppenga. ; Onbekend
 1424. Schoolfoto Broek in Waterland; 2. Meester Smit 3. Kees van Schieveen, geboren in 1924 4. Corrie Ruijterman 5. Jopie Houtman 6. Niesje Tromp, Pels 7. Geertje Ruijterman 9. Meester Stikker 10 Juffrouw van Vliet 18. Mar Oud 20 Annie Parrée 27. Ed Smit 26. Jo Potgiesser 29. een Visser 30. Piet Parrée 31. Jan van der Vegte 32. Jaap Snieder 33. Hil Wiltenburg; Onbekend
 1425. Schoolfoto Broek in Waterland; Klas 1 en 2 Meester Smit en juf van Vliet Achterste rij staand v.l.n.r. 10. Hulleman en 11. Rika Hulleman. Rijtje staand daarvoor v.l.n.r.: 1. Mar Oud 2. Geertje Ruijterman 3. onbekend 4. Terpstra 5. Corrie Ruijterman 6. Marie Beuder of Annie Parrée Helemaal rechts in streeptrui Jopie Potgiesser Voor Mar Oud zit Hil Wiltenburg; Onbekend
 1426. Schoolfoto Broek in Waterland; Schieveen, geboren in 1924 Op Schiphol met vliegtuig. Jongerenreisje?; Onbekend
 1427. Schoolfoto Broek in Waterland; Optocht bewaarschool op Koninginnedag 31 augustus 1930.; Onbekend
 1428. Schoolfoto Broek in Waterland; 1. Juf van Vliet 4. Klaasje Tuin 5. Jans Veldhoven 7. Hil Wiltenburg 8. Mar Oud 10. Cees van Schieveen 11. Jaap Dekker 17. Trien Ubbels 22. Jopie Houtman 25. Simon Pronk 27. Klaas Posch; Onbekend
 1429. Schoolfoto Broek in Waterland; O.L.S. Broek in Waterland 1934 1. Kees van Schieveen 2. Volgens Bea Otjes is dit Jan Groot uit de Belmermeer. 3. een Buurs 5. een Beunder 9. meisje Bakker 10. Klaasje Tuin 14. een Beunder 15. Meester Smit 19 Klaas Tuin ? 20. Meester Stikker? 21. meisje Bakker 22. Juffrouw van Vliet 23. Mar Oud 24. Marie Beunder 25. Nies Pels 26. Geertje Ruijterman 27. Suze Visser? 34. Wim Spaans 39. Corrie Ruijterman ; Onbekend
 1430. Schoolfoto Broek in Waterland; Cees Schieveen, geboren in 1924, 2e van links 2e rij van onderen. Meester Veer, met bril, daarnaast juffrouw van Vliet. Hil Wiltenburg voor meester Veer.; Onbekend
 1431. Schoolfoto Broek in Waterland; Optocht bewaarschool op Koninginnedag 31 augustus 1930. De kinderen op rij vlnr: Nel vd Vegte, Hil Wiltenburg, Jaap Kelderman, Klaasje tuin, Klaas Tuin, onbekend, Trijn Doets, Bouwe Doets, Janna Snieder, Corrie Groot, Jans Veldhoven, Fien de Ruijg, D.Buurs, Henk van Rijn, Jo Potgieser, Trien Potgieser, B. Hartog en Kees van Schieveen. De onderwijskrachten vlnr Juffrouw Tromp, Juffrouw Bietie Sta van Uitert en Corrie Tromp.; Onbekend
 1432. Reünie O.L.S Broek in Waterland; Schoolfoto van oudleerlingen van O.L.S. Broek in Waterland van zeer verschillende leeftijden, geboortedata tussen 1910 en 1930. 1. mw.Schreuder-Lof 2. Marie Beunder 3. Ed Smit 4. Griet Bakker-Bont 5. Corry Tromp 6. Meester Veer 7. Jans Eier 8. Wim Spaans 9. Annie Parrée 10. Jetze Terpstra 11. Corry Meijn-Groot 12. Maarten Lof 13. Bertha de Jong 14. Klaas Buijs 15. Hennie Smeenk 16. Jan van Zaanen 17. Cees van Schieveen 18. Cees de Gier 19. Cees Groen 20. Klaas Tuin 21. Cees van Dieren 22. Gerrit Kouwenoord 23. Cor van Zanen 24. Tini Bijl 25. Martha Mulder 26. Nies Pels-Tromp ; Onbekend
 1433. Schoolfoto Broek in Waterland; Eén van de drie schoolfoto's uit begin 20ste eeuw. Rechts meester Schoemaker en links waarschijnlijk juffrouw Donker; Jacobs & Zonen, Rapenburg 19, Amsterdam
 1434. Schoolfoto Broek in Waterland; Eén van de drie schoolfoto's uit begin 20ste eeuw.; Jacobs & Zonen, Rapenburg 19, Amsterdam
 1435. Schoolfoto Broek in Waterland; Een klas van 1910. Meester Schoemaker heeft zijn hand om de schouder van Neel Wiedemeijer 1. Wim Waal 2. Dirk Graaf 3. 4. 5. Cor Mulder 6. Dirk Tolk 7. Jan Mulder 8. Jan Bark 9. Cor Oostendorp 10. Greetje Stabel 11. Nelij Gaaf 12. Nelie Bregman 13. Jansje Meppe 14. Annie Tolk 15. Neli Mulder 16. 17. Agie Visser 18. meester Piet Volger 19. Annie Jongkees 20. 21. Catrien Stabel 22. 23. 24. 25. Cor Honingh 26. Janny Langenberg 27. meesterSchoemaker 28. Neel Wiedemeijer (v.d.Vegte) 29. Betje Zonneveld 30. 31. Teun Honingh 32. G. van Schieveen 33. 34. Wim Edel 35. Jaap Mulder 36. 37. 38.Siem Hoog 39. 40. D. Zonneveld ; Onbekend
 1436. Schoolfoto Broek in Waterland; Recht zittend voorste rij Gert Jan Mulder Staand tweede rij 2e van rechts Marie Groot Meester Schoemaker; Onbekend
 1437. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto's der O.L.S. uit begin 20ste eeuw.; Onbekend
 1438. Schoolfoto Broek in Waterland; Een klas van 1901 met juffrouw Donker en meester Schoemaker; Onbekend
 1439. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto's O.L.S Broek ca.1900; Onbekend
 1440. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto's O.L.S Broek ca.1900; H.P. van Adelsbergen
 1441. Schoolfoto Broek in Waterland; Schoolfoto van de Bewaarschool aan de Laan A° 1912, met linksachter juffrouw Mertens en rechtsachter Antje van Keulen ( in dat jaar getrouwd met Cornelis Tromp).; Onbekend
 1442. Schoolfoto Broek in Waterland; Klassefoto van Jo Houtman geboren in 1924, Klas 4 met meester Stikker 1 Arie van Iperen 2 Niek Peereboom 3 Jo van IJperen 4 Piet Ruijter 5 Jan Prijs 6 C. van Schieveen 7 8 Annie Parrée 9 Hil Rietkerk-Wiltenburg 10 11 12 13 Jo Potgiesser 14 Klaasje Tuin 15 16 Marietje Kool 17 Leen Beets 18 19 Piet de Jong 20 21 Ed Smit 22 meester Stikker 23 Janny Heiblom 24 Zonneveld 25 Geertje Verkaik 26 27 Jo Houtman 28 Grietje Groot ; Onbekend
 1443. Schoolfoto, Broek in Waterland; Bewaarschool foto van Jo Houtman geboren in 1924. Foto genomen op de Laan op de achtergrond de kaakberg (kapberg, hooiberg) van Bont, Laan 20 en links de ingang van de woning van Piet Beunder, fotograaf, die daar vele jaren woonde (huis werd in vieren bewoond) 22 t/m 28. Hier de namen: 1. Jo Potgiesser 2. 3. 4. Jaap Kelderman 5. Cees van Schieveen 6. 7. 8. 9. juffrouw Tromp 10. 11.Jan van Ham 12.Reina de Wit 13.Chris Buurs? 14. 15. 16. Jo Houtman 17. 18. ; Onbekend
 1444. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein met links de pastorie, nr. 12, de achterkant van de kerk, Kerkplein 3,,5 en 6. Op de fiets veldwachter Kamminga. Twee monumentale bomen.; Onbekend
 1445. Kerkplein, Broek in Waterland; Ansichtkaart Kerk met toren, Kerkebrug, Leeteinde 1; Rono en mv
 1446. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerk met toren en gevangenis, Kerkebrug.; P. Heijloo (uitgever)
 1447. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerk interieur met preekstoel, koorhek en kroon met kaarsen; Van Leer's Fotodrukind N.V.
 1448. Kerkplein, Broek in Waterland; Ansichtkaart Kerk interieur met preekstoel, koorhek, kroon met kaarsen, orgel en geldkist al in 1609 in gebruik door de Diaconie. Het plafond is donkergroen en er is een wand van glas achter het orgel. Die glaswand is er na 1945 gekomen.; MV
 1449. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerk met toren en Leerkamer, een roeibootje; Onbekend
 1450. Kerkplein, Broek in Waterland; Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 27. Het plein in de zomer. Op de voorgrond de "pleinboom", een oude linde, met om de stam een zitbank. Rechts Piet Ubbels voor de veranda van z'n café Broekerhuis (nr. 9). Ubbels, die op z'n grote erf tevens een boerderijtje heeft, adverteert dat hij voor cliëntčle ook een ruime bergplaats voor fietsen beschikbaar heeft. Op de achtergrond de ijzeren pomp met de twee putopeningen boven de grote regenwaterbak van de kerk, die in 1874 werd aangelegd.; C. Mulder, Dzn, (uitgever)
 1451. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein v.l.n.r nr. 5, 6, 7, 8 en de Coöperatieve Boerenleenbank op 9. Bloeiende kastanje bomen. Andries Nooij (11 jaar) is de straat aan het wieden.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 1452. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein v.l.n.r nr. 3, 5, 6, 7, 8. en 2 autobussen, geen bomen op het plein.; A. P. Bruigom
 1453. Kerkplein, Broek in Waterland; Ansichtkaart Kerkplein v.l.n.r nr. 4, 5, 6, met kastanjebomen; P. Oostendorp souvenierwinkel Havenrak 7 tot 1949
 1454. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein links transformatorhuisje, daarachter no. 5., daarnaast 6 en 7. Kerkplein 6 is gebouwd voor de hoofdonderwijzer van de penbaar lagere shool te Broek in Waterland in 1740. De laatste hoofdonderwijzer die erin woonde was meester Smit. Daarna werd het postkantoor en later gemeentehuis. Bij de herindeling van de gemeente in 1990 is het aan een particulier verkocht.; A. P. Bruigom
 1455. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerk interieur met orgel, preekstoel koperen kronen met kaarsen, koorhek. Achter het orgel zit een glazen wand.; Photex - Amsterdam
 1456. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerk interieur met orgel, preekstoel koperen kronen met kaarsen, koorhek. Achter het orgel zit een dichte houten wand, bij een latere restauratie vervangen door een glazen wand.; Onbekend
 1457. Kerkplein, Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Vanaf de Kerkebrug zicht op het Havenrak met naast de muziektempel de nagebouwde Zeven Provinciën. Links de Leerkamer; E.H. Stöve
 1458. Kerkplein, Broek in Waterland; Vanaf de Kerkebrug zicht op het Havenrak met links de Leerkamer met een schip, rechts De Erven 1 en op de achtergrond huizen aan het Havenrak 25, 27, 31, 33. Voor de wal ligt de schuit van kermisexploitant Dobber.; P. Beunder
 1459. De Erven, Broek in Waterland; Vanaf het Havenrak rechts de pastorie tuin, Kerkplein 12, daarachter De Erven 1 (huis van dokter Parrée huisarts tot 1956) en 10/12/14; A. P. Bruigom
 1460. De Erven, Broek in Waterland; Ger Meijn helpt, voor het gemeentehuis, De Erven 2, met het strooien van het witte zand, nadat alle straten gewied zijn bij de grote schoonmaak in het voorjaar en najaar in het dorp. Stratenschouw.; Panorama
 1461. Jeugdherberg Leeteinde, Broek in Waterland; Dorpshuis "Het Broekerhuis" waarin Jeugdherberg Broek in Waterland nabij Amsterdam gevestigd was in de zomermaanden. (1953-1978) 's Winters was het Dorpshuis. Beheerders jeugdherberg waren van 1-10-1953 tot 1962 Gerard en Gerda Esmeijer.; FODRU GOUDA
 1462. Broek in Waterland; 3 Pentekeningen (zie bijlages) Jaagweg - Eilandweg Zuiderbrug Brug Belmermeer Leeteinde - Kerk + toren en Leeteinde 2/4/6 ; Gerrit Komen
 1463. Soos bezoekt de Bataviawerf; De Soos brengt in 1987 een bezoek aan de Bataviawerf om de bouw van de Batavia van scheepsbouwmeester Willem Vos te bezichtigen. Click hier voor het filmpje op Youtube van de Soos: "12 juni 1987 bezoek aan de Batavia" gemaakt door de heer Anton de Boer: De bouw ging in 1985 van start en het schip werd bij de tewaterlating in 1995 door Koningin Beatrix gedoopt. Rechts de prachtige foto, overgenomen van de site van Wikipedia. "Een uit de hand gelopen jongensdroom" De Batavia is een authentieke reconstructie van een 17e-eeuws VOC-schip uit 1628. Onder leiding van scheepsbouwmeester Willem Vos bouwden van 1985 tot 1995 in Lelystad enkele honderden jongeren aan dit schip, in het kader van een scholings- en werkervaringsproject. Op 7 april 1995 werd de Batavia door Koningin Beatrix gedoopt en te water gelaten. Het duurde echter nog tot 4 oktober 2000 voordat het schip helemaal op eigen kracht kon gaan zeilen, tijdens een verblijf in Sydney, Australië, waar het schip ter gelegenheid van de Olympische Spelen heen was vervoerd. Cineast Roel Oostra heeft bouwmeester Vos en zijn Batavia sinds 1985 met de camera gevolgd: de bouw, de doopplechtigheid, de reis naar Australië en de eerste zeilproeven zijn door hem gefilmd, wat tot een uniek tijdsdocument heeft geleid. Geüpload door Batavia Lelystad. Hier het filmpje op Youtube: Lees ook het interview met Vos in de nieuwsbrief van OudBroek (mei 2010): Interview met Vos over de Batavia ; Anton de Boer
 1464. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorspsstraat met links t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), rechts Dorpsstraat 11/13.; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
 1465. Havenrak, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Havenrak met De Erven 3, theekoepel, muziektempel, Havenrak 5 en 3; P. Heijloo (uitgever)
 1466. Kerkplein, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Kerkplein 4, 5 en 6; P. Oostendorp (uitgever)
 1467. De Erven, Broek in Waterland; Kaasboerderij van Wiltenburg, later Wiedemeijer. Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht ; Onbekend
 1468. Havenrak, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Vanaf links: De Erven 3 en 2, muziektempel, Pastorie, kerk + toren, Kerkplein 10, Havenrak 1, 5, 7, dakakpel 9/11, 19, 25 en 27.; C. Mulder Dz.(uitgever)
 1469. Kerkplein, Onafhankelijkheidsfeesten in Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten in Broek in Waterland in 1913, gemaakt voor bondscafe op het Kerkpein, man met hoge hoed is dorpsomroeper Eldert Visser.
 1470. Havenrak, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Havenrak 1, 5, 7 en 19. Man met handkar, muziektempel; L.v.d.D
 1471. Leeteinde, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Leeteinde met links Roomeinde 32 aan de andere kant van Het Dee, Leeteinde 5, 20 en 16 Het Broeker Huis, Diaconie wees- en armenhuis. Stenen bruggetje.; Bromografie, Amsterdam
 1472. Leeteinde, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Leeteinde vanaf links 5, 20 , 18 (telefooncenrale) en 16 Diaconie wees- en armenhuis Het Broeker Huis, helemaal rechts schuur van Leeteinde 12/14; FODRU GOUDA
 1473. Havenrak, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Havenrak 27 en Dorpsstraat 2/4/6, meisjes zittend in het gras.; onbekend
 1474. Roomeinde, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Straatje langs het oude gemeentehuis op grens Roomeinde - De Erven. De fiets staat tegen de Witte Kruis regenbak geparkeerk. Links Roomeinde 2 aan de overkant van het Dee, kerk met toren met links de kosterij en rechts de gevangenis. Het licht gekleurde gebouwtje hoorde bij de kosterij stond op het kantje van het Dee.; Bromografie, Amsterdam
 1475. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht De eerste twee huizen zijn t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), het derde huis is in 1984 afgebroken bij de reconstructie van het kruispunt, verderop no. 3 en 5.; Bromografie, Amsterdam
 1476. Eilandweg, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Aankomst van de electrische tram uit Monnickendam, links de draaibrug (Zuiderbrug) en rechts bakker Bijl, Eilandweg 5. Enkele motorwagen: diepst van de crisis Wissel nog halverwege bakkerij en tramcafé. Thomas Lof schrijft: De motorwagen A27 (foto) hoort tot de laatste zending van 4 motorwagens, die in 1933 (dus een jaar na de opening van de elektrische tram) naar Waterland kwamen. De contactdoos voor de schakeltramfunctie is al weggenomen (onder de rechterkoplamp, links op de foto); de montageplaat zit er nog. Dit dateert de foto op 1933 of uiterlijk 1934. ; Onbekend
 1477. Jaagweg, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247). De Jaagweg gezien vanaf de Eilandweg met er tussen in de draaibrug (Zuiderbrug). Links de kruidenierswinkel van Plas, daarnaast huize Alex van de fam. Stöve.; Onbekend
 1478. Jaagweg, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247). De Jaagweg gezien vanaf de Eilandweg de electrische tram gaat richting Monnickendam.; L.v.d.D
 1479. Kerkplein, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Een ets van Louis Landré (1875 - 1952) van het Kerkplein met kerk en Kerkplein 3 en 4.; N.V. A.J. Nuss, Amsterdam
 1480. Kerkplein, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Oud Broeker bruidscostuum, bruidegom Piet Heijloo en zijn zuster Grietje Heijloo later gehuwd met Chris Bakker.; P. Heijloo jr., uitgever
 1481. Broekervaart, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht De hefbrug in de Provincialeweg (nu N 247) over de Broekervaart vanaf de Broekermeerdijk gezien. Op de achtergrond het dak van de stolp Eilandweg 7.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 1482. Leeteinde, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Dorpshuis "Het Broeker Huis" waarin Jeugdherberg, Broek in Waterland nabij Amsterdam. Regentenkamer.; FODRU GOUDA
 1483. Jeugdherberg Leeteinde, Broek in Waterland; Jeugdherberg geleidt door echtpaar Gerard en Gerda Esmeijer die op 1-10-1953 (tot 1962) begonnen. Dorpshuis "Het Broeker Huis" waarin Jeugdherberg, Broek in Waterland nabij Amsterdam. Recreatiezaal tevens Dagverblijf.; FODRU GOUDA
 1484. Havenrak, Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Kaasmakerij (kaasboerderij) Bruijn, Havenrak 9/11; onbekend
 1485. Watersnood van 1916, in de kerk van Broek in Waterland; Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht Watersnood van 1916. Onderkomen in de kerk met rechts o.a. vrouw van Zanen en vrouw Bregman en links Tony Heijloo en Arie Boonders en zijn vrouw.; Onbekend
 1486. Weet u waar dit is?; Nostalgische verhalen over en foto's van unieke plekjes in Waterland en omgeving. Broek in Waterland op blz. 1, 15, 22, 75 en 85.; H.P. Moelker
 1487. Het was geweldig; Jubileum activiteiten voorjaar 2003. De voetbalvereniging SDOB ( Sterk Door Onderling Begrip) te Broek in Waterland viert haar 75-jarig bestaan. (Inhoud zie bijlage); Voetbalvereniging SDOB
 1488. Jacob Arysz. van Vueren en Trijntje Cornd. Muijs met hun afstammelingen; Jacob Arysz. van Vueren (1683 - tussen 1732 en 1738) en Trijntje Cornd. Muijs (1685 - 1775) met hun afstammelingen.; H. Kollis en Chr. van Vuure
 1489. 1813-1913 Broek in Waterland Programma van het Eeuwfeest der Herstelling van Neęrland's Onafhankelijkheid; Twee copiën van: Programma van het Eeuwfeest der Herstelling van Neęrland's Onafhankelijkheid gevierd op initiatief van de vereeniging "Koninginnedag"op den 6de en 7de Augustus 1913, bij gelegenheid van het koperen huwelijkseest van H.M. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik der Nederlanden. (in de bijlages, links onder, het programma); De Vereeniging "Koninginnedag"
 1490. Caputilatie brief van Burgemeester Peereboom, Broek in Waterland; Aan het hoofd Kbd., de plaatselijke Hoofden en Chefs der onderdeelen en aan alle leden van den Luchtbeschermingsdienst dezer Gemeente.; Burgemeester Peereboom
 1491. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 14/16/18 kruidenierszaak De Spar van Ruijterman en ernaast een klein huisje op no. 20. In dit huisje op Roomeinde 20 woonde Andries de Ruijg, vader van Jan de Ruijg en Wil de Ruijg die getrouwd is met Klaas Buurs. ; P. Beunder
 1492. Eilandweg, Broek in Waterland; De laatste rit van de tram in 1956 in Broek in Waterland.; P. Ruijterman
 1493. Zwemdiploma Broek in Waterland; Diploma voor te Broek in Waterland met goed gevolg afgelegde zwemproeven van Pieter S. Ruijterman.; P. Kok
 1494. Leeteinde 16, Broek in Waterland; Beheerders wissel in Het Broeker Huis. We nemen afscheid van Joop en Anneke Bueneker en verwelkomen Jeppe van Rijssel en Jorrit Bron.; Noordhollands Dagblad Elly Molenaar
 1495. 50 jaar Doets in de levensmiddelen; Geschiedenis van vijftig jaar groothandel Doets (1903 - 1953), Doets leverde ook aan de firma Ruijterman, Roomeinde 14/16/18.; J. Doets
 1496. Afscheid van dokter Den Hartoog, Broek in Waterland; Huisarts C. den Hartoog neemt, na 28 jaar, afscheid in Uitdam, Zuiderwoude en Broek in Waterland. zie bijlage. Dokter Den Hartoog had zijn praktijk en apotheek aan huis (1955-1983). Een groot deel van die periode konden de patiënten hun medicijnen zelf uit het kastje halen. ; Noordhollands Dagblad
 1497. Havenrak, Broek in Waterland; Nieuwjaarskaart van het Havenrak met ijs en schaatsers en Havenrak 17, 19, 25, 27/29 en 31.; Lieuwe J. Zander
 1498. Wie was wie in Watergang; Naar R.G. Louw: Het boek heeft betrekking op de inwoners van het Waterlandse dorp Watergang in de 17e en 18e eeuw en hun onderlinge relaties. Het boek - het resultaat van onderzoek dat zich over acht jaar heeft uitgestrekt - is gebonden in 2 banden met harde kaft, A-4-formaat. Het bevat in totaal ca 1450 bladzijden, enkele kaartjes, tabellen en een paar foto's. Het boek bestaat uit vier gedeelten: In het eerste gedeelte worden in beknopte vorm behandeld: de meervoudige betekenis van de naam Waterland, de ontginning, de oude banne van Watergang met een reconstructie van de ligging van de velden, de betekenis van de veldnamen, het Waterlands naamrecht, een reconstructie van de ligging van de huizen, enkele beschouwingen over demografische ontwikkelingen, de landbouw en veelteelt, de koophandel en scheepvaart, de visserij en walvisvaart, het voorzieningenniveau in Watergang en de verschillende destijds bestaande overheden. Het tweede gedeelte wordt gevormd door een alfabetische catalogus van alle inwoners van Watergang - voor zover met behulp van de bronnen te achterhalen - in de 17e en 18e eeuw. Het derde gedeelte omvat 123 fragment-genealogieen: o.a. Abbring, Alderkamp, Appeldoorn, Baak, Beerdes, Beers, Beth (2x), Boejerman, Boer, De Boer, Bogaard/t, Boom (2x), Boomgaard, Boon, Brak, Brinkman, Buijes, Buijsman, Camberg, Chevalier, Decker, Dik, Van Dobbe, Dobber, Doelen, Draak, Dijck, Van Dijck, Foekema, Futs, Groot, De Haas, Hagen, Helmig(h), Hermis, Heijn, Heijnevaers, Hondius, Houting, Huijsman, Jannevaers, De Jong, Jongejan, Kalf, Keersemaecker, Klaver, Kluijt, Kolder, Kuwaert, Kuijper, Laan, Louw, Luijten, Molenaar (2x), Van Neck, Pranger, Reitsma, Roele, Roet, Rijser (2x), Schout, Schouten, Schreuder, Schut, Vennis, Visser, van Vuure, De Waal en Wemmes. Het vierde gedeelte bestaat in een aantal registers o.a. een personenregister, waaruit blijkt dat in het boek nog vele andere namen voorkomen. Er zin veel raakvlakken met Broek in Waterland.; R.G. Louw
 1499. Broek te boek; Broek te boek, Broek in Waterland, Uitdam en Zuiderwoude. Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van de opheffing van de gemeente Broek in Waterland ; Rien Floris, redactie; Jan de Waal en Hans van Weel, fotografie.
 1500. De proefkolonie; De proefkolonie; vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer natie. In De Proefkolonie vertelt Wil Schackmann op levendige wijze over het ontstaan van de koloniën die in het begin van de negentiende eeuw in Drenthe werden gesticht. De in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid wilde verarmde landgenoten uit hun toestand van 'diepe ellende en daaruit spruitende zedelijke verbastering' halen. In een nog woest en maakbaar Drente zouden zij leren met landarbeid de eigen kost te verdienen. En daardoor vanzelf betere mensen worden. Jan Cornelis Westerveld, 51 jaar, geboren in Slochteren, gezonden door de subcommissie Broek in Waterland. Behoort tot de eerste vijf aankomende kolonisten, 1820 en 1821 zilveren medaille, 1822 vrijboer bij Ommerschans. Tot 1830, vertrekt dan naar schoonfamilie in de buurt van Wilhelminaoord.; Wil Schackmann
 1501. Boek in Waterland; Boek in Waterland 175 jaar Bibliotheek in Broek in Waterland 1822 - 1997 Broeker Boekenweek geschenk 1998; Ans Grotendorst
 1502. De grafzerken in de kerk van Broek in Waterland; De grafzerken in de kerk van Broek in Waterland. Aanvullingen, verbeteringen en historische toelichtingen op de lijst van Bloys van Treslong Prins en Belonje uit 1928.; J.W. Niemeijer
 1503. De Waterlandse melkschuit; De Waterlandse melkschuit. Varende boeren tussen Waterland en Amsterdam 1600 - 1900 Uit: Van de website waterlandsemelkschuit.nl Meer dan 300 jaar voeren er vanuit Waterland dagelijks schuiten naar Amsterdam met melk. Deze Waterlandse melkschuiten waren een bekende verschijning op het IJ. Ze moesten snel kunnen zeilen, omdat de melk zo vlug en vers mogelijk bij de klanten in de stad moest komen. Melk kan snel zuur worden, zeker als het warm weer is. En koeling bestond in die eeuwen nog niet. De melkschuiten moesten dus snel zijn, maar ook veilig. Het IJ was toen veel breder dan nu en er konden soms hoge golven staan. De melkschuiten moesten er dan vaak recht tegenin. Bij stormachtig weer zijn er wel melkschuiten omgeslagen. Daarbij zijn er zelfs mensen verdronken. Toch gebeurde dat maar heel soms. De Waterlandse bemanningen konden goed varen en waren meestal voorzichtig. Toch moesten ze elke dag op en neer, zomer of winter, mooi weer of storm. Zelf ijs kon ze niet tegen houden.; Anton Wegman
 1504. Planten in de polder; Planten in de polder is een veldgids voor grasland, oever, sloot en plas. De planten beschreven in deze gids komen ook in de omgeving van Broek in Waterland voor. ; Nico Jonker en Walter Menkveld
 1505. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. De heer en mevrouw Smit. In de tijd dat Smit hoofd der school was, werd bij een afscheid van een juffrouw of meester altijd het lied Nu gij hier van ons scheiden gaat gezongen. (zie bij de foto rechts) Click op de link linksonder voor het complete album
 1506. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. V.l.n.r.: Jan v.d. Snoek, Willem Wiedemeijer, T. Pieters, meester Smit, Ed Smit, Mevr. Smit, vrouw van Ed Smit, Cees Leegwater, Janna Houtman-Tinkelenberg en Klaas Pilkes.
 1507. De Erven, Broek in Waterland; De Erven vanaf het Havenrak met vanaf links De Erven 3 met theekoepel en no. 1. Nog net te zien het gemeentehuis op nr. 2. Rechts Kerkplein met kerk + toren en de pastorie op nr. 12.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 1508. Broekervaart, Broek in Waterland; De hefbrug in de Provincialeweg (nu N 247) over de Broekervaart. Op de achtergrond de Broekermeerdijk.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 1509. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. V.l.n.r.: Meester Smit, ??, Mw. Polman, ??, Henk Eppenga
 1510. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Zoon van Smit 9. 10. Henk Lof 11. Meester Smit 12. 13. 15. Mevrouw Smit 18. Theo Nooij 20. Ger Bronsvoort 21. Piet Slagt 22. 23. 24. 25. 26. 27. Wim Dekker 28. Kees Mul 30. Wim Nooij 31 Jan Voorderhake 33. Roel Kouwenoord 34. Cor Korstanje
 1511. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961.
 1512. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. V.l.n.r.: Lenie den Heeten, ??, Jantine Meijn, ??
 1513. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961.
 1514. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. Meester Smit toont de cadeaux die hij zojuist uit handen van Willie Boschma en Siem Kaper heeft ontvangen. Zittend Corrie Korstanje.
 1515. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. Wollie Mul, Geertje den Hartoog, Poolman, Theo Nooij, Rudy Lobbes, Greetje Smeenk, Annie Mens
 1516. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. Echtpaar Smit
 1517. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. In de gymzaal van openbare lagere school. Juffrouw Polman ( 2e en 3e klas) spreekt iedereen toe. De leerlingen gaven een voorstelling.
 1518. Broekervaart, Broek in Waterland; De hefbrug in de Provincialeweg (nu N 247) over de Broekervaart. Links Laan 16; Uitg. W. van Meel
 1519. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. Meester Smit, Jannie Smit, Jantine Meijn, Gerda v.d. Berg, Greet Nooij.
 1520. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat met links café Concordia op nr. 1. Rechts daarvan Dorpsstraat 18 en 16. Restaurant Neeltje Pater, nr. 2-4-6 aan het Havenrak.; J.C. Posch & Zn. (uitgever)
 1521. De Erven, Broek in Waterland; Ansichtkaart De Erven 20 en 7 en de kerk gezien vanaf het eiland in het Havenrak.; J.C. Posch & Zn. (uitgever)
 1522. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Op de foto vlnr: mevr. Griet Bakker-Bont, mevr. Ief Nooij, mevr. An Leegwater, Mevr. Janna Houtman-Tinkelenberg, mevr.Anna Pieters, mevr. Geertje van de Stadt-van Dusschoten.
 1523. Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart Havenrak met rozen en eendenhuisje, links De Erven 3 met theekoepel, rechts pastorie met kerk aan het Kerkplein. De meisjes zijn Anne van der Zee en Jane Beunder; Mv
 1524. Parallelweg, Broek in Waterland; Parallelweg 1, kapper Bonte en verkoop rookwaren; 3 kruidenier Plas met Centra; Parallelweg 5, 7, 9,11,13, 15 en 17.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 1525. Parallelweg, Broek in Waterland; Leeteinde 1 met roeiboten in het Dee vanaf de Kerkbrug; J.C. Posch & Zn. (uitgever)
 1526. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde met links op nr. 17 de boerderij van v.d. Snoek, nr. 19 en aan het eind van de straat 29-35. Rechts de Spar van Ruijterman op 14 en daarachter no. 20/22; J.C. Posch & Zn. (uitgever)
 1527. Broek in Waterland,; Vier foto's op een kaart: Molengouw rechts 2, 4, 6, 8 en 10; De Erven met Gemeentehuis en boerderij op nr. 2 en 4 met de Kerkbrug over het Dee; Eilandweg en Jaagweg met de Zuiderbrug over de Zesstedenvaart; Leeteinde met jeugdherberg en dorpshuis Het Broeker Huis.; D. Ploeger (uitgever)
 1528. Kerkplein, Broek in Waterland; Bondscafé Broekerhuis van van Wiltenburg op Kerkplein 9. Er voor heel veel kinderen.; Onbekend
 1529. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. Wollie Mul, van Waveren, Suze Wiedemeijer, Jannie Nooij, Theo Nooij, Wim Mulder, Greetje Smeenk, Siem Kaper, Lies Poolman
 1530. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. ??, Geertje Boschma, Lies Poolman, van Waveren, Suze Wiedemeijer, Jannie Smit, René?
 1531. Gifpolder Volgermeer, Broek in Waterland; Geschiedenis van de Volgermeer van veen tot veen. Fotografie Bert Verhoeff Volgens Wikipedia 22 juni 2012: De Volgermeerpolder is een gebied ten noorden van Amsterdam, dat in gebruik was als vuilnisbelt en waar jarenlang giftig vuil is gestort. Het gebied is geen polder. Oorspronkelijk Volgerweren geheten, werd het in 1853 door een kaartenmaker abusievelijk benoemd als Volgermeerpolder. In de jaren 1960 werd er door meerdere chemische bedrijven, waarvan het grootste Philips-Duphar was, tienduizenden vaten gif gedumpt met oogluikende toestemming van Amsterdamse ambtenaren. In maart 1980 werd het eerste gifvat bij toeval ontdekt door iemand die er werkte. Toen deze 'klokkenluider' dit bekendmaakte, werd hij meteen ontslagen. De Volgermeer is volgens de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam de grootste en meest vervuilde locatie van Nederland. Omdat het terrein te groot is voor een bodemsanering stelde het Ministerie van VROM in 1998 voor de voormalige stortplaats af te dekken met folie en daarbovenop grond van elders aan te brengen. In 2001 heeft een geslaagde proef plaatsgevonden. In 2006 is daadwerkelijk met de inkapseling begonnen. Eerst wordt een deklaag van grond aangebracht, waaroverheen een niet waterdoorlatende folie komt. Over de folie wordt nog een laag grond gebracht. Daar bovenop tracht men natuurlijke veenmosvegetaties te ontwikkelen die door hun speciale eigenschappen kunnen bijdragen aan een duurzame en permanente isolatie van de vervuilde lagen eronder. Dit is een experimentele techniek van veenvorming die door het adviesbureau natural capping wordt genoemd. Hiertoe wordt onder meer 15 km kade aangelegd zodat natte gebiedjes gelijkend op sawa's ontstaan. Na afloop van de afdekking zal de voormalige vuilstortplaats het aanzien en beheer krijgen van een natuurgebied. Met deze oplossing zal het gebied wel altijd gecontroleerd moeten worden vanwege eventueel mogelijke lekkage van verontreinigd grondwater. Op 23 april 2011 is het gebied voor het eerst opengesteld voor publiek. Landschap Noord-Holland organiseerde hier een open dag. ; Goof Buijs, Stephanie Kaars, Jeroen Trommelen
 1532. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. ??, ??, wethouder Jaap de Wit, burgemeester te Boekhorst, gemeente secretaris Jan van Dieren
 1533. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Op de foto zittend vlnr aan tafel: de heren Piet Beets, Reindert Spaans, Adriaan Pronk, Jan Nierop en echtgenote van Adriaan Pronk.; Onbekend
 1534. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; De eerste rij rechts de zoon van meester Smit. Achter hem rechts Jan v.d. Snoek en links mevr. v.d. Snoek. Mogelijk verdere genodigden familie voorste rij en achter leden van bestuur school. ; Onbekend
 1535. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Wie weet wie dit zijn; Onbekend
 1536. Bodemarchief van Waterland; Landinrichting en archeologie: het bodemarchief van Waterland Volume 6 van Nederlandse archeologische rapporten. Uitgever: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1988. Tevens proefschrift Universiteit van Amsterdam, Met lit. opg xii, 184 p, 30 cm Archeologie, Kartering, Proefschriften (vorm), landinrichting, archeologie, Middeleeuwse archeologie. Broek in Waterland is dus ook beschreven.; Jurjen M. Bos
 1537. In de ban van Buiksloot; In de ban van Buiksloot; kruispunt van vaarten, dijken, wegen en belangen. De mensen uit Broek in Waterland voeren, reden en gingen per tram door Buiksloot.; Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord
 1538. Broek in Waterland; Het boek bevat 176 pagina's met 270 foto's van interieurs en exterieurs van architectuurfotograaf Olaf Klijn met teksten in Nederlands en Engels van Anne van Wijngaarden, Monumentenzorg Gemeente Waterland. Niet eerder is een dergelijk overzicht in woord en beeld van dit unieke dorp gegeven. Broek in Waterland is zeer fotogeniek met haar vele houten huizen en karakteristieke straten. Wellicht is Broek in Waterland niet zo bekend als andere toerische bestemmingen in de regio, doch in de achttiende eeuw was een bezoekje aan Holland niet compleet als je hier niet even rondgeneusd had. De houtbouw, de wonderlijke tuinen en de welbekende netheid van de bewoners trokken de reizigers naar het dorp. De foto's tonen ons de mooie in- en exterieurs van zo'n vijftig panden. De voor publiek gesloten huizen hebben speciaal voor dit lees- en kijkboek hun deuren geopend, en gunnen de lezer zo ook een fraaie blik naar binnen. foto: Olaf Klijn Dorpsstraat 2-4, decoratief houtsnijwerk in venster.Een aantal karakteristieke kenmerken en eventuele interessante historische gebeurtenissen worden in korte teksten beschreven. Voorafgaand aan het foto-overzicht wordt een schets van de algemene geschiedenis van Broek in Waterland gegeven. De volgorde waarin de panden te bekijken zijn in Architectuur & Wonen in Broek in Waterland vormt een wandelroute door het dorp die tevens achterin de uitgave is opgenomen. Olaf Klijn heeft hiermee een zeer speciaal boekwerk uitgegeven, waarbij zijn professionaliteit in de fotografie een onmisbaar instrument blijkt. Samen met de teksten van Anne van Wijngaarden een bijzonder informatief en mooi naslagwerk, waar men als echte Hollander en zeker als Broeker trots op mag zijn. ; A.M.C. van Wijngaarden en Olaf Klijn
 1539. Monumenten Broek in Waterland; Monumenten - Ons een zorg? Een lesbrief voor de kinderen van de scholen in Broek in Waterland, Zuiderwoude en Uitdam. Er horen dia's bij, maar die hebben we nog niet gevonden. Zie linksonder de link naar de bijlage.; Vereniging Oud Broek in Waterland
 1540. Broek, Broek in Waterland; "Broek" Uit: Noordhollandsche Arkadia ... / Cl. Bruin. - Amsterdam 1732 1 topogr. prent: ets, ingekleurd met waterverf. Voorstelling: Op de achtergrond Broek met kerk en huizen. Op de voorgrond een paard met trekschuit, vissers met hengels, paard en koeien in de wei.; Zeeman, Abraham (ca. 1695-1754)
 1541. Huwelijksgedicht, Broek in Waterland; Huwelijksgedicht door Hilbrand Verlaan ter gelegenheid van de bruiloft van Albert Verlaan en Grietje Kat, op 1 december 1743. 3 pagina's gedrukt. Albert Verlaan, zoon van Cornelis Jansz Verlaan en Grietje Alberts Timmerman, was een welgestelde Broeker handelsman. Met zijn vrouw woonde hij eerst enige tijd aan het Roomeinde, later in het nog bestaande huis De Erven 26. Hun huwelijk was van korte duur, Albert stierf in 1754 (grafzerk ligt in de kerk). Zijn weduwe Grietje hertrouwde in 1756 met Alberts neef Jan Symonsz Verlaan, een weduwnaar die meer dan een kwart eeuw ouder was. Nadat ook deze overleden was (in 1767) bleef Grietje Kat tot haar dood wonen in het huis aan De Erven, dat door haar voorzien werd van een rijk met stucwerk versierde hal, waarin haar monogram geplaatst is. Ze overleed in 1801. Aldus J.W. Niemeijer.; Hilbrand Verlaan
 1542. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. Kees Leegwater, Echtpaar Smit, Henk Eppenga
 1543. Getuigschrift, Broek in Waterland; Getuigschrift van Cornelis Pels (28 juli 1889 - 28 januari 1970) verstrekt door de Ambachtscholen te Amsterdam. Hij heeft zijn leertijd timmeren met goed gevolg volbracht. Het is niet meer te achterhalen hoe lang hij timmerman is geweest. Pels begon een melkwijk in Amsterdam. Zijn zoon geboren in 1920 ging in 1929 al mee te venten. Zij gingen met de melkboot naar Amsterdam. Met bijlage.; Stoomdr. B.V. Mantgem, Hofl. Amst.
 1544. Programma Zanglust, Broek in Waterland; Kerk-concert van de Gem. Zangvereeniging "Zanglust" op zondag 28 augustus 1921. Programma en tekstboekje (zie bijlagen); Bestuur Zanglust
 1545. Muziektempel, Broek in Waterland; Brief Fanfarecorps Broek in Waterland aan gemeente over Muziektent. In 1946 schrijft het bestuur van het fanfarecorps een brief naar de gemeente Waterland met als onderwerp: van wie is de muziekkoepel? Volgens het bestuur van het corps de gemeente Broek in Waterland.; Bestuur Fanfarecorps Broek in Waterland
 1546. Eilandweg, Broek in Waterland; De laatste rit van de tram in 1956 in Broek in Waterland; Bij de tramhalte Veldwachter Bolks, met tas: onderwijzer Bos. ; P. Ruijterman
 1547. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. Echtpaar Smit te midden van de cadeaux, o.a. 2 fietsen.
 1548. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Foto uit album bij het afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961. De familie Smit, met links Kees Leegwater en rechts Koosje Eppenga-v.d.Ploeg
 1549. IJscoman Beunder, Zuideinde Broek in Waterland; IJscoman Beunder met zijn ijscokar.links MichielHolman en zijn schoonzoon, Jan Bruijn komen een ijsje eten. De mevrouw op de voorgrond is mevr. Visser-Groot met haar man Jan Visser. Helemaal links de winkel van slagerij Kroonenburg, Zuideinde 15.; Onbekend
 1550. Een wandeling door historisch Broek, Broek in Waterland; Een rondleiding door Broek in Waterland geschreven door Jan van de Watering ter gelegenheid van de verjaardag van Ida van Doornik. Hij beschrijft, in kort bestek, de geschiedenis van Broek en heeft teksten gebruikt van o.a. Nico Scheepmaker en Aart van Zoest. Zie bijlage. ; Jan van de Watering
 1551. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Een folder voor de verkoop van "Broek in Waterland in oude pentbriefkaarten door A.P. Bruigom". Zie bijlages. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 57. Het kroegje, annex winkeltje, van Wiebrecht van Voorst, weduwe Daniël Groot, in de wandeling "Wum van Daan" genoemd. In de maaitijd is het een geliefd trefpunt van de "poepen". Daarnaast het huis van de (koude) bakker Willem van Vuure. Wum poseert, samen met postbode Harmen Bosschieter (alias de Bok) voor de fotograaf. Omstr. 1900.; A.P. Bruigom
 1552. Toegangskaarten harddraverij, Broek in Waterland; Harddraverij Broek in Waterland. Bewijs van toegang. Entrée ƒ 1,-- per persoon. Een boek vol toegangskaarten genummerd van 1 t/m 500. Tot en met no. 238 uitgegeven.; Onbekend
 1553. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Vlnr: de heer Henk Eppenga, echtpaar K. Pilkes en echtpaar Jan van der Snoek.
 1554. Afscheid van E.Smit als hoofd der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.; Vlnr: De heer Wim Wiedemeijer, echtpaar J.P. van de Stadt sr. , echtpaar C. den Hartoog en mevr. Ief Nooij.
 1555. Beschrijving Broeker Kerk, Broek in Waterland; Beschrijving van het interieur van de Broeker Kerk en de geschiedenis van Broek in Waterland in het kort.; College van Kerkrentmeesters Broeker kerk
 1556. Tijdschrift Elsevier met een artikel over Jo en Peter Spier; Interview met Peter Spier (6 juni 1927), kinderboekentekenaar, over hem en zijn vader Jo Spier. De familie bewoonde De Erven 5 in Broek in Waterland van 1940 - 1951, met een onderbreking van 1943 - 1945 toen zij uiteindelijk in concentratiekamp Theresienstadt terecht kwamen. De getoonde illustratie is pagina 131 uit Elsevier 66ste jaargang no. 43.; Elsevier
 1557. Film 1915 - 1940; Film 1915 - 1940 over Broek in Waterland, Monnickendam, Marken, Volendam en Edam. IJspret en watersnood. (BFM Digital) Schaatsen,
 1558. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 2, het gemeentehuis (raadhuis); Jan Dekker, uitgever
 1559. Eilandweg en Jaagweg, Broek in Waterland; Eilandweg met tramhuis, 3 en 5, Zuiderbrug over de Broekervaart en Jaagweg 1.; D. Ploeger (uitgever)
 1560. Buitenweeren,Broek in Waterland; Buitenweeren 17, mei 1966. Huis aan de voorkant. Bijlage's: Schuurtje en achtertuin in 1968 met doorkijk tot op Leeteinde 5, met links een schuur van Wim Spaans aan de Keerngouw. In de sneeuw in 1969 met uitzicht op de boerderij het Noordsche Bosch Leeteinde 5.; Drijver
 1561. Schaatsen op het Havenrak; Jeugd- en schoolherinneringen van Gert Jan Mulder. Schaatsfoto's uit een fotoalbum van Gert Jan. Op het ijs op 3 maart 1929. 2e van links, op de muziektempel, in witte trui Lies Groot, daarnaast Marie Groot, met donkere trui mijn moeder Trien Groot (de oorspronkelijke namen: Lysje, Marye, Tryntje) Staand op het ijs: 2e van links Cor Mulder, 3e van links Gert Jan Mulder, 4e Spaans? Hier de Stamboom van Gert Jan Mulder en zijn vrouw Trijntje Groot ; G.J. Mulder
 1562. Havenrak, De Erven, Kerkplein, Broek in Waterland; Theekoepel aan De Erven, Kerk, Leerkamer en Pastorie, Kerkplein 12 en muziektempel. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 40. De muziektent (gebouwd in 1899) met trap voor het "debarkeren" der leden van het fanfare corps. Hun directeur, Ricus Stapel, zoon van een boer, leidt ook andere corpsen in de buurt, geeft pianolessen en speelt 's zondags op het kerkorgel. Omstr. 1900.; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
 1563. Nederlanders! Soldaten! Men heeft u bedrogen; Strooibiljet van de Duitsers om de Nederlandse soldaten over te halen om over te lopen. Tweede wereldoorlog. Meegenomen van de Grebbeberg.; Duitse Staat
 1564. Bestuur Vereniging Oud Broek in Waterland; Jaarvergadering 1968. De penningmeester aan het werk. V.l.n.r.: A.P. Bruigom, penningmeester, J.P. Mars, voorzitter, J.W. Niemeijer, secretaris.; Onbekend
 1565. Schoolfoto, Broek in Waterland; Schoolfoto Roomeinde 3 1e rij links [Jo van Ham] en 3e van links [Aaltje van Ham] nummer 25 is [Annie Dekker] (15-10-1918); Onbekend
 1566. Geldkist van het Cornelis Kokerfonds; Geldkist van C.K. Fonds met een cassette met 3 laadjes erin. Het sleuteltje is zoek. (Zie bijlages); Onbekend
 1567. Spaarpot Coöperatieve Boerenleenbank Broek in Waterland; Spaarpot Coöperatieve Boerenleenbank Broek in Waterland, ovaal van vorm, sleuteltje mist.; Onbekend
 1568. Koperen bel, zonder klepel, Broek in Waterland; De kapotte koperen bel van bakker Nico Smal uit De Rijp, die sinds 1971 brood vent in Broek in Waterland, in 2012 dus al 41 jaar. De klepel volgt als hij stopt met venten. (In de bijlage een foto, gemaakt in de Buitenweeren bij zijn 25-jarig jubileum); Onbekend
 1569. Beschuitbus, Broek in Waterland; Verkade's Prima Zaansche Beschuitbus, jaren gebruikt door de fam. Bruijn, Havenrak 9/11; Verkade
 1570. Munt - ereprijs penning Nut Broek in Waterland; Voor edelmoedige daden. Ereprijs der maatschappij van het algemeen. Aan Gerrit Mooij 12 augustus 1845. Deze penningen werden uitgegeven doo het Nut.; Nut
 1571. De Speelwagen,maandblad uitgegeven van 1946 - 1955; Maandblad over historische schoonheid,folklore en geschiedenis Hollands Noorderkwartier 41 maandbladen waarin o.a. tekeningen van Jo Spier staan Al die mij ziet En niet mag lijden Die keert zich om En laat mij rijden Al is de weg Ook recht of krom Ik rij maar voort En zie niet om.; Meijere boek-en handelsdrukkerij Zaandam
 1572. Jansje Molenaar, Broek in Waterland; Links Jansje Molenaar, getrouwd met Jan Dobber en rechts Hilletje Molenaar; Onbekend
 1573. Hilletje Molenaar, Broek in Waterland; Hilletje Molenaar, jong overleden; Onbekend
 1574. Ida Molenaar, Broek in Waterland; Ida Molenaar, geboren in 1894; Onbekend
 1575. Jan Molenaar, Broek in Waterland; Jan Molenaar met kleinzoon Jaap Wiltenburg; Onbekend
 1576. Buitenweeren, Broek in Waterland; Gezicht op de achterkant van Buitenweeren 17 t/m 31. Links op de achtergrond de spoorwagon van Bruijn en koeien en een hooiopper.; Klaas Pilkes
 1577. Broek in Waterland; Een zaal vol mannen aan tafel in café Broekerhuis aan het Kerkplein. Er staan wijnglazen op tafel gevuld met rode wijn. Hebben zij eerst vergaderd? In het midden linksvoor Tolk, vader van Annie en Nies en de vierde man van beneden af met snorretje is J. Groot (11-12-1873 - 13-07-1957) de vader van Pieter Groot (13-04-1910 - 12-12-1999). ; Onbekend
 1578. Broek in Waterland; Het trouwboekje van Jacob Poolman en Grietje Postma. Getrouwd op 31 augustus 1905. Jacob Poolman geboren te Broek in Waterland op 12 april 1982, zoon van Teunis Wiebe Poolman en Aagje Schreuder. Overleden te Amsterdam 11 juni 1943. Grietje Postma, geboren te Broek in Waterland op 20 maart 1985, dochter van Pieter Postma en Cornelia Vet. Overleden te Broek in Waterland 21 maart 1968. Zij kregen een zoon: Teunis Wiebe Poolman, geboren op 26 januari 1909; Gemeente Broek in Waterland
 1579. Distributiekaart,Broek in Waterland; Distributiekaart van Jacob Poolman moest bij zijn overlijden ingeleverd worden. Op de afbeelding het bewijs daarvan.; Distributiedienst
 1580. Bonnenkaart,Broek in Waterland; Bonnenkaart van Jacob Poolman moest bij zijn overlijden ingeleverd worden. Op de afbeelding het bewijs daarvan. (In de bijlage nog een bewijs van inlevering van een bonnenkaart); Distributiedienst
 1581. Inentingsbewijs tegen koepokken,Broek in Waterland; Inentingsbewijs tegen koepokken van Teunis Wiebe Poolman, geboren op 26 januari 1909 te Broek in Waterland.; Geneeskundige dienst
 1582. Geloofsbelijdenis,Broek in Waterland; Ter herinnering aan uw belijdenis Teunis Wiebe Poolman, Jac.zn geboren 26 januari 1909. Ds. Rensink, Ned. Herv. Predikant, Broek in Waterland 24 maart 1929. Zie ook bijlage; N.V. Uitgevers-maatschappij "Editio", Hillegom
 1583. Geloofsbelijdenis,Broek in Waterland; Vergeet het niet! Na afgelegde geloofsbelijdenis, door Dr.J.M. Assink Calkoen, Pred. te Sloterdijk. Aan Jacob Poolman op den dag des Geloofsbelijdenis 25 / 28 maart 190? geschonken door zijnen leermeester Ds. A.A. Cremer, predikant. Zie bijlage.; J.G. Lankelma, Amsterdam
 1584. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1, antiek winkel van mevr. Bruigom-Six; Onbekend
 1585. Broek in Waterland; Van Moeras tot Monument. Het ontstaan en de ontwikkeling van Broek in Waterland. Master Architectuur Geschiedenisscriptie begeleid door Dr. Reinout Rutte.; Sven de Haan
 1586. Voetbalvereniging SDOB, Broek in Waterland; Uitnodiging van Voetbalvereniging S.D.O.B. voor de opening van de trainingshal op 23 oktober 1971 door de bestuurders J. van der Snoek en C. Leegwater.; S.D.O.B.
 1587. Stichting Neeltje Pater, Broek in Waterland; Programmaboekje van theater spektakel "De Mythe", uitgevoerd op een ponton in het Havenrak met grote drijvende tribune voor 1200 man publiek. Toegangskaarten voor huiskamerfestival Neeltje@home en de Mythe.; Stichting Neeltje Pater
 1588. Akte van Scheiding en verdeling van boedel van Cornelis Schreuder, Geertje de Boer, Regina Pronk (1e echtgenote). Land aan de Keerngouw te Broek in Waterland; Akte van Scheiding en verdeling van boedel van Cornelis Schreuder, Geertje de Boer, Regina Pronk (1e echtgenote). 21 november 1890. Erfgenamen Teunis Wiebe Poolman gehuwd met Aagje Schreuder en Hendrik Schreuder. Kinderen van Cornelis Schreuder en Regina Pronk. Zie de stamboomgegevens van Cornelis Jansz Schreuder ( * 1768) en Maritje Willems Schipper ( * 1768) ; Notaris Dirk Costerus
 1589. Koopacte Simon Philip Goudsmit uit veiling wijlen Klaas Cornelis Koker overleden 31 januari 1867; Simon Philip Goudsmit koopt weilanden aan de Overlekergouw, sectie A, 136t/m140, 233, 142, 143, 235, 237, 146, groot 12 hectare 70 are, 70 centi are, aangekocht op veiling van wijlen Klaas Cornelis Koker.; Notaris Cramer, Edam
 1590. Akte van verdeling en erfenis van Klaas de Ruiter 19-9-1895 op veiling in café "De Zwaan" te Broek in Waterland; Akte van verdeling en erfenis van Klaas de Ruiter 19-9-1895 op veiling Erfgenamen: Grietje Wiedemeijer weduwe Klaas de Ruiter, Jacob de Ruiter voogd Klaas en Rensje de Ruiter, Rensje Dobber weduwe Hendrik de Ruiter thans echtgenote van Cornelis Houter. Kopers: Jan de Ruiter, Jacob Pronk Corneliszoon namens Sara Keiser weduwe Simon Philip Goudsmit,Helenus Wilhelmus Croes, Jacobus Johannes Vinckers, Cornelis de Ruijg, Gerrit van Wijngaarden, Cornelis Houter, Klaas Koster, Huurders: Juriaan Hofman, Johanna Slegt ; Notaris Dirk Costerus, Monnickendam
 1591. Huurovereenkomst tussen eigenaar Simon Philip Goudsmit en huurders Jacob Pronk Cornzn., Cornelis Pronk en Willem Prijs Pzoon; Huurovereenkomst tussen eigenaar Simon Philip Goudsmit en huurders Jacob Pronk Cornzn., Cornelis Pronk en Willem Prijs Pzoon te Broek in Waterland weiland aan de Overlekergouw, sectie A, 136t/m140, 233, 142, 143, 235, 237, 146, groot 12 hectare 70 are, 70 centi are; Notaris Dirk Costerus, Monnickendam
 1592. Acte van erfenis Sara Keiser, wed. van Simon Philip Goudsmit,; Erfenis van Sara Keiser, wed. van Simon Philip Goudsmit. Erfgenamen Ella Goudsmit, gehuwd met Arthur Isaac; Bettie Goudsmit, gehuwd met Jacob Simon de Vries; Clementine Goudsmit, gehuwd met Daniël van den Bergh; Alfred Goudsmit. Erfenis een boerenhofstede Overlekergouw, weiland sectie A: 137, 138, 142, 235, 467, 477, 478, 489, 149, 150, 239, 490, 491; sectie B. 89 en 900. Totaal 19 hectare, 92 are en 80 centi are.; Notaris B. Teixera de Mattos, Amsterdam
 1593. Erfgenamen en kopers op 21-11-1883 van Klaas Cornelis Koker overleden 31-1-1867 te Broek in Waterland; Erfgenamen en kopers op 21-11-1883 van Klaas Cornelis Koker overleden 31-1-1867 namen staan op volgorde van de acte. Cornelis Koker Balthuszoon Jan Koker Balthuszoon Margaretha Geertruida van Setten Albertine Hillegonda Balturia Carolina Koker Baltus Koker Pieter Lankelina Anna Maria Bakker Matthijs Pieter Meelboom Alida Meelboom Dirk Costerus Jan Roelof Boerlage Recihardus Johannes Koker Jannetje Koker Gijsbertha Quillelmina de Wit Alida Maria Frederika Pont Cornelis Pauw Frederik Hendrik Pont Willem Pauw Pieter Pauw Maria Alida Frederika Pauw Wilhelmina Pauw Cornelis Koker Corneliszoon Geertje Breek Cornelis Koker Corneliszoon Pieter van Milligen Niesje Goekel Johannes Hendrik Christoffer Schröder Johannes Elias Schröder Anthonie Schröder Coenraad Gisbert van Gunster Abraham Antonius Colombijn Gerardus Laurentius Baers Laurentius Wilhelm Abraham Colombijn K. Nicolaas Sickinga Jan George Cornelis Pieter Vrijthoff Otto Hendrik Carel Moulee Johannes Heijligers Jan Pieter van den Does Gerhardus Johannes Besselink Gerhardus Johannes Besselink Cornelia Maria van den Velde Geerhardus Johannes Koker Francois Constantijn Willem Koker Cornelis Johannes Koker Christina Johanna Frederika Appel Francois Constantijn Appel Elisabeth Cornelia Appel Jacobus van Pembroek Cornelis Johannes Koker Reinhardus Johannes KokerAdriaan Gojewijn Göckel Joahnna Hendrika Roelofs Jan Koker Pieter J. van Trieninbroek Theodoor Reinderman Catharina Willers Pieter Lensink Coenraad Geisbert van Gusnter Jacobus van Peinbroek Elisabeth Cornelia Koker Paulus Willem Onnen Geertje Pauw Cornelia Pauw Meijnard Cornelis Merens Leendert Hendrik Koker Janszoon Cornelis Hoffers Klaas Pauw Jannetje Koker Aaltje Koker Geertje Koker Adriaan Gosewijn Gökel Niesje Gökel Anthonie Schröder KOPERS Cornelis Mulder Sent van Vuure Jan Koker Balthuszoon Jacob Wiedemeijer Klaas de Ruiter Sent Groot Gerrit van Wijngaarden Willem Dirk van Wijngaarden Pieter Fighen Simon Philip Goudsmit Lammert Oosterbaan Theodorus Franciscus Boerlage Reinhardus Johannes Koker Jacob Honingh Cornelis Honingh Pieter de Groot Sijmen Bark Cornelis Bark Gerrit Strikker Leendert de Oude Gijsbert Houter Lubbert de Jong Sijmen Knip Hendrik Derlagen Jan Roelof Boerlage Johannes Wilhelm Jacobus Petersum Pieter Roemer Pieter Brouwer Margaretha Geertruida van Elten Klaas Cornelis Koker Cornelis Nienhuis Simon Veen ; Notaris Cramer
 1594. Begrafenis Staatsraad Prof. D.P.D. Fabius; Begrafenis Staatsraad Prof. D.P.D. Fabius Onder groote belangstelling werd heden uit het Victoria-Hotel te Amsterdam naar de landelijke begraafplaats van het stille Broek in Waterland, waar voor 72 jaar zijn vader wijlen ds. G. H. Fabius, predikant aldaar, werd ter ruste gelegd, uitgedragen het stoffelijk hulsel van Prof. Mr. D. P. D. Fabius. lid van den Raad van State en oud hoogleeraar aan de Vrije Universiteit, die Maandag j.l., alhier overleed. ; De Katholieke Illustratie
 1595. Daarom groot Waterland, Broek in Waterland; Gemengde informatie over het gebied in Noord-Holland, het betreft geschiedenis, cultuur, economie, recreatie e.d. Alle Waterlandse dorpen en steden komen voor, m.n. Broek in Waterland en Zuiderwoude; Jan Kes e.a.
