Links naar:   Oud Broek in Waterland   en   Historische kranten
 

Historische vereniging Oud Broek in Waterland
 → 
 →  [Object 7516]
 

         

Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding
   
 

Object : 7516
 
Titel : Restauratie Protestantse Kerk te Broek in Waterland
Vervaardiger : Fotoclub Broek in Waterland
Datering : 1988-1989
Beschrijving : Kerkplein 13. De luidklok op de toren.
In de toren hangt een klok met een middellijn van 1.37 meter.
Het randschrift luidt: VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM HENRICUS MUERS ME FECIT. ANNO 1624. ( Henricus Muers heeft mij gemaakt in 1624)
Daaronder zijn twee wapens van Zuiderwoude aangebracht, waarbij te lezen staat "Suyderwout".
Dat de Broekers (ook nu nogwel eens) ten ontechte worden betiteld als "klokkedieven"moge uit het volgende blijken.
In 1811 werd, op last van Napoleon, besloten de gemeente Broek met Suyderwoude en Uitdam te verenigen. Deze twee laatste dorpen bleken achterstallig te zij met het betalen van "verponding". Broek bleek bereid deze gelden te betalen, "mits dat hun lieden mogt worden geconsenteerd om den Toorn, beneffens de klok van Suyderwoude te mogen verkopen en een kleine klok op een geschikte plaats daarvoor te stellen, termeer daar gemelde Toorn in sulke slegt bouwvallige omstandigheid is."
 
Trefwoord object : Documentair Object
Trefwoord voorstelling : Foto
Materiaal : Papier
Afmetingen : 18,5 x 24 cm
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

 
Record aangepast: 22 januari 2021