 1596. Roomeinde, Broek in Waterland; Ansichtkaart Roomeinde 1 en 2; D. Ploeger (uitgever), Jospe
 1597. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat v.l.n.r. Concordia (no. 1); 18, 16, 14, 8 en Neeltje Pater 2/4/6. Aan de waterkant de jongens Jimmy de Groot en Merijn Boschma.; D. Posch (uitgever)
 1598. Naai- en Knip cursus Broek in Waterland; Naai- en Knipcursus Broek in Waterland uit 1927, derden van rechts zittend Niesje Dekker-Hoeve.; LEONAR
 1599. Hulde aan het 12˝ ehtpaar, Broek in Waterland; Hulde aan het 12˝ jaar echtpaar De heer S. Pronk En De Jeuvrouw A. Swart De derde november In jaar 1895. Meer verheugt dan andere dagen Brengen u als klant de de morge groet, Wijl het feestuur is geslagen, Dat u allen juichen doet. Ja 12 ˝ jaar in den echt Tot op deez stonde, Ook door de gunst aan mij gegeven Paart de liefde hart en 't leeve Om de zeegen u be rijd Maar wij voege bij het danke Aan den goeden Heemel Heer Ook nog schoon met zwakke klanke Onze hijlwensch u ter eer Wil hem gunstig dan ond vangen Hij is eenvouwdig kunsteg niet Biede veele u keurege zangen 12˝ jaar ge Egte lingen Veel be droefven zij u niet Die door 's heemels zeegeningen Hoog geachte Echtelingen U tot heeden zaagt omringen Hijl u met dees blijde dag Zie het ook aan u kinderen meede Die bij 't huwelijkspat betreede Na een achst eew geleden Rijk aan goedertierend heeden Vroolijk tans verijzen mag Stroomen Heemels besten zeegen U ook verder ruimschoots teegen Als een vruchtbre zoomer reegen Op het veel beloovend veltd Dat u koeijen veel melk maage geven En wat kalfjes mooge teelen Op dat ge in uw huwelijksleven Iedere jaar van God gegeeven Door een dankbaar hart gedreeven Godes goedhijd blij vermeld Moog des voorspoed zonnestaalen Op uw huwelijkspat ook daalen Zorg en moeite ruim betaalen In de u aangeweezene kring Zoo doe nooit u onhijl vreezen Maar zult gij gelukkig weesen En een rijk oogst nog leezen Veellen zelfs tot zeegening Ziet u kinderen opwaarts groeje 'T hart u doen van blijschap gloeijen En wijsheid en deugt Miltd door 's hemels douw begoote Zulle zij als viere looten U tot sieraatd zijn en vreugtd Ja blijft lang dit veest gedenken Met de vreugde die 't u deet schenke Dat het zilferen veest komt wenken In het nu nog ver verschiet En wanneer dat veest mogt daage Denk dan ook met welbehaage Naa dees wensch u opgedraage Als een klijn vergeetmeniet Geagt vriend en vriendin Welgevoelezoteerd Van die zicg noemd W d S. Ordeman en zoonne (zie bijlagen); Ordeman
 1600. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 1, de achterzijde voor de restauratie. In de bijlage het nieuwe achterhuis. De restauratie vond plaaats in 1995.; Onbekend
 1601. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 16 na de restauratie in 1980; Hans van Weel, NNC
 1602. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 4-6 de voorzijde voor de restauratie en in de bijlage na de restauratie in 1969.; A. P. Bruigom
 1603. Havenrak, Broek in Waterland; De gebroeders Edel roeien van de Broekervaart richting Havenrak. Zij hebben melkbussen achter in de roeiboot.; Onbekend
 1604. Jaagweg, Broek in Waterland; Het restant van Café De Zwaan aan de Jaagweg kort voor de gehele sloop; Onbekend
 1605. Watersnood van 1916, Kerkplein, Broek in Waterland; Watersnood van 1916. Noodstal achter de kerk. Wim Spaans (1928 ): De noodstal is gebouwd door en voor mijn grootvader Willem Spaans (1870), in samenwerking met timmerman en militairen, met het doel de achtergebleven Broeker bevolking van melk te voorzien. Mijn grootvader had al een melkwijk in Broek. Hij was de enige boer die met koeien in Broek achterbleef. De koeien uit Broek en omgeving zijn afgevoerd naar de Tolhuistuinen en ondergebracht in de gebouwen van ENTOS (Eerste Nederlandsche Tentoonstelling Over Scheepvaart), die eerder was gehouden. Vandaar zijn ze (voor dikke prijzen) verkocht aan Duitsland. Nederland was in de Eerste Wereldoorlog neutraal, maar dat was geen reden voor de Nederlandse Regering om zaken te doen met Duitsland. De boeren kregen een schadevergoeding per rund. De 2 jongemannen voor de stal zijn mijn vader, Jan Spaans(1902) en zijn broer Reindert Spaans(1900) . ; P. Beunder
 1606. KrantenknipselBroek in Waterland; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, brengen ter kennis van belanghebbende dat ter provinciale Griffie van Noord-Holland en ter Secretarie van de gemeenten Buiksloot, Broek in Waterland en Monnickendam voor den tijd van 14 dagen, beginnende den 12 mei 1888, ter visie zullen zijn neergelegd de Stukken betreffende eene wijziging in de richting van den ontworpen Stoomtramweg van Amsterdam naar Edam en dat tot 27 Mei 1888 schriftelijke bezwaren tegen die Stukken bij hen kunnen worden ingebracht. Gedeputeerde Staten voornoemd Schorer, Voorzitter H. Jacobi, Griffier Haarlem, 9 mei 1888 Dit stuk krant werd als opvulling gevonden in een oud pand in Amsterdam door Lex Ebbelaar.; Onbekend
 1607. IJsclub Broek in Waterland; Groene map met: Notulenboek IJsclub Broek in Waterland 1907 - 1963. Statuten IJsclub Broek in Waterland opgericht op 12 februari 1907 IJsbond Hollands Noorderkwartier opgericht 21 december 1895, de Broeker IJsclub was hier ook lid van. Er werden dorpentochten uitgeschreven door de IJsbond. Twee krantenartikelen uit 1934 en 1939 over de Jaarvergadering van de Bond. Statuten van Gewest Noord-Holland-Utrecht K.N.S.B. (opvolger van de IJsbond) opgericht 12 november 1949. Kwitantie: Ontvangen van IJsclub "Broek in Waterland" de somma van negenentachtig gulden en negentig cent voor uitkering verzekering wegens ijsongeval. 28 mei 1947. De heer S. Bakker wordt erelid op 17 december 1947 Het bestuur heeft verzuimd Dr. P.T.J. Parrée voor te dragen als erelid. Briefwisseling over vlaggen en subsidie van de gemeente in 1954. De gemeente Broek in Waterland verleent vanaf de winter 1958/59 tot wederopzegging de IJsclub Broek in Waterland het alleenrecht tot aanleggen en onderhouden van ijsbanen op het water genaamd "Het Havenrak". In 1962 krijgt de IJsclub voor 5 achtereen volgende jaren ƒ 60,- om materiaal aan te schaffen.; IJsclub
 1608. Brugkleppen en Botkloppen, Broek in Waterland; Brugkleppen en Botkloppen, Regionale cultuurhistorie uit archieven en verhalen. Broek in Waterland: Beurzen en brugkleppen; blz 15 en 16 Het geluid van de stoomfluit; blz 62 t/m 64 Zwemles aan de hengel; blz. 68 t/m 70. Pinksterdrie: een oudere bevrijdingsdag; blz. 71 t/m 73 Gaaischieten, ganstreken en katknuppelen; blz 87 en 88 Waterlandse zeelieden uit slavernij bevrijd; blz. 131 t/m 133 Eenzaam licht in donkere dagen; blz. 137 t/m 139. Waterland door de ogen van Jaap Oudes; blz.155 t/m 157.; Jaap Haag en Margreet Lenstra
 1609. Fotoalbum van Hil Dekker; Familie Tolk in de tuin. Vader Tolk - Dirk Tolk - Trijntje Hofman (zuster van Jan Hofman) Jaap Tolk - Catharina Tolk ? - Jo Tolk Marleene Goldstein uit Ilpendam schreef ons: Op deze foto staan de ouders van mijn grootmoeder. Adriaan Tolk en Trijntje Hofman. Ik herken ze van foto's die mijn oma aan de muur had hangen. Naast Jaap en Jo hadden ze nog een dochter: Catharina , mijn oma. Ik herken haar niet direct op deze foto. Ze woonden op het Leeteinde.; Onbekend
 1610. Fotoalbum van Hil Dekker; Foto van Aafje Steen 1868 -1939 Achterkant: Opgevischt te Broek i.W. den 20e januari op het havenrak door Jan Molenaar, weggespoeld uit het door de watersnood van 14 Jan. 1916 weggeslagen huis van J. Gaaf, Broekermeer geschreven door Jansje Molenaar Jd, wiens eigendom het nu is.; Onbekend
 1611. Fotoalbum van Hil Dekker; Stamkaart n.v. NZHVM voor ommestaand traject V of M E. Hofman (Smink), Zuideinde 208, Broek in Waterland. Traject 00204; Onbekend
 1612. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Hil van Wiltenburg, Sijtje van Wiltenburg en Hil Dekker op een ijzeren landhek bij Broek in Waterland; Onbekend
 1613. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Links Nico Boonders + Jan Dobber 26-07-1919 Bij het hek van de Herstelplaats voor Rijwielen; D. de Jager, Broek in Waterland; Onbekend
 1614. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; De Zondagschool juffrouwen: 1. Lies Bark, 2. Janna Tinkelenberg, 3. Hil Groot en Jansje Molenaar; Onbekend
 1615. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Trijntje Steen, gehuwd met Jacob Tolk op 17-6-1877 Trijntje is dan 29 jaar en Jacob is 24 jaar. Tante van opoe Molenaar, zuster van Jacob Steen. Moeder van Jo Tolk. Opoe Molenaar was vanaf haar 10e bij Trijntje in huis.; Onbekend
 1616. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Dietertje Steen gehuwd met Jan Wagemaker. Tante van Opoe Molenaar, zuster van Jacob Steen.; Onbekend
 1617. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Familie Wagemaker - Steen rond de theepot en lamp daarboven.; Onbekend
 1618. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Janna Steen gehuwd met Chris Tinkelenberg Tante van Opoe Molenaar. Zuster van Jacob Steen; Onbekend
 1619. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Aafje Tinkelenberg dochter van Janna Steen en Chris Tinkelenberg ; Onbekend
 1620. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Willem Steen (broer van Opoe Molenaar) en tante Door en dochter Aafje 1868 -1939; Onbekend
 1621. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Cornelis Steen en zijn vrouw Neeltje. Broer van Opoe Molenaar; Onbekend
 1622. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Naatje (ze heette Janna) Steen zuster van Opoe Molenaar; Onbekend
 1623. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Vereeniging Onderlinge Verzekering tegen kosten van Ziekenhuisverpleging en Operatie te Broek in Waterland. -opgericht 13 november 1928- in werking getreden 1 januari 1929. Bewijs van verzekering. Gedateert 1 januari 1929. Dir. penningmeester K. Wit Molenaar, Jan Geb. 30 maart 1868 Steen, Aafje Geb. 5 januari 1868 Molenaar, Jacob Geb. 29 october 1899 weekpremie ƒ 0,06 per persoon; Onbekend
 1624. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Aafje Steen 1868 -1939 en Jan Molenaar Opoe en Opa Molenaar; Onbekend
 1625. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Boven: Cor en Maarten Steen, zoons van tante Ant, zuster van Opoe Molenaar Onder: Trien Steen In de bijlage: Boven Ida en Jan Langereis Onder Jacob en Ida Langereis Het zijn allemaal neven en nichtn van Oma Dobber- Molenaar; Onbekend
 1626. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Familie Tinkelenberg: v.l.n.r. David, Johan, Chris, Zwaantje, Nelie en Janna; Onbekend
 1627. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Jannetje Visser-Molenaar (zuster van opa Jan Molenaar) Links Michiel Visser, hij werd later kapper (barbier) en schoenmaker op Zuideinde 2 in Broek in Waterland. Rechts Visser; Onbekend
 1628. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; V.l.n.r. Jaap Molenaar, Jan Molenaar, Aafje Molenaar-Steen, Hillegonda, Jannetje en Ida Molenaar in ca. 1906 voor hun woonhuis annex bakkerij, Keerngouw 3; Onbekend
 1629. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Links Opoe Molenaar met Hil van Wiltenburg Rechts Opa Molenaar met Jaap van Wiltenburg Bij het café van Wiltenburg "Broekerhuis" aan het Kerkplein.; Onbekend
 1630. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Links Jaap van Wiltenburg, rechts Hil Dobber Bij het café van Wiltenburg "Broekerhuis" aan het Kerkplein.; Onbekend
 1631. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Hillegonda Molenaar 1893 - 1916 In de bijlage: Ida Molenaar 1895 -1969; Jannetje Molenaar 1897 - 1987; Jacob Molenaar 1899 - 1966; Onbekend
 1632. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Jaap van Wiltenburg voer op de koopvaardij. 3e van links.; Onbekend
 1633. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Jaap en Hil van Wiltenburg; Onbekend
 1634. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Jaap van Wiltenburg met rechts de stal van Jaap Molenaar aan de Keerngouw 3; Onbekend
 1635. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Jaap Molenaar met hond Beer op de Keerngouw net buiten het dorp.; Onbekend
 1636. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Opa en Opoe Molenaar voor hun huis Keerngouw 3 (Zie ook objectno. 0964); Onbekend
 1637. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; V.l.n.r. Roef Schipper en tante Hil 23 jaar, beide in 1916 aan T.B.C. gestorven, tante Iet.; Onbekend
 1638. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Michiel Visser en zijn moeder voor de zaak van Michiel, kapper - barbier - schoenmaker, Zuideinde 2; Onbekend
 1639. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Ja Dobber op de kermis in Broek in Waterland, hoek Havenrak - Kerkplein; Onbekend
 1640. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Buurman Uitentuis, boerderij Keerngouw 5, met Jaap Molenaar 29-10-1899 - 25-12-1966. De boeren hebben rond 1900 de kunstmest ontdekt: Super Kali Chili.; Onbekend
 1641. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; De werkverschaffing (werken bij het spoor?), links Jan Molenaar, rechts Jaap Molenaar (1899); Onbekend
 1642. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Werken in de veenderij, nu de Volgermeer. 2e van links Jan Molenaar; 3e van links Jaap Molenaar (1899). De mannen zijn de bovengrond aan het verwijderen, daarna kunnen ze gaan venen.; Onbekend
 1643. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Jan Dobber gehuwd met Weduwe D. Schuurman. Jan en Cornelis Dobber waren broers. Op het Roomeinde no. 17 dreef de weduwe Schuurman een snoepwinkeltje Zij had een dochter Hillegonda Schuurman. Jan trouwde de weduwe Schurman en Cornelis de dochter Hillegonda. Ca. 1875.; Onbekend
 1644. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Opoe Hillegonda Schuurman en Opa Cornelis Dobber; Onbekend
 1645. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Links staand Jan Dobber sr. en Jan Dobber jr. Zittend Hillegonda Dobber-Schuurman en Suze Dobber Staand Jannetje Dobber-Molenaar en Hillegonda Dobber In de tuin van Havenrak 13-17.; Onbekend
 1646. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Jan Molenaar en Aafje Molenaar-Steen1868 -1939 in de weeshuistuinen, thans voetbalveld. Op de achtergrond de Keerngouw.; Onbekend
 1647. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Huis van Jaap Molenaar aan de Keerngouw. Nico Groot heeft het gekocht en breekt het stalletje naast het huis af. 07-11-1967.; Onbekend
 1648. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Eefje Dobber, zuster van Jan Dobber, gehuwd met Jacobus Bergen. Zij waren de pleegouders van Maria Eva Aaltje Lenstra, moeder van T.C. Huijbregts. Het graf van Eefje Dobber is nog aanwezig op de Algemene Begraafplaats in Broek in Waterland. Let op het prachtige kantwerk op de afbeelding.; Onbekend
 1649. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Opoe Dobber, Jan Dobber en buurvrouw de Geus achter op het erf van Havenrak 13-17, de tuindeuren, de schuur en verfschuur.; Onbekend
 1650. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Tijdsbeeld: vrouw met kap op, een rijtuig bij de kerk.; Onbekend
 1651. Fotoalbum van Hil Dekker, Broek in Waterland; Kaasmaken voor o.a. de toeristen in de modelboerderij Van Wiltenburg aan de Erven, Jacob van Wiltenburg; Onbekend
 1652. Kerkplein Broek in Waterland; Dit bruidspaar, Jan Tromp en Adri Roele, thans woonachtig in Zuiderwoude, is getrouwd op 24 augustus 1957! ; Van der Pol, Oostzanerdijk, Amsterdam
 1653. Schoolfoto, Broek in Waterland; Bewaar- en kleuterschool aan Laan 6. De zandbak achter de school met in het midden een kastanjeboom. De school was achterin het huis en aan de voorkant woonde de fam. Tromp. In de bijlage nog een foto. ; P. Beunder
 1654. Schoolfoto, Broek in Waterland; Bewaar- en kleuterschool aan Laan 6. De zandbak achter de school met in het midden een kastanjeboom. De school was achterin het huis en aan de voorkant woonde de familie Tromp. Achter de zandbak staat nog een huis, rechts een zijkant van de hooiberg van Laan 4. Het huis achter de speelplaats is een restant van het huis dat gesloopt is vor de bouw van de kleuter- bewaarschool. Het werd gebruikt als schuur. Het had van binnen nog de originele kleuren van vroeger.; P. Beunder
 1655. Broek in Waterland; Kees Wit, o.a. uitbater van Café Concordia; W.G. Kuijer & Zonen, Amsterdam
 1656. Dorpsstraat?, Broek in Waterland; Kees Wit voor een huis met dochtertje?; Onbekend
 1657. Zangkoor Broek in Waterland; Het zangkoor wint op een concours de eerste prijs.; Onbekend
 1658. Watersnood van 1916, Dorpsstraat?, Broek in Waterland; V.l.n.r.: Rieks Stapel, Reijer Groot, onbekende, G.Wit-Mulder, Kees Wit en Trien Wit en 2 soldaten die kwamen helpen in de Watersnood van 1916.; Onbekend
 1659. Kerkplein, Broek in Waterland; Er lag erg veel sneeuw die winter. Kinderen bouwden de kerk na van sneeuw. De veldwachter is ook aanwezig.; Onbekend
 1660. Havenrak, Broek in Waterland; Gerritje Wit-Mulder voor haar huis Havenrak 13, zij verhuurde pensionkamers; Onbekend
 1661. Zuideinde, Broek in Waterland; Teun Honingh en gemeentesecretaris van Dieren op het Zuideinde voor één van de duplexwoningen aan het Zuideinde.; Onbekend
 1662. Noord-Hollandsche Oudheden, Broek in Waterland; Noord-Hollandsche Oudheden, derde stuk Waterland Broek in Waterland pag. 73 t/m 78 Auteurs Arkel, G.A. van (1858-1918) en A.W. Weissman Met pentekeningen van G. A. van Arkel: de kerk, Laan 14 en Laan 22 Hier het krantenbericht over uitgave Nieuw gedeelte Waterland door Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Zie linksonder de bijlage. ; G.A. van Arkel en A.W. Weissman
 1663. Le magasin pittoresque; Le magasin pittoresque, een frans tijdschrift onder redactie van M. Edouard Charton. Onderwerpen zijn o.a. de mode in binnen en buitenland. Afgebeeld zijn de "mutsen" van Zuid-Holland en Friesland; Broek, Zaandam en Noord-Holland; M. Edouard Charton
 1664. Waterlands wapen beschouwd; Waterlands wapen beschouwd, of aanmerkingen over Waterlands wapenschild. Handschrift door Cornelis Schoon (1719 – 1778), met een opdracht aan Mr. Hendrik Jan Nahuijs, baljuw van Waterland. Na vastgesteld te hebben dat de zwaan in het wapen van Waterland vroeger afwisselend op een rood en een blauw veld geplaatst werd, gaat Schoon na hoe die verwarring ontstaan kan zijn. Hij wijst erop, dat een zwaan op een blauw veld het wapen van het dorp Purmerland is, waarvan de toenmalige ambachtsheer Willem Eggert tevens Heer van Waterland was. Vervolgens beschrijft hij het Waterlands wapen zoals historisch juist is: een witte zwaan op een rood veld, staande op een linker poot op een groene grond, houdende in de rechter poot zes gouden pijltjes en hebbende om de hals een bandje van gouden ofwel roodkoperen kleur. De ‘nevensgaande’ afbeelding ontbreekt nu. Hierna volgen nog beschouwingen over de oudheid van het wapen en de betekenis van de zwaan daarin en tenslotte enkele pagina’s over de wapens van Schellingwoude en Buiksloot. J.W. Niemeijer Zie linksonder de volledige tekst. ; Cornelis Schoon (1719 – 1778)
 1665. Havenrak, Broek in Waterland; Het Havenrak met kerk en theekoepel. Over het Havenrak is een kabel gespannen, waaraan een spandoek hangt met de tekst: Strijk masten. De gevangenis bij de kerk s nog niet afgebroken.; Onbekend
 1666. Fanfare, Broek in Waterland; De fanfare van Broek in Waterland op de foto. Van af links achterste rij: Piet Snieder (schoenmaker), Dirk de Waart (petroleumboer), Mart Kelderman (garagehouder), Jan Spaans sr. (boer), Jaap de Wit (timmerman). Vanaf links middelste rij: Teun Honingh (melkboer), onbekend, Freek Jonker (musicus), Wiedemeijer (melkvaarder), Johan Bonten (kapper), Jaap Bont (melkboer), Wim Spaans (boer aan de Keerngouw), Klaas van der Vegte (bakker), Wim Bont (melkboer), onbekend. Vanaf links onderste rij: Andries Schreuder (melkboer), Lakeman? (melkboer), Lof (melkboer), Gerrit Kouwenoord (melkboer), Jonker (musicus, dirigent?),Sanders (gemeentewerkman?), Cor Kouwenoord (melkboer). De jonge vrouw vooraan is een dochter van Snieder (Janna?).; Onbekend
 1667. Schoolfoto, Broek in Waterland; Kleuterschool aan de Laan. Juffrouw Tromp met haar klas achter in de tuin, daarachter het Nesje en huizen aan de Broekermeerdijk. Broekermeerdijk 7 (nu Kouwenoord), 9, 11,13 en 15 (nu van Doornik) 1. Jaap van Rijn 3. Gerrit Slegt 7 Reier Plas ? 8. Wim Spaans Jzn. 9. Adrie Beunder 12. Clazien Zonneveld 15. Nel van de Vegte 16. Jaap Honingh Tzn. 17. Liesje Spaans, zuster van Wim (nr 8) 20. Henk Slegt 21. Verweij ? 22. Gee de Waard 23. Trijn of Stien Buurs ? Rechts van Juffrouw Tromp meisje Van Veldhoven?; Onbekend
 1668. Schoolfoto, Broek in Waterland; Kleuterschool, bewaarschool aan de Laan. Juffrouw Tromp (rechts) met haar klas achter in de zandbak. Links dochter Corrie Tromp en in het midden Juf Betsie Sta van Uiter. 1. Els van Wiltenburg 4 Jaap Kelderman ? 9 Nel van de Vegte 10 Jaap Kouwenoord ( z.v. Dirk Kouwenoord) 11 Marie Beunder 12 Jaap Honingh ( z.v. Teun Honingh) 14 Kees van Schieveen 16 Corrie Groot 19 Jan van Veen 20 Alie Holman 21 Wim Spaans Jzn 23 Geug van Veen; Onbekend
 1669. Spar, Broek in Waterland; Click op de foto hier naast voor een grotere afbeelding met nummers! 2 Mevrouw Griet van Veen, moeder van Klaas en Jan Veen 5 Dirk Ruijterman 7 Jan Posch 13 Kees Slegt 23 Mevrouw Kee Maas 41 Mevrouw Baggerman (moeder van Ab Baggerman) 55 (Opa) Cor Groot 60 Mevrouw Ruijterman (Sparwinkel op Roomeinde) 89 Juffrouw Tromp ( van de Kleuterschool op de Laan) Zie ook de bijlage linksonder ( betere kwaliteit ) ; Onbekend
 1670. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met een pak sneeuw met Kerk en pastorie.; Onbekend
 1671. Paardenbrug, Broek in Waterland; Op de draaibrug (paardenbrug, zuiderbrug) tussen Jaagweg en Eilandweg, met op de achtergrond afgebroken huizen (kruidenierswinkel van Mart Plas en Villa Alex van Stöve) aan de Jaagweg komt een gezelschap aangelopen waaronder een burgemeester. Tramrails op de voorgrond en een grote kabelhaspel.; Onbekend
 1672. Eilandweg, Broek in Waterland; De stoomtram voor het tramstation. Kinderen met een bokkenwagen. Bij de bakker, Eilandweg 5, en heleboel kinderren.; P. Jonker, Egmond a. Zee
 1673. Laan, Broek in Waterland; Zandkastelen voor Laan 4 en 6, rechts Laan 2. Laan 4 het ouderlijk huis van Wim Spaans. V.l.n.r. Wim Spaans, Jaap van Rijn, Jaap Kouwenoord, Gerrit Slegt, Henk Slegt, Dirk Kelderman, Jaap Honingh en Herman Spaans.; P. Beunder
 1674. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Café Concordia, volledige vergunning.; Onbekend
 1675. Parallelweg, Broek in Waterland; Parallelweg 17 en 19. Bouwaanvraag door Jaap K. Honingh en J. Nierop sr. Architect L.G. Porsius. Foto vlak na de oplevering.; Onbekend
 1676. Schoolfoto, Broek in Waterland; Bewaarschool aan de Laan, in de tuin. Rechts juffrouw Tromp, midden juf Stavenuiter en links Corrie Tromp. Links voor Alie? Buurs, 6e Stien Buurs Vanaf rechts staand Lies Spaans en Jaap Honingh, 6e Nel van der Vegte; Onbekend
 1677. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Kees Wit en Gerritje Wit-Mulder achter hun café Concordia.; Onbekend
 1678. Zuideinde, Broek in Waterland; Familie Holman met motor voor hun winkel aan Zuideinde 22 met dochter Alie. Bertelink heeft de versiering op deur gesmeed. in de winkel werden huishoudelijke artikelen, klompen, verf en behang, spijkers en schroeven, gereedschap verkocht.Elektrische apparaten Je kon er ook je fiets laten maken. Holman was elektricien.
 1679. Dorpsstraat, Broek in Waterland; In de serre van café Concordia. links Trien Wit en Cornelis Bruijn; Onbekend
 1680. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Het zangkoor op Concours in Abcoude, ze wonnen een tweede prijs.; Onbekend
 1681. Zanglust, Broek in Waterland; Het zangkoor op Concours in Apeldoorn.; Onbekend
 1682. Gymnastiekvereniging, Broek in Waterland; De gymnastiekvereniging na een wedstrijd. Ze hebben allemaal een medaille op en de sporters zijn in het wit met een band om de middel. Vaandel van Gymnastiekvereniging Sparta Broek in Waterland, opgericht in 1907; Onbekend
 1683. Broek in Waterland; Wie zijn dit en wat deden ze onder de parasol of het baldakijn aan die tafeltjes? Rechts onderaan Lies Bijl, , 2e rij v.o. 2e van rechts Thomas Bijl (bakker), burgemeester Peereboom, Gemeente secretaris Jan P.M. van Dieren en Teun Honingh. Naast de vrouw achter Thomas Bijl, links het hoofd van Klaas Posch (kruidenier) tweede van rechts bovenaan Teun Poolman; Onbekend
 1684. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met links De Erven 26, 24, 20, 5, 3, theekoepel, kerk en pastorie en de muziektempel.; D. v.d. List
 1685. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met links De Erven 5, theekoepel, Muziektempel, pastorie en kerk.; Uitg. C. Mulder Dz.
 1686. Jaagweg, Broek in Waterland; Ansichtkaart De Zuiderbrug tussen de Jaagweg en de Eilandweg over de Broekervaart. Rechts het huis Jaagweg 1, het huis van Stöve. Uitg. J.C. Posch en Zn.; JosPé, Arnhem en J.C. Posch
 1687. De Erven, Broek in Waterland; Uit: De Prins van 05-07-1919. Het turnfeest van de gymnastiekvereniging "Sparta" te Broek in Waterland. De uitmuntend geslaagde wedstrijden, waarbij de deelnemers blijk gaven van degelijke geoefendheid, van onderlinge samenwerking en van opgewekten geest, werden voorafgegang door een officiële ontvangst ten Raadhuize, waarbij burgemeester De Geus het woord voerde, en door een optocht door het dorp met vaandels en banieren. Van de verschillende nummers noemen wij in het bizonder de vrije oefeningen, den estafetteloop en het springen Links: De turners met de verenigingvaandels in den optocht Rechts: De vrije oefeningen met stok.; Ver. Foto-bureaux
 1688. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met schaatsers op het ijs. Op de achtergrond v.l.n.r. Haverak 5, souvenierwinkel op no. 7 en kaasboerderij Bruijn op 9/11. Het schuurtje van 13/15 is zichtbaar.; Onbekend
 1689. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat met v.l.n.r. no. 20/22, 18, 16, ingang naar de Laan en 14; Onbekend
 1690. Onbekend, Broek in Waterland; Helemaal rechts in witte jurk vrouw Beumer, zij was getrouwd met Klaas Bakker en heeft een zoon Jan Bakker.; Onbekend
 1691. Volgermeer, Broek in Waterland; Militairen helpen mee om de branden in de vuilnisstortplaats de Volgermeer onder controle te krijgen. Door de heersende oostenwind zat Broek in Waterland weken in de rook. Onder de dikke laag sneeuw en ijs bleef het huisvuil smeulen. Rechts vindt u de foto's, o.a. een truck met Trien Grolman en Tiny Kempes. Zij brachten de mannen koffie.; Grolman
 1692. Broek in Waterland; Op het land achter de boerderij van Teun Bruijn aan het Havenrak 9/11 worden de koeien verweid. In de verte is de toren van de Grote kerk van Monnickendam te zien. Langs de weg bomen.; Bruijn
 1693. Schoolfoto, Broek in Waterland; Openbare Lagere School Broek in Waterland; Onbekend
 1694. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. Kaasmaken door Trien Bruijn-Dekker in de dars, de wrongel wordt gesneden. Tegen de achterwand hangt een houten wasrek. Op de voorgrond een waterput met putsemmer.; Onbekend
 1695. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. De kazen liggen te rijpen en worden regelmatig gekeerd.; Onbekend
 1696. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. De wrongel wordt gesneden, links de kaaspers en in de kast de kaaskoppen.
 1697. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. T.W. Bruijn achter op het erf in de strenge winter van 1963 met hond bij een hooibult.In bijlage meer foto's met o.a. zicht op de kerk.; Bruijn
 1698. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. T.W. Bruijn achter op het erf met zijn vrouw en hond.; Bruijn
 1699. Havenrak, Broek in Waterland,; Erf Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. Links een schuur en rechts daarnaast de achterkant van twee huizen aan de Keerngouw die later zijn afgebroken om een ingang te maken voor het Nieuwland.; Bruijn
 1700. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. Schapen in de boomgaard en rechts huizen aan de Parallelweg; Bruijn
 1701. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. Schapen scheren door Teun Bruijn op het erf. Links schuren van boer Wim Spaans en de wchuisje op de sloot van de familie Tinkelenberg Keerngouw 14. Rechts bomenrij van de Jaagweg naar Monnickendam. ; Bruijn
 1702. Havenrak, Broek in Waterland,; Havenrak 9/11 kaasboerderij Bruijn. Aagje Bruijn met hond achter op het erf in de sneeuw.In de bijlage de boerderij in de sneeuw met de melkbussen klaar voor grbruik.; Bruijn
 1703. Havenrak, Broek in Waterland,; Eén van de serie van 5 briefkaarten "Voor Vrijheid en Recht" Uitgegeven in Mei 1945 te Baarn door G.J.Wessels (Ontwerp Stella den Boer)prentbriefkaart (ansichtkaart, correspondentiedragers). Een tweede in de bijlage. ; Boer, Stella den, Wessels, G.J.
 1704. Havenrak, Broek in Waterland,; Toeristen op het erf van de kaasboerderij Havenrak 9/11 van T.W. Bruijn. Aan de achterkant van zijn erf de eerste vier woningen aan het Nieuwland 2,4,6 en 8 in aanbouw. Links naast de kruiwagen Teun Bruijn, achter de kruiwagen de heer Buitenhuis, daarnaast achteraan in witte kiel W.Blakborn sr. de knecht van T.Bruijn. De andere mensen zijn toeristen.
 1705. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 3, noodgebouw van 3 lokalen achter de school. Het noodgebouw heeft eerst in Zeeland gestaan na de watersnood van 1953.; Drijver
 1706. Nieuwland, Broek in Waterland; Nieuwland in de sneeuw met zicht op Paulplantsoen en de noodwinkel van Meijn. Het meisje is Ingrid.; Drijver
 1707. Nieuwland, Broek in Waterland; Nieuwland het parkeerterrein in de sneeuw met een bus van Lindbergh en op de achtergrond Nieuwland 3, 5, 7 en 9 in aanbouw.; Drijver
 1708. Broek in Waterland,; Pokkenbriefje van Trijntje Dekker geboren den 21ste november 1914 te Broek in Waterland. 4 april 1916, getekend dokter C. Bakker
 1709. Broek in Waterland,; Getypt liedje, soortgelijk liedje stond in Het Parool van 10-5-1943, als een liedje dat op een WC deur stond geschreven, van Herman Budde.
 1710. Broek in Waterland,; Diploma van de Lagere Landbouwschool te Purmerend van Teunis Wiebe Bruijn geboren te Broek in Waterland 6 april 1918, uitgereikt op 15 april 1932
 1711. Broek in Waterland; Pamflet Uitgave van Comité "Vrij Nederland": Prijsvraag Waar blijft onze voorraad? De beste inzendingen worden bekroond! Hoofdprijs: 2 jaar met aftrek van voor-arrest. VELE TROOSTPRIJZEN Inzendingen kunnen ongefrankeerd worden opgestuurd aan de moordenaar van Dolfuss.
 1712. Tweede Wereldoorlog, Broek in Waterland; Foto van 'zoekplaatje' m.b.t. het Koningshuis. Tekening van een hazelaartak, met hierin verscholen drie Oranje-portretten, 1940. Verhuld zijn vruchten in de harde schaal, verscholen zijn de waarden in dit leven, nochtans verstaat ons hart de klare taal van het symbool aan Nederland gegeven. Rechtsonder het profiel van Prins Bernard, daarboven Koningin Wilhelmina, linksonder prinses Juliana, rechtsboven prinses Beatrix,linksboven prinses Irene. Margriet was nog niet geboren. Deze foto werd in de bezettingsperiode onder de Nederlandse bevolking verspreid als een daad van verzet. In de bijlage Knipsels uit de tweede wereldoorlog van de familie T.W. Bruijn. De drie prinsesjes in een Canadese krant; Grote verwoestingen in Boekarest; bombardement Rotterdam, onbekend plaats; een molen in Rotterdam; Koningin Wilhelmina met militairen; Rotterdam in brand; Juliana met Beatrix en Irene in Canada
 1713. Tweede Wereldoorlog, Broek in Waterland; Koningin Wilhelmina afgebeeld op de kaart van Nederland, omringd door onderdelen van het Nederlandse leger. Tijdens de moblisatie werden deze kaarten naar de soldaten gestuurd: Wat ook vall'Oranje en Weermacht staan pal.
 1714. Tweede Wereldoorlog, Broek in Waterland; Herinnering Nederland 10 mei 1940
 1715. Tweede Wereldoorlog, Broek in Waterland; Royal refugees in Canada, Prinses Juliana en haar kinderen
 1716. Burgemeester P.J. Peereboom, Broek in Waterland; Burgemeester P.J. Peereboom 19 november 1923 - 16 augustus 1946 Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; J. de Waal
 1717. Bouw hefbrug, Broek in Waterland; Bouwput van de nieuw te bouwen hefbrug. Op de achtergrond vanaf links Eilandweg 31 (afgebroken voor nieuwbouw in ....) en 33. De 2 huizen achter de heistelling werden afgebroken t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), het vierde huis is afgebroken toen de toegang tot Broek-Zuid veranderde en het vijfde huis is Broekermeerdijk 3. In de bijlage de bouwput in een gevorderd stadium.; Gerard van den Muijzenberg
 1718. Bouw hefbrug, aanleg S11 (N247), Broek in Waterland; Ot v.d. Muijzenberg speelt in het zand tussen de heipalen voor de te bouwen hefbrug. Hij is de zoon van de opzichter van Provinciale Waterstaat, Gerard van den Muijzenberg. Willem Spaans (grootvader van Wim Spaans, geb. 1927) is eigenaar van dit huis, het staat naast café "De Zwaan". Zie bijlage's.; Gerard van den Muijzenberg
 1719. Bouw hefbrug, aanleg nieuwe weg (E 10 - S11 - N247), Broek in Waterland; De nieuw aan te leggen weg in de sneeuw, een buldozer is aan het sneeuwschuiven. De trambaan ligt er nog naast. Waarschijnlijk tussen Schouw en Broek in Waterland.; Gerard van den Muijzenberg
 1720. Bouw hefbrug, aanleg S11 (N247), Broek in Waterland; De stratenmakers verdelen het gruis waar ze later de straatstenen in leggen. Rechts de Broekervaart en de trambaan. Tweede foto in bijlage.; Gerard van den Muijzenberg
 1721. Bouw hefbrug, aanleg S11 (N247), Broek in Waterland; De straatweg is klaar. Rechts de Jaagweg en links de Parallelweg en de ingang van het dorp naar de Dorpsstraat. In de bijlage een gestencild verhaaltje over de aanleg van de nieuwe Provinciale weg.; Gerard van den Muijzenberg
 1722. Bouw hefbrug, aanleg S11 (N247), Broek in Waterland; Hier de draaibrug (Zuiderbrug) tussen de Eilandweg en de Jaagweg. Met de auto erop zie je pas hoe smal de brug was. Links Bakker Bijl op Eilandweg no. 5 en rechts op no. 7 Zuidwijk van de fam. Boschma - Schreuder, die daar een vaarboerderij hadden.; Gerard van den Muijzenberg
 1723. Bouw loopbrug zgn. Kippenbrug naast weg (N247), Broek in Waterland; Nu de nieuwe weg aen de hefbrug af zijn wordt de meer dan 100 jaar oude draaibrug afgebroken en daarvoor in de plaats is voor de voetgangers de "Kippenbrug" (Zuiderbrug) gebouwd.; Gerard van den Muijzenberg
 1724. Families Tinkelenberg en Houtman, Broek in Waterland; Johannes Tinkelenberg en Zwaantje Lafeber Bijlage: Geboorteakte: Johannes Tinkelenberg 10-12-1875 Woonachtig Wijk I no. 38 Geboorteakte: Janna Neeltje Tinkelenberg 03-08-1901 Woonachtig Wijk I no. 42c Persoonsregister: Tinkelenberg, Johannes 14-12-1875 geb. te Broek Lafeber, Zwaantje 14-05-1876 geb. te Nieuwendam Janna Neeltje 03-08-1901 geb. te Broek Neeltje Nelly 01-01-1908 geb. te Broek Christiaan Cornelis 04-11-1910 geb. te Broek David Willem 04-11-1910 geb. te Broek Woonachtig Wijk I no. 42c, later 60A Huwelijksakte Johannes Tinkelenberg en Zwaantje Lafeber 09-08-1900 Afkondiging voorgenomen huwelijk Johannes Tinkelenberg en Zwaantje Lafeber 05-08-1900 Nationale Militie Provincie Noord-Holland opgeroepen Johannes Tinkelenberg in 1895 Johannes Tinkelenberg en Zwaantje Lafeber zijn 65 jaar getrouwd in 1965, zij zitten bij een erepoort bij de timmerwinkel, Keerngouw 18
 1725. Families Tinkelenberg en Houtman, Broek in Waterland; Thomas Houtman en Janna Neeltje Tinkelenberg Bijlage: Geboorteakte: Thomas Houtman 21-07-1901 Woonachtig Wijk I no. 182 Geboorteakte: Janna Neeltje Tinkelenberg 03-08-1901 Woonachtig Wijk I no. 42c Huwelijksakte Thomas Houtman en Janna Neeltje Tinkelenberg 18-10-1923
 1726. Families Tinkelenberg en Houtman, Broek in Waterland; Sybrand Houtman 22-08-1875 - 30-01-1951 en Maritje Dorreboom 19-12-1869 Sybrand was achtereenvolgend: Melkverkoper, kastelein, caféhouder, stationchef. Bijlage: Geboorteakte: Thomas Houtman 21-07-1901 Woonachtig Wijk I no. 182 Afkondiging voorgenomen huwelijk Sijbrand Houtman en Maritje Dorreboom 17 mei 1893 Nationale Militie Provincie Noord-Holland opgeroepen Sijbrand Houtman in 1887 Geboorte akte van Maritje Dorreboom 18-12-1869 Geboorte akte van Sijbrand Houtman 22-08-1868
 1727. Families Tinkelenberg en Houtman, Broek in Waterland; Jan de Lange en Johanna Houtman
 1728. Families Tinkelenberg en Houtman, Broek in Waterland; Christoffel Tinkelenberg en Janna Steen Bijlages: Tinkelenberg, Christoffel, 20-12-1848 geb. te Hoorn beroep timmerman Steen, Janna 18-09-1845 geb. te Wijdenes beroep zonder Tinkelenberg, Marten Willem 02-10-1887 geb. te Broek beroep Bouwkundige Woonachtig Wijk I no. 100 Geboorteakte: Johannes Tinkelenberg 10-12-1875 Woonachtig Wijk I no. 38 ; S. van der Zijl, Amsterdam
 1729. Noordmeer, Broek in Waterland; Hooien op de boerderij van Mulder in de Noordmeer met de jeep. Bijlage: de jeep schuift het hooi op tot een opper.; Onbekend
 1730. Noordmeer, Broek in Waterland; Melken met de hand in de Noordmeer op de boerderij van Harmen Mulder. Onder de koeien Coby Slagt-Mulder en haar broer Jan. De melkmachine staat klaar. Bijlage: Coby melkt een koe met de hand na.; Onbekend
 1731. Schoolfoto, Broek in Waterland; Meester Smit met jongens en meisjes van de 6e klas. v.l.n.r. Jaap de Gier, Jan Mulder, Jan Hoetmer, Andries Nooij, Wouter Terpstra, Henk Bolks, Piet van Zaanen, Ron Drost, Jan Groot Pzn, Jan Vlietstra, Dick Witteveen, Arie Boonders. Zittend v.l.n.r. Vera Lind Kelk, Eefje van der Boom, Martha de Wit, Alie Visser en Nel Beunder.; Unifoto
 1732. Bejaardenreisje, Broek in Waterland; Op reis met de bus naar ........ Op het bankje v.l.n.r. Martha Mulder, mevr. A. Wiedemeijer, mevr. de Swart en Aagje Roele; Onbekend
 1733. Bejaardenreisje, Broek in Waterland; Op reis met de boot naar ........ Op het bankje v.l.n.r. Tiny Kempes-Olij, mevr. de Swart, mevr. Stookebrand en ? De twee linker dames horen er niet bij.; Onbekend
 1734. Bejaardenreisje, Broek in Waterland; Weer terug of nog op pad? In de tunnel v.l.n.r. voorste rij: onbekend, Aagje Roele, mevr. A. Wiedemeijer, onbekend, mevr. de Ruiter, Griet Bakker-Bont; achterste rij onbekend, Tiny Kempes-Olij, mevr. Stookebrand, mevr. de Swart, mevr. Groen.; Onbekend
 1735. Broekerhavenkoor, Broek in Waterland; Broekrhavenkoor repeteert in het bejaardenhuis Broekerhaven. V.l.n.r. Voorste rij: Mevr. v.d. Stadt, zuster van mevr. v.d. Stadt, mevr. Boot, zittend Griet Terpstra; 2de rij: Mevr. Louw, mevr. de Gier, mevr. Lust, mevr. van Waveren, Rins den Rooijen, Aagje Potgiesser; achter mevr v. Waveren staat Marie den Heeten-Ruijterman.; Onbekend
 1736. Broekerhavenkoor, Broek in Waterland; Broekerhavenkoor repeteert in het bejaardenhuis Broekerhaven. Dirigente Addie Bakker, aan het orgel Martha Mulder. V.l.n.r voorste rij: onbekend, Griet Terpstra, mevr. v.d. Stadt, mevr. Blakborn-Broers, mevr. Benschop, mevr. de Swart, Griet Bakker-Bont, mevr. Posch; 2de rij: Mevr. Heijmans, Annie Louw, Annie Lust, Catharien Mulder, mevr. Boot, Aagje Roele.; Onbekend
 1737. 5 mei optocht 1965, Broek in Waterland; Bevrijdingsdag 1965, het Havenrak kwam met paard en wagen en beeldde "De schat van Neeltje Pater" uit. Achterop zitten Jaap en Jannie Dekker, in het riet zie je Femma den Hartoog als Neeltje Pater, op de bok met leidsels in de hand Teun Bruijn, tussen hem en Geertje den Hartoog zit Pim Coumou.; Onbekend
 1738. Schoolfoto, Broek in Waterland; Meisjes: Voorste rij rechts Janna Snieder,tweede rij rechts ... Geugjes, recht daarachter Alie Ham, daarnaast Rika Snieder. Vijfde rij rechts Alie Holman, links daarnaast Dieuw Buurs. Achterste rij 3e van rechts Rie van Zaanen. Jongens: ahterste rij rechts Rens Bonte, links daarnaast Jan Mulder. Links van de kachelpijp ..Groen.; Onbekend
 1739. Schoolfoto, Broek in Waterland; Voorste rij: links half liggend Harmen Mulder, onbekend, Henk Kooijman, Jo Potgiesser, Piet Bijl. Achter Henk Kooijman Rie van Zaanen en 4de naar rechts Alie van Zaanen. Eerste rij staand: v.l.n.r. onbekend, ..van der Vegte, Heijblom en Janna Snieder achter Rie van Zaanen. Bovenste rij v.l.n.r. onbekend, onbekend, onbekend, Ed Smit, Kooijman, Klaas Posch, Simon Pronk. Links met bril juffrouw van Vliet.; Onbekend
 1740. Damesclub, Broek in Waterland; De Damesclub B.B. Broek in Waterland heeft een uitje naar Bergen op 26-08-1937. Achterste rij 3e mevrouw van links is de oma, mevr. Grietje Bakker-Heijloo, van Christine Kruidenier-Bakker ; Adr. Schoen
 1741. Damesclub of Vrouwenvereniging, Broek in Waterland; De Damesclub B.B. (Betracht Barmhartigheid) Broek in Waterland is een dagje uit met de bus. Op de voorgrond Trien Verweij en Dina Hartog. In de bijlage nog een opname.; Onbekend
 1742. Noordmeer, Broek in Waterland; Noordmeer 1 de boerderij van de familie Mulder. In de deur staat ..... en in de ponywagen zitten Wim Nooij en Geertje den Hartoog, die vlees rondbrengen voor slager Nooij.; Onbekend
 1743. Zwemles, Broek in Waterland; Zwemles vanaf de steiger aan het eind van De Erven. De zwemleraar is Pieters, aan de ragebol hing een touw en daar werd je aan vast gebonden. Aan de hengel Aukje Mouzo. Op de voorgrond met hoofddoekje Alie Ham. Op de steiger de man is Jan Kranenburg en de jongen links van hem Jan Ham.; Onbekend
 1744. Broekerhaven, Broek in Waterland; Voor het bejaardenhuis Broekerhaven, De Draai 7, staan een aantal dames. Zittend helemaal rechts mevr. de Swart. Staand uiterst rechts Aagje Roele en mevr. A. Wiedemeijer. Achterste rij tweede van links mevr. Benschop en Martha Mulder; Onbekend
 1745. Melkhandel, Broek in Waterland; De Melkmarkt op de Prins Hendrikkade, Amsterdam, hier gingen de Broeker melkboeren met hun melk naar toe. De foto is gemaakt tussen 1883 en 1897. Voor 1883 was de Melkmarkt op de Gelderse kade. Na 1897 was melk in open tonnen aanvoeren verboden. In de bijlages: Melkwinkel in de Nieuwmarktbuurt. De eigenaren van melkwinkels waren bijna altijd boerenafkomst. Wim Spaans zijn grootvader van moeders kant, Hermanus van Elten is ook in Amsterdam met een melkwinkel begonnen. Eerst in de St. Luciënsteeg (van 1902 – 1906) en daarna in de Oude Spiegelstraat (van 1906 – 1911), daarna werd hij boer in Zuiderwoude. Deze melkboer verkoopt zijn melk nog los per liter. In de fles zit waarschijnlijk gortepap. Duwkarren voor de deur bij N.V. Melkinrichting Nieuw Plancius, Govert Flinckstraat 55-59 te Amsterdam, 1919. Melk in de fles deed zijn intrede en de verkoop van losse melk verminderde. Foto uit 1953. De melkboeren die waren aangesloten bij melkslijterijvereniging Nieuw Leven haalden hun melk 's ochtends op de kop van het Singel bij de Haarlemmerstraat. Ca. 1910; Onbekend
 1746. Melkhandel, Broek in Waterland; De melkboot aan de steiger bij de Pelserbrug in de Eilandweg en links de Dorpsstraat met Stöve rechts en daarnaast een afgebroken huis.; Onbekend
 1747. Melkhandel, Broek in Waterland; Melkboot aan de steiger bij de Pelserbrug in de Eilandweg, bedrijvigheid alom (laden of lossen?); Onbekend
 1748. Schoolfoto, Broek in Waterland; Foto van een klas van O.L.S. I in 1937 op het schoolplein. Liggend rechtsvoor Wim Spaans; Onbekend
 1749. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 22. Zes jaar na de herbouw (1909) is het huis aangekocht door burgemeester Ort en kreeg het de Art Nouveau stijl, die het nu nog heeft.; Onbekend
 1750. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Dijkinspectie na de dijkdoorbraken bij de watersnood van 1916, de boerderijen staan aan de Gouw bij Zuiderwoude. Zie hier ook afbeeldingen Watersnood-Zuiderwoude op de site Geheugen van Nederland ; Onbekend
 1751. De Erven, Broek in Waterland; Kermis te Broek in Waterland. Groote Nieuwe Schouwburgtent, standplaats achter het Raadhuis, De Erven 2, van het Nederlandsch Toneelgezelschap. Aankondiging van de afscheidsvoorstelling met de opvoering van "Door Tantes opgevoed", blijspel in 3 bedrijven op zondag 16 augustus 1908 om 20.00 uur.; Nederlandsch Toneelgezelschap
 1752. Voetbalvereniging S.D.O., Broek in Waterland; Een keuringsformulier van Wim H. Spaans van de afd. Noord-Holland van den. Ned. Voetbalbond. Bureau voor medische sportkeuring in 1943.. Daaronder een foto uit ca. 1940 met links Wim Spaans.
 1753. Schoolfoto, Broek in Waterland; Foto van een klas van O.L.S. I ca.1910 Links op de foto staat Adriaan Wiedemeyer (zoon van Jacob Wiedemeyer en Trijntje de Oude), die hier stage liep. Over o.a deze persoon wordt geschreven in het boekje "Het dorp van mijn opa" Rechts op de foto staat meester Schoemaker, hoofd van de school. Zie ook inv.nr.0268 ; Onbekend
 1754. Broek in Waterland; Prachtige hoeden, maar waar en wanneer is het in Broek in Waterland, eigenaar van de foto was Jan Spaans (1902 - 1991); Onbekend
 1755. Steenwerpen, Broek in Waterland; Steenwerpwedstrijd: "De Vaste Hand", Broek in Waterland tegen Ilpendam. De Broekers demonstreerden tegen de herindeling met witte broekjes met daarop de tekst "Blijf van mijn Broek". Zittend links: Atsie Drijver, Sjaan Koppenaal en Trix Blufpand. Achterste rij 4e van links: Buster, Joop Spaan, Harmen Tuin, onbekend, daarvoor Harmen Mulder. Helemaal rechts Gerrit van Gog, onbekend, Martha Mulder, Trien Potgiesser. Degene die de steen werpt is Frouke van Zaanen en zittend rechts van haar Rins van Zaanen en links van haar staat Annie van Veen en daar tussenin / achter Griet Tuin, helemaal links in de rij vrouw Cathrien Mulder.; Onbekend
 1756. Molengouw, Broek in Waterland; De achterzijde van de Molengouw (vroeger Zuideinde geheten) aan het water. Rechts weilanden met schuurtjes.; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar
 1757. Broekerhaven, Broek in Waterland; Koninginnedag in Broekerhaven met een tentoonstelling van de verzameling Koningshuis van Dirkje Hopman. In de bijlages Dirkje met burgemeester J. Koppenaal en een zaal vol koffiedrinkende bewoners van Broekerhaven met het personeel druk in de weer.; 0nbekend
 1758. Werkbezoek Prinses Beatrix en Prins Claus, Broek in Waterland; Prinses Beatrix en Prins Claus op werkbezoek in de Provincie Noord-Holland.(Zie object #4159) Zij bezochten o.a. Broek in Waterland. Wandelend, met gezwinde pas, op weg naar Het Broeker Huis, geflankeerd door Commissaris der Koningin Roel de Wit en burgemeester van Diederen. Meerdere foto's: #1967, #4175t/m #4177; #4284 t/m #4288; 0nbekend
 1759. Broek in Waterland; Rekening van A. Stöve aan J. v.d. Stadt voor geleverde goederen (woninginrichting). In de bijlage de enveloppe. J. v/d Stadt woonde in het laatste huis van de Jaagweg. Dat huis werd afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe weg (E10 - S11 - N247). Van der Stadt bouwde een nieuwe woning op de hoek Burg. Peereboomweg en Atjehgouw. Deze rekening was voor de inrichting van het nieuwe huis.; A. Stöve
 1760. Burgemeester Cornelis Koker Czn., Broek in Waterland; Foto van het portret van Cornelis Koker Czn. Schout van 22 april 1819 - 27 augustus 1825 Burgemeester van 27 augustus 1825 - 11 maart1849 Burgemeestersportret, gefotografeerd door J. de Waal naar ingelijste portretten in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.; Jan de Waal
 1761. De Erven, Broek in Waterland; De Erven vanaf de toren genomen, met links no. 1 en 3; 5e 7 liggen verscholen tussen de bomen. Rechts nog net het dan van no. 8, 10 t/m 14, 18, 20, 22 en het dak van 26. Het Nesje, de Broekervaart, huizen aan de Broekermeerdijk no. 7, 9,11,13 en 15. Zes en twintig foto's uit de jaren '50 en '60.; P. Ruijterman
 1762. De Erven, Broek in Waterland; De Erven vanaf de toren genomen, met rechts het gemeentehuis no. 2 en links de boerderij van Wiedemeijer no. 4, aan de boerderij is het goedjaarseind goed te zien en links een hooiberg. Mevr. A. Wiedemeijer zit voor het huis. Zes en twintig foto's uit de jaren '50 en '60.; P. Ruijterman
 1763. De Erven, Broek in Waterland; De Kerkebrug met daarachter het voormalig gemeentehuis, De Erven 2. De donkergroene valse Zaanse gevel is nu lichtgroen geschilderd. In de bijlages: a. één van de twee lantaarns naast de voordeur. b. de zijgevel met trap, het voormalig gemeentehuis wordt gehuurd door Recreatieschap Waterland c. het afkondingsbord d. de achtergevel met fietsenrek, links onder de kelderdeur.; Jan de Waal
 1764. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 42; Jan de Waal
 1765. Kerkplein, Broek in Waterland; Bij het Zuiderportaal van de Broeker kerk staat de klok klaar om opgehesen te worden en de lege klokkestoel te vullen. Een tekening van Peter Spier gemaakt op 29 augustus 1946. Op de tekening is de hardstenen lantaarnpaal te zien zonder lantaarn, daarnaast staat de "moderne". Deze kopie is de linkerhelft van de originele tekening.; Peter Spier
 1766. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 9 en 10, een waterput en bomen; J.J. v.d. Sluijs
 1767. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 12, de ingang van de Leerkamer 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974); J.J. v.d. Sluijs
 1768. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 6 met daarvoor het droevige restant van de "Boom". 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974); J.J. v.d. Sluijs
 1769. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 3, electriciteithuisje, 5 en 6 met sneeuw op het dak.; J.J. v.d. Sluijs
 1770. Leeteinde, Broek in Waterland; Gezicht uit de weeshuistuinen (boerenkool in de sneeuw?), nu voetbalveld op de kerk en de achterkant van het Leeteinde. Twee kleine foto's met gezichten op en in Broek; Onbekend
 1771. Leeteinde, Broek in Waterland; Het Dee in het begin van de winter 62/63, een zeer strenge winter die wel 3 maanden duurde.Lekker schaatsen met links Roomeinde 32 en rechts Leeteinde 18/20 en 3.; P. Ruijterman
 1772. Leeteinde, Broek in Waterland; Winter 62/63, een zeer strenge winter die wel 3 maanden duurde. Er viel heel veel sneeuw, wel tot aan de dakgoot opgewaaid.Dit is het Leeteinde met no. 5 op de achtergrond en Roomeinde 32 links, daar tussen in de Kerkhofbrug. De rechter jongen is Rolf van Kampen, zoontje van de beheerder van de jeugdherberg, gevestigd in Het Broeker Huis, Leeteinde 16. In de bijlage de jongens achterom.; P. Ruijterman
 1773. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 2-4-6 het bijbehorende schuurtje. Het bierstekersschuurtje zie Broeker Bijdrage 9. Over bierstekers, tappers en drinkers.; J.J. v.d. Sluijs
 1774. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 12-14 met dichtgetimmerde deuren en ramen. Dertien foto's van huizen in Broek, Havenrak, Kerkplein, etc.; J.J.van der Sluijs
 1775. Broekermeer, Broek in Waterland; Het Nesje met hooioppers, de Broekervaart en daarachter de afgebroken huizen t.b.v. de aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247) aan de Broekermeerdijk. Het linker huis is blijven staan en staat aan de Eilandweg. Het rechter huis is in eerste instantie ook blijven staan. Bij de herinrichting van het kruispunt Broekermeerdijk/Eilandweg in 1984 is het afgebroken. Dertien foto's door P.Beunder, ca. 1936 genomen van Dorpsstraat en omgeving voor de doorbraak t.b.v. de Provinciale weg.; P. Beunder
 1776. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; De Kruisweg tussen de N247 en de Broekermeerdijk met links de stolp van Gerrit Vlug en aan het eind het huis van Piet Evenboer. 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974); J.J.van der Sluijs
 1777. Laan, Broek in Waterland; Laan 16 het huis van Piet en Griet van Zaanen 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974); J.J.van der Sluijs
 1778. Laan, Broek in Waterland; Laan 20, oudste huis van Broek voor de restauratie, de foto is genomen aan de tuinkant. Vijf foto's van Broek, door J.J.van der Sluijs. ; J.J. v.d. Sluijs
 1779. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkraam restanten in een lijst in de Broeker kerk.; J.J.van der Sluijs
 1780. Kerkplein, Broek in Waterland; Het kerkorgel in de Broeker Kerk. Interieur. Het orgel werd in 1832 gebouwd door de Utrechtse orgelmaker Wander Beekes (1795-1838).; Jan de Waal
 1781. Kerkplein, Broek in Waterland; Interieur De kaarsenkroon in de Broeker kerk die in de zuidbeuk bij het oude predikantenbord hangt. Deze kroon is geschonken door een dorpsbewoner en draagt de volgende tekst: Jacob Cornelissen van Bente Maekt Godts Huys bij testamente Een milde gave seer schoone En noch twee copere croone 1654; Jan de Waal
 1782. Kerkplein, Broek in Waterland; De kaarsenkroon in de Broeker kerk die in de zuidbeuk bij het orgel hangt. Interieur. Deze 16-armige kroon is geschonken en draagt de inscriptie: Om des avondts te lichten De gemeente te stichten Is geweest zijn begeeren Tot Godts lof en eeren 22 february 1654 I.C.V.B.; Jan de Waal
 1783. Kerkplein, Broek in Waterland; Het bestuur van de vereniging Oud Broek in Waterland wenst zijn leden een voorspoedig nieuwjaar. Tekening van Peter Spier van het in de kerk opgevoerde toneelstuk: 1573 Het huys volbracht, een lekespel gemaakt ter gelegenheid van de restauratie van de Ned. Herv. Kerk te Broek in Waterland in de jaren 1950-1951, door P. Simoons, Ned. Herv. Predikant aldaar. Zie Broeker Bijdrage no. 34. Het toneelstuk werd opgevoerd op 1 augustus 1951.; Peter Spier
 1784. Kerkplein, Broek in Waterland; Opknapbeurt (restauratie) van de Kerkbrug te Broek in Waterland. Het Dee is min of meer drooggevallen; Onbekend
 1785. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 3, na de verbouwing in 1992. In de bijlagen: a. Er is begonnen met de verbouwing, althans de deur is verwijderd. Het huisje werd destijds in tweeën bewoond. b. De aanbouwtjes aan de achterkant zijn gesloopt en is ruimte voor een nieuw gebouw. c. De koppeling tussen het oude en nieuwe gebouw.; Jan de Waal
 1786. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 20/22 in 199.3. Het koetshuis is verplaatst en aangbouwd aan de andere kant van het huis.; Jan de Waal
 1787. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 10 na de restauratie in 1989; B. Viergever-Michels
 1788. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 24 in aanbouw. Nieuw huis op het parkeerterrein bij het voetbalveld. In de bijlage rechter voor- en zijgevel rechts.; B. Viergever-Michels
 1789. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 8 na de verbouwing maar voor de plaatsing van het hek, de aanleg van het erf enz. De bovenluiken staan open. In de bijlage het huis voor de verbouwing met de deur nog aan de rechterkant. De bovenluiken zijn gesloten. Foto gemaakt in de winter van 1995/96.; Jan de Waal
 1790. Watersnood van 1916, Kerkplein, Broek in Waterland; De familie Schoemaker voor hun huis, Kerkplein 6, tijdens de watersnood van 1916.; Dokter Bakker
 1791. Keerngouw, Broek in Waterland; Boerderij van de familie Uitentuis, Keerngouw 5. De kerktoren en daarvoor Keerngouw 3 van bakker Molenaar.; Onbekend
 1792. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein heringericht, de auto's en bussen kunnen er niet meer parkeren. Er staan weer bomen in een halve cirkel om het plein. Er is een straat langs de huizen Kerkplein 3, electriciteitshuisje, 5, 6 en 7. Een schimpdicht tegen de beteugeling van autobussen op het kerkplein: De Dood in de Pot Wčg bus, wčg auto, en wčg tourist Wijs dorpsgezicht heeft zo beslist! Weg ons levendig Kerkplein Laat het weer begraafplaats zijn Zoals in vroeger eeuwen Maak hier weer met groot verstand een kerkhof van en gooi De Middenstand voor de Leeuwen!!! Dit schimpdicht werd toegeschreven aan Jaap Dekker; Onbekend
 1793. Kerkplein, Broek in Waterland; Pentekening Pastorie met kerktoren; Hartzuiker-Offset-Amsterdam
 1794. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 9 de Coöperatieve Boerenleenbank. De woning van de directeur en het kantoor van de bank waren in hetzelfde pand gevestigd.; Onbekend
 1795. Keerngouw, Broek in Waterland; De schuttingen bij Keerngouw 2 (geplaatst in 2000) en in bijlage Keerngouw 3 (geplaatst in 2002); Jan de Waal
 1796. Keerngouw, Broek in Waterland; Nieuwe schuur bij Havenrak 3, gelegen aan de Keerngouw. In de bijlage de fundering.; Jan de Waal
 1797. Kerkplein, Broek in Waterland; Voormalige Kosterij en de ingang naar de toren en de boom.; Jan de Waal
 1798. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat 3, nieuw gebouw in de tuin, van opzij.; Jan de Waal
 1799. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 9, Bondscafé Broekerhuis; P. van Wiltenburg. Voor het café Manu Leuw uit Monnickendam met textiel en werkkleding. Manu is joods en heeft als enige Monnickendamse jood de Tweede Wereldoorlog overleefd. Zie uitgebreid verslag over het leven van Manu Leuw in het jaarverslag 2015 van de Vereniging Oud Monnickendam.; Onbekend
 1800. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 9 van café naar boerenleenbank naar woonhuis, links no. 8.; Jan de Waal
 1801. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 12 de voormalige pastorie met treurbeuk waar reigers in nestelen.; Jan de Waal
 1802. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Huis en werkplaats van de timmerman Chris Tinkelenberg en daarvoor van zijn vader en grootvader. De buitenkant van het pand voor de restauratie met verschillende ramen.; Jan de Waal
 1803. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, jarenlang de timmerwerkplaats en woning van de familie Tinkelenberg. De timmerwerkplaats van binnen, met potkachel, heel veel beitels, de zaagmachine en de laadjes en ander gereedschap.; Jan de Waal
 1804. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, jarenlang de timmerwerkplaats en woning van de familie Tinkelenberg. Gerestaureerd in 2002/3 en ingericht als woonhuis. Zie ook bijlage.; Jan de Waal
 1805. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein 3 aan de zijkant op de achtergrond Leeteinde 8. In de bijlage een kamerwand met een geschilderde guirlande. De achterkamer is er mee versierd.; Onbekend
 1806. Roomeinde, Broek in Waterland; De achterzijde van het Roomeinde .; J.J. v.d. Sluijs
 1807. Roomeinde, Broek in Waterland; Door de Ver. Oud Broek in Waterland gesubsidieerde boomaanplant in de tuin van Roomeinde 45..; J.J. v.d. Sluijs
 1808. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde achter 14-16 op het ijs Piet Ruijterman in de strenge winter van 1962/63.; Ruijterman
 1809. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde achter 17, de boerderij van Jan van der Snoek. Sneeuw bedekt de weilanden en de daken. De hooiberg en daarachter ook nog hooi, in de bomen ligt het kerkhof.; Ruijterman
 1810. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde vanaf het Dee. Links Roomeinde 29 t/m 35, rechts daarvan 37/39 en aan de andere kant van de straat no. 26. Roomeinde 29 t/m 35, huis van Cornelis Schoon is nog niet gerestaureerd, de huisdeur zit nog rechts en er zitten ramen in de voorgevel.; P. Ruijterman
 1811. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 24 aan de achterkant aan het Dee. Het oorspronkelijke huis, De Ritselbeer was van steen en een nieuwbouwhuis uit ca. 1965. Een volgende eigenaar heeft het huis vergroot en van houten gevelbekleding voorzien. Dertien foto's van huizen en erven aan het Roomeinde, genomen vanaf het Leeteinde.; Jan de Waal
 1812. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 6 aan de achterkant aan het Dee. Dertien foto's van huizen en erven aan het Roomeinde, genomen vanaf het Leeteinde.; Jan de Waal
 1813. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 2 aan de achterkant aan het Dee. Dertien foto's van huizen en erven aan het Roomeinde, genomen vanaf het Leeteinde.; Jan de Waal
 1814. Zuideinde, Broek in Waterland; Zuideinde. Links ligt een praam klaar bij Zuidwyck, Eilandweg 7, daarnaast achterkant Zuideinde 2. Rechts staan op kleine steigers kruiwagens klaar om ????; Onbekend
 1815. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 14, de Sparwinkel van Ruijterman. In de opslagruimte zitten nog wandschilderingen. Zie ook de bijlagen.; Jan de Waal
 1816. Molengouw, Broek in Waterland; Molengouw 12, stolp met een afgeplat dak. Afgebroken in 2012. In dit huis woonde de familie W. Blakborn, marathonschaatser en schaatsenslijper.; Willem Blakborn
 1817. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 29/35, huis van Cornelis Schoon in oude staat teruggebracht.; Onbekend
 1818. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 37/39, daarachter 29/35 en links 20/22 in de sneeuw; P. Ruijterman
 1819. Roomeinde, Broek in Waterland; Hek van Roomeinde 19, huis van Jaap van Rijn. In de bijlage een detail van het hek. 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974); J.J.van der Sluijs
 1820. De Erven, Broek in Waterland; Brugleuning tussen De Erven 3 en 5. 31 foto's van door Oud Broek uitgevoerde of gesubsidieerde verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974); J.J.van der Sluijs
 1821. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 29/35 vanaf het Dee. De deur van 29/35 zit nog links in het huis. Dit huis werd in vieren bewoond. Het is het huis van Cornelis Schoon. Links Roomeinde 22/24.; Van Leer's Fotodrukind N.V.
 1822. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 30 gebouwd in 1913.; Jan de Waal
 1823. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 1 na de restauratie, gezicht op de zijgevel aan de kant van het voormalig gemeentehuis.; Jan de Waal
 1824. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 23. Rond de jaren 1950 een woonhuis, later geheel vernieuwd en verbouwd tot timmermanswerkplaats van timmerman Buis, woonachtig op Roomeinde 27. Nadat de timmerman was verhuisd is de werkplaats weer woonhuis geworden.; Jan de Waal
 1825. Roomeinde, Broek in Waterland; Fundament voor schuur/stal van de familie Nooij achter het Roomeinde. De weg loopt langs het kerkhof. Op de achtergrond de Noormeer met boerderijen en gemaal.; Jan de Waal
 1826. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 37/39 na de restauratie. Roomeinde 29/35 is nog in oude staat.; A. P. Bruigom
 1827. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 28a, nieuw gebouwd huisje door architect Philippona, na de oplevering. Zie ook de foto's met de 2 dakkapellen en het prachtige hekwerk: Inv.nr. 5641 en inv.nr. 5642. ; Jan de Waal
 1828. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 22/24. In de bijlage een foto van Jan de Waal in 1995 na verwijdering van de betonnen stoep in 1995; A. P. Bruigom
 1829. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 10 een stenen huis: de rechter zijgevel en in de bijlage de linker zijgevel tijdens de verbouwing.; Jan de Waal
 1830. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 10 in de tuin aan het Dee de bouw van een schuurtje in de bijlage het geraamte.; Jan de Waal
 1831. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 20 met het in 2001 gebouwde schuurtje met het dak in dezelfde hoek als het huis. Het stenen huis genaamde "Ritselbeer" is gebouwd in 1960 door de Boer. In 1965 werd er een schuur bij gebouwd. In 1972 werd het stenen huis voorzien van een houten buitenmuur.; Jan de Waal
 1832. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 14/18 na de restauratie. De voormalige Sparwinkel is woonhuis geworden. In de bijlage een detail van de schutting.; Jan de Waal
 1833. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 14/18 na de restauratie. Gefotografeerd vanaf het Leeteinde, het huis op de achtergrond is Roomeinde 17. ; Jan de Waal
 1834. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 24, de rechterzijgevel met een stukje tuin. Op de achtergrond Keerngouw 34.; Jan de Waal
 1835. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 45; Jan de Waal
 1836. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde, links no. 17 met melkbussen, 2no. 23 en op het einde van de straat 29/35, rechts de Spar kruidenier Ruijterman en daarvoor de fourniturenzaak van Annie Swart.; A. P. Bruigom
 1837. Laan, Broek in Waterland; Laan 6 en 4. Laan 6 is de voormalige bewaarschool.; W. Husslage
 1838. Laan, Broek in Waterland; Achterzijde Laan 6; W. Husslage
 1839. Laan, Broek in Waterland; Brugwachtershuisje van de hefbrug te Broek in Waterland; Jan de Waal
 1840. Laan, Broek in Waterland; Achterkant van de Laan, gefotografeerd vanaf de Eilandweg. V.l.n.r. Laan 20, 22/28, 30/32, 34, 38.; Onbekend
 1841. Laan, Broek in Waterland; Deurkalf Laan 38, zie Broeker Bijdrage no. 38, Verhalende Deurkalven; Onbekend
 1842. Laan, Broek in Waterland; Deurkalf Laan 18, zie Broeker Bijdrage no. 38, Verhalende Deurkalven; Mevr. Witte
 1843. Laan, Broek in Waterland; Laan vanaf Jaagweg 1 gefotografeerd. V.l.n.r. no. 20, 22/28, 30/34, 36/38.; Onbekend
 1844. Laan, Broek in Waterland; Laan 16 vanaf de hefbrug gefotografeerd.; J. de Waal
 1845. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 21; de achtergevel tijdens de verbouwing in 1989.; P. Ruijterman
 1846. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde 21; de achtergevel na de verbouwing in 1989. Rechts achter het huis Roomeinde 17.; P. Ruijterman
 1847. Schoolfoto, Broek in Waterland; Het afscheid van juffrouw Tromp in 1956. Van 1913 - 1956 was juffrouw Tromp werkzaam op de Bewaar- of Kleuterschool aan Laan 6. Het echtpaar Tromp woonde in het voorhuis en de bewaarschool was in het achterhuis. In 1956 werd de school aan de Laan gesloten en opende Kleutervreugd, aan de andere kant van het dorp, haar deuren. (Zie uitgave oudbroek.nl december 2012). Naast de bloemen zit Emmy Buijs.; Onbekend
 1848. Schoolfoto, Broek in Waterland; De Bewaarschool aan de Laan met links Antje van Keulen, de latere juffrouw Tromp.Op de achterste rij derde van links Gerrit Jan Mulder. Tweede rij van achter, tweede van rechts Trijntje Groot, later vrouw van Gerrit Jan Mulder. (Zie de uitgave oudbroek.nl december 2012).; Onbekend
 1849. Schoolfoto, Broek in Waterland; Schoolfoto uit 1956 van O.L.S. Broek in Waterland. Vlnr- 1e rij: Kees Pels, Suze Wiedemeijer, Gerrie Bronsvoort, Ada vd Berg, Piet Rol, Hanny Tjemkes, Wietze Buster en Anneke Klok. 2e rij: Kees de Ruyg, Heleen Beijer, Henk de Gier, Lize de Gier, Jan Goedmaat, Edith Geugjes, Jimmy Wiedemeijer, Liesje Poolman, Hans Witteveen en Elize Sanders. 3e rij: Greetje Smeenk, Jan Helmig, Jannie Smit, Kees van Vliet, Anneke Lof, Wim Nooij, Annie Mens, Henk Lof en Ellen Spaans. 4e rij: Juffrouw Van Leeuwen, Piet Slagt, Janske Terpstra, Theo Nooij, Elly Kooiman, Peter Smeenk, Emmy van Zaanen, Peter Simoons, Hennie de Reus en Wim Krook.; Onbekend
 1850. Schoolfoto, Broek in Waterland; Met schoolreisje naar Schiphol; Vliegtuig. 4e t/m 6e klas. In de bus werd altijd Jantje was vanmorgen vroeg al opgestaan gezongen. Voorste rij van links naar rechts: 1. Rinske Smit 2. Emmie van Zaanen 3. Peter Smeenk 4. Gerrit Peen 5. Hank Witteveen 6. Atie den Heeten 7. Jeanette Nooij 8. Marian Mes 9. Liesbeth Lof 10 Femma den Hartoog 11 Meta Meijer 12 Janneke Tjemkes 13 Kees Pels 14 Floor Walthuis ? 15 Wim de Gier 16 Ada van de Berg 17 Nellie Nierop 18 Jannie Tjemkes 19 Anna Terpstra ? 20 Jan van Dalen 21 Elbert Mul 22 Wim Verweij 23 Siem Kaper **** Tweede rij: 24 Greetje Smit ? 25 Hans de Wit 26 Kees Jan Prijs 27 Wouter Ent 28 Mevr. Te Boekhorst 29 Chris Bakker 30 Sytze Boschma 31 Meester Smit 32 Gerrie van den Heuvel 33 Rudolf Lof 34 Nini Dekker 35 Willie Tjemkes 36 Anneke Rietkerk 37 Corrie Boschma 38 Rietje Slegt 39 Alie Lust 40 Atie Glaudemans 41 De heer ? 42 Tjeerd Bolhuis 43 Rinske Terpstra 44 De heer leegwater 45 Ingrid Walpoott 46 Nico de Gier 47 Meester Eppenga 48 Aart den Hartoog 49 Henk Smeenk 50 Teun van Zaanen 51 Rob Verhoef 52 Theo van Dalen 53 Wim krook 54 Pim Saatrube **** Op de trap van boven af en van links naar rechts 55 Jan Prijs 56 Wim Evers 57 Jan Posch 58 Gerrie Meijn 59 Kees Leegwater 60 Ruud Verhoef 61 Neeltje Klok 62 Ina van der Stadt 63 Elbert (Ep) Blakborn 64 Ans Geugjes 65 Annelies Mes ; Onbekend
 1851. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie in Maarn, bij vertrek moesten de dekens geklopt worden.; Onbekend
 1852. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie in Maarn, wachten op de bus om naar huis te gaan, ieder met een bos hei.; Onbekend
 1853. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie in Maarn. Met z'n allen in het zwembad van Doorn, iedereen met een badmuts op, het is een natuurzwembad.; Onbekend
 1854. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie in Maarn. We hebben allemaal hei geplukt.; Onbekend
 1855. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie in Maarn, we hebben lekker gezwommen en wachten op de bus in Doorn om naar Maarn te gaan.; Onbekend
 1856. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie in Maarn, slaperig uit bed gehaald om op de foto te gaan in pyama. Er werd geslapen op de hooizolder op strozakken.; Onbekend
 1857. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie in Maarn. Met Marian Verweij bij de bungalow.; Onbekend
 1858. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie naar Maarn vertrek vanaf Kerkplein in Broek.; Onbekend
 1859. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie in Maarn. 's Ochtend uit bed gesleurd om op de foto te gaan. Vlnr voorste rij: Janske Terpstra, Lies Poolman, Jannie Smit, Gerda vd Berg, Suze Wiedemeijer, Annelies Mes en Nel Nierop. 2e rij: Lize de Gier, Ellen Spaans, Atie den Heeten, Annie Mens, Wollie Mul, Geertje den Hartoog, Elly Kooijman en daarnaast staand Ada vd Berg. 3e rij: Edith Geugjes en Emmy van Zaanen. 4e rij: Geertje Veldhuizen, Ans Geugjes, Lydia Geugjes, Ina vd Stadt, mevr. Trien Komen-Potgieser, Anneke Rietkerk en mevr. Martha Mulder. ; Onbekend
 1860. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie in Maarn, een stelletje van de club in het mooie meertje achter het bos. Vlnr: Janske Terpstra, Lize de Gier, Jannie Smit, Annie Mens, Geertje Veldhuizen, Greetje Smeenk, Suze Wiedemeijer en Lies Poolman.; Onbekend
 1861. Meisjesvereniging, Broek in Waterland; Met de meisjesvereniging op vakantie in Maarn. Wie durft als hoogste in de boom te klimmen?; Onbekend
 1862. MAGAZIEN VOOR DE LANDBOUW; Uitgave van de coöp. veehouderij "De Domme Dirk", Roomeinde 17, Broek in Waterland. Nummer 3, 1984. Over een milieuvriendelijke productie-coöperatie, opgericht in 1978. Zie vervolg Magazien links onder.; Jan van der Snoek
 1863. Kerkplein, Broek in Waterland; Interieur van de kerk met preekstoel, orgel en doophek. De uitgever woonde op Leed Einde 2.; Th. A. Van Beek
 1864. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 1 en 3 met rechts 10 t/m 14; P. Oostendorp (uitgever)
 1865. De Draai, Broek in Waterland; De Draai 7, Bejaardencentrum "Broekerhaven".; Broekerhaven
 1866. Watersnood van 1916, Belmermeer, Broek in Waterland; Belmermeermolen Achtkante houten poldermolen, gebouwd in of voor 1748 en herbouwd na de brand in 1890. Deze grondzeiler/binnenkruier met vijzel werd in 1916 onttakeld en vervangen door een dieselmotor met centrifugaalpomp die in de onderbouw was geplaatst. De opname werd kort na de onttakeling gemaakt, de Belmermeer is nog niet drooggemalen na de watersnood op 13/14 januari 1916. Van de molen resteert nog een lage stomp aan het Bozemeertje.; Stichting Levende Molens
 1867. Kerkplein en De Erven, Broek in Waterland; Links de theekoepel aan De Erven en rechts de Leerkamer met daarschter de kerk met toren, de deur van de gevangenis is zichtbaar.; Onbekend
 1868. Het Dee, Broek in Waterland; Het Dee met links Leeteinde 20 met tonnetjes voor de deur, no. 16 en de kerktoren, rechts het Roomeinde, ingekleurd.; Kunstanstalt Herz, Amsterdam
 1869. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw met links het Nieuwland en rechts no. 5, 3 en de kerktoren.; Kunstanstalt Herz, Amsterdam
 1870. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Krantenartikel uit De Prins. In het dorp "Broek in Waterland" Evenals onderscheidene andere plaatsen in het gebied van de Zuiderzee, heeft ook "Broek" in januari 1916 van de vloedgolven te leijden gehad; de plaats is schilderachtig gelegen en heeft voor vreemdelingen ook altijd bijzondere bekoring. De afbeelding hierboven is van het "Broekerhuis"(The old Broekerhouse), 'n curiositeit van Broek. In den tuin zijn eenige beeldjes (polygroon), die eertijds in de thans verdwenen bosschen bij Broek in Waterland stonden. 'n Oud poortachtig getimmerte geeft toegang tot een prieel. Het oude huis bevat een grootte verzameling antiquiteiten. Waar waren die bosschen? Hoe groot was het Noordsche Bosch of was dat alleen een boerderij met boomgaard?; Haagsch Persbureau
 1871. Verkiezingspamflet, Broek in Waterland; Verkiezingspamflet van P.J Peereboom voor Lijst 11 van het Jong Conservatief Verbond. Stem op nr 1. Peereboom was medeoprichter van dit verbond.; P.J. Peereboom
 1872. Kerkplein, Broek in Waterland; Ingang Prot. Kerk, Broek in Waterland; Uitgave G. de Wit
 1873. Kerkplein, Broek in Waterland; Watersnood van 1916. Vijf gezinnen ondergebracht in de kerk, zij konden niet terug naar hun huizen. O.a. de familie Meppen.; Onbekend
 1874. Havenrak, Broek in Waterland; Watersnood van 1916. V.r.n.l. Havenrak 7, 5, op de achtergrond Kerkplein 10 en links de pastorie. Er zijn al looppaden gemaakt. Op Havenrak 7 een bordje Zebra kachelglans (Kachelpotlood, ook bekend als kachelglans, kachelzwart(-sel) of kachelpoets, was een poetsmiddel op basis van poedervormig grafiet en lijnolie dat gebruikt werd om kolenkachels mee te poetsen en weer glimmend zwart te maken.) ; Onbekend
 1875. Kerkplein, Broek in Waterland; Watersnood van 1916 De kerkenraad? tracht met droge voeten de kerkingang te bereiken. De achterste vrouw met witte schort en teil is de grootmoeder van Martha Mulder.; Onbekend
 1876. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Het huis van de brugwachter aan de Broekermeerdijk. Martha haar grootouders woonden hier. Op de foto Grietje Mulder (haar tante) en haar oma Mulder- Zijp. Opa was de brugwachter.; Onbekend
 1877. Noordmeer, Broek in Waterland; Boerderij van Mulder, Noordmeer 1. Deze boerderij (stolp) is na de watersnood gebouwd in 1924. De boerin met 2 van haar kinderen.; Onbekend
 1878. Schoolfoto, Broek in Waterland; Een klas van juffrouw Tromp. Bewaarschool aan de Laan; Unifoto
 1879. Kerkplein, Broek in Waterland; Dominee Buskes met zijn gezin (4 zonen) op de stoep van de pastorie, Kerkplein 12. ; Mulder
 1880. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 2/4/6 voor de restauratie, onbewoonbaar verklaard. Het laatst bewoond door Klaas Tuin, Bertus Hartog en Jan Meppen.; Mulder
 1881. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 2/4/6 voor de restauratie, onbewoonbaar verklaard. Het laatst bewoond door Klaas Tuin, Bertus hartog en Jan Meppen. De achterdeur.; Mulder
 1882. Eilandweg, Broek in Waterland; Dit huisje aan de Eilandweg is afgebroken t.b.v. de aanleg van de Hellingweg.; Mulder
 1883. Kerkplein, Broek in Waterland; Het huis van de Mulders aan Kerkplein 8.; Mulder
 1884. Kerkplein, Broek in Waterland; Oldtimer op bezoek in Broek. Geparkeerd voor de slijterij van mevr. A. Dekker-Zomer, Kerkplein 9.; Mulder
 1885. Kerkplein, Broek in Waterland; Het Kerkplein fungeerde als parkeerplaats voor bussen die toeristen vervoerden naar de klompenmakerij en de kaasboerderijen. Ze stonden in rijen van vier, het maximum was 14 bussen.; Mulder
 1886. Schoolfoto, Broek in Waterland; Schoolreisje naar Schiphol. Vliegtuig. 1. Trien Potgieser 2. Hil van Wiltenburg 3. Rie Kool 4. Jo Houtman 5. Harm Mulder 6. 7. Ds Spaargaren 8. 9. Marie Ruijterman 10. Gé de Waart 11. Nel Visser 12. 13. Meester Stikker 14. 15. Rie van Ammers 16. Rie Beunder 17. Piet Ruijter 18. Dieuw buurs 19. 20. Dr. Parrée 21. Rens Bonten 22. Willie de Ruijg? 23. Alie Beets 24. Martha Mulder 25. Bertha Spaans 26. Alie van Ham 27. 28. Meester Smit 29. 30. Janna Snieder 31. 32. Jannie Poolman 33. Jaap Kelderman? 34. Nel van de Vegte 35. Mevr. Smit-Du Pied 36. Mevr. Parrée 37. Pietje van Gog 38 Trien Buurs 39. Jo Karmelk 40. Corrie Groot? 41. Nel van Schieveen 42. Marie van Zaanen 43. Elly de Gier 44. Henk van Rijn? 45. Corrie van de Vegte 46. 47. Klaas Tuin ? 48. Piet beets 49. 50. * Jaap Wiedemeijer 51. 52. 53. Wim Spaans Jzn 54. 58 Jan de Vries 59. Jan Bruijn 60. 61. 62. Klaas Buijs 63 Geug van Veen 64 Jaap Honingh 65. Kees Vos 66. Vok Kooijman? 67 Ru Drost 68. Piet Bijl 69. Jan Snieder 70. Jan Van Zaanen 71. 72. Chris Buurs 73. 74.; Onbekend
 1887. Portret, Broek in Waterland; Harmen Mulder 10-09-1864 - 02-12-1937; Onbekend
 1888. Portret, Broek in Waterland; Jacobje Mulder-Zijp 07-03-1875 - 28-12-1949; Onbekend
 1889. Portret, Broek in Waterland; Willem Mulder 29-10-1831 - 03-10-1914; Onbekend
 1890. Portret, Broek in Waterland; Neeltje Mulder 14-03-1903 - ???; Onbekend
 1891. Portret, Broek in Waterland; Jacobje Zijp (07-03-1875 - 28-12-1949) en Harmen Mulder (10-09-1864 - 02-12-1937); Onbekend
 1892. Portret, Broek in Waterland; Neeltje Mulder 14-03-1903 - ????; Onbekend
 1893. Portret, Broek in Waterland; Jan Mulder 07-03-1901 - ????; Onbekend
 1894. Portret, Broek in Waterland; Jacob Mulder 26-10-1899 - 31-07-1988; Onbekend
 1895. Portret, Broek in Waterland; Trijntje Mulder 26-09-1891 - 16-04-1948; Onbekend
 1896. Portret, Broek in Waterland; Jan Prijs getrouwd met Trijntje Mulder 26-09-1891 - 16-04-1948; Onbekend
 1897. Portret, Broek in Waterland; Volkert Kooiman en Cornelis Mulder (07-03-1901 - 10-08-1982); Onbekend
 1898. Portret, Broek in Waterland; Cornelis en Jan Mulder geboren op 07-03-1901; Onbekend
 1899. Portret, Broek in Waterland; Noordmeer 1, fam. Mulder, voor de verbouwing.; Onbekend
 1900. Noordmeer, Broek in Waterland; Noordmeer 1, fam. Mulder, na de verbouwing.; Onbekend
 1901. Bevrijdingsfeest, Broek in Waterland; Bevrijdingsfeest in 1958. Langs het Havenrak trommelt de Trommelclub er lustig op los.; Onbekend
 1902. Noordmeer, Broek in Waterland; Noordmeer 1, de boerderij van Harmen Mulder: Grote schoonmaak in het voorjaar.; Onbekend
 1903. Noordmeer, Broek in Waterland; Noordmeer 1, de boerderij van Harmen Mulder: Grote schoonmaak in het voorjaar. De schoosteenveger staat op de kajuit.; Onbekend
 1904. Noordmeer, Broek in Waterland; Noordmeer 1, de boerderij van Harmen Mulder gezien vanuit de Noordmeer met macadam weg en een hooiberg.; Onbekend
 1905. Noordmeer, Broek in Waterland; Noordmeer 1, de boerderij van Harmen Mulder waar nog steeds een paard voor de driewieler kar staat.; Onbekend
 1906. Bevrijdingsfeest, Broek in Waterland; De praalwagen van de KI vereniging Waterland en omstreken beeld het KI station aan de Peereboomweg uit. De wagen staat voor garage Kelderman aan de Parallelweg. Hier onder een filmpje van de optocht en de broodmaaltijd in Broek in Waterland van het Nederlands Instituut voor beeld en geluid. Dorp gebruikt feestmaal van pork en wittebrood, door Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder), is gelicenseerd onder Creative Commons - Naamsvermelding-Gelijk delen.; Onbekend
 1907. Bevrijdingsfeest, Broek in Waterland; Op het melkkarretje van Edel is een draaiorgel gemaakt door de familie Mulder. Het draaiorgel staat op het Roomeinde, te zien zijn no 6 en 5. Er staat een brommer geparkeerd.; Onbekend
 1908. Jongens- en meisjes Vereniging, Broek in Waterland; Een uitje van de Christelijke Jongens- en meisjes Vereniging naar Madurodam. Helemaal rechts Leen Broeder. Verder o.a. nog de broers Hoetmer, Chris Buurs, Wolda Blakborn, Joop de Haan, Jan van Ieperen en Piet Ruijterman. Zie ook object 2120; Onbekend
 1909. Jongens- en meisjesvereniging, Broek in Waterland; Een uitje van de Christelijke Jongens- en meisjes Vereniging naar Madurodam. Zie ook objectno. 2119.; Onbekend
 1910. Bevrijdingsfeest, Broek in Waterland; Bevrijdingsfeest 1950 met spelletjes achter de school aan het Roomeinde. Met juffrouw Van Schophuizen ??; Onbekend
 1911. Bevrijdingsfeest, Broek in Waterland; Kruiwagenrace achter de school aan het Roomeinde. Met meester G. Post.; Onbekend
 1912. Meisjes vereniging, Broek in Waterland; Meisjesvereniging in Ermelo bij fam. Van Loo. Met de Harderwijkerboot er naar toe. Iedereen kwam een keer voor corvee aan de beurt. Ook hier kon je heide plukken. Zie voor meer foto's bijlage.; Onbekend
 1913. Meisjes vereniging, Broek in Waterland; Meisjesvereniging kamperen in Lage Vuursche in de Chr. School ; Onbekend
 1914. Meisjes vereniging, Broek in Waterland; Meisjesvereniging een dag uit naar Oud Valkenveen; Onbekend
 1915. Meisjes vereniging, Broek in Waterland; Meisjesvereniging naar Lage Vuursche. Zie ook bijlage.; Onbekend
 1916. Meisjes vereniging, Broek in Waterland; Meisjesvereniging naar Maarn. We worden weggebracht door de heer [Broeder]. Mevrouw [Martha Mulder] en mevrouw [Komen-Potgieser] treden op als leidsters. Ook hier was volop hei. ; Onbekend
 1917. Meisjes vereniging, Broek in Waterland; Meisjesvereniging naar Woudenberg.; Onbekend
 1918. Meisjes vereniging, Broek in Waterland; Meisjesvereniging naar Woudenberg, we zijn weer thuis op het Kerkplein, met allemaal een bos heide.; Onbekend
 1919. Meisjes vereniging, Broek in Waterland; Meisjesvereniging uitstapje naar Maarn. ; Onbekend
 1920. Meisjes vereniging, Broek in Waterland; Meisjesvereniging op vakantie in Sondel (Friesland). Allemaal op de fiets. Zie bijlage.; Onbekend
 1921. Portret, Broek in Waterland; Harmen Mulder 1924 - 1995; Dorsman
 1922. Broekerhaven, Broek in Waterland; Koffiedrinken in Broekerhaven, De Draai 7. Staand mevr. de Zwart; aan het hoofd mevr. Wiedemeijer.; Onbekend
 1923. Noordmeer, Broek in Waterland; Noord Meer verboden toegang R.D.O. staat op het bordje en daaronder verboden jacht. In de strenge winter van 1947 was het, in verband met een besmettelijke veeziekte, verboden in de Noordmeer te komen op last van de R.D.O. De Noordmeer was ooit eigendom van de Balije van Utrecht der Duitse Riderlijke Orde (1187 - heden), (www.ridderlijkeduitscheorde.nl) R.D.O. zie objectnummer; Onbekend
 1924. Noordmeer, Broek in Waterland; Mulder met de stier naar de keuring.; Onbekend
 1925. Tweede Wereldoorlog, Broek in Waterland; Uit een fotoalbum van de fam. Mulder, Noordmeer 1. Bombardement op Rotterdam, Nederland 7 mei 1940. Foto: De torpedojager "Jan van Galen" op de Maas te Rotterdam. Het schip heeft zeer vele Duitse stuka-bommenwerper aanvallen te verduren gehad en zal tenslotte zinken. [foto gebruikt als illustratie van het gebeuren. Het is een fotomontage waarbij Duitse He 111 bommenwerpers op een foto van de Van Galen zijn aangebracht] (Tekst overgenomen van Nationaal Archief/Spaarnestad); Onbekend
 1926. 40 jaar Broeker gemeenschap, Broek in Waterland; De teksten spreken voor zich, zie bijlagen. Uit: Enveloppe met liedteksten, feestprogramma's e.d. Opgericht op 8 januari 1948.; Broeker Gemeenschap
 1927. SDOB voetbal, Broek in Waterland; Voetbalavond op 27 November 1948. Met een lied en een sketch over gestolen prijzen wordt de trekking opgefleurd. Zie bijlage. Uit: Enveloppe met liedteksten, feestprogramma's e.d.; E. Smit
 1928. Sparta feestavond, Broek in Waterland; Rond het kampvuur. Onder deze titel hebben E.S. (Ed Smit) en A.P. (Annie Parrée?) een aantal populaire kampliedjs verzameld en die werden in de vorm van toneelstukje ten gehore gebracht. Zie bijlage. Uit: Enveloppe met liedteksten, feestprogramma's e.d.; E. Smit
 1929. Liedjesprogramma, Broek in Waterland; Potpourri, een liedjes programma. Zie bijlage. Uit: Enveloppe met liedteksten, feestprogramma's e.d.; E. Smit
 1930. Koeien in de wei, Broek in Waterland; Koeien in de wei kijkend op een laan met bomen.; Photochromie
 1931. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein, Souvenierwinkel op Kerkplein 10. Kerk en toren.; Jan Dekker, uitgever
 1932. Wagengouw, Broek in Waterland; Wagengouw met voetpad langs de huizen en bruggetjes over de sloot tussen voetpad en weg.; Roto-Print, Baarn
 1933. Corn. Roelestraat, Broek in Waterland; Kleuterschool "Kleutervreugd" aan de Corn. Roelestraat. Door een raam zie je een huis in de Dr. Bakkerstraat.; Jamar, Zaandam
 1934. De Erven, Broek in Waterland; Gezicht op de toren vanuit de tuin van De Erven 6. Kerkvoogdij, Ned. Herv. Kerk; JosPé, Arnhem
 1935. Leeteinde, Broek in Waterland; Teun Poolman, de kolenboer met zijn buurkinderen Richard (op het paard), Ester en Rik. Deze kinderen werden opgevangen door juffrouw Tolk in het buurhuis no. 12. De schuur links is de kolenschuur die bij Leeteinde 10 hoorde. De foto is van augustus 1948.; Onbekend
 1936. Leeteinde, Broek in Waterland; Teun Poolman, de kolenboer met zijn dochter Martha (1935) en Jan Mol (wiens vader ook kolenboer was) in de bakfiets met lege kolenzakken. Op de achtergrond staat een motorfiets.; Onbekend
 1937. Havenrak, Broek in Waterland; Kaasboerderij Bruijn aan het Havenrak. De koeien staan op stal, de staarten zijn opgebonden en het spatschot staat er, zodat de toeristen schoon blijven.; Polyvisie-Hilversum
 1938. Havenrak, Broek in Waterland; Kaasboerderij Bruijn aan het Havenrak. De wrongel wordt gesneden met de wrongelsnijder. Daarna gaat het in de kaaskoppen, die onder druk worden gezet in de kaaspers, zodat de wei er uit gedrukt wordt. Op de foto staat Trien Bruijn-Dekker. Rechts zie je de waterput met de aker om het water op te halen er boven op. ; Polyvisie-Hilversum
 1939. Tolk, Broek in Waterland; Heren, onder wie het bestuur van de Onderlinge Brandverzekering, in driedelig zwart in café het Broekerhuis aan het Kerkplein. Waarschijnlijk waren hier leden bijeen van de PVC (Provinciale Coöperatieve Vereeniging ter dekking van brandschade). Jaartal onbekend. Nu heet het OBM verzekeringen. In het midden linksvoor Tolk, vader van Annie en Nies. (Nalatenschap van Anna Maria Tolk 15-06-1906 - 27-2-1993) ; Onbekend
 1940. Schoolfoto, Broek in Waterland; Bewaarschool Broek in Waterland. Achterop staat de naam Frouke Leguijt- van Zaanen.; Onbekend
 1941. De Bevrijding en de B.S. in Broek in Waterland A° 1945.; De eerste Canadezen komen 10 mei 1945 in Broek om ą 12.00 uur. Hoera!!! Enthousiaste begroeting voor het Raadhuis, De Erven 2. Zie ook: # 0466 en 2153 t/m 2155 Afkomstig van mej. A.C. van Engelenburg, met onderschriften van haar. Uit de nalatenschap van haar."; W. van Engelenburg
 1942. De Bevrijding en de B.S. in Broek in Waterland A° 1945.; De eerste Canadezen komen 10 mei 1945 in Broek om ą 12.00 uur. Hoera!!! Op het hekje: Midden het rood-wit-blauw. Links een Engelse Kroningszakdoek. Rechts de Union Jack. Zie ook: # 0466 en 2153 t/m 2155 Afkomstig van mej. A.C. van Engelenburg, met onderschriften van haar. Uit de nalatenschap van haar vader W. van Engelenburg.; W. van Engelenburg
 1943. De Bevrijding en de B.S. in Broek in Waterland; De Binnenlandse Strijdkrachten te Broek in Waterland 12 mei 1945. Het strijdend gedeelte. Zie ook: # 0466 en 2153 t/m 2155 Afkomstig van mej. A.C. van Engelenburg, met onderschriften van haar. Uit de nalatenschap van haar."; W. van Engelenburg
 1944. De Bevrijding en de B.S. in Broek in Waterland; De Binnenlandse Strijdkrachten te Broek in Waterland 12 mei 1945. Het strijdend gedeelte. Zie ook: # 0466 en 2153 t/m 2155 Afkomstig van mej. A.C. van Engelenburg, met onderschriften van haar. Uit de nalatenschap van haar."; W. van Engelenburg
 1945. Reglement Onderlinge Brandverzekering, Broek in Waterland; Reglement van de Onderlinge Brandverzekering in de gemeente Broek in Waterland, wijk I, II en III. Opgericht 30 nov. 1911; Gewijzigd 30 september 1916.; Coöperatieve Boerenleenbank
 1946. Broeker Berichten, Broek in Waterland; Broeker Berichten 5e jaargang no. 52 - 30 december 1940. In memoriam Jb. de Boer, overleden 22 december, 81 jaar. Kerstfeest Vrouwenclub Raadsvergadering 30 december 1940. DENKT U EROM..... dat het eind der maand weer daar is en de belasting een offertje vraagt en dat U als de straten glad worden verplicht is zand te strooienen dat ondergeteekende eerstdaags de kwitantiekaart "Broeker Berichten" komt wisselen. De Uitgever. Politienieuws Koning Winter Verduisteringsongeval Een lezer vraagt ons...; P. Beunder
 1947. Broeker Berichten, Broek in Waterland; Broeker Berichten 5e jaargang no. 52 - 30 december 1940. (achterkant) In memoriam Jb. de Boer, overleden 22 december, 81 jaar. Kerstfeest Vrouwenclub Raadsvergadering 30 december 1940. DENKT U EROM..... dat het eind der maand weer daar is en de belasting een offertje vraagt en dat U als de straten glad worden verplicht is zand te strooienen dat ondergeteekende eerstdaags de kwitantiekaart "Broeker Berichten" komt wisselen. De Uitgever. Politienieuws Koning Winter Verduisteringsongeval Een lezer vraagt ons...; P. Beunder
 1948. Broeker Berichten, Broek in Waterland; Broeker Berichten 6e jaargang no. 1 - 1 januari 1941 Vijfjarig Jubileum. Felicitaties van Burgemeester Peereboom; M. Mousault- Veegens; K. Lof en C.J. Kelk.; P. Beunder
 1949. Broeker Berichten, Broek in Waterland; Broeker Berichten 6e jaargang no. 1 - 1 januari 1941 (achterkant) Vijfjarig Jubileum. Bij het einde der 5e en het begin der 6e jaargang. Met deze beide nummers eindigen we 5e en beginnen we de 6e jaargang. Vijf jaar lang verscheen "Broeker Berichten" bij U thuis en de belangstelling welke in stijgende mate viel waar te nemen, moge het bewijs zijn dat Br.Ber. burgerrecht heeft verkregen; de "Pieteriaan"is populair geworden. We brengen bij deze gelegenheid gaarne een woord van dank aan de medewerkers(sters), in het bijzonder de gemeenteambtenaren, welke hunne nieuwsbronnen steeds welwillend lieten vloeien. ook de adverteerders welke op hun wijze steun verleenden, betrekkenwij in onzen dank. Wat ons zelf betreft, steeds hebben we met veel ambitie ons neergezet om het stencilkrantje, wat overigens zijn lezers in Oost- en Westindië en Amerika, elken vrijdagmiddag weer te doen verschijnen. Zoo gaan we dan - metduister perspectief - het volgend vijfjarig tijdperk in; laten we hopen, dat spoedig een helder licht deze duisternis letterlijk zowel als figuurlijk moge verdrijven en een meer vreedzame tijd moge aanbreken. Redactie.; P. Beunder
 1950. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 8 en 12; Onbekend
 1951. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Hotel-Café-Restaurant "Concordia", Broek in Waterland, Dorpsstraat 133 (nu no. 1) Tel. 02903 - 206; Dir. C. de Vries; Foto Cosco- Holland No. 6-11
 1952. Elizabeth Ermina Haringhuizen, Broek in Waterland; Nuttige handwerken gemaakt op de Lagere School te Broek in Waterland door E.E. Haringhuizen (27-12-1904 - 27-09-1992) breiwerk, borduurwerk en naaiwerk, alles met de hand vervaardigd. Nuttige handwerken gemaakt op de lagere school te Kolhorn door M.A. Haringhuizen-Bood (06-12-1878 - 20-08-1968) breiwerk, borduurwerk en naaiwerk alles met de hand vervaardigd.; Haringhuizen
 1953. Water&Land; Laag Holland bewaren of weg doen?; Uitgave nr. 114 juli 2012 met o.a. artikelen over: - De boer als beheerder - Weidevogelleefgebieden - provinciale structuurvisie - Ruimtelijke wanorde, bestuurlijke chaos - Heroriëntatie provincie onduidelijk - Duizend kilometer dijken; Stichting Behoud Waterland
 1954. Dichterbij Waterland en omstreken Rabobank; De Broeker Kerk is ontegenzeggelijk een van de fraaiste van 94 Rijksmonumenten die Broek in Waterland rijk is. Een bezoek is dan ook meer dan waard.; Cor Kes
 1955. Seasons; Het beroemde huis Broek in Waterland; Een artikel uit Seasons no. 10, december 1998. Fotografie Pim Westerweel. In 1987 kochten Elly en Jos van Doornik op een veiling "Het Beroemde Huis", een monumentaal houten pand uit 1624 in Broek in Waterland. Ze betaalden een habbekrats, maar 't stelde dan ook niet veel voor. Het huis was scheef, verveloos en had een geknakte kap. Maar onder dat haveloze uiterlijk bleek een schat schuil te gaan. Lees voor de tekst en nog meer foto's de bijlage links onder en ook dit verhaal: Een klein stukje geschiedenis van Broek in Waterland ; Ed van Opzeeland
 1956. Eigen Huis & interieur; Beschermd dorpsgezicht in groen en grijs; Beschermd dorpsgezicht in groen en grijs. Het dorp Broek in Waterland telt 127 panden waaronder 85 antieke houten huizen. Een bijzonderheid! Een tweede bijzonderheid is dat Broek in Waterland werd aangewezen als zogenoemd beschermd dorpsgezicht: rustiek en stil in het groen van bomen en weiden, in het grijs van de in die tint geschilderde houten woningen. (Lees in de bijlagen het artikel en bekijk de foto's); Hans Tulleners
 1957. Ariadne Wonen Broek in Waterland; Broek in Waterland Hollands welvaren (Voor het vervolg zie de bijlages); Peter Kooijman, fotografie
 1958. Home and Garden; Het geheim van Broek in Waterland; Het geheim van Broek in Waterland m.m.v. René Dessing. Wonen in een orgineel, authentiek huis is een wens van velen. Broek in Waterland staat er vol mee: antieke houten huizen met schitterende topgeveltjes, die zo van de Keizersgracht lijken te komen. Monumentale boerderijen aan sierlijke klinkerstraatjes, omgeven door water en groen. Broek in Waterland is misschien wel het mooiste dorp van de Randstad. Wat is het geheim van Broek? (Voor het vervolg zie de bijlages); Tekst Carien Reinking; fotografie Hanneke Reijbroek
 1959. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde rechts no. 20, in het midden 39 en links no. 23; Van Leers
 1960. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak v.l.n.r. 1,3,5,9,11; Van Leers
 1961. Roomeinde, Broek in Waterland; Ansichtkaart Roomeinde; links 1 en rechts 2; Van Leers
 1962. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde v.r.n.l. 10, 12/14 en 16; Van Leers
 1963. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak v.l.n.r. 31, 33, 37 en Dorpsstraat 1 en 2; Van Leers
 1964. Broek in Waterland; Havenrak met kerk en toren; Roomeinde 23; De Erven 10; Engels& Partners Account Support
 1965. Broek in Waterland; Havenrak met kerk en toren; Roomeinde 23; Leeteinde 10, 12, 14 en 16; Van Leers
 1966. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met kerk en toren.; Van Leers
 1967. Havenrak, Broek in Waterland; De Erven 2, het oude gemeentehuis donkergroen geschilderd en nummer 4; Jos-pé, Arnhem
 1968. Havenrak, Broek in Waterland; Broek in Waterland vanuit de Broekermeer (met schapen); Roeleke J. de Gier-Zwiers
 1969. Het Dee, Broek in Waterland; Rechts achterkant Roomeinde, links Leeteinde.; Onbekend
 1970. Havenrak, Broek in Waterland; Links De Erven 5, 3 en de theekoepel, de kerk met toren en de pastorie Kerkplein 12; Onbekend
 1971. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerktoren en kerk en kerkebrug; Onbekend
 1972. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 10 en 2. Kerktoren en kerk; Jos-pé, arnhem uitg. D. Posch
 1973. Kerk genomen vanaf Leeteinde, Broek in Waterland; Kerktoren en Kosterij; Onbekend
 1974. Kerkplein, Broek in Waterland; Zuiderportaal van de kerk; Onbekend
 1975. Kerkplein, Broek in Waterland; Interieur van de tweede beuk van de kerk. Glas in lood raam en kronen.; Onbekend
 1976. Roomeinde, Het Dee, Broek in Waterland; Het Dee in de winter met sneeuw en een beetje ijs.Links Roomeinde 2; Editions vormgeving Rotterdam
 1977. Kerkplein, Broek in Waterland; Het orgel in de kerk; Onbekend
 1978. Havenrak, Broek in Waterland; Gezicht over Havenrak op pastorie en kerktoren. Aquarel. Uitgeverij De Drie Geveltjes.; Paul Penning
 1979. Kerkplein, Broek in Waterland; Oorlogsmonument onder de kerktoren in Broek in Waterland door Mathieu Nab. ...alomtegenwoordig, onverstoorbaar is het leven dat de dood ontbloeit... J.C. Bloem. Het monument op het Kerkplein herinnert de inwoners van Broek in Waterland (gemeente Waterland) aan het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft voortgebracht. Men moet waakzaam blijven voor de gevaren van oorlog en geweld. Onthulling Het monument is onthuld op 4 mei 1993 door voormalig verzetsstrijder P. Ent en basisschool 'De Havenrakkers'. Het monument is een gedenksteen van natuursteen en glas. De gedenksteen is 25 centimeter hoog, 1 meter 40 breed en 1 meter 40 lang en is geplaatst aan de linkerkant van de ingang van de kerk op het Kerkplein.; J.W. Scholten
 1980. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met ijs en schaatsers,ondergaande zon, achtergrond Broekermeerdijk. Kerstkaart.; Onbekend
 1981. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 31, 33, 37 Pels en Posch Kerstkaart.; D. Posch
 1982. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 26 met ijs voor de deur. Kerstkaart.; Onbekend
 1983. Het Dee, Broek in Waterland; Het Dee met een eendenwak en sneeuw en ijs vanaf de Kerkebrug Kerstkaart.; Onbekend
 1984. Broekervaart, Broek in Waterland; Zuiderbrug en Jaagweg 1 Stöve; IJs en rijp Kerstkaart.; Onbekend
 1985. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1,5, 7 enz. Sneeuw en ijs. Kerstkaart.; Onbekend
 1986. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak vanaf De Erven genomen de no. 23, 27, 31, 33, 37. Sneeuw en ijs. Kerstkaart.; Onbekend
 1987. Havenrak en Kerkplein, Broek in Waterland; Kerk en toren, Leerkamer en Pastorie, links theekoepel aan De Erven. Vanaf het ijs genomen op het Havenrak Kerstkaart.; Onbekend
 1988. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Auto op Het Schouw nummerbord G-67534. Onbekende man. Er was een café op Schouw. De afgebeelde boerderij genaamd "Engelenburg" van de familie Verweij is in de nacht van 9 op 10 februari 1975 afgebrand. Op deze plek is een nieuw, vrijstaand, woonhuis gebouwd en in 1976 gereedgekomen. Het tweede huis is gebouwd op de plek van de boomgaard, welke bij de boerderij hoorde en is in de periode 1971-1974 gebouwd. ; Gerard van den Muijzenberg
 1989. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Boot met mannen, links Gerard v.d. Muijzenberg, hij droeg altijd rijglaarzen.; Gerard van den Muijzenberg
 1990. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Dragline op Schouw, het veen werd afgegraven, helemaal links transformatorgebouw voor de tram.; Gerard van den Muijzenberg
 1991. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Winterlandschap 1938 Broek. Vanaf de Dorpsstraat met zicht op Elandweg en Broekermeerdijk. Op een sloot nog een plee. December 1938; Gerard van den Muijzenberg
 1992. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Links de stolp van Siem Pronk, de stolp werd deels afgebroken en is nu Dorpsstraat 17. Het huis is van kapper Bonte en moet nog afgebroken worden. Tussen de twee panden een heistelling. 11 februari 1939; Gerard van den Muijzenberg
 1993. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Afgraven van het veen vanaf Monnickendam, een paar huizen zijn al weg van de Jaagweg. Links boerderij Zuidwijk, linka stolp Siem Pronk. 20 jan 1939; Gerard van den Muijzenberg
 1994. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zicht op Broek vanuit Monnickendam 4 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 1995. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Eilandweg? 1 februari 1939; Gerard van den Muijzenberg
 1996. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zes mannen graven een geul op de achtergrond de Broekermeerdijk. Aan het begin van de Dorpsstraat is al een doorgang gemaakt. 30 juni 1939; Gerard van den Muijzenberg
 1997. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Kiepwagen brengt al zand. Rechts naast kiepwagen de stolp van Siem Pronk. 19 jan. 1939; Gerard van den Muijzenberg
 1998. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De achterkant van de Jaagweg , het veen is afgegraven. De bomenrij naar Monnickendam blijft staan. 24 feb. 1939; Gerard van den Muijzenberg
 1999. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Heistelling, geen bekenden, aan de Noordkant van Broek Februari 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2000. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Huis aan het slopen? Links op het dak Van Waveren. Feb. 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2001. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Het zandlichaam van de nieuwe weg. Links de nog af te breken kapperszaak van Bonte, rechts Stöve en de rest van de Jaagweg. 3 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2002. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Links de nog af te breken kapperszaak van Bonte, het zandlichaam van de weg , Stöve, de draaibrug en de Eilandweg met tramhuis en stolp Zuidwijk. Een baggermolen met schuit in de Broekervaart, die nodig was omdat door de druk van het zand de grond steeds omhoog kwam in de vaart en die steeds uitgebaggerd moest worden. 6 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2003. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zandlichaam aan de achterkant van de Laan. 13 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2004. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Eilandweg, hier zie je veen omhoog komen in de vaart. V.l.n.r. huis van De Waart, later Bartels' , helemaal links Klaas Buijs, brugwachter, stenenhuis met klokgevel van Hogetoorn, daarnaast rechts zijn garage waar drie busjes in konden. Achter Hoogetoorn , woonde Vriesman, de hooiberg hoort bij klokgevel. Rechts huis kolenboer Jan Honing. De boerderij daarnaast is verbrand in 1940, de familie Van Rijn woonde daar. Er was gebrek aan bluswater vanwege het dikke ijs. Amsterdam heeft uiteindelijk geblust. 13 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2005. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Baggermolen, op de achtergrond links de Eilandweg met Zuidwijk. 2 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2006. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zandlichaam van de nieuwe weg, aan de rechterkant Stöve en links achter de stolp van Pronk en daarvoor een huis aan de Laan. 28 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2007. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Eilandweg , rechts de boerderij van Bartels, links de punt van stolp Zuidwijk en het zandlichaam van de nieuwe weg 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2008. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De emmertjes van de baggermolen. 3 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2009. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Het afdammen van de Pelserbrug met links de stolp Zuidwijk van C. Schreuder en daarachter huizen van Zuideinde. 28 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2010. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Pelserbrug met baggermachine, vanaf links: tramstation, bakker Bijl, stolp Zuidwijk. De Pelserbrug is afgedamd. 28 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2011. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Links kapotte schoeiing bij Stöve, rechts de Eilandweg met huis van bakker Bijl in spiegelbeeld in het water.; Gerard van den Muijzenberg
 2012. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Op het zandlichaam een vrachtwagen weggezakt. Aan de overkant de Pelserbrug met links daarachter het Zuideinde en rechts de Eilandweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2013. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Ploegen met paarden bij het Schouw. De zode wordt omgeploegd en afgevoerd voor de aanleg van de nieuwe weg.; Gerard van den Muijzenberg
 2014. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; G. Bras staat op de vrachtwagendeur die door zijn as gezakt is en rechts op de foto staat de heer Stöve. Achtergrond tramhuis en woning kruidenierswinkel Posch. Begin Dorpsstraat. 16 maart 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2015. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Motorschip Spaarne met dragline aan boord ligt aan de Jaagweg. Links de boerderij van Hofman en rechts daarvan het tramstation.; Gerard van den Muijzenberg
 2016. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Dragline in Dorpsstraat. Links huis van Stöve , helemaal rechts Klaas Buijs, op de achtergrond huis kapper Bonte.; Gerard van den Muijzenberg
 2017. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Huis aan de Jaagweg, daarachter huis van Spaans. Begin februari 1939; Gerard van den Muijzenberg
 2018. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Te slopen huis aan de Jaagweg. Zie ook coll.no. 2229; Gerard van den Muijzenberg
 2019. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bekisting; Gerard van den Muijzenberg
 2020. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bekisting met op de achtergrond zandlichaam nieuwe weg. Plaats onbekend.; Gerard van den Muijzenberg
 2021. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zandlichaam nieuwe weg met ingeplant met riet tegen het stuiven bij Schouw, op de achtergrond Zunderdorp. Dit is de oprit naar Broekervaart bij Het Schouw.; Gerard van den Muijzenberg
 2022. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Heistelling richting Monnickendam.; Gerard van den Muijzenberg
 2023. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Achterkant Jaagweg fundering van het riool.; Gerard van den Muijzenberg
 2024. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Fundering riool vlak langs de nieuwe huizen aan de Parallelweg, de betonmolen staat klaar.; Gerard van den Muijzenberg
 2025. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Aanleg riolering in de Parallelweg, de nieuwe huizen staan er al.; Gerard van den Muijzenberg
 2026. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De riolering is klaar, links het oude huis van kapper Bonte.; Gerard van den Muijzenberg
 2027. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Werkzaamheden aan de weg het allerlaatste huis van de Jaagweg staat er nog van Dusschoten.; Gerard van den Muijzenberg
 2028. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Rechts garage Kelderman aan de Jaagweg. Hei onderneming W. Koeman, Zaandam. Wim Koeman schreef: Op de foto staat een ouderwetse Hollandse heistelling met een motor aangedreven lier waarmee het heiblok [ongeveer 700 kg] omhoog werd getrokken om het dan in vrije val op de in te heien paal te vallen en dat te herhalen tot de paal voldoende diep in de grond zat. Dit soort heiwerktuig was tot 1980 nog regelmatig in gebruik, onder andere om houten palen te heien voor de woningbouw. De aannemer Willem Koeman is mijn grootvader naar wie ik ben vernoemd. Ik denk dat ze de stelling net aan het opzetten waren; zo te zien in het talud van een bouwput of toekomstige waterweg. In het laatste geval zou het dan het heien van beschoeiingpalen (damwand) betreffen. Mijn oom Jan - jongste zoon van opa Willem - ging in 1946 met zo’n Hollandse heistelling naar Indonesia om daar palen te heien voor een nieuwe fabriek van Bruynzeel. Ik werkte in augustus 1960 bij zo’n Hollandse heistelling om het vak te leren om daarna eventueel het aannemingsbedrijf van mijn grootvader voort te zetten. Door onoplettendheid verspeelde ik toen mijn duim en halve wijsvinger van mijn rechterhand waarna ik door mijn bezorgde vader “met de dood” werd bedreigd als ik me nog eens in de buurt van een heistelling zou durven wagen. Dus heb ik het toen maar opgegeven.; Gerard van den Muijzenberg
 2029. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Parallelweg: Nieuwe kapperszaak Bonte op 1, Centra Kruidenier Plas (opdrachtgever bouw Stöve) op 3,woonhuis (opdrachtgever Stöve) op 5, op 7 Cor Groot en in aanbouw huis Maarten Ruijter op no. 9. Maarten Ruijter was weduwnaar en de grootvader van Kees Schieveen. Kees en zijn vriendin werden verzocht te gaan trouwen en bij hem in te trekken, zodat hij verzorging had en dat gebeurde. Maarten overleed in 1953. Rechts is nog de oude kapperszaak van Bonte te zien.; Gerard van den Muijzenberg
 2030. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Afbraak oude huis van kapper Bonte aan de Dorpsstraat.; Gerard van den Muijzenberg
 2031. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Heistelling achter de huizen van de Jaagweg. Links en voorgrond het zandlichaam van de nieuwe weg.; Gerard van den Muijzenberg
 2032. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Op de achtergrond de Eilandweg, met links van de huizen de Pelserbrug. De Marker boot vaart voorbij, aan de wal ligt een vrachtschip, op de voorgrond heipalen.; Gerard van den Muijzenberg
 2033. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Twee mannen zijn bezig met het blootleggen van het betonijzer van de koppen van de heipalen. Achterste gebouw garage Kelderman.; Gerard van den Muijzenberg
 2034. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Fundering bij huis, houten huis nog afbreken? Links café De Zwaan?; Gerard van den Muijzenberg
 2035. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Heistelling naast huis, links café De Zwaan?; Gerard van den Muijzenberg
 2036. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bekisting langs de vaart en brugwachtershuisje.; Gerard van den Muijzenberg
 2037. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bekisting gestort en opgevuld met zand en het brugwachtershuisje.; Gerard van den Muijzenberg
 2038. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De nieuwe weg vlak maken en aanstampen met een elektrische stamper. Rechts naast de nieuwe weg, de oude Jaagweg en de Broekervaart richting Monnickendam.; Gerard van den Muijzenberg
 2039. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Links een houten kruiwagen, man met een aggregaat achter Stöve, rechts hiervan de draaibrug (Zuiderbrug) en de Eilandweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2040. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Werkman is met een elektrische stamper de sintels uit de Hoogovens aan het aanstampen.; Gerard van den Muijzenberg
 2041. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Achter Stöve zijn mannen rioolbuizen aan het leggen.; Gerard van den Muijzenberg
 2042. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bekisting voor het riool op de voorgrond, de Broekervaart en Eilandweg met vanaf rechts de Pelserbrug, stolp Zuidwijk, de tram, bakker Bijl en het tramstation.; Gerard van den Muijzenberg
 2043. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bekisting brug, links huizen van de Laan. maart 1940; Gerard van den Muijzenberg
 2044. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Havenrak en De Erven met kerk en bouwplaats op het eiland vanaf een kraan. Op het Nessie lopen schapen.; Gerard van den Muijzenberg
 2045. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De nieuwe weg, het zandlichaam vanaf een kraan. Links de Laan, rechts van het zandlichaam Stöve, de draaibrug over de Broekervaart (Zuiderbrug) en de Eilandweg. Op de voorgrond de bouwput van de hefbrug.; Gerard van den Muijzenberg
 2046. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De bouwput van de hefbrug nog vol water. Achter de heistelling de twee gesloopte huizen van Anton de Boer en Maarten Ruijter aan de Broekermeerdijk.; Gerard van den Muijzenberg
 2047. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Wegpompen van het water uit de bouwput, op de achtergrond de Broekermeerdijk.; Gerard van den Muijzenberg
 2048. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Wegpompen van water door een pomp op een schip op de achtergrond de Eilandweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2049. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Heistelling, op de voorgrond bovenkant damwand onderdeel, achtergrond Eilandweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2050. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Heistelling met 2 mannen die de damwand heien; Gerard van den Muijzenberg
 2051. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bouwput brug van boven uit een kraan. Het Eiland met de bouwmaterialen, links het zandlichaam van de nieuwe weg en rechts een schuit met ??; Gerard van den Muijzenberg
 2052. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bouwput brug en heistelling en op de achtergrond de Broekermeerdijk.; Gerard van den Muijzenberg
 2053. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bekisting bouwput hefbrug en het storten van beton via houten goten. Links de Broekermeerdijk.; Gerard van den Muijzenberg
 2054. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bouwput hefbrug en Broekermeerdijk met auto, op de voorgrond zandlichaam nieuwe weg. De twee huizen zijn nog niet afgebroken.; Gerard van den Muijzenberg
 2055. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bekisting hefbrug; Gerard van den Muijzenberg
 2056. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De voet van de hefbrug is klaar.; Gerard van den Muijzenberg
 2057. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De bouwput wordt weer gevuld met water, op de achtergrond de Eilandweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2058. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Uitzicht op nieuwe weg richting Amsterdam, het Essenlaantje is te zien. Het huis van Anton de Boer is al afgebroken. Op de voorgrond de voet van de hefbrug en er staat nog een restje damwand. In de vaart een bakkenboot met zand.; Gerard van den Muijzenberg
 2059. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Aanleg weg richting Monnickendam. Links bekisting van damwand om het zandlichaam op te vangen.Op de voorgrond een schip bij een heistelling om de damwand af te breken. Rechts de Broekervaart, het huis van Stöve, de draaibrug (Zuiderbrug) en de Eilandweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2060. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Het afbreken van de damwand, twee mannen bij de trekkabels.; Gerard van den Muijzenberg
 2061. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De onderkant van de hefbrug, er wordt nog gebouwd aan brugwachtershuis; Gerard van den Muijzenberg
 2062. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Brugwachtershuisje en brugvoet klaar, nu de hefbrug nog. Op de achtergrond de Eilandweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2063. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Een baggermolen met een dekschuit ervoor. In de bok op de dekschuit hangt een afvoerpijp voor de bagger, die op het Nesje wordt gestort. Rechts de Broekermeerdijk en links de Laan en in het midden de Eilandweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2064. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Het binnenwerk van de hefbrug.; Gerard van den Muijzenberg
 2065. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Brugwachtershuisje + dekschuit + gebroken ijs + plaatsing brugdelen. Winter 1940/41; Gerard van den Muijzenberg
 2066. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Het bouwen van de hefbrug.; Gerard van den Muijzenberg
 2067. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Een man aan het lassen of popnagels schieten? De hefbrug in aanbouw.; Gerard van den Muijzenberg
 2068. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Popnagels schieten? De hefbrug in aanbouw.; Gerard van den Muijzenberg
 2069. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De brug in de hef en er vaart een vrachtschip onderdoor. Op de achtergrond de Broekermeerdijk.; Gerard van den Muijzenberg
 2070. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De hefbrug voltooid. Op de voorgrond de Eilandweg en rechts boven de Laan.; Gerard van den Muijzenberg
 2071. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De draaibrug in het midden, links Stöve. IJs en sneeuw.; Gerard van den Muijzenberg
 2072. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Vanaf de Draaibrug links huis van Spaans, café Sijtje Visser (De Zwaan), dan garage Kelderman. Sneeuw en ijs.; Gerard van den Muijzenberg
 2073. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Parallelweg v.l.n.r. no. 1, 3, 5, 7 en 9 alle nieuwe woningen bewoond. Helemaal rechts nog het huis van Spaans aan de Jaagweg. Links de Draaibrug (Zuiderbrug). Winter met veel sneeuw en ijs.; Gerard van den Muijzenberg
 2074. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Links de Dorpsstraat met kruidenier Mulder aan de Laan 46, kapper Bonte rechts Parallelweg 1 en er ligt veel sneeuw.; Gerard van den Muijzenberg
 2075. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Het Schouw met heel veel sneeuw en het nieuwe viaduct.; Gerard van den Muijzenberg
 2076. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Sneeuwruimen richting Monnickendam.; Gerard van den Muijzenberg
 2077. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Tractor op rupsbanden aan het sneeuwschuiven; Gerard van den Muijzenberg
 2078. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Nieuwe weg bij Het Schouw. Aangeplante bomen. Rechts de tramlijn. Sneeuw en ijs.; Gerard van den Muijzenberg
 2079. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Sneeuwschuiver met rupsbanden, v.l.n.r een boerderij, de tramlijn, de weg met sneeuwschuiver en een schip met mast.; Gerard van den Muijzenberg
 2080. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Weg sneeuwvrij maken met heel veel mannen. Onder de rook van Edam.; Gerard van den Muijzenberg
 2081. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Twee sneeuwschuivers achter elkaar onder de rook van Edam.; Gerard van den Muijzenberg
 2082. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Sneeuwschuiver en schepper op rupsbanden.; Gerard van den Muijzenberg
 2083. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Sneeuwschuiver op nieuwe weg met aangeplante bomen. Links zijn de contouren van Edam te zien.; Gerard van den Muijzenberg
 2084. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Auto op schoon geveegde weg tussen de sneeuwbergen onder de rook van Edam.; Gerard van den Muijzenberg
 2085. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Twee sneeuwschuivers achter elkaar. Links de contouren van Edam.; Gerard van den Muijzenberg
 2086. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Schouw bult zand, man met schep, een vrachtauto en een zandstrooier om er achter te haken. Sneeuw.; Gerard van den Muijzenberg
 2087. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Sneeuwruimer bij kapper Bonten aan de Parallelweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2088. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Kantoormeisje?; Gerard van den Muijzenberg
 2089. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zandschepen (platbodems met zijzwaarden) lossen zand. Rechts de kerk en De Erven en helemaal links de Broekermeerdijk.; Gerard van den Muijzenberg
 2090. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Aanleg aansluiting nieuwe weg op Eilandweg. Huis Eilandweg 33. Man met elektrische stamper.; Gerard van den Muijzenberg
 2091. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Eilandweg krijgt aansluiting op de nieuwe weg. Kinderen spelen in de bocht. Beide huizen zijn later afgebroken. Links de toekomstige Hellingweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2092. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Tractor op rupsbanden, achtergrond huis Broekermeerdijk 1 (Verhoef, brugwachter) later bij reconstructie kruispunt afgebroken.; Gerard van den Muijzenberg
 2093. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Overzicht nieuwe weg richting Amsterdam, brug niet klaar. Beide huizen van Anton de Boer en Maarten Ruijter zijn afgebroken.; Gerard van den Muijzenberg
 2094. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Overzicht nieuwe weg richting Amsterdam, de brug is klaar, de weg nog niet. Helemaal links drie, later afgebroken huizen: van links naar rechts wed. Schieveen, achtergrond Buurs, daarvoor Jan Visser aannemer, daarnaast Haseleger, arbeider bij Bruijn en Eilandweg 33. Rechts de Broekermeerdijk 1,(brugwachter Verhoef) 3, 5 en 7.; Gerard van den Muijzenberg
 2095. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Overzicht nieuwe weg richting Amsterdam alles is klaar. Op de brug oude Cees Pels met bakfiets.; Gerard van den Muijzenberg
 2096. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Rijshout als drager op het Nessie. Op de achtergrond de kerk en De Erven.; Gerard van den Muijzenberg
 2097. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Rijshout gevlochten. Op de achtergrond de kerk.; Gerard van den Muijzenberg
 2098. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Baggermolen met bootje om de bagger af te voeren. Op de achtergrond de Eilandweg, de Pelserbrug en stolp Zuidwijk. Schaftkeet voor werkvolk bij Schreuder, boerderij Zuidwijk. Directiekeet op dekschuit.; Gerard van den Muijzenberg
 2099. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Afbraak stenen woonhuis plaats onbekend (huis Maarten Ruijter Broekermeerdijk?); Gerard van den Muijzenberg
 2100. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De nieuwe weg wordt richting Amsterdam bestraat met klinkers. Links het Essenlaantje.; Gerard van den Muijzenberg
 2101. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Rechts de trambaan, links de oprit naar Broek vanuit de Broekermeer , eerste bosje is Eilandweg 33, Van Dalen.; Gerard van den Muijzenberg
 2102. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De nieuwe weg vanuit Amsterdam is klaar. Klein formaat foto.; Gerard van den Muijzenberg
 2103. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Hekjes van de hefbrug met daarachter zicht op het Havenrak.; Gerard van den Muijzenberg
 2104. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Paard voor driewielerkar waaruit aarde wordt gestort voor de geul voor de hegjes. Rechts het brugwachtershuisje, links de Eilandweg. Op kar kar Andries de Ruijg?; Gerard van den Muijzenberg
 2105. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Afrit naar Eilandweg, daarachter de nieuwe brug en de huizen van de Laan en helemaal rechts de stolp van Pronk aan de Dorpsstraat en Parallelweg 1 en 3.; Gerard van den Muijzenberg
 2106. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Aanleg fietspad op kruispunt nieuwe weg en Eilandweg - Broekermeerdijk, man met kruiwagen en huis Broekermeerdijk 1.; Gerard van den Muijzenberg
 2107. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Auto op de Zuiderbrug , draaibrug bij bakker Bijl en stolp Zuidwijk.; Gerard van den Muijzenberg
 2108. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zuiderbrug, draaibrug achtergrond Eilandweg; Gerard van den Muijzenberg
 2109. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zuiderbrug, draaibrug met rechts de Eilandweg. Bakkerij Bijl aan rechterkant.; Gerard van den Muijzenberg
 2110. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Tekening Voetbrug ofte wel Kippenbrug (Zuiderbrug); Gerard van den Muijzenberg
 2111. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Tekening Voetbrug ofte wel Kippenbrug (Zuiderbrug); Gerard van den Muijzenberg
 2112. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Werkkeet met rechts Gerard van den Muijzenberg; Gerard van den Muijzenberg
 2113. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De Draaibrug (Zuiderbrug) is al afgebroken. Begin aanleg Kippenbrug met de Eilandweg op de achtergrond; Gerard van den Muijzenberg
 2114. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bouwput Kippenbrug (Zuiderbrug) bij Bakker Bijl, Eilandweg 5.; Gerard van den Muijzenberg
 2115. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bouwput Kippenbrug + man met voorhamer; Gerard van den Muijzenberg
 2116. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bouwput Kippenbrug achtergrond Eilandweg; Gerard van den Muijzenberg
 2117. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Fundering Kippenbrug (Zuiderbrug) Eilandweg; Gerard van den Muijzenberg
 2118. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Broekervaart richting M’dam, met ijs en sneeuw,een schaatser komt eraan. Aanleg Kippenbrug (ZUiderbrug) ligt stil.; Gerard van den Muijzenberg
 2119. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Vanaf de kerktoren het Havenrak met ijs en schaatsers. Adrie Beunder zijn vader had een koek en zopie op het ijs. Rechtsboven het Nessie. Van de bouw van de brug is niets meer te zien.; Gerard van den Muijzenberg
 2120. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Vanaf de kerktoren met zicht op de Keerngouw, Links zomerhuis Molenaar, daar achter boerderij Goedmaat. Puntje kerkdak, links daarachter café Wiltenburg met kolfbaan, waar later het huis van Piet Ent is gebouwd. Huis Witteveen Keerngouw 2, daarvoor Kerkplein 10.; Gerard van den Muijzenberg
 2121. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Aanleg Kippenbrug (Zuiderbrug), café De Zwaan en garage Kelderman, 2 mannen.; Gerard van den Muijzenberg
 2122. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Heistelling voor aanleg van de Kippenbrug (Zuiderbrug) bij Stöve, links achter Eilandweg 33.; Gerard van den Muijzenberg
 2123. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Heistelling voor met 3 mannen voor Spaans en café De Zwaan.; Gerard van den Muijzenberg
 2124. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Plaatsing brugdelen van de Kippenbrug (Zuiderbrug) voor Stöve, Jaagweg 1; Gerard van den Muijzenberg
 2125. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Plaatsen brugdelen van de Kippenbrug (Zuiderbrug) voor Stöve, Jaagweg 1.; Gerard van den Muijzenberg
 2126. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Beschoeiing Kippenbrug (Zuiderbrug).; Gerard van den Muijzenberg
 2127. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bouw Kippenbrug (Zuiderbrug), Eilandweg met stolp Zuidwijk; Gerard van den Muijzenberg
 2128. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Vrachtwagen met bouwmateriaal. Spanten voor de Kippenbrug (Zuiderbrug), achtergrond Parallelweg; Gerard van den Muijzenberg
 2129. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Kippenbrug (Zuiderbrug) in aanbouw tussen Jaagweg en Eilandweg. Beschoeiing bij Stöve is slecht.; Gerard van den Muijzenberg
 2130. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Kippenbrug (Zuiderbrug) in een verder stadium met Stöve aan de Jaagweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2131. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Vanaf de Hefbrug – rechts Eilandweg en Stöve en de Kippenbrug (Zuiderbrug), links Parallelweg. De hegjes langs de weg groeien goed.; Gerard van den Muijzenberg
 2132. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Nieuwe weg, links Parallelweg 1 t/m 15.; Gerard van den Muijzenberg
 2133. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Vanuit de Dorpsstraat zicht op nieuwe weg en Kippenbrug (Zuiderbrug) ter hoogte van de stolp van Siem Pronk .Teun Honing met melkbussen.; Gerard van den Muijzenberg
 2134. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Kippenbrug (Zuiderbrug) met beplanting, aanleg parkje.; Gerard van den Muijzenberg
 2135. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Kippenbrug Zuiderbrug,v.l.n.r. Stöve; ingang Dorpsstraat; Parallelweg 1 t/m 5: kapper Bonte, kruidenier Plas en huis Stöve.; Gerard van den Muijzenberg
 2136. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zicht op de Hefbrug vanuit Amsterdam, linksaf Broekermeerdijk en rechts af de Eilandweg en stolp Zuidwijk.; Gerard van den Muijzenberg
 2137. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Nieuwe weg, aanplant bomen en de trambaan in de Broekermeer richting Broek in Waterland.; Gerard van den Muijzenberg
 2138. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Vanaf M’dam trambaan – Zesstedenvaart – nieuwe weg - Broekertoren; Gerard van den Muijzenberg
 2139. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bocht in de Broekervaart. Op de achtergrond,v.l.n.r. Laan 16, huis van Piet van Zaanen; stolp Zuidwijk en de andere huizen aan de Eilandweg.; Gerard van den Muijzenberg
 2140. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De Eilandweg is klaar. De kar met kolen is van Jan Honing de kolenboer, die in het nog net zichtbare stukje huis woont. De kolenschuur is bij een brand verwoest in 1940. Twee hele grote erepoorten zijn daar ook bij verbrand, een van die poorten stond bij festiviteiten aan het begin van de Dorpsstraat.; Gerard van den Muijzenberg
 2141. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Het Broeker nieuws werd door Piet Beunder, de fotograaf gemaakt.; Gerard van den Muijzenberg
 2142. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; ; Gerard van den Muijzenberg
 2143. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; ; Gerard van den Muijzenberg
 2144. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; ; Gerard van den Muijzenberg
 2145. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Uitvoerderskantoor met Gerard van den Muijzenberg op de voorplecht.; Gerard van den Muijzenberg
 2146. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Interieur uitvoerderskantoor .; Gerard van den Muijzenberg
 2147. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Aansluiting van een huis op de elektriciteitskabel, waterdicht gemaakt met teer. De teer werd in de mof gegoten door het driekante deksel aan de bovenkant; dit werd enige malen herhaald doordat de teer na afkoeling kromp. Nadat het deksel gesloten was, werd de mof overgoten met teer om roestvorming tegen te gaan.; Gerard van den Muijzenberg
 2148. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zo werden in de Broekermeer en elders bomen geplant langs de nieuwe weg.; P. Beunder
 2149. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Het veen wordt weggebaggerd voor het zandlichaam van de nieuwe weg.; P. Beunder
 2150. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Het zandlichaam achter de Laan; P. Beunder
 2151. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De bouwput voor de hefbrug; P. Beunder
 2152. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De bouwput voor de hefbrug; P. Beunder
 2153. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De zandauto's achter de Laan; P. Beunder
 2154. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Het aanstampen van het zand, met een groot betonblok, achter de Jaagweg; P. Beunder
 2155. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Aanleg van de nieuwe weg vanuit de Broekermeer, het zand wordt in lorries op smalspoor aangevoerd.; P. Beunder
 2156. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De bouwput van de hefbrug; P. Beunder
 2157. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Heistelling op de achtergrond de Eilandweg; P. Beunder
 2158. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bouwput hefbrug op de achtergrond De Erven; P. Beunder
 2159. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Bouwput hefbrug op de achtergrond De Erven, op de voorgrond melkbussen.; P. Beunder
 2160. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De brugvoeten zijn klaar, nu het wegdek nog. Op de achtergrond De Erven.; P. Beunder
 2161. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De in aanbouw, hangt in de hef en de Geulstroom? past er precies onderdoor.; P. Beunder
 2162. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Broeker Berichten met tekeningen van de kippenbrug en fietsroute via de hefbrug.; P. Beunder
 2163. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Broeker Berichten met tekeningen van de kippenbrug en fietsroute via de hefbrug.; P. Beunder
 2164. Aanleg van de Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; Zand halen bij de grote berg bij Het Schouw, staande op de vrachtwagen met schep, Jaap van Rijn zijn vader.; Jaap van Rijn
 2165. Schoolfoto, Broek in Waterland; Met schoolreisje naar Schiphol; Vliegtuig. 1e t/m 3e klas. Voorste rij van links naar rechts: (wordt later aangevuld) 1 Henk de Vos 2 Tini van Riessen 3 Bram de Vos 4 Dirk Posch 5 Jan Poolman 6 Willie Nooij 7 Henk Lof 8 Hans Walthuis 9 Teun Terpstra ? 10 Klaartje Verhoef 11 Lize de Gier 12 Rina Evenboer 13 To van Eck 14 Nellie Mens 15 Nellie Smit 16 Wolfgang Beijer ? 17 Jan Goedmaat ***** 2e rij 18 Annie Mens 19 Ellie van Zaanen 20 Jantine Doornenbal 21 Frieda Stöve 22 Leny van der Zee 23 Evert Hallee 24 Nel van der Snoek 25 Gerda van den Berg 26 Wietze Buster 27 Lies Poolman 28 Ina van Dalen 29 Dini Mulder 30 Lydia Geugjes 31 Henk de Gier 32 Jan van der Stadt 33 Ger van Riessen 34 Kees Tjemkes 35 Renee ? **** 3e rij 36 Theo Nooij 37 Piet Slagt 38 Ellie Kooijman 39 Janske Terpstra ? 40 Ellen Spaans 41 Suze Wiedemeijer 42 Lies Swart 43 Wollie Mul 44 Jannie Smit 45 Jim Wiedemeijer 46 Dirk Kouwenoord ? **** laatste rij met begeleiders 47 Mevr. Smit 48 Dhr Jan van der Snoek 49 Juffrouw Bleke ? 50 Mevr. Te Boekhorst 51 Dhr Piet Bakker 52 Juffrouw Polman 53 Mevr. Wiedemeijer 54 Mevr. Nooij Op de trap van links naar **** rechts en omhoog 55 Hennie de Reus 56 Geertje den Hartoog 57 Hannie Tjemkes ? 58 Alie de Vries 59 Wim Mulder 60 Wim Nooij 61 Edith Geugjes 62 Heleen Beijer 63 Ger Bronsvoort 64 Kees Mul 65 Anneke Lof 66 Greetje Smeenk 67 Anneke Klok ; Onbekend
 2166. Het Havenrak; Foto van het Havenrak, met Dorpsstraat nr. 4 ( later restaurant Neeltje Pater). Twee dames wandelend langs het water. Zie ook inv. nr. #0031; Kunstanstalt HERZ Amsterdam
 2167. Watersnood van 1916, Watergang; Kerkhof Watergang uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 2168. Watersnood van 1916, Nieuwendam; Koetshuis van Dokter Honing, Nieuwendam Op de kaart geschreven aan Nelly Bakker te Broek in Waterland: B.Nelly, Zie hier het overschot van onzen stal. de overblijfselen van de rijtuigen zijn al verkocht evenals het paard. We wonen nu geheel boven, keuken op zolder, apotheek op rozenkamer. Vele groeten van huis tot huis. Je Marie. Uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 2169. Watersnood van 1916, Zuiderwoude; Zuiderwoude, de pastorie Uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 2170. Watersnood van 1916, Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk 25, boerderij Bethlem Uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 2171. Watersnood van 1916, Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeer een hofstede waar de helft van is weggespoelt. Zie ook #1442, daar is het water al gezakt. Uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 2172. Watersnood van 1916, Keerngouw, Broek in Waterland; Gezicht op de Keerngouw vanaf het Leeteinde. V.l.n.r. Keerngouw 20, 16 met schuur, wit huis, 14, 12, Boerderij Bruijn Havenrak 9/11 en het zomerhuis van Keerngouw 3. Linksachter de huisjes aan de Jaagweg en helemaal rechts waarschijnlijk Leeteinde 22/24. Andere uitsnedes bij objectno. #0675 en #4992; Onbekend
 2173. Watersnood van 1916, Dorpsstraat, Broek in Waterland; Dorpsstraat met rechts no. 15 en 11-13; Onbekend
 2174. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Plaats onbekend; Onbekend
 2175. Watersnood van 1916, Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg, met huize Alex en andere afgebroken huizen.; Onbekend
 2176. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; De dochter, Nelly, van dokter Bakker studeerde in Amsterdam Geneeskunde en stuurde deze ansicht naar moeder om te laten zien waar haar kamers waren. Uit: Album met watersnoodfoto's A° 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.; Dokter Bakker
 2177. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met hele hoge bomen, de theekoepel en de muziektent, kerk en toren; Schieveen
 2178. Broek in Waterland; Koets met 4 wielen en een paard
 2179. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Herinneringsalbum van den Grooten Watersnood Januari 1916. Voorkant herinneringsalbum met: De overweldigende Overstromming in het polderland tusschen Schellingwoude en Ransdorp.; N.J. Boon, Amsterdam
 2180. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Uit: Herinneringsalbum van den Grooten Watersnood Januari 1916. Foto: A.J. de Veer. Het polderland tusschen Broek in Waterland en het Noord-Hollandsch kanaal overstroomd.; N.J. Boon, Amsterdam
 2181. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Uit: Herinneringsalbum van den Grooten Watersnood Januari 1916. Foto H.I.B. De groote dijkdoorbraak bij Uitdam. Het water stroomt met geweldige kracht de polder in.; N.J. Boon, Amsterdam
 2182. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Uit: Herinneringsalbum van den Grooten Watersnood Januari 1916. Foto de Veer. Een der groote dijkdoorbraken van den Zuiderzeedijk bij Monnickendam (Foto vanuit zee genomen.) Het ene gat dat geslagen werd, was ongeveer 30 meter breed; het water stroomde met ontzettende kracht binnen en richtte hier, zoowel als elders, onberekenbare schade aan; een groot aantal koeien is tengevolge van de doorbraak in de vloedgolven omgekomen.; N.J. Boon, Amsterdam
 2183. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Uit: Herinneringsalbum van den Grooten Watersnood Januari 1916. Foto H.I.B. Het vee uit de overstroomde polders op weg naar Amstrdam. Op de achtergrond ziet men het dorp Buiksloot. ; N.J. Boon, Amsterdam
 2184. Watersnood van 1916, Broek in Waterland; Uit: Herinneringsalbum van den Grooten Watersnood Januari 1916. Foto R.v.d. Werff. Durgerdam. Het in veiligheid brengen van vee. ; N.J. Boon, Amsterdam
 2185. Herinnering aan een tocht naar enige Noordhollandse dorpen in overstroomd gebied; Watersnood 4 februari 1825. Beschrijving van de tocht naar enkele dorpen waaronder Broek in Waterland. Uitgegeven voor de Noodlijdenden. Digitized by Google. Lees hier het verhaal ; M. Westerman
 2186. Jaarverslagen kerkkoor, Broek in Waterland; Verslagen kerkkoor opgericht in 1927 tm 1956
 2187. Video opening tentoonstelling tekeningen van Peter Spier; Opening Tentoonstelling van de tekeningen van Peter Spier door de heer Cees de Gier op 6 september 2013. Voor de tekeningen van Peter Spier zie de objectnummers #2400 t/m 2526 . Zie hieronder de beide filmpjes. Twee delen. Deel 1: Hier deel 2 : ; Tensen, Tatia
 2188. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Zicht op Broek vanuit de Noordmeer. Pen en Oost-Indische inkt, penseel in blauw- grijs en bruingrijs ; Peter Spier
 2189. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Gierkar en kruiwagen Pen in bruin ; Peter Spier
 2190. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Leeteinde, de Kant bij Weeshuis. Links de hoek van Het Broeker Huis, Leeteinde 12, rechts het Dee met de achterkant van Roomeinde, v.l.n.r. 8 en 14/16/18 Pen en penseel in grijs ; Peter Spier
 2191. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De Erven Timmerman Oud zijn werkplaats Pen en penseel ; Peter Spier
 2192. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Siem Oud aan het werk. Altijd een pijp in de mond. Potlood; Peter Spier
 2193. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Vissershuisje met botenhuis achter Dorpsstraat 4 (afgebroken na brand in 1984), daarachter Laan 2 en een man met een paard op erf Laan 4.; Peter Spier
 2194. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Pen en penseel bruin en potlood. Onderdoorgang van De Erven 10/12/14, links Erven 16/18; Peter Spier
 2195. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De Erven 18, Oud's erf met links De Erven 36 (van Zaanen), rechts een stilletje. Pen en penseel in grijs. ; Peter Spier
 2196. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Zicht op de kerk vanachter de school aan het Roomeinde 3. Rechts achterkant gemeentehuis de Erven 2. Potlood met aantekeningen ; Peter Spier
 2197. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Melker op de rug, van opzij en onder de koe door zie je de melk in de emmer spuiten. Een paartje in de wei met een koe. Pen in bruin.; Peter Spier
 2198. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Jan van Zanen op de rug gezien hangend over en hekje. Krijt.; Peter Spier
 2199. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Broekervaart met 2 platbodems tegen elkaar tegen de wal. Een met kajuit. Op de wal op een bord de letter K van kabel. Pen in bruin. ; Peter Spier
 2200. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Het Nesje met rechts de Broekermeerdijk, de Zuiderbrug en links boerderij van Spaans. Pen en penseel in bruin.; Peter Spier
 2201. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Oude staverse jol + kano aan ons steigertje Krijt; Peter Spier
 2202. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Melkbus bij een hekje, een boerderij en een hooiklamp. Pen en penseel in kleur; Peter Spier
 2203. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De werkplaats van Oud (De Erven 18) Potlood; Peter Spier
 2204. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De werkplaats van Oud (De Erven 18) Pen en Penseel bruin en potlood ; Peter Spier
 2205. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Boerderij in weidelandschap, plaats onbekend. Pen en penseel in bruin.; Peter Spier
 2206. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Noordmeer boerderijen de Gier in het midden van de polder. Pen en penseel in grijsgroen. ; Peter Spier
 2207. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Veenderij (Volgermeer) met zicht op Ransdorp. Pen en penseel in grijs. ; Peter Spier
 2208. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Theekoepel aan de Erven, achtergrond Havenrak. Ontwerp voor een folder van Burgemeester Peereboom die in de theekoepel (Napoleonskoepel) een souvenierwinkel ging openen (zie ook objectno. #0954 Pen ; Peter Spier
 2209. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Broekermeerdijk, zicht richting Broek in Waterland, links een weidemolentje. Werktekening voor droge naald no. 4 in pen en potlood ; Peter Spier
 2210. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Broekermeerdijk, zicht richting Broek in Waterland. Rood krijt ; Peter Spier
 2211. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Uitdam, vrachtschip met zand Pen en penseel in kleur.; Peter Spier
 2212. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Veenderij (Volgermeer) met zicht op Ransdorp, boerderijen. Pen en penseel in groen.; Peter Spier
 2213. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Lente in Broek. Boomgaard met zicht op Broek in Waterland. Potlood en pen. ; Peter Spier
 2214. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Noordmeer met zicht op Monnickendam. Pen in bruin. ; Peter Spier
 2215. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Begrafenisstoet op het Havenrak, gezien vanuit hun huis ; Peter Spier
 2216. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Piet de Ruig en Sijmen Ordelman Potlood; Peter Spier
 2217. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De Erven 10, 12,14 aan de achterkant met een doorkijkje naar? Pen in bruin Op de binnenplaats een regenwaterbak met emmer. ; Peter Spier
 2218. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Avond op De Erven, de Draai met links een platbodem, de steiger en aan de overkant een boerderij. Pen en penseel ; Peter Spier
 2219. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De grote kastanje in onze tuin, die er nog steeds staat en ons turfhok. Zwart krijt ; Peter Spier
 2220. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Broek? Plaats onbekend. Pen en penseel in bruin en potlood ; Peter Spier
 2221. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Roomeinde, links Roomeinde 8 van Houtman en later Karanélan-Houtman, de toren en Roomeinde 6 van bakker v.d. Boom, toen de familie v.d. Boom emigreerde naar Australië is het gekocht door Jaap Nieuwenhuis en Paula Thies, zij hebben het afgebroken en er het huidige huis gebouwd. Op het eind van de straat het oude gemeentehuis, De Erven 2. Rechts Roomeinde 5? Pen.; Peter Spier
 2222. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De Erven 10, 12,14. De overkapping tussen de Erven 10,12,14 en 16 met doorkijkje naar de tuin. Pen in zwart ; Peter Spier
 2223. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Broekermeerdijk Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2224. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Veenderij (Volgermeer) zicht op Ransdorp. Rood krijt met penseel gewassen ; Peter Spier
 2225. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Leeteinde, de Kant bij het Weeshuis. Links de rechter hoek van Het Broeker Huis. Aan de overkant Roomeinde 14/16/18. Rood krijt en pastel? ; Peter Spier
 2226. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Veenderij (Volgermeer) zicht op Ransdorp. Pen en penseel in zwart ; Peter Spier
 2227. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Veenderij zicht op Broek met roeibootje met 2 vissers.. Pen en penseel in grijs ; Peter Spier
 2228. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Noordmeer met 2 sloten en in de verte 2 boerderijen Noordmeer 4 en 5. Pen en Penseel in grijs ; Peter Spier
 2229. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Omheinde met tuin met waterput. Rood krijt ; Peter Spier
 2230. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Mevrouw Oud van de timmerman voor het raam. Op de grond een vijzel en een emmer. Pen en penseel in grijsgroen ; Peter Spier
 2231. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Broekervaart met tramhalte richting Monnickendam vanaf de Kippenbrug (Zuiderbrug). Links niet te zien: Hotel De Zwaan van Sijtje Visser; midden onder niet te zien: steiger "Vreemdelingenboot". Rood krijt ; Peter Spier
 2232. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Kerkebrug. Links de toegangsdeur naar de toren, daarnaast de deur van de gevangenis en dan het Zuiderportaal. Voor de brug ligt de kermisschuit van Dobber. Twee mannen in een roeibootje met roeispanen zitten te vissen. Rechts De Erven 8. Pen in zwart en potlood ; Peter Spier
 2233. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Kerkebrug met teruggekomen klok voor het Zuiderportaal. Voor de brug de kermisschuit van Dobber, genaamd "Jan". Rechts van het Zuiderportaal is Kerkplein 10 te zien en achter het schip de "Leerkamer". Pen; Peter Spier
 2234. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De Erven 10-12-14 en De Erven 1 het huis van dokter Parrée en de kerktoren, rechts De Erven 5 het huis waar Peter Spier woonde en het bruggetje in De Erven. ; Peter Spier
 2235. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Broekermeerdijk met Broeker toren. Rood krijt ; Peter Spier
 2236. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Buurvrouw (Oud) aan het wieden. Rood krijt op blauwgrijs papier ; Peter Spier
 2237. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Slijpsteen van Siem Oud Pen en penseel in bruin. ; Peter Spier
 2238. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Siem Oud en een van de Edels bij Oud achter in de tuin bij het stilletje (Kakhuis, Latrine, Pleetje, Wc). Links de boerderij van van Zanen, De Erven 38 en rechts de Broeker kerktoren. Pen en penseel in grijs. ; Peter Spier
 2239. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Giertank op een driewieler kar en pomp van Jan v.d Snoek. Pen in bruin ; Peter Spier
 2240. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De kerktoren met daarvoor de kolenschuur van kolenboer Poolman, daarnaast het bierstekershuisje van Leeteinde 4/6aan het Dee.Vervolgens Roomeinde 2 en het huisje achter de Winkel van Ruijterman, Roomeinde 14/16/18. Een Canadese kano, een tonnetje en een teil. Pen en penseel in bruin ; Peter Spier
 2241. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Het huis van kolenboer Tom van Gog aan de Erven 36. Links de steiger. Aan de overkant van de Broekervaart huizen aan de Broekermeerdijk. Pen en penseel ; Peter Spier
 2242. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Links Roomeinde 30, de Kerkhofbrug, huis van timmerman Haringhuizen, Leeteinde 3 en de boerderij van Groot, Leeteinde 5. Een roeibootje voor de wal. Pen en penseel ; Peter Spier
 2243. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Geslachte schapen in de slachtplaats van slager Nooij? Pen en penseel in bruin. ; Peter Spier
 2244. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Veenderij (Volgermeer) zicht op Ransdorp Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2245. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Sijmen Ordelman, de "Broodvisser". Vermoedelijk 12-11-1885 - 1950) Sijmen woonde samen met Jan Meppen op Leeteinde 4/6. Jan was o.a. baanveger, had een koek en zopie, stond op de kermis met koekhakken, vuilnisman, enz. Zie ook objectno.: # 4138 Potlood ; Peter Spier
 2246. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Werkplaats van Siem Oud aan De Erven 18. Siem Oud was timmerman. Pen en penseel ; Peter Spier
 2247. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Kikkerend (Keerngouw ) na het onweer. Het huis en de werkplaats van timmerman Tinkelenberg. In de verte Monnickendam. Pen en penseel; Peter Spier
 2248. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Leeteinde 5 De boerderij van Groot met rechts de Weeshuistuinen. Rechts daarvan de Keerngouw met de boerderij van Spaans????? Wie het weet mag het zeggen. Pen en penseel; Peter Spier
 2249. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Mijn kamer (Peter Spier), De Erven 5. Pen en penseel; Peter Spier
 2250. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Beide plaatsen onbekend. Winterlandschap met boerderij en huis in de bosjes. Pen en penseel in roodbruin; Peter Spier
 2251. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Uitdam Pen en penseel; Peter Spier
 2252. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Interieur van de Broeker kerk met 2 pilaren, preekstoel en stoelen. Bank met leeuwtje. Pen en penseel; Peter Spier
 2253. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Komend van Zunderdorp de klapbrug in de Galgouw, het sluis-brugwachtershuisje, de baggermachine en enkele turfhopen. Pen en penseel in grijsgroen ; Peter Spier
 2254. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Vanaf de kerktoren zicht op de kant (Roomeinde-Leeteinde) in de sneeuw Pen en penseel in kleur; Peter Spier
 2255. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Dijk met zicht op Volendam??? of Monnickendam??? Pen en penseel in grijs ; Peter Spier
 2256. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Noordmeer? Man op een paard achter dijk? of riet? Hooioppers Pen en penseel in kleur; Peter Spier
 2257. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Na onweer Monnickendam vanaf Kikkerend (Keerngouw) met Grote Kerk en Speeltoren? Pen en penseel in kleur; Peter Spier
 2258. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Oude Sijmen Ordelman Zie ook objectno.: # 4138 Potlood en penseel in kleur; Peter Spier
 2259. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Piet de Ruijg Peter Spier schrijft: Portret van Piet de Ruijg, die waarschijnlijk geen levende ziel zich kan herinneren, 1946. Hij as een vrijgezel, marskramer en ging met een fiets waarop een grote mand bij de boern langs in heel Waterland en zelfs verder. Piet woonde in een zolderkamer bij de Wiedemeijers tegenover ons, waar hij een enorme verzameling opera grammofoonplaten bezat, waar hij altijd naar zat te luisteren, via een antieke grammofoon. Ee aardige, stille, eenzame man, die zich wat later van het leven beroofde en zich op hing. Potlood ; Peter Spier
 2260. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Kikkerend (Keerngouw), met zicht op kerk en toren, rechts Keerngouw 5, boerderij van Uitentuis, later Goedmaat. Links Keerngouw 20, boerderij van Wim Spaans en de stolp van Bruijn aan het Havenrak. Pen ; Peter Spier
 2261. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Buiten het dorp Broek in Waterland, 2 voorstellingen op één vel papier, weilanden en boerderijen. Pen en penseel ; Peter Spier
 2262. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Tussen Monnickendam en Broek, in de buurt van de afgeknotte molen werd hoogveen afgegraven. De turven werden op grote hopen te drogen gelegd. Pen en penseel en groen gewassen ; Peter Spier
 2263. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Boomtakken Potlood ; Peter Spier
 2264. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Stenen brug tussen Zuideinde en Wagengouw met het puntje van de stolp van van Veen op Wagengouw 3 en een doorkijkje naar de Molengouw. Pen ; Peter Spier
 2265. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Vanaf het Keerpunt op de Erven het bruggetje en op de achtergrond het Havenrak. Potlood ; Peter Spier
 2266. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Lokatie onbekend. Vanuit de Broekermeer toren Zunderdorp? Pen en penseel ; Peter Spier
 2267. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Schedel van een koe. Potlood en pen ; Peter Spier
 2268. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Broek plaats onbekend Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2269. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Slachtplaats waar koeien en schapen dat geslacht worden. Pen; Peter Spier
 2270. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Zicht op Monnickendam vanaf het water Pen ; Peter Spier
 2271. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Struikgewas en water. Pen ; Peter Spier
 2272. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Brug tussen Galggouw/Broekergouw en Essenlaantje. Pen ; Peter Spier
 2273. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Uitdam Potlood ; Peter Spier
 2274. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De Erven 1 met daarachter kerktoren en links De Erven 10/12/14 en een stratenmaker. Potlood ; Peter Spier
 2275. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Waterlands landschap met een houtzaagmolen? en een kleine Amerikaanse windmotor en boerderijen, achtergrond industrie van Amsterdam Noord? Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2276. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Landschap met Ransdorp aan de horizon. Pen en penseel ; Peter Spier
 2277. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Molengouw met op de voorgrond een oude maaibalk. Pen en penseel ; Peter Spier
 2278. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Zicht op Broek vanaf Monnickendam, turfhopen en 2 vissertjes. De turf is van afgegraven hoogveen. Pen en penseel groen gewassen ; Peter Spier
 2279. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Oude walnoten boom Potlood en rood krijt ; Peter Spier
 2280. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Vanaf de Hoge Dijk zicht op de Lage Dijk ten noorden van Monnickendam. Pen en penseel ; Peter Spier
 2281. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Draglines aan het water, plaats onbekend (Diemer zeedijk???) Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2282. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Zicht op het Havenrak met de stolp van Bruijn vanuit hun tuin. Pen, potlood en penseel in kleur ; Peter Spier
 2283. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Twee houten scheepjes met mast in de sneeuw, plaats onbekend. Pen, potlood en penseel in kleur ; Peter Spier
 2284. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Veenderij (Volgermeer) met drogende turfhopen en baggermachine. Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2285. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Zaansche Schans met molens, waaronder een weidemolentje. Vrachtschip met was aan de lijn. Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2286. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Gemeentehuis De Rijp met klapbrug en Café .....? Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2287. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Uitdam Dijk met fuiken, waslijn en vissersbootjes met fuiken. Pen en penseel ; Peter Spier
 2288. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Weidemolentje, Koog aan de Zaan Pen ; Peter Spier
 2289. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Dorst van Amsterdam. De melkbussen staan klaar om opgehaald te worden. Potlood ; Peter Spier
 2290. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Op de toren van Broek met op de achtergrond het dorp. Potlood, pen en penseel; Peter Spier
 2291. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De pont in Noord, achtergrond Centraal Station Amsterdam. Fietsers naar hun werk. Potlood ; Peter Spier
 2292. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Monnickendam met Speeltoren en Katholieke kerk en schepen langs de wal. Pen en penseel ; Peter Spier
 2293. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Monnickendam haven. Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2294. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Afgeknotte molen tussen Broek en Monnickendam, op de achtergrond Broek. Pen ; Peter Spier
 2295. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Uitdam met kerkje en Monnickendam op de achtergrond. Pen; Peter Spier
 2296. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Takken Pen , rood krijt en potlood ; Peter Spier
 2297. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De voordeur van De Erven 5,huis familie Jo Spier. Het wapen in het bovenlicht is nu een blauw paardje, hier is het een vogel.???? Pen ; Peter Spier
 2298. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Bootjes van de broodvissers, één van M. Slagt Pen (fotokopie) ; Peter Spier
 2299. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; De Erven 10 met onderdoorgang met mannetje erachter. Krijt ; Peter Spier
 2300. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Twee kruinen van bomen. Krijt ; Peter Spier
 2301. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Op de kerktoren. De galmgaten met daaronder het dorp Broek in Waterland. Pen en penseel; Peter Spier
 2302. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Enkhuizen, links de Drommedaris en de Compagniesbrug. Fuiken liggen te drogen. Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2303. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Enkhuizen met Drommedaris vanaf het IJsselmeer. Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2304. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Monnickendam noordkant, twee vissers in een bootje Pen en penseel ; Peter Spier
 2305. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Marken?? IJbrekers?? Fietser op de dijk, een vlucht vogels. Pen en penseel in kleur ; Peter Spier
 2306. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Ark van Noach Jacket illustration from Noah's ark by Peter Spier. Copyright 1977 Peter Spier. Published by Doubleday and Company, Inc. ; Peter Spier
 2307. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Het Erie kanaal met kanaalboten, precies op maat gemaakt voor de sluizen. Een brug over het kanaal, ruiter te paard koets met paarden ervoor. Picture from THE ERIE CANAL . Picture copyright 1970 by Peter Spier. Published by Doubleday and Company, Inc. Printed in the United States of America ; Peter Spier
 2308. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Portmouth Harbour in de 17e eeuw Illustration from HURRAH, WE'RE OUTWARD BOUND! (The Mother Goose Library) Picture copyright 1968 by Peter Spier. Published by Doubleday and Company, Inc. Printed in the United States of America; Peter Spier
 2309. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Honfleur, een driemaster vaart uit in de 17e eeuw. Illustration from HURRAH, WE'RE OUTWARD BOUND! (The Mother Goose Library) Picture copyright 1968 by Peter Spier. Published by Doubleday and Company, Inc. Printed in the United States of America.; Peter Spier
 2310. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Dover, de krijtrotsen, een wagen hooi met ossen ervoor, een paartje op de hooiwagen vermaakt zich kostelijk. Illustration from HURRAH, WE'RE OUTWARD BOUND! (The Mother Goose Library) Picture copyright 1968 by Peter Spier. Published by Doubleday and Company, Inc. Printed in the United States of America.; Peter Spier
 2311. Tekening Jo Spier; Boerderijen in de sneeuw aan de Hogedijk in Katwoude.; Jo Spier
 2312. Tekening Jo Spier; De Laan in de sneeuw gezien vanuit De Erven 5.; Jo Spier
 2313. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Gezicht op Broek vanuit de Noordmeer, links Roomeinde 32 en rechts Roomeinde 45. De kerktoren steekt boven de bomen uit. Potlood Tevens gebruikt bij de uitnodiging voor tentoonstelling.; Peter Spier
 2314. Peter Spier zijn vroegste werk uit Broek in Waterland; Een boom, een zeilschip voor de wind, een karrewiel, een boerderij, een boom. Potlood; Peter Spier
 2315. Bruiloftszang bij huwelijk Cornelis Schoon en Neeltje Pater, Broek in Waterland; Bruiloftszang bij huwelijk Cornelis Schoon en Neeltje Pater op 2-11-1766. Rijksarchief in Noord-Holland; Gerrit Dekker
 2316. Tekening Belmermeer, Broekermeer; Tekening Belmermeer met huizen bewoners J. Groot, A. Schut, T. Poolman, Zonneveld, C. Roel, stal J. Van Zaanen, Nierop, Ruyter, Hoogenhout, Roos; Adrie Beunder
 2317. Foto van het Dee , Leeteinde Broek in Waterland; Foto Leeteinde 1 in de winter vanaf de Kerkebrug genomen in 1905
 2318. Foto Laan nr. 4 Broek in Waterland; Foto Laan 4 voor de restauratie
 2319. Foto Laan nr. 4 Broek in Waterland; Foto Laan 4 na de restauratie
 2320. Voetbal vereniging SDOB, Broek in Waterland; Foto van spelers eerste SDOB van de jaren dertig met van boven van links naar rechts scheidsrechter Kluft uit Edam, Daan Tjemkes, Henk de Jong, Jaap Scholten, Iente Bruijn, Cor van Zanen, F. van Ham. beneden van links van naar rechts Piet Prijs, Henk Kronenburg, Teun Marees, Klaas Lof, Arend Lof, Chris Tinkelenberg
 2321. Foto de Erven, Broek in Waterland; Foto van De Erven 5 met op achtergrond Havenrak
 2322. Eierenrek, Broek in Waterland; Eierenrek uit de boerderij Havenrak 9/11
 2323. Kadasterkaart 1959, Broek in Waterland; Kadasterkaart Havenrak Keergouw. planning voor bouwplan Havenrak in 1959; Gemeentewerken
 2324. Kermisboot Jan Dobber, Broek in Waterland; Kermisboot met kinderen eigenaar Jan Dobber t.w.: Hil en Jan
 2325. Foto collectie Hil Dekker-Dobber, Broek in Waterland; Foto Hillagonda Dobber-Schuurman moeder Jan Dobber in 1933
 2326. Foto collectie Hil Dekker-Dobber, Broek in Waterland; Foto kermisboot Jan Dobber in 1934 met op de boot Hil, Jan en moeder Jannetje Dobber-Molenaar
 2327. Ansichtkaart Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart zicht vanaf De Erven op het Havenrak; P. Oostendorp
 2328. People; People geschreven en geďllustreerd door Peter Spier. Alle mensen op de wereld zijn gelukkig niet hetzelfde.; Peter Spier
 2329. Circus; Circus geschreven en geďllustreerd door Peter Spier. ; Peter Spier
 2330. Rain; Rain geschreven en geďllustreerd door Peter Spier. ; Peter Spier
 2331. Hurrah, We're Outward Bound; Hurrah, We're Outward Bound geďllustreerd door Peter Spier. Peter maakt gebruik van oude zeemansliedjes en versjes uit Moeder de Gans ons mee te nemen naar diverse havensteden. The Mother Goose Library. ; Peter Spier
 2332. Noah's Ark; Noah's Ark: Illustraties Peter Spier, naar een door hem vertaald gedicht van Jacobus Revius (1586 - 1658) Zondvloed. ; Peter Spier
 2333. The fox went out on a chilly night; Het verhaal is gebaseerd op een oud liedje dat achter in het boekje staat.; Peter Spier
 2334. Vader mag ik mee?; Vader, mag ik mee geschreven en getekend door Peter Spier. Uitgegeven door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 1992. Informatief boekje over het werk van de redders op zee, vroeger en nu. Het boekje bevat de volgende opdracht van Peter Spier: Voor de dames van de bibliotheek van Broek in Waterland, van hun oude dorpsgenoot.; Peter Spier
 2335. De koe die in het water viel; De koe die in het water viel: tekst Phyllis Krasilovsky; illustraties Peter Spier. Het verhaal van een koe die zich verveelde en vanaf Ransdorp naar Alkmaar vaart in een vlet en grote verwarring sticht op de kaasmarkt aldaar. Vertaald uit het Engels door Peter Spier. ; Peter Spier
 2336. De Marinewereld van Peter Spier; De Marinewereld van Peter Spier. De koninklijke Marine in honderd tekeningen. Tekeningen opgezet in potlood. Uitgewerkt in Oost-Indische inkt en daar waar nodig ingekleurd. Zorgvuldig getekende vellen papier. Rijk aan details. Van 1947 tot 1951 is Peter Spier in dienst van de Koninklijke Marine. Na zijn verplichte diensttijd volgt een plaatsing bij het marineblad Alle Hens. Spier heeft daarvoor al verdienstelijk tekenwerk voor Elsevier afgeleverd en dat is bij de redactie van het marineblad niet onopgemerkt gebleven. Vanaf dan maakt Spier vele illustraties en reist regelmatig naar Den Helder, Rotterdam, Amsterdam, Doorn en Vlissingen om op locatie schetsen te maken. Ook is hij dikwijls aan boord van schepen en vaart mee op de Tromp, de Heemskerck en de Karel Doorman. De marinetijd van Peter Spier eindigt in 1951, omdat hij besluit om samen met zijn familie naar de Verenigde Staten te emigreren.; Graddy Boven
 2337. Het logboek van de Gratias; Het logboek van de Gratias geschreven door Piet Bakker werd door Peter Spier geďllustreerd en uitgegeven door Elsevier. Piet Bakker en Jo Spier (vader van Peter) werkten voor Elsevier.; Piet Baker
 2338. Architektur; 40 eeuwen bouwkunst door Mario Valmarana (Duitse uitgave), geďllustreerd door Peter Spier.; Mario Valmarana
 2339. Een andere wereld; De joodse Lotte van Raalte (14, ik-figuur) wordt in 1943 met haar familie getransporteerd naar Theresienstadt, een concentratiekamp waar vooral veel kunstenaars terechtkomen. Lottes vader tekent en schildert voor de nazi´s, omdat zijn leven en dat van zijn familie ervan afhangt. Zo wordt voor internationale waarnemers de plek omgetoverd tot een modelkamp, en er wordt een propagandafilm gemaakt. Maar intussen maakt Lotte de vreselijkste dingen mee en heersen angst, ziekte, honger en dood. En bekruipt haar de twijfel of wat haar vader doet, eigenlijk wel door de beugel kan. Want wat is goed en wat is kwaad? Hoe ver kun je gaan om jezelf en je gezin te beschermen, in het besef dat elke actie in jouw voordeel in zo'n kamp weer nadeel voor een ander oplevert? Hoe blijf je overeind in een wereld waarin al je waarden waardeloos blijken? Lotte worstelt met al deze vragen. Daarbij nog een eerste verliefdheid en een wreed afgebroken vriendschap. Geďnspireerd door het waargebeurde verhaal van Jo Spier. Monique Polak is een kleindochter van Jo Spier en haar moeder Celine, jongere zuster van Peter, vertelde Monique wat zij in het concentratiekamp Theresienstadt had meegemaakt.; Monique Polak
 2340. Scheepsmodellen gemaakt door Peter Spier, Broek in Waterland; Peter Spier heeft als hobby modellen van schepen en molens op schaal nabouwen. Onder anderen deze weidemolen (15 cm hoog op kap). Oud Broek is in bezit van zo'n weidemolen, zie object #0001.; Peter Spier
 2341. Ansichtkaart Eilandweg, Broek in Waterland; Ansichtkaart zicht op de Eilandweg met tramstation vanaf Jaagweg; P. Oostendorp
 2342. Ansichtkaart Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart Havenrak met nr. 19 tm 33 genomen van de Broekermeerdijk; P. Oostendorp
 2343. Opgaaf der schoolkinderen te Broek in Waterland; Opgave aantal schoolkinderen in 1810 te Broek in Waterland, ondertekend door het hoofd van de school Jan Knap. Aantal: 113. ; Gemeente Broek
 2344. Naam aangenomen voor bevolkingsregister te Broek in Waterland; Thomas Heeresz neemt in 1811 de familienaam Houtman aan en ook zijn kinderen te weten Heere Thomasz 15 jaar, Fredrik Thomasz 9 jaar, Wiebe Thomasz 4 jaar, Sijbrands Thomasz 1 jaar, Jitsche Thomaszdr. 7 jaar; Gemeente
 2345. Naam aangenomen voor bevolkingsregister te Broek in Waterland; Harmen Peterse neemt in 1811 de familienaam Schouten aan en ook zijn kind te weten Pieter Harmensz 2 jaar, hij verklaart niet te kunnen schrijven tekent met een kruisje; Gemeente
 2346. Naam genomen voor bevolkingsregister te Broek in Waterland; Brand Tjibbesz neemt in 1811 de familienaam De Vries aan en ook zijn kinderen te weten Adriaan Brandsz 16 jaar, Tjibbe Brandsz 9 jaar, Oekje Brands 15 jaar, Aaltje Brands 11 jaar, Trijntje Brands 3 jaar.; Gemeente
 2347. Naam aan genomen voor bevolkingsregister te Broek in Waterland; De armvoogden Sijmen Bakker en Jacob de Boer van armenhuis verklaren in hun administratie te hebben een zoon en twee dochters gesproten uit het huwelijk Coert Alberts en Aaltje Stam zijnde de vader overleden, de zoon is Dirk Coertsz 20 jaar, Aaltje Coerts 24 jaar en Pietertje Coerts 17 jaar. Zij nemen de familienaam Trouw aan.; Gemeente
 2348. Naam aan genomen voor bevolkingsregister te Broek in Waterland; Levi Abrahamsz neemt de familienaam Leuw aan.; Gemeente
 2349. Tramstation en tram in Broek in Waterland; Foto uit krant van tramstation aan de Eilandweg met tram
 2350. Logo vereniging oudbroek, Broek in Waterland; Afbeelding van een cartouche op de kaart van Waterland en gebruikt als logo voor de vereniging Oudbroek; Mattijs&leendert den Berger
 2351. Foto huis in Broek in Waterland; Foto onbekend huis uit verzameling familie Schreuder , is dit Broek?
 2352. Poesie album Elisabeth Ubbels, Broek in Waterland; Poesie album Elisabeth Ubbels geboren 11-11-1882, dochter Pieter Ubbels geboren 30-3-1854 te Oosthuizen en Ybeltje Velthuizen geboren 1-3-1853 te Sneek. Eisabeth was de tante van Annie Swart. gedichten van Elisabeth Waterdrinker, G. Heijloo, Hendrika Kok, M.Dik, Dirk Ubbels,J.Buitenhuis, G. van Vuure, A.K. van Wijngaarden,M. Mulder, Nols, Sjoukje Smits,
 2353. Poesie album Annie Swart, Broek in Waterland; Poesie album Annie Swart met gedichten van M.J. Kock,J.T. Bohringer, buurvrouw van Zanen, D. van Zanen, Aagje Bregman, Pietje Kooijman, G. van Zanen, Geertje Appel, C. Heins, Geertje Ruijterman, Cornelia Ruijterman, Jan Snieder, Janna Snieder, Liesje Swart, Marianne de Gier,
 2354. Poesie album Annie Swart, Broek in Waterland; Poesie album Annie Swart met gedichten van broer A. Swart, Alida Kroonenburg, oom J. Buitenhuis, G.P. Buitenhuis, A. Buitenhuis, Elisabeth Ubbels, opa Buitenhuis, R.A. Medemblik, T.W.N. Medemblik, Betje Bregman, H. Bakker, Neeltje Bregman, G. van Dusschoten, A. Lakenberg, G. Bont, Sijtje Bruijn, J. van Pommeren, A.H. Roele, S.K. de Boer, A. van Engelenburg, N. Wiedemeijer, C.W. Wiedemeijer en C. van Dusschoten
 2355. Foto Annie Swart, Broek in Waterland; V.l.n.r. mevrouw Rie van Veldhoven, mevrouw Annie Swart, mevrouw Evers en mevrouw Ruyterman.
 2356. Foto Annie Swart, Broek in Waterland; Foto rechts mw. Poolman, dan Annie Swart, dan Rie van Veldhoven daarna ?
 2357. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Oud-Hollandsche Taveerne-Restaurant Neeltje Parer , Broek in Waterland, Holland. Telefon 0 2903-392, inrichting van het achterste deel van het pand
 2358. Gezicht op kerk, de Erven en het Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart van een gezicht op De Erven, de Kerk en een deel van het Havenrak.. Gezicht op het dorp vanaf de Broekermeerdijk over 't Nesje.; Wed. K. Brekebede
 2359. Foto Noordmeerweg 14, Broek in Waterland; Foto oude situatie Noordmeerweg 14, tot 1989 was hier de noodslachtplaats van Dirk Nooij hier gevestigd daarna dit woonhuis; Jan de Waal
 2360. Foto Noordmeerweg 14, Broek in Waterland; Foto oude situatie Noordmeerweg 14, tot 1989 was hier de noodslachtplaats van Dirk Nooij hier gevestigd daarna dit woonhuis en in 2016 werd er opnieuw nieuw huis gebouwd op deze plek; Jan de Waal
 2361. Familie A.M. Tolk, Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten 06-08-1913 .Deze foto is genomen hoek Laan 46 en Dorpsstraat (gesloopte huizen). Zijne koninklijke Hoogheid Willem Frederik, Prins van Oranje, Soeverein vorst der Verenigde Nederlanden gespeeld door C. van Schieveen. Diens gemalin Frederika Louise Wilhelmina, Prinses van Pruisen gespeeld door mej. L. van Schieveen-Mulder. Zie Programmaboekje objectno. #1689; Onbekend
 2362. Stormvloed in Waterland januari 1916; Nostalgische verhalen en foto's van Waterland en omgeving over watersnood 1916 Broek in Waterland op blz. 23 tm 27; H.P. Moelker
 2363. Oude beroepen en bedrijven, Broek in Waterland; Seniorenpost 27e jaargang no. 82 april 2017,, pag. 6. en 7 over kermisreiziger Jan Dobber en vrouw Jannetje Dobber-Molenaar . ; Uitgave van de Stichting Dienstverlening Ouderen Broek in Waterland
 2364. Estafette interview, Broek in Waterland; Seniorenpost 27e jaargang no. 82 april 2017,, pag. 10 en 11 interview met Trix Blufpand-Sinot over haar ďnburgering" in Broek en haar actieve leven in het dorp . ; Uitgave van de Stichting Dienstverlening Ouderen Broek in Waterland
 2365. Poesie album Fijtje Gaaff, Broek in Waterland; Posie album Fijtje Gaaff en zij heeft dit gekregen van haar zuster Neeltje Gaaff, er in geschreven hebben:haar moeder Antje Wiedemeijer, vader C. Gaaff, K.Wiedemeijer-Stijl, Jannetje van de Nadort, Bertha den Hartog, buurvrouw Smit-Hartog, Janna Neeltje Tinkelenberg, Neeltje Tinkelenberg, Grietje Buitenhuis, Pietertje Westerneng, N. Ruijg, Sijtje Ruijter, Betje Zonneveld, Annie Jongkees, Mientje Wit, Marie Groot, Maartje Bark, Neeltje Mulder, N. Bregman, A. Tolk, grootmoeder N. de Waal, M. Lof, J. Lof-Jansen, W. de Ruijg, A. Visser, M. de Waal, E. Komen, D. Bart, Staphorst, Helena Bont,
 2366. Foto uit album Fijtje Gaaff, Broek in Waterland; Foto groep meisjes uit album Fijtje Gaaff; Rembrandt, Amsterdam
 2367. Foto polderbestuur Broekermeer, Broek in Waterland; Foto opening gemaal aan Broekermeerdijk met derde van links Dirk van Elten, derde van rechts Jan Gentenaar en helemaal rechts Jan van der Snoek
 2368. Foto bijeenkomst, Broek in Waterland; Foto tweede van links burgemeester Te Boekhorst, tweede van rechts Jan Nierop en helemaal rechts Jan van der Snoek
 2369. Foto , Broek in Waterland; Op de foto V. Kooijman (?) in zijn tuin op Roomeinde 19.
 2370. Bestemmingsplan 1973, Broek in Waterland; Kaart bebouwing anno 1830 waarin staat aangegeven welke gebouwen nog in 1973 bestaan. Bestemmingsplan 1973 gemeente Broek in Waterland, beschermd dorpsgezicht met bijlagen. Het geheel bestaat uit twee delen; Gemeente Broek in Waterland
 2371. Steenwerpen, Broek in Waterland; Bondsdag steenwerpen op het voetbalveld in Broek in Waterland met in actie mw. De Waal en mw. R. van Rooijen-van Zanen
 2372. Steenwerpen, Broek in Waterland; Bondsdag steenwerpen op het voetbalveld in Broek in Waterland met het gezicht naar voren mw. H. Scholte-Sweeke en Annie Swart
 2373. Steenwerpen, Broek in Waterland; Bondsdag steenwerpen op het voetbalveld in Broek in Waterland met op het bankje van links naar rechts Jan Nierop, Klaas Tuin, mw. Bont, mw. Schoenmaker, Jaap Wiedemeijer
 2374. Steenwerpen, Broek in Waterland; Bondsdag steenwerpen op het voetbalveld in Broek in Waterland op het bankje van links naar rechts J. Bont, D. Waal, mw. Valstar, mw. Wiedemeijer staand mw. R. Goedmaat, mw. S. van Schaik, mw. W. Posch en helemaal rechts Michiel Goedmaat
 2375. Steenwerpen, Broek in Waterland; Bondsdag steenwerpen op het voetbalveld en na afloop in Broek in Waterland op het bankje van links naar rechts Michiel Goedmaat, Jaap Wiedemeijer, Harmen Mulder, mw. R. Goedmaat, mw. Rins den Rooijen, Wim Verweij, van Arnhem, J. Bont, Dirk Rietkerk
 2376. Steenwerpen, Broek in Waterland; 25 jarig bestaan steenwerpclub van links naar rechts Dirk Kelderman, Jannie Kelerman-Bouwes, echtpaar H. Lebrun
 2377. Steenwerpen, Broek in Waterland; Feestweek in 1995 net steenwerpclub van links naar rechts ? Rins den Roijen-van Zanen, Dirk Kelderman, Cees Leegwater en achter de piano Martha Mulder
 2378. Steenwerpen, Broek in Waterland; Feestweek in 1999 met steenwerpclub als eerste geeindigd van links naar rechts staand Martha Mulder, Joop Spaan, mw. Trien Komen-Potgiesser, Ruud van Zanen, Gerrit Kouwenoord, .Piet. van Zanen, Jan Slagter, middenrij Jan Riemersma? , Buster, mw. Tini Kempes-Olie, mw. G. Kouwenoord-Koopman, Henk Eppenga, Gerrit van Gog ,Rins den Rooij-van Zanen, Dirk Kelderman, bij bord Finus Slagt, Jan Nierop en Gerrit Mulder
 2379. Steenwerpen, Broek in Waterland; Feestweek in 1999 met steenwerpclub als eerste geeindigd van links naar rechts staand Dirk Posch, Jan Nierop, Trix Blufpand, Tjerk Doornenbal, ? Ria Baltussen, Gre Louw
 2380. Boek, Boeren in Waterland; Boek over streekbewoners, veranderingen in het landschap met interviews van o.a. wijlen Jan Spaans en Cees de Gier, Pieter Spaans, Jan Maars, Harmen Mulder, Jan Kees den Rooijen, Henk de Gier, Ab Blees, Cor Pronk (voorpagina); Paul Terwan en Joke Stoop
 2381. Boek, Een terugblik op meer dan 100 jaar Rabobank, Waterland en omstreken; Geschiedenis Rabobank cq Boerenleenbank met o.a. een interviews mw. W. Van Montfrans; Rabobank
 2382. Kerkplein, Broek in Waterland; Oud Broeker bruidscostuum, bruidegom Piet Heijloo geboren 26-2-1887 en overleden 28-1-1961 en zijn zuster Grietje Heijloo later gehuwd met Chris Bakker.; P. Heijloo jr., uitgever
 2383. Verbreding van de E10/S11/N247, Broek in Waterland; Dit huis had als adres Jaagweg, tegenover de boerderij aan de Verdeek 1. De trambaan, de vaart en de E10/S11/N247 lagen er tussen. Rond 1954 werd de E10/S11/N247 verbreed en verdwenen de klinkers en kwam er asfalt. Dit huis werd uiteindelijk afgebroken.; Geugjes
 2384. Verbreding van de E10/S11/N247, Broek in Waterland; Dit huis had als adres Jaagweg, tegenover de boerderij aan de Verdeek 1. De trambaan, de vaart en de E10/S11/N247 lagen er tussen. Hier het fietspad en de weg voor de verbreding. Rond 1954 werd de E10/S11/N247 verbreed en verdwenen de klinkers en kwam er asfalt. Dit huis werd uiteindelijk afgebroken.; Geugjes
 2385. Verbreding van de E10/S11/N247, Broek in Waterland; Dit huis had als adres Jaagweg, tegenover de boerderij aan de Verdeek 1. De trambaan, de vaart en de E10/S11/N247 lagen er tussen. Hier ligt het zand tot de vensterbanken, later wordt het huis afgebroken. Rond 1954 werd de E10/S11/N247 verbreed en verdwenen de klinkers en kwam er asfalt. ; Geugjes
 2386. Verbreding van de E10/S11/N247, Broek in Waterland; Dit huis had als adres Jaagweg, tegenover de boerderij aan de Verdeek 1. De trambaan, de vaart en de E10/S11/N247 lagen er tussen. ?Dijkstra, Jan vd Lingen en Paul Geugjes( niet op de foto ) gaan op de fiets naar het padvinderskamp in Laren. Ricus en zijn zusjes Ans en Edith zwaaien de padvinders uit. Rond 1954 werd de E10/S11/N247 verbreed en verdwenen de klinkers en kwam er asfalt en werd het huis afgebroken. ; Geugjes
 2387. Verbreding van de E10/S11/N247, Broek in Waterland; Rond 1954 werd de E10/S11/N247 verbreed en verdwenen de klinkers en kwam er asfalt. Het zandlichaam wordt aangebracht. Op de achtergrond boerderij Verdeek 1. Een vrachtauto voert iets aan.; Geugjes
 2388. Verbreding van de E10/S11/N247, Broek in Waterland; Rond 1954 werd de E10/S11/N247 (Jaagweg) verbreed en verdwenen de klinkers en kwam er asfalt. De weg is af met mooie witte strepen, de vaart bevroren en de tram rijdt langs de besneeuwde weilanden, ter hoogte van de Overlekergouw.; Geugjes
 2389. Groenteboer met paard en wagen, Broek in Waterland; Hes Wortel met zijn groentekar met een paard ervoor tussen 1947 en 1960. Vanaf links dochter Greet, Hes en zijn vrouw (L. de Wit) en zoon Kees. Zie verder Seniorenpost Hes Wortel de objectnummers: #4431 en #4432.; Klaas de Boer
 2390. Gymnastiekvereniging Sparta, Broek in Waterland; De mannen en jongens van Gymnastiekvereniging "Sparta" Broek in Waterland met vaandel opgericht in 1907.; Onbekend
 2391. Huisslachting, Broek in Waterland; Peter Kooijman zijn grootouders met kind staan voor hun huis of schuur. Aan het huis zie je een uitgebeend varken hangen. Het moet in Broek zijn, maar waar en wanneer?; Onbekend
 2392. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, jarenlang de timmerwerkplaats en woning van de familie Tinkelenberg. De timmerwerkplaats van binnen. De beitels van Chris Tinkelenberg.; Jan de Waal
 2393. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, jarenlang de timmerwerkplaats en woning van de familie Tinkelenberg. De timmerwerkplaats van binnen.Het kastje met veel laadjes met spijkers, schroeven, enz.; Jan de Waal
 2394. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, jarenlang de timmerwerkplaats en woning van de familie Tinkelenberg. De timmerwerkplaats van binnen.De potkachel.; Jan de Waal
 2395. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, jarenlang de timmerwerkplaats en woning van de familie Tinkelenberg. De timmerwerkplaats van binnen. De zaagtafel.; Jan de Waal
 2396. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 3,voor de verbouwing in 1992. Er is begonnen met de verbouwing, althans de deur is verwijderd. Het huisje werd destijds in tweeën bewoond. ; Jan de Waal
 2397. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 3,voor de verbouwing in 1992. Er is begonnen met de verbouwing. Het huisje werd destijds in tweeën bewoond. De aanbouwtjes aan de achterkant zijn gesloopt en is ruimte voor een nieuw gebouw. ; Jan de Waal
 2398. Leeteinde, Broek in Waterland; Leeteinde 3, na de verbouwing in 1992. De koppeling tussen het oude en nieuwe gebouw.; Jan de Waal
 2399. Eilandweg, Broek in Waterland; De laatste rit van de tram in 1956 in Broek in Waterland; De hefbrug op de achtergrond en voor de tram v.l.n.r. Mevr. van Dalen, conducteur en mevr. Wil Buurs-de Ruijg; met melkbus Jan de Ruijg. ; P. Ruijterman
 2400. Eilandweg, Broek in Waterland; De laatste rit van de tram in 1956 in Broek in Waterland.; P. Ruijterman
 2401. Eilandweg, Broek in Waterland; De laatste rit van de tram in 1956 in Broek in Waterland. Links mevr van Dalen en rechts mevr.Wil Buurs-de Ruijg; P. Ruijterman
 2402. Eilandweg, Broek in Waterland; De laatste rit van de tram in 1956 in Broek in Waterland. Het huis van van Dalen aan de Eilandweg.; P. Ruijterman
 2403. Eilandweg, Broek in Waterland; De laatste rit van de tram in 1956 in Broek in Waterland. V.l.n.r. Jan de Ruijg, Mevr. van Dalen en Wil Buurs-de Ruijg; P. Ruijterman
 2404. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Huis en werkplaats van de timmerman Chris Tinkelenberg en daarvoor van zijn vader en grootvader. Achterom een waterpomp.; Jan de Waal
 2405. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Huis en werkplaats van de timmerman Chris Tinkelenberg en daarvoor van zijn vader en grootvader. De restauratie is begonnen.; Jan de Waal
 2406. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Huis en werkplaats van de timmerman Chris Tinkelenberg en daarvoor van zijn vader en grootvader. Een raam voor de restauratie.; Jan de Waal
 2407. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Huis en werkplaats van de timmerman Chris Tinkelenberg en daarvoor van zijn vader en grootvader. Het pleetje wat ooit op een sloot stond.; Jan de Waal
 2408. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Huis en werkplaats van de timmerman Chris Tinkelenberg en daarvoor van zijn vader en grootvader. De werkplaats deur met bovenlicht met als versiering timmersmansgereedschap; Jan de Waal
 2409. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Huis en werkplaats van de timmerman Chris Tinkelenberg en daarvoor van zijn vader en grootvader. De werkplaats deur met bovenlicht met als versiering timmersmansgereedschap; Jan de Waal
 2410. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Huis en werkplaats van de timmerman Chris Tinkelenberg en daarvoor van zijn vader en grootvader. Een raam met versierd bovenlicht, als voorbeeld.; Jan de Waal
 2411. Dirk en Janny, Broek in Waterland; Afscheid van Sparwinkel Dirk en Janny Posch. Na bijna honderd jaar nering, grootvader, vader, sluit zoon Dirk Posch het laatste Sparretje van Broek in Waterland. De ontmoetingsplek in het dorp. Er is weer een stukje "ziel" uit het dorp verdwenen.; Roos Trommelen
 2412. Brand...meester! Broek in Waterland; Vrijwillige Brandweer "Eensgezindheid", Broek in Waterland 75 jaar. Opgericht in 1929. Interviews met brandweermannen en verslagen van de volgende branden (blussen)en verkeersongelukken (slachtoffers uit auto's snijden): 1980 Hartje zomer. 4 juli Café restaurant De Waterlander, beter bekend als Concordia in de Dorpsstraat Broek in Waterland. 1981 Winter 22 februari Café restaurant Neeltje Pater brand af. 1981 Winter 10 december Tussen Broek in Waterland en Monnickendam botst een bestelbus op de aanhanger van een melkauto, de tankauto kantelt en gaat schuiven en botst tegen een verhuiswagen. 1982 Winter januari om 23.34 uur ging de pieper. Brand in Zuiderwoude. De boerderij stond van voren tot achter in de brand en het vroor. Bijten hakken. 1983 Zomer augustus. Brandweerauto total loss door een poging een tegenligger te ontwijken. 1985 Voorjaar mei. Ernstig auto ongeluk tussen Broek en Het Schouw. 1985 Najaar 22 november Auto ongeluk bij het Zwarte Pad. 1987 Winter 15 januari Brand bij boer in Zuiderwoude. Vliegende Oosterstorm, min negen graden en dik ijs in de sloten. De melkkoeien konden gered worden. 1989 Winter 10 december Frontale autobotsing op de grens Waterland/Amsterdam. 1989 Winter 12 december Een veewagen, een personenauto en een zandauto botsen op elkaar. 1991 Voorjaar 30 april Koninginnebrand. Houten huis op het Zuideinde brandt af. 1996 Winter 12 januari Ernstig ongeval Jaagweg Watergang. 1997 Voorjaar 18 april Tussen Broek en Het Schouw ernstig ongeval 2 personenauto's en een busje. 1997 Voorjaar 29 april Ernstig auto ongeluk. 1998 Winter december Wegens gladheid botste een personenauto frontaal op een lijnbus bij Watergang. 1999 Winter 10 januari Brand aan de Overlekergouw in een koeienstal/opslagloods. 2000 Winter 21 februari Brand in een zeepfabriek in Zaandam. De regio rukt uit, ook Broek. 2000 Herfst oktober Auto op de kop de water ter hoogte garage Kelderman, geen auto te water, maar een auto tegen de voorgevel van garage Kelderman. Een ravage. 2001 Winter Nieuwjaarsnacht In Volendam café Het Hemeltje in brand. Nabluswerkzaamheden verricht. 2001 Winter december Ernstig auto-ongeluk op N247 in Broek. 2002 Herfst oktober Brand in schuur in de Belmermeer, dankzij de brandweer bleef de boerderij behouden 2002 Herfst eind oktober Storm Hannes Lebrun waaide met dak en al van zijn huis aan de Hellingweg af. 2004 Zomer Boer raakt bekneld in zijn nieuwe balenpers. 2004 Herfst 22 november Ernstig ongeluk tussen bus van Connexxion en een auto. ; Hanneke de Wit
 2413. De watersnood van 1916, Broek in Waterland; De Waterwolf in Waterland; De overstroming van 1916 in Waterland en de Zaanstreek. Stormvloed over Waterland, Diederik Aten Inleiding Storm en overstroming Reddingswerk en hulpverlening Noodkeringen, dijkherstel en drooglegging Terugkeer en schadevergoediging Schuldvraag en Dijkverbetering Slotbeschouwing Toen de zee over het land kwam; Waterlands Watersnood Beschreven, Frouke Wieringa. Inleiding 1916 Berichtgeving in de moderne tijd Het Grote Plan Persoonlijke verslagen Het Ter Wee album Jeugdliteratuur Henk Gras: leerzaam Mary Pos: godsvertrouwen Cor Bruijn: meesterverteller Lydia Rood: eigentijds Romans voor volwassenen Historische verenigingen en grootmoeders tijd De Watersnood van 1916 Fascimile van het plakplaatjesalbum van Ter Wee's Theehandel - Zaandam 1917; Diederik Aten en Frouke Wieringa
 2414. Dagboek, Broek in Waterland; Een keuze uit de dagboeken van Edmond en Jules de Goncourt. In 1861 zijn zij op bezoek in Holland Op bladzijde 87: Wij gaan naar Broek. Het is hier het land van het water; in Waterland. Het lijkt of ons boerenkarretje rondtrekt op het schilderij van de zondvloed van Girodet. 'Maar Holland is net de waterzuchtige vrouw!', zegt Saint-Victor. Aan de hemel, altijd en eeuwig , steeds weer voortgedreven, die witte en loodgrijze wolken, die bolronde wolken van Ruisdaal, die een brede strook licht op de voorgrond laten vallen en de schrale bosschages aan de horizon geheel in het donker hullen. Broek. - Kleine straatjes van baksteen; witte bruggetjes over de kanalen, die van alle kanten samenkomen; kleine houten huisjes, wit, groen, en grijs geschilderd; heggen van hulst, tuintjes vol sleutelbloemen; blinkende stallen, waar de staarten van de koeien, vastgebonden, naar boven steken; bomen die uit pure properheid tot op een hoogte van tien voet wit zijn geschilderd. Een land om bij te huilen, zoals je kunt huilen om de fris geboende kamer van een oude vrijster. 's Nachts ben ik wakker geworden vanwege de luidruchtige kermispret. Het is eigenaardig, maar de drinkliederen hier lijken wel Lutherse psalmen. Bovenstaande tekst is overgenomen uit: Dagboek Edmond en Jules de Goncourt, gekozen, vertaald en bezorgd door Leo van Maris; Achtste druk 1999; uitgeverij de Arbeiderspers, Amsterdam; Edmond en Jules de Goncourt
 2415. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Interieur Oud-Hollandsche Taveerne-Restaurant Neeltje Pater Broek in Waterland, Holland. Telefoon 0 2903 392; Bromo color
 2416. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 7, soevenierwinkel van Dekker; Onbekend
 2417. Programma voor Koninginnedag, Broek in Waterland; Programma voor Koninginnedag 30 april 1971. Tekening Adrie Beunder; Oranjevereniging Broek in Waterland
 2418. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Boerderij Broekermeerdijk 15 met melkventer (Dirk) Kouwenoord voor de boerderij ca. 1925.; Onbekend
 2419. De Durgerdamsche Visschers, Broek in Waterland; De Durgerdamsche Visschers door J.J.L. ten Kate, Almkerk 1849. Overgeschreven door W. Spaans 5 januari 1890.; W. Spaans
 2420. Stoomjacht "Eiland Marken" naar Marken via Broek in Waterland; Reclame ansichtkaart voor: Het Stoomjacht "Eiland Marken" vertrekt dagelijks 's morgens 10.15 via Broek in Waterland, Monnickendam naar het Eiland Marken. Terug over de Zuiderzee. Aankomst ca. 4.30 m. Ligplaats de Ruyterkade, Zwolsche Steiger, Amsterdam. De afbeelding is waarschijnlijk het interieur van Piet Heijloo, Dorpsstraat, Broek in Waterland. Zie ook op Vereniging Oud Broek in Waterland naar oudbroek.nl april 2014.; Onbekend
 2421. Gemeente Broek in Waterland; Landkaart uit de Gemeente-atlas van Nederland uit 1871 Uitgave van Rinse Willem Hugo Suringar (1834-1911) te Leeuwarden Provincie Noord-Holland Gemeente Broek in Waterland. Schaal 1: 50.000. 2329 Bunders 1500 inwoners De Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt is een atlas, gepubliceerd in de 19e eeuw, en van de hand van Jacob Kuyper. Kuyper tekende in de jaren 1865-1870 kaarten van alle 1200 Nederlandse gemeenten en publiceerde die als atlas. De atlas werd in 1871 uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. (Wikipedia); Jacob Kuyper 1821 - 1908
 2422. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Wat is "Poudre de sympathie?" Overdruk uit het: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 68ste jaargang 1924, Eerste helft No. 9 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2423. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Volksgeneeskundige aanteekeningen in en om Broek in Waterland verzameld. Bijt- en steekwonden bij dieren. Overdruk uit het: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 71ste jaargang 1927. Eerste helft No. 19 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2424. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Volksgeneeskundige aanteekeningen, in en om Broek in Waterland verzameld. Middelen om tot zwangerschap te geraken. Overdruk uit het: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 72ste jaargang 1928, Eerste helft No. 9 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2425. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Volksgeneeskundige aanteekeningen, in en om Broek in Waterland verzameld. Over Kanker Overdruk uit het: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 69ste jaargang 1925, Eerste helft No. 14 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2426. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Volksgeneeskundige aanteekeningen, in en om Broek in Waterland verzameld. Stuipen Overdruk uit het: Mens en Maatschappij; 1 juli 1926, No. 3 (P.Noordhoff, Groningen Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2427. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Volksgeneeskundige aanteekeningen, in en om Broek in Waterland verzameld. Enuresis Nocturna; bedwateren. Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 69ste jaargang 1925, Eerste helft No. 10 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2428. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Volksgeneeskundige aanteekeningen, in en om Broek in Waterland verzameld. Hikziekte Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 70ste jaargang 1926, Eerste helft No. 10 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2429. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Bezwaren tegen het aannemen van een mentalité primitive en van en loi de participation in den zin van Lévy-Bruhl, door C. Bakker, arts, Broek in Waterland Overdruk uit: uit de Psychiatrische en Neurologische Bladen, Jaargang 1933, No. 1. Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2430. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Een en ander over besmettelijke ziekten. Populaire schets door C. Bakker, Arts te Broek in Waterland. Lid van het Hoofdbestuur der Noord-Hollansche Vereeniging "Het Witte Kruis". Over bacillen en bacteriën; Pasteur; pokken, Typhus, diphtheritus, cholera. Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2431. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Aanteekeningen over Volksgeneeskunst in en om Broek in Waterland verzameld. Stuipen Overdruk uit: Mensch en Maatschappij, driemaandelijks tijdschrift 1 juli 1926, No. 3. Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2432. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; De kerksleutel en de (Magische) Gordel in de Volksgeneeskunde en Signatura Rerum (Vande geboorte ende betekenis van alle wezens). Overdruk uit: Mensch en Maatschappij, tweemaandelijks tijdschrift 7e jaargang no. 4. Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2433. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Diphtheritis en de school Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 1913 Tweede helft No. 25 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2434. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Volksgeneeskundige aanteekeningen, in en om Broek in Waterland verzameld. Voorspelling van de sexe Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie, Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2435. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Volksgeneeskundige aanteekeningen, gemaakt in Noord-Holland boven het IJ. Middelen om de vrucht af te drijven Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie, Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2436. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Volksgeneeskundige aanteekeningen, gemaakt in en om Broek in Waterland Menstruatiestoornissen Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie XXXI Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2437. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Over een paar gevallen van Sympathische geneeswijze Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 68ste jaargang 1924, Eerste helft No. 23 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2438. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Iets over belezen ( Bezweren, bespreken of belezen is letterlijk een bovennatuurlijke macht uitoefenen door iets voor te lezen, vaak uit een heilig geschrift, of door het lezen van bezweringsspreuken, waardoor boze geesten verdreven worden.) Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 65ste jaargang 1921 Tweede heft No. 1 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2439. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Enkele fragmenten uit de werken van Oribasius, waaruit de waardeloosheid der signatuurleer blijkt. Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 74ste jaargang 1930 No. 44 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2440. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; De aanwending van het kruid Echium in de oude geneeskunde Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 73ste jaargang 1929 Eerste helft No. 22 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2441. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; De geneeskunst der oude Arische volken Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 76ste jaargang 1932 No. 6 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2442. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Iets over den invloed van Empedocles en Aristoteles op de geneeskunde en de magie bij de oude Grieken en Romeinen. Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 74ste jaargang 1930 No. 5 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2443. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Drie Chirurgijns, tevens schout en gerechtsbode. Het betreft de chirurgijns Bartholomeus Noorwegen, Gerrit van Beek en Filip Jan van der Horst uit Zuiderwoude. Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, jaargang 1922 No. 15 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2444. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Aantekeningen over de vroedvrouwen te Broek in Waterland in de 17e en 18e eeuw, uit de resolutieboeken dier gemeente overgenomen. Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 68ste jaargang 1924 Eerste helft No. 18 Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2445. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Revue anthropologique 38e jaargang no. 4-6. Les Génies des eaux et le Folklore de Broek in Waterland par M.C. Bakker, membre de l'Institut international d'anthropologie. Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2446. Volksgeneeskunde, Broek in Waterland; Aantekeningen over de runderziekte, die geheerscht heeft in het dorp Broek in de jaren 1732, 1745 en 1769 tot 1780, gevonden in de oude resolutieboeken van dat dorp. Overdruk uit: Nederl. Tijdschrift voor diergeneeskunde, deel 49, aflevering 22. Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving; Dokter C. Bakker
 2447. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk 15, er werd geboerd door de familie Beunder. Het laatste hooi word met paard en wagen thuisgebracht.; P. Beunder
 2448. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Broekermeerdijk 1, De boerderij van Jacob de Boer, gebouwd in 1884, verwoest door de watersnood in 1916.; P. Beunder
 2449. Gezelschap bij het Broekerhuis, Kerkplein, Broek in Waterland; Gezelschap bij de zaal achter café Het Broekerhuis aan het Kerkplein Vermoedelijk t.g.v. de Landbouwdag van de afd. Waterland van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in 1921. V.l.n.r. J. Ubbels (?), J. Groot Jzn., Anth. de Boer (?), P. Dekker (?), Burgemeester de Geus (1916 -1923), C. Uitentuis (Directeur Boerenleenbank Broek in Waterland). Foto uit de nalatenschap der gebroeders Edel.; Onbekend
 2450. Tekening Cornelis Schoon, Broek in Waterland; Aankondiging boek van A.P. Bruigom van tekeningen van Cornelis Schoon 1719-1778 op deze tekening staan kerk, toren, raadhuis en school te Broek in Waterland gemaakt in 1759.; A.P. Bruigom
 2451. Concept bouw Trambaan; Voorstel bouwplan trambaan van algemene woningbouwvereniging Monnickendam; W3
 2452. De Trambaan, verkoopboek woningen, Broek in Waterland; Verkoop bouwplan trambaan van algemene woningbouwvereniging Monnickendam plus stukken makelaar en dorpsraad
 2453. Foto, Broek in Waterland; Foto gemaakt bij Havenrak 27 met links Eefje Swart- van Vuure geboren 25-12-1841 weduwe van Willem Swart en schoonmoeder van W. van Engelenburg en rechts Jet (Hendrika Antonia) Rems geboren 12-3-1873 dochter burgemeester Jacob Rems
 2454. Foto Pieter van Wiltenburg, Broek in Waterland; Foto Pieter van Wiltenburg geboren 14-12-1897 overleden 20-10-1972 gehuwd met Ida Molenaar 25-7-1894 en overleden 21-3-1969, zoon Jacob van Wiltenburg geboren 24-8-1862 en Sijtje de Boer geboren 17-6-1862. Zij huurden de model kaasboerderij op de Erven 4.; M.H.Ladde
 2455. Foto Sijtje van Wiltenburg-De Boer, Broek in waterland; Foto Sijtje van Wiltenburg-De Boer geboren 17-6-1862 en gehuwd met Jacob van Wiltenburg en zij huurden De Erven 4 de model kaasboerderij.; M.H.Ladde
 2456. Foto Jacob van Wiltenburg, Broek in waterland; Foto Jacob van Wiltenburg geboren 24-8-1862 en gehuwd met Sijtje van Wiltenburg-De Boer en zij huurden De Erven 4 de model kaasboerderij.; M.H.Ladde
 2457. Ansicht Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart met links Theekoepel aan de Erven, kerk, pastorie en Havenrak 3 en 5; Photex
 2458. Ansicht Kerk,, Broek in Waterland; Ansichtkaart zicht op de kerk vanaf De Erven; Jan Dekker
 2459. Ansicht Leeteinde 3,Broek in Waterland; Ansichtkaart zicht op Leeteinde 3 en het Dee vanaf de Kerkhofbrug; Uitgave jeugdherberg, het Broeker huis
 2460. Ansicht Kerkplein 10, Broek in Waterland; Ansichtkaart Kerkplein 10 met uitstalling souvenirshop Jan Dekker; Jan Dekker
 2461. Ansicht Roomeinde 29,31,33,35 Broek in Waterland; Ansichtkaart Roomeinde 29,31,33,35 genomen vanaf het Leeteinde; Jeugdherberg het Broeker huis
 2462. Ansicht Gemeentehuis,Broek in Waterland; Ansichtkaart Gemeentehuis De Erven 2 en kaasboerderij W. Wiedemeijer De Erven 4; J.C. Posch
 2463. Ansicht Leeteinde 16, jeugdherberg,,Broek in Waterland; Ansichtkaart Leeteinde 16 van de jeugdherberg welke daar was gevestigd vanaf 1952.; Jan Dekker
 2464. Ansicht Havenrak 19, Broek in Waterland; Ansichtkaart Havenrak 19 dan gebruik door de huisarts C. den Hartoog vanaf 1956, daarnaast Havenrak 13, daarnaast kaasboerderij T.W. Bruijn Havenrak 9/11 en de nummers 7 en 5. Deze kaart is ingekeurd. Er staat een bordje met de verwijzing naar de klompenmaker die is gevestigd op nummer 21.; J.C. Posch
 2465. Ansicht met 6 plaatjes Broek in Waterland; Ansichtkaart van vooral De Erven met o.a. de melkbussen van W. Wiedemeijer, gemeentehuis, en achterkant Roomeinde vanaf het Het Dee; V. Leer's fotofabriek
 2466. Foto Jaagweg 1, Broek in Waterland; Foto huis Jaagweg 1 met rechts de Kippenbrug of ophaalbrug over de Broekervaart.
 2467. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 31, winkel van van der Vegte (bakker) Havenrak 33, winkel van Posch.
 2468. Het Dee met Kerkhofbrug, Broek in Waterland; De klapbrug bij het kerkhof over het Dee. In 1909 is deze brug afgebroken en vervangen. De kijkrichting is vanaf de Kerkebrug. Met links Roomeinde het IJshuisje en 32 en 41. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom: 16. Einde van 'de kant' met ophaalbrug over het Dee (die in 1909 vervangen zou worden door de draaibrug); links het ijshuisje (afgebroken, nr. 30) van het Witte Kruis en de gemeentelijke opslagplaats van zand en grind. In het huis aan het water (nr. 32) woont en werkt Kees Tolk, eierboer van beroep, die ook in Amsterdam vent. In het linker huis (nr. 45), van dat van Tolk gescheiden door een nauwe doorgang naar de Noordmeer, wonen boer Lau Dik en Kees Dobber, kermisreiziger; deze meert zijn schuit (buiten het seizoen) nabij de brug.; P. Heijloo
 2469. Kerkplein, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom: 46/47. We komen nu op het Kerkplein 6 rechts met het huis van de bovenmeester. Het huis met schilddak - en van de weinigen in Broek die "dwars"zijn gebouwd - stamt blijkens het jaartal op één van de dakkapellen uit 1740. Op dezelfde plaats stond sinds 1601 het eerste schoolmeestershuis. Het is bekend dat dat in 1650 een nieuwe kelder in het huis werd gemaakt. In 1657 werd een nieuwe schuur gebouwd en in 1712 werd het dakriet vervangen door pannen. Aangezien in 1740 de dorpskas niet toereikend was voor de bouw van een nieuw pand, fourneerde de kerkeraad een bedrag van ƒ 4000,-. Het lage houten huis wordt bewoond door het echtpaar Smit- de Ruiter, dat kortgeleden hun zeventigjarige echtvereniging vierde. Op de gietijzeren pomp uit 1825 spelen twee jongens. De hardstenen voetplaat, die deel uit maakte van een achttiende eeuwse pomp, stamt uit 1774. De kastanjebomen verkeren nog in hun jeugd. Wekelijks wordt sinds 1858 op het Kerkplein kaas- en botermarkt gehouden. De kazen worden aangevoerd via de stoep in de hoek van het Havenrak. Het schoolmeestershuis werd door de tijd door vele bovenmeesters bewoond, het laatst tot 1960 door Meester Smit. Nadien werd het in gebruik genomen als postkantoor. Het is de bedoeling er mettertijd, na een grondige restauratie, een deel van de gemeentesecretarie in onder te brengen. In de maand februari 1972 werd de regenwaterput leeggepompt, teneinde een onderzoek te kunnen instellen naar de afwatering. Toen bleek dat de put bestaat uit drie gemetselde kamers met tongewelven, onderling verbonden door lage toog-vormige doorgangen. Deze grote put voor algemeen gebruik kwam vooral in droge periodes van pas, wanneer de particuliere regentonnen en regenbakken droog stonden. Pas in 1924 kwam er waterleiding in het dorp. Aanvulling door mevr. Rümke-Bakker (1889-1976): In mijn herinnering stond de pomp tussen "bak"en weg, dus omgekeerd als de foto. Ik wist niet dat er twee bakken waren, heb daar nooit van gehoord. Bij watergebrek (vaak zomers) werd allereerst water uit de kerkebak gehaald, vooral de bewoners van de Jaagweg, die alleen een "regenton" hadden, hadden speodig watergebrek. Eerst mocht men water halen, zoveel men maar wilde. Later als 't krapper werd alleen "een gang" (juk met 2 emmers). Bij groot gebrek alleen één emmer. Het water was niet best, vandaar dat door mijn vader voor goed drinkwater "de Witte Kruis"bak werd gepland. Waren de kerkbakken en deze bak leeg, dan werd water gehaald uit de schoolbak. Dit water was notoir slecht en stonk. In mijn jeugd is de kerkbak eens leeggemaakt, er was een lek. Veel later werd bij water gebrek de Witte Kruisbak weer gevild met water dat met een waterschuit uit Amsterdam kwam. In 1916 tijdens de Watersnood was er waterdistributie (zie ansicht coll.no.). De stadvaartboeren haalden water in de melkbussen uit Amsterdam. Stapel de musicus stond aan 't hoofd van de distributie. Men kreeg de bussen thuis.; P. Heijloo
 2470. De Erven , Broek in Waterland; Tegenover De Erven 5 heeft in 1902 een grote brand gewoed. Drie huizen gingen in vlammen op. De Erven 26 bleef gespaard. Hier is nog een huis te zien van voor de brand. Uit: Mijn jeugd in Broek in Waterland door Gerarda Johanna Schoemaker: Gelukkig was er over het algemeen weinig brand, af en toe na het hooien es wat hooibroei. Maar we hebben één keer een grote brand gehad op de Erven. Drie grote huizen zijn toen totaal afgebrand (hout brandt goed). Eén prachtig huis, heel ouderwets en met marmeren gangen, enz. Daar woonde een oude eenzelvige heer alleen, geen Broeker, hij moet schatrijk geweest zijn. Er werd gezegd dat je in de as van zijn huis klompen gesmolten zilver kon vinden. Bij zo'n brand waren ook de stoksluiters in actie,veelal neringdoenden, de smid, de timmerman, enz. Ook Pa en meester Bleeksma hoorden erbij. In Pa's kamertje stond de stok altijd naast de boekenkast. Met dat cordon werd de weg afgezet. Maar weet je, die brand was aangesticht. In het middelste huis waren Amsterdammers komen wonen, weinig huisraad (de rest zou achterna komen), zoals later bleek een heel hoge brandassurantie. Bij onderzoek bleken ze een grote hoeveelheid petroleum gekocht te hebben in 't dorp. Zo verdween dat mooie stukje dorp met de grote kastanje ervoor en er kwamen een paar banale huizen voor in de plaats.; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
 2471. Kerkplein, Broek in Waterland; Ansichtkaart Kerkplein met kerk en rechts is de school te zien aan het Roomeinde
 2472. Roomeinde, Broek in Waterland; Ansichtkaart Roomeinde 37/39 en rechts nr. 30 vanaf het Dee met rechts Kerkhofbrug ; Jeugdherberg, Het Broeker huis, Leers
 2473. Leeteinde,, Broek in Waterland; Ansichtkaart vanaf het Dee met links Kerkhofbrug en Leeteinde 3 en rechts nog geen huis gebouwd; Weduwe K. Brekebrede
 2474. Leeteinde,, Broek in Waterland; Ansichtkaart van het Dee en links Leeteinde 14-16 en rechts het Roomeinde; J.C. Posch
 2475. Ansicht Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart Havenrak met links Theekoepel, pastorie, kerk, muziektempel.; P. Heijloo
 2476. Ansicht Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart Havenrak met Theekoepel aan de Erven, pastorie en kerk. De muziektempel is er nog niet dus van voor 1900; Kunstanstalt Herz Amsterdam
 2477. Ansicht Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart Havenrak met Theekoepel aan de Erven, pastorie en kerk.; P. Heijloo
 2478. Ansichtkaart Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 27/29, 31 en 37. Dorpsstraat 1 en 2/4/6. Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom 43. Einde van het Havenrak. Van links naar rechts de huizen van : weduwe Rems (nrs. 25/29), fam. de Best en bakker Bark (nr. 31), Neeltje van Vuure, wed. J. Swart (nrs.37/39), alsmede café Concordia. Het huis van Jongkees en Kok (nrs. 33/35) ligt wat terug en is niet zichtbaar. Vóór 1900.; Kunstanstalt Herz, Amsterdam
 2479. Ansicht Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart Havenrak met Theekoepel aan de Erven, pastorie,kerk en muziektempel.; C. Mulder Dz.
 2480. Broek in Waterland, Havenrak; Het Havenrak met kerk, pastorie, theekoepel aan de Erven met huis gebouwd door de burgemeester De Geus in 1917.; P. Heijloo
 2481. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Nieuwe Alexanderkazerne, de binnenplaats, Den Haag. Voorkant ansichtkaart objectno. #2701; A.G. den Riet, Den Haag, uitgever
 2482. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Achterkant ansichtkaart objectno. #2700; A.G. den Riet, Den Haag, uitgever
 2483. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Achterkant Briefkaart van Cornelis Roele naar zijn ouders gestuurd op 6-2-1924. Zie ook #2703; PTT
 2484. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Voorkant briefkaart van Cornelis Roele aan zijn ouders. Zie ook #2703.; PTT
 2485. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Achterkant briefkaart van Cornelis Roele naar zijn ouders gestuurd op 11-2-1924. Zie ook #2705; PTT
 2486. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Voorkant briefkaart die Cornelis Roele aan zijn ouders stuurde op 11-2 1924. Zie ook: #2704; PTT
 2487. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Achterkant Briefkaart van Cornelis Roele naar zijn ouders gestuurd op 22-2-1924. Zie ook #2707; PTT
 2488. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Voorkant van de briefkaart die Cornelis Roele aan zijn ouders en zuster stuurde 22-11-1924. Zie ook: #2706; PTT
 2489. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; De briefkaart die de ouders van Cornelis Roele naar de Alexanderkazerne in Den Haag stuurden om van hem te vernemen hoe het met hem ging. Gedateerd 14 mei 1940. Zie ook: # 2709 ; PTT
 2490. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; De voorkant van de briefkaart die de ouders en zuster Aagje naar hem stuurden om te vernemen hoe het met ging. 15 mei 1940 verzonden. Zie ook #2708.; PTT
 2491. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Condoleance brief van D. Pronk-Pels aan de familie Roele over Cornelis Roele.; Onbekend
 2492. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland
 2493. Kerkplein, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom Blz. 56/57 Aan de andere kant van de Kerkebrug is de kermis in volle gang. Naast het Zuiderportaal van de kerk, dat blijkens de gevelsteen in 1727 van een nieuwe gevel werd voorzien, de luchtschommel van Hannes Breek. De heer in het schuitje wordt door de spullebaas "op gang gebracht", onder de ogen van een aantal dames en kinderen. De Broeker kermis wordt al in de zeventiende eeuw in de officiële stukken genoemd. In 1662 besloot de vroedschap de kermis te verbieden, vanwege "de vele misstande die zij veroorzaakte". De Broekers gingen blijkbaar wel eens "wat losjes van de band"en "gaven zich over aan wijnzuipen"! Op het laatst van de achttiende eeuw werd de kermis in Broek weer in ere hersteld. Aanvulling door mevr. N.C. Rümke-Bakker: het schommelschuitje werd niet bediend door Hannes Breek maar door een andere kermisreiziger, door ons "de lelijke mandril" genoemd, omdat hij zijn vrouw (werkelijk een lelijke vrouw) zo betitelde. Hij lag met zijn schuit langs onze tuin (huis nu van Annie Parrée. Hij kwam daar vaak om water of melk.; E.H. Stöve
 2494. Kerkplein, Broek in Waterland; Uit: Wandeling door Broek door A.P. Bruigom Blz. 56/57 Aan de andere kant van de brug, vóór de Leerkamer staat de draaimolen van Dobber. Het aan de wal gemeerde schip tootn hoe de kermisspullen van dorp tot dorp te water vervoerd worden. De Broeker kermis wordt al in de zeventiende eeuw in de officiële stukken genoemd. In 1662 besloot de vroedschap de kermis te verbieden, vanwege "de vele misstanden die zij veroorzaakte". De Broekers gingen blijkbaar wel eens "wat losjes van de band"en "gaven zich over aan wijnzuipen"! Op het laatst van de achttiende eeuw werd de kermis in Broek weer in ere hersteld. Aanvulling door mevr. N.C. Rümke-Bakker: Voor de Leerkamer de draaimolen van Dobber. Voor ƒ 1,- kon men een kind abonneren voor de hele kermis. De familie Dobber woonde de hele zomer in de schuit, dat schijnt de vroegere "jaagschuit" naar Amsterdam geweest te zijn.; E.H. Stöve
 2495. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Brief van een soldatenvriend van Cor Roele aan diens vader over het bombardement op 10 mei 1940 waarbij Cor Roele vermoedelijk om het leven is gekomen. Zie linksonder de gehele brief.
 2496. Kermis, Broek in Waterland; De zweefmolen van Dobber gekocht door Jan van Eijk rond 1960. Op de zweef staat H. van Eijk, tel. 31. Het is niet in Broek.; J. van Eijk
 2497. Kermis, Broek in Waterland; De familie J. van Eijk staat bijna 50 jaar met zijn Holey Cranes (grijpertjes) op de Broeker kermis. Dit was de eerste. ; J. van Eijk
 2498. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan, Den Haag. Herdenking Oorlogsslachtoffers van bombardement op de Alexanderkazerne te 's Gravenhage gehouden op 10 mei 1941. Bij dit bombardement is Cor Roele gesneuveld.; Onbekend
 2499. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan, Den Haag. Herdenking Oorlogsslachtoffers van bombardement op de Alexanderkazerne te 's Gravenhage gehouden op 10 mei 1941. Bij dit bombardement is Cornelis Roele gesneuveld.; Onbekend
 2500. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Cornelis Roele te paard in vol ornaat voor de Alexanderkazerne te Den Haag.; Onbekend
 2501. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Derde van links Cornelis Roele. Militairen van de Alexanderkazerne te Den Haag.; Onbekend
 2502. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een afscheidsdronk, ter herinnering aan het af presenteren van onze Ritmeester. Cornelis Roele 2de rij van onderen links op de knie. Alexanderkazerne te Den Haag.; Onbekend
 2503. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Alexanderkazerne te Den Haag, 2e rij van boven tweede van links Cornelis Roele; Onbekend
 2504. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Alexanderkazerne te Den Haag. Onze laatste wacht. Cornelis Roele eerste van links.; Onbekend
 2505. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Cornelis Roele op herhaling in de duinen bij Den Haag. Tweede van rechts is Cor Roele.Alexanderkazerne te Den Haag.; Onbekend
 2506. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Derde van links Cornelis Roele herhalingsoefening
 2507. Kermis, Broek in Waterland; De familie J. van Eijk staat bijna 50 jaar met zijn Holey Cranes (grijpertjes) op de Broeker kermis. Deze foto is uit 1973. ; J. van Eijk
 2508. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; V.l.n.r. Sijtje Bruijn, 3e Siebregt de Boer, 5e Aagje Roele
 2509. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; V.r.n.l. 3e Sijtje Bruijn, 4e Niesje Tolk , 5e Siebregt de Boer, 6e Arend Lof, 7e Aagje Roele, 11e Jaap Prijs
 2510. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Rechts vooraan zittend Aagje Roele, bord in hand Nies Tolk, daarnaast met bril Siebregt de Boer. Man bij de pan Arend Lof.
 2511. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; In jurk met stippen Dé Groot, links daarvan Siebregt de Boer.
 2512. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Staand Niesje Tolk,
 2513. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Linkerrijtje vanaf boven 2e Sijtje Bruijn, Siebregt de Boer, Jaap Prijs. Rechter rijtje Aagje Roele 2e van onderen.; Onbekend
 2514. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Staand vijfde van rechts, donker pak Jaap Tolk. Zittend derde van links met baret Aagje Roele, vijfde van links Siebregt de Boer en Jaap Prijs. Staand achterste rij tweede van links Iente Bruijn; Onbekend
 2515. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Laag Soeren, zittend v.l.n.r. Aagje Roele, Arend Lof, Griet Bont. Achter Aagje Jaap Prijs; Onbekend
 2516. Kermis, Broek in Waterland; De familie J. van Eijk staat bijna 50 jaar met zijn Holey Cranes (grijpertjes) op de Broeker kermis. ; J. van Eijk
 2517. Kermis, Broek in Waterland; De familie J. van Eijk staat bijna 50 jaar met zijn Holey Cranes (grijpertjes) op de Broeker kermis. Tussen 1965 en 2014. ; J. van Eijk
 2518. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Links boven Niesje Tolk, Arend Lof, Aagje Roele, Siebregt de Boer. Staand v.l.n.r.tweede Dé Groot, vierde Griet Bont; Onbekend
 2519. Zuideinde, Broek in Waterland; Achterkant Zuideinde, met rechts de stolp van Prijs? (later afgebroken). Aan de overkant links Eilandweg 21, 19 en 15 (boerderij Bartels) achter meneer met pet de Pelserbrug. Stilletje, (Kakhuis, Latrine, Pleetje, WC) op de sloot. Melkbussen in het rek. Kinderen met witte schorten voor.; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot; uitgever N. Mager, Purmerend
 2520. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Kampeertijd. Aankomst in Hooghalen met de bus (aantal personen 20, bagage 200 kg) Helemaal links Siebrecht de Boer, Dé Groot in stippenjurk.; Onbekend
 2521. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Voorste rij: v.l.n.r. Teun Marees, Neel Lof en Jaap Prijs. Achterste rij v r.n.l.derde Siebregt de Boer, tweede Arend Lof, vierde Aagje Roel,vijfde Reina de Wit.; Onbekend
 2522. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Niesje Tolk, andere mening: Reina de Wit en Dirk Sanders.; Onbekend
 2523. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Adrie Roele geeft het kalf te eten en Regina kijkt toe. Regina heeft een jurk aan die voor haar vermaakt is van een jurk van haar tante Aagje, die de jurk draagt tante Aagje op objectno. #2729.; Onbekend
 2524. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; V.l.n.r. 2e Aagje Roele, 10e Siebregt de Boer. Zittend met bril, kaal voorhoofd Jaap Prijs.; Onbekend
 2525. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een dagje Scheveningen.; Onbekend
 2526. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Links Dirk Roele op de achtergrond de Jaagweg. Aagje Roele op de hooikeerder.; Onbekend
 2527. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Staand v.l.n.r. Siebregt de Boer,onbekend, Iente Bruijn, Aagje Roele. Helemaal rechts knielend Jannie Groot. Voor Siebregt Neel Lof. Rechts voor Sijtje Bruijn; Onbekend
 2528. Bevrijdingsfeest, Broek in Waterland; Ineke Warring schreef ons: " Vanaf 1957 tot 1962 woonde ik met mijn ouders in de voormalige kleuterschool op de Laan. De praalwagen van de Laan in 1957 had als thema Sneeuwwitje. Ik ben het kaboutertje middenvoor. De vader van één van ons heeft het kistje voor Sneeuwwitje gemaakt. Ik herinner me deze optocht en nog een andere ook waar het thema oosterse markt was. Mijn vader was toen een beer! in een kostuum gemaakt van pluche gordijnen, erg warm. Ik liep met een konijn in een mandje mee. En ik herinner me dat we na afloop altijd bij de garage Hogetoorn witte boterhammen met smeerleverworst (pork) kregen." Evert den Hartoog zit naast chauffeur ? op de tractor.
 2529. Optocht bij opening Kleutervreugd in 1956; Optocht met schoolkinderen bij opening kleutervreugd 1956, Leen Broeder trok met zijn heftruk de karretjes. Locatie bij Gemeentehuis. Zie ook inv.nr5781
 2530. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een baby; Onbekend
 2531. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Gezina Jacoba Slot-Poolman; Aagje Slot en Gezina Slot met sportkar van bamboe waar je heerlijk de dijk af kon racen.; J. Weima, Amsterdam
 2532. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Man met hoed achter een huis of boerderij.; Onbekend
 2533. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Oude man op een stoel bij een boerderij; Onbekend
 2534. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Links boven Teun Poolman van Katwoude, daarnaast Cornelis Roele.; Snel fotografie "Internationaal", Amsterdam
 2535. Prijsuitreiking aan een koe van Jan van der Snoek; Foto met in het midden Corrie van der Snoek-Ruijterman met kalfje, tweede van rechts Joop Spaan en vierde van links Jan van der Snoek bij de kop van de koe
 2536. Stoomjacht "Eiland Marken" naar Marken in 1899; Tekst in de afbeelding is overgenomen uit de krant van 7 mei 1899; Onbekend
 2537. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Cornelis Roele onder dienst in de Alexanderkazerne te Den Haag; Onbekend
 2538. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; Onbekend
 2539. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Vrouw naast een boerderij?; Onbekend
 2540. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Man met hoed bij de fotograaf; Onbekend
 2541. Ansicht Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart Havenrak met Theekoepel aan de Erven 3 met huis van de burgemeester P. de Geus,,kerk, pastorie en muziektempel.; P.Heijloo
 2542. De Erven en Havenrak, Broek in Waterland; De Erven vanaf het Havenrak met vanaf links De Erven 3 met theekoepel en no. 1. Nog net te zien het gemeentehuis op nr. 2. Rechts Kerkplein met kerk + toren en de pastorie op nr. 12.; J.B. Nagel
 2543. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Teun Poolman van Katwoude; Onbekend
 2544. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; V.l.n.r. Grietje Bont, Aagje Roele, Sijtje Bruijn; Onbekend
 2545. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Album van Alette van Dieren/Sijtje Polman Aagje Poolman later getrouwd met Jan Cornelis Bruijn; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2546. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Cornelis Roele met paard en driewieler kar voor hun boerderij aan de Molengouw 10. Op de achtergrond de huizen van de Jaagweg; Onbekend
 2547. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Links staand Sijtje Bruijn, midden achter met krullen Iente Bruijn; Onbekend
 2548. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Achter primusstel Aagje Roele, daarboven Jaap Prijs, helemaal rechts zittend Sijtje Bruijn (later getrouwd met Paul van Dieren), op de tafel leunend met bril Siebregt de Boer ; Onbekend
 2549. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Aagje (1912) en Cornelis Roele (1904); Onbekend
 2550. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Dirk Roele met kalf, Aagje en haar moeder Regina Poolman. Weiland tegenover Molengouw 10.; Onbekend
 2551. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Jacob Roele Watergang met zijn gezin. Vrouw Femmetje de Waal daarnaast Lies, later gehuwd met Gerrit de Gier.; Onbekend
 2552. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Excursie Sunlight Zeep Fabrieken, Vim en Radion. 3. Ma Honingh-Krook 4. Antje Tromp-van Keulen 5. Katrien Bijl 7. Vrouw van Jacob Poolman 11. Vrouw Potgiesser 12. Stien van Dieren-Voogd 13. Jantje Groot Koster 15. Neeltej Zonneveld-Gedink 16. Grietje de Ruijg-van Zaanen 21. Vrouw Kool 22. Aagje Kouwenoord-Bierdrager 24. Ma Oud 26. Niesje Pels-Spaans 29. Neel Wiedemeijer 30 Dina de Boer (Hartog) 31. Sijtje de Boer 38. Dé Groot 40. Annie Lakenvelder 41. Aagje Roele 42. Pietje de Ruijg-Roele ; Onbekend
 2553. Schoolfoto, Broek in Waterland; Vierde van links, bovenste rij, Cornelis Roele. Tweede rij, derde van rechts Freek Schreuder. Rechts meester Schoemaker.; Onbekend
 2554. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Dirk Roele met zijn koeien en een paard. Achtergrond Molengouw?; Onbekend
 2555. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Familie Roele achter de boerderij Molengouw 10. Kleine meisje Aagje Roele, rechts daarvan Regina Poolman? en Dirk Roele. Jongen met koe Cornelis Roele; Onbekend
 2556. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een bladzijde uit de uitnodiging voor de tentoonstelling 100 jaar "Zanglust". Een klein beetje geschiedenis van het Gemengd Koor Broek in Waterland. Op de foto het 35-jarig bestaan van het koor.; Gemengd Koor Broek in Waterland
 2557. Foto 50 jarig huwelijksfeest Kees Post en Jannetje Buurs in Broek in Waterland; Foto 50 jarighuwelijksfeest Kees Post en Jannetje Buurs
 2558. Familie Roele en Poolman, Swart Buitenhuis Broek in Waterland; Op het kerkplein te Broek i Waterland M.K.C. driehoek vlaggetje. Vijfde van links Trien Dekker.; Onbekend
 2559. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Links Jannetje Honingh, Cornelis Poolman, Annie Kout, Teunis Wiebe Poolman, Teunis Wiebe Poolman (18-12-1847) en Jannie Poolman. De foto is gemaakt bij de woning op de lagedijk in Katwoude. Na de watersnood ramp in 1916 zijn Cor en Jannetje verhuisd naar Katwoude.; Onbekend
 2560. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Kampeertijd in Holten. Rechtsonder Aagje Roele en Siebrecht de Boer, middenrij derde van rechts Trien Dekker; Onbekend
 2561. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Kampeerreisje Maarn.; Onbekend
 2562. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Links Jaap Prijs, daarnaast Arend Lof.; Onbekend
 2563. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Strenge winter 1928-29, op 3 maart wordt er nog geschaatst op het Havenrak. Vijde van links Cornelis Roele, zesde Aagje Veltrop. Rechts Havenrak 1, links daarvan Kerkplein 10.; Onbekend
 2564. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Strenge winter met ijs 1928-29, op 3 maart wordt er nog geschaatst op het Havenrak. Helemaal rechts Aagje Veltrop en Cornelis Roele. Helemaal links Wim Spaans van de Keerngouw. Tweede paartje rechts Cor Mulder, kruidenier. Op de voorgrond Ma Spaans en daarachter Neel Spaans.; Onbekend
 2565. Havenrak, Broek in Waterland; Strenge winter met ijs1928-29, op 3 maart wordt er nog geschaatst op het Havenrak. Links Ma Spaans, Trijntje Groot en Neel Spaans, vierde Cor Mulder, achter Cor Aagje Veltrop en Cornelis Roele.; Onbekend
 2566. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Strenge winter met ijs 1928-29, op 3 maart wordt er nog geschaatst op het Havenrak. Met hoed Cornelis Roele, daarvoor Aagje Veltrop. Rechts voor Ma Spaans.; Onbekend
 2567. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; V.l.n.r. Aagje Roele, Trien Buis (Den Ilp), Sijtje Bruijn; Onbekend
 2568. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; In Hilversum met rechts voor Aagje Roele en linksboven Sijtje Bruijn; Onbekend
 2569. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Kampeertijd, aankomst in Harderwijk op de fiets naar Laag Soeren. V.l.n.r Aagje Roele, Arend Lof, Jaap Prijs, Alie Wilders, Griet Bont, Iente Bruijn, Sijtje Bruijn, Siebregt de Boer.; Onbekend
 2570. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Kampertijd in Laag Soerren. Op de Harderwijkerboot (Amsterdam-Harderwijk). Tweede van rechts Aagje Roele, derde Sijtje Bruijn en vijfde Siebrecht de Boer, helemaal rechts Iente Bruijn. Helemaal links Neeltje Lof. Linker man Piet Prijs.; Onbekend
 2571. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Kamperen in Laag Soeren. Aankomst met de boor Amsterdam-Harderwijk te Harderwijk. Helemaal rechts aagje Roele; Onbekend
 2572. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Kamperen in Laagsoeren. De kampeerkeuken. Koken op een primus.Zes flessen melk leeggedronken. Achter de borden Sijtje Bruijn en achter man met bril Siebrecht de Boer; Onbekend
 2573. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Kampeertijd in Laag Soeren. De ....worst kooper in Dieren. Is het grote metworst? In het midden Aagje Roele; Onbekend
 2574. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Kampeeren in Laag Soeren. De Heerenafdeling voor de tent.; Onbekend
 2575. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Jan Bruijn voor de boerderij Havenrak 9-11.; Onbekend
 2576. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Jan Bruijn; Onbekend
 2577. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Album Alette van Dieren/Sijtje Bruijn Regina Poolman 31-05-1878 - , getrouwd op 07-05- 1902 met Dirk Cornelisz Roele 27-01-1880 - ???; M.H. Laddé (werkzaam 1892 - 1906)
 2578. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Album van Alette van Dieren/Sijtje Bruijn Dirk Roele getrouwd Regina Poolman; M.H. Laddé (werkzaam 1892 - 1906)
 2579. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een vrouw uit album Poolman; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2580. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Twee meisje een zittend met grote strik in het haar en een staand uit album Poolman; Onbekend
 2581. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Album van Alette van Dieren/Sijtje Bruijn Gezina Jacoba Poolman geboren 12-6-1888 gehuwd op 17-4-1913 met Willem Slot; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2582. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van Grietje Postma gehuwd met Jacob Poolman; W.G. Kuijer & Zonen, Amsterdam (werkzaam 1885-1906)
 2583. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een man uit album Poolman; A. Greiner, Amsterdam (werkzaam 1862-1889)
 2584. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Foto van een meisje uit album Poolman; J.H.P. Coppens, Purmerend (werkzaam 1889 - 1925)
 2585. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Album van Alette van Dieren/ Sijtje Bruijn Cornelis Poolman 18-09-1876 - ???, gehuwd op 27-04-1904 met Jannetje Jans Honingh 12-12-1880 - ??? in Broek geboren.; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2586. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Album Alette van Dieren/Sijtje Bruijn Neeltje Schreuder nicht van Aagje Poolman; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2587. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een dochter ? van Teunis Wiebe Poolman en Aagje Schreuder (Gezina of Regina); C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2588. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Album Alette van Dieren/Sijtje Bruijn Foto Aagje Poolman gehuwd met Jan Bruijn; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2589. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een kind uit album Poolman; H. van der Zijl, Amsterdam (werkzaam 1860-1880)
 2590. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een man uit album Poolman; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2591. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret militair uit album Poolman; P.D. van Rhijn, Amsterdam (werkzaam 1893 - 1902)
 2592. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een man uit album Poolman; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2593. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een kind uit album Poolman; J.H.P. Coppens, Purmerend (werkzaam 1889 - 1925)
 2594. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een kind uit album Poolman; J.H.P. Coppens, Purmerend (werkzaam 1889 - 1925)
 2595. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een kind uit album Poolman; J.H.P. Coppens, Purmerend (werkzaam 1889 - 1925)
 2596. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een kind uit album Poolman; H. van der Zijl, Amsterdam (werkzaam 1860-1880)
 2597. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een kind uit album Poolman; E. van der Aa, Purmerend, 1895-1915
 2598. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Uit album Alette van Dieren/Sijtje Bruijn, Jacob Poolman 12-04-18882 - ???? zoon van Teunis Wiebe Poolman en Aagje Schreuder, op 31-08-1905 gehuwd met Grietje Postma geboren in 1885.; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2599. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Grietje Postma ca. 1885 op 31-08-1905 gehuwd met Jacob Poolman; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2600. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Album Alette van Dieren/Sijtje Poolman Aagje Poolman later gehuwd met Jan Bruijn; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2601. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Album Alette van Dieren/Sijtje Bruijn Jan Cornelis Bruijn gehuwd met Aagje Poolman; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2602. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een man uit album Poolman; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2603. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een man uit album Poolman; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2604. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een vrouw uit album Poolman, een dochter van Teunis Wiebe Poolman en Aagje Schreuder (Gezina of Regina of Hendrika); M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2605. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een man uit album Poolman; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2606. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een kind uit album Poolman; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2607. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een man uit album Poolman (Cornelis?); M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2608. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Sijtje Bruijn 05-04-1911; Teunis Wiebe Bruijn 06-04-1913; Iente Bruijn 20-02-1917; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2609. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Freek Schreuder (3 jaar oud) van de Eilandweg / Zuid Wijk met paard uit album Poolman. Bij veel broekers bekend als ome Freek.; M.H.Laddé, Amsterdam (1866-1932)
 2610. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een vrouw uit album Poolman; W.G. Kuijer, Amsterdam (werkzaam 1862 - 1899)
 2611. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een vrouw uit album Poolman (Aagje Poolman-Schreuder?); Jaques Chits, Amsterdam (werkzaam 1887 - 1890)
 2612. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een vrouw uit album Poolman (Aagje Poolman-Schreuder?); H. van der Zijl, Amsterdam (werkzaam 1860-1880)
 2613. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een man uit album Poolman; W.G. Kuijer & Zonen, Amsterdam (werkzaam 1885-1906)
 2614. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een man uit album Poolman; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2615. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een man uit album Poolman; J. Frank, Den Haag
 2616. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een man uit album Poolman; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2617. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een man uit album Poolman; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2618. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Portret van een echtpaar uit album Poolman; L.R. Werner, Amsterdam (werkzaam 1882-1886)
 2619. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een vrouw uit album Poolman; H.J. Weesing, Amsterdam (werkzaam 1865 - 1900)
 2620. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Een portret van een vrouw uit album Poolman; L.R. Werner, Amsterdam (werkzaam 1882-1886)
 2621. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Album van Alette van Dieren/Sijtje Bruijn Lijsbeth Bark geboren 6-11-1884 en overleden in 1958 getrouwd met Jan Teunis Poolman; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2622. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Album van Alette van Dieren/Sijtje van Dieren Jan Teunis Poolman getrouwd met Lijsbeth Bark geboren 6-11-1884 overleden in 1958; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2623. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Aagje Veltrop en Cornelis Roele met hun dochters v.l.n.r. Adrie en Regina; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2624. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Cornelis Roele geboren 10-02-1904 - overleden 10-05-1940; M.H.Laddé, Amsterdam (werkzaam 1892- 1906)
 2625. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Lies Prijs en Adolf (Eddie) Abraham; P. Steensma, Amsterdam
 2626. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Jaap Ham en Nel Roele; Onbekend
 2627. Familie Roele en Poolman, van Dieren en Bruijn, Broek in Waterland; Huwelijk Paul van Dieren en Sijtje Bruijn; Laddé
 2628. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Gerrit de Gier en Lies Roele; Onbekend
 2629. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Cornelis Roele en Trien Koster uit de Purmer; Onbekend
 2630. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Geziena en Aagje Slot, hun moeder was Geziena Poolman; Onbekend
 2631. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Sijtje Bruijn; Foto Prinses, Amsterdam
 2632. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; V.l.n.r. Aagje, Adrie, Cornelis, Dora of Dicky Bos, Regina en Aagje Roele-Veltrop en onbekende man; Onbekend
 2633. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Voor de boerderij van Roele, Molengouw 10, Dirk Roele, Aagje en een nichtje Bos.; Onbekend
 2634. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Aagje Roele met potlam voor de boerderij Molengouw 10 op de achtergrond de huizen van de Jaagweg; Onbekend
 2635. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Dirk Roele, nichtje Bos en Aagje Roele in een roeiboot; Onbekend
 2636. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; V.l.n.r. Aagje Roele, Alie Wilders, Jaap Prijs, Lies Prijs in een motorbootje.; Onbekend
 2637. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Achterop Tiny Tromp en Piet Prijs. V.l.n.r. Aagje Roele, Jaap Prijs, Alie Wilders, Lies Prijs en Antje de Boer in een motorbootje.; Onbekend
 2638. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Vlnr Alie Wilders, Lies Prijs, Antje de Boer en Aagje Roele, achter Jaap en Piet Prijs
 2639. Reglement over slang-brandspuiten in de Broek in Waterland; Reglement over slang-brandspuiten der gemeente Broek in Waterland namens schout en raden, schout en secretaris C. Koker en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het gaat over de kwaliteit van de slangen en onderhoud, lantaardragers, de brandweer, luiden van klokken, de commandant; Schout en raden der gemeente Broek in Waterland
 2640. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Winter 1939. Aagje Roele, ...., Nies Tolk, Sijtje Bruijn op het ijs van het Havenrak. Schaatsen en zwieren.; Onbekend
 2641. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Winter 1939 Aagje Roele en Sijtje Bruijn. Schaatsen op het ijs van het Havenrak; Onbekend
 2642. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Winter 1939. V.l.n.r. Aagje Roele, Leo Hordijk, An en Nies Tolk, Paul van Dieren, Sijtje Bruijn. Schaatsen en zwieren op het ijs van het Havenrak. Links een baanveger met bezem. Uit de nalatenschap va Anna Maria Tolk. ; Onbekend
 2643. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Winter 1939. Links Aagje Roele en Jur Pels , schaatsen, zwieren op het ijs van het Havenrak (Uit de nalatenschap van Anna Maria Tolk); Onbekend
 2644. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; V.l.n.r. 2e Cornelis Roele, Aagje Veltrop, Ma Spaans en helemaal rechts Aagje Roele Op het ijs van het Havenrak, winter 1933, schaatsen en zwieren.; Onbekend
 2645. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Aagje Roele en ......; Onbekend
 2646. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Aagje Roele; Onbekend
 2647. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Regina en Adrie Roele achter de boerderij Molengouw 10; Onbekend
 2648. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Links voor Annie Poolman-Kout, Aagje Roele, staand Wim Spaarman en Jannie Spaarman-Poolman.... Oudejaarsavond in Katwoude.; Onbekend
 2649. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Regina Poolman; Onbekend
 2650. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Kermis in Broek in Waterland. Cor de Ruijg en Pietje Roele en Aagje Roele.; Onbekend
 2651. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Dirk Roele en dochter Aagje voor het nieuwe huis aan de Molengouw; Onbekend
 2652. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Dirk Roele en dochter Aagje voor het nieuwe huis Molengouw ?; Onbekend
 2653. Molengouw, , Broek in Waterland; Molengouw 10 het oude huis (boerderij) van o.a. Aagje Roele; Onbekend
 2654. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Teunis Wiebe Bruijn 1,5 jaar oud; Onbekend
 2655. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Optocht van praalwagens op 5 mei ? rijdend in de Cornelis Roelestraat met links de kleuterschool "Kleutervreugd".; Onbekend
 2656. Oude klepel van toren kerk Broek in Waterland; Oude klepel van toren kerk Broek in Waterland
 2657. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Optocht van praalwagens op 5 mei ? De praalwagen van de Molengouw met voorop rechts Kees Slegt en daarachter Aagje Roele op de Parallelweg, rechtsachter garage Kelderman.; Onbekend
 2658. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Was ophangen in Hooghalen. Op kamp met Aagje Roele en ???; Onbekend
 2659. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Aankomst in Hooghalen. Links voor Siebrecht de Boer, daarachter met wit hoedje Aagje Roele. Stippeltjes jurj op de grond Jannie Groot. Op kamp.; Onbekend
 2660. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Op kamp in Hooghalen, links Siebrecht de Boer en rechts Aagje Roele,2de van rechts Jannie Groot.; Onbekend
 2661. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Terugtocht over de Afsluitdijk vanuit Hooghalen waar we op kamp waren. Rechtsvoor Aagje Roele, derde van links Siebrecht de Boer.; Onbekend
 2662. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; In de duinen bij Appelscha. We waren op kamp in Hooghalen. Rechtsboven Siebrecht de Boer; Onbekend
 2663. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Hooisleper Tiemen?; Onbekend
 2664. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Zaandam 15 augustus 1935, de boeren zijn op stap.; Onbekend
 2665. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; De Erven, met op de achtergrond, de schuit van Dobber en de kerk.; Onbekend
 2666. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; De Erven 8 (vroeger 22) slagerij A Veltrop. De slager met zijn dochters.; Onbekend
 2667. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Achterkant van object #2885; Onbekend
 2668. Gezichten op Broek en Zuiderwoude in Rijksmuseum Amsterdam; Te zien op de website van het Rijksmuseum: https://www.rijksmuseum.nl/ Gezichten op Zuiderwoude, Broek, Graft en De Rijp van Abraham Zeeman, 1732 Zie ook deze : Kerk te Broek in Waterland, Hendrik Tavenier, 1789 En uiteraard nog veel meer te zien op die website!
 2669. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; 31 januari 1957 afscheid "Paall"?; S. Tolman
 2670. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; De Fanfare oefent achter de afgebroken huizen van de Jaagweg.; Onbekend
 2671. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Molengouw 10, Cornelis Roele melkt een koe en gaat samen met zijn dochters Regina en Adri op de foto.; Onbekend
 2672. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Cornelis Roele (10-02-1904 10-05-1940); Onbekend
 2673. Familie Roele en Poolman, Broek in Waterland; Schoolfoto Broek in Waterland met meester Schoemaker en Cornelis Roele.; Onbekend
 2674. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Lies Haringhuizen; Onbekend
 2675. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Lies Haringhuizen ( Elizabeth, Erminia) geboren 27-12-1904.; Onbekend
 2676. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; 3 maart 1929 op het Havenraak. Schaatsen.; Onbekend
 2677. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Marie van Zanen, oud 3 jaar. In Amerika?; Onbekend
 2678. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; William Van Zanen, oud 5 jaar 10 maanden. Dit is genomen achter ons huis while he was playing baseball; Onbekend
 2679. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Cornelis Roele; Onbekend
 2680. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Dirk Roele geboren 27-1-1880 en zoontje Cornelis Roele geboren 10-2-1904 aan het hooi opsteken op paard en kar; Onbekend
 2681. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Maritje Krook-Honingh geboren 1-6-1888 gehuwd op 24-4-1913 met Jan. Krook geboren 2-3-1886 overleden 4-7-1917; Onbekend
 2682. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Piet Honingh broer Maritje Krook-Honingh; Onbekend
 2683. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Cornelis Poolman geboren 18-9-1876 gehuwd op 27-4-1904 met Jannetje Jansz Honingh geboren 12-12-1880; Onbekend
 2684. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Dirk Cornelisz Roele geboren 27-1-1880 gehuwd met Regina Teunis Poolman geboren 31-5-1878; Onbekend
 2685. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Jan Theunis (Teunis) Poolman geboren 10-6-1880 gehuwd op 30-4-1908 met Lijsbeth Bark geboren 6-11-1884; Onbekend
 2686. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Aagje Poolman geboren op 23-10-1886 en gehuwd met Jan Cornelis Bruijn; Onbekend
 2687. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Jannetje Jans Honingh? gehuwd met Cornelis Poolman; Onbekend
 2688. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Cornelis Poolman?; Onbekend
 2689. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Onbekend hoort bij object nr. 2909; Onbekend
 2690. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Onbekende man hoort bij vrouw object nummer 2908; Onbekend
 2691. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Piet de Boer geboren 27-5-1880 gehuwd met Aagje Mesjes geboren 16-10-1886; Onbekend
 2692. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Aagje Mesjes geboren 16-10-1886 en overleden 13-4-1961. Zij was gehuwd met Piet de Boer die overleed op 9-2-1942. In de oorlog werd zij huishoudster bij weduwnaar Jan Cornelis Bruijn; Onbekend
 2693. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Gerrit Helmig; Onbekend
 2694. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto vrouw van Gerrit Helmig collectie nummer 2912; Onbekend
 2695. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Sybrand (Siep) de Best was schipper van de boot de Antoinette en voer vanuit Broek in Waterland o.a. melkboeren met melk naar Amsterdam; Onbekend
 2696. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Marretje echtgenote Sibrand (Siep) de Best zie collectienummer 2915; M.H. ladde
 2697. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Jan de Ruijg; Onbekend
 2698. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Aagje Bierdrager geboren op 16-5-1895 gehuwd op 3-11-1919 met Dirk Kouwenoord geboren 26-3-1895. Aagje was voor haar huwelijk werkzaam in de huishouding Jan Cornelis Bruijn; Onbekend
 2699. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Jannetje de Boer; Onbekend
 2700. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Pietertje van Zalinge geboren 2-6-1900 overleden 12-4-1987 en gehuwd met Kalverboer; Onbekend
 2701. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Jannie de Boer; Onbekend
 2702. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Pieter Beunder in soldatenuniform geboren 20-2-1893 en overleden 12-11-1974; Onbekend
 2703. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Jan de Ruijg geboren 18-8-1892; Onbekend
 2704. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Guurtje Bakker geboren 1-10-1887 dochter van Klaas Bakker en Anna Petronella de Jong, zuster van Catrien en Siem Bakker. Zij woonde Roomeinde 41 en waren alledrie niet gehuwd; Onbekend
 2705. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Trien Helmig; Onbekend
 2706. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Onbekend; Onbekend
 2707. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Jan Kok geboren te Velsen in 1881 neef van Aagje Poolman, zoon van Elisabeth Guurtje Poolman geboren in 1853 en gehuwd op 4-11-1877 met Leendert Kok; F. Hisgen
 2708. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Catrien Bakker geboren 4-2-1894 zuster van Guurtje Bakker en dochter van Klaas Bakker en Anna Peteronella de Jong. Zij woonde met haar zuster Guurtje en broer Siem op Roomeinde 41 en waren allen niet gehuwd.; Onbekend
 2709. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto onbekende vrouw; Onbekend
 2710. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Wilempje Honingh geboren 1886 gehuwd met Jacobus van de Geer geboren 1889 Willempje is de zuster van Jannetje Honingh en schoonzuster Cornelis Poolman; Onbekend
 2711. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Piet Helmig; Onbekend
 2712. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Grietje Helmig; Onbekend
 2713. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto onbekende vrouw in Volendammers klederdracht; Onbekend
 2714. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Sybrand (Siep) de Best schipper voor vervoer omgeving; M.H. Ladde
 2715. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Gerrit Helmig; Onbekend
 2716. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Piet Kalverboer en Pietertje van Zalingen; Onbekend
 2717. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Willempje Honingh geboren 10-1-1886 en overleden 26-9-1953 gehuwd op 25-4-1907 met Jacobus van de Geer geboren 28-2-1885. Zuster van Jannetje Jans Honingh geboren 12-12-1880 en schoonzuster van Cornelis Poolman. Waarschijnlijk was de familie Honingh in Katwoude buren van familie Iente Bruijn toen zij daar woonden.; Max Cosman
 2718. Noordmeerweg,Geugjes bouwer van casco's voor arken, Broek in Waterland; Van 1950 t/m 1991 werden er casco's voor arken gebouwd aan de Noordmeerweg, waar nu nummer 10 is. Zie: Seniorenpost 23e jaargang no.69, september 2012, blz. 6. Interview met Paul en Leny Geugjes door Lies Dobber-van Dieren. objectnummer: #4467 en 4468.; Geugjes
 2719. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Jan en Cor Bark (familie van Jan Theunis Poolman en zijn vrouw Lijsbeth Bark ?); M.H. Ladde
 2720. Familie Bruijnen Poolman, Broek in Waterland; Foto Pietertje van Zalingen gehuwd met Piet Kalverboer; M.H. Ladde
 2721. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Foto Jannie de Boer; M.H. Ladde
 2722. Familie Bruijnen Poolman, Broek in Waterland; Foto echtpaar voor de boerderij en op achtergrond rijtuig; Onbekend
 2723. Familie Bruijn en Poolman, Broek in Waterland; Neeltje Schreuder 31-08-1887 - 21-06-1955 en getrouwd met Pieter Schreuder 01-11-1885 - 06-12-1967.Neeltje is een nicht van Aagje Bruijn-Poolman.; Onbekend
 2724. Wilhelminatempel, Broek in waterland; Stukken voor maken wilhelminatempel door ver. Oudbroek; Oudbroek
 2725. Krantenartikel Wilhelminatempel, Broek in waterland; Krantenartikel over weerstand tot wederbouw Wilhelminatempel (Muziektempel); Het Parool
 2726. Krantenartikel Wilhelminatempel, Broek in waterland; Krantenartikel over weerstand tot wederbouw Wilhelminatempel (Muziektempel); Noord-Hollands dagblad
 2727. Folder Oudbroek, Broek in waterland; Folder om ons mooie dorp onder de aandacht te brengen voor o.a. rondleiding door onze vereniging.; Oudbroek
 2728. Boek Het Paard, Broek in Waterland; Boek Het Paard. Handleiding over verzorging en verpleging paard 1e druk. Uitgever Zutphen, Schillemans & van Belkum. Het boek was van het Nut, reizende bibliotheken.; J.H. Beekman Bzn
 2729. Keerngouw, Broek in Waterland; Boerderij van Goedmaat met hokken, Keerngouw 5.; Onbekend
 2730. Keerngouw, Broek in Waterland; Michiel Goedmaat (19-02-1918 - 02-12-1987) melkt zijn koeien aan de Keerngouw. Op de achtergrond Keerngouw 18, timmerwerkplaats Chris Tinkelenberg en daarnaast no. 20 van Moerkerk.; Onbekend
 2731. Keerngouw, Broek in Waterland; Jan Goedmaat met de driewielerkar met paardje (ket) met melkbussen en het melkgedeelte van de melkmachine op weg naar het land om de koeien te melken.; Onbekend
 2732. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 5, de boerderij van Michiel Goedmaat; Onbekend
 2733. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 5, De kinderen zijn Michiel Goedmaat en zijn zuster Truus. De man met pet is Jan Zuidema die toen in dienst was bij Jan Goedmaat, de vader van Michiel en Truus.; Onbekend
 2734. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 5, Michiel Goedmaat met zoon Jan(?) en koeien in het weiland bij zijn boerderij. Op de achtergrond de boerderij en de toren en kerk van Broek.; Onbekend
 2735. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw 5, boerderij van Michiel Goedmaat; Onbekend
 2736. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Aan de Wagengouw (nu de Hageweer) werd op 3 maart 1973 het jeugdhuis geopend. Vanaf 1971 was de Broeker jeugd druk bezig om geld in te zamelen voor een jeugdhuis. Onder de vleugels van het NUT (Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Broek in Waterland) werden alle moeilijkheden voor en tijdens de bouw (aanvang 30 juni 1972) overwonnen en kon Burgemeester te Boekhorst het Jeugdhuis op 3 maart 1973 feestelijk openen. Zie links onder de krantenberichten; NNC
 2737. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Vergunning voor een loterij, gegund aan bestuurslid/penningmeester (Cor te Boekhorst) van de "Groep van Acht-Jeugdhonk Broek in Waterland" voor 1971 en eentje voor 1972.; Gemeente Broek in Waterland
 2738. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Samenwerkingsovereenkomst tussen de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Broek in Waterland en de "Groep van 8", om een Jeugdhonk op te richten.; NUT, Broek in Waterland
 2739. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Oproep van de "Groep van 8" om lid cq. donateur te worden van het Jeugdhuis.; Groep van 8
 2740. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Oproep van de "Groep van 8" om op 11 januari 1972 naar de Jeugdherberg (Het Broeker Huis) te komen. Voorlichting over de stand van zaken en suggesties uit het publiek zijn zeer welkom.; Groep van 8
 2741. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Lidmaatschapskaart van het Jeugdcentrum Broek.; Groep van 8
 2742. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Korte beschrijving van het storten van sintels en de opbouw van het Jeugdhuis.; Groep van 8
 2743. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Plattegrond routebeschrijving naar het Jeugdhuis.; Groep van 8
 2744. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Aanvraag goedkeuring voor plaatsing van de noodkerk als jeugdcentrum in Broek in Waterland alsmede een verzoek voor een bijdrage uit het Provinciaal fonds bij de provincie Noord-Holland.; Groep van 8
 2745. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Aanvraag goedkeuring voor plaatsing van de noodkerk als jeugdcentrum in Broek in Waterland bij de provincie Noord-Holland. Zie links onder de investeringsbegroting.; Groep van 8
 2746. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Aan de raad op 15 mei 1972:Stand van zaken tot nu toe bij het oprichten van een jeugdhuis. En het raadsbesluit. Zie links onder de notities; Gemeente Broek in Waterland
 2747. Jeugdhuis, Broek in Waterland; Besluit van de raad op 18 mei 1972 t.a.v. oprichting van een jeugdhuis.; Gemeente Broek in Waterland
 2748. Havenrak, Broek in Waterland - John Karanélan; ; John Karanélan
 2749. Jaagweg, Broek in Waterland - John Karanélan; Tekening van de Zuiderbrug; John Karanélan
 2750. Keerngouw, Broek in Waterland - John Karanélan; Tekening van de Keerngouw. V.r.n.l. no. 5 en 3 en Kerkplein 9. Toren van Broek.; John Karanélan
 2751. Provincialeweg N 247, Broek in Waterland - John Karanélan; Tekening de hefbrug in de Provinciale weg met brugwachterhuisje.; John Karanélan
 2752. Kerkplein, Broek in Waterland - John Karanélan; Tekening van de pomp op het Kerkplein; John Karanélan
 2753. Trambaan, Broek in Waterland; Nieuwbouw aan de Trambaan.; Jan de Waal
 2754. Trambaan, Broek in Waterland; Nieuwbouw aan de Trambaan.; Jan de Waal
 2755. Laan, Broek in Waterland; Laan 46 volledig vernieuwd. ( zie #2983 voor de oude situatie); Jan de Waal
 2756. Laan, Broek in Waterland; Laan 46 de oude situatie; zie #2982 voor in 2013 volledig vernieuwd.; Jan de Waal
 2757. Havenrak, Broek in Waterland; Tekening van het Havenrak. V.l.n.r. Theekoepel, Toren en kerk, pastorie, Kerkplein 10, bruggetje, Havenrak 1.; Gerrit Komen
 2758. Kerkplein, Broek in Waterland; Pentekening van toren + kerk en Roomeinde 1.; John D
 2759. Leeteinde, Broek in Waterland; Pentekening van Leeteinde 4/6 van voor 1970.; Adri Beunder
 2760. Broek in Waterland; Luchtfoto van Broek in Waterland. Plan Havenrak is klaar, aan De Draai is het Bejaardenhuis in aanbouw en de eerste huizen van de Hageweer zijn klaar. Fotonummer KR-3691; KLM Aerocarto
 2761. Broek in Waterland; Klaas Tuin 28-12-1900 - 12-05-1988 geboren in Staphorst kwam op 3 mei 1924 naar Broek in Waterland als boerenknecht. Getrouwd met Jantje Kist 24-01-1902 geboren in de Wijk. Zij kregen 10 kinderen.; Joop Boek
 2762. Steenwerpen, Broek in Waterland; Steenwerpvereniging "De Vaste Hand" te Broek in Waterland. Er werd gegooid bij de kantine van de voetbalvereniging S.D.O.B. op het Noordsche Bosch achter het Leeteinde. V.l.n.r. Harmen Mulder - ? - Marthe Mulder - Harmen Tuin - v.d. Zee - Wol Posch - ? - Wiedemeijer - Gerrit van Gog - Gerrit Kouwenoord - Rins den Rooijen - ? - Mulder - Joop Spaan - ? - Dirk Rietkerk; Joop Boek
 2763. Steenwerpen, Broek in Waterland; Steenwerpvereniging "De Vaste Hand" te Broek in Waterland. Er werd gegooid bij de kantine van de voetbalvereniging S.D.O.B. op het Noordsche Bosch achter het Leeteinde. Bovenste rij v.l.n.r.: ? - Marthe Mulder - ? - Dirk Rietkerk - ? - Harmen Mulder - Gerrit Kouwenoord - Harmen Mulder - Gerritje Kouwenoord - ? . Onderste rij v.l.n.r.: ? - Katrien Mulder - v.d. Zee - Jaap Wiedemeijer - Rins den Rooijen - Joop Spaan - Wol Posch - Gerrit van Gog.; Joop Boek
 2764. Brandweer, Broek in Waterland; Adviezen van de Brandweer aangeboden door de brandweer van Broek in Waterland, commandant J. Nierop jr.; Adrem B.V.
 2765. Onderlinge Brandverzekering te Broek in Waterland.; Reglement van de Onderlinge Brandverzekering gevestigd te Broek in Waterland. Opgericht november 1911 in werking getreden 1 januari 1912. Wijzigingen vastgesteld op 10 juni 1925; Voorzitter C. Uitentuis; secretaris E.H. Stöve. ; Onderlinge Brandverzekering
 2766. Land- en tuinbouwbond, afdeling Broek in Waterland; Notulenboek van de Land- en tuinbouwbond te Broek in Waterland. In 1936 werd de Bond heropgericht (daar de gemeente toch aangesloten was) met als voorzitter J.C. Ardon, secretaris Klaas Tuin en penningmeester A. ten Hertog. In dit notulenboek wordt de laatste vergadering gehouden op 7 april 1955.; Afd. Broek in Waterland van de Land-en tuinbouwbond
 2767. Broek in Waterland; Zwaluwen Jeugdactie Polio 1964. De jeugdafdeling van de voetbalvereniging S.D.O.B. te Broek in Waterland neemt sinds 1960 nog steeds deel aan dit toernooi nu ten bate van Spierziektes.; KNVB
 2768. Broek in Waterland; Volksonderwijs afd. Broek in Waterland en de voetbalvereniging S.D.O.B. organiseerden samen met O.L.S. I een sportdag. Kinderen ontvingen binnen leeftijdscategorieën een schooldiploma.; Volksonderwijs afd. Broek in Waterland
 2769. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trien Spaans: zittend 2e van rechts; Onbekend
 2770. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Het gezicht van Waterland: een Marker vrouw en een Islamitische vrouw op Marken door Ariën van Waterland, het omslag van haar Edamse vriendenboek.; Ariën van Waterland
 2771. Onafhankelijkheidsfeest, Broek in Waterland; Historische optocht te Broek in Waterland, 6 augustus 1913. Verkrijgbaar bij C. Mulder.; J. Groen, Edam
 2772. Roomeinde, Broek in Waterland; Roomeinde getekend door J.P. Links Roomeinde 12, Annie Zwart en rechts v.r.n.l. 15, 13 en 5.; J.P.
 2773. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak, Toren en Pastorie. Sneeuw en ijs. Twee honden. Kerstkaart.; Onbekend
 2774. Zuiderbrug, Broek in Waterland; Zuiderbrug in het voorjaar. Jaagweg 1 in de bosjes.; Onbekend
 2775. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak v.r.n.l. 7, 5 en 1. Kerkplein 10 in het voorjaar. Alle huizen zijn nog grijs.; Onbekend
 2776. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak vanaf de Kerkebrug met links de Leerkamer in de herfst.; Onbekend
 2777. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 2, het gemeentehuis vanaf het Kerkplein in het voorjaar.; Onbekend
 2778. De Erven, Broek in Waterland; De Erven links no. 3 met theekoepel en rechts no. 1. Helemaal links de kerktoren met daarvoor de pastorie in het voorjaar.; Onbekend
 2779. Kerkplein, Broek in Waterland; De westkant van de kerk met Kosterij en toren in het voorjaar.; Onbekend
 2780. Kerkplein, Broek in Waterland; De oostkant van de kerk met deur naar het orgel in het voorjaar.; Onbekend
 2781. Kerkplein, Broek in Waterland; Het interieur van de kerk met het orgel.; Onbekend
 2782. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak gefotografeerd over de overtuin van no. 26. Havenrak v.l.n.r 23, 27, 31, 33, 37. in het voorjaar.; Onbekend
 2783. Havenrak, Broek in Waterland; De Erven gefotografeerd over de tuin van de pastorie. Theekoepel in sneeuw en ijs.; Onbekend
 2784. Havenrak, Broek in Waterland; Zicht op Havenrak vanaf de Kerkebrug met links de Leerkamer en rechts De Erven 1 in sneeuw en ijs.; Onbekend
 2785. Havenrak, Broek in Waterland; V.l.n.r. De Erven 1 aan de achterkant, De Erven 2 gemeentehuis en Roomeinde 1 en 2 en de Kerkebrug in sneeuw en ijs. Pentekening; Willem van Bree
 2786. Havenrak, Broek in Waterland; V.l.n.r. Havenrak 1, 5 en 7. Sneeuw. Pentekening; Willem van Bree
 2787. Havenrak, Broek in Waterland; V.l.n.r. Havenrak, Dorpsstrat met Neeltje Pater en rechts voor De Erven 2. Sneeuw en ijs. Pentekening; Willem van Bree
 2788. Havenrak, Broek in Waterland; V.l.n.r. De Erven 26, 24, 22, 20. helemaal rechts no. 5. Sneeuw en ijs. Pentekening; Willem van Bree
 2789. Havenrak, Broek in Waterland; Pastorie, Leerkamer en Kerk met toren. Sneeuw en ijs. Pentekening; Willem van Bree
 2790. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw met schapen. Rechts no. 2, dan de pastorie en Keerngouw 3. Sneeuw en ijs. Pentekening; Willem van Bree
 2791. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Herdruk uit 1989 van eertijds in de nieuwe Noordholl. Courant afgebeelde dorpsgezichten. Dorpsstraat v.l.n.r. 20/22, 18, 16, 14 enz. rechts no. 11/13; Maarten Oortwijn
 2792. De Erven, Broek in Waterland; Herdruk uit 1989 van eertijds in de nieuwe Noordholl. Courant afgebeelde dorpsgezichten. V.l.n.r De Erven 32, 26, 22, 20; Maarten Oortwijn
 2793. Havenrak, Broek in Waterland; Herdruk uit 1989 van eertijds in de nieuwe Noordholl. Courant afgebeelde dorpsgezichten. Schaatsers op het Havenrak, sneeuw en ijs.; Maarten Oortwijn
 2794. Jaagweg, Broek in Waterland; Herdruk uit 1989 van eertijds in de nieuwe Noordholl. Courant afgebeelde dorpsgezichten. Links Jaagweg 1, Stöve, Zuiderbrug Zesstedenvaart en Eilandweg.; Maarten Oortwijn
 2795. Leeteinde, Broek in Waterland; Herdruk uit 1989 van eertijds in de nieuwe Noordholl. Courant afgebeelde dorpsgezichten. Leeteinde v.l.n.r. 5 een grote stolp,20/22 en de telefooncentrale op 18. Het Dee.; Maarten Oortwijn
 2796. Zuiderwoude, Broek in Waterland; Herdruk uit 1989 van eertijds in de nieuwe Noordholl. Courant afgebeelde dorpsgezichten. Zuiderwoude vanaf de Burg. Peereboomweg.; Maarten Oortwijn
 2797. Zuiderwoude, Broek in Waterland; Herdruk uit 1989 van eertijds in de nieuwe Noordholl. Courant afgebeelde dorpsgezichten. Zuiderwoude kerk vanuit de Zuiderwouderdorpsstraat.; Maarten Oortwijn
 2798. Uitdam, Broek in Waterland; Herdruk uit 1989 van eertijds in de nieuwe Noordholl. Courant afgebeelde dorpsgezichten. Uitdam aan de Uitdammerzeedijk.; Maarten Oortwijn
 2799. Kerkplein, Broek in Waterland; Broekerkerk met toren zuidzijde.; Onbekend
 2800. Herinneringen, Broek in Waterland; Herinneringen bijeengegaard door C. Uitentuis, directeur, en weergegeven in de buitengewone ledenvergadering der Coöperatieve Boerenleenbank te Broek in Waterland, gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 1 september 1932 in het café "Het Broekerhuis" aldaar. Zie hier een stuk van de historie van de Bank - deel 1 Zie hier deel 2 van de historie; Coöperatieve Boerenleenbank te Broek in Waterland
 2801. Herinneringen, Broek in Waterland; 25-jarig bestaan Coöp. Boerenleenbank te Broek in Waterland. Zittend v.l.n.r. H. Wiedemeijer, lid Raad van Toezicht, J. Ubbels, Voorzitter Raad van Toezicht, C. Uitentuis, directeur, J. van Meerveld, secr. bestuur, J. Groot Jz. lid van het bestuur. Staande: P. Dekker, secr. Raad van Toezicht, Anth. de Boer, pl.v. kassier, Jb. de Boer Anthz., kassier; Coöperatieve Boerenleenbank te Broek in Waterland
 2802. Hinderwet vergunning, Broek in Waterland; Hinderwet vergunning Burgemeester en Wethouders van Broek in Waterland maken bekend, dat het verzoek van Jacob Haringhuizen wonende te Broek in Waterland om in perceel -, kadastraal bekend in sectie B, no. 1803 een zaagmachine met electromotor van 5 PK te mogen plaatsen en in werking brengen door hen is toegestaan. 7 juli 1932.; Gemeente Broek in Waterland
 2803. Hinderwet vergunning, Broek in Waterland; Hinderwet vergunning van Jacob Haringhuizen tot het plaatsen en inwerking stellen van een zaagmachine met electrische motor - aandrijving door een electro-motor van 5 P.K. in perceelnummer I - 250 aan het zuideinde, kadastraal bekend sectie B, no. 1803. Bijgevoegd zit een plattegrond van de timmermanswerkplaats met de zaagmachine ingetekend.; Gemeente Broek in Waterland
 2804. Afschrift eener Acte van Verkoop en Koop, Broek in Waterland; Afschrift eener Acte van Verkoop en Koop door Jan Stijl te Amsterdam en Klaas Stijl te Watergang, gem. Landsmeer aan den heer Hendrik Stijl koopman te Broek in Waterland van 2/3 deel gemeen en onverdeeld in een huis met schuur en erf aan de Ee te Broek in Waterland sectie B nummer 1188. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen.; D. Costerus
 2805. Broek in Waterland; Voor de winkel van H. Dugardin, smid en winkelier, W1 No. 159. De foto komt uit de nalatenschap van Lies Haringhuizen.; Onbekend
 2806. Groot National Concours, Broek in Waterland; Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3035 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2807. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 1. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2808. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 2/3 Voorwoord door W. van Engelenburg. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2809. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 4/5 Bestuur en spelers Broeker Fanfare, Concours comité, uitvoerend comité, Jury, onderscheidingstekenen, toegangsprijzen en extra tramdiensten op zondag. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2810. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 6/7 Bepalingen van verschillende aard en Uitgeloofde prijzen. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2811. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 8/9 Advertentie Café Concordia, K. Wit en Algemeen programma zaterdag 11 juli, zangvereniging "Zanglust" opent met een concert. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2812. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 10/11 De te zingen liederen door Zangvereniging "Zanglust" Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2813. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 12/13 De te zingen liederen door Zangvereniging "Zanglust" Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2814. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 14/15 De te zingen liederen door Zangvereniging "Zanglust" en Tarief van Ververschingen verkrijgbaar aan het Buffet op het terrein. S. de Best. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2815. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 16/17 Zondag 12 juli Concours voor Fanfarekorpsen en 19 juli Concours voor Harmoniegezelschappen + advertentie Jo. Soutberg, opticien. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2816. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 18/19 Zondag 12 juli Derde afdeeling Fanfare: Oefening kweekt Kennis, Oostwoud en Excelsior, Schellingwoude + advertentie Electro-technisch-bureau Van Vrede & Bais. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2817. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 20/21 "Door Wilskracht Verkregen", Sloten en "Crescendo", Watergang + advertentie Café "Broekerhuis" Kerkplein, P. Ubbels. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2818. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 22/23 "Eensgezindheid", Kwadijk en "Hou en Trouw, Durgerdam + advertentie Firma J.S. Visser, Uitgeest. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2819. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 24/25 Tweede Afdeeling Fanfare, "Ons Genoegen", Schellingwoude + advertentie "Oud's" Kinawijn verkrijgbaar bij Café "Concordia". Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2820. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 26/27 "Crescendo", Sloterdijk en "Wilhelmina", Ransdorp + advertentie W. Hampe, Hofleverancier Muziekinstrumenten. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2821. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 28/29 Eerste Afdeeling Fanfare, "1e Ned. Bakkersfanfare", Amsterdam + Olympia's Fanfarekorps, Monnickendam + advertenties: C. van Schieveen, stalhouderij; Ruime bergplaats voor rijwielen op het feestterrein; Muziekinstrumentenhandel L. Schouten. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2822. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 30/31 Zondag 19 juli, Derde Afdeeling Harmonie: Harmonie-orkest "Crescendo"van de Ned. Scheepsbouwmaatschappij", Amsterdam en "Wester's Harmoniekorps",Amsterdam + advertentie: H. du Gardijn Jbz, Constructie-werkplaats en Spier's Meubelinrichting. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2823. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 32/33 Muziek-kapel "Harmonie", Amsterdam en "Het Zuiden", Amsterdam + advertenties: Brood-, Koek- en Banketbakkerij Th. Bijl Sr. en Firma A. Stöve. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2824. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 34/35 Tweede Afdeeling "Excelsior", Amsterdam en "Crescendo Muziekvereen van H.IJ.S.M. Personeel, Haarlem en Eerste Afdeeling, Arnold I. van den Bergh Ltd's Harmonievereen. "Blumentrit", Rotterdam Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2825. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 36/37 Advertentie: Bezoekt het Bonds-Café "De Zwaan", P.Visser en Afdeeling Uitmuntendheid "Concordia", IJmuiden en Marschwedstrijd. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2826. Groot National Concours, Broek in Waterland; Bladzijde 38/39 Advertentie: J. Baars & Zoon, Sigarenfabrieken + Uitslagenbladzijde. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2827. Groot National Concours, Broek in Waterland; Achterkant programmaboekje:advertentie Piano's, Orgels bij Goldschmeding. Groot Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfarekorpsen op zaterdag 11, zondag 12 en zondag 19 juli 1914 te Broek in Waterland, uitgeschreven door het Fanfarekorps "Broek in Waterland"ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Uit een nalatenschap van Lies Haringhuizen. Zie ook: objectnummer 3034 t/m 3055.; Fanfarekorps "Broek in Waterland"
 2828. Haringhuizen, Broek in Waterland; Elisabeth Ermina (Lies) Haringhuizen, geboren 27-12-1904 - overleden 27-09-1992 dochter van Jb. Haringhuizen en M.A. Bood; M.H. Laddé
 2829. Haringhuizen, Broek in Waterland; Elisabeth Ermina (Lies) Haringhuizen, geboren 27-12-1904 - overleden 27-09-1992 dochter van Jb. Haringhuizen en M.A. Bood. Zij was tot haar pensioen werkzaam op het gemeentehuis van Broek in Waterland, één van haar taken was de Burgerlijke Stand.; Onbekend
 2830. Haringhuizen, Broek in Waterland; Ondertrouwd: J. Haringhuizen uit Nieuwe Niedorp en M.A. Bood uit Kolhorn op 2 mei 1903. Huwelijksvoltrekking op 17 Mei a.s. Maria Anna Bood 16-12-1878 - 20-08-1968 laatst gewoond hebbende op Leeteinde 3.; Onbekend
 2831. Feestlied, Broek in Waterland; Zoo is het! Wijze: Al is ons prinsje, enz of Wie in januari geboren is. Heeren: Als Amor met zijn boogje naakt, Dames: Wat dan? 3 coupletten, de andere 5 coupletten objectno. 3060 Het plaatje stelt Amor met pijl en boog op de rug van een ooievaar voor. Druk van Vermande Zonen, Hoorn; Onbekend
 2832. Feestlied, Broek in Waterland; Zoo is het! Wijze: Al is ons prinsje, enz of Wie in januari geboren is. Heeren: Als Amor met zijn boogje naakt, Dames: Wat dan? 5 coupletten, de eerste 3 coupletten objectno. 3059 Het plaatje geeft bier- en/of wijnvaten weer, er wordt geproost. Druk van Vermande Zonen, Hoorn; Onbekend
 2833. Watersnood van 1916, Medaille toekenning, Broek in Waterland; Brief van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland van 26 juli 1917. Namens den Minister van Staat, Minister van Binnenlandse Zaken, heb ik de eer U hiernevens te doen toekomen, de aan U bij Koninklijk Besluit van 22 januari 1917, No 59 toegekende bronzen medaille, ter erkenning van uitstekende daden, bij den watersnood 1916 verricht. De Commissaris der Koningin was toen Antonie Röell. Aan den heer Jb Haringhuizen gemeente opzichter te Broek in Waterland. ; Onbekend
 2834. Broek in wWaterland; Alles electrisch: In huis en bedrijf. Maandblad voor de stroomverbruikers van het provinciaal electriciteitsbedrijf van Noordholland. Vredig ligt het rustieke hoekje van Broek in Waterland aan de rustige vaart en spiegelt zich in het stille, heldere water. Een mooi plekje van een ook tot ver buiten onze grenzen vermaarde plaats.; P.E.N.
 2835. De Erven, Broek in wWaterland; Een pentekening van De Erven 10 en 2 en de Broeker Toren en het wapen van de gemeente Broek in Waterland Copyright "De Drie Geveltjes", Nieuwendam. Drukkerij Ploeger, Nieuwendam; Boekeslot, Nieuwendam
 2836. Jaagweg, Broek in wWaterland; Jaagweg, met Markerboot aan de steiger voor Café De Zwaan. Zie ook objectno. 1400 met elektriciteitsmast. Verder precies hetzelfde plaatje.; C. Mulder Dzn. (uitgever)
 2837. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 2 en 4, Gemeentehuis en Kaasboerderij, ervoor de Kerkebrug. Gemeentehuis van de zijkant met een trap die rechtstreeks op de weg uitkomt. Aan de voorkant een halfrond bordes zonder bloembakken.; C. Mulder Dzn. (uitgever)
 2838. Leeteinde, Broek in Waterland; Wervingsfolder van Dorpshuis van Broek in Waterland: "Het Broeker Huis". Buitenkant, binnenkant objectno. 3067; Het Broeker Huis
 2839. Leeteinde, Broek in Waterland; Wervingsfolder van Dorpshuis van Broek in Waterland: "Het Broeker Huis". Binnenkant, buitenkant objectno. 3066; Het Broeker Huis
 2840. Dorpsstraat, Broek in Waterland; Ansichtkaart van "Neeltje Pater" oud Holl. Taveerne rest. Broek in Waterland. tel. 02903 1392 Chevalier des chaine des rôtisseurs. Prop. G. Weerd gered uit de brand die het restaurant verwoestte op 23 februari 1981. J.J. Peereboom was eigenaar van het restaurant.; Neeltje Pater
 2841. Gemeentegids Waterland; J. v.d.Watering heeft in de Gemeentegids van 2012 ontdekt dat op de pagina's 10 t/m 14 "De tien kernen van Waterland" worden behandeld, maar ook dat het wapen van Waterland een zwaan is met 9 pijlen in zijn poot, die de kernen van Waterland verbeelden. Hoe kan dat? Het antwoord van de gemeente: De Purmer wordt pas later als kern gezien. Dus die 9 pijlen klopten in eerste instantie, maar nu niet meer. Wat te doen? De brief van van de Watering en het antwoord van de gemeente zitten in de gemeentegids.; Gemeente Waterland
 2842. 5 mei optocht 1960 in Broek in Waterland; Drumband uit Broek in Waterland, loopt voor de optocht met versierde wagens op het Havenrak. 1 Wolda Blakborn 2 Wim Blakborn 3 Kees Wortel 4 Tambour-maître Kees Blokker 5 Jaap Bouwes 6 Elbert (Ep) Blakborn 7 Paul Geugjes 8 Jan Roos 9 Jaap Lust 10 Griet Lust 11 Jan Bak 12 Andries Nooij 13 Harmen Tuijn 14 Boet de Boer ? Achter nr 9 loopt Nico Groot; Nooij
 2843. Kerkplein Broek in Waterland; Een kastanjeboom wordt met behulp van een vorkheftruck van Leen Broeder van het Kerkplein verwijderd. Leen Broeder kijkt toe. Kerkplein 9, Boerenleenbank, no. Souvenierwinkel Dekker. Op de voorgrond een waterput. Foto 1. Zie ook objectnummers 3072 t/m 3074.; A. Nooij
 2844. Kerkplein Broek in Waterland; Een kastanjeboom wordt met behulp van een vorkheftruck van Leen Broeder van het Kerkplein verwijderd. Er komt beweging in de boom. Kerkplein 9, Boerenleenbank, no. Souvenierwinkel Dekker. Foto 1. Zie ook objectnummers 3071, 3073 en 3074.; A. Nooij
 2845. Kerkplein Broek in Waterland; Een kastanjeboom wordt met behulp van een vorkheftruck van Leen Broeder van het Kerkplein verwijderd. De boom ligt plat. Kerkplein 9, Boerenleenbank, no. Souvenierwinkel Dekker. Op de voorgrond een waterput. Foto 1. Zie ook objectnummers 3071, 3072 en 3074.; A. Nooij
 2846. Kerkplein Broek in Waterland; Een kastanjeboom wordt met behulp van een vorkheftruck van Leen Broeder van het Kerkplein verwijderd. De boom is los onder toeziend oog van Leen Broeder. Kerkplein 9, Boerenleenbank, no. Souvenierwinkel Dekker. Op de voorgrond een waterput. Foto 1. Zie ook objectnummers 3071, 3072 en 3074.; A. Nooij
 2847. Kerkplein Broek in Waterland; De eerste klas met juffrouw Poppe in het schooljaar 1973/74. V.l.n.r. Erik Wilderink - Juf Poppe - Maarten van Doornik - Menno van Schaagen - Iris Blufpand - Marcel Eisinga - Florian Haarhaus - Kees Groeneveld - Gerrit Oskam - Ingrid Drijver - Petra Nooij - Annemarie Köneke - Marianne Groot - ?. Onderste tafeltje van onderaf linksom: Annelies Groot - Jeanette Groot - Liesbeth Groot - Ria de Klerk - Christa van den Berg Bovenste tafeltje van onderaf linksom: José Bruntink - Lida Gentenaar - Daphne Valk - Tonnie Evenboer.; A. Nooij
 2848. Havenrak Broek in Waterland; Havenrak met theekoepel. De Erven 3, de kerktoren en de pastorie.; J.C. Posch & Zn. (uitgever)
 2849. Dorpsstraat Broek in Waterland; Ansichtkaart Dorpsstraat 2-4-6 Achterop staat: "Neeltje Pater", Oud-Hollanse Taveerne-Restaurant. Broek in Waterland Holland Telefoon 0 2903-392 Aan de straatweg E10 Amsterdam - Volendam enz.; Van der Meulen, Bolsward
 2850. Woningtoewijzing, Broek in Waterland; Uit de nalatenschap van Guurtje van Helden-Tolk (1917-2004). De gemeente Broek in Waterland biedt op 19 januari 1965 het echtpaar van Helden een woning aan op Buitenweeren 7.; Gemeente Broek in Waterland
 2851. Woningtoewijzing, Broek in Waterland; Uit de nalatenschap van Guurtje van Helden-Tolk (1917-2004). De gemeente Broek in Waterland meldt op 18 februari 1965 aan de hele straat dat door de minister is bepaald dat de huur 60 cent per week hoger uitvalt. De woningen zijn nog niet opgeleverd.; Gemeente Broek in Waterland
 2852. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" De Zeevarende Beurs dateert van 1635 en bestond op het moment, zaterdag 5 december 1896 dat dit artikel verscheen, nog steeds. Zie ook bijlage.; W. van Engelenburg
 2853. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "Broek in 1572 en 1573." Verschijningsdatum 9 januari 1897. Broek in Waterland biedt hulp aan de Geuzen en rustte 15 welbemande schepen uit om mee te doen aan de strijd. De kerk werd leeghaald, al het koperwerk en lood werd gebruikt om geschut te gieten. De Spanjaarden bezetten Broek en schoten als afscheid op 26 september 1573 de kerk in brand. Zie ook bijlage.; W. van Engelenburg
 2854. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "De oprichting van het Diaconie-armenhuis te Broek in Waterland" Verschijningsdatum 27 maart 1897. De Kerkenraad meldt in de vergadering van den 8en Maart 1774 van de Vroedschap, dat de Kerkenraad heeft besloten tot de stichting van een wees- en armenhuis over te gaan op kosten van de Diaconie. Zie ook bijlage.; W. van Engelenburg
 2855. Tram, Broek in Waterland; Tram Nieuwe weg; Onbekend
 2856. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "Bruiloften in de 17e eeuw" Verschijningsdatum 9 October 1897. In de zeventiende eeuw, de gouden eeuw van Frederik hendrik genoemd, had republiek der zeven vereenigde Nederlanden haar hoogste bloei bereikt. Handel en nijverheid brachten schatten in 't land. Zo ook in Broek. Zie ook bijlagen.; W. van Engelenburg
 2857. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "Het herstel van de onafhankelijkheid" Verschijningsdatum 30 januari1898. 24 november 1813 kwam het bericht dat de Russen Amsterdam hadden bereikt en werd op die dag om 17.00 uur op de toren de de vlag uitgestoken. Ds. B.G. Haverkamp dankt de Heer voor de gelukkige omwenteling in ons vaderland. Zie ook bijlagen.; W. van Engelenburg
 2858. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "Monnickendam op 2 maart 1570: Verschijningsdatum februari 1898. De strijd tegen de Spanjaarden, de geuzen komen op "bezoek" in Monnickendam(spaansgezind). Een verslag. In 1572 sluit Monnickendam zich aan bij de oranjegezinden. Zie ook bijlagen.; W. van Engelenburg
 2859. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "De kerk te Broek in Waterland" Verschijningsdatum15 maart 1898. Beschrijving van het gebouw en enige wetenswaardigheden van voor de brand 1573. Zie ook bijlage.; W. van Engelenburg
 2860. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "Broeker geest voor 100 jaar" + vervolg. Verschijningsdata: april 1898 en sept 1898. Stadhouder Willem V is op 18 januari 1795 afgereisd naar Engeland. De Fransen zijn de baas. De bevolking van Broek was alles behalve ingenomen met de nieuwe stand van zaken. Zie ook de bijlage.; W. van Engelenburg
 2861. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "Broek in Waterland in 1672 en 1673" Verschijningsdatum October 1898. Oorlog verklaard aan de republiek der Verenigde Nederlanden door o.a.Frankrijk en Engeland. Ook Broek neemt deel aan de verdediging van het land. Zie bijlage.; W. van Engelenburg
 2862. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "De Vereniging van Zuiderwoude en Uitdam met Broek in Waterland" Verschijningsdatum november 1898. Zuiderwoude en Uitdam waren he Rijk nog geld schuldig, de zg. verponding. Broek in Waterland was schuldenvrij. Er werd besloten de gemeenten samen te voegen, de klok van Zuiderwoude te verkopen om de schulden te kunnen betalen. Zuiderwoude en Uitdam waren hier niet zo blij mee. Vervolg in bijlage.; W. van Engelenburg
 2863. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "Broeker welvaart in vorige eeuwen" Verschijningsdatum november 1898. Veeteelt was geen optie maar wel de koopvaart en rederijen. Het meest bloeide de handel in de zeventiende eeuw en de eerste helft van de achttiende. In 1633 was er al een windkorenmolen in Broek. Zie ook de bijlagen.; W. van Engelenburg
 2864. Krantenknipsel over Broek in Waterland; Schoolschrift met artikelen over Broek door W.van Engelenburg gepubliceerd in de jaren 1896-'98. De artikelen zijn verschenen in "De Monnikendammer" "Vorstelijk bezoek te Broek in Waterland" Verschijningsdatum december 1898. De keizer van Rusland kwam op bezoek in dertien rijtuigen met 67 personen en een escorte van 25 huzaren. Zie ook de bijlage.; W. van Engelenburg
 2865. NUT, Broek in Waterland; Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Broek in Waterland. Een gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opheffing van het departement.; Hanneke de Wit
 2866. Leeteinde, Broek in Waterland; Foto uit een onbekend tijdschrift, 5 juli 1929, van Leeteinde 3.; Onbekend
 2867. De Erven Zwemmen, Broek in Waterland; Zwemles van Pieters aan een touw aan de ragebol van zijn vrouw bij de steiger aan het eind van De Erven. Met hoofddoekje linksonder Alie Ham, aan de "hengel" Aukje Moussault. Op de steiger in pak Jan Kranenborg, tegen zijn rug aan Jan Ham.; Onbekend
 2868. Molengouw, Broek in Waterland; Achterkant Molengouw 40 vanuit de ark van Anton de Boer.; De Boer
 2869. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 1, 5, 7. Antiquiteiten mevr. Bruigom, souveniers Dekker. Voordat Bruigom Havenrak 1 kocht was het eigendom van de Bakkersfamilie Jacob Olie die bekend stonden om hun heerlijke duivekaters. Op het uithangbord. (Te zien bij het linker raam.) Op hoop van goed gewin verkoop ik oude waren. Treed vrij ten huize in blijf op dit boord niet staren. Ommezijde. Ziet koper glas en tin u koop hier thans of later. Ge koopt hier naar uw zin in de Duivekater ; Wed. K. Bekebrede, Broekerbazar en Kroonenburg
 2870. Jaagweg, Broek in Waterland; Foto uit een tijdschrift. Jaagweg de bomen zijn naar benden, de brug is open, een vrachtschip is net gepasseerd Aan de overkant van de Broekervaart, de Eilandweg met de bakkerij van Bijl.; Onbekend
 2871. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jacob Pauw (1869) trouwt op 24-03-1887 met Eilsabeth Wit (04-07-1863) in Broek in Waterland; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2872. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Elisabeth Wit (04-07-1863) trouwt op 24-03-1887 met Jacob Pauw; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2873. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Meijnsje Tuinman (1841) gehuwd met Daniël Mulder (1841) op 14-12-1859, kruidenier. Moeder van Cornelis Mulder; Onbekend
 2874. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; H.J. Weesing, Amsterdam (werkzaam 1865 - 1900)
 2875. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trijntje Spaans (ca. 1871) getrouwd met Cornelis Mulder (10-12-1869) melkverkoper, op 27-04-1892; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2876. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cornelis Mulder (10-12-1869) melkverkoper getrouwd met Trijntje Spaans (ca. 1871) op 27-04-1892. Eerste huwelijk van Cornelis.; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2877. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; Onbekend
 2878. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dochter van oom Jacob uit Schermerhorn. De ouders van deze vrouw zijn: Jacob Mulder, geb. 08 mrt 1853 te Broek in Waterland, ovl. 30 aug 1915 te Schermerhorn, beroep(en): Landbouwer en Jannetje Zeekant, geb. 13 mei 1853 te Beemster, ovl. 04 sep 1940 te Sint Pancras. Dit echtpaar had 5 dochters: Alida Hendrika; Jaantje; Jannetje; Lijsje en Meintje.; T.H.P. Coppens, Purmerend
 2879. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een meisje; P. Siewers & zoon, Edam en Purmerend (werkzaam 1872-1891)
 2880. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; Onbekend
 2881. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw genaamd Middelkamp; H. Steinhauer, Nieuwediep (Den Helder) 1863 - 1875
 2882. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; De heer Middelkamp; Onbekend
 2883. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een jongen; Van Rosmalen jr. (leefde van 1848-1891)
 2884. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een tweeling; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2885. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trui Pels, vrouw van Creel Honingh. Cornelis Jzn. Honingh geboren 16-06-1879 - overleden 1930 gehuwd met Geertruida Pels geboren 30-11-1888 - overleden 1964; W.G. Kuijer & Zonen, Amsterdam (werkzaam 1885-1906)
 2886. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw Zie ook bjectn. # 3116; Corn. Bos jr. Hoorn, (werkzaam 1898 - 1953)
 2887. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een man Zie ook objectno.#3115 waarschijnlijk echtgenote; Corn. Bos jr. Hoorn, (werkzaam 1898 - 1953)
 2888. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een kind; Onbekend
 2889. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een kind; W.G. Kuijer & Zonen, Amsterdam (werkzaam 1885-1906)
 2890. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een man; H.& A.C. Weijens te Helder
 2891. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2892. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; C.J.L. Vermeulen, Amsterdam (werkzaam 1890 - 1915)
 2893. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een man; C. Bethlehem Jzn. (werkzaam 1894-1913 Den Helder)
 2894. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 2895. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trien Tolk- Hoffman Cornelis Pieterz Tolk, geboren te Broek in Waterland op 27 juli 1865 (akte 33), wonende aldaar, overleden aldaar op 4 maart 1888, 31 jaar en 221 dagen oud, zoon van Pieter Cornelisz Tolk (VIII-d) en Neeltje van Zanen. Hij is getrouwd te Broek in Waterland op 31 augustus 1881, op 25-jarige leeftijd met Trijntje Hoffman (26 jaar oud), winkelierster, geboren te Broek in Waterland op 3 oktober 1854 (akte 43), wonende aldaar, dochter van Johannes Jurriaansz Hoffman (timmerman en makelaar) en Trijntje Jacobs Booij (zij had van een onbekende man een dochter). Bron: Tolk familietak; C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 2896. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dochter van oom Jacob Mulder (1854) en JannetjeZeekant (1854) uit Schermerhorn; J.W. Besyn (werkzaam 1883-1908)
 2897. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dochter van oom Jacob Mulder (1854) en JannetjeZeekant (1854) uit Schermerhorn; C. van der Aa (werkzaam 1895-1915, Alkmaar)
 2898. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een jongen; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2899. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2900. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2901. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; H. van der Zijl, ( werkzaam 1860-1880 Amsterdam)
 2902. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; J. Crispijn (werkzaam 1882-1909 Alkmaar)
 2903. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; Onbekend
 2904. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Ma de Waal; H. van der Zijl, ( werkzaam 1860-1880 Amsterdam)
 2905. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Man van objectno. # 3133 ??; C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 2906. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van vrouw met baby; A. Kok (werkzaam 1885-1899 Amsterdam)
 2907. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Achterkant portretfoto Objectnr. # 3135. Fotografie A. Kok, Kattenburgergracht 5, Amsterdam Marine (huidig Scheepvaartmuseum); A. Kok (werkzaam 1885-1899 Amsterdam)
 2908. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; A. Greiner (werkzaam 1862-1889, Amsterdam)
 2909. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; J. Crispijn (werkzaam 1882-1909 Alkmaar)
 2910. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Nies Mulder 22-01-1890 dochter van Daniël Mulder (02-10-1861) trouwt op 25-05-1887 met Christina Hartwigsen (1860); Exselsior
 2911. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; H. van der Zijl, ( werkzaam 1860-1880 Amsterdam)
 2912. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; W.G. Kuijer & Zonen, ( werkzaam 1885-1906 Amsterdam)
 2913. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw met kind; P. Siewers & zoon (werkzaam 1860-1891 Edam)
 2914. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; L. R. Werner (werkzaam 1882-1886 Amsterdam)
 2915. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dochter van van Vuuren; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2916. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jannetje Zeekant (ca. 1854) echtgenote van Jacob Mulder ?????; J.W. Besyn (werkzaam 1883-1908 Alkmaar)
 2917. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; P. Siewers & zoon (werkzaam 1860-1891 Edam)
 2918. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; P. Siewers & zoon (werkzaam 1860-1891 Edam)
 2919. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2920. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een man; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2921. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grietje Hooijberg (geb. te Beemster 8 jul 1831), getrouwd met Jacob Beunder (geb. te Etersheim ą 1831), schoonouders van Kees Wit; F.D. van Rosmalen & zoon
 2922. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jacob Beunder (geb. te Etersheim ą 1831) getrouwd Grietje Hooijberg (geb. te Beemster 8 jul 1831), schoonouders van Kees Wit; F.D. van Rosmalen & zoon
 2923. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Ma de Waal; W.G. Kuijer & Zonen, ( werkzaam 1885-1906 Amsterdam)
 2924. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2925. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw (getrouwd met objectnr. # 3155 ???); Polman Nieuwediep (werkzaam ca. 1880)
 2926. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een man (getrouwd met objectno. # 3154 ???); Polman Nieuwediep (werkzaam ca. 1880)
 2927. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mijnsje Mulder-Tuinman geb.1841 ??? getrouwd op 04-12-1859 met Daniël Mulder; Onbekend
 2928. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Familie Bierdrager en de Ruiter; Onbekend
 2929. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grootouders van Gerrit Jan Mulder in Watergang met hondenkar. Klaas Groot en Trijntje Groot-Sanders getrouwd op 17-10-1872; Onbekend
 2930. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jakob Groot en Trijntje Groot-Groot (Haar ouders zijn Klaas Groot en Trijntje Groot-Sanders); Onbekend
 2931. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grietje Groot, (tante van Gert Jan Mulder ????); Onbekend
 2932. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Kees Posch en Jann. van den Nadort; Onbekend
 2933. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Familie Bierdrager, Watergang; Onbekend
 2934. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dieuwer (Duwer) Bierdrager baker familie Mulder; Onbekend
 2935. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dieuwer (Duwer) Bierdrager baker familie Mulder; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2936. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Voorouder familie Groot (Gert Jan Mulder) Man objectnr. # 3166; Onbekend
 2937. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Voorouder familie Groot (Gert Jan Mulder) Vrouw objectnr. # 3165; Onbekend
 2938. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grootmoeder Gert Jan Mulder Trijntje Groot-Sanders (geb.1848) getrouwd met Klaas Groot, gehuwd op 17-10-1872.; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2939. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grootvader Gert Jan Mulder Klaas Groot, gehuwd op 17-10-1872 met Trijntje Groot-Sanders (geb.1848); M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2940. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Marie Groot, tante van Gerrit Jan Mulder; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2941. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jacob Groot grootvader van Marie Groot en getrouwd met Trijntje Smit, woonde op het Zuideinde; Onbekend
 2942. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jan Groot; Onbekend
 2943. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2944. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2945. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een man; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2946. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Lijsje Groot; H. van der Zijl, ( werkzaam 1860-1880 Amsterdam)
 2947. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grootmoeder van Gerrit Jan Mulder Trijntje Groot-Smit getrouwd met Jakob Groot; Onbekend
 2948. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Marie Groot-van Schaik (28-06-1905 - 28-10-2002) een tante van Gerrit Jan Mulder; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2949. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Drie dochters, Lies, Trijntje en Marie van Jakob Groot en Trijntje Groot-Smit. Trijntje gehuwd met Cornelis Mulder Marie (28-06-1905 - 28-10-2002) gehuwd met Jan van Schaik; Onbekend
 2950. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Marie Groot; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2951. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Marie Groot van oom Andries; Onbekend
 2952. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Smederij van Voetlik aan het Zuideinde. Personeel met arreslee; Onbekend
 2953. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Twee onkende dames op het Roomeinde; Onbekend
 2954. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jan Honingh en Freek Groot; Onbekend
 2955. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Gerrit Jan Mulder en twee vrouwen in een roeiboot op het Bozemeertje.; Onbekend
 2956. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Marie Groot, tante Lies Groot en Marie Groot van Andries Zittend Grootmoeder Trijntje Groot-Smit; Onbekend
 2957. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cees Groot; Onbekend
 2958. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een man; Onbekend
 2959. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Tante Fie Geeskens was getrouwd met oom Daniël Mulder; Onbekend
 2960. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 2961. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Carel Mulder hij is verdronken; H. van der Zijl, ( werkzaam 1860-1880 Amsterdam)
 2962. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trijntje Mulder- Spaans (ca. 1871) getrouwd met Corneleis Mulder op 27-04-1892. Trijntje is een dochter van Jacob Spaans en Teuntje Middelbeek.; C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 2963. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cornelis Mulder trouwde met Trijntje Spaans en in 1904 met Johanna Adriana Millius; Anton Thomas
 2964. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Johanna Adriana Millius (ca. 1875) getrouwd met Cornelis Mulder Ouders van Gerrit Jan Mulder (1905); Anton Thomas
 2965. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trijntje Mulder-Spaans en haar moeder Teuntje Spaans-Middelbeek; C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 2966. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trien Bruijn-Wit gehuwd met Cornelis Bruijn Een stiefdochter van Gerritje Mulder en dochter van Kees Wit; W. Zimmerman, Amsterdam
 2967. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Kees Wit getrouwd met Gerritje Mulder; W.G. Kuijer & Zonen, ( werkzaam 1885-1906 Amsterdam)
 2968. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Gerritje Mulder getrouwd met Kees Wit Zuster van Gerrit Jan Mulder; C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 2969. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cornelis Bruijn gehuwd met Trien Wit, zoon van Iente Bruijn en Sijtje van Zalingen; W. Zimmerman, Amsterdam
 2970. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Piet Mulder oom van Gerrit Jan Mulder; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2971. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daniël Mulder, oom van Gerrit Jan Mulder; C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 2972. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien Wit, dochter van Kees Wit en Gerritje Mulder Mien trouwt later met Teun Honingh; Jolie Portret
 2973. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grootmoeder Mulder van Gerrit Jan Mulder Meijnsje Tuinman; P. Jonker Egmond
 2974. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Niesje Mulder 02-01-1890 dochter van Daniël Mulder 02-10-1861 en Trijntje de Vries 10-06-1869.; W.J. van Pampus (werkzaam 1885-1910) Amsteram
 2975. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Gerrit Jan Milius; Onbekend
 2976. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien Wit trouwt later met Teun Honingh; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 2977. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daniël (Daan) Mulder; W.J. van Pampus (werkzaam 1885-1910) Amsteram
 2978. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien (Meijnsje) Mulder 12-12-1903 - 30-08-1986 later getrouwd met Reier Groot en Mien (Meijnsje) Wit 23-05-1903 - 18-07-1975 later getrouwd met Teun Cornelis Honingh. (nichtjes ??); Onbekend
 2979. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Laan 46. Kruidenierszaak V.l.n.r. Daan van Daan Mulder Nies van Daan Mulder Cornelis Mulder Daan Mulder, darvoor Daniel Jacob Mulder van Cornelis Mulder en Trien Wit Gerritje Wit-Mulder Maritje Mulder Knip Gerrit Mulder Grootmoeder Meijnsje Mulder Tuinman Pieter Mulder ; Onbekend
 2980. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Schoolreisje naar Wijk aan Zee Gerrit Jan Mulder (05-06-1905); Onbekend
 2981. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Reisje naar Bussum Gerrit Jan Mulder (05-06-1905); Onbekend
 2982. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien Wit (23-05-1903) dochter van Kees Wit en Gerritje Mulder; Onbekend
 2983. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; De Pitrietclub in "Ons Huis"
 2984. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Twee onbekende dames; Onbekend
 2985. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten. Eldert Visser helemaal rechts met hoge hoed.; Onbekend
 2986. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Marie Groot; Prinses, Kalverstraat Amsterdam
 2987. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Marietje Mulder-Knip; Onbekend
 2988. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Havenrak 37 V.l.n.r. Jannie Rinkes, Johanna Adriana Mulder, Cor Mulder, Milius, Trien Mulder-Groot.; Onbekend
 2989. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Familie Mulder V.l.n.r. Daan Mulder (moeder Trijntje Spaans) Cornelis Mulder, Gerrit Jan Mulder, Mien Mulder, Johanna Adriana Mulder-Milius; Onbekend
 2990. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Er zou wat gebeuren op de Laan en ging door vandaar deze groep. Jongen met pet vierde van links boven Gerrit Jan Mulder, met hoed; Onbekend
 2991. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Ringrijden voor spannen voor het Gemeentehuis, De Erven 2. Links Trien Wit en Cornelis Bruijn Trien van Zaanen en Jan Leeuwerik; Onbekend
 2992. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dorpsstraat 3 Winkel van ? Mulder; Onbekend
 2993. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; V.l.n.r. Reindert Spaans (04-05-1900 - 26-02-1990), Gerrit Jan Mulder en Neeltje Spaans-Visser (1-09-1906 - 30-01-1993); Onbekend
 2994. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grootmoeder Trijntje Groot-Smit van Gerrit Jan Mulder; Onbekend
 2995. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Deze foto is genomen op het toneel van café Ubbels. Gymnastiekvereniging Sparta tienjarig bestaan 1907 - 1917 met vaandel.; P. Beunder
 2996. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Episode uit de oorlog. Gymnastiekvereniging Sparta.; P. Beunder
 2997. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Koninginnedag Corri van de Vegte op de fiets. Helemaal rechts Jaap Wiedemeijer.; Onbekend
 2998. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jaagweg met ingang Dorpsstraat (gesloopte huizen), links huis fam. Stöve, rechts winkel van Sinkel en daarnaast huize Alex ook van familie Stöve.; Onbekend
 2999. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; 3 juli 1923 in Bergen. Met o.a. Marie Groot; Onbekend
 3000. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Rechts de Eilandweg , links de Jaagweg met autobus . (afgebroken huizen); Onbekend
 3001. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Carel Mulder 16-08-1911 - 05-12-1997 (één van een tweeling, de andere heet Cor), broer van Gert Jan Mulder met bakkerskar in ????; Onbekend
 3002. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Gerrit Jan Mulder uit 1905; Onbekend
 3003. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dorpsstraat 3, Broeker Bazar, rechts Gerrit Jan Mulder; Onbekend
 3004. Onafhankelijkheidsfeesten , Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten1913 Hoek Laan - Dorpsstraat Historische optocht op 06-08-1913, Muziekcorps Broek in Waterland Kapelmeester H. Stapel J. Bakker - S. de Best - P. Beunder - G. Dik - J. Honingh - Jb. Honingh - G. Jonker - J. Lodder - J. v.d. Nadort - Jb. v.d. Nadort - A. de Ruijg - A. Schreuder - C. Schreuder - C. Tromp - M. Visser - D. de Waart - G. Wiedemeijer - J. Wiedemeijer - Jb. Wiedemijer - G. Wit allen leden van het Fanfarecorps. Zie Programmaboekje objectno. #1689; Onbekend
 3005. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Woensdag 6 augustus 1913 Onafhankelijkheidsfeesten Historische optocht hoek Laan - Dorpsstraat. Heraut te paard Daniel Mulder. Afdeling van de Landstorm Helemaal rechts: Captein H. Prins. Manschappen in willekeurige volgorde: J. Bruijn - J. Posch - J. Kool - A. Langenberg - J. Vennik - D. Ruijterman - C. de Vries. Man met hoge hoed Klaas Bakker?? Zie Programmaboekje objectno. #1689 Uit Wikipedia: Op 20 december 1813 werd in Nederland het Reglement van algemeene Volkswapening, Landstorm en Landmilitie uitgegeven, waarin onder meer de landstorm werd opgericht. Alle weerbare mannen, tussen de 17 en 50 jaar oud, dienden zich te organiseren in bataljons ter verdediging van de eigen omgeving; er werd geen uniform voorgeschreven, maar iedereen diende een groene tak met bladeren op de hoed te dragen als kenmerk. Alleen degenen die de exercitie goed beheersten mochten een soort uniform en/of uitrusting krijgen. Echter, buiten deze regels om werden individueel of per eenheid wel emblemen, vaandels e.d. gemaakt en gedragen.; Onbekend
 3006. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten 06-08-1913 Zijne koninklijke Hoogheid Willem Frederik, Prins van Oranje, Soeverein vorst der Verenigde Nederlanden gespeeld door C. van Schieveen. Diens gemalin Frederika Louise Wilhelmina, Prinses van Pruisen gespeeld door mej. L. van Schieveen-Mulder. Zie Programmaboekje objectno. #1689; Onbekend
 3007. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten 06-08-1913 Hoek Laan - Dorpsstraat Kozakken te paard: willekeurige volgorde Commandant P. Oostendorp Kozakken: J. Oudes - S. Bruijn - S. Dik - J. Hofman - K. de Jong - D. Kouwenoord - K. Meppen - D. Ubbels Jzn. - H. Wiedemiejer - J. Wiedemeijer; Onbekend
 3008. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten 06-08-1913 Hoek Laan - Dorpsstraat. Schoolkinderen. Rechts meester E. Visser. In willekeurige volgorde: Meisjes: D. Bierdrager - M. Groot - E. Haringhuizen - D. Honingh - M. Mulder - T. Oderkerk - J. Tinkelenberg - A. Visser - N. Visser - M. Wit. Jongens: C. Bakker - D. Bakker - C. Honingh - Jb. Tolk - Nic. Swierstra.; Onbekend
 3009. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Tramstation Broek in Waterland, café De Stoomtram. Eilandweg 3; Onbekend
 3010. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Watersnood van 1916. De Laan met zicht op de Broekermeerdijk.; Onbekend
 3011. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten. Erepoort aan het Leeteinde. Op de achtergrond de kosterij.; Onbekend
 3012. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Onafhankelijkheidsfeesten 06-08-1913 Erepoort van de Dorpsstraat met vetpotjes. ; Onbekend
 3013. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jaagweg (afgebroken huizen) Rechts de trambaan.; Onbekend
 3014. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Een Koniginnedag in augustus een wedloop o.l.v. Jaap Wiedemeijer. Foto in een weiland achter de Jaagweg. Rechts zittend (Chris) Tinkelenberg, derde en vierde van rechts Jaap? en Piet? Prijs. Achter de vijfde van rechts zittende Iente Bruijn (op één knie); Onbekend
 3015. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Oliebollenfeest met Klaas van der Vegte 05-09-1901 - 05-09-1971 gehuwd op 18-11-1926 met Neeltje Wiedemeijer. Rechts voor Siebrecht de Boer.; Onbekend
 3016. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; De Jongensvereniging van Broek in Waterland gaat op fietstocht o.l.v. Dominee Rensink (helemaal rechts) op het Kerkplein. Middenin met een licht pak Teun Bruijn. Onder de kastanjeboom achter jongen met geruite stropdas Gerrit Jan Mulder; Onbekend
 3017. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; De Vrijwillige Landstorm van Broek in Waterland, op de achtergrond het Havenrak. Uit Wikipedia: Vanwege de oorlogsdreiging die voorafging aan de Eerste Wereldoorlog, vaardigde de minister van oorlog H. Colijn op 7 maart 1913 een nieuwe legerwet uit. De Landstorm werd oorspronkelijk opgericht als reserve voor leger en landweer. Tot de Landstorm behoorde volgens artikel 2 van deze wet diegenen die vrijgesteld of uitgeloot waren van dienst bij de militie en, tot de leeftijd van 40jaar, landweerplichtigen na het vervullen van de diensttijd. Ter uitvoering van de Landstormwet werd op 12 juni 1913 het Landstorm-besluit vastgesteld. Hierin werd in artikel 53 de mogelijkheid geopend tot een vrijwillige verbintenis. De wet kwam op het juiste moment, want een jaar later zou de Eerste Wereldoorlog uitbreken. De Vrijwillige Landstorm werd opgericht bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op 4 augustus 1914. Deze militaire eenheden werden gevormd om de grote stroom vrijwilligers (circa 20.000), die Nederland wilden helpen beschermen bij het uitbreken van de grote oorlog, in goede banen te leiden en een plek te geven in de krijgsmacht. Deze vrijwilligers werden ingedeeld in de Vrijwillige Landstorm en trainden in hun vrije tijd. Ze kregen wapens en militaire uitrusting uitgereikt. Ook na WO1 bleef de Vrijwillige Landstorm bestaan. In 1918 ook aangevuld met de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Deze BVL was een aparte categorie van bijzondere vrijwilligers binnen de Vrijwillige Landstorm. In het kort komt het hier op neer, dat bij de dreiging van het uitbreken van een revolutie in november 1918 dienstplichtige militairen zonder mobilisatiebestemming in de gelegenheid werden gesteld bij de Vrijwillige Landstorm als bijzondere vrijwilliger onder de wapenen te komen om de overheid te hulp te komen bij het handhaven van de binnenlandse orde en rust. Na 1920 werden een aantal gespecialiseerde Vrijwillige Landstormkorpsen opgericht, dat waren de Vrijwillige Landstormkorpsen, Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst, Luchtwachtdienst en de Luchtafweerdienst. In 1939, het jaar waarin de Nederlandse krijgsmacht mobiliseert in verband met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, bestond de Vrijwillige Landstorm uit ruim 90.000 vrijwilligers. Hiervan wordt ruim de helft gemobiliseerd. In de meidagen van 1940 leverden zij strijd en moesten de eenheden de nodige gesneuvelden betreuren. Door de bezetter werd de Nederlandse krijgsmacht, inclusief de Vrijwillige Landstorm, in 1940 opgeheven. De ‘Landstorm Nederland’ die later tijdens de bezettingsperiode bestond heeft niets te maken met de Vrijwillige Landstorm van de Koninklijke Landmacht in periode 1914-1940. De Duitse bezetter misbruikte de vertrouwde naam voor eigen doeleinden.; Onbekend
 3018. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Laan 2, genomen vanaf de Dorpsstraat, voormalig postkantoor. Verder Laan 4, 6, 8.; Onbekend
 3019. Dorpsstraat 5-7, Broek in Waterland; Dorpsstraat 5-7 Vanaf 1891 heeft burgemeester J.E.T Wijnveldt hier gewoond. In de twintiger jaren woonde Jacob de Boer hier, hij had de Boerenleenbank aan huis.; Onbekend
 3020. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Fanfare Corps Broek in Waterland, opgericht in 1894, o.l.v. H. Stapel; Onbekend
 3021. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Voetbalvereniging V.D.W. Broek in Waterland; Onbekend
 3022. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Fanfare Corps Broek in Waterland o.l.v. Gerrit Jonker; Onbekend
 3023. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Nieuwe lidmaten van de Ned. Hervormde Kerk; Onbekend
 3024. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Bewoners van De Erven t.g.v. het 40-jarig huwelijksfeest van Leendert de Oude en Lijsje Tolk vóór het huis no. 26. Van links naar rechts: 1e rij:W. van Engelenburg, Willem Klaver, Pater, Nelly Bakker, Wolly Kool, C. Bakker, Jan Visser 2e rij: vrouw Boelhouwer, Antje Duim-Groot, vrouw P. de Wit, Lijsje Tolk, Leendert de Oude, vrouw Jan Visser, vrouw Veltrop, vrouw C. Bakker 3e rij: M. Boelhouwer, Jacob de Ruiter, vrouw Pauw, vrouw de Ruiter, vrouw Klaver, Sijtje van Wiltenburg-de Boer, Neeltje Pronk, Mathilde Boelhouwer,Adr. Veltrop, vrouw Veen, Simon Veen 4e rij: P. van Wiltenburg, Harmen Bosschieter, Hein Duim, Pieter de Wit, Hillebrand Pauw, Jan Pronk Uit: Broek in Waterland in oude pentbriekaarten door A.P. Bruigom: 4. Buren (de 'groenmakers') te gast op het 40-jarig huwelijkseest in 1901 van Lijsje Tolk en Leendert de Oude. Het gezelschap heeft zich opgesteld voor de veranda van hun huis (nr. 26). Vijf vrouwen dragen nog de Noord-Hollandse kap.; Onbekend
 3025. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Operette door "Zanglust" opgevoerd o.l.v. Theo Westerdaal in de achterzaal van het Broekerhuis aan het Kerkplein.; Onbekend
 3026. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Bazar voor de zangvereniging "Zanglust" in de achterzaal van het Broekerhuis aan het Kerkplein.; Onbekend
 3027. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Havenrak met 2 mannen, Havenrak 5, 7. IJzeren bruggetje tussen Havenrak en Kerkplein. Muziektempel en Dorpsstraat 2.; Schalekamp
 3028. Melkventers , Broek in Waterland; Jaap Honingh en zoon Teun (08-01-1899) zijn net met de melboot uit Broek gekomen om melk en versche eieren uit te venten. Foto op de Prins Hendrikkade.; Onbekend
 3029. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Schaatsen op het ijs van het Havenrak met sneeuw. De Erven en de muziektempel.; Onbekend
 3030. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Havenrak 27-29 in de sneeuw; Onbekend
 3031. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Roomeinde 9 vóór de restauratie in de winter met sneeuw. Zie het gehele huis op inv.nr 1555; Onbekend
 3032. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Havenrak met sneeuw en ijs, De Erven, kerk en Leerkamer; Onbekend
 3033. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Tęte ŕ Queue gemaakt door Jan Dobber (23-03-1885 - 11-02-1956), kermisexploitant, wonende Havenrak 13-15-17. Dierentuin Den Haag, 1935.; Onbekend
 3034. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Havenrak 7, 9-11 Model kaasboerderij Teun Bruijn.; Onbekend
 3035. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; G. Lodder werkte voor dokter Bakker (dokter in Broek van 1889 - 1919), bracht hem per jol of slee bij zijn patienten.; Onbekend
 3036. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Tante Maatje, moeder van Hendrik Dugardijn; H. Schake, Amsterdam
 3037. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portet onbekend vrouw (zie ook # 3268); W.G. Kuijer & Zonen, ( werkzaam 1885-1906 Amsterdam)
 3038. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een man ( zie ook objectnummer # 3267); W.G. Kuijer & Zonen, ( werkzaam 1885-1906 Amsterdam)
 3039. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Kees Wit en Gerritje Mulder; Chef Kreuger, Den Helder (werkzaam 1909 - 1921)
 3040. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret onbekende vrouw; P. Siewers & zoon (werkzaam 1860-1891 Edam)
 3041. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Meijnsje Mulder-Tuinman (Getrouwd op 04-12-1859 met Daniel Mulder, ze was toen 23 jaar, dus geboren in 1836) moeder van Cornelis Mulder; J. Vels, Purmerend
 3042. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een kind; Onbekend
 3043. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een meisje; J. Vels, Purmerend
 3044. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daan Mulder; W.J. van Pampus (werkzaam 1885-1910) Amsteram
 3045. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Sophia Geerken (ą 1885) trouwt met Daniel Mulder op 04-03-1903; W.J. van Pampus (werkzaam 1885-1910) Amsteram
 3046. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cornelis Mulder, vader van Gerrit Jan Mulder; W.J. van Pampus (werkzaam 1885-1910) Amsteram
 3047. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Gerritje Wit - Mulder; C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 3048. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jacob Mulder ( geboren ą1854, gehuwd met Jannetje Zeekant), zoon van Daniel Mulder en Alida Dugardijn.; J.W. Besyn (werkzaam 1883-1908 Alkmaar)
 3049. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jannetje Mulder-Zeekant (27-01-1876 gehuwd met Jacob Mulder) Wonen in Schermerhorn; J.W. Besyn (werkzaam 1883-1908 Alkmaar)
 3050. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daan Mulder zoon van Jacob Mulder en Jannetje Zeekant; J.W. Besyn (werkzaam 1883-1908 Alkmaar)
 3051. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dochter van Jacob Mulder en Jannetje Zeekant; J.H.P. Coppens (werkzaam van 1889-1925) Purmerend
 3052. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Klaas Middelkamp (ca.1822, komt uit Purmerend) getrouwd met Grietje Mulder (ca.1823 komt uit De Rijp), zuster van Daniel Mulder uit 1822.; E. Dulfer & Co, Nieuwediep (werkzaam 1885 -1895)
 3053. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Christine Mulder (15 sept 1826 komt uit De Rijp), zuster van Daniel Mulder uit 1822 getrouwd met Klaas Middelkamp (10 april.1822, geboren te Krommenie).; E. Dulfer & Co, Nieuwediep (werkzaam 1885 -1895)
 3054. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trijntje Spaans (ca. 1871) getrouwd met Cornelis Mulder getrouwd 27-04-1892.; P. Vlaanderen & C. van der Aa, Alkmaar (werkzaam 1867 - 1895?)
 3055. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cornelis Mulder (10-2 -1869) getrouwd met Trijntje Spaans; W. Hooyer, Haarlem ( werkzaam 1892
 3056. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret onbekende vrouw; L. R. Werner (werkzaam 1882-1886 Amsterdam)
 3057. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van onbekend meisje; K. Karsen , Amsterdam (werkzaam 1825 - 1896)
 3058. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret onbekende man; P. Siewers & zoon (werkzaam 1860-1891 Edam)
 3059. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret onbekende vrouw; J. Swaab, Alkmaar en Den Helder
 3060. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende man; J. van Roon, Haarlem ( werkzaam vanaf 1903
 3061. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret onbekende man; W.G. Kuijer & Zonen, ( werkzaam 1885-1906 Amsterdam)
 3062. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van twee onbekende kinderen; J. Siewers & zoon, Edam (werkzaam ca.1880-1910)
 3063. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende vrouw; P. Siewers & zoon Edam (werkzaam 1860-1891 Edam)
 3064. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende vrouw (zuster van objectno. # 3293?); P. Siewers & zoon Edam (werkzaam 1860-1891 Edam)
 3065. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende vrouw; H. van der Zijl, ( werkzaam 1860-1880 Amsterdam)
 3066. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daniel Mulder; W.J. van Pampus (werkzaam 1885-1910) Amsteram
 3067. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Nies Mulder; W.J. van Pampus (werkzaam 1885-1910) Amsteram
 3068. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret onbekende vrouw (zie ook object. # 3299); Corn. Bos jr., Hoorn
 3069. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret onbekende man (zie ook object. 3298); Corn. Bos jr., Hoorn (werkzaam 1889 - 1892)
 3070. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret onbekende man; W. De Niestadt, St Maartensbrug
 3071. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een vrouw; W. De Niestadt, St Maartensbrug
 3072. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende baby; W. De Niestadt, St Maartensbrug
 3073. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende baby; P. Nieuwstad, Koog a/d Zaan (werkzaam 1892 - 1915)
 3074. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende vrouw; L.R. Werner, Amsterdam (werkzaam 1882 -1886)
 3075. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende man; L. R. Werner (werkzaam 1882-1886 Amsterdam)
 3076. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van twee onbekende jongetjes; P. Siewers & zoon (werkzaam 1860-1891 Edam)
 3077. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende man; H. Jonker, Edam (werkzaam
 3078. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende vrouw (zie ook object. #3309); L. R. Werner (werkzaam 1882-1886 Amsterdam)
 3079. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende man (zie ook object. #3308); L. R. Werner (werkzaam 1882-1886 Amsterdam)
 3080. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende vrouw (zie ook object. #3311); 0nbekend
 3081. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende man (zie ook object. #3310); Onbekend
 3082. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende man (zie ook object. #3313); A. Greiner (werkzaam 1862-1889, Amsterdam)
 3083. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende vrouw (zie ook object. #3312); A. Greiner (werkzaam 1862-1889, Amsterdam)
 3084. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daniel ( van Daniel Mulder ą 1862 ?); W.J. van Pampus (werkzaam 1885-1910) Amsteram
 3085. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daniel Jacob Mulder (25-01-1893) broer van Gerrit Jan Mulder (05-06-1905) Zoon van Cornelis Mulder en Johanna Adriana Milius (30-11-1974); C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 3086. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van en onbekende vrouw; P. Vlaanderen & C. van der Aa, Alkmaar (werkzaam 1867 - 1878)
 3087. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jan Dik (11-12-1889) zoon van Jacob Dik (10-09-1855) en Grietje Beunder (8-08-1857); M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 3088. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Geertje Dik ( 07-05-1882) dochter van Jacob Dik (10-09-1855) en Grietje Beunder (8-08-1857); M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 3089. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grietje Dik (02-11-1884) dochter van Jacob Dik (10-09-1855) en Grietje Beunder (8-08-1857); M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 3090. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Vrouw van Jurriaan Pels ???; H. van der Zijl, ( werkzaam 1860-1880 Amsterdam)
 3091. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dochter van Jacob Mulder; J.W. Besyn (werkzaam 1883-1908 Alkmaar)
 3092. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende vrouw; Siewe, Amsterdam (Werkzaam 1890 - 1910)
 3093. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Gerrit Mulder ą 1868 trouwt met Maritje Knip in 09-10-1902. Broer van Daniel en Conelis Mulder; H. Jonker, Leiden
 3094. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Niesje Mulder (02-01-1890), verpleegster, dochter van Daniel Mulder (02-02-1861) en Trijntje de Vries (19-07-1864); Atelier Prinses
 3095. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een meisje; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 3096. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een jonge man; N.W. Mens, Ede
 3097. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een man; W.D. Niestadt & Zn, Schagen Medemblik (werkzaam vanaf 1869)
 3098. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grietje Dik; W.G. Kuijer & Zonen, ( werkzaam 1885-1906 Amsterdam)
 3099. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Meijnsje Mulder-Tuinman; Onbekend
 3100. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trijntje Mulder-Spaans vrouw van Cornelis Mulder; C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 3101. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cornelis Mulder (10-12-1869); C.J.L. Vermeulen (werkzaam 1895-1915, Amsterdam)
 3102. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Loo Wit; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 3103. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dieuwer Bierdrager; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 3104. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Piet Mulder; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 3105. De Erven en Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart De Erven vanaf het Havenrak met links no. 1. Nog net te zien het gemeentehuis op nr. 2. Rechts met kerk + toren en de pastorie op nr. 12.; Van Leers
 3106. Havenrak, Broek in Waterland; Ansichtkaart Havenrak met links no. 5, 7,13 en 19 en Dorpsstraat no. 2 en Muziektempel; Lichtdruk Schalekamp, Buiksloo
 3107. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende jongeman; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 3108. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grietje Groot; M.H. Laddé, ( werkzaam 1892- 1906 Amsterdam)
 3109. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Sophia Geerken (ą 1885) trouwt met Daniel Mulder op 04-03-1903; W.J. van Pampus (werkzaam 1885-1910) Amsteram
 3110. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daniel Mulder trouwt op 04-03-1903 met Sophia Geerken (ą 1885); W.J. van Pampus (werkzaam 1885-1910) Amsteram
 3111. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trijntje Groot-Groot (ca. 1877) trouwt met Jacob Groot; W.G. Kuijer & Zonen, ( werkzaam 1885-1906 Amsterdam)
 3112. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jacob Groot trouwt met Trijntje Groot-Groot (ca. 1877)
 3113. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende vrouw; J. Crispijn (werkzaam 1882-1909 Alkmaar)
 3114. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende man; A. Greiner (werkzaam 1862-1889, Amsterdam)
 3115. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende man; J. Crispijn (werkzaam 1882-1909 Alkmaar)
 3116. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende vrouw; H. van der Zijl, ( werkzaam 1860-1880 Amsterdam)
 3117. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende baby; E. Dulfer & Co, Nieuwediep (werkzaam 1885 -1895)
 3118. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende man; P. Vlaanderen & C. van der Aa, Alkmaar (werkzaam 1867 - 1895?)
 3119. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onebeknde jongeman; J. Chrispijn (werkzaam 1882-1909 Alkmaar)
 3120. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende man; J.H.P. Coppens (werkzaam van 1889-1925) Purmerend
 3121. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cornelis Mulder (10-12-1869) gehuwd op 01-09-1904 met Johanna Adriana Milius.; Onbekend
 3122. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien (Meijnsje) Wit (23-05-1903 - 18-07-1975) dochter van Kees Wit en Gerritje Mulder; Kalverstraat 155
 3123. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Carel en Cor(nelis) Mulder (16-08-1911)
 3124. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien (Meijnsje) Wit (23-05-1903 - 18-07-1975); Kalverstraat 32
 3125. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Kinderen van Cornelis Mulder en Johanna Adriana Milius: v.l.n.r Carel, Mien, Gerrit Jan en Cornelis; Onbekend
 3126. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien Mulder zuster van Gerrit Jan Mulder; Onbekend
 3127. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Gerritje Mulder getrouwd met Kees Wit; Onbekend
 3128. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; V.l.n.r bovenste rij: Vrouw van Jan P.M. van Dieren en Jan P.M.; Sientje (Clasina Neeltje 21-01-1905) van Elten en Jan Spaans (21-06-1902 - 24-08-1991); 2 onbekende mannen; Gerrit Jan Mulder; onderste rij Trien Spaans, onbekende man; 2 onbekende vrouwen; J.H. Groot??; Onbekend
 3129. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; V.l.n.r. Teun Honingh en zijn vrouw Mien Wit, Gerrit Jan Mulder en zijn vrouw Trijntje Groot (1907); Onbekend
 3130. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Familie Mulder en Cees Verkerk voor de winkel Dorpsstraat 3.; Onbekend
 3131. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Links Marie Groot dochter van Andries Groot, staand Trijntje Groot (vrouw van Gerrit Jan Mulder) helemaal rechts Lijsje Groot en in het midden tante Lies zuster van Andries Groot.; Onbekend
 3132. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Links familie Jan Spaans sr.; dochter naar Amerika; Trijntje Groot en Gerrit Jan Mulder; Hen Groot en onbekend.; Onbekend
 3133. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cornelis Mulder (bijnaam Kees Kak) en Johanna Adriana Milius (zijn vrouw) Trijntje Groot en Gerrit Jan Mulder voor de winkel Dorpsstraat 3.; Onbekend
 3134. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dominee Rensink, W. Kronenburg en Jb. Honingh.; Onbekend
 3135. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Maa Mulder- Knip tante van Gerrit Jan Mulder; Onbekend
 3136. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekende jongen en meisje.; Onbekend
 3137. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien Mulder dochter van Maritje Knip ( 10-12-1873 - 18-08-1931) getrouwd met Gerrit Mulder; Kalverstraat 155
 3138. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daan (Daniël) Mulder (02-10-1861) broer van Cornelis Mulder; Kalverstraat 155
 3139. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Café Concordia van Kees Wit, onafhankelijkheidsfeesten,; Onbekend
 3140. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trien Oderkerk; Onbekend
 3141. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Marie Groot-van Schaik (28-06-1905 - 28-10-2002) een tante van Gerrit Jan Mulder; Kinkerstraat 330
 3142. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Marie Bark (Christiana Maria 22-07-1899) getrouwd met Jacob Honingh; Broek
 3143. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trien Oderkerk; Kalverstraat 32
 3144. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Betsie de Boer; Onbekend
 3145. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Picknick aan het IJsselmeer, Gerrit Jan Mulder achter het tafeltje; Onbekend
 3146. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Picknick aan het IJsselmeer, helemaal links Trijntje Groot; Onbekend
 3147. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien Mulder dochter van Maritje Knip ( 10-12-1873 - 18-08-1931) getrouwd met Gerrit Mulder; Onbekend
 3148. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van onbekende vrouw; Nieuwendijk 151
 3149. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Portret van een onbekend meisje; Korte N.Dijk 38
 3150. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Zoon van Gerrit Mulder en Maritje Knip; Nieuwendijk 151
 3151. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Jansje Pauw, dienstbode bij Maritje Mulder-Knip; Broek
 3152. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Gerrit Jan Mulder; Broek
 3153. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daniël Jacob Mulder zoon van Cornelis Mulder; Slotplein Schagen
 3154. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Daniël Mulder (08-11-1888) zoon van Daniël Mulder (02-10-1862)
 3155. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trien Wit en Cornelis Bruijn; Nieuwendijk 151
 3156. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Nel Jongh Visser vrouw van Daan Mulder (neef van Gert Jan Mulder)
 3157. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Trien (Catharina)Wit (12-02-1892) getrouwd met Cornelis Bruijn; Onbekend
 3158. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien Wit; Kalverstraat 32
 3159. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien Wit; Broek
 3160. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Antje de Oude; Onbekend
 3161. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Links Marie Bark; Onbekend
 3162. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Oom Jan Smit en zijn vrouw Grietje Groot; Onbekend
 3163. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Reisje naar zee. Op knieën vooraan gestreepte broek Freek Schreuder. Vanaf rechts staand derde Gerrit Jan Mulder links daarvan Teun Bruijn.; Onbekend
 3164. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Gerrit Jan Mulder; Onbekend
 3165. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien Mulder zuster van Gerrit Jan Mulder; Onbekend
 3166. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Mien Wit dochter Kees Wit; Onbekend
 3167. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Koninginnedag; Onbekend
 3168. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Koninginnedag. In het midden Mien Mulder met bolhoed.; Onbekend
 3169. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Op de Laan; Onbekend
 3170. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cor(nelis) Honingh; Onbekend
 3171. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Neel Mulder; Broek
 3172. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Betsie de Boer; Kalverstraat 32
 3173. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; An Jongkees; Korte N.Dijk 38
 3174. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Chris Hellings; Korte N.Dijk 38
 3175. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Dina van Dieren; Onbekend
 3176. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Geertje Dik; Onbekend
 3177. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Grietje Dik; Kalverstraat 32
 3178. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Cornelis Mulder (10-12-1869 - 05-02-1948) wonende Dorpsstraat 3, vader van Gert Jan Mulder in de Dorpsstraat; Onbekend
 3179. Familie Mulder en Groot, Broek in Waterland; Bij de reünie van kasteel Brederode: V.l.n.r. Gert Jan Mulder, Trien Groot, Teun Honingh en Mien Wit.; Onbekend
 3180. Haringhuizen, Broek in Waterland; Lakstempel van de timmerman/aannemer Jacob Haringhuizen (29-01-1879 - 03-08-1939) wonende Leeteinde 3 te Broek in Waterland; Onbekend
 3181. Toeristenboot, Broek in Waterland; Toeristenboot Blue Lady die aanlegde bij de steiger aan het eind van De Erven, de toeristen stapten uit, bezochten de Kaasboerderij van Wiedemeijer of Bruijn en/of de Klompenmakerij Havenrak (bereikbaar via parkeerterrein) en stapten weer op na de Zuiderbrug. De Blue Lady kwam van Amsterdam en voer via Monnickendam naar Volendam en/of Marken. De foto is gemaakt uit een huis dat afgebroken is aan de Eilandweg. Y.Kniestedt schreef ons: Mijn oom Heinz Kniestedt werkte in de jaren 50/60 bij rederij Koppen en hij heeft toen de constructie van het beweegbare deel van de boot ontwikkeld. In 1964 is hij met z'n gezin naar Amerika vertrokken en reeds overleden. De blauwdrukken zijn nog wel in bezit van z'n zoons. Graag zouden we vernemen of er nog meer tastbaars is van de blue lady hetzij foto's of misschien een miniatuur van de boot. P. van Scheltinga schreef ons dat zijn ouders 20 jaar lang het restaurant op de boot hebben gerund.; Onbekend
 3182. Brugwachters, Broek in Waterland; De brugwachters Gerrit Verhoef en Andries de Ruijg kijken bij Maja Schoon-Klok naar binnen of er misschien een kopje koffie te halen valt.; Maja Schoon-Klok
 3183. Parallelweg, Broek in Waterland; Ansichtkaart De E10/S11/N247 is nog een klinkerweg, de NACO bus staat aan de halte voor Parallelweg 9 waar van Schieveen woonde.; Uitgever Wed. K.Brekebrede
 3184. Noordmeer; Broek in Waterland; Stolpboerderij met 9 personen ervoor, waaronder 5 kinderen. Noordmeer; Onbekend
 3185. Keerngouw, Broek in Waterland; Aquarelle van Maarten Oortwijn. Keerngouw met links no. 8 en 2, rechts 3 en 5.; De Drie Geveltjes
 3186. Havenrak, Broek in Waterland; Stolp-, Model-, Kaasboerderij van Teunis Wiebe Bruijn (06-04-1913 - 27-12-1995) en Trien Dekker (21-11-1914 - 11-06-2006) Havenrak 9-11. In deze boerderij werd voor de toeristen kaasmaken gedemonstreerd. Zie: 3417 t/m 3423; Jan Loos
 3187. Havenrak, Broek in Waterland; Stolp-, Model-, Kaasboerderij van Teunis Wiebe Bruijn (06-04-1913 - 27-12-1995) en Trien Dekker (21-11-1914 - 11-06-2006) Havenrak 9-11. In deze boerderij werd voor de toeristen kaasmaken gedemonstreerd. In de kamer een bedstede met een kinder slaapplaats onder en recht boven is de kribbe voor een baby te zien. Verder het touw met handvat om overeind te komen. Zie: 3416 t/m 3423; Jan Loos
 3188. Havenrak, Broek in Waterland; Stolp-, Model-, Kaasboerderij van Teunis Wiebe Bruijn (06-04-1913 - 27-12-1995) en Trien Dekker (21-11-1914 - 11-06-2006) Havenrak 9-11. In deze boerderij werd voor de toeristen kaasmaken gedemonstreerd. De koeien staan op stal, achter de groep een spatschot. De staarten hangen aan een touw aan de zoldering. De staarten worden regelmatig gewassen. Achter de tweede koe van links is Teunis Wiebe Bruijn aan het melken. Zie: 3416 t/m 3423; Jan Loos
 3189. Havenrak, Broek in Waterland; Stolp-, Model-, Kaasboerderij van Teunis Wiebe Bruijn (06-04-1913 - 27-12-1995) en Trien Dekker (21-11-1914 - 11-06-2006) Havenrak 9-11. In deze boerderij werd voor de toeristen kaasmaken gedemonstreerd. De zomerstal is goed schoongemaakt en de loper ligt in het gangpad. Waar de koeien stonden werd zand met zout gestort waar figuren in werden gemaakt. Dit was voor het aangezicht en stank. Links achter zie je antieke kaaspers, rechts voor zit een bedstede waar vroeger de knecht sliep. De bedstede was geheel weggewerkt in het zijschot.. Zie: 3416 t/m 3423; Jan Loos
 3190. Havenrak, Broek in Waterland; Stolp-, Model-, Kaasboerderij van Teunis Wiebe Bruijn (06-04-1913 - 27-12-1995) en Trien Dekker (21-11-1914 - 11-06-2006) Havenrak 9-11. In deze boerderij werd voor de toeristen kaasmaken gedemonstreerd Trien Bruijn-Dekker. De wrongel in de grote kaastobbe wordt met de wrongelsnijder in stukjes gesneden. Op de voorgrond een waterput met putsemmer. Zie: 3416 t/m 3423; Jan Loos
 3191. Havenrak, Broek in Waterland; Stolp-, Model-, Kaasboerderij van Teunis Wiebe Bruijn (06-04-1913 - 27-12-1995) en Trien Dekker (21-11-1914 - 11-06-2006) Havenrak 9-11. In deze boerderij werd voor de toeristen kaasmaken gedemonstreerd. De kaas gaat in de kaaspers waar Teunis Wiebe Bruijn bij staat. Deze ruimte noemde men de dars. De waterput voor water van het dak met aker er op staand. Zie: 3416 t/m 3423; Jan Loos
 3192. Havenrak, Broek in Waterland; Stolp-, Model-, Kaasboerderij van Teunis Wiebe Bruijn (06-04-1913 - 27-12-1995) en Trien Dekker (21-11-1914 - 11-06-2006) Havenrak 9-11. In deze boerderij werd voor de toeristen kaasmaken gedemonstreerd. De kaas staat klaar om te drogen en kan daarna worden verkocht. Bij de kaas staat de werkneemster Huubje in Volendammerdracht. Zie: 3416 t/m 3423; Jan Loos
 3193. Havenrak, Broek in Waterland; Stolp-, Model-, Kaasboerderij van Teunis Wiebe Bruijn (06-04-1913 - 27-12-1995) en Trien Dekker (21-11-1914 - 11-06-2006) Havenrak 9-11. In deze boerderij werd voor de toeristen kaasmaken gedemonstreerd. In de schoongemaakte stal staat een antieke kaaspers. Zie: 3416 t/m 3423; Jan Loos
 3194. Havenrak, Broek in Waterland; Libelle 32e jaargang 1 mei 1965, Een artikel over Neeltje Pater, o.a. het restaurant. Alleen pagina 63 gescand.; Spaarnestad
 3195. Keerngouw, Broek in Waterland; Keerngouw in de sneeuw gefotografeerd vanaf het Kerkplein. Links de Boerenleenbank, Kerkplein 9, daarachter Keerngouw 3, in de verte Keerngouw 34 en rechts Keerngouw 2, met daarvoor een stukje van Kerkplein 10.; Onbekend
 3196. Havenrak, Broek in Waterland; WIJ Ons Werk - Ons Leven. 6e jaargang no.51 vrijdag 17 januari 1941. IJscarnaval in Broek in Waterland, een speciale reportage. IJsfeest. Links Annie Peereboom. (Uit de nalatenschap van H.G.M. te Boekhorst); WIJ
 3197. Havenrak, Broek in Waterland; WIJ Ons Werk - Ons Leven. 6e jaargang no.51 vrijdag 17 januari 1941. IJscarnaval in Broek in Waterland, een speciale reportage. IJsfeest. 2 foto's naast elkaar. (Uit de nalatenschap van H.G.M. te Boekhorst); WIJ
 3198. Havenrak, Broek in Waterland; WIJ Ons Werk - Ons Leven. 6e jaargang no.51 vrijdag 17 januari 1941. IJscarnaval in Broek in Waterland, een speciale reportage. Herman Spaans als hutspot. IJsfeest. (Uit de nalatenschap van H.G.M. te Boekhorst); WIJ
 3199. Havenrak, Broek in Waterland; WIJ Ons Werk - Ons Leven. 6e jaargang no.51 vrijdag 17 januari 1941. IJscarnaval in Broek in Waterland, een speciale reportage. IJsfeest. Annie Peereboom en veldwachter Middelhoek. 2 foto's naast elkaar. (Uit de nalatenschap van H.G.M. te Boekhorst); WIJ
 3200. Havenrak, Broek in Waterland; WIJ Ons Werk - Ons Leven. 6e jaargang no.51 vrijdag 17 januari 1941. IJscarnaval in Broek in Waterland, een speciale reportage. IJsfeest. Helemaal links Corrie Pieters, daarnaast Stien Bijl 2 foto's naast elkaar. (Uit de nalatenschap van H.G.M. te Boekhorst); WIJ
 3201. Havenrak, Broek in Waterland; WIJ Ons Werk - Ons Leven. 6e jaargang no.51 vrijdag 17 januari 1941. IJscarnaval in Broek in Waterland, een speciale reportage. IJsfeest. 2 foto's naast elkaar. (Uit de nalatenschap van H.G.M. te Boekhorst); WIJ
 3202. Havenrak, Broek in Waterland; WIJ Ons Werk - Ons Leven. 6e jaargang no.51 vrijdag 17 januari 1941. IJscarnaval in Broek in Waterland, een speciale reportage. IJsfeest. 2 foto's naast elkaar. (Uit de nalatenschap van H.G.M. te Boekhorst); WIJ
 3203. Havenrak, Broek in Waterland; Uit een tijdschrift, datum 20-07-1964. Restaurant "Neeltje Pater", Dorpsstraat 2-4-6.Interview met oud-burgemeester Peereboom over Neeltje Pater (1730 - 1789). Zie ook objectnummers: #3434 en #3435 (Uit de nalatenschap van H.G.M. te Boekhorst); Onbekend
 3204. Havenrak, Broek in Waterland; Uit een tijdschrift, datum 20-07-1964. Restaurant "Neeltje Pater", Dorpsstraat 2-4-6.Interview met oud-burgemeester Peereboom over Neeltje Pater (1730 - 1789). Zie ook objectnummer #3433 en #3435 (Uit de nalatenschap van H.G.M. te Boekhorst); Onbekend
 3205. Havenrak, Broek in Waterland; Uit een tijdschrift, datum 20-07-1964. Restaurant "Neeltje Pater", Dorpsstraat 2-4-6.Interview met oud-burgemeester Peereboom over Neeltje Pater (1730 - 1789). Zie ook objectnummer #3433 en #3434 (Uit de nalatenschap van H.G.M. te Boekhorst); Onbekend
 3206. De Monnikendammer, Broek in Waterland; De kop van de krant "De Monnikendammer", 7de jaargang no. 10, uitgegeven door J.J. Louw met vaste medewerking van J.N. Wiersma. Zie voor de gescande artikelen objectno. #3437 t/m #3439; Uitgever J.J. Louw
 3207. De Monnikendammer, Broek in Waterland; "De Monnikendammer", 7de jaargang no. 10, uitgegeven door J.J. Louw met vaste medewerking van J.N. Wiersma. Maandagavond waren in het Broekerhuis een dertigtal leden van de afdeling "Monnikendam en omstreken"van de Hollandse Maatschappij van Landbouw en belangstellenden vereenigd ten einde de heer Keestra, zuivelconsulent te Hoorn toe te spreken over zuivelbereiding en wat daarmede in verband staat. De voorzitter, L. de Oude, opende de vergadering. O.a. de samenstelling van de melk kwam aan de orde. In de bijlage het vervolg van dit artikel. Zie voor de andere gescande artikelen objectno. #3437 t/m #3440; Uitgever J.J. Louw
 3208. De Monnikendammer, Broek in Waterland; "De Monnikendammer", 7de jaargang no. 10, uitgegeven door J.J. Louw met vaste medewerking van J.N. Wiersma. De laatste vergadering van den Protestantenbond in het Broekerhuis zag Dr. Sijbolts uit de Rijp in haar midden. Deze begaafde redenaar stelde zich ten doel te spreken over het Calvinisme. De Gemengde zangvereniging zong ter afwisseling eeen drietal liederen. Ds. Ten Cate leidde de vergadering. Zie voor de andere gescande artikelen objectno. #3437 t/m #3440; Uitgever J.J. Louw
 3209. De Monnikendammer, Broek in Waterland; "De Monnikendammer", 7de jaargang no. 10, uitgegeven door J.J. Louw met vaste medewerking van J.N. Wiersma. Dinsdag l.l. ontving "Concordia"de heeren Wilson uit Hoorn binnen hare muren en met hen ongeveer driehonderd leden en niet-leden van Burgernut, die waren opgegaan om de kunst der genoemde heren te bewonderen. De voorzitter van "Burgernut", de heer Kennedij, bedankte de gebroeders Wilson voor het genotene. Zie voor de andere gescande artikelen objectno. #3437 t/m #3440; Uitgever J.J. Louw
 3210. De Monnikendammer, Broek in Waterland; "De Monnikendammer", 7de jaargang no. 10, uitgegeven door J.J. Louw met vaste medewerking van J.N. Wiersma. De uitvoering van de leerlingen der zangschool van den L. Bleeksma (onderwijzer) is bepaald op 9 maart a.s. Opgevoerd zullen worden "Het gouden gansje" en "De IJsjonkvrouw". De heer C. Tolk Jbz.verzorgd de begeleiding. Zie voor de andere gescande artikelen objectno. #3437 t/m #3440; Uitgever J.J. Louw
 3211. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak met links de kerktoren, rechts de muziektempel, verder veel bomen en water.; Onbekend
 3212. Voetbalelftal S.D.O.B., Broek in Waterland; Kampioens voetbalelftal op het bordes van het gemeentehuis van Broek in Waterland. 1. Rini te Boekhorst 2. Jan Slegt 3. Cor te Boekhorst 4. Rolf van Kampen 5. Dick Rietkerk 6. Jaap Blakborn 7. Frank Smeenk 8. Roel Kouwenoord 9. Paul Breedveld 10. Cor Lof 11. John Spaans 12. Emil Stöve 13. Jan Leegwater 14. Martin Tjemkes 15. Jan de Klerk 16. Klaas Buurs 17. Jaap Beets; Dorsman, Edam
 3213. Schoolfoto, Broek in Waterland; Schoolfoto met o.a. Wijnie Oskam; Onbekend
 3214. Kieslijst, Broek in Waterland (gemeente); Verkiezing van de leden van de raad der gemeente Broek in Waterland. Lijsten van candidaten. Dag der stemming Woensdag 27 mei 1953. Geen partijnamen maar: 1, 2, 3, 4.; Gemeente Broek in Waterland
 3215. Volgermeer, Broek in Waterland; In de Volgermeer liggen minstens 10.000 vaten chemisch afval met allerlei giftige stoffen waaronder dioxine. Dioxine wordt beschouwd als een van de giftigste stoffen door de mens gemaakt. Het gif was vooral afkomstig van het bedrijf Philips Duphar in het Westelijk Havengebied. In april 1980 werd dit gif ontdekt, de Volgermeer bleek met een oppervlakte van 100 hectare de grootste gifbelt van Nederland te zijn. Uit: www.volgermeer.nl, website van het Burgerkomitee te Broek in Waterland; Onbekend
 3216. Kerkpelein, Broek in Waterland; IBM conventie in Broek in Waterland; Onbekend
 3217. Roomeinde, Broek in Waterland; Openbare Lagere School, Roomeinde 3. Dit gebouw is gesticht onder het bestuur van J. Rems, burgemeester; J. Slegt en D. Swart, Wethouders; J. Lakeman, C. Koker Bz., C. Honing Jz., J. Pronk, L. de Oude, Leden v/d Raad; Architect T.C. van der Sterr. Een der gedenkstenen ter weerzijden van het voormalige schoolgebouw Roomeinde 3, gebouwd in 1883. De school is in 1949 verbouwd door K.F. Simons Het gebouw heeft tot 1972 dienst gedaan als OLS, daarna werd het gebruikt door de peuterspeelzaal en de Nuts bibliotheek. In 1984 werd de school gekocht door Eric Claus en Heleen Levano, een kunstenaars echtpaar.; Onbekend
 3218. Belmermeer, Broek in Waterland; Woonhuis/schuur aan het begin van de Belmermeer. Belemermeer 1, Broek in Waterland; Onbekend
 3219. Provinciale weg (E10, S11, N247), Broek in Waterland; De Provinciale weg (in de jaren vijftig nog een rustige klinkerstraat) bracht Broek in Waterland zowel rijkdom als verkeersellende. In dit krantenstukje wordt gesproken over een tunnel voor de N247.; Onbekend
 3220. Havenrak, Broek in Waterland; Wonen in een 300 jaar oud huis, Havenrak 23. Ad Coumou wordt geďnterviewd door een journalist van zijn bedrijfsblad. Hij vertelt over zijn huis en de status als monument, gratis voor niks toegekend. De rest van het interview staat in de bijlage linksonder.; Chevron
 3221. Verkoopakte huis nr. 114 te Broek in Waterland; Verkoopakte huis nr. 114 , Eilandweg 3,5,5a (oude huisnummers 114 en 115) door Anthonie van Diemeren aan Jan Sijmonszoon de Vos (stiefzoon)9; Jacob Tentsz
 3222. Kloosters, Broek in Waterland; Speuren naar oude kloosters door Bertus Voets. In Broek in Waterland stond in de vijftiende eeuw een abdij. Bertus Voets vertelt waarom er nu niets meer van over is. Op 2 mei 1432 werd toestemming gegeven voor het verblijf van monniken in Broek in Waterland.; Bertus Voets
 3223. Jaagweg, Broek in Waterland; De Jaagweg Toen (ca. 1900) & Nu ( ca. 1995); Nico Merkelijn
 3224. Parallelweg, Broek in Waterland; Praalwagen optocht in 1972 bij Bevrijdingsfeest. De Blue Lady met Zuiderbrug.; Onbekend
 3225. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg met de Kippenbrug naar de Jaagweg.; Onbekend
 3226. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg met Kippenbrug en tramlijn; Onbekend
 3227. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg met Kippenbrug; Onbekend
 3228. Eilandweg, Broek in Waterland; Links de Jaagweg met een aantal nog niet afgebroken huisjes. Het spoor gaat richting Monnickendam.; Onbekend
 3229. Zuideinde, Broek in Waterland; Houtskooltekening door Alfons Bruys Zuideinde met zicht op Jaagweg 1. Links Zuidwijk, Eilandweg 7 en rechts Zuideinde 1.; Alfons Bruys
 3230. Leeteinde, Broek in Waterland; Houtskooltekening van Leetinde 4, 6 en daarachter de kerktoren en rechts Roomeinde 2.; Alfons Bruys
 3231. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg, Voor het Tramstation loc 3 "Monikkendam" met twee goederwagons en personenrijtuig 7 van de Tweede Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij.; F.F.C. Bruining
 3232. Eilandweg, Broek in Waterland; Eilandweg, de Marken-express passeert een "gewone" tram bij het tramstation. Het artikel in de krant gaat voornamelijk over dienstletters. De lijn Amsterdam-Purmerend werd in 1949 opgeheven. Zie ook: objectno. #3463; Foto A. Bredschneijder
 3233. Tramlijn, Broek in Waterland; De halte Hamerstraat in Amsterdam-Nord, vanwaar in het spitsuur de extra trams voor werklieden vertrekken. Draka-werkers willen ongestoord kaarten in de gereserveerde wagen. Voor het eerste deel: zie: objectno. 3462; Foto: L.J.P. Albers
 3234. Tramlijn, Broek in Waterland; De Waterlandse tram en het personeel. Foto: De haltechef (rechts op het perron), door het publiek vaak stationschef genoemd, was de belangrijkste man op het station Adelaarsweg in Amsterdam-Noord. Zie ook: objectno. 3465; Foto: J.C.T. van Engelen
 3235. Tramlijn, Broek in Waterland; De conducteur wacht tot iedereen ingestapt is en geeft dan het sein tot vertrek. Halte Buiksloot bij de Leeuwarderweg in Amsterdam-Noord. Mensenkennis en grote dosis zelfbeheersing nodig voor conducteurs. Zie ook: Objectno. 3464; Foto G.J. de Swart
 3236. Havenrak, Broek in Waterland; Het Havenrak bedekt met sneeuw en ijs. Er is sneeuw geschoven de mensen schaatsen.; Onbekend
 3237. Boek electrische tram in Waterland, Broek in Waterland; Boek electrische tram waterland met foto,s van Broek in Waterland, Eilandweg voor Pelserbrug,; Peter Gunther
 3238. Bruigom, Broek in Waterland; Folder (in het Engels) om de antiquiteitenzaak "In den Duvekater" van mevr. Bruigom-Six aan te prijzen. Het is onbekend wie de tekeningetjes heeft gemaakt, misschien mevr. Bruigom zelf? Havenrak 1 is vanaf 1793, tot A.P. Bruigom er ging wonen (1950), een bakkerij geweest. Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Onbekend
 3239. Bruigom, Broek in Waterland; Het prachtige ronde klompenhok van Havenrak 1. Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Onbekend
 3240. Bruigom, Broek in Waterland; Links Kerkplein 10 en aan de andere kant van de sloot Havenrak 1, met daarachter de schuur van Havenrak 1 en Havenrak 3. Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Onbekend
 3241. Bruigom, Broek in Waterland; Interieur Havenrak 1 met een betegelde schouw en schilderijen door Mevr. Bruigom-Six. Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Onbekend
 3242. Bruigom, Broek in Waterland; Interieur Havenrak 1 met bewerkte schoorsteenmantel. Een binnenraam. Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Onbekend
 3243. Bruigom, Broek in Waterland; Interieur Havenrak 1 met op de rug gezien mevr. Bruigom-Six Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Onbekend
 3244. Bruigom, Broek in Waterland; Interieur Havenrak 1, de zolder met schilderijen geschilderd door mevr. Bruigom-Six. Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Onbekend
 3245. Bruigom, Broek in Waterland; Havenrak 1 met uithangbord met de volgende tekst: Voordat Bruigom het huis kocht was het eigendom van de Bakkersfamilie Jacob Olie die bekend stonden om hun heerlijke duivekaters. Op het uithangbord. Op hoop van goed gewin verkoop ik oude waren. Treed vrij ten huize in blijf op dit boord niet staren. Ommezijde. Ziet koper glas en tin u koop hier thans of later. Ge koopt hier naar uw zin in de Duivekater Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Onbekend
 3246. Bruigom, Broek in Waterland; De heer A.P. Bruigom speelt cello. Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; J. Willemstijn, Wassenaar
 3247. Bruigom, Broek in Waterland; Mevr. W.A.A. Bruigom-Six Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Onbekend
 3248. Bruigom, Broek in Waterland; Broeker Gemeenschap 24 augustus 1951, no. 85. Opening van de Kunsthandel van de heer Bruigom in de voormalige bakkerij van de heer Olij. Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; De Broeker Gemeenschap
 3249. Bruigom, Broek in Waterland; Gedicht door A.P. Bruigom naar aanleiding van de aanplant van twee bomen voor het huis Havenrak 1, door de familievereniging Pater in 1989. Eén daarvan ging dood. Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; A. P. Bruigom
 3250. Bruigom, Broek in Waterland; Een advertentie in een krant van J.Olij, bakker. Een nota van Jur Tolk voor geleverde diensten aan J. Olij. Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; J. Olij
 3251. Bruigom, Broek in Waterland; Oorlogszakboekje van A. P. Bruigom Persoonlijke stukken en foto's van A.P.Bruigom en zijn echtgenote W.A.A.Bruigom-Six.; Koninkrijk der Nederlanden
 3252. Zwemles in Broek in Waterland; Onder grote belangstelling wordt er afgezwommen bij de steiger aan het eind van De Erven. Toendertijd haalde je je zwemdiploma in op de scheiding van de Broekervaart en het Havenrak.; Onbekend
 3253. Zwemles in Broek in Waterland
 3254. Zwemles in Broek in Waterland; "Badmeester" J.F. Pieters. Met een koetouw aan een ragebol en een broekriem om de middel hangt Lies Dobber-van Dieren aan de hengel. Adrie Tromp-Roele met badhanddoek, daarnaast achter met vlechten Corrie Pieters en .... van Zaanen. Op de steiger zittend Jan de Geus met gestreepte stropdas Jaap/Jan van Ham. De steiger was aan het eind van De Erven.; Onbekend
 3255. Tram, Broek in Waterland; De electrische tram rijdt richting Monnickendam, links op de achtergrond zie je de niuewe kleuterschool "Kleutervreugd".; Onbekend
 3256. Elizabeth Ermina Haringhuizen, Broek in Waterland; Nuttige handwerken gemaakt op de Lagere School te Broek in Waterland door E.E. Haringhuizen (27-12-1904 - 27-09-1992) breiwerk, borduurwerk en naaiwerk, alles met de hand vervaardigd. Een merklap. Nuttige handwerken gemaakt op de lagere school te Kolhorn door M.A. Haringhuizen-Bood (06-12-1878 - 20-08-1968) breiwerk, borduurwerk en naaiwerk alles met de hand vervaardigd.; Haringhuizen
 3257. Waterland waar blijft de tijd, Broek in Waterland; Zestien deeltjes Waterland; Waar blijft de tijd. Geschiedenis van Groot Waterland: Waterland, Wormerland, Beemster, Zeevang, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Edam-Volendam, Graft-De Rijp en Amsterdam-Noord.; Waanders
 3258. Broekermeerdijk, Broek in Waterland; Poldermolens in de Broekermeer, nrs. 2 en 3. Anno 1624 - gesloopt 1911. Toendertijd gemeente Landsmeer De voorste molen staat bij Broekermeerdijk 30, de achterste aan de Kruisweg.; Onbekend
 3259. Havenrak, Broek in Waterland; Boerderij van Dirk Ubbels, later van Harmen Mulder uit de Noordmeer, familie van de andere Mulder uit de Noordmeer. Veemarkt in het weiland voor Havenrak 21. Veel mensen, één koe, dus nog maar weinig vee en veel stro.; A.P. Bruigom
 3260. Havenrak, Broek in Waterland; Boerderij van Dirk Ubbels, later van Harmen Mulder uit de Noordmeer, familie van de andere Mulder uit de Noordmeer. Veemarkt in het weiland voor Havenrak 21. Een landgeit wordt geaaid door mevr. Bruigom.; A.P. Bruigom
 3261. Jaagweg, Broek in Waterland; Jaagweg 1, atelier van Stöve in de achtertuin en de serre voor de restauratie.; A.P. Bruigom
 3262. Havenrak, Broek in Waterland; Havenrak 33 en 35, de kruidenierswinkel van de Posch. Er loopt een sloot tussen Havenrak 33/35 en no. 37. De zijgevel van Havenrak 33 heeft nog 3 ramen en een zijdeur aan de achterkant.; A.P. Bruigom
 3263. Havenrak, Broek in Waterland; De toegangsweg naar Havenrak 21, nu heet het Dokterspad.; A.P. Bruigom
 3264. Laan, Broek in Waterland; Laan 36/38 met deurkalf. Voor de restauratie, deur met horrendeur; A.P. Bruigom
 3265. Broek in Waterland; Geboortekaartjes van Broekers. Verzameld door Herman Ordelman.; Onbekend
 3266. Tram in de sneeuw, Broek in Waterland; De tram rijdt nog ondanks de bergen sneeuw in de winter van 1939/40.; A.N.P.
 3267. Broek in Waterland; Kleine stolp te Zuiderwoude. Varkensboer?; Onbekend
 3268. De Erven, Broek in Waterland; De Erven 10/12/14 voor de restauratie. Op de onderdoorgang staat: "Brede zij den Ingang".; Onbekend
 3269. Broek in Waterland; Groet uit Broek in Waterland. De postbode dracht een stijve pet met postiljonhoorn en een embleem op zijn borst met posterijen.; Onbekend
 3270. Monumenten Broek in Waterland; Broekermeerdijk 15. Rijksmonument no. 11008, kadastraal no. B 2734 Woonstalhuis met rechthoekig grondplan, onder zadeldak met haaks er op geplaatst schilddak. Wanden van het woongedeelte van hout; schuurgedeelte met muren en rabat-weeg. Aangebouwde houten kaakberg onder hoog schilddak. Wellicht 18e eeuw. (Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)); Jan de Waal
 3271. Broekermeerdijk 15, Broek in Waterland; Broekermeerdijk 15. Rijksmonument no. 11008, kadastraal no. B 2734 Woonstalhuis met rechthoekig grondplan, onder zadeldak met haaks er op geplaatst schilddak. Wanden van het woongedeelte van hout; schuurgedeelte met muren en rabat-weeg. Aangebouwde houten kaakberg onder hoog schilddak. Wellicht 18e eeuw. (Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)) ; Jan de Waal
 3272. De Erven 1, Broek in Waterland; De Erven 1. Rijksmonument nummer: 11016. Kadaster no. B2141 Rechthoekig houten huis met schilddak. Woonhuis 19e eeuw. Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009). Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Huisartsen Cornelis Bakker en P.T.J. Parrée woonden en werkten in dit pand. Zij hadden apotheek aan huis. ; Jan de Waal
 3273. De Erven 1, Broek in Waterland; De Erven 1. Rijksmonument nummer: 11016. Kadaster no. B2141 Rechthoekig houten huis met schilddak. Woonhuis 19e eeuw. Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009). Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Huisartsen Cornelis Bakker en P.T.J. Parrée woonden en werkten in dit pand. Zij hadden apotheek aan huis. ; Jan de Waal
 3274. De Erven 3 Theekoepel, Broek in Waterland; Bij De Erven 3. Rijksmonument 11017. Kadaster no. B2142 Houten paviljoentje, XVIIId, onder een sterk overstekend schilddak met een ajouren top en om de daklijst een ajourenbalustrade, waaronder gesneden draperieen. Om het gebouwtje een galerij met opengewerkte balustrade. Inwendig een Lodewijk XVI-betimmering. Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009) Zie ook: Broeker Bijdragen no. 13: De koepel of kiosk te Broek en haar tweelingzuster en Broeker Bijdragen no. 26: De Erven. De tuinkoepel bij De Erven 3 (Swaenenburgh) werd in 1792-'93 opgericht in opdracht van Cornelis Koker in de vroegere overtuin van De Erven 10-14. Dit houten theehuis met open koepeltje op ver uitkragend schilddak is in zijn ontwerp duidelijk beďnvloed door de turkomanie. De draperieën onder de dakrand en de interieurinrichting zijn uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl. Na de aankoop van het terrein in 1916 liet burgemeester W. de Geus op de overtuin een woonhuis bouwen. Bron: Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer en Ronald Rommes,Monumenten in Nederland. Noord-Holland. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle 2006.; Jan de Waal
 3275. De Erven 5, Broek in Waterland; De Erven 5. Rijksmonument 11018. Kadaster no. B2144 Zijaanzicht links Rechthoekig houten huis onder een schilddak XVIII B, gewijzigd XIXa. De voorgevel heeft een middenrisaliet met gebogen fronton, waarin het wapen met een blauw paard omgeven door Lodewijk XVI-motieven. Gangbetimmering gedeelten van de kamerbetimmeringen en twee schoorsteenmantels in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven; Jan de Waal
 3276. De Erven 5, Broek in Waterland; De Erven 5. Rijksmonument 11018. Kadaster no. B2144 Vooraanzicht Rechthoekig houten huis onder een schilddak XVIII B, gewijzigd XIXa. De voorgevel heeft een middenrisaliet met gebogen fronton, waarin het wapen met een blauw paard omgeven door Lodewijk XVI-motieven. Gangbetimmering gedeelten van de kamerbetimmeringen en twee schoorsteenmantels in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven; Jan de Waal
 3277. De Erven 5, Broek in Waterland; De Erven 5. Rijksmonument 11018. Kadaster no. B2144 Detail voorgevel Rechthoekig houten huis onder een schilddak XVIII B, gewijzigd XIXa. De voorgevel heeft een middenrisaliet met gebogen fronton, waarin het wapen met een blauw paard omgeven door Lodewijk XVI-motieven. Gangbetimmering gedeelten van de kamerbetimmeringen en twee schoorsteenmantels in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven; Jan de Waal
 3278. De Erven 5, Broek in Waterland; De Erven 5. Rijksmonument 11018. Kadaster no. B2144 Detail voorgevel met het blauwe paard in het wapen. Rechthoekig houten huis onder een schilddak XVIII B, gewijzigd XIXa. De voorgevel heeft een middenrisaliet met gebogen fronton, waarin het wapen met een blauw paard omgeven door Lodewijk XVI-motieven. Gangbetimmering gedeelten van de kamerbetimmeringen en twee schoorsteenmantels in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven; Jan de Waal
 3279. De Erven 5, Broek in Waterland; De Erven 5. Rijksmonument 11018. Kadaster no. B2144 Achteraanzicht vanaf het water. Rechthoekig houten huis onder een schilddak XVIII B, gewijzigd XIXa. De voorgevel heeft een middenrisaliet met gebogen fronton, waarin het wapen met een blauw paard omgeven door Lodewijk XVI-motieven. Gangbetimmering gedeelten van de kamerbetimmeringen en twee schoorsteenmantels in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven; Jan de Waal
 3280. De Erven 8, Broek in Waterland; De Erven 8. Rijksmonument 11019. Kadaster no. B 2314. Zijaanzicht rechts. Houten huis, wellicht begin 19e eeuw, met puntgevel aan de voorzijde en pannen dak, aan de achterzijde schildvormig beëindigd. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven; Jan de Waal
 3281. De Erven 8, Broek in Waterland; De Erven 8. Rijksmonument 11019. Kadaster no. B 2314. Vooraanzicht Houten huis, wellicht begin 19e eeuw, met puntgevel aan de voorzijde en pannen dak, aan de achterzijde schildvormig beëindigd. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven; Jan de Waal
 3282. De Erven 8, Broek in Waterland; De Erven 8. Rijksmonument 11019. Kadaster no. B 2314. Zijaanzicht links, met daarachter de vroegere slachtplaats. Houten huis, wellicht begin 19e eeuw, met puntgevel aan de voorzijde en pannen dak, aan de achterzijde schildvormig beëindigd. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven; Jan de Waal
 3283. De Erven 10,12,14, Broek in Waterland; De Erven 10,12,14. Rijksmonument 11020. Kadaster no. B 2315. Zijaanzicht rechts met daarachter een klein huisje Houten huis, XVII (mogelijk1654), naast de linkerzijgevel waarvan door de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een overdekte doorrit is ontstaan. In het plafond van deze doorrit later ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering, XVIII. Schouw met tegels achter de stookplaats en snijwerk, XVIIIc. Betegelde kamerwand met een tableau (o.a. twee getorste zuilen en engelkopjes). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Zie ook: Het Beroemde Huis; De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland door Anne van Wijngaarden; Jan de Waal
 3284. De Erven 10,12,14, Broek in Waterland; De Erven 10,12,14. Rijksmonument 11020. Kadaster no. B 2315. Vooraanzicht Houten huis, XVII (mogelijk1654), naast de linkerzijgevel waarvan door de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een overdekte doorrit is ontstaan. In het plafond van deze doorrit later ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering, XVIII. Schouw met tegels achter de stookplaats en snijwerk, XVIIIc. Betegelde kamerwand met een tableau (o.a. twee getorste zuilen en engelkopjes). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Zie ook: Het Beroemde Huis; De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland door Anne van Wijngaarden; Jan de Waal
 3285. De Erven 10,12,14, Broek in Waterland; De Erven 10,12,14. Rijksmonument 11020. Kadaster no. B 2315. Zijaanzicht links Houten huis, XVII (mogelijk1654), naast de linkerzijgevel waarvan door de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een overdekte doorrit is ontstaan. In het plafond van deze doorrit later ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering, XVIII. Schouw met tegels achter de stookplaats en snijwerk, XVIIIc. Betegelde kamerwand met een tableau (o.a. twee getorste zuilen en engelkopjes). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Zie ook: Het Beroemde Huis; De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland door Anne van Wijngaarden; Jan de Waal
 3286. De Erven 10,12,14, Broek in Waterland; De Erven 10,12,14. Rijksmonument 11020. Kadaster no. B 2315. Zijaanzicht links met toegangsdeur Houten huis, XVII (mogelijk1654), naast de linkerzijgevel waarvan door de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een overdekte doorrit is ontstaan. In het plafond van deze doorrit later ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering, XVIII. Schouw met tegels achter de stookplaats en snijwerk, XVIIIc. Betegelde kamerwand met een tableau (o.a. twee getorste zuilen en engelkopjes). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Zie ook: Het Beroemde Huis; De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland door Anne van Wijngaarden; Jan de Waal
 3287. De Erven 10,12,14, Broek in Waterland; De Erven 10,12,14. Rijksmonument 11020. Kadaster no. B 2315. Toegangsdeur in detail met tekst Het Beroemde Huis. Houten huis, XVII (mogelijk1654), naast de linkerzijgevel waarvan door de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een overdekte doorrit is ontstaan. In het plafond van deze doorrit later ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering, XVIII. Schouw met tegels achter de stookplaats en snijwerk, XVIIIc. Betegelde kamerwand met een tableau (o.a. twee getorste zuilen en engelkopjes). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Zie ook: Het Beroemde Huis; De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland door Anne van Wijngaarden; Jan de Waal
 3288. De Erven 10,12,14, Broek in Waterland; De Erven 10,12,14. Rijksmonument 11020. Kadaster no. B 2315. Detail toegangsdeur met bovenlicht waar engeltjes in verwerkt zijn. Houten huis, XVII (mogelijk1654), naast de linkerzijgevel waarvan door de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een overdekte doorrit is ontstaan. In het plafond van deze doorrit later ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering, XVIII. Schouw met tegels achter de stookplaats en snijwerk, XVIIIc. Betegelde kamerwand met een tableau (o.a. twee getorste zuilen en engelkopjes). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Zie ook: Het Beroemde Huis; De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland door Anne van Wijngaarden; Jan de Waal
 3289. De Erven 10,12,14, Broek in Waterland; De Erven 10,12,14. Rijksmonument 11020. Kadaster no. B 2315. Houten huis, XVII (mogelijk1654), naast de linkerzijgevel waarvan door de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een overdekte doorrit is ontstaan. In het plafond van deze doorrit later ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering, XVIII. Schouw met tegels achter de stookplaats en snijwerk, XVIIIc. Betegelde kamerwand met een tableau (o.a. twee getorste zuilen en engelkopjes). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven De achterkant vanuit de tuin Zie ook: Het Beroemde Huis; De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland door Anne van Wijngaarden; Jan de Waal
 3290. De Erven 10,12,14, Broek in Waterland; De Erven 10,12,14. Rijksmonument 11020. Kadaster no. B 2315. Links in de tuin een prieeltje. Houten huis, XVII (mogelijk1654), naast de linkerzijgevel waarvan door de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een overdekte doorrit is ontstaan. In het plafond van deze doorrit later ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering, XVIII. Schouw met tegels achter de stookplaats en snijwerk, XVIIIc. Betegelde kamerwand met een tableau (o.a. twee getorste zuilen en engelkopjes). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Zie ook: Het Beroemde Huis; De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland door Anne van Wijngaarden; Jan de Waal
 3291. De Erven 10,12,14, Broek in Waterland; De Erven 10,12,14. Rijksmonument 11020. Kadaster no. B 2315. Het prieeltje in de tuin op de achtergrond de Broeker toren. Houten huis, XVII (mogelijk1654), naast de linkerzijgevel waarvan door de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een overdekte doorrit is ontstaan. In het plafond van deze doorrit later ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering, XVIII. Schouw met tegels achter de stookplaats en snijwerk, XVIIIc. Betegelde kamerwand met een tableau (o.a. twee getorste zuilen en engelkopjes). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Zie ook: Het Beroemde Huis; De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland door Anne van Wijngaarden; Jan de Waal
 3292. De Erven 10,12,14, Broek in Waterland; De Erven 10,12,14. Rijksmonument 11020. Kadaster no. B 2315. Het huisje achter in de tuin. Houten huis, XVII (mogelijk1654), naast de linkerzijgevel waarvan door de aansluiting van het overhuivende dak tegen dat van het belendende huis een overdekte doorrit is ontstaan. In het plafond van deze doorrit later ingebrachte panelen met fragmenten van een decoratieve beschildering, XVIII. Schouw met tegels achter de stookplaats en snijwerk, XVIIIc. Betegelde kamerwand met een tableau (o.a. twee getorste zuilen en engelkopjes). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Zie ook: Het Beroemde Huis; De geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland door Anne van Wijngaarden; Jan de Waal
 3293. De Erven 16, Broek in Waterland; De Erven 16. Rijksmonument 11021. Kadaster no. B 2316. Voorgevel Houten woonhuis, 18e eeuw Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3294. De Erven 16, Broek in Waterland; De Erven 16. Rijksmonument 11021. Kadaster no. B 2316. De linker zijgevel Houten woonhuis, 18e eeuw Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven; Jan de Waal
 3295. De Erven 16, Broek in Waterland; De Erven 16. Rijksmonument 11021. Kadaster no. B 2316. De achterkant Houten woonhuis, 18e eeuw Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3296. De Erven 16, Broek in Waterland; De Erven 16. Rijksmonument 11021. Kadaster no. B 2316. De erker in het achterhuis. Houten woonhuis, 18e eeuw Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3297. De Erven 16, Broek in Waterland; De Erven 16. Rijksmonument 11021. Kadaster no. B 2316. De tuin met vijver, het achterhuis en de naastliggende schuur. Houten woonhuis, 18e eeuw Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3298. De Erven 16, Broek in Waterland; De Erven 16. Rijksmonument 11021. Kadaster no. B 2316. De tuin met vrouwelijk beeld. Houten woonhuis, 18e eeuw Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3299. De Erven 16, Broek in Waterland; De Erven 16. Rijksmonument 11021. Kadaster no. B 2316. De tuin met ouderwetse kraan. Houten woonhuis, 18e eeuw Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3300. De Erven 16, Broek in Waterland; De Erven 16. Rijksmonument 11021. Kadaster no. B 2316. Detail kraan. Houten woonhuis, 18e eeuw Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3301. De Erven 16, Broek in Waterland; De Erven 16. Rijksmonument 11021. Kadaster no. B 2316. De tuin met prieeltje. Houten woonhuis, 18e eeuw Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3302. De Erven 22, Broek in Waterland; De Erven 22. Rijksmonument 11022. Kadaster no. B 2403. Pand als merkwaardig voorbeeld van Art Nouveau in de houtbouw. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven Burgemeester J. Ort (1909-1910) woonde hier en heeft het huis van de Art Nouveau versieringen laten voorzien. ; Jan de Waal
 3303. De Erven 24, Broek in Waterland; De Erven 24. Rijksmonument 11023. Kadaster no. B 1871 Eenvoudig HOUTEN HUIS met zadeldak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3304. De Erven 26, Broek in Waterland; De Erven 26. Rijksmonument 11025. Kadaster no. B 1757 Frontgevel Rechthoekig houten huis met schilddak, in oorsprong XVII, tot huidige gedaante verbouwd XVIIId. Ingang met gesneden dubbele deur en bovenlicht in pilasteromlijsting. Twee dakkapellen met gebogen fronton en ingezwenkte zijstukken. Vestibule met stucwerk in Lodewijk XVI-stijl: o.a. allegorische voorstelling van het huwelijk en monogram. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zie: Broeker Bijdragen no. 26 De Erven Zie ook Object no. 1742; Huwelijksgedicht Albert Verlaan en Grietje Kat. ; Jan de Waal
 3305. De Erven 26, Broek in Waterland; De Erven 26. Rijksmonument 11025. Kadaster no. B 1757 Linker zijgevel. Rechthoekig houten huis met schilddak, in oorsprong XVII, tot huidige gedaante verbouwd XVIIId. Ingang met gesneden dubbele deur en bovenlicht in pilasteromlijsting. Twee dakkapellen met gebogen fronton en ingezwenkte zijstukken. Vestibule met stucwerk in Lodewijk XVI-stijl: o.a. allegorische voorstelling van het huwelijk en monogram. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zie: Broeker Bijdragen no. 26 De Erven Zie ook Object no. 1742; Huwelijksgedicht Albert Verlaan en Grietje Kat. ; Jan de Waal
 3306. De Erven 26, Broek in Waterland; De Erven 26. Rijksmonument 11025. Kadaster no. B 1757 Linker zijgevel met daarachter de achtergevel van het tuinhuis. Rechthoekig houten huis met schilddak, in oorsprong XVII, tot huidige gedaante verbouwd XVIIId. Ingang met gesneden dubbele deur en bovenlicht in pilasteromlijsting. Twee dakkapellen met gebogen fronton en ingezwenkte zijstukken. Vestibule met stucwerk in Lodewijk XVI-stijl: o.a. allegorische voorstelling van het huwelijk en monogram. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zie: Broeker Bijdragen no. 26 De Erven Zie ook Object no. 1742; Huwelijksgedicht Albert Verlaan en Grietje Kat.; Jan de Waal
 3307. De Erven 26, Broek in Waterland; De Erven 30. Rijksmonument 11024. Kadaster no. B 1757 Achtergevel Houten theehuis, derde kwart 19e eeuw met ten dele versierde daklijst en openslaande deuren met luiken. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het theehuis hoort bij De Erven 26, object no. 2161. Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven; Jan de Waal
 3308. De Erven 26, Broek in Waterland; De Erven 30. Rijksmonument 11024. Kadaster no. B 1757 Voorgevel Houten theehuis, derde kwart 19e eeuw met ten dele versierde daklijst en openslaande deuren met luiken. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het theehuis hoort bij De Erven 26, object no. 2161. Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3309. De Erven 26, Broek in Waterland; De Erven 30. Rijksmonument 11024. Kadaster no. B 1757 De voorgevel met aansluiting op huis no.26. Houten theehuis, derde kwart 19e eeuw met ten dele versierde daklijst en openslaande deuren met luiken. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het theehuis hoort bij De Erven 26, object no. 2161. Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3310. De Erven 26, Broek in Waterland; De Erven 30. Rijksmonument 11024. Kadaster no. B 1757 Versieringen op het dak. Houten theehuis, derde kwart 19e eeuw met ten dele versierde daklijst en openslaande deuren met luiken. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het theehuis hoort bij De Erven 26, object no. 2161. Zie: Broeker Bijdragen no. 26: De Erven ; Jan de Waal
 3311. De Erven 26, Broek in Waterland; De Erven 26. Rijksmonument 11025. Kadaster no. B 1757 Gezicht uit de achtertuin op achtegevel huis en tuinhuis en schuur. Rechthoekig houten huis met schilddak, in oorsprong XVII, tot huidige gedaante verbouwd XVIIId. Ingang met gesneden dubbele deur en bovenlicht in pilasteromlijsting. Twee dakkapellen met gebogen fronton en ingezwenkte zijstukken. Vestibule met stucwerk in Lodewijk XVI-stijl: o.a. allegorische voorstelling van het huwelijk en monogram. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zie: Broeker Bijdragen no. 26 De Erven Zie ook Object no. 1742; Huwelijksgedicht Albert Verlaan en Grietje Kat.; Jan de Waal
 3312. De Erven 34, Broek in Waterland; De Erven 34. Rijksmonument 11026, Kadasternummer B 2139. Voorgevel en rechter zijgevel. Houten huis, XIXa, met T-vormige plattegrond. De met de parallel gelegen voorvleugel, links driezijdig beëindigd, heeft een pilastergeleding. Gesneden voordeur en bovenlicht. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3313. De Erven 34, Broek in Waterland; De Erven 34. Rijksmonument 11026, Kadasternummer B 2139. Voorgevel Houten huis, XIXa, met T-vormige plattegrond. De met de parallel gelegen voorvleugel, links driezijdig beëindigd, heeft een pilastergeleding. Gesneden voordeur en bovenlicht. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.; Jan de Waal
 3314. De Erven 34, Broek in Waterland; De Erven 34. Rijksmonument 11026, Kadasternummer B 2139. Voorgevel en linker zijgevel dwarshuis. Houten huis, XIXa, met T-vormige plattegrond. De met de parallel gelegen voorvleugel, links driezijdig beëindigd, heeft een pilastergeleding. Gesneden voordeur en bovenlicht. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3315. De Erven 34, Broek in Waterland; De Erven 34. Rijksmonument 11026, Kadasternummer B 2139. Dwarshuis. Houten huis, XIXa, met T-vormige plattegrond. De met de parallel gelegen voorvleugel, links driezijdig beëindigd, heeft een pilastergeleding. Gesneden voordeur en bovenlicht. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.; Jan de Waal
 3316. De Erven 38, Broek in Waterland; De Erven 38. Rijksmonument 11027. Kadasternummer B 2917 Houten dwarshuis onder hoog pannen schilddak met dakkapel versierd met vleugelstukken en fronton. Begin 19e eeuw. Deur uit de bouwtijd, vensters met 20- en 6-ruits-schuiframen. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Stal en hppiberg verbouwd tot woning, een stolpachtige schuur.; Jan de Waal
 3317. De Erven 38, Broek in Waterland; De Erven 38. Rijksmonument 11027. Kadasternummer B 2917 Houten dwarshuis onder hoog pannen schilddak met dakkapel versierd met vleugelstukken en fronton. Begin 19e eeuw. Deur uit de bouwtijd, vensters met 20- en 6-ruits-schuiframen. Luiken. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3318. De Erven 40, Broek in Waterland; De Erven 38. Rijksmonument 11027. Kadasternummer B 2917 De bij het monument horende stal en hooiberg zijn verbouwd tot woning (no. 40) De stolpachtige schuur is bijgebouwd. ; Jan de Waal
 3319. Dorpsstraat 2-4-6, Broek in Waterland; Dorpsstraat 2. Rijksmonument 11013. Kadasternummer B 1529 Eenvoudig houten huis onder schilddak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ; Jan de Waal
 3320. Dorpsstraat 2-4-6, Broek in Waterland; Oud eigenaar, oud burgemeester Peereboom noemde het huis Neeltje Pater. Eenvoudig houten huis onder schilddak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3321. Dorpsstraat 2-4-6, Broek in Waterland; Dorpsstraat 2. Rijksmonument 11013. Kadasternummer B 1529 Eenvoudig houten huis onder schilddak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ; Jan de Waal
 3322. Dorpsstraat 3, Broek in Waterland; Dorpsstraat 3, Rijksmonument 11009, Kadasternummer B 3066 Driebeukig houten huis, XVII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3323. Dorpsstraat 3, Broek in Waterland; Dorpsstraat 3, Rijksmonument 11009, Kadasternummer B 3066 Rechter zijgevel met opgelicht raam en erachter een vierkant. Driebeukig houten huis, XVII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3324. Dorpsstraat 5-7, Broek in Waterland; Dorpsstraat 5-7, Rijksmonument 11010, kadasternummer B 1253 Z.G. Jugendstilpand, als voorbeeld van 19e eeuwse trant. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3325. Dorpsstraat 5-7, Broek in Waterland; Dorpsstraat 5-7, Rijksmonument 11010, kadasternummer B 1253 Z.G. Jugendstilpand, als voorbeeld van 19e eeuwse trant. Detail van de voorgevel versiering Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3326. Dorpsstraat 5-7, Broek in Waterland; Dorpsstraat 5-7, Rijksmonument 11010, kadasternummer B 1253 Z.G. Jugendstilpand, als voorbeeld van 19e eeuwse trant. Detail van de voorgevel top met het laatste renovatie jaartal 1989. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3327. Een nog niet beschreven record (140208); Dorpsstraat 5-7, Rijksmonument 11010, kadasternummer B 1253 Z.G. Jugendstilpand, als voorbeeld van 19e eeuwse trant. Achterzijde en rechterzijzijde. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3328. Dorpsstraat 5-7, Broek in Waterland; Dorpsstraat 5-7, Rijksmonument 11010, kadasternummer B 1253 Z.G. Jugendstilpand, als voorbeeld van 19e eeuwse trant. Linkerzijzijde en achterkant schuur. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3329. Dorpsstraat 11-13, Broek in Waterland; Dorpsstraat 11-13, Rijksmonument 11011, Kadasternummer B 2835 Eenvoudig houten huis onder zadeldak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Het Pannenkoekenhuis werd gebouwd omstreeks 1596 en is het oudste type woonhuis in Noord-Holland. Men noemde het een driebeukig woonstalhuis; hier leefden mens en dier in één ruimte. Toendertijd bestond het dak van zo'n huis uit sparren en de wanden werden gevormd door een vlechtwerk van twijgen. In het midden was vaak een stookplaats gebouwd. Oorspronkelijk was het in 1624 een herberg, genaamd ''De prins van Oranje''. De herberg wordt in 1844 een schoenmakerswerkplaats. Tussen 1670 en 1813 verandert het huis maar liefs elf keer van eigenaar, hetzij door veiling, verkoop of ververving. Hendrik Fregeres wordt in 1813 eigenaar van het huis; hij is koopman in het klein en later tuinman. Omdat het in de ''franse tijd'' slecht gaat in het land en de huizen ook veel minder waard zijn, brengt het huis niet meer op dan € 102,-. Dochter Aaltje erft het huis in 1867. Zij is van beroep tapster en logementhoudster, later verkoopster van antiquiteiten. Aaltje overlijdt in 1900 en haar broer Klaas verkoopt het huis voor € 635,- aan Anna Hendrika de Bas Guliker, echtgenote van Jacob Meyer, scheepsgezagvoerder. In 1904 wordt het huis verkocht voor € 820,- aan de antiquair Pieter Heyloo sr. Bron: Pannenkoekenhuis De Witte Swaen.; Jan de Waal
 3330. Dorpsstraat 11-13, Broek in Waterland; Dorpsstraat 11-13, Rijksmonument 11011, Kadasternummer B 2835 Eenvoudig houten huis onder zadeldak. Detail van de voorgevel, met uithangbord: Pannenkoeken De Witte Swaen. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ; Jan de Waal
 3331. Dorpsstraat 11-13, Broek in Waterland; Dorpsstraat 11-13, Rijksmonument 11011, Kadasternummer B 2835 Eenvoudig houten huis onder zadeldak. Rechter zijgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ; Jan de Waal
 3332. Dorpsstraat 17, Broek in Waterland; Dorpsstraat 17, Rijksmonument 11012, Kadasternummer B 3239 Eenvoudig houten huis onder schilddak. Empire gedeelde ramen, datering in het plint: 1860. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na de oorlog is het dak van de toenmalig stolp verlaagd. Stolp zie objectnr. #1275, #1276 en #2204. ; Jan de Waal
 3333. Dorpsstraat 17, Broek in Waterland; Dorpsstraat 17, Rijksmonument 11012, Kadasternummer B 3239 Eenvoudig houten huis onder schilddak. Empire gedeelde ramen, datering in het plint: 1860. Voorgevel van rechts . Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na de oorlog is het dak van de toenmalig stolp verlaagd. Stolp zie objectnr. #1275, #1276 en #2204. ; Jan de Waal
 3334. Dorpsstraat 17, Broek in Waterland; Dorpsstraat 17, Rijksmonument 11012, Kadasternummer B 3239 Eenvoudig houten huis onder schilddak. Empire gedeelde ramen, datering in het plint: 1860. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Linker zijgevel met deur. Na de oorlog is het dak van de toenmalig stolp verlaagd. Stolp zie objectnr. #1275, #1276 en #2204. ; Jan de Waal
 3335. Dorpsstraat 17, Broek in Waterland; Dorpsstraat 17, Rijksmonument 11012, Kadasternummer B 3239 Eenvoudig houten huis onder schilddak. Empire gedeelde ramen, datering in het plint: 1860. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Achtergevel. Na de oorlog is het dak van de toenmalig stolp verlaagd. Stolp zie objectnr. #1275, #1276 en #2204. ; Jan de Waal
 3336. Dorpsstraat 20, Broek in Waterland; Dorpsstraat 20, Rijksmonument 11014, Kadasternummer B 2159 HOUTEN HUIS, XIXa met schilddak. Vooruitspringende middenpartij met pilasters en een ingezwenkte voorschot, versierd met zijwanden waarin gesneden rozetten en bekroond door een fronton. Deur en snijraam XIXa. Voorgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3337. Dorpsstraat 20, Broek in Waterland; Dorpsstraat 20, Rijksmonument 11014, Kadasternummer B 2159 HOUTEN HUIS, XIXa met schilddak. Vooruitspringende middenpartij met pilasters en een ingezwenkte voorschot, versierd met zijwanden waarin gesneden rozetten en bekroond door een fronton. Deur en snijraam XIXa. Detail voorgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ; Jan de Waal
 3338. Dorpsstraat 20, Broek in Waterland; Dorpsstraat 20, Rijksmonument 11014, Kadasternummer B 2159 HOUTEN HUIS, XIXa met schilddak. Vooruitspringende middenpartij met pilasters en een ingezwenkte voorschot, versierd met zijwanden waarin gesneden rozetten en bekroond door een fronton. Deur en snijraam XIXa. Punt voorgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ; Jan de Waal
 3339. Dorpsstraat 20, Broek in Waterland; Dorpsstraat 20, Rijksmonument 11014, Kadasternummer B 2159 HOUTEN HUIS, XIXa met schilddak. Vooruitspringende middenpartij met pilasters en een ingezwenkte voorschot, versierd met zijwanden waarin gesneden rozetten en bekroond door een fronton. Deur en snijraam XIXa. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rechterzijgevel.; Jan de Waal
 3340. Eilandweg 7, Broek in Waterland; Eilandweg 7, Rijksmonument 11015, Kadasternummer B 2330. Zuidwijk. Houten stelphoeve XVIIId. Drie Lodewijk XVI-staldeuren. Verder een ingang in een pilasteromlijsting. Laatste kwart 18e eeuw, Voorgevel en linker zijgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3341. Eilandweg 7, Broek in Waterland; Eilandweg 7, Rijksmonument 11015, Kadasternummer B 2330. Zuidwijk. Houten stelphoeve XVIIId. Drie Lodewijk XVI-staldeuren. Verder een ingang in een pilasteromlijsting. Laatste kwart 18e eeuw, Voorgevel en linker zijgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail voordeur, driedelig. ; Jan de Waal
 3342. Eilandweg 7, Broek in Waterland; Eilandweg 7, Rijksmonument 11015, Kadasternummer B 2330. Zuidwijk. Houten stelphoeve XVIIId. Drie Lodewijk XVI-staldeuren. Verder een ingang in een pilasteromlijsting. Laatste kwart 18e eeuw, Voorgevel en linker zijgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Naast de voordeur links ZUID.; Jan de Waal
 3343. Eilandweg 7, Broek in Waterland; Eilandweg 7, Rijksmonument 11015, Kadasternummer B 2330. Zuidwijk. Houten stelphoeve XVIIId. Drie Lodewijk XVI-staldeuren. Verder een ingang in een pilasteromlijsting. Laatste kwart 18e eeuw, Voorgevel en linker zijgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Naast de voordeur rechts WYK.; Jan de Waal
 3344. Eilandweg 7, Broek in Waterland; Eilandweg 7, Rijksmonument 11015, Kadasternummer B 2330. Zuidwijk. Houten stelphoeve XVIIId. Drie Lodewijk XVI-staldeuren. Verder een ingang in een pilasteromlijsting. Laatste kwart 18e eeuw, Voorgevel en linker zijgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel; Jan de Waal
 3345. Eilandweg 7, Broek in Waterland; Eilandweg 7, Rijksmonument 11015, Kadasternummer B 2330. Zuidwijk. Houten stelphoeve XVIIId. Drie Lodewijk XVI-staldeuren. Verder een ingang in een pilasteromlijsting. Laatste kwart 18e eeuw, Voorgevel en linker zijgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zijgevel links en achtergevel.; Jan de Waal
 3346. Eilandweg 7, Broek in Waterland; Eilandweg 7, Rijksmonument 11015, Kadasternummer B 2330. Zuidwijk. Houten stelphoeve XVIIId. Drie Lodewijk XVI-staldeuren. Verder een ingang in een pilasteromlijsting. Laatste kwart 18e eeuw, Voorgevel en linker zijgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Deur in de linkerzijgevel aan het Zuideinde.; Jan de Waal
 3347. Eilandweg 7, Broek in Waterland; Eilandweg 7, Rijksmonument 11015, Kadasternummer B 2330. Zuidwijk. Houten stelphoeve XVIIId. Drie Lodewijk XVI-staldeuren. Verder een ingang in een pilasteromlijsting. Laatste kwart 18e eeuw, Achtergevel met schuur. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ; Jan de Waal
 3348. Havenrak 1, Broek in Waterland; Havenrak 1, Rijksmonument 11028, Kadasternummer B 1689 Houten huis met puntgevel aan de straat, 1783. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Bijna driehonderd jaar lang, van 1671 tot 1951, was op de plaats van dit huis een bakkerij gevestigd. Archiefonderzoek en graafwerkzaamheden hebben echter duidelijk gemaakt dat het huis een nog langere geschiedenis heeft. In 1671 verkocht Aaltje Barentz het huis met erf aan Jan Harmensz. Het werd toen ‘tot een Brood Bakkerij gemaakt'. n 1779 kwam de bakkerij in bezit van Pieter Jacobsz Mars. Drie jaar later werd door hem, met consent van de vroedschap, gecollecteerd in het dorp, ter vernieuwing van zijn ‘afgekeurde bakkersoven en zijn vervallen huijs'. In 1783 werd het huis nieuw opgetrokken, met een ‘Saagsel Schuur' voor de bakkerij. Sindsdien bleef er steeds een ‘broodbakker- en koekbakkers affaire' gevestigd, tot 1951 toen het woonhuis werd met een antiekwinkeltje. Het huis bevat nog veel historische elementen, waaronder restanten van de bakkerswinkel. Zeer zeldzaam is de ‘kralentuin' bij het huis, een restant van de beroemde tuin van Aaltje Fregeres, een toeristische bezienswaardigheid in de negentiende eeuw, geroemd in tuinboeken en reisgidsen. Een perkje rondom een zuil is in een stervormig patroon belegd met blauwe, witte en zwarte glaskralen. Kralentuinen zijn een Noord-Hollands verschijnsel dat zijn oorsprong heeft in de Gouden Eeuw. Bij de handel op de Oost en West werden glaskralen als ruilmiddel gebruikt. In later tijd toen de glaskralen hun ruilwaarde hadden verloren, werden kralentuinen aangelegd. Het tuintje in Broek in Waterland is daar een uniek voorbeeld van. Bron: Jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser 89 (2007), pp. 9-10, 90 (2008), pp.22-23 en 91 (2009), pp. 24-25 ; Jan de Waal
 3349. Havenrak 1, Broek in Waterland; Havenrak 1, Rijksmonument 11028, Kadasternummer B 1689 Houten huis met puntgevel aan de straat, 1783. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Tot 1951 heeft hier altijd een bakker gewoond en gewerkt. Detail deur.; Jan de Waal
 3350. Havenrak 1, Broek in Waterland; Havenrak 1, Rijksmonument 11028, Kadasternummer B 1689 Houten huis met puntgevel aan de straat, 1783. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Tot 1951 heeft hier altijd een bakker gewoond en gewerkt. Zijgevel rechts.; Jan de Waal
 3351. Havenrak 1, Broek in Waterland; Havenrak 1, Rijksmonument 11028, Kadasternummer B 1689 Houten huis met puntgevel aan de straat, 1783. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Tot 1951 heeft hier altijd een bakker gewoond en gewerkt. Bijzonder klompenhokje, meestal vierkant.; Jan de Waal
 3352. Havenrak 1, Broek in Waterland; Havenrak 1, Rijksmonument 11028, Kadasternummer B 1689 Houten huis met puntgevel aan de straat, 1783. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Tot 1951 heeft hier altijd een bakker gewoond en gewerkt. Rechter zijgevel.Achter het hekje bevinden zich buxushegjes met in het midden een blauwe kralentuin.; Jan de Waal
 3353. Havenrak 3, Broek in Waterland; Havenrak 3, Rijksmonument 333028, Kadasternummer B 2126 In oorsprong wellicht 18e-eeuws, houten woonhuis op bakstenen voet, opgetrokken op T-vormige grondslag onder pannen zadeldak met ingezwenkt schild aan de achterzijde en rechte gootlijsten langs de lange zijden. De tuitgevel aan de voorzijde bevat in het midden de ingangsdeur - voorzien van een gietijzeren roostervulling met middenornament en van een snijraam in het bovenlicht - en links daarvan een schuifvenster waarvan de negenruitsverdeling deels is vervangen door een T-raam; de licht overstekende top bestaat uit staand beschot - in tegenstelling tot het liggend beschot met messing en groef met hollijst in de meeste der overige wanden - en bevat een vierruitsvenster en geprofileerde afdeklijsten. De linkerzijgevel bezit een stel inrijdeuren met achtlicht terzijde, een zij-ingang en rechts een negenruits-schuifvenster, dat evenals dat van de voorgevel van luiken is voorzien. Aan de rechterzijde een uitbouw in verwante trant, met bakstenen waterput. Achter het woonhuis een houten kaakberg uit de bouwtijd, onder pannen zadeldak tussen houten puntgevels met staand beschot; de dakpanlagen zijn hieronder doorgetrokken, vrijwel tot op de grond, en bij de twee andere zijden tot halverhoogte, boven de gepotdekselde benedenwanden. Karakteristiek Waterlands woonhuis met kaakberg, als zodanig van belang wegens architectonische en oudheidkundige waarde.; Jan de Waal
 3354. Havenrak 3, Broek in Waterland; Havenrak 3, Rijksmonument 333028, Kadasternummer B 2126 In oorsprong wellicht 18e-eeuws, houten woonhuis op bakstenen voet, opgetrokken op T-vormige grondslag onder pannen zadeldak met ingezwenkt schild aan de achterzijde en rechte gootlijsten langs de lange zijden. De tuitgevel aan de voorzijde bevat in het midden de ingangsdeur - voorzien van een gietijzeren roostervulling met middenornament en van een snijraam in het bovenlicht - en links daarvan een schuifvenster waarvan de negenruitsverdeling deels is vervangen door een T-raam; de licht overstekende top bestaat uit staand beschot - in tegenstelling tot het liggend beschot met messing en groef met hollijst in de meeste der overige wanden - en bevat een vierruitsvenster en geprofileerde afdeklijsten. De linkerzijgevel bezit een stel inrijdeuren met achtlicht terzijde, een zij-ingang en rechts een negenruits-schuifvenster, dat evenals dat van de voorgevel van luiken is voorzien. Aan de rechterzijde een uitbouw in verwante trant, met bakstenen waterput. Achter het woonhuis een houten kaakberg uit de bouwtijd, onder pannen zadeldak tussen houten puntgevels met staand beschot; de dakpanlagen zijn hieronder doorgetrokken, vrijwel tot op de grond, en bij de twee andere zijden tot halverhoogte, boven de gepotdekselde benedenwanden. ; Jan de Waal
 3355. Havenrak 5, Broek in Waterland; Havenrak 5, Rijksmonument 11029, Kadasternummer B 1690 Houten huis met L-vormige plattegrond. Puntgevel aan de straat, XIXa. In de rechterzijgevel gesneden deur en bovenlicht. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3356. Havenrak 5, Broek in Waterland; Havenrak 5, Rijksmonument 11029, Kadasternummer B 1690 Houten huis met L-vormige plattegrond. Puntgevel aan de straat, XIXa. In de rechterzijgevel gesneden deur en bovenlicht. Detail deur in voorgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3357. Havenrak 5, Broek in Waterland; Havenrak 5, Rijksmonument 11029, Kadasternummer B 1690 Houten huis met L-vormige plattegrond. Puntgevel aan de straat, XIXa. In de rechterzijgevel gesneden deur en bovenlicht. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rechter zijgevel + dwarsstuk; Jan de Waal
 3358. Havenrak 5 en 7, Broek in Waterland; Poorten naar de achtertuin van Havenrak 5 en 7 Rijksmonumenten 11029 en 11023. Kadasternummers B 1690 en B 1925; Jan de Waal
 3359. Havenrak 7, Broek in Waterland; Havenrak 7, Rijksmonument 11023, Kadasternummer B 1925 Houten huis, XIX. Gesneden deur. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Linker zijgevel en voorgevel.; Jan de Waal
 3360. Havenrak 7, Broek in Waterland; Havenrak 7, Rijksmonument 11023, Kadasternummer B 1925 Houten huis, XIX. Gesneden deur. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel met raamluiken.; Jan de Waal
 3361. Havenrak 7, Broek in Waterland; Havenrak 7, Rijksmonument 11023, Kadasternummer B 1925 Houten huis, XIX. Gesneden deur. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rechter zijgevel.; Jan de Waal
 3362. Havenrak 9-11, Broek in Waterland; Havenrak 9-11, Rijksmonument 11031, Kadasternummer B 2637 Pand onder hoog tentdak. Voorgevel gepleisterd. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voormalige kaasmakerij, stolpboerderij.; Jan de Waal
 3363. Havenrak 9-11, Broek in Waterland; Havenrak 9-11, Rijksmonument 11031, Kadasternummer B 2637 Pand onder hoog tentdak. Voorgevel gepleisterd. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voormalige kaasmakerij, stolpboerderij. Detail van een stalraam; Jan de Waal
 3364. Een nog niet beschreven record (140208); Havenrak 9-11, Rijksmonument 11031, Kadasternummer B 2637 Pand onder hoog tentdak. Voorgevel gepleisterd. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voormalige kaasmakerij, stolpboerderij. Detail spitsversiering met koe en de schoorsteen.; Jan de Waal
 3365. Havenrak 9-11, Broek in Waterland; Havenrak 9-11, Rijksmonument 11031, Kadasternummer B 2637 Pand onder hoog tentdak. Voorgevel gepleisterd. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voormalige kaasmakerij, stolpboerderij. Rechterzijgevel.; Jan de Waal
 3366. Havenrak 13-15-17, Broek in Waterland; Havenrak 13-15-17, Rijksmonument 11032 Kadasternummer B 1210 Houten huis met bredere achterbouw onder een stelpdak. Aan de straat een puntgevel, XVIII-XIX. Links schuur en linkerzijgevel. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3367. Havenrak 13-15-17, Broek in Waterland; Havenrak 13-15-17, Rijksmonument 11032 Kadasternummer B 1210 Houten huis met bredere achterbouw onder een stelpdak. Aan de straat een puntgevel, XVIII-XIX. Voorgevel Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3368. Havenrak 13-15-17, Broek in Waterland; Havenrak 13-15-17, Rijksmonument 11032 Kadasternummer B 1210 Houten huis met bredere achterbouw onder een stelpdak. Aan de straat een puntgevel, XVIII-XIX. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel, detail klompenhokje.; Jan de Waal
 3369. Havenrak 13-15-17, Broek in Waterland; Havenrak 13-15-17, Rijksmonument 11032 Kadasternummer B 1210 Houten huis met bredere achterbouw onder een stelpdak. Aan de straat een puntgevel, XVIII-XIX. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rechter zijgevel met deur in de hoek tussen voor- en achterhuis. ; Jan de Waal
 3370. Havenrak 13-15-17 en 19, Broek in Waterland; Het poortje tussen Havenrak 13-15-17 en 19 met het wapen van de gemeente Broek in Wa terland. Rijksmonument 11032, Kadasternummer B 1210 en Beeldbepalend pand Havenrak 19; Jan de Waal
 3371. Havenrak 13-15-17, Broek in Waterland; Havenrak 13-15-17, Rijksmonument 11032 Kadasternummer B 1210 Houten huis met bredere achterbouw onder een stelpdak. Aan de straat een puntgevel, XVIII-XIX. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Achtergevel van steen.; Jan de Waal
 3372. Havenrak 23, Broek in Waterland; Havenrak 23, Rijksmonument 11033, Kadasternummer B 2345 Houten huis, XVIII, met puntgevel aan de straat. Links ingangspartij met gesneden dubbele deur, snijraam geornamenteerde pilasters en bekroning in Lodewijk XVI stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3373. Havenrak 23, Broek in Waterland; Havenrak 23, Rijksmonument 11033, Kadasternummer B 2345 Houten huis, XVIII, met puntgevel aan de straat. Links ingangspartij met gesneden dubbele deur, snijraam geornamenteerde pilasters en bekroning in Lodewijk XVI stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3374. Havenrak 23, Broek in Waterland; Havenrak 23, Rijksmonument 11033, Kadasternummer B 2345 Houten huis, XVIII, met puntgevel aan de straat. Links ingangspartij met gesneden dubbele deur, snijraam geornamenteerde pilasters en bekroning in Lodewijk XVI stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rechterzijgevel met aanbouw.; Jan de Waal
 3375. Havenrak 25-27, Broek in Waterland; Havenrak 25-27, Rijksmonument 11034 Kadasternummers B 2546 en B 2547 Houten huis in L-vorm, XVII-XVIII. Aan de straat en opzij puntgevels. De puntgevel opzij bezit nog een goed kruiskozijn. De voorgevel met fronton. In een kamer schoorsteenmantel in Lodewijk XVI stijl en twee bedsteden in Lodewijk XVI-stijl. Voor het huis een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, nog met de originele lantaarn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel met links nog net zichtbaar het poortje tussen Havenrak 23 en 25-27.; Jan de Waal
 3376. Havenrak 25-27, Broek in Waterland; Havenrak 25-27, Rijksmonument 11034 Kadasternummers B 2546 en B 2547 Houten huis in L-vorm, XVII-XVIII. Aan de straat en opzij puntgevels. De puntgevel opzij bezit nog een goed kruiskozijn. De voorgevel met fronton. In een kamer schoorsteenmantel in Lodewijk XVI stijl en twee bedsteden in Lodewijk XVI-stijl. Voor het huis een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, nog met de originele lantaarn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rechterzijgevel met L-vormige aanbouw.; Jan de Waal
 3377. Havenrak 25-27, Broek in Waterland; Havenrak 25-27, Rijksmonument 11034 Kadasternummers B 2546 en B 2547 Houten huis in L-vorm, XVII-XVIII. Aan de straat en opzij puntgevels. De puntgevel opzij bezit nog een goed kruiskozijn. De voorgevel met fronton. In een kamer schoorsteenmantel in Lodewijk XVI stijl en twee bedsteden in Lodewijk XVI-stijl. Voor het huis een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, nog met de originele lantaarn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Achtergevel L-vormige aanbouw.; Jan de Waal
 3378. Havenrak 25-27, Broek in Waterland; Havenrak 25-27, Rijksmonument 11034 Kadasternummers B 2546 en B 2547 Houten huis in L-vorm, XVII-XVIII. Aan de straat en opzij puntgevels. De puntgevel opzij bezit nog een goed kruiskozijn. De voorgevel met fronton. In een kamer schoorsteenmantel in Lodewijk XVI stijl en twee bedsteden in Lodewijk XVI-stijl. Voor het huis een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, nog met de originele lantaarn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail deur in rechterzijgevel L-vormige aanbouw; Jan de Waal
 3379. Havenrak 25-27, Broek in Waterland; Havenrak 25-27, Rijksmonument 11034 Kadasternummers B 2546 en B 2547 Houten huis in L-vorm, XVII-XVIII. Aan de straat en opzij puntgevels. De puntgevel opzij bezit nog een goed kruiskozijn. De voorgevel met fronton. In een kamer schoorsteenmantel in Lodewijk XVI stijl en twee bedsteden in Lodewijk XVI-stijl. Voor het huis een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, nog met de originele lantaarn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zijgevel aan L-vormigebouw doorlopend in achtergevel.; Jan de Waal
 3380. Havenrak 25-27, Broek in Waterland; Havenrak 25-27, Rijksmonument 11034 Kadasternummers B 2546 en B 2547 Houten huis in L-vorm, XVII-XVIII. Aan de straat en opzij puntgevels. De puntgevel opzij bezit nog een goed kruiskozijn. De voorgevel met fronton. In een kamer schoorsteenmantel in Lodewijk XVI stijl en twee bedsteden in Lodewijk XVI-stijl. Voor het huis een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, nog met de originele lantaarn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Schutting tussen Havenrak 23 en 25-27 met ingebouwd speelhuisje.; Jan de Waal
 3381. Havenrak 25-27, Broek in Waterland; Havenrak 25-27, Rijksmonument 11034 Kadasternummers B 2546 en B 2547 Houten huis in L-vorm, XVII-XVIII. Aan de straat en opzij puntgevels. De puntgevel opzij bezit nog een goed kruiskozijn. De voorgevel met fronton. In een kamer schoorsteenmantel in Lodewijk XVI stijl en twee bedsteden in Lodewijk XVI-stijl. Voor het huis een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, nog met de originele lantaarn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail speelhuisje; Jan de Waal
 3382. Havenrak 25-27, Broek in Waterland; Havenrak 25-27, Rijksmonument 11034 Kadasternummers B 2546 en B 2547 Houten huis in L-vorm, XVII-XVIII. Aan de straat en opzij puntgevels. De puntgevel opzij bezit nog een goed kruiskozijn. De voorgevel met fronton. In een kamer schoorsteenmantel in Lodewijk XVI stijl en twee bedsteden in Lodewijk XVI-stijl. Voor het huis een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, nog met de originele lantaarn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Schuurtje en waterput.; Jan de Waal
 3383. Havenrak 31, Broek in Waterland; Havenrak 31, Rijksmonument 11035 Kadasternummer B 1213 Foute gegevens Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft stenen voorgevel aan. Linker zijgevel en voorgevel.; Jan de Waal
 3384. Havenrak 31, Broek in Waterland; Havenrak 31, Rijksmonument 11035 Kadasternummer B 1213 Foute gegevens Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft stenen voorgevel aan. ; Jan de Waal
 3385. Havenrak 31, Broek in Waterland; Havenrak 31, Rijksmonument 11035 Kadasternummer B 1213 Foute gegevens Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft stenen voorgevel aan. Detail uithangbord van C. Pels & Zn. Kaas 40+,volvet en belegen; Jan de Waal
 3386. Havenrak 33, Broek in Waterland; Havenrak 33, Rijksmonument 11036 Kadasternummer B 2017 Gebouw mede van belang i.v.b. met de situatie. Moderne stenen voorgevel, overigens oorspronkelijk met hoge kap. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3387. Havenrak 33, Broek in Waterland; Havenrak 33, Rijksmonument 11036 Kadasternummer B 2017 Gebouw mede van belang i.v.b. met de situatie. Moderne stenen voorgevel, overigens oorspronkelijk met hoge kap. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3388. Havenrak 37, Broek in Waterland; Havenrak 37, Rijksmonument 11036 Kadasternummer B 2407 Eenvoudig houten huis onder schilddak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel; Jan de Waal
 3389. Havenrak 37, Broek in Waterland; Havenrak 37, Rijksmonument 11036 Kadasternummer B 2407 Eenvoudig houten huis onder schilddak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Achtergevel.; Jan de Waal
 3390. Keerngouw 2, Broek in Waterland; Keerngouw 2, Rijksmonument 11039 Kadasternummer B 1196 Hoek Kerkplein. Houten huis, XVIII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel; Jan de Waal
 3391. Keerngouw 2, Broek in Waterland; Keerngouw 2, Rijksmonument 11039 Kadasternummer B 1196 Hoek Kerkplein. Houten huis, XVIII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Linker zijgevel met schuur en L-vormige aanbouw. ; Jan de Waal
 3392. Keerngouw 2, Broek in Waterland; Keerngouw 2, Rijksmonument 11039 Kadasternummer B 1196 Hoek Kerkplein. Houten huis, XVIII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Linker zijgevel vanuit de tuin ; Jan de Waal
 3393. Keerngouw 2, Broek in Waterland; Keerngouw 2, Rijksmonument 11039 Kadasternummer B 1196 Hoek Kerkplein. Houten huis, XVIII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Achtergevel ; Jan de Waal
 3394. Keerngouw 3, Broek in Waterland; Keerngouw 3, Rijksmonument 11038, Kadasternummer B 2474 Eenvoudig houten huis onder zadeldak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Linker zijgevel en voorgevel.; Jan de Waal
 3395. Keerngouw 3, Broek in Waterland; Keerngouw 3, Rijksmonument 11038, Kadasternummer B 2474 Eenvoudig houten huis onder zadeldak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rechterzijgevel met schutting; Jan de Waal
 3396. Keerngouw 16, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Rijksmonument 11040 Kadasternummer B 2349 Houten huis, waaraan in betrekkelijk recente tijd van elders afkomstige onderdelen zijn toegepast. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voormalige timmerwerkplaats met woonhuis Zie ook rechts dit huis in oude staat.; Jan de Waal
 3397. Keerngouw 16, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Rijksmonument 11040 Kadasternummer B 2349 Houten huis, waaraan in betrekkelijk recente tijd van elders afkomstige onderdelen zijn toegepast. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voormalige timmerwerkplaats met woonhuis. Detail in het bovenlicht is timmermansgereedschap verwerkt. ; Jan de Waal
 3398. Keerngouw 16, Broek in Waterland; Keerngouw 16, Rijksmonument 11040 Kadasternummer B 2349 Houten huis, waaraan in betrekkelijk recente tijd van elders afkomstige onderdelen zijn toegepast. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voormalige timmerwerkplaats met woonhuis Linker zijgevel. ; Jan de Waal
 3399. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein lantaarnpaal, Rijksmonument 11047 Kadasternummer B 3041 Naast de brug ten westen van de kerk een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, op de voet waarvan de hoogste waterstand tijdens de overstroming van 1825 staat aangegeven. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3400. Kerkplein, Broek in Waterland; Kerkplein lantaarnpaal, Rijksmonument 11047 Kadasternummer B 3041 Naast de brug ten westen van de kerk een hardstenen lantaarnpaal, XVIII, op de voet waarvan de hoogste waterstand tijdens de overstroming van 1825 staat aangegeven. Detail voet lantaarnpaal. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed In 1916 stond het water bij de hoogste stand 2 centimeter lager.; Jan de Waal
 3401. Kerkplein 2, Broek in Waterland; Kerkplein 2, Rijksmonument 11043 Kadasternummer B 2866 weebeukig houten huis, XVII. Aan voor- en achterzijde een puntgevel XIX. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel; Jan de Waal
 3402. Kerkplein 2, Broek in Waterland; Kerkplein 2, Rijksmonument 11043 Kadasternummer B 2866 weebeukig houten huis, XVII. Aan voor- en achterzijde een puntgevel XIX. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Dak met daarin het jaartal 1790.; Jan de Waal
 3403. Kerkplein 6, Broek in Waterland; Kerkplein 6, Rijksmonument 11044 Kadasternummer B 1390 echthoekig houten huis met schilddak. Aan de straat twee dakkapellen met gebogen frontons, waarin geschilderd ANNO en 1740. Ingang met bovenlicht in pilasteromlijsting. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed De voorm. onderwijzerswoning Kerkplein 6 is een dwars houten huis uit 1740, voorzien van dakkapellen met gebogen frontons. Na 1960 waren hier het postkantoor en de gemeentesecretarie gehuisvest (tot 1990). Bron: Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer en Ronald Rommes,Monumenten in Nederland. Noord-Holland. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle 2006 Voor- en rechter zijgevel.; Jan de Waal
 3404. Kerkplein 6, Broek in Waterland; Kerkplein 6, Rijksmonument 11044 Kadasternummer B 1390 echthoekig houten huis met schilddak. Aan de straat twee dakkapellen met gebogen frontons, waarin geschilderd ANNO en 1740. Ingang met bovenlicht in pilasteromlijsting. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed De twee dakkapelen met ANNO 1740; Jan de Waal
 3405. Kerkplein 10, Broek in Waterland; Kerkplein 10, Rijksmonument 11045 Kadasternummer B 465 Driebeukig houten huis, XVII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Linkerzijgevel en voorgevel. Zie objctnummer #0169; Jan de Waal
 3406. Keerngouw 10, Broek in Waterland; Kerkplein 10, Rijksmonument 11045 Kadasternummer B 465 Driebeukig houten huis, XVII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail de dubbele voordeur. Zie objctnummer #0169; Jan de Waal
 3407. Keerngouw 10, Broek in Waterland; Kerkplein 10, Rijksmonument 11045 Kadasternummer B 465 Driebeukig houten huis, XVII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed L-vormig achterstuk. Zie objctnummer #0169; Jan de Waal
 3408. Kerkplein 11, Broek in Waterland; Kerkplein 11, Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel. Voormalige pastorie. Gebouwd in 1670.; Jan de Waal
 3409. Kerkplein 11, Broek in Waterland; Kerkplein 11, Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail voordeur; Jan de Waal
 3410. Kerkplein 11, Broek in Waterland; Kerkplein 11, Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rechterzijgevel met aanbouw; Jan de Waal
 3411. Kerkplein 11, Broek in Waterland; Kerkplein 11, Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Linker zijgevel met serre; Jan de Waal
 3412. Kerkplein 11, Broek in Waterland; Kerkplein 11, Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail lantaarnpaal; Jan de Waal
 3413. Kerkplein 11, Broek in Waterland; Kerkplein 11, Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Linkerzijgevel; Jan de Waal
 3414. Kerkplein 12, Broek in Waterland; Kerkplein 12 Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3415. Kerkplein 12, Broek in Waterland; Kerkplein 12 Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail deur; Jan de Waal
 3416. Kerkplein 12, Broek in Waterland; Kerkplein 12 Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail Ionische pilaster; Jan de Waal
 3417. Kerkplein 12, Broek in Waterland; Kerkplein 12 Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rechterzijgevel aan Het Dee.; Jan de Waal
 3418. Kerkplein 12, Broek in Waterland; Kerkplein 12 Rijksmonument 11046 Kadasternummer B 1564 Rechthoekig houten huis met schilddak, XIX A. In de naar de straat gekeerde korte zijde een brede ingang met dubbele deur en bovenlicht in een omlijsting met Ionische pilasters. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed De 2 toiletraampjes en het urinoir.; Jan de Waal
 3419. Kerkplein 13, Broek in Waterland; Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Achtergevel; Jan de Waal
 3420. Kerkplein 13, Broek in Waterland; Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Toren van de Protestantse kerk.; Jan de Waal
 3421. Kerkplein 13, Broek in Waterland; Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed De deur van de toren met een rond raam daarboven.; Jan de Waal
 3422. Kerkplein 13, Broek in Waterland; Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Tekst op de toren onder de klok: Doen D'oorlog hier begon Doen is my spits verbrant Door Godts seegen en vree Ben ik aldus geplant Verbrant 1573 Hermaakt 1648 Vernieuwd 1863; Jan de Waal
 3423. Kerkplein 13, Broek in Waterland; Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Toren + het hele schip.; Jan de Waal
 3424. Kerkplein 13, Broek in Waterland; Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Deurtje wat uitkomt achter het orgel.; Jan de Waal
 3425. Kerkplein 13, Broek in Waterland; Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Deurtje wat uitkomt in de toiletten.; Jan de Waal
 3426. Kerkplein 13, Broek in Waterland; Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Zuiderportaal met 1727 en versiering met 2 harpen.; Jan de Waal
 3427. Een nog niet beschreven record (140214); Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Noorderportaal met als versiering een stamboom in mand.; Jan de Waal
 3428. Kerkplein 13, Broek in Waterland; Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Het zuiderportaal in zijn geheel.; Jan de Waal
 3429. Kerkplein 13, Broek in Waterland; Kerkplein 13, Rijksmonument 11042 Kadasternummer B 1633 Hervormde Sint-Nicolaaskerk Tweebeukig laatgotisch gebouw met westtoren en vijfzijdig gesloten koor, XV, maar ingrijpend hersteld na brand tussen 1585 en 1639. De westtoren kreeg zijn huidige uiterlijk door verbouwingen in 1727 en 1780. Portalen XVIII. Zerkenvloer. Preekstoel, 1685, doophek en banken XVII. Twee lezenaars en een doopboog van koper, XVII. Epitaaf voor D.W. Ditmarsch, gest. 1830, en zijn vrouw. Gebrandschilderd glas, XVIIb-1729. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1832 gemaakt door W. Beekes. Het later toegevoegde vrije Pedaal blijft buiten de bescherming. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1624, diam. 136 cm. Mechanisch torenuurwerk van Addicks, circa 1910, aangedreven door een niet beschermd synchroonmotortje. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Het Noorderportaal in zijn geheel; Jan de Waal
 3430. Laan 2, Broek in Waterland; Laan 2, Rijksmonument 11048 Kadasternummer B 2686 Eenvoudig houten huis onder zadeldak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel na de restauratie in 2011; Jan de Waal
 3431. Laan 2, Broek in Waterland; Laan 2, Rijksmonument 11048 Kadasternummer B 2686 Eenvoudig houten huis onder zadeldak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Tuin en aanbouw na de restauratie in 2011; Jan de Waal
 3432. Laan 4, Broek in Waterland; Laan 4, Rijksmonument 11049 Kadasternummer B 2687 outen huis, XVIII A, achterwaarts uitgebouwd tot boerderij. In- en uitgezwenkt voorschot boven een pui met zijpilasters en voorzien van een gesneden vensteromlijsting in Lodewijk XIV-stijl. Zij-ingang met zijlichten en snijraam eveneens in Lodewijk XVI stijl. Plafond met grote gesneden rozet XVIII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel; Jan de Waal
 3433. Laan 4, Broek in Waterland; Laan 4, Rijksmonument 11049 Kadasternummer B 2687 outen huis, XVIII A, achterwaarts uitgebouwd tot boerderij. In- en uitgezwenkt voorschot boven een pui met zijpilasters en voorzien van een gesneden vensteromlijsting in Lodewijk XIV-stijl. Zij-ingang met zijlichten en snijraam eveneens in Lodewijk XVI stijl. Plafond met grote gesneden rozet XVIII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Details voorgevel; Jan de Waal
 3434. Laan 4, Broek in Waterland; Laan 4, Rijksmonument 11049 Kadasternummer B 2687 outen huis, XVIII A, achterwaarts uitgebouwd tot boerderij. In- en uitgezwenkt voorschot boven een pui met zijpilasters en voorzien van een gesneden vensteromlijsting in Lodewijk XIV-stijl. Zij-ingang met zijlichten en snijraam eveneens in Lodewijk XVI stijl. Plafond met grote gesneden rozet XVIII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail versiering pilaster.; Jan de Waal
 3435. Laan 4, Broek in Waterland; Laan 4, Rijksmonument 11049 Kadasternummer B 2687 Houten huis, XVIII A, achterwaarts uitgebouwd tot boerderij. In- en uitgezwenkt voorschot boven een pui met zijpilasters en voorzien van een gesneden vensteromlijsting in Lodewijk XIV-stijl. Zij-ingang met zijlichten en snijraam eveneens in Lodewijk XVI stijl. Plafond met grote gesneden rozet XVIII. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Bij de boerderij Laan 4 heeft men het houten woonhuis (circa 1600) later achter uitgebouwd met een stal en een hooihuis (tweede helft 19de eeuw). In circa 1750 kreeg het een pronkgevel met in- en uitgezwenkte halsgevel met fronton. Van de restauratie rond 1980 dateert de deuromlijsting. Het interieur bevat een 17de-eeuwse bedstedenwand en 18de-eeuwse gesneden ornamenten en (plafond)betimmeringen. Bron: Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer en Ronald Rommes,Monumenten in Nederland. Noord-Holland. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle 2006. Rechter zijgevel woonhuis, stal, hooiberg; Jan de Waal
 3436. Laan 12, Broek in Waterland; Laan 12, Rijksmonument 11050 Kadasternummer B 1819 Eenvoudig houten huis onder schilddak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3437. Laan 12, Broek in Waterland; Laan 12, Rijksmonument 11050 Kadasternummer B 1819 Eenvoudig houten huis onder schilddak. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3438. Laan 16, Broek in Waterland; Laan 16, Rijksmonument 11051 Kadasternummer B 3004 Eenvoudig ten dele houten huis onder zadeldak met top en schild. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Jan de Waal
 3439. Laan 16, Broek in Waterland; Laan 16, Rijksmonument 11051 Kadasternummer B 3004 Eenvoudig ten dele houten huis onder zadeldak met top en schild. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail regenwaterput; Jan de Waal
 3440. Laan 16, Broek in Waterland; Laan 16, Rijksmonument 11051 Kadasternummer B 3004 Eenvoudig ten dele houten huis onder zadeldak met top en schild. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Linker zijgevel met klompenhossie; Jan de Waal
 3441. Laan 18, Broek in Waterland; Laan 18, Rijksmonument 11052 Kadasternummer B 1951 Driebeukig houten huis, XVI B. Overgekraagde topgevel op consoles boven een onderpui met sporen van de oorspronkelijke bovenlichtzone, die gekoppeld is geweest aan een deur- en vensterkozijn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voor- en rechterzijgevel; Jan de Waal
 3442. Laan 18, Broek in Waterland; Laan 18, Rijksmonument 11052 Kadasternummer B 1951 Driebeukig houten huis, XVI B. Overgekraagde topgevel op consoles boven een onderpui met sporen van de oorspronkelijke bovenlichtzone, die gekoppeld is geweest aan een deur- en vensterkozijn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Deur met bovenlicht in de voorgevel en jaartal 1595. ; Jan de Waal
 3443. Laan 18, Broek in Waterland; Laan 18, Rijksmonument 11052 Kadasternummer B 1951 Driebeukig houten huis, XVI B. Overgekraagde topgevel op consoles boven een onderpui met sporen van de oorspronkelijke bovenlichtzone, die gekoppeld is geweest aan een deur- en vensterkozijn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel met prahtig versierde makelaar; Jan de Waal
 3444. Laan 18, Broek in Waterland; Laan 18, Rijksmonument 11052 Kadasternummer B 1951 Driebeukig houten huis, XVI B. Overgekraagde topgevel op consoles boven een onderpui met sporen van de oorspronkelijke bovenlichtzone, die gekoppeld is geweest aan een deur- en vensterkozijn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Deur in de rechterzijgevel; Jan de Waal
 3445. Laan 18, Broek in Waterland; Laan 18, Rijksmonument 11052 Kadasternummer B 1951 Driebeukig houten huis, XVI B. Overgekraagde topgevel op consoles boven een onderpui met sporen van de oorspronkelijke bovenlichtzone, die gekoppeld is geweest aan een deur- en vensterkozijn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Bovenlicht in de deur in de zijgevel; Jan de Waal
 3446. Laan 18, Broek in Waterland; Laan 18, Rijksmonument 11052 Kadasternummer B 1951 Driebeukig houten huis, XVI B. Overgekraagde topgevel op consoles boven een onderpui met sporen van de oorspronkelijke bovenlichtzone, die gekoppeld is geweest aan een deur- en vensterkozijn. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Achtergevel; Jan de Waal
 3447. Laan 22-24-26 Broek in Waterland; Laan 22-24-26-28 Rijksmonument 11053 Kadasternummer B 2078 Houten huis, XVIII, waarvan de eertijds rijk opgesierde pronkgevel tezamen met die van het belendende huis (30-36) afgebeeld staat op de kap van een binnen nog aanwezige schouw. Van deze gevel is de onderpui met zijn pilastergeleding en gesneden Lodewijk XVI-deur nog te herkennen. Inwendig o.a. een rijk met snijwerk versierde bedstedewand en een tegelschouw, waarvan de kap behalve juistgenoemde schilderstuk ook nog een gezicht op Broek in Waterland laat zien. De gang heeft een gedrukt houten tongewelf met geschilderde vogels e.d. en langs de wanden een decoratieve beschildering. In de achterkamer een schoorsteenmantel en een gesneden plafond. Alles in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel; Jan de Waal
 3448. Laan 22-24-26-28 Broek in Waterland; Laan 22-24-26 Rijksmonument 11053 Kadasternummer B 2078 Houten huis, XVIII, waarvan de eertijds rijk opgesierde pronkgevel tezamen met die van het belendende huis (30-36) afgebeeld staat op de kap van een binnen nog aanwezige schouw. Van deze gevel is de onderpui met zijn pilastergeleding en gesneden Lodewijk XVI-deur nog te herkennen. Inwendig o.a. een rijk met snijwerk versierde bedstedewand en een tegelschouw, waarvan de kap behalve juistgenoemde schilderstuk ook nog een gezicht op Broek in Waterland laat zien. De gang heeft een gedrukt houten tongewelf met geschilderde vogels e.d. en langs de wanden een decoratieve beschildering. In de achterkamer een schoorsteenmantel en een gesneden plafond. Alles in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail voorgevel; Jan de Waal
 3449. Laan 22-24-26-28 Broek in Waterland; Laan 22-24-26 Rijksmonument 11053 Kadasternummer B 2078 Houten huis, XVIII, waarvan de eertijds rijk opgesierde pronkgevel tezamen met die van het belendende huis (30-36) afgebeeld staat op de kap van een binnen nog aanwezige schouw. Van deze gevel is de onderpui met zijn pilastergeleding en gesneden Lodewijk XVI-deur nog te herkennen. Inwendig o.a. een rijk met snijwerk versierde bedstedewand en een tegelschouw, waarvan de kap behalve juistgenoemde schilderstuk ook nog een gezicht op Broek in Waterland laat zien. De gang heeft een gedrukt houten tongewelf met geschilderde vogels e.d. en langs de wanden een decoratieve beschildering. In de achterkamer een schoorsteenmantel en een gesneden plafond. Alles in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail voorgevel, bovenlicht, gerenoveerd in 1983.; Jan de Waal
 3450. Laan 22-24-26-28 Broek in Waterland; Laan 22-24-26 Rijksmonument 11053 Kadasternummer B 2078 Houten huis, XVIII, waarvan de eertijds rijk opgesierde pronkgevel tezamen met die van het belendende huis (30-36) afgebeeld staat op de kap van een binnen nog aanwezige schouw. Van deze gevel is de onderpui met zijn pilastergeleding en gesneden Lodewijk XVI-deur nog te herkennen. Inwendig o.a. een rijk met snijwerk versierde bedstedewand en een tegelschouw, waarvan de kap behalve juistgenoemde schilderstuk ook nog een gezicht op Broek in Waterland laat zien. De gang heeft een gedrukt houten tongewelf met geschilderde vogels e.d. en langs de wanden een decoratieve beschildering. In de achterkamer een schoorsteenmantel en een gesneden plafond. Alles in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Rechter zijgevel; Jan de Waal
 3451. Laan 22-24-26-28 Broek in Waterland; Laan 22-24-26 Rijksmonument 11053 Kadasternummer B 2078 Houten huis, XVIII, waarvan de eertijds rijk opgesierde pronkgevel tezamen met die van het belendende huis (30-36) afgebeeld staat op de kap van een binnen nog aanwezige schouw. Van deze gevel is de onderpui met zijn pilastergeleding en gesneden Lodewijk XVI-deur nog te herkennen. Inwendig o.a. een rijk met snijwerk versierde bedstedewand en een tegelschouw, waarvan de kap behalve juistgenoemde schilderstuk ook nog een gezicht op Broek in Waterland laat zien. De gang heeft een gedrukt houten tongewelf met geschilderde vogels e.d. en langs de wanden een decoratieve beschildering. In de achterkamer een schoorsteenmantel en een gesneden plafond. Alles in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Achtergevel; Jan de Waal
 3452. Laan 22-24-26-28 Broek in Waterland; Laan 22-24-26 Rijksmonument 11053 Kadasternummer B 2078 Houten huis, XVIII, waarvan de eertijds rijk opgesierde pronkgevel tezamen met die van het belendende huis (30-36) afgebeeld staat op de kap van een binnen nog aanwezige schouw. Van deze gevel is de onderpui met zijn pilastergeleding en gesneden Lodewijk XVI-deur nog te herkennen. Inwendig o.a. een rijk met snijwerk versierde bedstedewand en een tegelschouw, waarvan de kap behalve juistgenoemde schilderstuk ook nog een gezicht op Broek in Waterland laat zien. De gang heeft een gedrukt houten tongewelf met geschilderde vogels e.d. en langs de wanden een decoratieve beschildering. In de achterkamer een schoorsteenmantel en een gesneden plafond. Alles in Lodewijk XVI-stijl. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail waterput; Jan de Waal
 3453. Laan 30-32, Broek in Waterland; Laan 30-32 Rijksmonument 11054 Kadasternummer B 2077 Houten huis, XVIII. Van de oorspronkelijke voorgevel afgebeeld op een schouw in het aangrenzende huis (22-26) zijn nog bewaard de pilastergeleding van de pui, de gesneden deur en de pilasteromlijsting van het zoldervenster. De bredere achterbouw met stelpdak zet zich naar links voort in een gedeelte met zadeldak. Dit gedeelte bezit een eenvoudige Lodewijk XV-deur in een pilasteromlijsting tussen reeksen ovale zijlichten. In dit gedeelte een gave kamer, XVIII, met tegelwanden en een tegelschouw. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Voorgevel; Jan de Waal
 3454. Laan 30-32, Broek in Waterland; Laan 30-32 Rijksmonument 11054 Kadasternummer B 2077 Houten huis, XVIII. Van de oorspronkelijke voorgevel afgebeeld op een schouw in het aangrenzende huis (22-26) zijn nog bewaard de pilastergeleding van de pui, de gesneden deur en de pilasteromlijsting van het zoldervenster. De bredere achterbouw met stelpdak zet zich naar links voort in een gedeelte met zadeldak. Dit gedeelte bezit een eenvoudige Lodewijk XV-deur in een pilasteromlijsting tussen reeksen ovale zijlichten. In dit gedeelte een gave kamer, XVIII, met tegelwanden en een tegelschouw. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Deur in de voorgevel; Jan de Waal
 3455. Laan 30-32, Broek in Waterland; Laan 30-32 Rijksmonument 11054 Kadasternummer B 2077 Houten huis, XVIII. Van de oorspronkelijke voorgevel afgebeeld op een schouw in het aangrenzende huis (22-26) zijn nog bewaard de pilastergeleding van de pui, de gesneden deur en de pilasteromlijsting van het zoldervenster. De bredere achterbouw met stelpdak zet zich naar links voort in een gedeelte met zadeldak. Dit gedeelte bezit een eenvoudige Lodewijk XV-deur in een pilasteromlijsting tussen reeksen ovale zijlichten. In dit gedeelte een gave kamer, XVIII, met tegelwanden en een tegelschouw. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Detail van de deurstijl in de voorgevel; Jan de Waal
 3456. Laan 30-32, Broek in Waterland; Laan 30-32 Rijksmonument 11054 Kadasternummer B 2077 Houten huis, XVIII. Van de oorspronkelijke voorgevel afgebeeld op een schouw in het aangrenzende huis (22-26) zijn nog bewaard de pilastergeleding van de pui, de gesneden deur en de pilasteromlijsting van het zoldervenster. De bredere achterbouw met stelpdak zet zich naar links voort in een gedeelte met zadeldak. Dit gedeelte bezit een eenvoudige Lodewijk XV-deur in een pilasteromlijsting tussen reeksen ovale zijlichten. In dit gedeelte een ga